Byla e2S-470-260/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Žaliakalnio pasažas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr.e2-28084-260/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ladavas” ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“, uždarajai akcinei bendrovei „Savanorių prekybos centras“, Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos apsaugos ministerijos, Ž. R. projektavimo biuras, DNSB „( - )“, DNSB „( - )“, Bendrija „( - )“ dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių pasekmių taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Ladavas” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2015 m. rugpjūčio 25 d. Statybos leidimą Nr. ( - ); įpareigoti atsakovus uždarąją akcinę bendrovę „Žaliakalnio pasažas“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Savanorių prekybos centras“ per 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti prekybos paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) ir sutvarkyti statybvietę; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje ieškovė pareiškė prašymą jos reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – taikyti įrašą viešame registre dėl prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), nuosavybės teisės perleidimo draudimo; sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ išduoto 2015 m. rugpjūčio 25 d. statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimą iki bylos pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ladavas“ pareikštą ieškinį nagrinėjimo pabaigos ir būsimo teismo sprendimo įsiteisėjimo; taikyti draudimą statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ toliau vykdyti bet kokius statybos darbus pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2015 m. rugpjūčio 25 d. statybos leidimą Nr. ( - ); uždrausti statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ vykdyti bet kokius veiksmus, su prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pripažinimu tinkamu naudoti. Ieškovė nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje ir toliau tęsiant galimai neteisėtus statybos darbus gyvenamajame name, gali iškilti pavojus šio statinio laikančiųjų konstrukcijų stabilumui ir mechaniniam atsparumui, tokiu būdu sukeliant realų pavojų šio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų saugumui, o galutiniame rezultate ir iš esmės apsunkinant galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, susidarytų situacija, kai, ieškovės vertinimu, akivaizdžiai neteisėtai vykdomi statybos darbai ir su jais susijusios procedūros galėtų būti vykdomos iki galo (tame tarpe ir pasitelkiant nesąžiningas priemones siekiant teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo).

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 7 d. skubiai vykdytina nutartimi ieškovės prašymą patenkino iš dalies. Teismas ieškovės UAB „Ladavas“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikydamas laikinąsias apsaugos priemones Nutarė 1) padaryti Nekilnojamojo turto registre įrašą dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo nekilnojamajam turtui – prekybos paskirties pastatui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas; 2) sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ išduoto 2015 m. rugpjūčio 25 d. statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimą iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas; 3) kitoje dalyje laikinųjų apsaugos priemonių prašymo netenkinti.

144.

15Teismas, tenkindamas prašymą taikyti įrašą viešame registre dėl pastato nuosavybės teisės perleidimo draudimo nurodė, jog CPK 145 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad laikinąja apsaugos priemone gali būti įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Kadangi ieškovė reiškia reikalavimus panaikinti statybos leidimą ir įpareigoti atlikti veiksmus –nugriauti prekybos paskirties pastatą, sutvarkyti statybvietę, byloje ginčo objektas yra nekilnojamasis turtas ir yra ginčijamas dokumentas, kurio pagrindu yra statomas ginčo objektas, teismas sprendė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, kad ginčo turtas iki bylos išnagrinėjimo nebūtų perleistas tretiesiems asmenims. Teismas vertino, kad įrašo Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti ginčo objektą padarymas konkrečiu atveju yra tikslinga ir proporcinga ieškovės pareikštų reikalavimų užtikrinimo priemonė.

165.

17Teismas, tenkindamas prašymą sustabdyti statybos leidimo galiojimą, nurodė, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – statybų leidimo galiojimo sustabdymas – nepertraukiamai susijęs su ginčo dalyku, todėl teismas pripažįsta, kad nesiėmus ieškovės reikalavimų užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas padarė išvadą, jog išnagrinėjus ieškinį ir galimai panaikinus ginčijamą aktą, ieškovei gali kilti papildomos neigiamos pasekmės, gali būti pažeisti jos teisėti interesai, todėl sustabdytinas Kauno miesto savivaldybės administracijos statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ išduotas 2015 m. rugpjūčio 25 d. statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 p.). Sustabdžius statybos leidimo galiojimą – prašymai sustabdyti bet kokius statybos darbus pagal šį leidimą bei uždrausti statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ vykdyti bet kokius veiksmus, susijusius su prekybos paskirties pastato, esančio ( - ), pripažinimu tinkamu naudoti, laikytini pertekliniais, todėl atmestini (CPK 144 str.).

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

206.

21Atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties pateikė atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“. Ji prašo panaikinti civilinėje byloje Nr. e2-28048-260/2016 Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. priimtą nutartį. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

221.1.

23Apeliantė nesutinka tiek su sprendimu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek su ieškovės pateiktais prašymo argumentais. Ieškovės apie teismų praktiką pateikiamose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse ginčo dalykas yra sandorių ginčijimas, o ne savavališkos statybos padarinių šalinimas, nugriaunant statinį. Ginčijant sandorius, kuriais buvo perleistas konkretus nekilnojamojo turto objektas išties yra įprasta praktika suvaržyti disponavimą šiuo turtu, nes perleidimo atveju išreikalavimas gali pasidaryti neįmanomu dėl sąžiningo įgijėjo apsaugos, tačiau byloje nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo riboti pastato perleidimo įrašu viešame registre. Ieškovė siekia, kad pastatas būtų nugriautas, todėl šio reikalavimo pagrįstumas ar būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas niekaip negali būti įtakojamas pastato savininko.

241.2.

25Ieškinys, atitinkamai ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra grindžiami savavališka statyba, kuri tebevyksta ir esą būtina šiam procesui užkirsti kelią. Ieškovė siekia sustabdyti 2015-08-25 statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimą tariamai dėl to, kad nebūtų vykdomi statybos darbai, dėl ko kiltų pavojus statinio laikančiųjų konstrukcijų stabilumui ir mechaniniam atsparumui, kas sukeltų grėsmę gyvenamojo namo būtų ir kitų patalpų savininkų saugumui ir teismas tokį ieškovės prašymą tenkino. Tačiau pastatas jau baigtas statyti ir eksploatuojamas nuo 2012 m. Taigi, ieškovės teiginiai apie tebevykstančias statybas, kurias būtina sustabdyti yra visiškai nepagrįsti – statybos yra seniai baigtos. Statybos leidimas yra išduotas 2014 m. Statybos užbaigimo projekto Nr. ( - )(2014) pagrindu. Projekte yra nustatyta, kad statybos darbai yra užbaigti, inžineriniai tinklai įrengti, projektas yra parengtas statybos užbaigimui, t. y. statybos užbaigimo procedūrų atlikimui kaip jas apibrėžia STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Pagal projektą bus atliekami tik apdailos ir parkingo inžinerinės įrangos, būtinos saugiai automobilių aikštelės eksploatacijai, įrengimo darbai. Taigi atsakovei nesuprantama logika kaip paprastojo remonto atlikimas pastate ar įrenginių (keltuvai) montavimas yra susijęs su laikančiomis konstrukcijomis ir mechaniniu statinio patvarumu ar kaip šie veiksmai gali įtakoti laikančiąsias konstrukcijas ir mechaninį statinio patvarumą. Be to, paprastojo remonto darbams leidimas nėra reikalingas, o minėtų keltuvų įrengimas netgi nėra laikytinas statybos darbais, todėl statybos leidimo galiojimo sustabdymas negalės įtakoti šių darbų atlikimo. Atitinkamai, nei ieškovė, nei teismas nepasisako šiuo klausimu, kas kelia abejones pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumu.

261.3.

27Atsakovė pažymi, kad 2012 m. vasario 29 d. Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-132-199/2012, iš dalies patenkino Statybos inspekcijos ieškinį ir leido UAB „Žaliakalnio pasažas“, UAB „Baileksas“, UAB „ASV TRUCK“ ir kt. solidariai per 6 mėn. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus įmoką už savavališkos statybos įteisinimą gauti statybą leidžiančius dokumentus mašinų parkavimo aikštelei, esančiai ( - ). 2014-09-16 Statybos inspekcija patvirtino, jog savavališkos statybos padariniai buvo pašalinti. Taigi ieškovės nurodomos aplinkybės susijusios su savavališka statyba ( - ) jau yra išnykusios.

281.4.

29Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį privalėjo ją motyvuoti, konkrečiai nurodydamas kokios grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui gali kilti netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau to nepadarė. Teismas nepateikė jokių motyvų, kodėl nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovės nuomone, teiginių, kad tiesiog reikia taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jog neatsirastų kažkokių neigiamų pasekmių ar nepasunkėtų būsimo sprendimo vykdymas, negalima laikyti tinkamais motyvais, kurių pagrindų buvo ribojama atsakovės nuosavybės teisė disponuoti jai priklausančiu turtu.

301.5.

31Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada yra susijęs su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, tačiau šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo, suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, kartu nesukeltų atsakovui nuostolių arba jie būtų minimalūs. Šiems tikslams pasiekti teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi atidžiai parinkti jų rūšį. Laikinosios apsaugos priemonės yra reikalavimo užtikrinimo priemonės ir negali būti naudojamos kitos šalies verslo žlugdymui, todėl teismas, turėdamas galimybę, turi parinkti laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios apsaugo kreditoriaus interesus, kartu kiek įmanoma mažiau turės neigiamos įtakos skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-211/2008).

327.

33Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė ieškovė UAB „Ladavas“. Ji prašo atsakovo UAB „Žaliakalnio pasažas“ pateiktą atskirąjį skundą (dėl nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo) civilinėje byloje Nr. e2-28084-475/2016 atmesti. Nurodė, kad, jos vertinimu, Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra teisėta ir pagrįsta, kadangi egzistuoja visos sąlygos, būtinos šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsiliepime ieškovė nurodė tokias reikšmingas bylai faktines aplinkybes ir tokius atskirojo skundo argumentus:

342.1.

35Ieškovei nuosavybės teise priklauso 37/1000 dalys požeminės mašinų parkavimo aikštelės (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ), patalpų ploto. Ši aikštelė yra įrengta po daugiabučiu gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )), esančiu ( - ), ir prekybos paskirties pastatu (unikalus Nr. ( - )) , esančiu ( - ). Ieškovei, kaip mašinų parkavimo aikštelės dalies savininkui, tapo žinoma, kad statytojas – atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“ atsakovės UAB „Savanorių prekybos centras“ pavedimu, neturėdama reikiamų mašinų parkavimo aikštelės savininkų sutikimų, vykdo nebaigto statyti prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) statybos darbus ir artimiausiu metu planuoja vykdyti po šiuo pastatu esančių mašinų parkavimo aikštelės patalpų (iš jų – ir ieškovei nuosavybės teise priklausančių patalpų) pertvarkymo darbus, kuriais bus siekiama iš esmės pertvarkyti esamas ir tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančias automobilių stovėjimo vietas, jų vietoje įrengiant keltuvus su keliomis papildomomis automobilių stovėjimo vietomis. Ieškovei tapo žinoma, kad atsakovės UAB „Žaliakalnio pasažas“ nuožiūra pertvarkytos automobilių stovėjimo vietos mašinų parkavimo aikštelėje ateityje bus naudojamos naujai statomo prekybos paskirties pastato, kuriame artimiausiu metu planuojama įrengti prekybos centrą, lankytojų poreikiams tenkinti. Ieškovei pradėjus domėtis šios atsakovės planuojamų vykdyti darbų teisėtumu, jai tapo žinoma, kad Kauno miesto savivaldybės administracija yra išdavusi atsakovei 2015-08-25 Statybos leidimą Nr. ( - ) (toliau – Statybos leidimas), kuriuo atsakovei UAB „Žaliakalnio pasažas“ suteikta teisė valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) statyti naują ypatingos kategorijos prekybos paskirties statinį, esantį ( - ) (Prekybos paskirties pastatą). Susipažinus su prekybos paskirties pastato statybą leidžiančiais dokumentais ir projektine dokumentacija, kurių pagrindu atsakovui buvo išduotas Statybos leidimas, paaiškėjo, kad, nepašalinus prieš tai buvusios savavališkos statybos padarinių, naujai išduoto Statybos leidimo pagrindu, grubiai pažeidžiant statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, yra siekiama įteisinti prieš tai atliktus savavališkos statybos darbus ir nustatyti ilgalaikius kitiems asmenims (iš jų ir ieškovei) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto apribojimus, susijusius su šiems asmenims nuosavybės teise priklausančio mašinų parkavimo aikštelės patalpų ploto, kuriuo jie turi teisę naudotis, sumažinimu. Todėl ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl šio statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, reikalaudamas taikyti statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą civilines teisines pasekmes – įpareigoti atsakovę UAB „Žaliakalnio pasažas“ ir atsakovę UAB „Savanorių prekybos centras“ per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę.

362.2.

37Atskirajame skunde apeliantė nepagrįstai nurodo, kad priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą byloje, savavališkos statybos padariniai, susiję su prekybos paskirties pastato nugriovimu, gali būti šalinami ir netaikius įrašo viešame registre dėl prekybos paskirties pastato nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Ieškovės vertinimu, netaikius įrašo viešajame registre dėl prekybos paskirties pastato nuosavybės teises perleidimo draudimo, būsimo, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų realiai apsunkintas, kadangi pastato savininkui turint galimybę laisvai disponuoti šiuo jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, prekybos paskirties pastato perleidimo tretiesiems asmenims (naujiems prekybos paskirties pastato savininkams) atveju, byloje pareikštas ieškinys negalėtų būti patenkintas, o ieškovė būtų priversta inicijuoti naujus teisminius procesus prieš naujus šio pastato savininkus. Apeliantė nors ir nurodo kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės byloje privalo būti panaikintos, kadangi, net ir perleidus prekybos paskirties pastatą tretiesiems asmenims, teismo sprendimas, kuriuo reikalaujama pašalinti neteisėtos statybos padarinius, vis tiek galės būti įvykdytas, tačiau su tuo negalima sutikti. Laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos ne tik tais atvejais, kai, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, jos – laikinosios apsaugos priemonės – privalo būti taikomos net ir tada, kai, netaikius šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, o bylos nagrinėjimo atveju tai yra akivaizdu (CPK 144 str. 1 d.).

