Byla e2-26-613/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statega“ atstovei advokatei Svietlanai Baracevičienei, atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Omega Capital“ atstovui advokato padėjėjui Laurynui Vainorui, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Neapolis“ atstovui advokatui Tomui Juodžiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statega“ patikslintą ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Omega Capital“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Neapolis“, V. G. (V. G.) dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas 2017 m. rugsėjo 19 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, 2017 m. gruodžio 20 d. patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų BUAB „Neapolis“, V. G. bei UAB „Omega“ 1 688 025,13 Eur nuostolių atlyginimui; priteisti ieškovės naudai 443 552,42 Eur, esančių BUAB „Neapolis“ bako sąskaitoje, kaip sutaupytus ieškovės sąskaita; priteisti iš UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur negautų pajamų, kurių ieškovė negavo dėl UAB „Omega Capital“ veiksmų, skundžiant 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkimo sprendimus ir neleidžiant bendrovės bankroto administratoriui laiku įgyvendinti kreditorių susirinkimo sprendimą, bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad BUAB „Neapolis“ 2011 m. spalio 1 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla pagal ieškovės ieškinį. Bankroto bylos iškėlimo dienai bankrutuojančios bendrovės akcininkais buvo atsakovai V. G. ir UAB „Omega Capital“. Bankroto bylos momentui pagal BUAB „Neapolis“ finansinės atskaitomybės duomenis bendrovė turėjo turto 13 253 154,54 Eur, o kreditoriniai reikalavimai sudarė 12 097 599,60 Eur. Bendrovės akcininkai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nors jau 2011 m. vasario 16 d. pagrindinis kreditorius ir hipotekos turėtojas AB „Swedbank“ nutraukė paskolos sutartį dėl jos sąlygų nevykdymo ir kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Atsiradus bendrovės nemokumo būsenai ir atsakovams laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto iškėlimo, ieškovė, kaip bendrovės kreditorius, patyrė didelę žalą, nes bankroto iškėlimo dienai visų trečios eilės kreditorių reikalavimai nebuvo užtikrinti bendrovės turtu, išskyrus hipotekinį kreditorių. Iš UAB „Vestus“ 2013 m. gegužės 15 d. pažymos nustatyta, kad bendrovės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertė sudarė 34 060 970,00 Lt, t. y. 9 864 738,00 Eur. Kadangi bankroto bylos iškėlimo dienai buvo akivaizdu, kad bendrovės turto gali neužtekti atsiskaityti su visais kreditoriais, 2013 m. vasario 8 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime bendrovės kreditoriai leido bankrutuojančiai bendrovei vykdyti ūkinę komercinę veiklą, siekiant kaip įmanoma didesne dalimi patenkinti kreditorinius reikalavimus.

62014 m. vasario 25 d. buvo patvirtintas ieškovės bendras 37 519 767,35 Lt 910 866 475,72 Eur) finansinis reikalavimas.

72016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas sprendimas parduoti bendrovės turtą ieškovei, tačiau šį kreditorių susirinkimo sprendimą paskundė atsakovė UAB „Omega Capital“. Šis skundas Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi buvo paliktas nenagrinėtu. Mano, kad UAB „Omega Capilta“ sąmoningai ir tikslingai veikė prieš ieškovę ir jos interesus, bandydama užkirsti kelią bankroto administratoriui ir ieškovei sudaryti turto perleidimo sutartį, siekė, kad visos iš pastato nuomos gaunamos pajamos patektų į bankrutuojančios bendrovės sąskaitą. Tuo tarpu ieškovė per tą laikotarpį negavo 487 117,07 Eur pajamų, kurias būtų gavusi užbaigus turto perleidimo sutartį, todėl atsakovė UAB „Omega Capital“ privalo atlyginti ieškovei žalą dėl negautų pajamų.

82017 m. vasario 10 d. turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartimi Nr. 1 bankrutuojanti bendrovė pardavė ieškovei žemės sklypą su statiniais ir kitu turtu, esančius ( - ).

9Bankrutuojanti bendrovė iš savo ūkinės komercinės veiklos gavo 3 377 063,01 Eur pajamų. Po atsiskaitymo su kreditoriais, kurių kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti teismo, bankrutuojančios bendrovės banko sąskaitose liko 419 310,77 Eur. Mano, kad likusios po turto pardavimo lėšos nėra bankrutuojančios bendrovės turtas, į kurį galėtų pretenduoti bankrutuojančios bendrovės akcininkai, prašo šias lėšas priteisti ieškovei kaip nuostolius.

10Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nedraudžia tikslinti kreditorinius reikalavimus iki bankroto bylos užbaigimo, todėl ieškovė prašo priteisti bankroto bylos eigoje patirtus minimalius nuostolius, sudarančius 1 688 025,13 Eur, taikant žalos skaičiavimo metodiką, t. y. 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos. Taip pat pažymėjo, kad ieškinio pateikimo dienai akcininkas UAB „Omega Capital“ net nėra atsiskaitęs už įgytas UAB „Neapolis“ akcijas pagal 2010 m. lapkričio 19 d. pirkimo-pardavimo sutartį, neturi nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo turto, neturi banko sąskaitos. Mano, kad akcininkai neturi reikalavimo teisių į pinigines lėšas, gautas bendrovės bankroto procedūros metu, nes tai būtų praturtėjimas ieškovės sąskaita. Nekilnojamasis turtas, iš kurio naudojimo buvo gautos lėšos, buvo įgytas 100 procentų už hipotekinio kreditoriaus, t. y. ieškovės lėšas.

11Atsakovas V. G. pateikė atsiliepimą į ieškovės patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu patikslintu ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad sutinka su beveik visais ieškovės pareikštais reikalavimais, išskyrus su reikalavimu dėl solidarios atsakomybės, kadangi, būdamas vienu iš UAB „Neapolis“ akcininku, tačiau vieninteliu bendrovės suteiktos paskolos laiduotoju, 2009 m. spalio 2 d. mainų sutartimi perleido visas UAB „Neapolis“ akcijas ieškovei. Mainų sutartis buvo nuginčyta ir bendrovės akcijos buvo areštuotos, o jis, kaip akcijų savininkas, negalėjo įtakoti UAB „Neapolis“ bankroto bylos iškėlimo. Mano, kad ieškovės reikalaujamas žalos dydis teisėtas ir pagrįstas, todėl turi būti atlygintas kitų atsakovų.

12Atsakovė BUAB „Neapolis“ pateikė atsiliepimą į ieškovės patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka. Pažymėjo, kad BUAB „Neapolis“ šiuo metu yra atsiskaičiusi su visais kreditoriais, kurių reikalavimai buvo patvirtinti bankroto byloje, tuo pačiu BUAB „Neapolis“ turi turto: 410 801 72,00 Eur piniginių lėšų banko sąskaitoje ir 33 491 64 Eur dydžio turtines teises į skolininkus, tačiau atsakovė yra ir teisminių ginčų dalyvė, kuriuose galimi teismo procesiniai sprendimai gali taip pat lemti atsakovės pareigą atsiskaityti su kitais potencialiais kreditoriais. Sutinka, jog bankroto procese vyrauja kreditorių interesų apsaugos tikslai, ir neprieštarauja, jog BUAB „Neapolis“ turtas būtų panaudotas kreditorių interesams, būtent jų reikalavimų tenkinimui, tačiau tam turi būti formalus teisinis ir faktinis pagrindas. Nėra ginčo dėl to, jog kreditoriai iškėlus bankroto bylą skolininkui patiria nuostolius susijusius su tuo, jog skolininko prievolių vykdymas yra sustabdomas, kartu nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Ieškovė reikalauja minimalių nuostolių (paskaičiuotų kaip 6 proc. metinės palūkanos nuo skolos sumos) dėl tinkamai neįvykdytos prievolės atlyginimo. Jeigu nebūtų taikomos specialiosios ĮBĮ normos, ieškovė vadovaujantis bendromis Civilinio kodekso normomis turėtų teisinį ir faktinį pagrindą reikalauti tokių nuostolių atlyginimo, t. y. reikalauti prisiteisti nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo. Kadangi BUAB „Neapolis“ bankroto byla nenutraukta, konkrečiu atveju turi būti taikomos specialios normos, todėl BUAB „Neapolis“ laikosi pozicijos, jog ieškovės reikalavimas yra teisiškai nepagrįstas.

