Byla 2-172-826/2012
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, garbės ir orumo gynimo bei turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, nuostolių atlyginimo, byloje dalyvaujantis tretysis asmuo ieškovo pusėje UAB DK „PZU Lietuva“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant J. R., V. G. ir A. G., dalyvaujant ieškovui advokatui V. Ž., atsakovei R. K., uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą ieškovo advokato V. Ž. ieškinį atsakovei R. K. dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, garbės ir orumo gynimo bei turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, nuostolių atlyginimo, byloje dalyvaujantis tretysis asmuo ieškovo pusėje UAB DK „PZU Lietuva“,

Nustatė

2ieškovas, kuris 2012-06-08 teismo posėdžio metu buvo patikslintas, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 14910,34 Lt skolą (11 419,69 Lt tiesioginių išlaidų, susijusių su kontoros nuoma už laikotarpį nuo 2007-11-14 iki 2010-08-01 imtinai, už 32,5 mėn., 3490,65 Lt už TEO LT, AB telekomunikacijų paslaugas už laikotarpį nuo 2007-11-23 iki 2010-10-31 imtinai, atėmus priskaičiuotas su PVM sumas už abonentą 846 311220, 497,00 Lt palūkanų už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, tai yra už aštuonis mėnesius nuo 2010-11-01 iki 2011-06-30 (nuo 14910,34 Lt skolos sumos), 462,22 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso: 15869,56 Lt bei penkių procentų dydžio metines (procesines) palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti yra praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2011-06-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad ieškinio turtinis reikalavimas yra kildinamas iš 2007-11-14 sutarties, sudarytos su atsakove dėl darbo vietos suteikimo, o atsakovė, būdama ieškovo advokato V. Ž. padėjėja, beveik tris metus nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų apmokėti kontorai, kurioje buvo jos darbo vieta, visas tiesiogines išlaidas, susijusias su darbo vietos pagal sutartį suteikimu bei išlaikymu, kontoros nustatyta tvarka ir terminais. (T.3, b.l. 138).

3Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Teigia, kad tarp ieškovo ir atsakovės nuomos sutartis, kurioje būtų aptarti nuomos ir kitų privalomų mokesčių apmokėjimo klausimai bei mokėjimų pradelsimo pasekmės nebuvo sudaryta, tačiau buvo žodinis susitarimas, jog atsakovė neapmokės jokių nuomos ir kitų išlaidų, tačiau pusę savo honorarų, gautų už teisines paslaugas, turės atiduoti advokatui V. Ž.. Taip pat buvo susitarimas, jog savo klientams, kuriems būtinas atstovavimas teismuose, atsakovė siūlys atstovu advokatą V. Ž.. Teigia, kad vykdydama žodinį susitarimą, laikotarpiu nuo faktinės praktikos atlikimo dienos 2008 m. vasario l d. iki 2010 metų vasario mėn. pabaigos, kai buvo užskaityta dvejų metų advokato padėjėjo praktika, atsakovė advokatui V. Ž. asmeniškai grynais sumokėjo 10020,00 litų. Taip pat nurodo, kad advokato V. Ž. kontoroje buvo laidinis internetas, kuris buvo skirtas asmeniniam V. Ž. kompiuteriui, todėl keli kompiuteriai laidiniu internetu techniškai naudotis negalėjo ir atsakovė savo darbui advokato V. Ž. internetu nesinaudojo, išskyrus atvejus, kai vykdant advokato V. Ž. asmeninius pavedimus, ruošė jam procesinius dokumentus. Teigia, kad advokato padėjėjos praktiką atliko viename kabinete, kur dirbo pats advokatas V. Ž., todėl atsakovė galėjo tik konsultuoti savo klientus, tačiau ruošti procesinius dokumentus bei ruoštis teismo posėdžiams kontoros darbo sąlygos buvo netinkamos, nes kabinete su savo klientais nuolat dirbo advokatas V. Ž., todėl savo klientų procesinius dokumentus atsakovė ruošė ir teismo posėdžiams ruošėsi tik savo namuose. Nurodo, kad pagal tą patį žodinį susitarimą, kartą per mėnesį tvarkė bei valė advokato V. Ž. kontorą, nes V. Ž. atskiro darbuotojo, kuris tvarkytų kontoros patalpas, nesamdė. Ieškovas pripažino žodinį susitarimą ir jį taip pat vykdė, todėl nuo pat 2007-11-14 sutarties dėl darbo vietos suteikimo pasirašymo dienos advokatas V. Ž. nei karto neišreiškė pretenzijų dėl šio sutarties nevykdymo ir nepateikė sąskaitų apmokėjimui, o pretenzijos atsirado tuomet, kai 2010-10-21 faksu, o vėliau registruotu paštu advokato V. Ž. kontorai atsakovė išsiuntė pareiškimą dėl netinkamų darbo sąlygų sudarymo, nepagrįstų reikalavimų ir advokato V. Ž. nesąžiningumo. Nurodo, kad 2006-02-13 tarp nuomotojo Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos (nuo 2009-09-01 „Klaipėdos valstybinė kolegija“) ir nuomininkų - advokato V. Ž. kontoros ir UAB „Palnesta“, buvo pasirašyta valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. 29, kuria nuomininkai išsinuomojo 73 m2 patalpas ( - ), Klaipėda, kiekvienam nuomininkui po 36,5 m2. Ieškovas pateikė sąskaitas - faktūras, išrašytas advokato V. Ž. kontorai, kuriose mokėjimai apskaičiuoti už ploto, t.y. 36,5 m2 nuomą, tačiau realiai advokato V. Ž. kontorai priklausė tik 18 m2, nes kitą dalį, t.y. 18 m2, iš advokato V. Ž. nuomojosi R. B. IĮ ir kiekvieną mėnesį šios įmonės darbuotojas A. V. ar jo sutuoktinė R. V. advokatui V. Ž. asmeniškai sumokėdavo grynais pusę sumos pagal Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos pateiktas sąskaitas už patalpų ( - ), Klaipėdoje, nuomą ir kitas išlaidas, kurias pateikdavo V. Ž. kontorai. Taip pat nurodo, kad nuo 2009-08-03 advokato padėjėjo praktiką advokato V. Ž. kontoroje ( - ), Klaipėdoje, pradėjo atlikinėti kitas padėjėjas S. G., kuris taip pat buvo įsipareigojęs apmokėti išlaidas, todėl advokato V. Ž. kontoros dalies nuomos ir kitos išlaidos nuo 2009-08-03, kai S. G. buvo įrašytas į padėjėjų sąrašus ir atliko praktiką advokato V. Ž. kontoroje, turėjo būti dalinamos trims asmenims, todėl advokatui V. Ž. atsakovės sumokėtos lėšos jau buvo viršijusios visas nuomos išlaidas ir nuo 2009 metų kovo mėnesio, kai buvo užskaityta atsakovės dvejų metų advokato padėjėjo praktika, atsakovė atsisakė duoti advokatui V. Ž. pusę savo honorarų ir šis su tokiomis sąlygomis sutiko, todėl atsakovė nėra skolinga advokato V. Ž. kontorai. Nurodo, jog sutartis dėl darbo vietos suteikimo sudaryta 2007-11-14, o Lietuvos advokatūra praktiką atsakovei paskyrė atlikti advokato V. Ž. kontoroje nuo 2008-01-04, bet realiai advokato padėjėjos praktiką atsakovė pradėjo atlikti tik nuo 2008-02-01, o būdama M.Romerio universiteto studente, laikotarpiais nuo 2009-11-16 iki 2009-12-31; nuo 2010-03-30 iki 2010-05-06 dalyvavo studijų sesijose, todėl šiais laikotarpiais advokato V. Ž. kontoroje nebuvo.

4Atsakovė pareiškė priešieškinį ir prašo pripažinti ieškovo advokato V. Ž. veiksmus, išsiunčiant 2010-10-22 pranešimus Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos rajono apylinkės teismui, Kretingos rajono apylinkės teismui, Palangos miesto apylinkės teismui, Plungės rajono apylinkės teismui, Skuodo rajono apylinkės teismui, Šilalės rajono apylinkės teismui, Šilutės rajono apylinkės teismui, Tauragės rajono apylinkės teismui, Klaipėdos apygardos teismui, Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo, neteisėtais, neatitinkančiais tikrovės bei žeminančiais advokato padėjėjos R. K. garbę ir orumą bei įpareigoti ieškovą advokatą V. Ž. per tris dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos paneigti šiuos pareiškimus, išsiunčiant minėtiems teismams pareiškimą jame nurodant, jog 2010-10-22 pranešimuose dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo yra nurodyta tikrovės neatitinkanti ir advokato padėjėjos R. K. garbę ir orumą žeminanti informacija, o paneigimą patvirtinančius duomenis pateikti atsakovei per tris dienas nuo jų išsiuntimo. Priteisti iš ieškovo atsakovės naudai 2392,00 Lt negautų pajamų bei 1821,29 Lt išlaidų už patalpų, ( - ), Klaipėdoje, dalinį remontą, iš viso 4213,29 Lt, 497,50 Lt turtinę bei 50 000,00 Lt neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje nurodo, kad nuo 2008-01-04 iki 2011-02-24 atliko advokato padėjėjos praktiką advokato V. Ž. kontoroje, o 2010-10-19 tarp atsakovės ir ieškovo įvyko konfliktas, kai advokatas V. Ž. pakartotinai pareikalavo mokėti pinigus už patalpų, ( - ), Klaipėda, nuomą. Atsakovė teigia, kad 2010-10-21 į advokato V. Ž. kontorą faksu, o vėliau registruotu laišku išsiuntė pareiškimą dėl netinkamų darbo sąlygų sudarymo, nepagrįstų reikalavimų ir advokato V. Ž. nesąžiningumo. Sekančią dieną, t.y. 2010-10-22, advokatas V. Ž. įteikė atsakovei pranešimus, išsiųstus Klaipėdos, Kretingos, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės teismų pirmininkams dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo. Šiais pranešimais advokatas V. Ž. atšaukė visus atsakovei duotus įgaliojimus atstovauti klientų interesams visose šių teismų žinioje esančiose bylose. Mano, jog advokatas V. Ž., išsiųsdamas pranešimus teismams dėl atsakovės įgaliojimų atšaukimo atliko neteisėtus veiksmus bei pranešimuose nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją. Teigia, kad advokato V. Ž. kontoros darbo organizavimo ir vidaus tvarkos taisyklių atsakovė nepažeidė, nes nei darbo organizavimo, nei vidaus tvarkos taisyklių advokato V. Ž. kontoroje nebuvo ir atsakovė su tokiomis nebuvo supažindinta, be to, tai nėra susiję su advokato padėjėjos profesine veikla. Pranešimuose išreikštas nepasitikėjimas atsakovės profesine veikla yra visiškai nepagrįstas, nes jos profesine veikla niekada nebuvo abejojama. Su dvejų metų praktikos ataskaita buvo pateikta advokato V. Ž. išvada ir galutinis įvertinimas, jog jis įvertino atsakovės praktiką teigiamai ir rekomendavo jos 2 metų praktikos ataskaitą pripažinti tinkama. Nurodo, kad šiuose pranešimuose buvo išplatinta tikrovės neatitinkanti informacija, siekiant pažeminti, diskredituoti atsakovę, kaip advokato padėjėją ir siekiant padaryti jai žalos, pažeminant atsakovės garbę ir orumą. Nurodo, kad 2011-01-19 į atsakovę teisinės pagalbos kreipėsi klientė A. U. dėl atstovavimo sutarties teisme sudarymo, tačiau advokatas V. Ž. dar būdamas atsakovės praktikos vadovu, visiškai nepagrįstai nedavė leidimo jai atstovauti klientės interesams teisme, motyvuodamas, jog atsakovės praktika baigta. Atstovavimo sutartis nebuvo pasirašyta, todėl atsakovė negalėjo atstovauti teisme ir gauti pajamų, t.y. 800,00 litų už atstovavimą, ši suma pagal žodinį sutarimą buvo suderinta su kliente A. U.. Teigia, kad negautas pajamas, t.y. 800,00 Lt būtų gavusi, jeigu nebūtų neteisėtų ieškovo advokato V. Ž. veiksmų, todėl šias negautas pajamas prašo priteisti iš atsakovo. Teigia, kad nuo to laiko, kai buvo išsiųsti pranešimai, atsakovė beveik tris mėnesius nesudarė nei vienos teisinių paslaugų sutarties su klientais, kai iki tol jos vidutinės pajamos už keturis paskutinius mėnesius (liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio) buvo 738,00 litai per mėnesį. Po to kai ieškovas teismams išsiuntinėjo pranešimus, atsakovės vidutinės pajamos už analogišką laikotarpį (lapkričio, gruodžio, sausio, vasario mėn.) buvo 340,00 litų, teigia, kad dėl ieškovo veiksmų per mėnesį neteko vidutiniškai 398,00 Lt pajamų (738,00 Lt - 340,00 Lt = 398,00 Lt x 4 mėn. = 1592,00 Lt), todėl mano, kad iš ieškovo taip pat turėtų būti priteistos ir šios negautos pajamos. Taip pat priešieškinyje atsakovė nurodo, kad savo lėšomis ir jėgomis, padedant jos sutuoktiniui, atliko jai skirto kabineto remontą patalpose, ( - ), Klaipėda, kurios buvo išnuomotos advokatui V. Ž.. Nurodo, kad išleido 427,29 Lt - glaisto, dažų, tapetų ir kitų remontui būtinų priemonių pirkimui. Pagal 2010-08-10 UAB „Gardinta“ lokalinę sąmatą kabineto ( - ), Klaipėdoje, remonto darbų kaina - 1394,00 Lt. Nurodo, kad šiame kabinete dirbo iki 2011 vasario mėn. 24 d., kai buvo patenkintas advokato V. Ž. atsistatydinimas iš atsakovės praktikos vadovo pareigų, todėl mano, kad patirtos išlaidos, iš viso - 1821,29 Lt už patalpų, ( - ), Klaipėda, dalinį remontą turėtų būti priteistos iš ieškovo, nes jis šiomis patalpomis naudojasi iki šiol. Nurodo, kad dėl susidariusios situacijos, pergyvenimų atsakovė patyrė sveikatos sutrikimų, psichologinę ir nervinę traumą, 2010 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į gydytoją ir gydosi iki šiol, todėl atsižvelgiant į atsiradusias pasekmes ir gydymo trukmę, teigia, jog dėl ieškovo neteisėtų veiksmų jos sveikata yra sužalota ir prašo priteisti iš ieškovo turtinę ir neturtinę žalą. Turinę žalą sudaro gydymo išlaidos, patirtos vaistų pirkimui - 497,50 Lt, o neturtinę žalą įvertina - 50 000,00 litų.

5Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės priešieškinį, nurodė, kad su pareikštu priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad advokato veiksmai pripažįstami neteisėtais Lietuvos advokatūros arba teisingumo ministro sprendimais drausmės bylose, kurie įstatymo nustatyta tvarka yra skundžiami Vilniaus apygardos teismui. 2010-11-18 Advokatų taryboje buvo išnagrinėti R. K. pareiškimai: 2010-10-21 pareiškimas dėl netinkamų darbo sąlygų sudarymo, nepagrįstų reikalavimų ir advokato V. Ž. nesąžiningumo, 2010-11-03 prašymas atšaukti advokatą V. Ž. iš praktikos vadovo pareigų, tačiau dėl tariamai neteisėtų veiksmų drausminių priemonių advokato atžvilgiu taikyta nebuvo. Teigia, kad teismas neturi pareigos aiškintis advokato padėjėjos ir jos praktikos vadovo santykių dėl atstovavimo bylose ar profesinės advokato veiklos ydingumo. Nurodė, kad pranešimai visiems Klaipėdos apygardos teismams yra objektyvus situacijos, susidariusios 2010 metų pabaigoje vertinimas, kai teismams buvo būtina pranešti apie padėjėjai duotų leidimų atstovauti klientus atšaukimą, padėjėjai nevykdant savo pareigų ir advokato taikytos padėjėjos sudrausminimo priemonės negali būti vertinamos neteisėtais veiksmais, nes jis veikė savo kompetencijos ribose, išskirtinai apsisaugant nuo padėjėjos piktnaudžiavimo jai pasirašius teigiamą ataskaitą, nes R. K. nuo 2010-10-21 pati sukūrė kontoroje nenormalią situaciją, kuri tęsėsi iki 2011-03-01, kada advokatas privalėjo imtis priemonių padėjėją iš kontoros iškraustyti. Taip pat nurodė, kad turtinės (negautų pajamų iš profesinės veiklos, nuostolių už patalpų, kurias eksploatavo pati padėjėja, pagerinimus) ir neturtinės (moralinės) žalos kildinimas, nesant bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų, iš esmės yra nepagrįstas.

6Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį ir į atsakovės priešieškinį. Nurodė, kad UAB DK „PZU Lietuva“ įtraukta į bylą ieškovo pusėje, nes ieškovas V. Ž. savo profesinę civilinę atsakomybę yra apsidraudęs UAB DK „PZU Lietuva“. Kadangi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus tai dėl ieškovo pareikšto ieškinio nepasisako, nes šio ieškinio išsprendimo klausimas neturės įtakos UAB DK „PZU Lietuva" teisėms ir pareigoms. Dėl atsakovės priešieškinio nurodė, kad su pareikštu priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

7Trečiojo asmens atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, byloje pateiktas prašymas nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad atsakovė, pasirašydama sutartis dėl darbo vietos suteikimo ir vadovavimo praktikai buvo įsipareigojusi padėti išlaikyti advokato kontorą, tačiau savo prievolės neįvykdė, todėl iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su advokatų kontoros patalpų ( - ), Klaipėda, išlaikymu. Advokato padėjėjas S. G. ( - ), Klaipėda, nedirbo, jo darbo vieta buvo namuose. Atsakovei buvo suteiktos normalios sąlygos praktikai atlikti. Visos gaunamos sąskaitos būdavo apmokamos. Kontoros plotą sudarė 36 m2, koridorius užėmė dar 12 m2, iš TEO sąskaitose nurodytų sumų buvo atimta sąskaita už namų abonentą. Priteistina 11419,69 Lt tiesioginių išlaidų, susijusių su patalpų nuoma, taip pat 3490,65 Lt – už TEO paslaugas, kurios buvo suteiktos kontorai. Sutarties dėl darbo vietos suteikimo kopijos neturėjo kol jos neatsiuntė Lietuvos Advokatūra. Turtinė pretenzija atsakovei buvo išsiųsta. Atsakovė elgėsi nesąžiningai, nes nuslėpė, kad ji turi prisidėti prie kontoros išlaikymo. Atsakovė padėjėja dirbti pradėjo nuo 2008-02-01. Vidaus tvarkos taisyklės nustatytos raštu nebuvo, jos buvo žodinės. Atsakovei žodžiu buvo reiškiamos pastabos, dokumentai būdavo paruošiami nekokybiškai. 750,00 Lt atsakovė davė tam, kad būtų galima dalyvauti konkurse dėl patalpų nuomos. Ši suma buvo užskaityta kaip prisidėjimas prie kontoros išlaikymo išlaidų. Atsakovės teisė į privatų gyvenimą nebuvo pažeista. Advokato padėjėjas privalo vykdyti advokato nurodymus kaip tai nurodyta advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarkoje, kuri įsigaliojo nuo 2005-10-01 (5.1.3.; 6.3.1. p.). Konfliktas kilo dėl B. skundo. 2010 m. spalio 21 d. jis faksu gavo skundą dėl netinkamų darbo sąlygų ir dėl to, kad situacija tapo nevaldoma, buvo išsiųsti pranešimai į teismus. Leidimo atstovauti atšaukimas nėra informacija, kuri žemina garbę bei orumą. Atsakovė kreipėsi dėl leidimo atstovauti U. tuo metu kai buvo pateikusi prašymą dėl kito vadovo paskyrimo, todėl tai turi būti vertinama kaip situacijos aštrinimas. Atsakovės ignoravimas pasireiškė atsisakymu pateikti atstovavimo sutartis.

9Bylos nagrinėjimo metu atsakovė prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti pilnai. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad praktiką V. Ž. advokato kontoroje pradėjo 2008-01-04, iki tol dar dirbo Klaipėdos apygardos administraciniame teisme. Jos darbo vieta buvo 3 m2, stalas buvo mažas. Jai V. Ž. advokatų kontora jokių sąskaitų nepateikė, patalpų nuomos sutartis nebuvo pasirašyta. Ieškovui turėjo būti žinomos sutarties dėl darbo vietos suteikimo nuostatos, nes analogiška sutartis buvo pasirašyta su advokato padėjėju S. G.. Faktiškai praktiką pradėjo atlikti nuo 2008-02-01, laikotarpiu nuo 2009-11-16 iki 2009-12-31 ir 2010-03-31 iki 2010-05-06 buvo mokymosi atostogose. Dirbdama pas ieškovą jam sumokėjo daugiau nei 10000,00 Lt savo honoraro. Visus metus buvo dirbama apie 18 m2 kabinete. Ieškovas neįvertino tos aplinkybės, kad nuo 2009 m. liepos mėnesio buvo du padėjėjai. Naudojantis internetu jai buvo suteikiamas slaptažodis. Darbo vietoje atlikinėjo tik ieškovo pavedimus. Telefonu ir kopijavimo aparatu naudojosi ir kitas padėjėjas. Atsakovė nemano, kad neturėjo padėti išlaikyti kontoros. Jeigu nors viena sąskaita būtų buvusi pateikta, ji būtų buvusi apmokėta. B. įmonė mokėjo V. Ž. kontorai už patalpų nuomą. Advokatas V. Ž. išsiuntė pranešimus į 11 teismų dėl įgaliojimų atšaukimo, buvo pažeista teisė į jos privatų gyvenimą, pasikėsinta į garbę bei orumą, todėl prašo priteisti 50000,00 Lt neturtinės žalos. Ieškovas pateikė kategorišką ir neigiamą informaciją apie atsakovę kaip advokato padėjėją, šia informacija buvo siekiama tam tikrai visuomenės daliai menkinti ją kaip advokato padėjėją, kaip teisininkę klientų akyse. Neteisėti veiksmai pasireiškė ir tuo, kad atšaukė atsakovės įgaliojimus, nors tai galėjo padaryti tik Advokatūrą, atstovavimo sutartyje suteiktus įgaliojimus gali atšaukti tik juos suteikęs asmuo, tai yra, klientas. Įpareigojimas pateikti ataskaitas buvo gautas tada kai jau buvo išsiųsti pranešimai. Ataskaitos buvo pateiktos nesulaukus termino. Ginčas Lietuvos Advokatūroje buvo nagrinėjamas formaliai. 2010-11-03 Lietuvos Advokatūrai išsiuntė prašymą paskirti kitą praktikos vadovą ir atšaukti advokatą V. Ž. iš praktikos vadovo pareigų. Ieškovas neturi būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, dėl neteisėtų veiksmų negalėjo atstovauti klientų teismuose. Didelių nepatogumų patyrė ne tik ji, tačiau ir klientai. Dėl ieškovo neteisėtų veiksmų patyrė stresą, dvasinius išgyvenimus, atsirado nemiga, baimė, nepasitikėjimas savimi, Į gydytojus kreipėsi 2010 m. lapkričio mėnesį dėl miego sutrikimo, nerimo, baimės. 2011 m. vasario mėn. pablogėjus sveikatai, vėl kreipėsi į gydytojus. Prasidėjus nesutarimui su ieškovu, turėjo įsipareigojimų savo klientams, todėl teko dirbti baimėje, užsirakinus, ne kartą prašė sutuoktinio, kad būtų kartu su ja darbo kabinete. Gydymas nėra užbaigtas, jis tęsiasi iki šiol. Ieškovo išsiųsta informacija pasklido tarp pažįstamų, nes teko dirbti tiek apylinkės teisme, tiek apygardos administraciniame teisme, todėl buvo sulaukta daug skambučių. Pranešimuose paskleista informacija nėra paneigta iki šiol. 2010 m. lapkričio mėnesį vėl buvo leista atstovauti klientų interesus. Dėl ieškovo neteisėtų veiksmų patyrė nuostolių negautų pajamų pavidalu – vidutiniškai apie 2392,00 Lt per mėnesį. 800,00 Lt turėjo gauti iš klientės U. už atstovavimą teisme santuokos nutraukimo byloje, nes ji turėjo išvykti iš Lietuvos. Konfliktas su ieškovu kilo dėl 750,00 Lt įmokos už dalyvavimą konkurse dėl patalpų nuomos, tačiau ne dėl ataskaitų. Laimėjus konkursą dėl naujų patalpų nuomos, kiekvienas gavo po kabinetą ir atliko patalpų remontą. UAB „Gardinta“ padarė kabinete atliktų darbų sąmatą. Rugpjūčio 4 d. buvo pasirašyta sutartis dėl patalpų nuomos Šaulių gatvėje, o iki rugpjūčio 10 buvo atliekamas remontas: buvo glaistytos sienos, klijuojami tapetai, dažomi tiek tapetai, tiek radiatoriai, buvo perkamos grindjuostės. Grindims ir luboms nieko nebuvo daroma. Kabinete pradirbo iki 2011 m. vasario 24 d. Taip pat prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovas į antstolį nesikreipė. Piktnaudžiavimas pasireiškė atskirojo skundo surašymu, nes dėl to buvo priversta rašyti atsiliepimą. Dėl advokato netinkamo elgesio skundo nepateikė, buvo rašyti skundai Lietuvos Advokatūrai ir teisingumo ministerijai. Dėl konflikto su ieškovu darbingumo nebuvo praradusi.

10Liudytojas S. G. paaiškino, kad dirba advokato V. Ž. padėjėju. Su atsakove pažįstamas nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Advokato V. Ž. kontoroje ( - ), Klaipėda, dirbo atsakovė, o jis siųsdavo projektus elektroniniu paštu arba įrašęs į laikmeną. Kai buvo surastos patalpos Šaulių gatvėje, kiekvienas darė savo kabineto remontą. Įsikėlus į Šaulių gatvėje esančias patalpas, įvyko konfliktas tarp advokato ir R. K. dėl mokesčių už telefoną ir internetą. Įvykus konfliktui, K. padavė skundą į Advokatūrą. Dėl to važiavo aiškintis visi. Jam žinoma, kad K. rašė skundus dėl advokato V. Ž.: policijai, FNTT, prokuratūrai. Tarp advokato ir advokato padėjėjo yra pavaldumo santykiai, ji su advokatu elgėsi ne kaip su vadovu, netinkamai. Advokatas duodavo K. nurodymus, tačiau ji ateidavo ir užsirakindavo kabinete. Įvykus konfliktui, advokatas su K. nebebendravo, prašydavo jo, kad jis perduotų K. raštus, tačiau ji neimdavo, todėl tekdavo siųsti registruotu laišku. Vos įsikėlus į naujas patalpas, K. advokatui pasakė, kad praktika baigėsi, advokatas nebevadovaus. Kiekvieną dieną būdavo replikos, K. pakeltu tonu sakydavo advokatui, kad jis jai niekas, to nedarys ir pan. Jis darbo vietos ( - ), Klaipėda, neturėjo, dirbo namuose. ( - ), Klaipėda, buvo nedidelis kabinetas, į jį patekdavo per koridorių, šalia veikė dar nekilnojamojo turto agentūra ir mobiliųjų telefonų taisykla. Naujai išnuomotų patalpų remontuoti niekas nevertė - kiekvienas darė tai savo noru. Darbo vieta buvo nurodyta ( - ), Klaipėda, tačiau to reikalavo Lietuvos Advokatūra. Jokių „duoklių“ advokatui nemokėjo. Advokatas reikšdavo pastabas atsakovei dėl tvarkos.

11Liudytoja I. Ž. paaiškino, kad būdavo įspūdis, kad K. vadovauja V. Ž. advokato kontorai, nurodinėdavo, ką daryti, reikšdavo nepasitenkinimus, kad per brangu ir pan. ( - ), Klaipėda, šalia kontoros dirbo dar dvi įmonės – Palnesta ir telefonistų įmonė. R. K. buvo suteiktos tinkamos darbo sąlygos: naudojosi ryšio paslaugomis, kontoros technika.

12Liudytoja A. U. paaiškino, kad 2011-01-19 atvyko pas atsakovę susitarti dėl atstovavimo civilinėje byloje dėl santuokos nuraukimo. Advokatas atsisakė duoti sutikimą dėl atstovavimo, nes atsakovės praktika yra pasibaigusi. Jai nebuvo žinoma, kad K. pateikė prašymą dėl advokato Ž. atšaukimo iš jos praktikos vadovo pareigų. Jos išsilavinimas aukštasis teisinis. Kai K. negalėjo atstovauti, kito atstovo nesusirado, nes pagerėjo santykiai su sutuoktiniu. Su K. buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, honoraras 800,00 Lt. Teisme buvo reikalingas tik atstovas, nes dokumentai buvo paruošti.

13Liudytojas V. T. paaiškino, kad ieškovą pažįsta gal 6 metai, atsakovę – mažiau. Jis dirbo NTA „Palnesta“. Jų kabinetai ( - ), Klaipėda, ribojosi, nes ieškovo kabinetas buvo gal 18 m2, jo – 18 m2, telefonisto – 30 m2. Telefonistai už nuomą mokėjo ieškovui ir NTA Palnesta. Telefonistai – B. IĮ. S. G. pažįsta, jį matydavo vakarais. Pagalbinės patalpos sudaro koridorius apie 8 m2, tualetas 4 m2.

14Liudytojas A. K. paaiškino, kad yra atsakovės vyras. Konfliktas tarp ieškovo ir atsakovės įvyko dėl pinigų. Ar atsakovė prisidėjo prie kontoros patalpų ( - ), Klaipėda, išlaikymo – nežino. Jos buvo 15 - 18 m2. Kontoroje buvo faksas, spausdintuvas, veikė internetas. Visą įrangą atsakovė turėjo namuose. Kontorai persikėlus į naujas patalpas, kabineto remontą atliko patys su sutuoktine, kiek išleido pinigų remontui – nežino. Į naujas patalpas įsikėlė 2010 m. rugpjūčio mėn. Susipykus su ieškovu, atsakovei tapo neįmanoma dirbti. Sutuoktinė ne kartą kvietė jį atvažiuoti į kontorą, tačiau kai atvykdavo – konflikto nebebūdavo. ( - ), Klaipėda, buvo telefonistų patalpos gal 40 m2, du kiti kabinetai 15 – 18 m2, koridorius buvo 5 - 6 m ilgio, apie 1,5 m pločio. Patalpoms Šaulių gatvėje reikėjo remonto, todėl savo jėgomis pasidarė kabineto remontą. Po konflikto su ieškovu, atsakovės psichologinė būsena buvo bloga, buvo susijaudinusi, vengė žmonių, sutriko miegas, vartojo vaistus. Atsakovei pas ieškovą buvo blogos sąlygos dirbti. Sveikatos būklė atsakovei leidžia dirbti, tačiau trukdo susikoncentruoti.

15Liudytoja R. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jos močiutė kreipėsi į K. dėl bendrabučio. K. skambino jai, norėdama paklausti ar sutinka atiduoti bendrabučio kambarį. Perrašius kambarį močiutės vardu, paskambino atsakovė ir pasakė sumokėti mokesčius už bendrabutį. Dėl atsakovės veiksmų rašė skundą Lietuvos Advokatūrai, kreipėsi į advokatą Žylę. Atsakovė būdama advokato padėjėja visada prisistatinėdavo advokate.

16Faktinės bylos aplinkybės.

17Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2006-02-13 Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija (Nuo 2009-09-01 Klaipėdos valstybinė kolegija (T.1, b.l. 7)) su advokato V. Ž. kontora ir UAB „Palnesta“ pratęsė nuomos sutartį dėl patalpų ( - ), Klaipėda, nuomos (T.2, b.l. 177-181, 199-200). 2005-06-01 UAB „Palnesta“ ir R. B. IĮ sudarė subnuomos sutartį dėl patalpų ( - ), Klaipėda, subnuomos (T.3, b.l. 26-28). Klaipėdos apskrities VMI rašte nurodoma informacija, kad R. B. IĮ nuo 2005-06-16 iki 2011-04-05 nuomojo patalpas ( - ), Klaipėda (T.1, b.l. 138, T.2, b.l. 149-150). Laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio iki 2011 m. liepos imtinai, pagal išrašytas sąskaitas – faktūras ir byloje esančius mokėjimo nurodymo kvitus bei kasos pajamų orderio kvitus, už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas patalpoms advokato V. Ž. kontora Klaipėdos valstybinei kolegijai sumokėjo 23199,69 Lt (T.1, b.l. 8-74). 2010-11-09 TEO LT, AB pažymoje nurodyta, kad telefono numeris 846381144 bei interneto paslaugos buvo registruotos „Advokato V. Ž. kontora“ vardu, ( - ), Klaipėda. Nuo 2009-07-01 paslaugos pervadintos. Advokato V. Ž. kontora už TEO LT, AB paslaugas laikotarpiu nuo 2007-11-23 iki 2009-08-18 sumokėjo 4400,69 Lt (T.1, b.l. 75-76). V. Ž. už TEO LT, AB paslaugas laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2010-10-31 išrašytos sąskaitos – faktūros 3233,98 Lt sumai (T.1, b.l. 77-108). 2007-11-14 tarp ieškovo advokato V. Ž. ir atsakovės advokato padėjėjos R. K. buvo sudarytas susitarimas dėl vadovavimo praktikai (T.1, b.l. 5). 2007-11-14 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta sutartis dėl darbo vietos suteikimo (T.1, b.l. 4). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2007-12-13 protokolo išraše Nr. 31 nurodyta, kad nuspręsta R. K. įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, padėjėjos praktiką atlikti paskirta pas advokatą V. Ž. nuo 2008-01-04 (T.1, b.l. 131). Advokatas V. Ž. teigiamai įvertino advokato padėjėjos R. K. 2 m. praktiką (T.2, b.l. 19). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2010-02-25 protokolo išraše Nr. 22 nurodyta, kad nuspręsta advokato padėjėjos R. K. atliktą praktiką pripažinti tinkama ir leisti laikyti advokato kvalifikacinį egzaminą (T.1, b.l. 131). 2009-06-19 tarp advokato V. Ž. ir advokato padėjėjo S. G. buvo sudaryta sutartis dėl darbo vietos suteikimo (T.2, b.l. 105). 2007-11-14 tarp advokato V. Ž. ir advokato padėjėjo S. G. buvo sudarytas susitarimas dėl vadovavimo praktikai (T.2, b.l. 106). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2009-07-23 protokolo išraše Nr. 16 nurodyta, kad nuspręsta S. G. įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, padėjėjo praktiką atlikti paskirta pas advokatą V. Ž. nuo 2009-08-03 (T.2, b.l. 107). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2011-11-17 protokolo išraše Nr. 6 nurodyta, kad nuspręsta advokato padėjėjo S. G. atliktą praktiką pripažinti tinkama ir leisti laikyti advokato kvalifikacinį egzaminą (T.2, b.l. 109). Lietuvos Advokatūra patvirtino advokato padėjėjo S. G. 6 mėnesių, 1 metų, 1,5 metų, 2 metų praktikos atskaitas bei praktikos vadovo advokato V. Ž. išvadas apie padėjėjo S. G. praktikos atlikimą minėtais laikotarpiais (T.3, b.l. 45-70). 2010-08-04 ieškovas ir VĮ Valstybės turto fondas pasirašė nuomos sutartį dėl patalpų ( - ), Klaipėda, nuomos (T.2, b.l. 110-122). Atsakovė 2010-08-12 pranešimu nurodo, kad jos kontoros adresas yra ( - ), Klaipėda (T.2, b.l. 57). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2004-02-26 protokolo išraše Nr. 26 nurodyta, kad pakeistas advokato V. Ž. kontoros adresas – ( - ), Klaipėda, 2010-09-16 protokolo išraše Nr. 29 nurodyta, kad pakeistas advokato V. Ž. kontoros adresas į ( - ), Klaipėda (T.1, b.l. 109). 2010-10-21 atsakovė kreipėsi į advokato V. Ž. kontorą su pareiškimu dėl netinkamų darbo sąlygų sudarymo, nepagrįstų reikalavimų ir advokato V. Ž. nesąžiningumo (T.1, b.l. 132-134, T.2, b.l. 12-14). 2010-10-22 ieškovas atsakovei pareiškė turtinę pretenziją dėl advokato padėjėjos įsiskolinimo pagal sutartį dėl 7902,43 Lt (T.1, b.l. 6, T.3, b.l. 120). 2010-10-21 ir 2010-11-23 prašymais V. Ž. kreipėsi į R. K. dėl ataskaitų pateikimo (T.2, b.l. 58, 62). Advokatas V. Ž. 2010-10-22 išsiuntė pranešimus Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos rajono apylinkės teismui, Kretingos rajono apylinkės teismui, Palangos miesto apylinkės teismui, Plungės rajono apylinkės teismui, Skuodo rajono apylinkės teismui, Šilalės rajono apylinkės teismui, Šilutės rajono apylinkės teismui, Tauragės rajono apylinkės teismui, Klaipėdos apygardos teismui, Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo (T.2, b.l. 15-16a). Atsakovė pateikė ataskaitą į 2010-11-23 V. Ž. prašymą (T.2, b.l. 63). R. K. kreipėsi į Lietuvos advokatūrą 2010-10-22 prašymu dėl tarpininkavimo ir leidimo atstovauti klientų interesus, ir 2010-10-25 prašymu dėl išaiškinimo (T.2, b.l. 59, 60). Atsakovė 2010-11-03 kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su prašymu atšaukti advokatą V. Ž. iš praktikos vadovo pareigų (T.2, b.l. 17-18). Lietuvos advokatūra, dalyvaujant ieškovui ir atsakovei, 2010-11-18 Advokatų tarybos posėdyje svarstė tarp ieškovo ir atsakovės kilusį konfliktą (T.2, b.l. 61, 135-142). Ieškovas 2010-11-29 išsiuntė prašymus teismams dėl bylų nagrinėjimo eigos, kuriuose sutiko, kad atsakovė iki jos praktikos advokato V. Ž. kontoroje pabaigos, atstovautų klientų interesus (T.2, b.l. 64-66). Ieškovas 2010-12-19 išsiuntė prašymą Lietuvos advokatūrai dėl advokato padėjėjos praktikos pabaigos (T.2, b.l. 67). Atsakovė 2011-01-20 pareiškimu kreipėsi į Lietuvos advokatūrą dėl to, kad jos praktikos vadovas advokatas V. Ž. atsisakė duoti leidimą jai atstovauti byloje klientės interesams (T.2, b.l. 20-24). Ieškovas teikė 2011-02-01 paaiškinimą Lietuvos advokatūrai dėl A. U. skundo pagrįstumo (T.2, b.l. 103). Ieškovas 2011-02-01 išsiuntė pranešimus atsakovei ir Lietuvos Advokatūrai dėl 2007-11-14 susitarimo dėl vadovavimo praktikai bei 2007-11-14 sutarties dėl darbo vietos nutraukimo (T.2, b.l. 68). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2011-02-24 protokolo išraše Nr. 34 nurodyta, kad patvirtintas advokato V. Ž. sutarties vadovauti advokato padėjėjos R. K. praktikai nutraukimas nuo 2011-02-24 (T.1, b.l. 110, T.2, b.l. 70). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2011-06-06 protokolo išraše Nr. 2 nurodyta, kad nuspręsta advokato padėjėjai R. K. drausmės bylos nekelti, tačiau nurodyti besąlygiškai laikytis Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatų (T.2, b.l. 194). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2011-06-06 protokolo išraše Nr. 2 nurodyta, kad nuspręsta advokatui V. Ž. drausmės bylos nekelti, tačiau nurodyti, kad advokatas ateityje savo, kaip praktikos vadovo, pareigas vykdytų tinkamai bei nesudarytų kliūčių padėjėjams vykdyti savo funkcijų bei kilusius konfliktus spręsti taikiai ir kolegiškai (T.3, b.l. 44). Lietuvos advokatūra nagrinėjo A. U. skundą dėl advokato V. Ž. ir R. B. skundą dėl advokato padėjėjos R. K. veiklos (T.2, b.l. 71, 72, 80-83). 2011-08-10 atsakovė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrą dėl Lietuvos Advokatūros 2002-02-21 sprendimo Nr.39 pripažinti V. Ž. advokatu panaikinimo (T.2, b.l. 74). Ieškovas teikė paaiškinimą dėl atsakovės prašymo panaikinti sprendimą pripažinti jį advokatu (T.2, b.l. 74-78). Pagal 2010-08-10 UAB „Gardinta“ lokalinę sąmatą kabineto ( - ), Klaipėdoje, remonto darbų kaina - 1394,00 Lt (T.2, b.l. 26). Atsakovė pateikė statybinių medžiagų ir prekių kasos kvitų kopijas (T.2, b.l. 27). Atsakovė pateikė vaistų receptų ir vaistinės kasos kvitų kopijas, vaistų aprašymo iš interneto tinklalapių išrašus (T.2, b.l. 28-32, 88, 144-148). Ieškovas teikė paaiškinimą FNTT dėl atsakovės skundo (T.2, b.l. 73). Pagal 2011-11-03 SPLIUS, UAB (buvęs pavadinimas UAB „Telelanas“) pranešimą A. K. naudojosi interneto paslaugomis nuo 2007-10-12 iki 2010-04-01, adresu ( - ), Klaipėda (T.2, b.l. 86). Medicininis pažymėjimas patvirtina, kad atsakovė kreipėsi į UAB „Šviesmeda“ dėl nemigos (T.2, b.l. 163). 2011-02-22 Klaipėdos valstybinė kolegija ir UAB „Palnesta“ sudarė nuomos sutartį dėl patalpų ( - ), Klaipėda, nuomos (T.2, b.l. 182-187). Advokato V. Ž. profesinė civilinė atsakomybė apdrausta UAB „PZU Lietuva“ (T.3, b.l. 92-97).

18Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys netenkintinas.

19Dėl skolos priteisimo.

20Tarp šalių kilo ginčas dėl išlaidų, susijusių su darbo vietos suteikimu bei išlaikymu, apmokėjimo.

21Sutarties laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, sudaryti įstatymui neprieštaraujančias sutartis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str. 1 d.). 2007-11-14 tarp ieškovo advokato V. Ž. ir atsakovės R. K. buvo sudarytas susitarimas dėl vadovavimo praktikai (T.1, b.l. 5), pagal kurį advokatas V. Ž. sutiko būti R. K. praktikos vadovu, o R. K. sutiko atlikti advokato padėjėjo praktiką advokatui V. Ž. vadovaujant, susitarime aptartomis sąlygomis. 2007-11-14 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta sutartis dėl darbo vietos suteikimo (T.1, b.l. 4), pagal kurią advokatas V. Ž. suteikė darbo vietą savo kontoroje, ( - ), Klaipėda, advokato padėjėjai R. K., o pagal sutarties 4 p. atsakovė įsipareigojo apmokėti kontorai visas tiesiogines išlaidas susijusias su darbo vietos suteikimu bei išlaikymu. 2010-10-22 ieškovas atsakovei pareiškė turtinę pretenziją dėl advokato padėjėjos įsiskolinimo pagal sutartį dėl 7902,43 Lt (T.1, b.l. 6). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2 str.). Darytina išvada, kad sutarčių pagrindu tarp šalių susidarė prievoliniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d.). Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenustatytas, tai kreditorius turi teisę bet kada pareikalauti ją įvykdyti, o prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.53 str. 1, 2 d.). Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad mokesčiai už kontoros nuomą bei telekomunikacijų paslaugas yra tiesioginės išlaidos, susijusios su atsakovės darbo vietos suteikimu bei išlaikymu, ir nesutinka su atsakovės argumentais jog tarp ieškovo ir atsakovės nebuvo sudaryta nuomos sutartis, kurioje būtų aptarti nuomos ir kitų privalomų mokesčių apmokėjimo klausimai bei mokėjimų pradelsimo pasekmės, nes mokėti išlaidas, susijusias su atsakovės darbo vietos suteikimu bei išlaikymu atsakovė įsipareigojo pagal 2007-11-14 tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos sutarties dėl darbo vietos suteikimo 4 p., o nesant nurodytų prievolės įvykdymo terminų atsakovė privalėjo įvykdyti prievolę ieškovui pareikalavus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl laikoma pažeidusia prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p.).

22Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (LR CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal LR CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. U. v. UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ir kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „Yazaky Wiring Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. C. v. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, bylos Nr. 3K-3-439/2008; kt.).

23Tarp šalių kyla ginčas dėl to, kokio dydžio patalpomis naudojosi ieškovas ir atsakovė tuo metu kai ieškovo kontora buvo ( - ), Klaipėda, ir prie kokio dydžio kontoros patalpų išlaikymo turi prisidėti atsakovė pagal pasirašytą sutartį dėl darbo vietos suteikimo. Pagal 2006 vasario 13 d. ieškovo ir Klaipėdos valstybinės kolegijos pasirašytą nuomos sutartį Nr.29/28 (T.2, b.l. 177), ieškovui buvo išnuomotos 36,5 m2, patalpos, atsakovė teigia, kad ( - ), Klaipėda, ieškovo kabinetas buvo tik 18 m2, todėl neturi prisidėti prie likusios dalies patalpų išlaikymo. Teismas su tokiu atsakovės argumentu nesutinka, nes pagal Klaipėdos valstybinės kolegijos pateiktą patalpų nuomos sutartį su priedais (T.2, b.l. 177 – 181), taip pat atsakovės pateiktą antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr.0162/12/50 (T.4, b.l. 22 – 23), liudytojų I. Ž., A. K., V. T., S. G. paaiškinimus, nustatyta, kad ( - ), Klaipėda, advokato V. Ž. kabineto plotas buvo 18 m2, tačiau tiek pagal Klaipėdos valstybinės kolegijos pateiktą patalpų planą, tiek faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr.0162/12/50, patalpas sudarė ir koridorius ir kitos patalpos (san. mazgas), kuriomis taip pat naudojosi ir atsakovė, todėl atsakovė taip pat privalo prisidėti prie šių patalpų išlaikymo, kaip yra įsipareigojusi pagal pasirašytą sutartį dėl darbo vietos suteikimo. Nors atsakovė teigia, kad dalį patalpų ieškovas buvo išnuomojęs R. B. įmonei, tačiau pagal R. B. įmonės ir UAB „Palnesta“ pateiktas nuomos sutartis ir sąskaitas faktūras (T.3, b.l.26 – 28, 152 – 161), taip pat Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis (T.2, b.l.149 – 150), nustatyta, kad UAB „Palnesta“ iš Klaipėdos valstybinės kolegijos nuomojamas patalpas buvo išnuomojusi R. B. IĮ. Rašytinių įrodymų apie tai, kad ieškovas iš Klaipėdos valstybinės kolegijos savo nuomojamas patalpas būtų subnuomojęs R. B. IĮ nepateikta, byloje esantys rašytiniai įrodymai turi aukštesnę galią už atsakovės žodinius paaiškinimus, todėl teismas jais vadovaujasi priimdamas sprendimą. Tiek atsakovė, tiek liudytojas V. T. teigia matę, kaip R. B. IĮ atstovas perdavinėdavo pinigus ieškovui už patalpų subnuomą, tačiau pagal byloje esantį 2003-02-18 susitarimą Nr.1 (T.4, b.l. 21) ieškovas, Klaipėdos valstybinė kolegija, UAB „Palnesta“ buvo susitarę, kad ieškovas kontroliuoja savalaikį suteiktų komunalinių bei eksploatacinių išlaidų sumokėjimą, todėl galimai tiek atsakovė, tiek liudytojas matė R. B. IĮ atstovas perdavė ieškovui už UAB „Palnesta“ subnuomotas patalpas, kad pinigines lėšas atsakovas perduotų Klaipėdos valstybinei kolegijai.

24Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su kontoros nuoma už laikotarpį nuo 2007-11-14 iki 2010-08-01 imtinai, už 32,5 mėn., už TEO LT AB telekomunikacijų paslaugas už laikotarpį nuo 2007-11-23 iki 2010-10-31 imtinai, atėmus priskaičiuotas su PVM sumas už abonentą 846311220. Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 34 str. 1 d. advokato padėjėjas yra fizinis asmuo, kuris šio Įstatymo nustatyta tvarka yra įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir rengiasi advokato veiklai. Iš byloje esančio Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2007-12-13 protokolo išrašo Nr. 31 matyti, kad R. K. nuspręsta įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, padėjėjos praktiką atlikti paskirta pas advokatą V. Ž. nuo 2008-01-04 (T.1, b.l. 131), todėl darytina išvada, kad prievolė atsakovei apmokėti išlaidas, susijusias su darbo vietos suteikimu bei išlaikymu atsirado ne nuo 2007-11-14, kaip ieškinyje nurodo ieškovas, o tik nuo 2008-01-04. Taip pat iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad advokato V. Ž. kontoroje nuo 2009-08-03, 2 metų advokato padėjėjo praktiką atlikinėjo S. G., todėl teismas sutinka su atsakovės nurodytais argumentais, kad S. G. advokato padėjėjo praktikos atlikimo metu atsakovė turi apmokėti ne pusę kontoros nuomos išlaidų sumos, o tik trečdalį šių išlaidų. Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad S. G. advokato padėjėjo praktiką atlikinėjo savo namuose ir tik po darbo valandų kontoroje kartu su ieškovu jie peržiūrėdavo S. G. rengiamus procesinius dokumentus. 2009-06-19 tarp V. Ž. ir S. G. buvo sudaryta sutartis dėl darbo vietos suteikimo, pagal kurią advokatas V. Ž. suteikė darbo vietą savo kontoroje, ( - ), Klaipėda, advokato padėjėjui S. G. (T.2, b.l. 105). Sutarties 1 p. nurodyta, kad padėjėjo darbo vieta yra laikoma praktikos vadovo darbo vieta. Pagal sutarties 4 p. S. G. įsipareigojo apmokėti kontorai visas tiesiogines išlaidas susijusias su darbo vietos suteikimu bei išlaikymu.

25Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad už 2008 m. sausį ieškovas už kontoros nuomą sumokėjo 700,96 Lt, o tai yra 22,61 Lt per dieną (700,96 Lt/31 d.), atsakovei pradėjusiai dirbti nuo 2008 m. sausio 4 d. nepriklauso apmokėti kontoros nuomos išlaidų už pirmas tris 2008 m. sausio dienas, todėl jai priklausanti mokėti suma už 2008 m. sausį yra 316,54 Lt (22,61 Lt per dieną x 28 d. : 2). Laikotarpiu nuo 2008 m. vasario iki 2009 m. liepos imtinai, ieškovas už kontoros nuomą sumokėjo 12641,87 Lt, todėl atsakovei už nurodytą laikotarpį tenkančių pusės šių išlaidų suma yra 6320,94 Lt ir bendra atsakovei tenkančių išlaidų dalis už kontoros nuomą, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2009 m. liepos imtinai, yra 6637,48 Lt. Už 2009 m. rugpjūtį advokatas V. Ž. už kontoros patalpų nuomą sumokėjo 605,78 Lt, o tai yra 19,54 Lt per dieną (605,78 Lt/31 d.), S. G. pradėjusiam dirbti nuo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nepriklauso apmokėti kontoros nuomos išlaidų už pirmas dvi 2009 m. rugpjūčio dienas, todėl atsakovei priklausanti mokėti suma už 2009 m. rugpjūtį yra 208,43 Lt ((19,54 Lt x 2 d. : 2)+(19,54 Lt x 29 d. : 3)). Laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo iki 2010 m. liepos imtinai, V. Ž. už kontoros nuomą sumokėjo 7852,09 Lt, todėl atsakovei už nurodytą laikotarpį tenkančių vienos trečiosios dalies šių išlaidų suma yra 2617,36 Lt, ir bendra atsakovei tenkančių išlaidų dalis už kontoros nuomą, laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio iki 2010 m. liepos imtinai, yra 2825,79 Lt. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad bendra atsakovei tenkančių išlaidų dalis už kontoros nuomą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2010 m. liepos imtinai, yra 9463,27 Lt.

26Taip pat nustatyta, kad už 2008 m. sausį V. Ž. už kontorai teiktas TEO LT, AB telekomunikacijų paslaugas sumokėjo 150,82 Lt, o tai yra 4,87 Lt per dieną (150,82 Lt/31 d.), atsakovei pradėjusiai dirbti nuo 2008 m. sausio 4 d. nepriklauso apmokėti telekomunikacijų paslaugų išlaidų už pirmas tris 2008 m. sausio dienas, todėl jai priklausanti mokėti suma už 2008 m. sausį yra 68,18 Lt (4,87 Lt per dieną x 28 d. : 2). Laikotarpiu nuo 2008 m. vasario iki 2009 m. liepos imtinai, V. Ž. už telekomunikacijų paslaugas sumokėjo 4374,92 Lt (atėmus priskaičiuotą su PVM sumą už abonentą 846311220 už liepą), todėl atsakovei už nurodytą laikotarpį tenkančių pusės šių išlaidų suma yra 2187,46 Lt ir bendra atsakovei tenkančių išlaidų dalis už kontorai teiktas telekomunikacijų paslaugas, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2009 m. liepos imtinai, yra 2255,64 Lt. Už 2009 m. rugpjūtį V. Ž. už kontorai teiktas TEO LT, AB telekomunikacijų paslaugas sumokėjo 198,54 Lt, o tai yra 6,40 Lt per dieną (198,54 Lt/31 d.), S. G. pradėjusiam dirbti nuo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nepriklauso apmokėti telekomunikacijų paslaugų išlaidų už pirmas dvi 2009 m. rugpjūčio dienas, todėl atsakovei priklausanti mokėti suma už 2009 m. rugpjūtį yra 68,27 Lt ((6,40 Lt x 2 d. : 2)+(6,40 Lt x 29 d. : 3)). Laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo iki 2010 m. spalio imtinai, V. Ž. už telekomunikacijų paslaugas sumokėjo 2413,22 Lt, todėl atsakovei už nurodytą laikotarpį tenkančių vienos trečiosios dalies šių išlaidų suma yra 804,40 Lt, ir bendra atsakovei tenkančių išlaidų dalis už telekomunikacijų paslaugas, laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio iki 2010 m. spalio imtinai, yra 872,67 Lt. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad bendra atsakovei tenkančių išlaidų dalis už kontorai teiktas TEO LT, AB telekomunikacijų paslaugas už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2010 m. spalio imtinai, atėmus priskaičiuotas su PVM sumas už abonentą 846 311220, yra 3167,38 Lt.

27Atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti jos argumentus dėl to, kad tarp ieškovo ir atsakovės buvo žodinis susitarimas, jog atsakovė neapmokės ieškovui jokių nuomos ir kitų išlaidų, tačiau atiduos jam pusę savo honorarų, gautų už teisines paslaugas asmeniškai į rankas ir, kad praktikos atlikimo laikotarpiu advokatui V. Ž. atsakovė asmeniškai grynais sumokėjo 10020,00 Lt. Taip pat nepateikta įrodymų dėl to, kad atsakovė savo darbo atlikimui nesinaudojo kontoroje TEO LT, AB teikiamomis telekomunikacijų paslaugomis. Atsakovė nurodo, kad pateiktose TEO LT, AB sąskaitose - faktūrose yra nurodyti mokesčiai už telefono bei laidinio interneto planų pasirinkimą, kaitaliojimą, įrengimą, kurie su jos advokato padėjėjo praktika kontoroje nesusiję, o šių paslaugų kainą įtakojo dar ir tai, kad kontoros raktus ir telefonu bei internetu naudojosi ieškovo brolis G. Ž.. Nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta, kad ieškovo brolis naudojosi kontoroje telefonu ir internetu ar kad dėl to būtų padidėjusi telekomunikacijų paslaugų kaina. Teismas taip pat neturi pagrindo manyti, kad ieškovas užsakinėdamas ir keisdamas telekomunikacijų paslaugas, būtų tai atlikęs specialiai tokiu būdu, kad dirbtinai padidintų už minėtas paslaugas mokėtinas lėšas. Nors atsakovė teigia, kad realiai advokato padėjėjos praktiką ji pradėjo atlikti tik nuo 2008-02-01 (paskirta nuo 2008-01-04), o būdama M.Romerio universiteto studente, laikotarpiais nuo 2009-11-16 iki 2009-12-31; nuo 2010-03-30 iki 2010-05-06 dalyvavo studijų sesijose, todėl šiais laikotarpiais advokato Ž. Žylės kontoroje nebuvo ir dėl to jai nereikėtų nurodytais laikotarpiais apmokėti išlaidų, susijusių su darbo vietos suteikimu bei išlaikymu, tačiau tarp ieškovo ir atsakovės pasirašytų sutarčių pagrindu atsakovė įsipareigojo prisidėti prie kontoros išlaikymo, tačiau šiame susitarime nėra nuostatos, kad atsakovė prisideda prie kontoros išlaikymo už faktiškai atsakovės išdirbtą laikotarpį kontoroje. Be to byloje pateiktos M. Romerio universiteto pažymos apie nurodytus sesijų laikotarpius, tačiau tai neįrodo to, kad atsakovė nurodytais laikotarpiais nepertraukiamai dalyvavo sesijose ir nedirbo V. Ž. kontoroje. Todėl atsakovės dalyvavimas sesijose neatleidžia jos nuo pareigos prisidėti prie kontoros, kurioje advokato padėjėja dirbo atsakovė, išlaikymo, nes to nenumato pasirašyta sutartis dėl darbo vietos suteikimo.

28Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteistina 12630,65 Lt skola, kurią sudaro 9463,27 Lt tiesioginių išlaidų, susijusių su kontoros nuoma už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2010 m. liepos imtinai ir 3167,38 Lt už TEO LT AB telekomunikacijų paslaugas už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2010 m. spalio imtinai, atėmus priskaičiuotas su PVM sumas už abonentą 846311220.

29Dėl palūkanų priteisimo.

30Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 497,00 Lt palūkanų už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, tai yra už aštuonis mėnesius nuo 2010-11-01 iki 2011-06-30 (nuo 14910,34 Lt skolos sumos). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.). Teismas nesutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo ir jų dydžio yra netinkamas ir negali būti tenkinamas, nes tarp šalių nebuvo aptarta sąskaitų apmokėjimo tvarka ir terminai bei numatytos terminų praleidimo pasekmės. Palūkanų mokėjimas už praleistą prievolės įvykdymo terminą, kaip ir nustatytas jų 5 procentų metinis dydis, yra numatytas įstatymo ir šalims nereikia atskiro susitarimo dėl jų taikymo ir mokėjimo, išskyrus atvejus, kai sutartimi tarp šalių yra nustatomas didesnis nei įstatyme numatytas palūkanų dydis. Kaip aukščiau paminėta, nesant nustatyto prievolės įvykdymo termino, kreditorius turi teisę bet kada pareikalauti ją įvykdyti, o prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 497,00 Lt palūkanų nuo 2010-11-01 iki 2011-06-30 nuo 14910,34 Lt skolos sumos, tačiau teismui nepateikia jokių argumentų kokiu pagrindu palūkanas reikalaujama priteisti būtent nuo 14910,34 Lt skolos sumos ir nuo 2010-11-01. Byloje yra ieškovo pretenzija atsakovei tik dėl 7902,43 Lt įsiskolinimo apmokėjimo pagal sutartį iki 2010-11-03, kurioje ieškovas nurodo, kad pretenzija dar bus tikslinama atsižvelgiant į TEO LT, AB duomenis (T.1, b.l. 6), tačiau pretenzijoje reikalaujama tiksli suma nenurodoma, o palūkanas ieškovas reikalauja priteisti anksčiau termino, kurį pats nurodė atsakovei prievolės įvykdymui. Įvertinus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad skolininkė apie kreditoriaus reikalavimą dėl prievolės įvykdymo sužinojo tik 2011-07-07 po bylos iškėlimo teisme, kai jai buvo įteiktas kreditoriaus pareiškimas dėl skolos priteisimo ir pagal minėtą pareiškimą išduotas Klaipėdos miesto apylinkės teismo įsakymas dėl 14910,34 skolos išieškojimo (kuris vėliau buvo panaikintas skolininkei pareiškus prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimo ir po skolininkės prieštaravimų kreditorius pareiškė ieškinį), o septynių dienų prievolės įvykdymo terminas, iki kurio pabaigos kreditoriaus pareikalavimu turėjo būti įvykdyta prievolė, baigėsi 2011-07-14. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra netenkintinas.

31Taip pat ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės penkių procentų dydžio metines (procesines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2011-06-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo į šią sumą įskaičiuojant ir bylinėjimosi išlaidas - 462,22 Lt žyminį mokestį. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.). 462,22 Lt ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra bylinėjimosi išlaidos ir nėra įskaičiuotinas į bendrą skolos sumą pagal prievolę už kurią sumokėti praleistas terminas. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad kreditoriaus V. Ž. pareiškimas skolininkei R. K. dėl skolos išieškojimo Klaipėdos miesto apylinkės teismui buvo pateiktas 2011-06-30, tačiau teisėjai atiduotas 2011-07-01 (T.1, b.l. 2), todėl pastaroji data laikytina ir bylos iškėlimo teisme diena. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo yra tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 12630,65 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2011-07-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, garbės ir orumo gynimo.

33Atsakovė prašo pripažinti ieškovo veiksmus, išsiunčiant 2010-10-22 pranešimus Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos rajono apylinkės teismui, Kretingos rajono apylinkės teismui, Palangos miesto apylinkės teismui, Plungės rajono apylinkės teismui, Skuodo rajono apylinkės teismui, Šilalės rajono apylinkės teismui, Šilutės rajono apylinkės teismui, Tauragės rajono apylinkės teismui, Klaipėdos apygardos teismui, Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo, neteisėtais, neatitinkančiais tikrovės bei žeminančiais advokato padėjėjos R. K. garbę ir orumą bei įpareigoti ieškovą advokatą V. Ž. per tris dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos paneigti šiuos pareiškimus, išsiunčiant minėtiems teismams pareiškimą jame nurodant, jog 2010-10-22 pranešimuose dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo yra nurodyta tikrovės neatitinkanti ir advokato padėjėjos R. K. garbę ir orumą žeminanti informacija, o paneigimą patvirtinančius duomenis pateikti atsakovei per tris dienas nuo jų išsiuntimo.

34Įvertinus bylos aplinkybes, matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovės kilęs ginčas yra kildinamas iš santykių, susiklosčiusių tarp ieškovo advokato V. Ž. ir atsakovės advokato padėjėjos R. K. 2007-11-14 sudaryto susitarimo dėl vadovavimo praktikai bei sutarties dėl darbo vietos suteikimo. Tarp advokato, vadovaujančio advokato padėjėjo praktikai ir advokato padėjėjo esančius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas, Lietuvos Advokatūros statutas, taip pat 2005-06-30 Lietuvos Advokatūros Advokatų tarybos patvirtinta Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarka.

35Pagal Lietuvos advokatūros įstatymo 34 str. 2 d. advokato padėjėjas turi visas šiame Įstatyme numatytas advokato teises ir pareigas, išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose institucijose – rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios. Pagal Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2005-06-30 sprendimo Dėl Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos 1.2. p. advokato padėjėjo praktika yra advokato padėjėjo profesinė veikla, kurią jis vykdo ruošdamasis savarankiškai advokato veiklai vadovaujant ir kontroliuojant advokatui – advokato padėjėjo praktikos vadovui, pagal 5.1.3. p. advokato padėjėjo praktikos vadovas turi teisę duoti nurodymus advokato padėjėjui, pagal 5.1.4. p. kontroliuoti advokato padėjėjo profesinę veiklą, pagal 6.3.1. p. advokato padėjėjas privalo vykdyti teisėtus praktikos vadovo pavedimus ir nurodymus. 2007-11-14 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta sutartis dėl darbo vietos suteikimo (T.1, b.l. 4), pagal kurią advokatas V. Ž. suteikė darbo vietą savo kontoroje, ( - ), Klaipėda, advokato padėjėjai R. K.. Pagal sutarties 2.1. p. atsakovė įsipareigojo laikytis kontoros darbo organizavimo, vidaus tvarkos taisyklių, praktikos vadovo nurodymų, pagal 3.1. p. vykdyti visus praktikos vadovo pavedimus. Analizuojant esamą teisinį reguliavimą, šalių sudarytos sutarties nuostatas, darytina išvada, kad advokato padėjėjo praktikos vadovas turi teisę kontroliuoti, koordinuoti ir vertinti advokato padėjėjo veiklą, taip pat duoti jam teisėtus pavedimus ir nurodymus, kuriuos advokato padėjėjas privalo vykdyti.

36Teismas taip pat nesutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovas prieš atšaukdamas jos įgaliojimus dėl atstovavimo teismuose pirmiausiai turėjo dėl to kreiptis į Lietuvos advokatūrą, nes tokią teisę ieškovui suteikia paminėtos Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2005-06-30 sprendimo Dėl Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos nuostatos.

37Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nustatęs ir įvertinęs tai, kad advokato padėjėjas netinkamai vykdo savo veiklą, jo praktikos vadovas, vadovaujantis Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2005-06-30 sprendimo Dėl Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos nuostatomis turi teisę leisti (5.1.1. p.,), taip pat turi teisę ir atšaukti advokato padėjėjui išduotus leidimus atstovauti kliento interesams teismuose, todėl advokato V. Ž. veiksmai išsiunčiant aukščiau paminėtus 2010-10-22 pranešimus teismams nelaikytini neteisėtais. Be to, 2010-10-21 ieškovas pagrįstai kreipėsi į atsakovę dėl ataskaitos suteikimo, nes tokią teisę jam suteikia ne tik tarp šalių pasirašytų sutarčių nuostatos, tačiau ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2005-06-30 sprendimo Dėl Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos 5.1.3 ir 5.1.4 punktų nuostatos, o atsakovė turi pareigą vykdyti teisėtus praktikos vadovo pavedimus ir nurodymus (5.3.1 p.).

38Atsakovė vienu iš savo reikalavimų prašo 2010-10-22 ieškovo teismams išsiųstų pranešimų pagrinduose nurodytą informaciją apie atsakovę, pripažinti tikrovės neatitinkančia informacija.

39Pagal 2010-10-22 ieškovo teismams išsiųstų pranešimų turinį, ieškovas nurodo, kad leidimų atstovauti klientus bylose pagrindas – anot ieškovo netinkamas atsakovės elgesys, kuris pasireiškė vidaus darbo taisyklių nesilaikymas, vadovo nurodymų ir pavedimų nevykdymas, savivalė, įžūlumas ir visiškas nesiskaitymas, Lietuvos advokatūros statuto reikalavimo nevykdymas, ignoravimas praktikos vadovui pateikti visas atstovavimo sutartis, užsiimant savarankiška teisinių paslaugų teikimo praktika iki Lietuvos Advokatūra priims sprendimą pripažinti ją advokatu, prarastas pasitikinėjimas dėl advokato padėjėjos R. K. profesinės veiklos (T.2, b.l. 15-16a).

40Pagal Darbartinės lietuvių kalbos žodyną: įžūlumas – akiplėšiškumas, šiurkštumas (IV leidimas 265 psl.), savivalė – nesiskaitymas su taisyklėmis, nutarimais, įstatymais ( 681 psl.).

41Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, atsakovė nevykdė praktikos vadovo rašytinio nurodymo dėl ataskaitos pateikimo, atsisakė jį priimti nurodydama jį siųsti per paštą, nors tiek ieškovo, tiek atsakovės darbo vieta buvo tame pačiame pastate, pagal liudytojo S. G. teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, atsakovė nepagarbiai elgdavosi su savo praktikos vadovu, nors turėjo pareigą vykdyti teisėtus praktikos vadovo pavedimus ir nurodymus (T.2, b.l. 58; Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2005-06-30 sprendimo Dėl Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1. punktų nuostatos, Lietuvos Advokatūros statuto 42 str., 53 str., 54 str., 64 str.), todėl ieškovas turėjo pagrindą siųstuose pranešimuose nurodyti paminėtas aplinkybes.

42Todėl nenustačius, kad ieškovo teismams išsiųstuose pranešimuose nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija, nelieka pagrindo įpareigoti ieškovą paneigti teismams išsiųstuose pranešimuose nurodomą informaciją bei pateikti paneigimą patvirtinančius duomenis atsakovei.

43Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atsakovės reikalavimas pripažinti ieškovo veiksmus, išsiunčiant 2010-10-22 pranešimus Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos rajono apylinkės teismui, Kretingos rajono apylinkės teismui, Palangos miesto apylinkės teismui, Plungės rajono apylinkės teismui, Skuodo rajono apylinkės teismui, Šilalės rajono apylinkės teismui, Šilutės rajono apylinkės teismui, Tauragės rajono apylinkės teismui, Klaipėdos apygardos teismui, Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo, neteisėtais, neatitinkančiais tikrovės bei žeminančiais advokato padėjėjos R. K. garbę ir orumą bei įpareigoti ieškovą advokatą V. Ž. per tris dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos paneigti šiuos pareiškimus, išsiunčiant minėtiems teismams pareiškimą jame nurodant, jog 2010-10-22 pranešimuose dėl advokato padėjėjos įgaliojimų atstovavimo sutartyse atšaukimo yra nurodyta tikrovės neatitinkanti ir advokato padėjėjos R. K. garbę ir orumą žeminanti informacija, o paneigimą patvirtinančius duomenis pateikti atsakovei per tris dienas nuo jų išsiuntimo, yra netenkintinas.

44Dėl negautų pajamų priteisimo.

45Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 2392,00 Lt negautų pajamų. Nurodo, kad ieškovui išsiuntus aukščiau paminėtus 2010-10-22 pranešimus teismams, atsakovė beveik tris mėnesius nesudarė nei vienos teisinių paslaugų sutarties su klientais, kai iki to jos vidutinės pajamos už keturis paskutinius mėnesius (liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio) buvo 738,00 Lt per mėnesį, o vėliau jos vidutinės pajamos už analogišką laikotarpį (lapkričio, gruodžio, sausio, vasario mėn. ) buvo 340,00 Lt, todėl dėl atsakovo veiksmų per mėnesį ji neteko vidutiniškai 398,00 Lt pajamų (738,00 Lt - 340,00 Lt = 398,00 Lt x 4 mėn. = 1592,00 Lt) ir iš atsakovo turėtų būti priteista 1592,00 Lt negautų pajamų. Taip pat nurodo, kad 2011-01-19 į atsakovę teisinės pagalbos kreipėsi klientė A. U. dėl atstovavimo sutarties teisme sudarymo, tačiau advokatas V. Ž. nedavė leidimo jai atstovauti klientės interesams teisme, todėl atsakovė negavo pajamų, t.y. 800,00 litų už atstovavimą, tokia suma pagal žodinį sutarimą buvo suderinta su kliente A. U. ir prašo šią sumą priteisti iš ieškovo.

46Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 34 str. 2 d. advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje. Todėl darytina išvada, kad dėl leidimo atstovauti kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia advokato padėjėjo praktikos vadovas ir tai yra jo teisė.

47Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamos suprantant jas kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Negautos pajamos reiškia negautą pelną, t. y. tai, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusiojo turtinė padėtis. Dėl to apskaičiuojant negautas pajamas, turi būti minusuojamos išlaidos, kurių būtų turėjęs nukentėjusysis. Tai turi būti grynasis pelnas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalis). Išskaičiavus sąnaudas iš visų pajamų (įplaukų), o iš šių - ir pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas, t. y. tai, kaip būtų pagerėjusi nukentėjusiojo asmens turtinė padėtis. Tokia nuostolių negautų pajamų forma dydžio nustatymo praktika yra formuojama kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis R. J. firma „ Tastos statyba“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2008 m. birželio 9 d. nutartis UAB ,, Rudeta“ v. AB ,,Lietuvos draudimas“ byloje Nr. 3K-3-322/2008; 2008 m. birželio 17 d. nutartis UAB ,,Vaivorykštė“ v. UAB ,, Sanitex“ byloje Nr. 3K-336/2008; 2011 m. sausio 25 d. nutartis J. J. v. UAB ,,Varėnos pienelis“ byloje 3K-3-6/2011; kt.). Atsakovė negautų pajamų sumos paskaičiavimą grindžia pateikta atstovavimo sutartimi su A. U. ir individualią veiklą vykdančio asmens pažyma Nr. 01 apie gautas pajamas minėtais laikotarpiais (T. 2, b.l. 24-25). Atsakovės vykdomos advokato padėjėjos veiklos specifika lemia tai, kad dirbdama šį darbą atsakovė negali numatyti ir tiksliai žinoti kokio dydžio pajamas ji gaus už vieną ar kitą laikotarpį, kadangi jos atlyginimas už darbą už konkretų laikotarpį nėra įvardintas konkrečia pinigų suma ir gali keistis priklausomai nuo pačių įvairiausių aplinkybių. Todėl iš atsakovės pateiktos individualią veiklą vykdančio asmens pažymos Nr. 01 apie gautas pajamas ir pagal išvedamą pajamų vidurkį negalima daryti išvados, kad nurodomu laikotarpiu jos pajamos būtų buvusios būtent tokios, kokias įvardija atsakovė, nes tai yra tik įsivaizduojamos ir spėjamos pajamos, kurios nebuvo numatytos iš anksto ir kurių pagrįstai nebuvo galima tikėtis realiai gauti. Taip pat teismui nepateikta jokių įrodymų (išskyrus liudytojos A. U. paaiškinimą), kad už atstovavimą teisme iš A. U. atsakovė turėjo gauti reikalaujamus priteisti 800,00 Lt. Be to, atsakovė 2010-11-03 pati kreipėsi į Lietuvos Advokatūrą, kad ieškovas būtų atšauktas iš praktikos vadovo pareigų, todėl 2011-01-19 kreiptis į ieškovą dėl leidimo atstovauti klientę kai pati atsakovė Lietuvos Advokatūrai nurodė, kad ieškovas yra netinkamas jos praktikos vadovas, neturėjo pagrindo ir dėl to turi prisiimti visas neigiamas dėl to kylančias pasekmes. 2010-11-26 atsakovei pateikus ataskaitą apie vedamas bylas, ieškovas 2010-11-29 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą ir Kretingos rajono apylinkės teismą patvirtindamas, kad sutinka, jog atsakovė iki praktikos ieškovo kontoroje pabaigos atstovautų ataskaitoje nurodytų klientų interesus (T.2, b.l.63 – 66).

48Be to pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. 1 d. numatyta civilinė atsakomybė asmeniui atsiranda tuo atveju kai yra visos 4 (išskyrus įstatymo numatytus atvejus) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 str. – 6.249 str. sąlygos būtinos civilinei atsakomybei atsirasti, t. y. neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, žala. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kad atsakovės pajamų sumažėjimas buvo nulemtas dėl ieškovo veiksmų. Taip pat paminėtina ir tai, kad sprendžiant klausimą ar atsakovės pajamos sumažėjo dėl ieškovo veiksmų, turėtų būti nustatyta, kad ieškovo atlikti veiksmai buvo neteisėti, o aukščiau nurodytas atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl ieškovo veiksmų pripažinimo neteisėtais yra netenkintinas. Esant šioms aplinkybės darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl negautų pajamų priteisimo yra nepagrįstas ir todėl netenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. 1 d., 4 d., 6. 249 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str. 185 str.).

49Dėl išlaidų už patalpų dalinį remontą priteisimo.

50Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo jos patirtas išlaidas už patalpų, ( - ), Klaipėda, kuriose jai buvo suteikta darbo vieta, atliktą dalinį remontą, t. y. 427,29 Lt už remontui būtinų medžiagų ir priemonių pirkimą, ir 1394,00 Lt už atliktus remonto darbus, iš viso 1821,29 Lt. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-08-04 ieškovas ir VĮ Valstybės turto fondas pasirašė nuomos sutartį dėl patalpų ( - ), Klaipėda, nuomos (T.2, b.l. 110-122). Lietuvos advokatų tarybos posėdžio 2010-09-16 protokolo išraše Nr. 29 nurodyta, kad pakeistas advokato V. Ž. kontoros adresas – ( - ), Klaipėda (T.1, b.l. 109). Atsakovė remontą jai skirtame kabinete atliko pati savo jėgomis ir lėšomis, padedant jos sutuoktiniui. Teismui pateiktos statybinių medžiagų ir prekių kasos kvitų kopijos už bendrą 427,29 Lt sumą (T.2, b.l. 27). Po remonto atsakovė kreipėsi į UAB „Gardinta“, jog būtų įvertinta ir atlikta remonto sąmata. Pagal 2010-08-10 UAB „Gardinta“ lokalinę sąmatą kabineto ( - ), Klaipėdoje, remonto darbų kaina - 1394,00 Lt (T.2, b.l. 26). Šiame kabinete atsakovė dirbo iki 2011 m. vasario mėn. 24 d., kai buvo patenkintas advokato V. Ž. atsistatydinimas iš jos praktikos vadovo pareigų (T.1, b.l. 110, T.2, b.l. 70).

512007-11-14 tarp ieškovo ir atsakovės pasirašytos sutarties dėl darbo vietos suteikimo nuostatos nenumato išlaidų, kurias advokato padėjėjas patiria dėl darbo vietos pagerinimo, atlyginimo.

52Bylos duomenimis nenustatyta, kad ieškovas ir atsakovė būtų susitarę dėl patalpų, esančių ( - ), Klaipėda, kurioje įsikūrė advokato V. Ž. kontora, pagerinimo, todėl kiekvienas iš kontoros patalpų, esančių ( - ), Klaipėda, darbuotojas (ieškovas, atsakovė ir S. G.) sprendė kaip ir kokiomis sąnaudomis tvarkysis kiekvieno išsirinktą kabinetą. Byloje nenustatyta, kad išsinuomotos patalpos ( - ), Klaipėda, buvo netinkamos būklės ir advokatų kontoros darbuotojai dėl to negalėjo tinkamai atlikti savo funkcijų, be to pagal byloje esančią nuomos sutarties 11.3.3. patalpų nuomotojas nekompensuoja nuomininko išlaidų, susijusių su patalpų pagerinimu (T.2, b.l. 113 – 122). Atsakovė, būdama profesionalia teisininke turėjo suvokti, kad nesant susitarimo su praktikos vadovu, jai žinant patalpų ( - ), Klaipėda, nuomos sutarties nuostatas dėl patalpų pagerinimo, jai atliekant patalpų remontą, ji veikia savo rizika. Be to pažymėtina, kad pati atsakovė nuo 2010-08-04 iki 2011-02-24 dirbo kabinete, į kurio pagerinimą buvo investavusi savo pinigines lėšas.

53Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovės reikalavimas dėl išlaidų už patalpų, ( - ), Klaipėda, dalinį remontą priteisimo yra netenkintinas.

54Dėl turtinės bei neturtinės žalos priteisimo.

55Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 497,50 Lt dydžio turtinę žalą, kurią sudaro gydymo išlaidos, patirtos vaistų pirkimui bei 50000,00 Lt dydžio neturtinę žalą. Nurodo, kad dėl ieškovo išsiuntinėtų pranešimų teismams patyrė didelį pažeminimą, sumažėjo bendravimo galimybės. Dėl susidariusios situacijos, pergyvenimų atsirado sveikatos sutrikimai ir nuo 2010 m. lapkričio mėnesio kreipėsi į gydytoją dėl psichinės įtampos ir sutrikusio miego ir iki šiol tęsia gydymą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 str. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat dėl neteisėtų veiksmų negautos pajamos. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str.). Patirtą žalą atsakovė įrodinėja teismui pateikdama vaistų receptų ir vaistinės kasos kvitų kopijas, vaistų aprašymo iš interneto tinklalapių išrašus, medicininį pažymėjimą (T.2, b.l. 28-32, 88, 144-148, 163).

56Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes dėl įrodinėjimo, darytina išvada, kad atsakovė teismui nepateikė įrodymų ir bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kad atsakovės nurodyti jos sveikatos sutrikimai atsirado būtent dėl to, kad ieškovas išsiuntė aukščiau paminėtus 2010-10-22 pranešimus teismams. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad pati atsakovė nevykdė praktikos vadovo 2010-10-21 nurodymo dėl ataskaitos pateikimo, 2010-10-21 išsiuntė pranešimą ieškovui dėl netinkamų darbo sąlygų, kreipėsi su skundais į Lietuvos Advokatūrą (T.2, b.l. 71), į FNTT prie LR VRM (T.2, b.l. 73) dėl ieškovo profesinės veiklos tyrimo, taip pat į LR Teisingumo ministeriją dėl 2002-02-21 sprendimo Nr.39 pripažinti V. Ž. advokatu pripažinimo negaliojančiu (T.2 , b.l. 74, 75, 78), į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (T.2, b.l. 197).

57Visi šie paminėti atsakovės teikti skundai leidžia daryti išvadą, kad pati atsakovė savo veiksmais, tai yra, teikdama įvairius skundus ieškovo atžvilgiu stengėsi ne mažinti, tačiau didinti tarp šalių kilusį konfliktą, todėl labiau tikėtina, kad atsakovės nurodyti galimi sveikatos sutrikimai, tai yra, nemiga, psichologinė įtampa ir panašiai yra pačios atsakovės veiksmų padarinys.

58Todėl nesant nustatytų aukščiau paminėtų aplinkybių ir sąlygų dėl ieškovo civilinės atsakomybės atsiradimo, darytina išvada, kad nėra pagrindo ir dėl neturtinės žalos priteisimo iš ieškovo. Esant šioms aplinkybės darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl 497,50 Lt dydžio turtinės bei 50000,00 Lt dydžio neturtinės žalos yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl netenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. 1 d., 4 d., 6. 249 str. 1 d., 6.250 str. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str. 185 str.).

59Dėl baudos ieškovui paskyrimo.

60Atsakovė pateikė prašymą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovui baudą, pagrindą baudos skyrimui nurodė tai, kad ieškovas per 14 dienų nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės turtui taikymo dienos, nesikreipė į antstolį dėl turto suradimo ir aprašymo, todėl, kaip savo skunde nurodo atsakovė, iki turto aprašo sudarymo atsakovei buvo suvaržyta teisė į visą turtą viršijant 15407,34 Lt. Be to pateikdamas atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, ieškovas nesielgė sąžiningai ir nesiekė apginti savo pažeistų teisių, tačiau siekė vilkinti procesą, bandė daryti psichologinį spaudimą atsakovei (T.3. b.l. 16 – 19).

61Atsakovės prašymas dėl baudos ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo netenkintinas, nes atsakovė nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima padaryti išvadą, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Atsakovės pareiškime dėl baudos skyrimo nurodytas argumentas – ieškovo nesikreipimas į antstolę per 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, negalima vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsakovės pareiškime nurodyti argumentai, kad ieškovas laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekė daryti psichologinį spaudimą atsakovei, tačiau nesiekė apginti savo pažeistų teisių nėra pagrįstas jokiais įrodymais, todėl yra nepagrįstas. Be to, ieškovas 2012-06-06 kreipėsi į antstolę B. T. dėl 2011-10-12 Klaipėdos apygardos teismo nutarties vykdymo (T.3, b.l. 118, 119, 163 - 165).

62Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

63Ieškovas pateikė įrodymus apie patirtas 462,22 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu (T.1, b.l. 3, 122) ir 135,70 Lt dėl kreipimosi į antstolį (T.3, b.l. 119),

64Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

65Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (reikalauta priteisti bendrą 15869,56 Lt sumą, o priteistina 12630,65 Lt) ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 79,60 proc. reikalavimų), tai yra 368,00 Lt žyminio mokesčio ir 108,02 Lt dėl kreipimosi į antstolį, iš viso 476,02 Lt bylinėjimosi išlaidų.

66Atsakovė pateikė įrodymus apie patirtas 400,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu (nuo likusios už priešieškinį mokėtinos 1380,00 Lt žyminio mokesčio dalies atsakovė atleista) (T.2, b.l. 46-47), taip pat patyrė 200,00 Lt išlaidų, susijusių su faktinių aplinkybių konstatavimu (T.4, b.l. 24, 25) ir 30,00 Lt, susijusių su dokumentų vertimu į lietuvių kalbą (T.3, b.l. 166).

67Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo 20,4 procentai reikalavimų buvo atmesti, atsakovės naudai priteistina 46,92 Lt išlaidų, susijusių su ieškovo pareikštais reikalavimais.

68Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovės naudai priteistinas bylinėjimosi išlaidas, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 429,10 Lt (476,02 – 46,92 =429,10) bylinėjimosi išlaidų.

69Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 15,70 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 92 str.).

70Atsižvelgiant į tai, kad buvo patenkinta 79,60 proc. visų ieškovo reikalavimų, atmesti visi atsakovės priešieškinio reikalavimai, iš atsakovės valstybės naudai priteistina 14,10 Lt (15,70 Lt/2 (ieškinys ir priešieškinys) =7.85 Lt; todėl 6,25 Lt už ieškinį ir 7,85 Lt už priešieškinį, iš viso 14,10 Lt ), iš ieškovo 1,6 Lt ( 20,40 proc. nuo 7,85 Lt) valstybės patirto pašto išlaidos nepriteistinos, nes jos neviršija teisingumo kartu su finansų ministru nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (LR CPK 93 str., 96 str.).

71Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 259-260, 263-270, teismas

Nutarė

72ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

73Priteisti ieškovui V. Ž. iš atsakovės R. K. 12630,65 Lt skolos (9463,27 Lt tiesioginių išlaidų, susijusių su kontoros nuoma už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2010 m. liepos imtinai ir 3167,38 Lt už TEO LT AB telekomunikacijų paslaugas už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 4 d. iki 2010 m. spalio imtinai, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 12630,65 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2011-07-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 429,10 Lt bylinėjimosi išlaidų.

74Likusios dalies ieškinio reikalavimų netenkinti.

75Atsakovės prašymo dėl baudos ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo netenkinti.

76Priteisti valstybei iš atsakovės R. K. 14,10 Lt dydžio turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

77Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas, kuris 2012-06-08 teismo posėdžio metu buvo patikslintas, kreipėsi... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 4. Atsakovė pareiškė priešieškinį ir prašo pripažinti ieškovo advokato V.... 5. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės priešieškinį, nurodė, kad su... 6. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB DK „PZU... 7. Trečiojo asmens atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, byloje pateiktas... 8. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti pilnai,... 9. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė prašė ieškinį atmesti, priešieškinį... 10. Liudytojas S. G. paaiškino, kad dirba advokato V. Ž. padėjėju. Su atsakove... 11. Liudytoja I. Ž. paaiškino, kad būdavo įspūdis, kad K. vadovauja V. Ž.... 12. Liudytoja A. U. paaiškino, kad 2011-01-19 atvyko pas atsakovę susitarti dėl... 13. Liudytojas V. T. paaiškino, kad ieškovą pažįsta gal 6 metai, atsakovę –... 14. Liudytojas A. K. paaiškino, kad yra atsakovės vyras. Konfliktas tarp ieškovo... 15. Liudytoja R. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jos močiutė kreipėsi... 16. Faktinės bylos aplinkybės.... 17. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2006-02-13 Klaipėdos verslo ir... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys netenkintinas.... 19. Dėl skolos priteisimo.... 20. Tarp šalių kilo ginčas dėl išlaidų, susijusių su darbo vietos suteikimu... 21. Sutarties laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra nustatyti... 22. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis)... 23. Tarp šalių kyla ginčas dėl to, kokio dydžio patalpomis naudojosi ieškovas... 24. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su kontoros... 25. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad už 2008 m. sausį ieškovas už... 26. Taip pat nustatyta, kad už 2008 m. sausį V. Ž. už kontorai teiktas TEO LT,... 27. Atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti jos... 28. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovo... 29. Dėl palūkanų priteisimo.... 30. Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 497,00 Lt palūkanų... 31. Taip pat ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės penkių procentų... 32. Dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, garbės ir orumo gynimo.... 33. Atsakovė prašo pripažinti ieškovo veiksmus, išsiunčiant 2010-10-22... 34. Įvertinus bylos aplinkybes, matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovės kilęs... 35. Pagal Lietuvos advokatūros įstatymo 34 str. 2 d. advokato padėjėjas turi... 36. Teismas taip pat nesutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovas prieš... 37. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nustatęs ir... 38. Atsakovė vienu iš savo reikalavimų prašo 2010-10-22 ieškovo teismams... 39. Pagal 2010-10-22 ieškovo teismams išsiųstų pranešimų turinį, ieškovas... 40. Pagal Darbartinės lietuvių kalbos žodyną: įžūlumas –... 41. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, atsakovė nevykdė praktikos... 42. Todėl nenustačius, kad ieškovo teismams išsiųstuose pranešimuose nurodyta... 43. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atsakovės reikalavimas pripažinti... 44. Dėl negautų pajamų priteisimo.... 45. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 2392,00 Lt negautų pajamų. Nurodo,... 46. Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 34 str. 2 d. advokato... 47. Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl... 48. Be to pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. 1... 49. Dėl išlaidų už patalpų dalinį remontą priteisimo.... 50. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo jos patirtas išlaidas už patalpų, (... 51. 2007-11-14 tarp ieškovo ir atsakovės pasirašytos sutarties dėl darbo vietos... 52. Bylos duomenimis nenustatyta, kad ieškovas ir atsakovė būtų susitarę dėl... 53. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovės reikalavimas dėl išlaidų... 54. Dėl turtinės bei neturtinės žalos priteisimo.... 55. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 497,50 Lt dydžio turtinę žalą,... 56. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes dėl įrodinėjimo, darytina... 57. Visi šie paminėti atsakovės teikti skundai leidžia daryti išvadą, kad... 58. Todėl nesant nustatytų aukščiau paminėtų aplinkybių ir sąlygų dėl... 59. Dėl baudos ieškovui paskyrimo.... 60. Atsakovė pateikė prašymą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 61. Atsakovės prašymas dėl baudos ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 63. Ieškovas pateikė įrodymus apie patirtas 462,22 Lt bylinėjimosi išlaidas,... 64. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. nustatyta, kad šaliai,... 65. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (reikalauta... 66. Atsakovė pateikė įrodymus apie patirtas 400,00 Lt bylinėjimosi išlaidas,... 67. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo 20,4 procentai reikalavimų buvo atmesti,... 68. Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovės naudai priteistinas bylinėjimosi... 69. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 15,70 Lt, išlaidų... 70. Atsižvelgiant į tai, kad buvo patenkinta 79,60 proc. visų ieškovo... 71. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 259-260,... 72. ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 73. Priteisti ieškovui V. Ž. iš atsakovės R. K. 12630,65 Lt skolos (9463,27 Lt... 74. Likusios dalies ieškinio reikalavimų netenkinti.... 75. Atsakovės prašymo dėl baudos ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis... 76. Priteisti valstybei iš atsakovės R. K. 14,10 Lt dydžio turėtų... 77. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...