Byla e2S-1671-924/2019
Dėl uždraudimo naudotis akcininkų sutartyje numatyta teise skirti bendrovės vadovą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. S., atstovaujamo advokato D. K., atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-18968-1110/2019 pagal ieškovų A. T., A. T. ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovams G. S. ir I. S. dėl uždraudimo naudotis akcininkų sutartyje numatyta teise skirti bendrovės vadovą.

2Teismas

Nustatė

3I.Ginčo esmė

41.

5Ieškovai A. T., A. T. ir UAB ( - ) pateikė teismui prevencinį ieškinį, prašydami uždrausti atsakovams G. S. ir I. S. naudotis 2016 m. birželio 26 d. UAB ( - ) Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje suteikta teise kiekvienų metų kalendoriniais mėnesiais nuo devinto iki dvylikto įskaitytinai mėnesiais spręsti UAB ( - ) vadovo rinkimo ir atšaukimo klausimus. Taip pat ieškovai pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones analogiškas ieškinio reikalavimui. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsitikti taip, kad atsakovas, teismui priėmus ieškovams palankų teismo sprendimą, pasinaudojant Akcininkų sutarties 6.6.3 papunkčiu, jau bus paskirtas UAB ( - ) vadovu ir bus su UAB ( - ) sudaręs UAB ( - ) nepalankią taikos sutartį arba kitu UAB ( - ) nepalankiu būdu išspręs ginčą civilinėje byloje Nr. e2-927-273/2019. Tai, kad egzistuoja reali grėsmė, jog ieškovams palankus teismo sprendimas gali likti neįvykdytas, patvirtina ieškinyje nurodomi neteisėti ir UAB ( - ) žalingi atsakovo veiksmai sudarant Statybos rangos sutartį Nr. PER-2017-02-02/1 ir tai, kad 2019 m. birželio 11 d. atsakovas pateikė ieškovui reikalavimą dėl akcininkų sutarties 6.6.3 punkte numatyto įsipareigojimo vykdymo, kuriame yra išreikšta nuostata, kad atsakovas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nori tapti UAB ( - ) vadovu. Dėl atsakovo paskyrimo įmonės direktoriumi bendrovei ir jos akcininkams bus padaryta didelė žala.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

72.

8Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždraudė atsakovams G. S. ir I. S. naudotis Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje suteikta teise kiekvienų metų kalendoriniais mėnesiais nuo devinto iki dvylikto įskaitytinai mėnesiais spręsti UAB ( - ) vadovo rinkimo ir atšaukimo klausimus.

93.

10Teismas nurodė, kad faktas, jog ieškovų pareikšti reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti ir tenkina pirmąją iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, buvo konstatuotas Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartyje. Teikdami prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovai pateikė UAB ( - ) akcininko G. S. 2019 m. birželio 11 d. paraišką „Dėl UAB ( - ) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“, kurioje atsakovas prašo sušaukti UAB ( - ) visuotinį akcininkų susirinkimą ir spręsti UAB ( - ) direktoriaus atšaukimo ir kito direktoriaus paskyrimo kausimą. Taip pat ieškovai pateikė 2019 m. birželio 11 d. atsakovo G. S. A. T. adresuotą reikalavimą „Dėl Akcininkų sutarties 6.6.3 punkte numatyto įsipareigojimo vykdymo“, kuriuo reikalaujama nedelsiant sušaukti UAB ( - ) visuotinį akcininkų susirinkimą. Taigi, ieškovai pateikė duomenis apie tai, kad atsakovas šiuo metu jau yra ėmęsis aktyvių veiksmų, siekdamas realizuoti jam ir atsakovei I. S. Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje nustatytą teisę. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad iki teismo sprendimo byloje priėmimo Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje nustatyta teisė gali būti realizuota ir ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo priėmimu nebebūtų pasiekti tikslai, kurių yra siekiama pareikštu ieškiniu.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

124.

13Atskiruoju skundu atsakovas G. S. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - A. T., A. T. ir UAB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (el. b. 1 t. l. 130-134). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

144.1.

15Teismas negalėjo laikyti ieškinį tikėtinai pagrįstu, kadangi ieškovų pareikšto ieškinio pagrindas ir dalykas yra suformuluoti netinkamai. Bendrovės vadovo paskyrimo procesas, taip pat Akcininkų sutarties įgyvendinimas skiriant bendrovės vadovą negali būti laikomi neteisėtais veiksmais, todėl ieškiniu ieškovai prašo iš esmės uždrausti atsakovams atlikti teisėtus veiksmus. Toks ieškinio dalykas netenkina pirmosios prevencinio ieškinio sąlygos, t. y. kad egzistuotų tam tikri būsimi neteisėti atsakovų veiksmai.

164.2.

17Teismas neįvertino, kad ieškovai neįrodė, jog egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Įvertinus ieškinio dalyką matyti, kad nepriklausomai nuo to, kokius konkrečius veiksmus atliks atsakovai ar kitos šalys, teismo sprendimą pagal ieškinyje suformuluotą reikalavimą būtų galima bet kada įvykdyti. Ieškovų nurodomi veiksmai dėl tariamos žalos patys savaime jokios žalos nepadarytų, nepriklausomai nuo to, kuris asmuo būtų paskirtas bendrovės direktoriumi.

184.3.

19Pats atsakovų pasinaudojimas Akcininkų sutarties 6.6.3 punkte įtvirtinta teise nesukelia jokios realios grėsmės, o ieškovų argumentai, jog neva G. S. galėtų sudaryti bendrovei nenaudingą taikos sutartį, yra niekuo nepagrįsti. Byloje nepateikta įrodymų, kad G. S. eidamas vadovo pareigas pažeidė jam priskirtinas fiduciarines pareigas, kad jam būtų buvusi pritaikyta civilinė ar materialinė ar kitos rūšies atsakomybė. Bendrovės direktorius gali sandorius, viršijančius 10.000 Eur sumą, sudaryti tik gavęs išankstinį visų ir kiekvieno akcininko pritarimą. Jeigu vadovas sudarytų sandorius, pažeidžiančius Akcininkų sutarties nuostatas ar bet kokias kitas teisės normas, tokie sandoriai taip pat galėtų būti ginčijami teismine tvarka.

204.4.

21Ieškovai nepagrįstai nurodė, kad G. S. praeityje eidamas bendrovės vadovo pareigas sudarė nenaudingą Statybos rangos sutartį bei apie jos sudarymą neinformavo bendrovės akcininkų. Bet kuris iš akcininkų, įskaitant ieškovus, galėjo kreiptis dėl Rangos sutarties negaliojimo, tačiau to nepadarė, kadangi apie rangovo ir sutarties vertės pasikeitimą žinojo, jam pritarė. Tai, kad pasikeitusi rekonstrukcijos vertė visiems akcininkams buvo žinoma, įrodo tarp UAB ( - ) akcininkų 2017 liepos mėnesį vykęs susirašinėjimas, kuriame tartasi dėl lėšų paskirstymo projekto dalims.

224.5.

23Pritaikytos laikinosios priemonės yra neproporcingos, neekonomiškos bei neteisėtos, kadangi iškreipia proceso šalių pusiausvyrą ir nepagrįstai riboja atsakovų galimybę įgyvendinti akcininkų neturtinę teisę išrinkti nešališką trečiąjį asmenį, kuris būtų asmeniškai nesuinteresuotas civilinės bylos Nr. e2-927-273/2019 baigtimi ir galėtų, laikydamasis ABĮ ir kitų aktų jam priskirtų pareigų, eiti UAB ( - ) vadovo pareigas.

244.6.

25Ieškovų reikalavimas grindžiamas ir susijęs išimtinai su Kauno apygardos teisme nagrinėjama civiline byla Nr. e2-927-273/2019. Pareikštas ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios priemonės kur kas labiau suvaržo atsakovų teises, nei apribojimas sudaryti taikos sutartį minėtoje civilinėje byloje ar priimti kitokius procesinius sprendimus minėtoje civilinėje byloje be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo. Tokiu būdu iškreipiama proceso šalių interesų pusiausvyra, kadangi esant tokiems apribojimams, UAB ( - ) vadovu ir toliau liks A. T..

265.

27Ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

285.1.

29Ieškinys tikėtinai pagrįstas. Svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, ieškinio reikalavimų pagrįstumas ir teisėtumas nevertinami. Ieškinyje yra detaliai nurodyta, kad G. S. jau yra pažeidęs teisės nuostatas, todėl jo paskyrimas prieštarautų CK 2.87 str. 2, 3 ir 4 d. nuostatoms ir sukeltų ženklią žalą ieškovams. Tiek Lietuvos teismų praktikoje, tiek teisės aktuose yra suformuota nuostata, kad akcininkui suteikta balsavimo teisė nėra absoliuti ir ji gali būti teismo ribojama.

305.2.

31G. S., tapęs UAB ( - ) vadovu nedelsiant atliktų veiksmus, kurie apribotų UAB ( - ) galimybes reikšti turtinius reikalavimus jam priklausančiai bendrovei UAB ( - ) Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-927-273/2019. Todėl šioje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių egzistuoja sprendimo neįvykdymo grėsmė, nes po bylos išnagrinėjimo prevencinis ieškinys prarastų savo prasmę, kadangi žala, kurios atsiradimui užkirsti yra reiškiamas prevencinis ieškinys, būtu padaryta iš karto G. S. paskyrus UAB ( - ) vadovu.

325.3.

33Balsavimo teisės suvaržymas prevencinio ieškinio atveju laikytinas būtinu ir negali būti vertintinas kaip proporcingumo, ekonomiškumo principų pažeidimas. Atsakovai UAB ( - ) valdo tik 33 proc. akcijų, kurios atsakovams nesuteikia lemiamos galios visuotiniame akcininku susirinkime sprendžiant vadovo atšaukimo bei skyrimo klausimus, todėl laikinas Akcininkų sutartyje numatytos teisės pasirinkti bendrovės vadovą apribojamas atsakovui negali būti laikomas reikšmingu teisės apribojimu.

345.4.

35Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad bendrovės akcininkai pritarė 2017-02-02 Statybos rangos sutarties Nr. PR-2017-02-02/1 sudarymui su UAB ( - ), kurioje G. S. buvo vadovas bei vienintelis akcininkas, nes tai prieštarauja faktinei situacijai, kurią patvirtina 2017-05-05 Bendrovės visuotinio akcininku susirinkimo protokolas, kuriame nurodyta, kad Bendrovės pastato kapitalinio remonto rangovu pasirenkama UAB „Verslo bitė" bei nustatoma tokių darbų kaina 1700000 Eur. G. S. pats nusprendė, jog faktiškai statybos darbus atliks UAB ( - ) ir UAB ( - ) turės už darbus mokėti 100 000 Eur daugiau nei nusprendė akcininkai.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

386.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

407.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

428.

43Nagrinėjamu atveju ieškovai kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, prašydami uždrausti atsakovams G. S. ir I. S. naudotis 2016 m. birželio 26 d. UAB ( - ) Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje suteikta teise kiekvienų metų kalendoriniais mėnesiais nuo devinto iki dvylikto įskaitytinai mėnesiais spręsti UAB ( - ) vadovo rinkimo ir atšaukimo klausimus. Taip pat ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sutampančias su ieškinio reikalavimu.

449.

45Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždraudė atsakovams G. S. ir I. S. naudotis Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje suteikta teise kiekvienų metų kalendoriniais mėnesiais nuo devinto iki dvylikto įskaitytinai mėnesiais spręsti UAB ( - ) vadovo rinkimo ir atšaukimo klausimus.

4610.

47Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovai tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kadangi ieškovų pareikšto ieškinio pagrindas ir dalykas yra suformuluoti netinkamai; ieškovai neįrodė grėsmės jiems galimai palankaus sprendimo įvykdymui.

48Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

4911.

50Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

5112.

52Teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

5313.

54Nagrinėjamu atveju apeliantas neginčija to fakto, kad pateikto ieškinio forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, t. y. ne tik suformuluotas ieškinio reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindai, bet ir pateikti įrodymai, kurie, ieškovų įsitikinimu, patvirtina jų nurodytas aplinkybes ir reikalavimus. Preliminariai vertinant ieškinio reikalavimų pagrįstumą bei prie ieškinio pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šių duomenų pakanka tikėtinai pagrįsti ieškinį, t. y. preliminariai nustatė tikimybę, kad pateiktų įrodymų pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovams palankus sprendimas. Pastebėtina ir tai, kad ta aplinkybė, jog apeliantas nesutinka su ieškiniu ir laiko jį nepagrįstu, savaime nereiškia, kad toks ieškinys negalėjo būti laikomas tikėtinai pagrįstu. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apelianto ir ieškovų argumentų, susijusių su materialinio ieškinio reikalavimo pagrįstumu, nes jie faktiškai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris negali būti visapusiškai įvertinamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje.

5514.

56Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, kad, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, byloje esantys duomenys nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iškils grėsmė galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo tinkamam įvykdymui.

5715.

58Prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys, gali visiškai ar iš dalies sutapti, tačiau tai nereiškia, kad, taikydamas tokią priemonę, teismas pasisako dėl bylos esmės. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1443-2011; kt.). Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (CK 6.255 straipsnis). Viena iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių yra draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Tačiau pažymėtina, kad galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis išspręsti klausimus, kurie bus sprendžiami teismo sprendimu, turėtų būti išimtinė ir susijusi su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-781/2009, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2112/2013).

5916.

60Nagrinėjamu atveju ieškovai, prašydami uždrausti atsakovams naudotis Akcininkų sutarties 6.6.3 p. suteikta teise kiekvienų metų kalendoriniais mėnesiais nuo devinto iki dvylikto įskaitytinai vienasmeniškai spręsti UAB ( - ) vadovo rinkimo ir atšaukimo klausimus, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės grindė aplinkybėmis, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsitikti taip, kad atsakovas, teismui priėmus ieškovams palankų teismo sprendimą, pasinaudojant Akcininkų sutarties 6.6.3 papunkčiu, jau bus paskirtas UAB ( - ) vadovu ir bus su UAB ( - ) sudaręs UAB ( - ) nepalankią taikos sutartį arba kitu UAB ( - ) nepalankiu būdu išspręs ginčą civilinėje byloje Nr. e2-927-273/2019.

6117.

62Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-190/2009; 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1971/2013).

6318.

64Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad skundžiama nutartimi pritaikyta laikinąja apsaugos priemone akcininkams draudžiama atlikti iš esmės teisėtus veiksmus, įgyvendinant Akcinių bendrovių įstatyme ir Akcininkų susitarime įtvirtintas akcininkų teises. Šiuo atveju Akcininkų sutarties 6.6.3 papunktyje suteiktos teisės įgyvendinimas negali būti laikomas neteisėtais veiksmais, sukeliančiais žalą. Pripažintina, kad ieškovės reikalavimai šioje byloje ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susiję su dar neišnagrinėtu ginču kitoje byloje. Iš bylos medžiagos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-927-273/2019 pagal ieškovės UAB ( - ) ieškinį atsakovei UAB ( - ) dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB ( - ). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčas dėl skolos priteisimo pagal Statybos rangos sutartį Nr. PER-2017-02-02/1 yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas, o bus vertinami atskiroje byloje (Nr. e2-927-273/2019), todėl sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo šioje byloje neturėtų būti vertinami. Deklaratyvūs teiginiai apie apelianto ketinimus sudaryti UAB ( - ) nepalankią taikos sutartį arba kitu įmonei nepalankiu būdu išspręs ginčą kitoje byloje negali būti pagrindas, naudojantis laikinųjų apsaugos priemonių institutu, uždrausti kitai šaliai naudotis akcininkui suteikiamomis teisėmis. Pažymėtina, kad net darant prielaidą, jog apeliantas, jam tapus įmonės vadovu sudarytų sandorius, pažeidžiančius Akcininkų sutarties nuostatas ar teisės normas, tokie sandoriai galėtų būti ginčijami teismine tvarka, be to, ieškovams nebūtų užkirstas kelias kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejai (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

6519.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovai, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones, objektyvių duomenų dėl patiriamos žalos ar ateityje galimai kilsiančią žalą nepateikė, t. y. neįrodė jų taikymo būtinumo. Taip pat ieškovai nenurodė jokių argumentų, kokiu būdu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali iš esmės pasunkėti ar pasidaryti negalimu teismo sprendimo įvykdymas. Apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju pritaria apelianto argumentams, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje ieškovų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų šalių lygiateisiškumo, proporcingumo principus, be to, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamų tikslų įgyvendinimo (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas.

6711.

68Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/20J0; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

12.

69Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškovų prašymą, nes nėra antrosios būtinos sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

71Atskirąjį skundą tenkinti.

72Panaikinti Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovų A. T., A. T. ir UAB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

73Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teismas... 3. I.Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai A. T., A. T. ir UAB ( - ) pateikė teismui prevencinį ieškinį,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 2.... 8. Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovų... 9. 3.... 10. Teismas nurodė, kad faktas, jog ieškovų pareikšti reikalavimai yra... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 4.... 13. Atskiruoju skundu atsakovas G. S. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 14. 4.1.... 15. Teismas negalėjo laikyti ieškinį tikėtinai pagrįstu, kadangi ieškovų... 16. 4.2.... 17. Teismas neįvertino, kad ieškovai neįrodė, jog egzistuoja grėsmė teismo... 18. 4.3.... 19. Pats atsakovų pasinaudojimas Akcininkų sutarties 6.6.3 punkte įtvirtinta... 20. 4.4.... 21. Ieškovai nepagrįstai nurodė, kad G. S. praeityje eidamas bendrovės vadovo... 22. 4.5.... 23. Pritaikytos laikinosios priemonės yra neproporcingos, neekonomiškos bei... 24. 4.6.... 25. Ieškovų reikalavimas grindžiamas ir susijęs išimtinai su Kauno apygardos... 26. 5.... 27. Ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 28. 5.1.... 29. Ieškinys tikėtinai pagrįstas. Svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 30. 5.2.... 31. G. S., tapęs UAB ( - ) vadovu nedelsiant atliktų veiksmus, kurie apribotų... 32. 5.3.... 33. Balsavimo teisės suvaržymas prevencinio ieškinio atveju laikytinas būtinu... 34. 5.4.... 35. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad bendrovės akcininkai pritarė 2017-02-02... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 38. 6.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 7.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo... 42. 8.... 43. Nagrinėjamu atveju ieškovai kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu,... 44. 9.... 45. Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovų... 46. 10.... 47. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos... 48. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 49. 11.... 50. Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas... 51. 12.... 52. Teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas... 53. 13.... 54. Nagrinėjamu atveju apeliantas neginčija to fakto, kad pateikto ieškinio... 55. 14.... 56. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija,... 57. 15.... 58. Prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir... 59. 16.... 60. Nagrinėjamu atveju ieškovai, prašydami uždrausti atsakovams naudotis... 61. 17.... 62. Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių dėl... 63. 18.... 64. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad skundžiama... 65. 19.... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovai,... 67. 11.... 68. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam bylos... 69. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 71. Atskirąjį skundą tenkinti.... 72. Panaikinti Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartį ir klausimą... 73. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....