13Atsakovė UAB „Omega Capital“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė piniginį reikalavimą į BUAB „Neapolis“ grindžia žalos institutu ir jo teisiniu reglamentavimu, tačiau žalos atsiradimo faktą ir mąstą kildina iš palūkanų civilinėje teisėje instituto. Pažymėjo, kad reikalavimams dėl patirtos žalos priteisimo įstatymas numato sutrumpintą 3 metų ieškinio senaties terminą. Ieškovei dar 2014 m. liepos 10 d. tapo žinoma apie jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimą bankroto byloje, todėl ieškiniui dėl patiriamos ar patirtos žalos atlyginimo pareikšti terminas baigėsi 2017 m. liepos 10 d., o ieškinys pareikštas 2017 m. rugsėjo 18 d. praleidus ieškinio senaties terminą. Be to, ieškovės reikalavimą paneigia ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, kuris draudžia palūkanų ar bet kokių kitokių baudinių ar kompensacinių priemonių skaičiavimą, t. y. įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą nutraukimas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Ieškovės reikalavimas dėl žalos, pasireiškiančios palūkanų skaičiavimu, priteisimo yra niekinis ir teisine prasme negalimas. Kadangi ieškovė reikalavimus kildina iš žalos atsiradimo, privalo įrodyti, jog egzistuoja visos atsakovo civilinei deliktinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos: neteisėtas (priešingas teisei) atsakovo veikimas/neveikimas; kaltė; žala ir priežastinis ryšys tarp kaltų neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo fakto. UAB „Omega Capital“ jokie turtiniai reikalavimai nepareikšti, ieškovė jokios atsakomybės neįrodinėja. Ieškovė apskritai neįrodinėja nei vienos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, įrodymų, pagrindžiančių atsakovų atsakomybę, į bylą neteikia. Ieškovė prašo taikyti solidarią atsakomybę, tačiau taip ir nenurodo teisinio pagrindo ar teisinių argumentų nei faktinių aplinkybių, kodėl atsakovai turėtų atsakyti solidariai. Ieškovė, teigdama, jog žalą patyrė dėl to, kad BUAB „Neapolis“ akcininkai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nenurodo kokią konkrečią žalą dėl tokio akcininkų elgesio patyrė ieškovė. Pažymėjo, jog nuo 2009 m. spalio 2 d iki 2016 m. vasario 19 d. būtent ieškovė ir buvo BUAB „Neapolis“ akcininkė, valdanti 50 procentų akcijų paketą. Jeigu ieškovė mano, kad UAB „Neapolis“ nuo 2011 m. vasario 16 d. buvo nemokumo būsenoje, tai pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdė būtent pati ieškovė. Ieškovė nustojo būti BUAB „Neapolis“ akcininke tik 2016 m. vasario 19 d., įvykdžius restituciją ir grąžinus akcijas V. G.. Pažymėjo, jog ieškovė, reikalaudama priteisti iš UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur kaip negautų pajamų, antrą kartą siekia prisiteisti pinigų sumą ( 443 552 42,00 Eur) kaip sutaupytą ieškovės sąskaita, kurios buvo gautos už UAB „Neapolis“ vykdytą patalpų nuomos veiklą. Ieškovės reiškiami reikalavimai iš esmės prasilenkia su faktine situacija bankroto byloje. BUAB “Neapolis” bankroto byloje su ieškove pilnai atsiskaityta, šią aplinkybę ieškiniu pripažįsta ir pati ieškovė. ĮBĮ numato, kad įmonės bankroto proceso metu išskirtinai yra tenkinami tik tokie kreditoriniai reikalavimai, kurie yra patvirtinti teismo ĮBĮ nustatyta tvarka. Taigi, realiai ieškovė pripažįsta, kad ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtinti jos kreditoriniai reikalavimai yra patenkinti. Siekis iš bankrutavusio asmens nepagrįstai pasipelnyti vertintinas kritiškai, kaip akivaizdus piktnaudžiavimas procesine teise.

14Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Statega“ atstovė advokatė S.Baracevičienė ieškinį palaikė ir prašė tenkinti pilnai, paaiškino, kad BUAB „Neapolis“ bankroto byloje kreditorius UAB „Statega“ buvo pagrindinis kreditorius. Bankroto iškėlimo momentui pagal BUAB „Neapolis“ finansines atskaitomybės dokumentus bendrovė turėjo turto už 13 000 000,00 Eur. Bendrovės akcininkai buvo V. G. ir UAB „Omega Capital“, jie nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, nors jau 2011 m. vasario 16 d. buvo nutraukta paskolos sutartis ir buvo kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo. Pareiga teikti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo yra imperatyvi, akcininkai privalėjo inicijuoti bankroto bylą. Tačiau bankroto byla nebuvo inicijuota iš akcininkų pusės, dėl ko ieškovė patyrė didelė žalą. Visas turtas buvo įkeistas hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“ bankui. Akcininkai pagal įstatymą turėjo tikrinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, jiems buvo žinoma tikra įmonės finansinė padėtis, ir tai, kad yra pažeidžiamos paskolos sutarties sąlygos. Tai, kad įmonė buvo nemoki jau 2008 m., buvo patvirtinta ikiteisminio tyrimo metu, kur buvo pateikta specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nuo 2008 metų BUAB „Neapolis“ buvo nemoki. Akcininkai, žinodami apie bendrovės nemokumą, iš esmės nekontroliavo įmonės vadovo R. G. teikiamų finansinių duomenų. Pateikė rašytinius įrodymus, kad pagal 2010 m. lapkričio 19 d. akcijų įsigijimo sutartį UAB „Omega Capital“ neatsiskaitė už šias akcijas su pardavėju, nors turėjo atsiskaityti per 90 dienų. UAB „Omega Capital“ prašė sumokėti už turtą UAB „Statega“, už kurį neapmokėjo. UAB „Omega Capital“ veikė nesąžiningai, norėjo priversti UAB „Statega“ išpirkti jų paketą akcijų. UAB „Statega“ patyrė sunkumų, jos kreditorinis reikalavimas būtų patvirtintas tik tai 2014 m. vasario 25 d. Kadangi buvo nuomojamas BUAB „Neapolis“ verslo pastatas, dėl to tik UAB „Statega“ atgavo pinigus. 2013 m. vasario 8 d. pirmame kreditorių susirinkime buvo leista vykdyti ūkinę veiklą, dėl to atsirado galimybė atsiskaityti su kreditoriais. Kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą parduoti bendrovės turtą. UAB „Statega“ buvo žinoma, kad yra bendradarbiavimas tarp UAB „Omega Capital“ ir R. G., jų siekis buvo kuo ilgiau užtęsti bankroto bylą ir neleisti UAB „Statega“ atgauti savo pinigines lėšas, byla buvo vilkinama, šios bylos vilkinimas nenaudingas UAB „Statega“, dėl to, kad UAB „Statega“ piniginės lėšos nuo 2011 metų iki 2015 metų buvo užšaldytos, UAB „Statega“ prarado pinigines lėšas, neturėjo jokių pajamų, dėl to, kad nebuvo savalaikiai pradėta bankroto byla. Ieškovė prašo taikyti minimalių nuostolių atlyginimą. CK numato, kad negautas pajamas būtų galima kompensuoti. Minimalių nuostolių skaičiavimo metodika kaip analogija procentų skaičiavimui. 2016 m. liepos 8 d. įvyko susirinkimas dėl turto pardavimo iš varžytynių. R. G., prisidengdamas UAB „Strugas“, pateikė skundą. Kitos bylos dėl akcijų perleidimo sandorių, dėl restitucijos taikymo. Kai įvyko susirinkimas, liečiantis turto pardavimą, atsirado UAB „Omega Capital“, norinti įstoti į bylą. Tik 2017 m. vasario 10 d. buvo įforminta turto pirkimo pardavimo sutartis ir turtas buvo perduotas realiai. Kadangi UAB „Statega“ negavo jokių netesybų ir palūkanų, o BUAB „Neapolis“ gavo pajamas – 3 337 063,01 Eur. Įmonių bankroto įstatymas nustato, kad bankroto administratorius turėtų grąžinti įmonės savininkams turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais. UAB „Omega Capital“ žino, kad lėšos jiems nepriklauso, nes už akcijas jie nesumokėjo, veiklos nevykdė, finansinės ataskaitos viešam registrui neteikė. Pretenduojant į pinigines lėšas, tai nėra akcininkų nuopelnas, o yra nepagrįstas praturėjimas kreditorių sąskaita.

15Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Omega Capital“ atstovas advokato padėjėjas L.Vainoras paaiškino, kad pareikštas akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys, prašo ieškovo atžvilgiu taikyti CPK 95 straipsnį už piktnaudžiavimą savo teisėmis. Dėl pretenzijų į UAB „Omega Capital“ dėl nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Omega Capital“ ir ieškovas yra pateikę Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartį, kuri priimta byloje pagal UAB „Statega“ ir V. G. apeliacinius skundus, kur buvo ginčijamas UAB „Omega Capital“ teisėtumas buvimo akcininku, 14 lape konstatuota, kad 2009 m. spalio 2 d. V. G. su UAB „Statega“ sudarė mainų sutartį, kuria V. G. perleido UAB „Statega“ UAB „Neapolis“ akcijas, nuo 2009 m. spalio 2 d. UAB „Statega“ tapo UAB „Neapolis“ savininku. Mainų sandoris nebuvo teisėtas, nes buvo pažeista teismo nutartis, kuria pripažinus sandorį niekiniu, turėjo būti taikyta restitucija, kad V. G. neprarado akcijų, o UAB „Statega“ neįgijo. 2017-05-11 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis nurodo, kad niekinio sandorio pasekmė turėtų būti V. G. neprarastos akcijos, nuo 2009-10-02 iki 2016-02-22 UAB „Statega“ dalyvavo kaip akcininkas įmonės valdyme, nuo 2009 metų iki bankroto bylos iškėlimo dalyvavo kaip įmonės akcininkas 50 proc., o iškėlus bylą, kaip kreditorius dalyvavo įmonės valdyme. Tai ieškovas pats sau kelia pretenzijas. Ieškovas inicijavo bankrotą 2011 m., iki to laiko nebuvo supirkusi visų reikalavimų. 2012-07-17 Klaipėdos prokuratūros nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą, 7 lape konstatuojami faktai, kad UAB „Statega“ buvo suinteresuota kreditorinių reikalavimų supirkimu. UAB „Statega“ siekdama tapti UAB „Neapolis“ akcininke ir vykdyti 2009 mainų sutartimi prisiimtus V. G. įsipareigojimus, sumokėjo AB „Swedbank“ skolą kaip eilinį praleistą mokėjimą. UAB „Statega“ sugalvojo verslą pasisavinti, sužinojusi, kad yra galimybė susipirkti, susipirko visus kreditorinius reikalavimus, o tada neprašyta, savo rizika sumokėjo AB „Swedbank“ skolą, tokiu būdu užsitikrinusi didžiausią kreditorinį reikalavimą. Kas kontroliavo valdymą, pats ieškovas priėmė ir strategavo atsiskaitymų kelią, ir nurodo, kad jam tai padarė žalos. 92 proc. kreditorinių reikalavimų turėjo, visi sprendimai buvo daromi pagal UAB „Statega“ sprendimus. Nuo 2009-10-02 iki 2016-02-19 50 proc. UAB „Neapolis“ akcininkas buvo UAB „Statega“. 2017-05-11 Apeliacinio teismo nutartyje įtvirtinta, kad 2016-02-22 V. G. tampa atgal akcininku, o 7 metai valdymo yra teisėti UAB „Statega“. Dėl 3 reikalavimo. 2017-09-29 Klaipėdos apygardos teismas civilinę bylą pridėjo prie UAB „Neapolis“ bankroto bylos. Atsakovas iškėlė klausimą, nuo kada UAB „Omega Capital“ pradėjo dalyvauti bankroto byloje. Ieškovas teigia, kad UAB „Omega Capital“ skundė 2016-07-08 kreditorių susirinkimą, tačiau UAB „Omega Capital“ prašymą įtraukti į bylą pateikė tik 2016-09-09 į bylą. UAB „Omega Capital“ nebuvo bylos dalyvis 2016-07-08, todėl objektyviai negalėjo nieko skųsti. Klaipėdos apygardos teismas netenkino prašymo įtraukti UAB „Omega Capital“ į bylą. Ieškinys grindžiamas CK normomis, nors dinamika bankroto proceso, tačiau speciali norma turi viršenybę, ir turi būti taikomas įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymas draudžia palūkanų skaičiavimą. 1,6 milijono reikalavimas kildinamas iš draudžiamų skaičiuoti palūkanų, paleistas senaties terminas 3 metų, prašome taikyti senaties terminą, be to ieškinys nėra žyminiu mokesčiu apmokėtas.

16Teismo posėdžio metu atsakovės BUAB „Neapolis“ atstovas advokatas T.Juodis paaiškino, kad reikalavimas buvo pareikštas bankrutuojančiai įmonei, todėl ir pridėjo prie bankroto bylos. Toks reikalavimas neturi teisinio pagrindo dėl specialių normų taikymo. Turi būti ginami kreditorių interesai. Jokių neteisėtų veiksmų BUAB „Neapolis“ neatliko, bankroto procesas nėra neteisėtas procesas, nėra neteisėtų veiksmų, palūkanų sustabdymas yra teisėtas būdas, ieškovas pasirinko netinkamą reikalavimo pagrindą. Tai būtų kreditorinis reikalavimas kaip kompensacija už naudojimąsi pinigais, įstatymas palūkanų mokėjimą yra sustabdęs. Tada ir kiti kreditoriai galėtų reikšti reikalavimus į likusį turtą. Turėtų būti bankroto byla nutraukta ir šalys turėtų bylinėtis dėl likusio turto, reta situacija, kad bankrutavus liktų dar turto. Dar yra potencialių kreditorinių reikalavimų, yra UAB „Valeksa“ ir kiti. Pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atveju, galima situacija, kad tas turtas bus grąžintas restitucijos pagrindu ir bankroto procesas vėl tęsis. Prašo ieškinio reikalavimus atmesti.

17Teismas

konstatuoja:

18Ieškinys atmestinas.

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

20Iš šalių paaiškinimų ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartimi atsakovei UAB „Neapolis“ iškelta bankroto byla. Nuo 2009 m. spalio 2 d iki 2016 m. vasario 19 d. ieškovė buvo BUAB „Neapolis“ akcininkė, valdanti 50 procentų akcijų paketą. Ieškovės UAB „Statega“ finansinis reikalavimas 37 519 767,35 Lt (10 866 475,72 Eur) sumai patvirtintas 2014 m. vasario 25 d. Ieškovė pareiškė tris reikalavimus, t. y. priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Omega Capital“, BUAB „Neapolis“, V. G. 1 688 025,13 Eur žalą, kurį grindžia tuo, kad atsakovai, įmonei esant nemokiai, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko ieškovei buvo padaryta žala; priteisti ieškovei UAB „Statega“ 443 552,42 Eur, esančių BUAB „Neapolis“ banko sąskaitoje, kaip sutaupytus UAB „Statega“ sąskaita“, kurį grindžia aplinkybe, kad BUAB „Neapolis“ sąskaitoje yra sukaupta 443 552,42 Eur ir ieškovė mano, kad sukaupti pinigai priklauso UAB „Statega“; priteisti iš atsakovės UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur negautų pajamų, kurį grindžiam aplinkybėmis, kad UAB „Statega“ dėl UAB „Omega Capital“ veiksmų skundžiant 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkimo sprendimus ir neleidžiant bendrovės administratoriui laiku įgyvendinti šį kreditorių susirinkimo sprendimą ieškovė negavo 487 117,07 Eur pajamų.

21Dėl įmonės akcininkų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos įmonei esant nemokiai iškėlimo ir akcininkų civilinės atsakomybės sąlygų.

22Ieškovas reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Omega Capital“, BUAB „Neapolis“, V. G. grindžia tuo, kad atsakovai, įmonei esant nemokiai, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko ieškovei buvo padaryta 1 688 025,13 Eur žala. Žalą prašo priteisti kaip minimalius kreditoriaus nuostolius, jų dydį paskaičiuojant pagal žalos skaičiavimo metodiką, t. y. 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos 10 866 475,72 Eur, kadangi atsiskaitymas su ieškove įvyko po 945 dienų.

