Byla e2S-616-459/2019
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vidmanto baldai“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškinį atsakovui V. M. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vidmanto baldai“.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. M. 15 824 Eur žalos atlyginimo. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vidmanto baldai“, bankroto administratoriumi paskirtas V. K.. Nurodė, kad patikrinimų metu nustatyta, jog bendrovė UAB „Vidmanto baldai“ atliko atsiskaitymus kitiems kreditoriams, nors pagal įstatymų reglamentavimą turėjo padengti susidariusią mokestinę nepriemoką. Teigia, kad atsakovas buvo įmonės direktorius, o bendrovė buvo pajėgi bent iš dalies sumokėti mokestinę nepriemoką, bet dėl vadovo neteisėtų veiksmų to nepadarė, dėl to 2018 m. sausio 31 d. egzistavusi mokestinė nepriemoka yra subsidiari įmonės ir jos vadovo prievolė. Taigi VMI prie LR FM padaryta žala sudaro 15 824 Eur, kuriuos ieškovė prašo priteisti iš atsakovo.

72.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė teismo atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą, kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia tuo, kad atsakovo įsiskolinimas laikytinas dideliu, o turtinė padėtis nėra žinoma, jis gali skubėti nuslėpti turtą, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. gruodžio 3 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui V. M. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant 15 824 Eur sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Teismo motyvai:

123.1.

13Nurodė, kad prašomos priteisti sumos dydis – 15 824 Eur – laikytinas didele suma fiziniam asmeniui, kad ginčas kilęs dėl valstybei nesumokėtų mokesčių, o atsakovas jau ilgą laiką vengia vykdyti savo įsipareigojimus, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, todėl ieškovės prašymas tenkintas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

154.

16Atsakovas V. M. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 2 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti. Skundo motyvai:

174.1.

18Nurodo, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistuoja tik tais atvejais, kai teismas nustato, jog dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių, galimo palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, jei laikinosios apsaugos priemonės bus nepritaikytos; ir jei ieškovo išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai sudaro pagrindą daryti preliminarią išvadą, jog ieškinys galbūt bus patenkintas.

194.2.

20Nurodo, kad atsakovui keliami reikalavimai iš UAB „Vidmanto baldai“ kilusios prievolės mokėti mokesčius valstybei, o ne atsakovui. Ieškovė reiškia ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo, kaip buvusiam įmonės BUAB „Vidmanto baldai“ vadovui. Šiuo aspektu net spręstina, ar ieškovė išvis turi teisę reikšti tokį reikalavimą, nes UAB „Vidmanto baldai“ iškelta bankroto byla ir visi ieškiniai reiškiami įmonės, kuriai atstovauja bankroto administratorius, vardu.

214.3.

22Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodo, kad 15 824 Eur suma fiziniam asmeniui laikytina didele suma, tačiau teismas nepagrindžia, kuo remdamasis daro tokią išvadą. Nutartyje nėra aptariamas atsakovo turimas turtas, tokių duomenų nenurodo ir ieškovė.

235.

24Atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikta.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

27Atskirasis skundas netenkintinas.

286.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

307.

31CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

328.

33Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

349.

35Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sutiktina su apeliantu, kad nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

3610.

37Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovei palankus sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-757-236/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015), tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios sąlygos (ieškinio prima facie pagrįstumo) vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. jau šioje stadijoje suformuluojant teismo kategorišką atsakymą dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovės nurodytiems argumentams patvirtinti ir pan.

3811.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

4012.

41CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Todėl ieškovė, manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, turi įstatymo suteiktą teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos priteisimo. Ar jos ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, pirmosios instancijos teismas nuspręs bylą išnagrinėjęs iš esmės.

4213.

43Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovė pasirinko akivaizdžiai neleistiną ar objektyviai neįmanomą jos galbūt pažeistų teisių gynybos būdą ar dėl kitų aiškių priežasčių ieškovės ieškinys jau šiuo metu galėtų būti pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu. Apelianto atskirajame skunde dėstomi argumentai dėl to, kad ieškovė reiškia ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo, kaip buvusiam įmonės BUAB „Vidmanto baldai“ vadovui, ir todėl spręstinas klausimas, ar ieškovė išvis turi teisę reikšti tokį reikalavimą, nes UAB „Vidmanto baldai“ iškelta bankroto byla ir visi ieškiniai reiškiami įmonės, kuriai atstovauja bankroto administratorius, vardu, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, reikalaujantis nagrinėjamam ginčui aktualaus teisinio reguliavimo analizės, bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų visapusiško ir detalaus išnagrinėjimo, kuris negali būti atliekamas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Remdamasis pirmiau nurodytais teisiniais ir faktiniais aspektais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje negalima pripažinti, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas ir ieškovės reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas.

4414.

45Apeliantas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad 15 824 Eur suma fiziniam asmeniui laikytina didele, tačiau teismas nepagrindė, kuo remdamasis padarė tokią išvadą. Nutartyje nėra aptariamas atsakovo turimas turtas, tokių duomenų nenurodo ir ieškovė.

4615.

47Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apelianto argumentu dėl to, kad vien tik didelė ieškinio suma pati savaime nenusako poreikio taikyti ribojimus disponuoti turtu. Naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais jau yra paneigta vien didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutus ir savaime pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones rėmėsi ne vien ginčo sumos dydžiu, bet kartu ir pažymėjo, kad ginčas yra kilęs dėl valstybei nesumokėtų mokesčių, o atsakovas jau ilgą laiką vengia vykdyti savo įsipareigojimus. Tokie faktiniai duomenys rodo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4816.

49Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymą siejant ir su ginčo sumos dydžiu, įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1118/2014).

5017.

51Taigi, apeliantas siekdamas paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą, ir įrodyti, kad 15 824 Eur suma jam kaip fiziniam asmeniui nelaikytina didele, kad pagal savo turtinę padėtį jis yra pajėgus grąžinti tokią sumą, jei ieškinys būtų patenkintas, privalo pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo gerą finansinę padėtį. Nagrinėjamu atveju nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui jokių įrodymų nebuvo pateikta, atsakovo finansinė padėtis nežinoma, todėl teigti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5218.

53Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, jog kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

54Dėl procesinės bylos baigties

5519.

56Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

57Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

58Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė teismo atsakovui taikyti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. gruodžio 3 d.... 12. 3.1.... 13. Nurodė, kad prašomos priteisti sumos dydis – 15 824 Eur – laikytinas... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 4.... 16. Atsakovas V. M. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos... 17. 4.1.... 18. Nurodo, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistuoja tik... 19. 4.2.... 20. Nurodo, kad atsakovui keliami reikalavimai iš UAB „Vidmanto baldai“... 21. 4.3.... 22. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodo, kad 15 824 Eur... 23. 5.... 24. Atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikta.... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. 6.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. 7.... 31. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 32. 8.... 33. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo taikytos... 34. 9.... 35. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 36. 10.... 37. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad... 38. 11.... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 40. 12.... 41. CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 42. 13.... 43. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje... 44. 14.... 45. Apeliantas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 46. 15.... 47. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apelianto argumentu dėl... 48. 16.... 49. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymą siejant ir su ginčo... 50. 17.... 51. Taigi, apeliantas siekdamas paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą, ir... 52. 18.... 53. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 54. Dėl procesinės bylos baigties... 55. 19.... 56. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 57. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2... 58. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti...