Byla e2VP-7642-1025/2020
Dėl sprendimu priteistos sumos išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovui V. G. dėl piniginės permokos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstoliai A. S. ir Z. Z

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė, sekretoriaujant V. D., dalyvaujant atsakovo V. G. atstovui advokatui D. L.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. G. prašymą dėl sprendimu priteistos sumos išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovui V. G. dėl piniginės permokos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstoliai A. S. ir Z. Z..

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovui V. M. iš atsakovo V. G. 1808,41 Eur be pagrindo įgytų lėšų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1808,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo (2019 m. gegužės 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1041 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. sprendimą paliko nepakeistą ir iš atsakovo V. G. ieškovui V. M. priteisė 600 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme.

6Atsakovas V. G. pateikė prašymą dėl sprendimais priteistų sumų mokėjimo išdėstymo, kuriuo prašo išdėstyti ieškovui V. M. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. spalio 29 d. sprendimu ir Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi bendrai priteistą 3449,41 Eur sumos mokėjimą 12 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 287,45 Eur, nurodytą sumą pervedant į V. M. banko sąskaitą. Prašyme atsakovas nurodė, kad iš karto sumokėti visą priteista sumą (3449,41 Eur) ieškovui nėra pajėgus, nes jam ši suma yra didelė. Dirba ( - ), ir jo per mėnesį „į rankas“ gaunamas atlyginimas sudaro vidutiniškai 438,75 Eur per mėnesį. Turimas nekilnojamasis turtas areštuotas ir apribota nekilnojamojo turto disponavimo teisė. Turi įsiskolinimų kreditoriams, kurių vykdymas perduotas antstoliams.

7Ieškovas V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atsakovo prašymo dėl priteistos sumos išdėstymo dalimis netenkinti. Atsiliepime nurodė, kad nesutinka su prašymu, nes jo finansinė padėtis yra sudėtinga, gaunamas atlyginimas į rankas tesiekia 51,27 Eur per mėnesį. Teigia, jog atsakovo finansinė padėtis nėra sunki, atsakovas nepateikė duomenų kokio dydžio tiksliai yra įsiskolinimai antstoliams, kaip jie yra vykdomi. Atsakovas nerodo jokios iniciatyvos padengti priteistų sumų, galbūt net vengia jas mokėti ir iki pat šios dienos nepadengė nei menkos dalies sumos.

8Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstoliai A. S. ir Z. Z., atsiliepimų į prašymą dėl sprendimo dalies išdėstymo nepateikė.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė prašymą dėl sprendimu priteistos sumos išdėstymo ir prašė išdėstyti jos mokėjimą 12 mėnesių laikotarpiui. Papildomai nurodė, jog atsakovas nebeturi įsiskolinimų kreditoriams, nes su jais atsiskaitė, vykdomojo bylų atsakovo atžvilginu nėra vykdoma. Atsakovo vardu registruotos priemonės bevertės. Atsakovas nevedęs, tačiau turi dukrą ir prisideda prie jos išlaikymo. Atsakovas pagal teismo sprendimus nėra sumokėjęs ieškovui jokios sumos.

10Teismas

konstatuoja:

11prašymas netenkintinas.

12Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą kasacinio teismo praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu egzistuoja itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo įvykdymui. Sprendžiant, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos A. T. 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

14Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti šalies, kurios naudai jis priimtas, interesai (Lietuvos A. T. 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

15Taigi, klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti teismo sprendimo išdėstymo būtinumą. Tuo tarpu, savo sunkią turtinę padėtį ar kitas ypatingai svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti aptartą išimtinę procesinę galimybę išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, turi įrodyti sprendimo vykdymo išdėstymo prašantis asmuo (CPK 178 straipsnis).

16Atsakovas prašymą dėl teismo sprendimais priteistos 3449,41 Eur sumos mokėjimo išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui, grindžia savo sunkia turtine padėtimi, nes gaunamas atlyginimas sudaro vidutiniškai 438,75 Eur per mėnesį, turimas nekilnojamasis turtas areštuotas, turi įsiskolinimų kreditoriams, kurių vykdymas perduotas antstoliams, išlaiko dukrą, todėl jis nepajėgus iš karto sumokėti teismo priteistų sumų ieškovui.

17Teismo vertinimu, atsakovo į bylą pateikti duomenys realiai nepagrindžia, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia sunki, jog jis būtų nepajėgus sumokėti teismo priteistų sumų ieškovui.