382.3.

39Nėra pagrindo pareikštą ieškinį vertinti kaip prima facie nepagrįstą, nes ieškinio reikalavimas yra pagrįstas tiek faktine, tiek teisine prasmėmis, t. y. galima konstatuoti galimybės priimti ieškovei palankaus teismo sprendimą buvimą. Nepaisant byloje pareikšto ieškinio prima facie pagrįstumo, atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra neteisėta ir naikintina, kadangi ieškinyje nurodytos aplinkybės, susijusios su savavališka statyba ( - ), jau yra išnykusios. Atsakovės UAB „Žaliakalnio pasažas“ vertinimu, nurodytas aplinkybes dėl statybos darbų ( - ), teisėtumo patvirtina kartu su atskiruoju skundu pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-11-07 raštas Nr. ( - ) „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“. Tačiau su tokiais atskirajame skunde išdėstytais argumentais dėl skundžiamos nutarties panaikinimo nėra jokio teisinio pagrindo sutikti, kadangi: 1) apeliantės nurodytos aplinkybės dėl tariamo statybos darbų ( - ) teisėtumo (ir Ieškinio pagrįstumo) gali būti nustatytos ir įvertintos tik iš esmės išnagrinėjus byloje pareikštą ieškinį, gi atskiruoju skundu siekiama panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį remiantis tuo pagrindu, kad šia nutartimi nebuvo išspręsti tie klausimai, į kuriuos gali būti atsakyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus galutinį sprendimą; 2) apeliantės vertinimu, statybos darbų ( - ) vykdymo teisėtumą (ir tuo pačiu ieškinio nepagrįstumą) šioje neva patvirtina minėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-11-07 raštas, kuriame pateikiama informacija apie tai, kad apeliantė yra įvykdžiusi reikalavimą pašalinti prieš tai atliktos savavališkos statybos padarinius, tačiau šiame Statybos inspekcijos 2014-11-07 rašte nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad apeliantė yra įvykdžiusi reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius mašinų parkavimo aikštelės patalpose, o jai 2012-08-16 buvo išduotas Rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. ( - ), mašinų parkavimo aikštelėje esančios patalpos kapitaliniam remontui; savavališkos statybos padarinių mašinų parkavimo aikštelėje šalinimo metu (2012-08-16, kuomet apeliantei buvo išduotas Rašytinis pritarimas statinio mašinų parkavimo aikštelės patalpų kapitalinio remonto projektui) mašinų parkavimo aikštelė, kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, buvo suformuota ne prekybos paskirties pastate (unikalus Nr. ( - )), bet gyvenamajame name, atsakovė savavališkos statybos padarinius nurodytu laikotarpiu šalino ne prekybos paskirties gyvenamajame name (unikalus Nr. ( - )), kuriame ir buvo suformuotos mašinų parkavimo aikštelės patalpos savavališkos statybos padarinių šalinimo metu); Statybos inspekcijos 2016-08-03 Rašte nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad Prekybos paskirties pastatas iš pradžių buvo statomas savavališkai, neturint jokių šio statinio statybą leidžiančių dokumentų, kaip „metalo karkaso priestatas“ prie gyvenamojo namo. Todėl atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“, galimai siekdama išvengti procedūrų, susijusių su savavališkos statybos padarinių šalinimu ir statybą leidžiančių dokumentų gavimu, pateikė registro tvarkytojui 2013-06-20 Pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. ( - ), kurios pagrindu Gyvenamasis namas, kurio statybos baigtumas VĮ Registrų centre buvo įregistruotas kaip 95 %, buvo padalintas į du atskirus nekilnojamojo turto objektus (Gyvenamąjį namą ir Prekybos paskirties pastatą), tokiu būdu suteikiant šiems statiniams ne tik atskirus unikalius numerius, adresus, bet ir „perkeliant“ Gyvenamojo namo statybos baigtumo procentinę išraišką (95 %) naujai suformuotam ir neva nuo Gyvenamojo namo atidalintam savavališkai pastatytam statiniui – Prekybos paskirties statiniui, minėtos 2013-06-20 Pažymos pagrindu gyvenamojo namo priklausinys – mašinų parkavimo aikštelė – buvo suformuota ir įregistruota atskiro prekybos paskirties pastato sudėtyje, tokiu būdu pakeičiant ir šio statinio adresą (dabartinis Mašinų parkavimo aikštelės adresas – ( - )) bei funkcinę priklausomybę. Taigi, skirtingai nei nurodyta atskirajame skunde, jokie savavališkos statybos padarinių šalinimo darbai prekybos paskirties pastate ir šio statinio antžeminėje dalyje niekada nebuvo atliekami. Ieškovės vertinimu, atsakovės UAB „Žaliakalnio pasažas“ nurodomos aplinkybės, susijusios su Mašinų parkavimo aikštelėje esančių patalpų savavališkos statybos padarinių pašalinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad minėti darbai buvo atliekami Prekybos paskirties pastate, kadangi šios požeminės patalpos (Mašinų parkavimo aikštelės patalpos) Prekybos paskirties pastate buvo suformuotos prieš tai pašalinus savavališkos statybos padarinius kitame pastate (Gyvenamajame name). Tuo tarpu antžeminė Prekybos paskirties pastato dalis yra pastatyta savavališkai, neturint jokių šio statinio statybą leidžiančių dokumentų, o Prekybos paskirties pastato savavališkos statybos padariniai iki šiol nėra pašalinti teisės aktų nustatyta tvarka. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir Prekybos paskirties pastato statybos projektinėje dokumentacijoje pateikiama informacija apie tai, kad: „Prekybos paskirties pastato 3E1g (unikalus Nr. ( - )) [Prekybos paskirties pastato] projektas parengtas statybos užbaigimui. Šiuo metu pastato užbaigtumas – 95 proc. Statybos darbai yra užbaigti, inžineriniai tinklai įrengti. Elektros energijos ir šilumos, geriamo vandens tiekimui ir nuotėkų šalinimui sudarytos sutartys su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Bus atliekami tik pastato apdailos ir rūsyje esančio parkingo inžinerinės įrangos darbai, būtini saugiai automobilių stovėjimo aikštelės eksploatacijai. Pastato statybos darbai pradėti devintame dešimtmetyje ir atlikti etapais. Duomenų apie parengtą [Prekybos paskirties pastato] projektą ir statybos leidimą nėra“ (žr. Prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), statybos užbaigimo projekto Bendrosios dalies „Bendrasis aiškinamasis raštas“ 1 p. (Ieškinio Priedas Nr. 4). Todėl, ieškovės vertinimu, vien tik aplinkybė, kad atsakovė yra atlikusi tam tikrus savavališkos statybos padarinių šalinimo darbus vienoje iš šiame Prekybos paskirties pastate esančių patalpų (Mašinų parkavimo aikštelės patalpoje), nesudaro jokio pagrindo išvadai, kad šios neteisėtos statybos padarinių šalinimo procedūros metu buvo pašalinti ir Prekybos paskirties pastato, kuriame yra Mašinų parkavimo aikštelės patalpa, savavališkos statybos padariniai ir įteisinta prieš tai buvusi neteisėta Prekybos paskirties pastato statyba.

402.4.

41Negalima sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad teismas nepagrįstai sustabdė Statybos leidimo galiojimą. Ieškinyje išdėstytos aplinkybės ir argumentai pagrindžia, kad statybos projektas („Prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), statybos užbaigimo projektas“) ir jo pagrindu vėliau išduotas Statybos leidimas yra galimai neteisėti, todėl šio projekto sprendiniais negalima remtis, siekiant identifikuoti realiai vykdomų statybos darbų apimtį Prekybos paskirties pastate ar net vertinti šių statybos darbų rūšį. Statybos leidimo pagrindu yra atliekami ir kiti (savavališki) statybos darbai, kurie nei šiame statybą leidžiančiame dokumente, nei Prekybos paskirties pastato projektinėje dokumentacijoje nėra numatyti ir kuriems atlikti reikalinga gauti naujus statybą leidžiančius dokumentus. Ieškinyje išdėstytos aplinkybės taip pat pagrindžia, kad atsakovės UAB „Žaliakalnio pasažas“ neteisėtų veiksmų pagrindu, neturint reikiamų Gyvenamojo namo gyventojų rašytinių sutikimų, vykdomi statybos darbai ne tik Prekybos paskirties pastate, bet ir Gyvenamajame name, o šių statybos darbų Gyvenamajame name metu yra iš esmės pertvarkomos ir silpninamos šio statinio laikančiosios konstrukcijos. Taigi, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, toliau tęsiant galimai neteisėtus statybos darbus Gyvenamajame name, gali iškilti pavojus šio statinio laikančiųjų konstrukcijų stabilumui ir mechaniniam atsparumui, tokiu būdu sukeliant realų pavojų šio Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų saugumui, o galutiniame rezultate ir iš esmės apsunkinant galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

422.5.

43Nepagrįstai, ieškovės vertinimu, atsakovė apeliaciniame teigia, kad apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų.

448.

45Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikusi atsakovė UAB „Savanorių prekybos centras“ prašo patenkinti atsakovės UAB „Žaliakalnio pasažas“ atskirąjį skundą ir panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-11-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-28084-475/2016. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė UAB „Savanorių prekybos centras“ su pateiktu atsakovo UAB „Žaliakalnio pasažas“ atskiruoju skundu ir jame išdėstytais motyvais sutinka ir taip pat mano, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad ir pats teismas skundžiamoje 2016-11-07 nutartyje nurodė, jog teismas, nagrinėdamas prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus bei pateiktus įrodymus, ir kad, kaip nurodyta teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis c. b. Nr. 2-949/2008; 2010-11-25 nutartis c. b. Nr. 2-2174/2010; 2011-11-17 nutartis c. b. Nr. 2-2311/2011). Tačiau teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesivadovavo savo paties argumentais, kadangi atlikus preliminarų ieškovo pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimą akivaizdu, kad yra didesnė tikimybė, jog ieškovo reikalavimai nebus patenkinti ir pateiktas ieškinys bus atmestas.

469.

47Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikusi atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija nurodė, kad ji sutinka su atskirojo skundo dalimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių dėl 2015-08-25 statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo, o dėl atskirojo skundo dalies dėl Nekilnojamojo turto registre įrašo uždrausti perleisti nuosavybės teisę prekybos paskirties pastatui ( - ), kaip nesusijusio su Kauno miesto savivaldybės administracijos teisėmis ir pareigomis, prašo teismo spręsti savo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad statybos leidimas buvo išduotas statytojui – atsakovei UAB „Žaliakalnio pasažas“, kuris turėjo teisę atlikti darbus pagal išduotą statybos leidimą ir kuris geriausiai žino, kokie statybos darbai ginčo pastate yra atlikti. Todėl, šios atsakovės nuomone, teismas, kaip kad nurodoma ir atskirajame skunde, turėjo įvertinti ir šią aplinkybę, kad pastato statyba iš esmės yra baigta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sustabdyti statybą leidžiančio dokumento galiojimą (dėl ko nebūtų galimybės vykdyti tam tikrus statybos darbus) nesukels pasekmių, kurių siekia ieškovės, t. y. kad teismo sprendimas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu įvykdyti toje apimtyje, kiek tai susiję su galimai įtakojamomis ieškovo teisėmis bei interesais. 10.Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikęs trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šiame procesiniame dokumente nurodo, kad, jos nuomone, teismas skundžiama nutartimi, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdydamas Kauno miesto savivaldybės administracijos statytojui UAB „Žaliakalnio pasažas“ išduoto 2015 m. rugpjūčio 25 d. statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimą iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas, preliminariai įvertino ieškovės UAB „Ladavas“ pareikštus reikalavimus ir proceso dalyvių pateiktus įrodymus, tuo nenukrypdamas nuo Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos teismų praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo, tinkamai taikė teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias laikinąsias apsaugos priemones. Dėl atsakovės UAB „Žaliakalnio pasažas“ atskirojo skundo dalies dėl įrašo nekilnojamojo turto registre uždrausti perleisti nuosavybės teisę nekilnojamajam turtui – prekybos paskirties pastatui (unikalus Nr. ( - )), ( - ), iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas, kaip nesusijusio su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teisėmis ir pareigomis, inspekcija teismo prašo spręsti savo nuožiūra.

48Teismas

konstatuoja:

49IV.

50Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Atskirasis skundas atmestinas.

5211. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

5312.

54Atskiruoju skundu skundžiama Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis, kuria ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas iš dalies. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, atskirojo skundo ir atsiliepimų į šį skundą argumentais, sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

5513.

56Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Ladavas“ ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“, uždarajai akcinei bendrovei „Savanorių prekybos centras“, Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos apsaugos ministerijos, Ž. R. projektavimo biurui, DNSB „( - )“, DNSB „( - )“, Bendrijai „( - )“ dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių pasekmių taikymo prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2015 m. rugpjūčio 25 d. Statybos leidimą Nr. ( - ); įpareigoti atsakovus uždarąją akcinę bendrovę „Žaliakalnio pasažas“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Savanorių prekybos centras“ per 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti prekybos paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė tuo, jog atsakovių vykdomi statybos darbai pažeidžia galiojančius teisės aktus, teritorijų planavimo dokumentus ir ieškovės interesus. Neapribojus atsakovėms teisės disponuoti pastatu, dėl kurio neteisėtos statybos reiškiami reikalavimai ir nesustabdžius Statybos leidimo galiojimo būsimo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymu laikinąsias apsaugos priemones pritaikė.

5714.

58Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslas – laikinai apsaugoti ieškovo (kito suinteresuoto asmens, nagrinėjamu atveju – ieškovės) interesus ir užtikrinti būsimo teismo sprendimo byloje įvykdymo galimybę (CPK 144, 145 straipsniai). Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kiekvienu atveju sprendžiama pagal jas taikyti prašančio asmens išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, kad, nesiėmus priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinosios apsaugos priemonės paprastai yra susijusios su privačių asmenų teisių suvaržymais (CPK 145 straipsnis). Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai ir aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo.

5915.

60Visų pirma, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus; tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas; tačiau tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013). Byloje nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, skundžiamojoje nutartyje nurodęs preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo būtinybę taikant laikinąsias apsaugos priemones, akivaizdžiai sutiko, kad ieškovės pateiktas ieškinys gali būti preliminariai vertinamas kaip pagrįstas, todėl ir taikė laikinąsias apsaugos priemones. Nors atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“ atskirajame skunde ir nurodo, kad ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai nepagrįsti, dėl ko teismas nepagrįstai patenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis tėra siekiama nepagrįstai varžyti atsakovų teises, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad su tokiais teiginiais negalima sutikti. Įvertinęs apeliantės atskirojo skundo bei ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytus išsamius argumentus dėl ieškinio pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad tik išnagrinėjus bylą iš esmės bus galima nuspręsti dėl ieškinio pagrįstumo ar nepagrįstumo. Todėl nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės 2016 m. spalio 28 d. pateiktame ieškinyje nurodytų aplinkybių bei su šiuo ieškiniu patektų įrodymų neabejotinai pakako, jog vertinti, kad dėl pareikštų reikalavimų tikrai gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas.

6116.

62Antra, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Todėl tik teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašančių taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenų nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Byloje nagrinėjamu atveju Kauno apylinkės teismas, tenkindamas ieškovės prašymą, 2016 m. lapkričio 7 d. nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) padaryti Nekilnojamojo turto registre įrašą dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo nekilnojamajam turtui – prekybos paskirties pastatui (unikalus Nr. ( - )), ( - ), iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas ir 2) sustabdė Kauno miesto savivaldybės administracijos statytojui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliakalnio pasažas“ išduoto 2015 m. rugpjūčio 25 d. statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimą iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

6317.

64Atskirajame skunde atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“ nurodo, jog byloje nagrinėjamu konkrečiu atveju nėra jokio pagrindo riboti pastato perleidimo įrašu viešame registre, kadangi ieškovė siekia, jog pastatas būtų nugriautas. Todėl šio reikalavimo pagrįstumas ar būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimas vykdymas niekaip negali būti įtakojamas pastato savininko. Nei ieškovė, nei teismas nepagrindžia kaip pastato savininko pasikeitimas neigiamai galėtų įtakoti ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymą, t.y. kodėl pastato nugriovimas būtų sudėtingesnis ar neįmanomas, jei pastato savininkas pasikeistų ar pastatas būtų apsunkintas hipoteka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutikti su tokiais apeliantės argumentais negalima. Keičiantis pastato savininkams jau vien dėl asmenų pasikeitimo atitinkamame procese akivaizdžiai būtų apsunkintas būsimo teismo sprendimo vykdymas, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę.

6518.

66Nesutikdama su teismo taikyta antrąją laikinąją apsaugos priemone – statybos leidimo sustabdymu, atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“ nurodo, jog ieškovės teiginiai apie tebevykstančias statybas, kurias būtina sustabdyti yra visiškai nepagrįsti. Statybos yra seniai baigtos. Statybos leidimas yra išduotas 2014 m. Statybos užbaigimo projekto Nr. ( - )(2014) pagrindu. Projekte yra nustatyta, kad statybos darbai yra užbaigti, inžineriniai tinklai įrengti. Statybos leidimo galiojimo sustabdymas negalės įtakoti ieškovės nurodomų darbų, kurie yra remonto darbai, atlikimo. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad tokie atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas aptariamą laikinąją apsaugos priemonę taikė nepagrįstai. Prašydama taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę ieškovė nurodė, kad netaikius prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių byloje, būtų pažeisti ir civilinėje teisėje galiojantys ekonomiškumo bei koncentracijos principai, nes nesustabdžius Statybos leidimo pagrindu atliekamų statybos darbų vykdymo ir toliau tęsiant statybos darbus, ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, šio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar net tapti neįmanomu dėl padidėjusių neteisėtos statybos padarinių šalinimo sąnaudų. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tokie ieškovės argumentai yra visiškai pagrįsti. Todėl pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas tokių ieškovės prašymo argumentų pagrindu laikinąją apsaugos priemonę taikė tinkamai.

6719.

68Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepime nurodytu argumentu, kad tokio pobūdžio ginčo situacijoje, kokia susidarė šioje byloje, yra būtina įtvirtinti laikiną bylos šalių teisinių santykių stabilumą bei išlaikyti esamą padėtį, nes tik taip bus išvengta veiksmų (pastato perleidimo kitiems asmenims, galimai neteisėtai atliekamų statybos darbų ir naujų objektų sukūrimui), dėl kurių gali pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

6920.

70Negalima, apeliacinės instancijos teismo nuomone, sutikti ir su apeliantės argumentu, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Teismo pareiga motyvuoti teismo nutartį nustatyta CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Teismas privalo pateikti nutarties motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Todėl, kai teismo nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), tai lemia absoliutaus sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindo egzistavimą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės teiginiai, kad teismo nutartis nemotyvuota, nepagrįsti. Esminės sprendžiamo klausimo aplinkybės teismo nutartyje yra nurodytos, taip pat pateiktas ir jų vertinimas, pagal teismo turėtus įrodymus. Taigi nagrinėjamoje byloje negalima pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta dėl to, kad ji yra be motyvų.

7121.

72Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

7322.

74Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

75Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

77Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Ladavas” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo... 8. 2.... 9. Ieškinyje ieškovė pareiškė prašymą jos reikalavimų įvykdymo... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 7 d. skubiai vykdytina nutartimi... 14. 4.... 15. Teismas, tenkindamas prašymą taikyti įrašą viešame registre dėl pastato... 16. 5.... 17. Teismas, tenkindamas prašymą sustabdyti statybos leidimo galiojimą, nurodė,... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 20. 6.... 21. Atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d.... 22. 1.1.... 23. Apeliantė nesutinka tiek su sprendimu taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 24. 1.2.... 25. Ieškinys, atitinkamai ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 26. 1.3.... 27. Atsakovė pažymi, kad 2012 m. vasario 29 d. Kauno miesto apylinkės teismas... 28. 1.4.... 29. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį privalėjo ją motyvuoti, konkrečiai... 30. 1.5.... 31. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 32. 7.... 33. Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė ieškovė UAB „Ladavas“. Ji... 34. 2.1.... 35. Ieškovei nuosavybės teise priklauso 37/1000 dalys požeminės mašinų... 36. 2.2.... 37. Atskirajame skunde apeliantė nepagrįstai nurodo, kad priėmus ieškovei... 38. 2.3.... 39. Nėra pagrindo pareikštą ieškinį vertinti kaip prima facie nepagrįstą,... 40. 2.4.... 41. Negalima sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad teismas nepagrįstai... 42. 2.5.... 43. Nepagrįstai, ieškovės vertinimu, atsakovė apeliaciniame teigia, kad... 44. 8.... 45. Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikusi atsakovė UAB „Savanorių... 46. 9.... 47. Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikusi atsakovė Kauno miesto... 48. Teismas... 49. IV.... 50. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. Atskirasis skundas atmestinas.... 52. 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 53. 12.... 54. Atskiruoju skundu skundžiama Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d.... 55. 13.... 56. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Ladavas“ ieškiniu... 57. 14.... 58. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 59. 15.... 60. Visų pirma, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių... 61. 16.... 62. Antra, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų... 63. 17.... 64. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Žaliakalnio pasažas“ nurodo, jog byloje... 65. 18.... 66. Nesutikdama su teismo taikyta antrąją laikinąją apsaugos priemone –... 67. 19.... 68. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepime nurodytu... 69. 20.... 70. Negalima, apeliacinės instancijos teismo nuomone, sutikti ir su apeliantės... 71. 21.... 72. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir taip pat... 73. 22.... 74. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 75. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 76. Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 77. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....