Byla 2-1551-475/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „EURO1000“ atstovui administratoriui Edmundui Raukčiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „EURO1000“ ieškinį atsakovui R. D. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-5) prašo priteisti iš atsakovo 72.252,03 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškinyje ieškovas ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2013-03-12 Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą (civ. b. Nr. B2-1481-658/2013) UAB „EURO1000“. Administratoriumi paskirtas Edmundas Rauktys. Tikrinant kreditorinių reikalavimų susidarymą nustatyta, kad R. D. vadovavimo bendrovei laikotarpiu (t.y. jam esant direktoriumi) UAB „EURO1000“ ir jos kreditoriams buvo padaryta žala. Pagal paskutinę JAR pateiktą finansinę atskaitomybę (balansas bei pelno nuostolio ataskaita) už veiklos laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 įmonė patyrė 140.302,00 Lt nuostolį. Pagal balansą 2007-12-31 įmonė turėjo turto už 601.118,00 Lt, o įsipareigojimų 596.256,00 Lt sumai. Keldamas bankroto bylą Kauno apygardos teismas pripažino ir vadovavosi tuo, kad įmonė po pateikto balanso buvo nemoki. Tai reiškia, kad UAB „EURO1000“ direktoriui buvo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Buvęs UAB „EURO1000“ direktorius R. D. turėdamas pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė į teismą, t.y. neteisėtu neveikimu padarė žalą kreditoriams. Atsakovas žinojo kad įmonė nemoki, bet į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Kauno apygardos teismas patvirtino UAB „EURO1000“ kreditorių finansinius reikalavimus 369.317,07 Lt sumai. Prašo priteisti iš atsakovo 72.252,03 Lt sumą. Teigia, kad tarp žalos kreditoriams ir įmonės vadovo (atsakovo) yra priežastinis ryšys. Jeigu paaiškėjus įmonės nemokumui, kai buvo sudarytas įmonės balansas (2008-04-30), atsakovas būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kreditoriniai reikalavimai nebūtų didėję. Ieškovas neprivalo įrodinėti atsakovo kaltės, kuri yra preziumuojama. Žalos dydžiu ieškovas laiko įmonės kreditorių finansinių reikalavimų dydį, kuris atsirado po 2008-04-30, t.y. atsakovui sužinojus, kad pagal balansą už 2007 m. įmonė yra nemoki ir vadovui atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. VSDFV kreditorinis reikalavimas yra 29.729,70 Lt. Po 2008-04-30 susidaręs socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas 2.673,62 Lt (591,70+2.081,92), todėl žalos dydžiu laikytina ši suma. VMI prie LR FM bendra finansinio reikalavimo suma 43.567,08 Lt. Įmokų susidariusių nuo 2008-04-30 suma yra 23.456,69 Lt (5.026,33+15.146,00+3.284,36). TEO, AB įsiskolinimas susidarė už laikotarpį nuo 2008-12-01 iki 2009-04-16 ir yra 2.784,03 Lt. UAB „Informacinių technologijų sprendimai“ patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma 86.185,51 Lt, iš kurios po 2008-04-30 susidariusi skola yra 7.453,62 Lt. Raseinių kredito unijos patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 99.090,16 Lt. Žalą įmonei sudaro priteistos papildomos sumos, t.y. priteistos procesinės palūkanos 16.162,20 Lt (5.769,30+10.392,90), teismo ir antstolio išlaidos 822,48 Lt (787,20+35,28). Raseinių kredito unijos priteistų papildomų išlaidų suma 16.984,68 Lt (16.162,20+822,48). „Swedbank“, AB kreditorinis reikalavimas 77.963,32 Lt, kurį sudaro 41.915,16 Lt negrąžinto kredito, 17.148,77 Lt priskaičiuotų delspinigių, 5.038,75 Lt priteistų delspinigių už kreditą ir palūkanas, 13.737,64 Lt įstatyminių palūkanų ir 123,00 Lt žyminio mokesčio, todėl žala yra 18.899,39 Lt (5.038,75+13.737,64+123). Viso žala sudaro 72.252,03 Lt (2.673,62+23.456,69+2.784,03+7.453,62+16.984,68+18.899,39).

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 49-51) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas klaidina teismą teigdamas, kad Kauno apygardos teismas iškeldamas bankroto bylą vadovavosi tuo, kad įmonė po pateikto Balanso buvo nemoki. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2013-03-12 nutartyje iškelti bankroto bylą UAB „EURO 1000“ nurodė, kad „net ir 2007 metais atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos (563.971 Lt) viršijo pusę atsakovės turto vertės (601.118 Lt), šių įsiskolinimų padengimo terminai, tikėtina, yra suėję (priešingų duomenų atsakovė nepateikė, jie mažai tikėtini įvertinus ir faktą, jog atsakovė neturi pajamas galinčių generuoti darbuotojų, jog, kaip matyti iš 2007 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, atsakovės veikla buvo nuostolinga)“. Mano, kad Kauno apygardos teismas, kalbėdamas apie įsiskolinimų padengimo terminų pasibaigimo tikėtinumą, turėjo omenyje bankroto bylos iškėlimo dieną (2013-03-12), o ne 2008-04-30, kaip teigia ieškovas. Vadinasi ieškovas netinkamai nustatė galimai atsiradusios žalos momentą. Taip pat pažymėjo, kad 2010-07-07 buvo priimta teismo nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Informaciniu technologijų sprendimai“, administratoriumi paskiriant UAB „Orinata“ (įgaliotas fizinis asmuo A. S.). Atsakovo žiniomis, UAB „Orinata“ vadovas yra BUAB „EURO1000“ administratorius Edmundas Rauktys. BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ administratorius yra UAB „Orinata“ įgaliotas asmuo A. S.. Nuo to laiko, kai buvo iškelta bankroto byla UAB „Informacinių technologijų sprendimai“, bendrovėje atsakovas nebedirbo ir negalėjo priimti jokių sprendimų, o sprendimus turėjo teisę, tuo pačiu ir pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „EURO 1000“ LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 8 str. 1 d. prasme, BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ kaip UAB „EURO1000“ savininkas. Tačiau savininkas tai delsė daryti net iki 2013 metų. Kadangi tuo laikotarpiu BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ turėjo bankroto administratorių, bankroto administratorius, kaip tos srities profesionalas, puikiai suprato padėtį, tačiau nematė reikalo kreiptis į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą UAB „EURO1000“, o tai įrodo, jog pareiga kelti bankroto bylą UAB „EURO1000“ ĮBĮ 8 str. 1 d. prasme atsirado gerokai vėliau nei nurodo ieškovas ir ta pareiga kyla BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ (tuo pačiu ir administratoriui UAB „Orinata“) arba ji visai neatsirado. Tuo pačiu ir žalos atsiradimo momentas atsirado arba vėliau arba žala dėl nesikreipimo į teismą visai nekilo. Pastebėjo, kad, jeigu ir būtų buvusi atsakovo pareiga kreiptis į tesimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai jo padaryta žala būtų buvusi nedidelė lyginant su BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ bei jos administratoriaus, kuris delsė kreiptis į teismą nuo administravimo pradžios, padaryta žala. Mano, kad pareiga atlyginti žalą, jeigu tokia būtų kilusi, tenka BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ bei jos administratoriui.

8Ieškinys tenkintinas.

9Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1481-658/2013 iškėlė UAB „EURO1000“ bankroto bylą, ieškovo administratoriumi paskyrė Edmundą Rauktį (b.l. 6-7). Kauno apygardos teismas 2013-09-13 nutartimi pripažino UAB „EURO1000“ bankrutavusiu ir likviduojamą dėl bankroto, patvirtino kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą (b.l. 8). Ieškovo administratorius tikrindamas kreditorinių reikalavimų susidarymą nustatė, kad atsakovo R. D. vadovavimo UAB „EURO1000“ laikotarpiu bendrovei ir jos kreditoriams buvo padaryta 72.252,03 Lt žala, kuri susidarė po 2008-04-30, t.y. atsakovui sužinojus, kad pagal balansą už 2007 m. įmonė yra nemoki ir vadovui atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b.l. 12-26).

10Ieškovo administratorius, nustatęs ieškovui padarytą žalą, ĮBĮ 11 str. 3 d. 8, 14, 23 p. pagrindu kreipėsi į teismą dėl žalos priteisimo iš atsakovo. Atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimais, motyvuodamas tuo, kad pagal 2007 m. balansą UAB „EURO1000“ dar buvo moki ir už susidariusią žalą bendrovei yra atsakingi vėlesnis savininkas BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ bei jos administratorius laiku nesikreipę dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl bendrovės administracijos vadovo atsakomybės, kai žala padaryta pažeidžiant pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo

11Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-2011; kt.).

12Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-2011). ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 str. 4 p., įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, už neveikimą įmonės nemokumo atveju, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Atsakovas R. D. buvo UAB „EURO1000“ direktorius nuo 2007-02-02 iki 2013-03-23 (b.l. 9). Kauno apygardos teismas 2013-03-12 iškeldamas bankroto bylą UAB „EURO1000“ konstatavo (b.l. 6-7), kad paskutiniai UAB „EURO1000“ pateikti finansiniai dokumentai yra už 2007 m., todėl negali būti vertinami kaip atspindintys tikrąją UAB „EURO1000“ turtinę padėtį, patikslintų duomenų UAB „EURO1000“ administracijos vadovas nepateikė, tačiau net ir 2007-12-31 sudaryto balanso duomenys atskleidžia, jog didžiąją atsakovės turto dalį (554.371 Lt iš bendros 601.118 Lt sumos (b.l. 12)) sudarė trumpalaikis turtas, kurio realumas, atsižvelgiant į tai, jog UAB „EURO1000“ vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, įvertinus esamą sudėtingą ekonominę padėtį, kelia pagrįstų abejonių, be to, net ir 2007 metais atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos (563.971 Lt) viršijo pusę atsakovės turto vertės (601.118 Lt), šių įsiskolinimų padengimo terminai, tikėtina, yra suėję (priešingų duomenų UAB „EURO1000“ nepateikė, jie mažai tikėtini įvertinus ir faktą, jog UAB „EURO1000“ neturi pajamas galinčių generuoti darbuotojų (b.l. 64), jog, kaip matyti iš 2007 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, UAB „EURO1000“ veikla buvo nuostolinga (b.l. 13)) (CPK 182 str. 2 p.). Atsakovas 2014-03-18 teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovas nevykdė realios veiklos nuo 2010 m., kad jam tapus ieškovo direktoriumi 2007-02-02 buvo atliktas paskaičiuotas įmonės balansas, tačiau, kodėl nesikreipė per visą savo vadovavimo įmonei laikotarpį dėl bankroto bylos iškėlimo paaiškinti negalėjo. UAB „EURO1000“ balansas buvo sudarytas 2008-04-30 (b.l. 10). Iš Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad atsakovas buvo UAB „Informacinių technologijų sprendimai“, kuri buvo vienintelė UAB „EURO1000“ akcininkė nuo 2007-01-24, direktorius nuo 2000-10-21 iki 2010-10-21 (b.l. 10, 74-79), todėl atsakovo teiginiai, kad už ieškovo patirtą žalą turėtų būti atsakingas BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ ir jos administratorius, laikytini visiškai nepagrįstais. Priešingai, iš šių aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas žinojo apie ieškovo finansinę situaciją, ir būdamas ieškovo bei ieškovo akcininko vadovais, turėjo imtis teisės aktuose įtvirtintų įmonės vadovo kompetencijai priskirtų veiksmų. Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės valdymo organams nustatytų pareigų – tiek įtvirtinančių konkrečias funkcijas, tiek fiduciarinių – vykdymas reiškia, kad jos turi būti vykdomos ne tik bendrovės dalyvių – akcininkų – interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pasisakant dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų kreditoriams, išaiškinta, kad bendrovės vadovas privalo derinti visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus ir siekti jų pusiausvyros. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams (LAT 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013).

13Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. Atsakovas savo kaltę už ieškovui padarytą žalą neigia, teigdamas, kad bendrovės sunkią situaciją sukėlė prieš jį buvusių vadovų veiksmai ir kad jis per kitą įmonę UAB „Informacinių technologijų sprendimai“ bandė pagerinti ieškovo finansinę situaciją, t.y. pats pripažino, kad jam buvo žinoma ieškovo finansinė padėtis ir sunkumai vykdyti pelningą veiklą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien tik faktas, jog įmonė nėra nemoki Įmonių bankroto įstatymo prasme (ĮBĮ 2 str. 8 d.), nereiškia, jog jos valdymas yra tinkamas ir nepažeidžia įmonės bei kitų suinteresuotų asmenų interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu įmonė neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (LAT 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012-08-17 nutartis civilinėje byloje 3K-3-393/2012; 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013).

14Įvertinus visas aukščiau nustatytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovas nepaneigė CK 6.248 str. 1 d. įtvirtintos įmonės vadovo kaltės prezumpcijos, o dėl jo neveikimo, kai 2008-04-30 jam tapo žinoma apie ieškovo nemokumą, išaugo kreditoriniai įsipareigojimai.

15Pažymėtina, kad nagrinėjant ieškovo bankroto bylą teisme atsakovas nepateikė jokių UAB „EURO1000“ vėlesnių nei 2007 m. finansinių dokumentų, nebuvo aktyvus bankroto bylos nagrinėjimo metu, nors iki bankroto bylos iškėlimo buvo ieškovo administracijos vadovas. Be to, Kauno apygardos teismas 2013-03-12 iškeldamas bankroto bylą UAB „EURO1000“ konstatavo (b.l. 6-7), kad buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją apie UAB „EURO1000“ finansinę situaciją, tačiau ji nebuvo gauta dėl UAB „EURO1000“ ir jos administracijos vadovo (R. D.) kaltės, teismas vertino kaip patvirtinančią UAB „EURO1000“ nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. Atsakovas 2014-03-18 teismo posėdžio metu teigė, kad negali gintis, nes nebeturi galimybės gauti dokumentų paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, tačiau iš minėtos nutarties matyti, kad jų negalėjo pateikti ir bankroto bylos nagrinėjimo metu. Iš byloje esančios medžiagos, ieškovo administratoriaus paaiškinimų teismo posėdžio metu ir paties atsakovo paaiškinimų darytina išvada, kad UAB „EURO1000“ finansinė situacija, t.y. bendrovės nemokumas, buvo žinoma nuo 2008-04-30, kai buvo sudarytas bendrovės balansas. Kadangi atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ 8 str. 1 d. pagrindu laiku nesikreipė išaugo ieškovo kreditoriniai įsipareigojimai, kurių nebūtų buvę, jei atsakovas būtų laiku kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo.

16Dėl žalos dydžio ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad, Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Žalos dydžiu ieškovas laiko įmonės kreditorių finansinių reikalavimų dydį, kuris atsirado po 2008-04-30, t.y. atsakovui sužinojus, kad pagal balansą už 2007 m. įmonė yra nemoki ir vadovui atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. VSDFV kreditorinis reikalavimas yra 29.729,70 Lt, po 2008-04-30 susidaręs socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas 2.673,62 Lt (b.l. 14-16). VMI prie LR FM bendra finansinio reikalavimo suma 43.567,08 Lt, o įmokų, susidariusių nuo 2008-04-30 suma yra 23.456,69 Lt (b.l. 17-18). TEO, AB įsiskolinimas susidarė už laikotarpį nuo 2008-12-01 iki 2009-04-16 ir yra 2.784,03 Lt (b.l. 19). BUAB „Informacinių technologijų sprendimai“ patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma 86.185,51 Lt, iš kurios po 2008-04-30 susidariusi skola yra 7.453,62 Lt (b.l. 20). Raseinių kredito unijos patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 99.090,16 Lt, o žalą įmonei sudaro 16.984,68 Lt, t.y. priteistos procesinės palūkanos 16.162,20 Lt (5.769,30+10.392,90), teismo ir antstolio išlaidos 822,48 Lt (787,20+35,28) (b.l. 21-25). „Swedbank“, AB kreditorinis reikalavimas 77.963,32 Lt, kurį sudaro 41.915,16 Lt negrąžinto kredito, 17.148,77 Lt priskaičiuotų delspinigių, 5.038,75 Lt priteistų delspinigių už kreditą ir palūkanas, 13.737,64 Lt įstatyminių palūkanų ir 123,00 Lt žyminio mokesčio, todėl žala yra 18.899,39 Lt (b.l. 26). Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad viso ieškovui padaryta žalos už 72.252,03 Lt, todėl laikytina, jog ieškovo prašomos priteisti žalos dydis yra pagrįstas.

17Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas yra atsakingas už nuo 2008-04-30 BUAB „EURO1000“ atsiradusią žalą, į tai, kad ieškovo prašoma priteisti žalos suma (72.252,03 Lt) yra pagrįsta įrodymais, atsakovas jokių įrodymų paneigiančių jo atsakomybę už žalos susidarymą arba žalos dydį paneigiančių įrodymų nepateikė, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai (CK 2.87 str. 7 d., CPK 175 str., 185 str., ĮBĮ 8 str. 1 d., 4 d.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 2.168,00 Lt žyminio mokesčio, 30,00 Lt išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „EURO1000“, į.k. 300024577, 72.252,03 Lt (septyniasdešimt du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt du litus, 3 ct) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (72.252,03 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) valstybei 2.198,00 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „EURO1000“ atstovui administratoriui Edmundui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-5) prašo priteisti iš atsakovo 72.252,03 Lt... 6. Ieškinyje ieškovas ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 49-51) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti.... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Kauno... 10. Ieškovo administratorius, nustatęs ieškovui padarytą žalą, ĮBĮ 11 str.... 11. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 12. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė,... 13. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.),... 14. Įvertinus visas aukščiau nustatytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovas... 15. Pažymėtina, kad nagrinėjant ieškovo bankroto bylą teisme atsakovas... 16. Dėl žalos dydžio ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad, Įmonės vadovas ar... 17. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas yra... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 2.168,00 Lt... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „EURO1000“, į.k.... 23. Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) valstybei 2.198,00 Lt (du... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...