18Iš atsakovo pateiktų duomenų nustatyta, jog atsakovas dirba ( - ) direktoriumi, jo gaunamas darbo užmokestis 419,02 Eur, atsakovas taip pat yra šios įmonės akcininkas, jam priklauso 100 proc. įmonės akcijų. Šios aplinkybės rodo, jog atsakovas dirba, o jo darbo užmokesčio dydis priklauso nuo paties atsakovo priimamų sprendimų. Atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – 4 žemės sklypai, kurių vidutinė rinkos vertė 3561,00 Eur, butas, kurio vidutinė rinkos vertė 8240,00 Eur, nors turtui įregistruota hipoteka, tačiau turtas nėra areštuotas. Atsakovui taip pat nuosavybės teise priklauso trys transporto priemonės. Atsakovas teigia, jog transporto priemonės yra bevertės, tačiau nors šių transporto priemonių vertė nėra didelė, tačiau atsakovas turi turto, kurį galėtų realizuoti bei gauti lėšų, kurias galėtų skirti atsiskaitymui su ieškovu. Atsakovo pateiktas banko sąskaitos išrašas už laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-07-07 patvirtina, jog atsakovas gavo 2305,97 Eur įplaukų, sąskaitos likutis 2020-07-07 - 24,33 Eur. Atsakovas nepateikė duomenų apie kitiems kreditoriams turimus skolinius įsipareigojimus, teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog skolos kreditoriams jau sumokėtos ir antstoliai nebevykdo jokių bylų atsakovo atžvilgiu. Atsakovas nurodo, jog teikia dukrai K. G. išlaikymą, tačiau šias aplinkybes pagrindžiančių duomenų teismui nepateikė.

19Pastebėtina, jog teismo sprendimas priimtas 2019-10-29, įsiteisėjo 2020-03-19, atsakovas 2020-06-08 gavo 1995,97 Eur įplaukų, taigi teismo sprendimo įsiteisėjimo metu turėjo pakankamai lėšų sumokėti bent dalį skolos ieškovui, tačiau ieškovui nebuvo pervesta net dalis skolos. Be to atsakovas nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, kurio vertė 11801,00 Eur ir nors šis turtas įkeistas, tačiau jis nėra areštuotas, todėl gavęs hipotekos kreditoriaus leidimą, atsakovas galėtų turtą parduoti ir gavęs pajamų atsiskaityti su ieškovu. Šiame kontekste svarbu pažymėti ir tai, jog kai atsakovas kreipėsi į teismą su prašymu išdėstyti teismo sprendimu priteistos sumos mokėjimą, turėjo skolų kreditoriams, tačiau teismui pareikalavus pateikti duomenis apie turimus įsipareigojimus bei jų dydį, atsakovas su kreditoriais atsiskaitė, o tai rodo, jog atsakovas turi lėšų. Kitas svarbus aspektas, kad nors atsakovas nurodo, kad jo turtinė padėtis yra sunki, tačiau tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek teikdamas parašymą dėl sprendimu priteistos sumos mokėjimo išdėstymo, samdėsi privatų advokatą, kas rodo, jog atsakovas turi lėšų mokėti už atstovavimą.

20Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nesant duomenų apie tai, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti kitos šalies interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014 m. birželio 5 d. nutartis Nr. 2A-911/2014; 2015 m. liepos 9 d. nutartis Nr. 2-978-407/2015; 2016 m. sausio 28 d. nutartis Nr. 2-166-178/2016). Teismo vertinimu atsakovas nesiima jokių veiksmų, jog jo finansinė padėtis pasikeistų. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad dėjo pastangas susirasti geresnį apmokamą darbą, parduoti jam priklausančias transporto priemones, kad bent iš dalies atlygino ieškovui skolą, o gavęs 2020-06-08 įplaukų, nepadengė net dalies ieškovui priteistos sumos. Pažymėtina, jog nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo keturi mėnesiai, tačiau atsakovas nesumokėjo ieškovui jokios sumos, tačiau su kitais kreditoriais atsiskaitė. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, patvirtina, kad atsakovas nededa pastangų įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo, o tokia situacija neabejotinai pažeidžia ieškovo teises.