23Atsakovai UAB „Omega Capital“ ir BUAB „Neapolis“ nurodė, kad ieškovės reikalavimas nepagrįstas, kadangi nagrinėjamu atveju turi būti taikomos ĮBĮ specialiosios normos, kurios numato, jog iškėlus bankroto bylą nutraukimas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Atsakovė UAB „Omega Capital“ taip pat nurodė, kad ieškovė ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo nepagrindė, kadangi neįrodė civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų. Be to, pažymėjo, jog ieškovė savo reikalavimą grindžia žalos institutu ir jo teisiniu reglamentavimu, tačiau žalos atsiradimo faktą ir mastą kildina iš palūkanų civilinėje teisėje instituto.

24ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje (2002 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. IX-1200 redakcija, galiojusi nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 d.) buvo nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. To paties straipsnio 4 dalyje buvo įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, jog įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

25Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

26Teismas sutinka su atsakovės UAB „Omega Capital“ pozicija, kad ieškovė nagrinėjamu atveju neįrodinėjo nei vieno iš atsakovų civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų: neteisėtų (priešingų teisei) atsakovų veikimo/neveikimo; kaltės; žalos ir priežastinio ryšio tarp kaltų neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo fakto.

27Teismas pažymi, kad būtent pati ieškovė ieškovės nurodytu bendrovės nemokumo laikotarpiu buvo UAB „Neapolis“ akcininke ir turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Statega“ ir V. G. bei M. G. 2009 m. spalio 2 d. sudarė Mainų sutartį, pagal kurią atsakovai V. G. ir M. G. iškeitė jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklaususius 5 000 vienetų UAB „Neapolis“ paprastųjų vardinių akcijų į atsakovei UAB „Statega“ priklausiusius 5 000 vienetų Lietuvos Respublikos Vyriausybės iždo vekselių. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-11-13 nutartimi pripažino niekine ir negaliojančia tarp atsakovų UAB „Statega“ ir V. G. bei M. G. 2009 m. spalio 2 d. sudarytą Mainų sutartį ir klausimą dėl restitucijos taikymo grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. V. G. ir UAB „Statega“ 2016-02-19 susitarimu „Dėl restitucijos taikymo“ susitarė, kad UAB „Statega“ grąžino, o V. G. gavo 5 000 vienetų UAB „Neapolis“ paprastųjų vardinių akcijų.

28Taigi laikotarpiu nuo 2009-10-02 iki 2016-02-19 UAB „Neapolis“ akcininke buvo ieškovė UAB „Statega“, kuri taip pat turėjo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu manė, kad įmonė yra nemoki.

29Ieškovė neįrodinėjo būtent kaip pasireiškė atsakovų ar kiekvieno iš atsakovų veiksmai ar neveikimas, lėmę žalos atsiradimą ieškovei. Be to, nepateikė įrodymų, patvirtinančių bent vieno iš atsakovų pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto iškėlimo, ir kad tos pareigos neįvykdė būtent atsakovai ar kuris iš atsakovų. Ieškovė taip pat neįrodinėjo aplinkybių dėl žalos ir jos dydžio paskaičiavimo. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, kad skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

30Vienas iš teisės principų - specialiosios normos viršenybė prieš bendrąsias teisės normas, tokiu atveju taikoma specialioji norma bendrosios atžvilgiu. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą; nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, į faktą, kad su kreditoriumi UAB „Statega“ bankroto byloje yra pilnai atsiskaityta, ieškovės reikalavimas iš atsakovų solidariai priteisti žalą, juos paskaičiuojant kaip metines palūkanas už ne laiku įvykdytą prievolę, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.).

31Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 443 552,42 Eur, esančių UAB „Neapolis“ banko sąskaitoje, kaip sutaupytus ieškovės sąskaita

32Ieškovė prašo priteisti 443 552,42 Eur, esančių BUAB „Neapolis“ banko sąskaitoje, kaip sutaupytus UAB „Statega“ sąskaita“. Reikalavimą grindžia aplinkybe, kad BUAB „Neapolis“ sąskaitoje yra sukaupta 443 552,42 Eur ir ieškovė mano, kad sukaupti pinigai priklauso UAB „Statega“.

33ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

34Teismas pažymi, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia bendromis materialinės teisės normomis, kai nagrinėjamu atveju yra taikomas ir taikytinas ĮBĮ. Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju BUAB „Neapolis“ bankroto byla nenutraukta, bankroto procesas tęsiasi, ieškovės teismo nutartimi patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra patenkintas. Todėl ieškovės pareikštas reikalavimas priteisti BUAB „Neapolis“ banko sąskaitoje sukauptas pinigines lėšas atsakovams šioje byloje vertintinas kaip nepagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei teisiniais argumentais. Atsakovai neturi teisės spręsti dėl piniginių lėšų paskirstymo bankroto byloje. Bankrutuojančios bendrovės vadovai, akcininkai iškėlus bankroto bylą netenka savo įgaliojimų. Visais klausimais, tame tarpe ir dėl piniginių lėšų paskirstymo, sprendimus priima kreditorių susirinkimas. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 443 552,42 Eur kaip sutaupytus ieškovės sąskaita atmestinas kaip nepagrįstas.

35Taip pat pažymėtina, kad atsakovė BUAB „Neapolis“ yra ir teisminių ginčų dalyve, kuriuose galimi teismo procesiniai sprendimai gali taip pat lemti atsakovės pareigą atsiskaityti su kitais kreditoriais. Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama civilinė byla civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Valeksa“ ieškinį atsakovei BUAB „Neapolis“ dėl atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Statega“, UAB „Verslo valdymo centras“, UAB „Omega Capital“, V. G.; Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal UAB ,,Omega Capital" ieškinį atsakovei dėl pirkimo - pardavimo sutarties dalių pripažinimo negaliojančiomis ir rangos sutarties pripažinimo negaliojančia.

36Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur negautų pajamų

37Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur negautų pajamų. Reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad UAB „Statega“ dėl UAB „Omega Capital“ veiksmų skundžiant 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkimo sprendimus ir neleidžiant bendrovės administratoriui laiku įgyvendinti šį kreditorių susirinkimo sprendimą ieškovė negavo 487 117,07 Eur pajamų.

38Teismas, remdamasis suformuota kasacinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose, nurodė, kad bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikia nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) (CK 6.246 straipsnis); kaltę, kuri preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnis), ir priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis). Nenustačius bent vienos iš nurodytų atsakomybės sąlygų, neatsiranda prievolė atlyginti turtinę žalą.

39Atsakovė UAB „Omega Capital“ teigia, kad UAB „Omega Capital“ ieškovės nurodytu laikotarpiu, t. y. 2016 m. liepos 8 d., net nebuvo bylos dalyvis, todėl objektyviai negalėjo skųsti 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkime priimtus sprendimus.

40Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „Omega Capital“ prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu į BUAB „Neapolis“ bankroto bylą pateikė tik 2016 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi UAB „Omega Capital“ prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 5 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – įtraukė pareiškėją UAB ,,Omega Capital“ į BUAB ,,Neapolis“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Minėta nutartimi apeliacinės instancijos teismas taip pat panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – pareiškėjos UAB ,,Omega Capital“ atskirąjį skundą, paduotą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarties (kuria buvo išspręstas 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 2-uoju ir 3-uoju klausimais, panaikinimo klausimas), priėmė. Todėl atsakovės UAB „Omega Capital“ argumentas, jog ji objektyviai negalėjo skųsti 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkime priimtus sprendimus atmestinas kaip nepagrįstas.

412017-01-23 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties 16 punkte konstatuota, kad atskirąjį skundą dėl skundžiamos Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria pareiškėjos UAB ,,Strugas“ skundas dėl 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmestas, o bylos dalis, kuria pareiškėja UAB ,,Strugas“ skundžia 2016 m. gegužės 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 2-uoju darbotvarkės klausimu, nutraukta, pateikė ir BUAB ,,Neapolis“ akcininkė UAB ,,Omega capital“. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką bankroto bylų ypatumas yra tas, kad bankrutuojančios įmonės akcininkai įtraukiami į bankroto procesą tuo atveju, jei jie patys išreiškia norą dalyvauti bankroto procese. Bankrutuojančios įmonės akcininko neįtraukimas į bankroto bylos nagrinėjimą savaime nėra procesinių teisių pažeidimas. UAB ,,Omega capital“ prašymą įtraukti ją į bylą pareiškė 2016 m. rugsėjo 9 d., jos prašymas patenkintas Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi. Nuo šios nutarties priėmimo momento UAB ,,Omega capital“ yra byloje dalyvaujantis asmuo ir gali naudotis visomis byloje dalyvaujančiam asmeniui suteiktomis teisėmis. Panaikinus skundžiamą nutartį dėl to, kad ji išnagrinėta pagal nedalyvaujančio byloje asmens skundą, apeliacinis procesas pradėtas pagal apeliantės atskirąjį skundą, nutraukiamas.

42Teismas pažymi, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur negautų pajamų vertintinas kaip reikalavimas priteisti žalą, t. y. negautas pajamas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kaip jau minėta anksčiau, norint taikyti civilinę atsakomybę ir iš atsakovės UAB „Omega Capital“ priteisti žalą (negautas pajamas) ieškovė turi įrodyti, kad egzistuoja visos civilinei atsakomybei kilti sąlygos. Nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė esant atsakovės kaltų neteisėtų veiksmų, žalos ir priežastinio ryšio tarp kaltų neteisėtų atsakovės veiksmų ir žalos atsiradimo fakto. Ieškovė neįvykdė įrodinėjimo pareigos, į bylą nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad žalą (negautas pajamas) patyrė būtent dėl atsakovės veiksmų. Rungimosi principas reikalauja, kad šalys įrodytų aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai)

43Dėl bylos procesinės baigties

44Apibendrindamas aptartą teisinį reglamentavimą ir išdėstytus argumentus bei bylai reikšmingas faktines bylos aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

47Šalys nėra pateikusios bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti patvirtinančių dokumentų ir įrodymų, todėl sutinkamai su LR CPK 98 straipsnio 1 dalimi advokato pagalbos išlaidos atsakovams nepriteistinos.

48Dėl prašymo ieškovo atžvilgiu taikyti CPK 95 straipsnį už piktnaudžiavimą savo teisėmis.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

50Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 str., taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

51Teismo vertinimu nagrinėjamoje situacijoje nėra pakankamo pagrindo teigti, jog ieškinio dėl žalos priteisimo pareiškimas būtų pateiktas aiškiai nepagrįstas, taip siekiant vilkinti procesą ar dėl kokių nors kitų nesąžiningų ketinimų, teisę kreiptis į teismą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Taigi nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis kreipiantis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, todėl nėra pagrindo skirti baudos (CPK 95 str.).

52Dėl žyminio mokesčio.

53Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-21 nutartimi UAB „Neapolis“ iškelta bankroto byla, todėl 2017-09-27 Klaipėdos apygardos teismo teisėjos R.Romanovienės nutartimi civilinė byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statega“ ieškinį atsakovėms bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Neapolis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Omega Capital“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo V. G. (V. G.) pridėta prie bankroto bylos. Atsakovo UAB „Omega Capital“ atstovo baigiamųjų kalbų metu iškelti argumentai dėl žyminio mokesčio apmokėjimo už ieškinį nevertintini, nes pagal CPK 253 straipsnio 4 dalį baigiamųjų kalbų dalyviai neturi teisės savo kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė. Pažymėtina, kad atsakovo procesiniuose dokumentuose nebuvo nurodyto argumentai dėl žyminio mokesčio. Be to, atsižvelgiant į 2017-09-27 Klaipėdos apygardos teismo teisėjos R.Romanovienės nutartį, darytina išvada, kad teismas, pridėdamas ieškinį prie bankroto bylos, rėmėsi LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, reglamentuojančiu, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto bylose.

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

55ieškinį atmesti.

56Prašymą ieškovo UAB „Statega“ atžvilgiu taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti baudą atmesti.

57Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovas 2017 m. rugsėjo 19 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, 2017 m.... 5. Nurodė, kad BUAB „Neapolis“ 2011 m. spalio 1 d. Klaipėdos apygardos... 6. 2014 m. vasario 25 d. buvo patvirtintas ieškovės bendras 37 519 767,35 Lt 910... 7. 2016 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas sprendimas parduoti... 8. 2017 m. vasario 10 d. turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartimi Nr. 1... 9. Bankrutuojanti bendrovė iš savo ūkinės komercinės veiklos gavo 3 377... 10. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau –... 11. Atsakovas V. G. pateikė atsiliepimą į ieškovės patikslintą ieškinį,... 12. Atsakovė BUAB „Neapolis“ pateikė atsiliepimą į ieškovės patikslintą... 13. Atsakovė UAB „Omega Capital“ pateikė atsiliepimą į patikslintą... 14. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Statega“ atstovė advokatė... 15. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Omega Capital“ atstovas advokato... 16. Teismo posėdžio metu atsakovės BUAB „Neapolis“ atstovas advokatas... 17. Teismas... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 20. Iš šalių paaiškinimų ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta,... 21. Dėl įmonės akcininkų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos įmonei esant... 22. Ieškovas reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Omega... 23. Atsakovai UAB „Omega Capital“ ir BUAB „Neapolis“ nurodė, kad... 24. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje (2002 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. IX-1200... 25. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo... 26. Teismas sutinka su atsakovės UAB „Omega Capital“ pozicija, kad ieškovė... 27. Teismas pažymi, kad būtent pati ieškovė ieškovės nurodytu bendrovės... 28. Taigi laikotarpiu nuo 2009-10-02 iki 2016-02-19 UAB „Neapolis“ akcininke... 29. Ieškovė neįrodinėjo būtent kaip pasireiškė atsakovų ar kiekvieno iš... 30. Vienas iš teisės principų - specialiosios normos viršenybė prieš... 31. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 443 552,42 Eur, esančių UAB... 32. Ieškovė prašo priteisti 443 552,42 Eur, esančių BUAB „Neapolis“ banko... 33. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo... 34. Teismas pažymi, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia bendromis... 35. Taip pat pažymėtina, kad atsakovė BUAB „Neapolis“ yra ir teisminių... 36. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur... 37. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo UAB „Omega Capital“ 487 117,07 Eur... 38. Teismas, remdamasis suformuota kasacinio teismo praktika tokio pobūdžio... 39. Atsakovė UAB „Omega Capital“ teigia, kad UAB „Omega Capital“... 40. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB... 41. 2017-01-23 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties 16 punkte konstatuota, kad... 42. Teismas pažymi, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės UAB... 43. Dėl bylos procesinės baigties... 44. Apibendrindamas aptartą teisinį reglamentavimą ir išdėstytus argumentus... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 47. Šalys nėra pateikusios bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 48. Dėl prašymo ieškovo atžvilgiu taikyti CPK 95 straipsnį už... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 1... 50. Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis... 51. Teismo vertinimu nagrinėjamoje situacijoje nėra pakankamo pagrindo teigti,... 52. Dėl žyminio mokesčio.... 53. Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-21 nutartimi UAB „Neapolis“ iškelta... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 55. ieškinį atmesti.... 56. Prašymą ieškovo UAB „Statega“ atžvilgiu taikyti CPK 95 straipsnį ir... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...