Byla e2-5787-911/2019
Dėl žalos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autocentas“, atstovės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Prekybos garantas“, įgaliotam asmeniui L. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autocentas“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Prekybos garantas“, ieškinį atsakovui D. A. dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 15 952,70 Eur dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. paliekant pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ). Iš byloje esančio pašto voko nustatyta, kad atsakovui pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus paliktas minėtu adresu 2019 m. gegužės 22 d., atsakovas iki 2019 m. birželio 25 d. neatsiėmė pašte jam skirtų procesinių dokumentų. CPK 123 straipsnio 3 dalis nustato, kad tais atvejais, kai fizinio asmens gyvenamosios vietos ar kitas nurodytas procesinių dokumentų įteikimo adresas sutampa su fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikiami vieną kartą. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas šioje dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas.

83.

9Teismo posėdžio metu ieškovę atstovaujančios bankroto administratorės UAB „Prekybos garantas“ įgaliotas asmuo L. S. ieškinį palaikė ir prašė tenkinti ieškinyje išdėstytais pagrindais ir motyvais. Nurodė, kad išlaidų dydį patvirtina byloje pateikta išlaidas detalizuojanti lentelė, tuo tarpu apie lentelėje nenurodytą 1 528,03 Eur išlaidų sumą įrodymų pateikti negali. Paaiškino, kad vykdant teismo įpareigojimą pateikti įrodymus, detalizuojančius 13 875,00 Eur bankroto administratorės atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžio nustatymą pateikė iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. realiai patirtų išlaidų sąrašą ir jų apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus. Tuo tarpu 1 528,03 Eur suma, kuri nėra įtraukta į lentelėje nurodytą administravimo išlaidų bendrą sumą ir kurios susidarymą pagrindžiančių duomenų teismui nepateikta, yra preliminari bankroto išlaidų suma, kuri bus reikalinga ateityje bankroto administravimo procedūroms, kadangi bankroto procesas nagrinėjamu atveju nėra baigtas.

104.

11Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas prašymų teismui nepateikė. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

12Teismas

konstatuoja:

135.

14byloje nustatyta, kad 2019 m. sausio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-767-479/2019 ieškovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Autocentas“ iškelta bankroto byla. Ieškovės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Prekybos garantas”. Teismas nustatė, kad UAB „Autocentas“ valdymo organai (direktorius) privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (8-9 b.l.) Dokumentų ir turto perdavimo terminas yra pasibaigęs. Ieškovės teigimu valdymo organai iki šiol administratoriui įmonės dokumentų ir turto neperdavė. 2019 m. kovo 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi už viso ieškovės turto ir dokumentų neperdavimą atsakovui paskirta 1000 Eur bauda (19-20 b.l.).

156.

16Iš ieškovės pateiktos VĮ „Registrų centras“ pažymos nustatyta, kad ieškovės direktoriumi laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2019 m. sausio 17 d. buvo atsakovas D. A. (16-18 b.l.). Iš UAB „Autocentras“ balanso už 2017 m. matyti, kad įmonė turėjo ilgalaikio turto už 3 625 Eur, jos trumpalaikis turtas sudarė 443 Eur, o įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 24 647 Eur (21-22 b.l.). Šios aplinkybės yra konstatuotos ir 2019 m. sausio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartyje (8-9 b.l.). 2019 m. kovo 20 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-767-479/2019 buvo patvirtintas VSDFV Klaipėdos skyrius kreditorinis reikalavimas 2 007,95 Eur sumai (10-11 b.l.). 2019 m. balandžio 15 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-767-479/2019 buvo patvirtintas akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ kreditorinis reikalavimas 69,75 Eur sumai, UAB „Autocentras“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (23-24 b.l.). 2019 m. balandžio 11 d. ieškovės kreditorių susirinkime penktu darbotvarkės klausimu buvo nutarta nustatyti bendrą administravimo išlaidų sąmatą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo. Nustatytas 25 MMA administravimo išlaidų dydis, iš kurio atlyginimas bankroto administratoriui sudaro 6 MMA (12-15 b.l.).

177.

18Ieškovės teigimu, atsakovas privalo atlyginti žalą, lygią ieškovės bankroto byloje pareikštų ir patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumai – 2 077,70 Eur. Ieškovė nurodo, jog 2019 m. balandžio 11 d. ieškovės kreditorių susirinkimo penktu darbotvarkės klausimu patvirtintų administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo suma lygi 25 MMA arba 13 875,00 Eur taip pat laikytina žala ieškovei. Ieškovės teigimu, pagal balansą pateiktą VĮ „Registrų centras“ ieškovės turtas 2016 m. sudarė 26 466,00 Eur. Duomenų kur yra šis turtas ir/ar teisėtai buvo parduotas ir/ar panaudotas įmonės veiklai, administratorius neturi. Ieškovė pažymi, jog ieškovės valdymo organams neperdavus ieškovei priklausančio turto bei dokumentų, ieškovei yra padaryta žala. Ieškovės kreditoriniai reikalavimai, administratoriaus atlyginimas ir administravimo išlaidos negalės būti tenkinami, kadangi administratorius neturėdamas dokumentų negali nustatyti ieškovės skolininkų bei išieškoti skolų. Administratorius taip pat negali nustatyti ar ieškovės turtas buvo perleistas, o jei perleistas ar teisėtai ir kur panaudotos piniginės lėšos gautos už turtą.

198.

20Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnis). Įmonės vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą, privalo dirbti rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai ir daryti viską, kad įmonė nepažeistų įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, įmonės interesų ir neprieštarautų visuomenės interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas, ir aplinkybė, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam įstatyme nustatyta išskirtinė teisė atstovauti bendrovei, veikti jos vardu. Bendrovės vadovui taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai negu juridinio asmens dalyviui ar eiliniam juridinio asmens darbuotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011).

219.

22Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato CK 2.87 straipsnis, numatantis, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

2310.

24Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

2511.

26CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo.

2712.

28Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovui, einant uždarosios akcinės bendrovės „Autocentras “ vadovo pareigas, įmonės būklė 2017 metais buvo sunki, nes įmonės turimas turtas viršijo įsipareigojimus, tačiau atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą nesikreipė. Iš UAB „Autocentras“ balanso už 2017 m. matyti, kad įmonė turėjo ilgalaikio turto už 3 625 Eur, jos trumpalaikis turtas sudarė 443 Eur, o įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 24 647 Eur (21-22 b.l.). Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą, tačiau atsakovas šios pareigos nevykdė. Pripažintina, kad UAB „Autocentras “ nuo 2017 metų nebuvo pajėgi apmokėti skolų, nevykdė įsipareigojimų. Žala šiuo atveju yra kreditoriniai įsipareigojimai (skolos). Neteisėti veiksmai civilinėje atsakomybėje suprantami kaip teisinės pareigos neatlikimas, tai yra atsakovo delsimas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, esant įmonės nemokumui. Aplinkybė, kad ieškovui kilo žala, rodo, kad atsakovas neįvykdė teisinės pareigos ir atliko neteisėtus veiksmus. Nuostoliai atsirado dėl atsakovo neveiklumo, tarp žalos ir neveikimo yra priežastinis ryšys, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlyga. Atsakovas buvo bendrovės direktorius, todėl jam tenkanti valdymo kompetencijos pareiga vertinama kaip apdairus, rūpestingas ir atidus elgesys, siekiant tinkamai elgtis su ieškovo turtu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad esant įmonei nemokai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

2913.

30Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

3114.

32Nagrinėjamu atveju 2019 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtintas 25 MMA administravimo išlaidų dydis, iš kurio atlyginimas bankroto administratoriui sudaro 6 MMA. Nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimo dydis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintose Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse nustatytą minimalų administratoriaus atlyginimo dydį.

3315.

34Kaip jau minėta, administravimo išlaidomis yra laikomos tokios išlaidos, be kurių įmonės administravimo veiksmų atlikimas yra neįmanomas (pvz., su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, pašto, ryšių, patalpų nuomos išlaidos ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai išlaidų, turėtų ir apmokėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą, tačiau administratorius šia teise negali piktnaudžiauti ir taip nepagrįstai praturtėti. Teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios galės būti apmokamos, o ne galutinį sprendimą dėl išlaidų pagrįstumo ir jų apmokėjimo. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį. Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį. Bankrutuojančios įmonės administratorius būtinas įmonės administravimo išlaidas turi pagrįsti bankrutuojančios įmonės būklės bei veiklos dokumentais (su darbo santykiais susijusiomis išmokomis, išlaidomis įmonės auditui, turto įvertinimui, nuomai, apsaugai, pardavimui, atliekų sutvarkymui, teisinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms, komunaliniams mokesčiams ir kt.), įrodinėjimo našta visais su bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui. Minėta, kad administravimo lėšų panaudojimas ir pagrindimas yra fakto klausimas ir administravimo išlaidų pagrindimo pareiga tenka įmonės administratoriui (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-288-267/2017; 2017 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-522-368/2017; 2017 m. gruodžio 7 d., priimta nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-933-267/2017; Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-394-436/2017).

3516.

36Taigi, pagal teismų praktiką, administratorius privalo įrodyti patirtų administravimo išlaidų pagrindą ir dydį. Akivaizdu, jog įstatymas vienareikšmiškai formuluoja, kad atlyginama tik tai, kas buvo apmokėta, t. y. faktiškai patirtos išlaidos. Aiškinant priešingai, būtų sukuriama situacija, kuri leistų bankroto administratoriui piktnaudžiauti, t. y. gauti išlaidų apmokėjimą, kurių jis realiai net nepatyrė, tai reiškia nepagrįstai praturtėti.

3717.

38Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad bankroto byloje pareikštų ir nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 2 077,70 Eur. Tuo tarpu kitą ieškinio reikalavimo dalį sudaro ieškovės kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų, administratoriaus atlyginimo suma 13 875 Eur (25 MMA). Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 30 d. pateikė teismui administravimo išlaidų detalizaciją už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 15 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. (už 7 mėnesių laikotarpį). Pateiktoje detalizacijos lentelėje nurodyta, kad administravimo išlaidos sudaro: administratoriaus atlyginimas 3 330 Eur; 400 Eur pašto, ryšio, kanceliarinių, mokesčių už informacijos pateikimą bankroto proceso metu išlaidos; 122,52 Eur transporto, kuro išlaidos; 1 400,00 Eur buhalterinės paskaitos tvarkymo išlaidos; 44,45 Eur išlaidos, registrų centrui, banko mokesčiams kompensavimas; 550,00 Eur išlaidos archyvo tvarkymui ir pridavimui, 6 500,00 Eur išlaidos susijusios su aplinkos sutvarkymu ir kenksmingų atliekų pridavimu, dėl pažymos įmonei likviduoti. Bankroto administratorė taip pat pateikė sąskaitas išankstiniam apmokėjimui, mokėjimo nurodymus patvirtinančius išrašus. Iš mokėjimo nurodymo Nr. ( - ) atlikto „( - )“ AB matyti, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. atliktu mokėjimu UAB „( - )“ buvo sumokėta 6 500,00 Eur pagal 2019 m. rugsėjo 20 sąskaitą išankstinam apmokėjimui Nr. ( - )), kuri pagrindžia lentelėje nurodytų išlaidų aplinkos sutvarkymui ir atliekų pridavimui sumą. Mokėjimo nurodymu Nr. ( - ), 2019 m. rugsėjo 23 d. atliktas 4 00,00 Eur mokėjimas, kuriuo apmokėtos kanceliarinių, ryšių paslaugos UAB „Prekybos garantas“ pagal 2019 m. rugpjūčio 29 d. išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. ( - ). 2019 m. rugsėjo 23 d. atliktas mokėjimas Nr. ( - ), pagrindžia, kad UAB „( - )“ buvo sumokėta 1950,00 Eur pagal 2019 m. rugpjūčio 29 d. išankstines sąskaitas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (1 400 Eur sumai ir archyvo tvarkymą 550 Eur). Taip pat pateikti degalų pirkimo kvitai, patvirtinantys bankroto administratoriaus patirtas transporto ir kuro išlaidas, taip pat duomenys, pagrindžiantys apmokėjimą už VĮ „Registrų centras“ paslaugas.

3918.

40Teismo vertinimu, bankroto administratorės įgalioto asmens pateiktoje administravimo išlaidų detalizacijos lentelėje nurodomi išlaidų dydžiai yra įrodyti ir pagrįsti byloje pateiktomis sąskaitomis ir jų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais, kvitais. Tačiau, teismas atkreipia dėmesį, kad administravimo išlaidas detalizuojančioje lentelėje nurodyta bendra administravimo išlaidų suma yra 12 346,97 Eur. Būtent tokio dydžio išlaidas pagrindžia ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai, tuo tarpu ieškovė ieškinyje nurodo, kad administravimo išlaidos sudaro 13 875,00 Eur, tačiau 1 528,03 Eur išlaidas patvirtinančių duomenų teismui nepateikta.

4119.

42Nagrinėjamu atveju ieškovės prašoma priteisti suma - 15 952,70 Eur, kurią sudaro 2 077,70 Eur nepadengti kreditorių reikalavimai ir 13 875,00 Eur administravimo išlaidos. Kaip jau buvo minėta 2019 m. kovo 20 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-767-479/2019 buvo patvirtintas VSDFV Klaipėdos skyrius kreditorinis reikalavimas 2 007,95 Eur sumai. 2019 m. balandžio 15 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-767-479/2019 buvo patvirtintas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ kreditorinis reikalavimas 69,75 Eur sumai, kreditorių reikalavimai yra pagrįsti ir teismo patvirtinti. Taip pat teismui pateiki įrodymai, pagrindžiantys 12 346,97 Eur administravimo išlaidas. Atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisinį sprendžiamo klausimo reglamentavimą bei teismų formuojamą praktiką tokiose bylose, taip pat šioje byloje nustatytas faktines bylos aplinkybes bei tai, kad nagrinėjamu atveju nustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, teismas daro išvadą, kad ieškinio dalis dėl 14 424,67 Eur sumos (2 077,70 Eur kreditorinių reikalavimų ir rašytiniais įrodymais pagrįstų 12 346,97 Eur) tenkinama, iš atsakovo D. A. ieškovės BUAB „Autocentas“ naudai priteisiama 14 424,67 Eur žala.

4320.

44Kitos išlaidos, t.y. 1 528,03 Eur administravimo išlaidos, teismo vertinimu, yra nepagrįstos. Byloje nėra pateikti jokie faktiniai duomenys, jog tokias išlaidas bankroto administratoriui realiai patyrė ar rašytiniai įrodymai, kad aukščiau minėtos sumos buvo apmokėtos administratoriaus lėšomis. Bankroto administratorius neįrodė kitų patirtų išlaidų (žalos) fakto ir, kad įgijo teisę į jų atlyginimą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalies pagrindu (CPK 12, 178, 185 straipsnis). Pagal CPK 178 straipsnį, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi. Ši byla nagrinėjama remiantis lygiaverčių šalių rungimosi principu, todėl tiek ieškovė, tiek atsakovas privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi. Ieškovė neįrodė, jog patyrė nurodomas 1 528,03 Eur administravimo išlaidas (su darbo santykiais susijusiomis išmokomis, išlaidomis įmonės auditui, turto įvertinimui, nuomai, apsaugai, pardavimui, atliekų sutvarkymui, teisinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms, komunaliniams mokesčiams ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis teisės aktais bei teismų praktika, reikalavimas dėl 1 528,03 Eur administravimo išlaidų (kitoms administravimo išlaidoms padengti) priteisimo atmestamas kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

4521.

46Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Ieškovės pateiktas ieškinys turi būti apmokamas 359 Eur žyminiu mokesčiu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, kadangi ieškovės ieškinį teismas tenkina iš dalies, iš atsakovės priteisiama 325 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis).

4722.

48Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 5,26 Eur, todėl tenkinus ieškinį iš atsakovo priteisiamos teismo patirtos 5,26 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92, 93 straipsniai).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

50ieškinį tenkinti iš dalies.

51Priteisti iš atsakovo D. A., a. k. ( - ), 14 424,67 Eur (keturiolika tūkstančių keturis šimtus dvidešimt keturis Eur, 67 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 14 424,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Autocentas“, j. a. k. ( - ).

52Kitą ieškinio dalį atmesti.

53Priteisti iš atsakovo D. A., a. k. ( - ), 325 Eur (trijų šimtų dvidešimt penkių Eur) žyminį mokestį valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „( - )“, AB, banko kodas ( - ), įmokos kodas 5660.

54Priteisti iš atsakovo D. A., a. k. ( - ), 5,26 Eur (penkis Eur 26 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei, nurodytą sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), esančią „( - )“, AB, banko kodas ( - ), įmokos kodas 5660.

55Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 15 952,70 Eur... 6. 2.... 7. Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 8. 3.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovę atstovaujančios bankroto administratorės UAB... 10. 4.... 11. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 12. Teismas... 13. 5.... 14. byloje nustatyta, kad 2019 m. sausio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi... 15. 6.... 16. Iš ieškovės pateiktos VĮ „Registrų centras“ pažymos nustatyta, kad... 17. 7.... 18. Ieškovės teigimu, atsakovas privalo atlyginti žalą, lygią ieškovės... 19. 8.... 20. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis... 21. 9.... 22. Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato CK 2.87 straipsnis,... 23. 10.... 24. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 25. 11.... 26. CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip,... 27. 12.... 28. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovui, einant uždarosios akcinės... 29. 13.... 30. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bankroto... 31. 14.... 32. Nagrinėjamu atveju 2019 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkimo metu buvo... 33. 15.... 34. Kaip jau minėta, administravimo išlaidomis yra laikomos tokios išlaidos, be... 35. 16.... 36. Taigi, pagal teismų praktiką, administratorius privalo įrodyti patirtų... 37. 17.... 38. Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad bankroto byloje pareikštų ir... 39. 18.... 40. Teismo vertinimu, bankroto administratorės įgalioto asmens pateiktoje... 41. 19.... 42. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašoma priteisti suma - 15 952,70 Eur, kurią... 43. 20.... 44. Kitos išlaidos, t.y. 1 528,03 Eur administravimo išlaidos, teismo vertinimu,... 45. 21.... 46. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 47. 22.... 48. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 50. ieškinį tenkinti iš dalies.... 51. Priteisti iš atsakovo D. A., a. k. ( - ), 14 424,67 Eur (keturiolika... 52. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 53. Priteisti iš atsakovo D. A., a. k. ( - ), 325 Eur (trijų šimtų dvidešimt... 54. Priteisti iš atsakovo D. A., a. k. ( - ), 5,26 Eur (penkis Eur 26 ct)... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...