21Be to, sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, turi būti vertinami ir kiti įstatymo imperatyvai (įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumas, jo įvykdymas per įmanomai trumpesnį laiką (CPK 7, 18 straipsniai), atsižvelgiama į kitos šalies teisėtus interesus ir lūkesčius, kadangi tik įvykdžius sprendimą yra atkuriamos pažeistos teisės arba atlyginama pažeidimu padaryta žala. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas nepateikė duomenų, kad būtų sumokėjęs kokią nors teismo priteistos sumos dalį, o pateiktu prašymu siekia atidėti priteistos sumos mokėjimą dar dvylikos mėnesių laikotarpiui, o tai rodo, jog atsakovas elgiasi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu, stengdamasis vilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą. Taip pat pabrėžtina ir tai, jog ieškovo turtinė padėtis yra sunki, jo gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 50,00 Eur, turi skolinių įsipareigojimų, kurių išieškojimas nukreiptas į jo gaunamas pajamas, neturi jokio registruotino nekilnojamojo turto.

22Teismo vertinimu, sprendimo išdėstymas ieškovo prašomam laikotarpiui suteiks nepagrįstą pranašumą atsakovui, dėl ko ieškovas patirs dar nuostolių, nes visą laiką negalės naudotis piniginėmis lėšomis, kurias jam priteisė teismas, todėl bus pažeisti jo teisėti lūkesčiai, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką. Teismas konstatuoja, jog ieškovo prašymas akivaizdžiai neatitinka šalių interesų pusiausvyros principo bei įstatymo reikalavimo teismo sprendimą įvykdyti per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pažymėtina, jog teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, ir šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų nuostolių, ir tai yra neišvengiama pasekmė.

23Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas neįrodė savo sunkios turtinės padėties ir kad jis nėra pajėgus sumokėti teismo sprendimu priteistos sumos ieškovui, taip pat byloje nenustatyta jokių ypatingai svarbių aplinkybių sudarančių pagrindą išdėstyti teismo sprendimu priteistos sumos įvykdymą.

24Įvertinus visas nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad teismo sprendimo vykdymo išdėstymas yra tik išimtiniais atvejais taikytinas institutas, konstatuotina, jog šioje situacijoje sprendimo vykdymo išdėstymo taikyti nėra pagrindo. Teismo vertinimu, sprendimo vykdymo išdėstymas šiuo atveju pažeistų šalių teisių ir interesų pusiausvyrą, ir visiškai nepagrįstai, atsakovui neįrodžius savo sunkios turtinės padėties, ir kad ji artimiausiu metu galėtų pasikeisti, atsakovo interesus iškeltų aukščiau už ieškovo interesus, ir taip paneigtų teisėtus ieškovo lūkesčius, jog sprendimas bus įvykdytas kuo ekonomiškiau ir operatyviau.

25Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamu klausimu formuojamą teismų praktiką, sprendimo vykdymo išdėstymo instituto paskirtį ir siekdamas nepažeisti ieškovo teisėtų interesų bei teisėtų lūkesčių, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais, konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo išdėstyti sprendimo įvykdymą, todėl atsakovo prašymas atmestinas (CPK 187 str., 185 str., 284 str.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, 290 – 291 straipsniais, teismas,

Nutarė

27atmesti atsakovo V. M. prašymą dėl teismo sprendimu priteistų sumų išdėstymo.

28Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi Klaipėdos apylinkės... 6. Atsakovas V. G. pateikė prašymą dėl sprendimais priteistų sumų mokėjimo... 7. Ieškovas V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atsakovo prašymo dėl... 8. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstoliai A.... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė prašymą dėl sprendimu... 10. Teismas... 11. prašymas netenkintinas.... 12. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio... 14. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad teismo sprendimo... 15. Taigi, klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra... 16. Atsakovas prašymą dėl teismo sprendimais priteistos 3449,41 Eur sumos... 17. Teismo vertinimu, atsakovo į bylą pateikti duomenys realiai nepagrindžia,... 18. Iš atsakovo pateiktų duomenų nustatyta, jog atsakovas dirba ( - )... 19. Pastebėtina, jog teismo sprendimas priimtas 2019-10-29, įsiteisėjo... 20. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nesant duomenų apie tai, kad... 21. Be to, sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, turi būti... 22. Teismo vertinimu, sprendimo išdėstymas ieškovo prašomam laikotarpiui... 23. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas... 24. Įvertinus visas nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad teismo sprendimo... 25. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamu klausimu... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu,... 27. atmesti atsakovo V. M. prašymą dėl teismo sprendimu priteistų sumų... 28. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali...