Byla 2-414-769/2014
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir atsakovės priešieškinį dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, vertėjaujant Svetlanai Agafonovai, dalyvaujant ieškovui A. K. (A. K.), ieškovo atstovei advokatei O. K., atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „Danbalttrans“ atstovams V. U. ir advokatui D. C., teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. K. patikslintą ieškinį atsakovei Lietuvos ir Danijos UAB „Danbalttrans“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir atsakovės priešieškinį dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo pripažinti 2013-10-31 atleidimą iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei 235 straipsnio 1 dalį neteisėtu, grąžinti ieškovą į pirmesnį vairuotojo-ekspeditoriaus darbą Lietuvos ir Danijos UAB „Danbalttrans“, priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį (po 1350,34 Lt kas mėnesį) už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos – 2013-10-31, iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, priteisti iš atsakovės 3000,00 Lt neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas A. K. nuo 2005-09-02 dirbo pas atsakovę vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose pagal 2005-09-02 darbo sutartį Nr. 192/05. 2011 m. gruodžio mėn. pabaigoje iš darbo buvo atleistas paties prašymu. Nuo 2012-02-06 vėl įsidarbino pas atsakovę pagal 2012-02-03 darbo sutartį Nr. 432/12, kuri 2013-10-31 su atsakovu nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei 235 straipsnio 1 dalį, nenurodant jokių atleidimo priežasčių. Teigia, kad jokių darbo drausmės pažeidimų nėra padaręs, atlikdamas pareigas laikėsi įmonėje nustatytų pareigybinės instrukcijos nuostatų, vykdė visus darbdavio nurodymus; 2013-09-26 išvyko į komandiruotę Danijoje, tačiau 2013-10-07 bendrovės direktorius liepė sugrįžti į Klaipėdą, neatidirbus nustatytų šešių savaičių. Grįžus bendrovės direktorius liepė pasiaiškinti dėl kuro vagystės. Ieškovas darbdaviui nurodė, jog kuro nevogė, prašė darbdavio paaiškinti, kodėl buvo atšauktas iš komandiruotės. Darbdavys ieškovui liepė parašyti prašymą dėl atleidimo iš darbo savo noru, ieškovui nesutikus, darbdavys nurodė, kad nuo 2013-10-07 ieškovui nesuteikia darbo. 2013-10-11 ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją (toliau – Darbo ginčų komisija), prašydamas įpareigoti atsakovę suteikti ieškovui darbo sutartimi sulygtą darbą ir apmokėti už prastovą. 2013-11-04 Darbo ginčų komisijos posėdyje ieškovas iš atsakovės sužinojo, jog nuo 2013-10-31 yra atleistas iš darbo. Atsakovė ieškovui nenurodė jokių atleidimo iš darbo priežasčių, nepateikė dokumentų, kurių pagrindu ieškovas atleistas iš darbo. Mano, kad atleistas iš darbo nepagrįstai, todėl yra pagrindas grąžinti jį į pirmesnį darbą bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Taip pat nurodė, kad atsakovės 2014-03-10 pažymoje neteisingai paskaičiuotas vienos darbo dienos užmokestis bei nenurodytas vidutinis darbo užmokestis, ieškovo paskaičiavimu, jo vidutinis darbo dienos užmokestis – 64,61 Lt, o vidutinis darbo užmokestis – 1350,34 Lt. Dėl nepagrįsto atleidimo iš darbo patyrė stresą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, nerimą, gėdą prieš artimuosius, draugus, pažįstamus, liko be pajamų, kas sukelia stiprias neigiamas emocijas; nuo 2013-11-06 yra registruotas darbo biržoje, tačiau dėl darbdavio įrašyto nepagrįsto atleidimo iš darbo pagrindo, negauna nedarbo socialinio draudimo išmokų. Pastarąsias aplinkybes vertina kaip patirtą neturtinę žalą, kurią prašo priteisti iš atsakovės. Teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, jog kuro nevogė, kanistrą vežiojosi vandeniui, išsikrovus Švedijoje jam neatidavė 34 tuščių palečių; ant įsakymo dėl žalos pasirašė, kad neatleistų iš darbo, apie atleidimą sužinojo tik 2013-11-04, nežinojo, dėl ko atleistas, jo niekas neprašė rašyti pasiaiškinimo.

3Ieškovo atstovė advokatė prašė ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti, teismo posėdžio metu nurodžiusi, kad darbdavys neįrodė, kad ieškovas šiurkščiai pažeidė darbo drausmę, nėra žinomas atleidimo iš darbo pagrindas( neatėjimas į darbą, neteisėtas kortelių naudojimas ar vagystė), vagystės faktas nepatvirtintas, nėra nustatyta žala; ieškovas turėjo 10 litrų talpą vandeniui; priešieškinis atmestinas, nes nėra žalos atlyginimui sąlygų; iš naujo priimtas į darbą ieškovas nebuvo supažindintas su Instrukcija.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas dirbo Lietuvos ir Danijos UAB „Danbalttrans“ nuo 2012-02-03 iki 2013-10-31, atleistas iš vairuotojo-ekspeditoriaus pareigų pagal atsakovės generalinio direktoriaus 2013-10-31 įsakymą Nr. 31/10/01, vadovaujantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 235 straipsnio 1 dalimi, t.y. už nuostolius, padarytus dėl neteisėto jam patikėtų kuro pildymo kortelių naudojimo (pasikartojančias kuro vagystes). Nuo 2013-02-27 bendrovėje galioja su Danijos partneriais Nagel Danmark A/S pasirašytas susitarimas, pagal kurį atsakovės vilkikų darbuotojai-ekspeditoriai, disponuojantys kuro pildymo kortelėmis, kuro korteles naudoti gali tik Padborg mieste, Danijoje, o kurą pilti kitose vietose gali būti gavę leidimą iš bendrovės atsakingo asmens, informuojant jį per vilkike esančią duomenų ir informacijos sistemą Comlog. 2013-10-04 reiso metu, ieškovas ignoruodamas jam Comlog sistema atsiųstą žinutę, pažeisdamas nustatytą tvarką, į vairuojamos puspriekabės refrižeratorių įpylė 153,88 litrus kuro, panaudodamas kuro kortelę. 2013-10-07, to paties reiso metu, atsakovės Danijos partneriams patikrinus ieškovo vilkiką, rastos dvi talpos, skleidžiančios dyzelio kvapą ir žarna. Patikrinus ieškovui priklausantį lengvąjį automobilį, v.n. Nr. ( - ) rastos dar dvi talpos su kuru. 2013-10-07 atsakovės generalinio direktoriaus įsakymu ieškovo komandiruotė sustabdyta, ieškovas atšauktas iš komandiruotės, jam nurodyta atvykti į bendrovę ir pateikti pasiaiškinimą, tačiau ieškovas neatvyko, pasiaiškinimo nepateikė, o 2013-10-11 kreipėsi Darbo inspekciją su skundu. 2013-10-18 ir 2013-10-23 ieškovui išsiųsti registruoti pranešimai, nurodant pateikti komandiruotės ataskaitą ir pasiaiškinimą. Ieškovas pas darbdavį atvyko tik 2013-10-28, pasirašė avansinę apyskaitą, jam išmokėtas priklausantis darbo užmokestis. Pateikti pasiaiškinimą dėl komandiruotės ieškovas atsisakė, todėl 2013-10-29 buvo sudaryta komisija dėl ieškovo veiksmų komandiruotėje įvertinimo. 2013-10-30 komisija nusprendė, kad ieškovo tolimesnis darbas bendrovėje negalimas dėl ieškovo sistemingai pažeidinėjamų pareiginių instrukcijų, kuro pasisavinimo; ieškovas komandiruočių metu „sunaudodavo“ daugiau kuro negu vilkikas jo gali sunaudoti nuvažiuodamas atitinkamą atstumą, kas leidžia manyti, jog ieškovas pereikvotą kurą pasisavindavo, tačiau tik 2013-10-07 ieškovas įkliuvo su vogtu kuru. Bendrovėje buvo priimti trys generalinio direktoriaus įsakymai (2012-09-10, 2013-03-06, 2013-04-15) dėl išskaitų iš ieškovo darbo užmokesčio. 2013-11-04 Darbo ginčų komisijos sprendimas Nr. ( - ) patvirtina, kad išskaitos iš ieškovo darbo užmokesčio buvo teisėtos ir pagrįstos. Ieškovo atleidimas iš darbo, remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 235 straipsnio 1 dalimi, teisėtas ir pagrįstas.

5Atsakovė taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 1962,40 Lt turtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas dirbdamas įmonėje, padarė įmonei 4362,40 Lt žalą, kurios iki darbo sutarties nutraukimo buvo atlyginęs tik dalį: buvo kas mėnesį vykdomi išskaitymai iš ieškovo darbo užmokesčio; neatlyginta žala sudaro 1962,40 Lt, į kurią įskaičiuota nepadengta 1019,72 Lt suma už treilerio remontą pagal 2012-09-10 atsakovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 10/09/01, ir 942,68 Lt suma už negrąžintas paletes, pagal 2013-04-15 atsakovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 15/04/4. Ieškovas su atsakovės generalinio direktoriaus įsakymais dėl žalos atlyginimo, atliekant išskaitas iš darbo užmokesčio, sutikdavo, tai patvirtindamas savo parašu, ir pats ieškovas yra pateikęs atsakovei prašymą dėl išskaitų iš jo komandiruočių išlaidų atlikimo pagal 2013-03-06 įsakymą Nr. 06/03/1 dėl ieškovo pereikvoto dyzelinio kuro. 2013-11-13 ieškovui išsiųstas pranešimas dėl likusios žalos sumokėjimo, tačiau ieškovas žalos nepadengė.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas D. C. prašė tenkinti priešieškinį, ieškinį atmesti, nurodęs, kad ieškovas buvo atleistas dėl vagystės, tačiau netiksliai buvo suformuluotas atleidimo pagrindas,- teismo proceso metu buvo patikslintas straipsnis „235 str. 2 d.7 p.“; ieškovo į darbą grąžinti neįmanoma, nes Danijos partneriai neleis jam sėsti į vilkiką; Darbo ginčų inspekcija žalos klausimą išsprendė, liko skolos, nurodytos priešieškinyje, priteisimas; ant įsakymo dėl negrąžintų 34 palečių yra ieškovo sutikimas su nurodyta žala.

7

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9

10Priešieškinis tenkintinas visiškai.

11Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-02-03 buvo sudaryta darbo sutartis su A. K. (A. K.), kuria ieškovas priimtas į darbą vairuotoju-ekspeditoriumi už 1050 Lt darbo užmokestį, nuo 2013-01-01 darbo užmokestis nustatytas 1300 Lt, darbo sutartis nutraukta nuo 2013-10-31 pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir 235 straipsnio 1 dalį (b. l. 11-13, 39-43). A. K. su pareigybine UAB „Danbalttrans“ vairuotojo-ekspeditoriaus instrukcija supažindintas 2011-10-07 (b. l. 14-20). 2013-10-11 A. K. pateikė valstybinei darbo inspekcijai prašymą, nurodydamas, jog darbdavys nepaaiškino priežasčių, kodėl jis 2013-10-07 atšauktas iš komandiruotės (b. l. 21). Darbo ginčų komisijos 2013-11-04 sprendimu ( - ) atsisakyta nagrinėti A. K. prašymą dėl grąžinimo į darbą kaip nepriskirtą nagrinėti darbo ginčų kompetencijai, ieškovo prašymas dėl išskaitų iš darbo užmokesčio išieškojimo atmestas kaip nepagrįstas, nurodyta, jog išskaitos iš A. K. darbo užmokesčio pagal 2012-09-10 ir 2013-03-06 atsakovės įsakymus dėl žalos atlyginimo iš ieškovo buvo išskaitytos pagrįstai, nėra pagrindo jų išieškoti ieškovo naudai iš atsakovės (b. l. 22-23). 2013-11-06 A. K. įregistruotas darbo biržoje (b. l. 31-32). Nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2013 m. spalio mėn. A. K. UAB „Danbalttrans“ apskaičiuota 13268,25 Lt darbo užmokesčio, 34110,00 Lt kitų išmokų, išmokėta 44815,82 Lt (b. l. 44). Nuo 2012-09-10 iki 2013-04-30 pagal įsakymą Nr. 10/09/01 ir nuo 2013-05-02 iki 2013-10-31 pagal įsakymą Nr. 15/04/4, iš A. K. darbo užmokesčio atliktas 2400,00 Lt išskaitymas (b. l. 45). 2012-09-10 įsakymu iš A. K. išskaičiuojama 3419,72 Lt žala įmonei (b. l. 61). 2013-10-06 įsakymu nurodyta nuo kovo mėn. išskaičiuoti iš vairuotojų už pereikvotą kurą pagal sąrašą; iš A. K. už 240 litrų, išskaičiuoti 1241,39 Lt. 2013-07-05 A. K. pateikė prašymą šią sumą išskaičiuoti iš jo komandiruočių išlaidų (b. l. 62, 63-64, 66). 2013-04-15 įsakymu iš A. K. nurodyta išskaičiuoti 942,68 Lt žalą įmonei (b. l. 65). 2013-02-27 susitarime tarp DBT Klaipėda ir Nagel Danmark A/S nurodyta, kad IDS kuro kortelės treileriams atidaromos tik kuro pildymui pas IDS, Thorsvej ir Padborg, leidžiama naudotis kolonėlėmis Nr. 2 ir Nr. 7, vairuotojams nurodyta informuoti per Comlog sistemą apie darbo valandų skaičių, dyzelio litrus perimant treilerį, pastatant jį atgal, kiekvieną kartą papildžius kuru, nurodyta, jog už kiekvieną piktnaudžiavimą degalais ar sukčiavimą taikoma 2500 EUR bauda bei vairuotojas toliau dirbti negalės, vairuotojams draudžiama mašinų kabinose, nuosavose automobiliuose laikyti bet kokius siurblių ar kanistrų variantus, juos aptikus vairuotojo bus atsisakoma, toliau dirbti vairuotojas nebegalės (b. l. 46-48). 2013-08-29 darbdavio Transporto ir logistikos direktoriaus R. G. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. K. pastoviai pažeidžia pareigybines instrukcijas dėl kuro pylimo į puspriekabes refrižeratorius už Padborgo ribų, į telefono skambučius, Comlog žinutes nereaguoja. Su vilkiko kortele Nl-Venlo, likus 10 val. iki grįžimo į Padborgą, ( - )GW 6010 pilta 146 litrai. Siūloma A. K. skirti drausminę nuobaudą – žodinę pastabą (b. l. 49). 2013-10-04 direktoriaus R. G. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. K. pastoviai pažeidžia pareigybines instrukcijas dėl kuro pylimo į puspriekabes refrižeratorius už Padborgo ribų, su vilkiko kortele BE-Meer, pakeliui į Padborgą, ( - )GW 6010 pilta 153,88 litrai. Siūloma skirti drausminę nuobaudą žodinę – papeikimą (b. l. 50). 2013-10-07 direktoriaus R. G. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. K. pastoviai šiurkščiai pažeidžia pareigybines instrukcijas, nevykdo vadovaujančių asmenų nurodymų. 2013-10-07 Padborge, patikrinus vilkiką ( - ) rastos dvi didelės talpos, skleidžiančios dyzelio kvapą, ir žarna, patikrinus A. K. lengvąjį automobilį ( - ) rastos dar dvi talpos. Tarnybiniu pranešimu buvo siūloma už šiurkščius pažeidimus A. K. atleisti iš darbo ir išreikalauti padengti įmonės nuostolius (b. l. 51, 52-53). 2013-10-07 įsakymu A. K. komandiruotė sustabdyta dėl vairuotojo-ekspeditoriaus pareigybinės instrukcijos 5.1.8, 5.2.4 punktų grubių pažeidimų (b. l. 54). A. K. 2013-10-18 ir 2013-10-23 pranešimais buvo informuotas atvykti į darbovietę, pateikti komandiruotės ataskaitą ir pasiaiškinimą (b. l. 55, 56). 2013-10-28 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. K. į įmonę atvyko 2013-10-28, pasirašė avansinę apyskaitą, pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl incidento komandiruotėje atsisakė (b. l. 57). 2013-10-30 bendrovės komisija nusprendė, kad A. K. tolimesnis darbas įmonėje negalimas dėl nurodymų nevykdymo, sutarties sąlygų pažeidinėjimo, dėl rastų talpų kurui pilti ir žarnos (b. l. 58-59). 2013-10-31 įsakymu, vadovaujantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 235 straipsnio 1 dalimi, A. K. atleistas iš vairuoto-ekspeditoriaus užimamų pareigų (b. l. 60). 2013-11-13 pranešimu A. K. nurodyta, jog jis liko skolingas įmonei 1962,40 Lt (b. l. 67). Pagal 2014-03-10 atsakovės pažymą laikotarpyje nuo 2012-02-06 iki 2013-10-31 buvo priskaičiuota 24928,15 Lt darbo užmokesčio už 439 darbo dienas; vidutinis vienos dienos darbo užmokestis 56,78 Lt (b. l. 96). 2013-02-27 rašte, nusiųstame ir ieškovui ( vairavusiam vilkiką v.n.( - ) nurodyta, kad prasidėjo kova su dyzelio vogimu iš treilerių, kuras pilamas tik IDS kolonėlėje po stogeliu, <...> bus kontroliuojami sunkvežimiai ir lengvieji automobiliai, ieškant kuro pompų, šlangų bei kuro kanistrų ( 112-114 b.l.). 2013-10-04 ieškovas įsipylė neleistinoje vietoje 153,88 l dyzelio ( 116-118 b.l.), nors buvo apskaičiuota, kad kuro yra užtektinai iki Padborgo (115 b.l.). Nagel Danmark A/S nurodė, kad nepripažįsta 2013-10-04 154 litrų dyzelino pylimo į treilerį, nes nebuvo tam reikalo, be to, danų teigimu, negalima nustatyti, ar dyzelinas pateko į treilerį ( 119-121 b.l.).Nagel Danmark A/S išrašyta sąskaita už 34 europadėklus, 273,02 EUR sumai ( 942,68 Lt) negrąžintus A. K. 2013-02-22 ( 125-127 b.l.). Teismo posėdžio metu liudytojas V. L. parodė, kad ne kartą ieškovui sakė liautis vogti, tačiau šis neklausė; vairuotojai žinojo, kad kurą piltis gali tik degalinėse, kur yra kameros; 2013 metų spalio 4 dieną ieškovas turėjo užtektinai degalų, tačiau kuro pylėsi neleistinoje vietoje, dėl to danai jį patikrino ir rado kanistrus, žarnas; danai buvo perspėję, kad atsakovei nesiimant griežtų priemonių prieš vagystes, nutrauks su ja bendradarbiavimą; ieškovas buvo atleistas už grubų pažeidimą,- už neleistinoje vietoje įpiltą kurą, danų rastus kanistrus ir žarnas, smirdėjusias kuru; be to, danai pagrasino išskaičiuoti iš atsakovės sąskaitos 2500 EUR baudą. Į darbą ieškovo grąžinti neįmanoma, nes jis prarado pasitikėjimą. Liudytojas R. G. parodė, kad danai seniai skundėsi dėl vairuotojų kuro vagysčių, todėl nustatė, kad kurą piltis galima tik Padborge; ieškovas draudimo nepaisė; ieškovui prieš atleidimą iš darbo drausminės nuobaudos nebuvo taikytos, nors tarnybiniai pranešimai dėl įvykių buvo rašomi,- direktorius buvo gailestingas, tačiau po danų patikrinimo ir rastų neteisėtai vežiotų kanistrų, žarnų,- jis buvo atleistas; ieškovas atsisakė pasiaiškinti dėl įvykio, atsisakė pasirašyti įsakymą dėl atleidimo iš darbo.

13Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukiama, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 straipsnis). Darbo sutarties nutraukimas dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo yra drausminė nuobauda, kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 4 dalis, 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Drausminės atsakomybės pagrindas – tai darbo pareigų pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas – tai darbo pareigų pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ir nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad veika šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma tada, kai vienu metu yra visos drausminės atsakomybės sąlygos: konkretūs darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas, žalingi padariniai, priežastinis darbuotojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir žalingų padarinių ryšys, darbuotojo kaltė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2008). Iš bylos duomenų matyti, kad įsakyme dėl A. K. atleidimo iš darbo yra nurodyta DK 235 straipsnio 1 dalis, nekonkretizuojant padaryto šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo. Atsiliepime į ieškinį advokatas konkrečiai nurodė atleidimo pagrindą,- DK 235 str.2d.7 p. Konstatuojant darbo pareigų pažeidimą DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu, reikia nustatyti darbuotojo valią be teisėto pagrindo užvaldyti svetimą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2006). Neteisėtų veiksmų nustatymui nėra būtinas teismo nuosprendis arba administracinės atsakomybės taikymo tam darbuotojui aktas; jo neteisėti veiksmai gali būti įrodinėjami visomis CPK nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis, tačiau jos turi lemti neabejotiną išvadą, kad darbuotojas tokius veiksmus atliko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-615/2007). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas buvo atleistas įtariant jį degalų vagystėmis, nustačius, kad A. K. pastoviai pažeidinėjo pareigybines instrukcijas dėl kuro pylimo į puspriekabes refrižeratorius už Padborgo ribų, o 2013-10-07 Padborge, patikrinus vilkiką ( - ), rastos dvi didelės talpos, skleidžiančios dyzelio kvapą ir žarna, A. K. lengvajame automobilyje ( - ) rastos dar dvi talpos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad darbuotojo pareiga dirbti dorai ir sąžiningai, tausoti darbdavio turtą nustatyta DK 228 straipsnyje, o sudaryta darbo sutartis įpareigoja darbuotoją būti lojaliam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2012). Darbuotojo pareigų pažeidimas kvalifikuotinas kaip šiurkštus, jei dėl tokio pažeidimo darbdavio interesai iš esmės pažeidžiami ir jis pagrįstai praranda pasitikėjimą darbuotoju, t. y. jo sugebėjimu ateityje tinkamai atlikti pavestas darbo funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2007). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota pozicija, kad darbuotojams, atliekantiems darbo funkcijas, susijusias su materialinių vertybių apskaita, taikomi griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo, taip pat drausminės atsakomybės reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2012). Iš bylos duomenų matyti, jog A. K. buvo supažindintas su pareigybine UAB „Danbalttrans“ vairuotojo-ekspeditoriaus instrukcija, įpareigojančia vykdyti bendrovės vadovų teisėtus reikalavimus, atlyginti nuostolius, padarytus dėl neteisėto patikėtų kuro kortelių naudojimo ir kt.; ieškovas žinojo, jog nuo 2013-02-27 kuras į treilerius galėjo būti pilamas tik IDS-Padborge, kad sunkvežimiuose ir lengvuosiuose automobiliuose bus ieškomos kuro pompos, šlangos bei kuro kanistrai, esant bent menkiausiems įtarimams dėl dyzelio vagystės bus pranešta policijai, skiriama 2500 EUR bauda. Nepaisant įspėjimų ieškovas A. K. 2013-10-04 pakartotinai pylėsi kurą neleistinoje vietoje, dėl ko jo vairuojamas sunkvežimis danų buvo patikrintas, patikrinimo metu rastos neleistinos vežiotis priemonės, galimai skirtos kuro vagystėms. 2013-08-29 ir 2013-10-04 bendrovės transporto ir logistikos direktorius R. G. tarnybiniuose pranešimuose nurodė, jog A. K. pastoviai pažeidžia pareigybines instrukcijas dėl kuro pylimo į puspriekabės refrižeratorius už Padborgo ribų. Įvertinus aukščiau išdėstytą laikytina, jog ieškovo nevienkartinis pareigų pažeidimas, vadovų teisėtų reikalavimas nevykdymas buvo pagrįstai kvalifikuotas kaip šiurkštus, nes buvo iš esmės pažeisti darbdavio interesai, sumenkintas autoritetas prieš danų kolegas, todėl darbdavys pagrįstai prarado pasitikėjimą A. K., jo sugebėjimu toliau tinkamai atlikti pavestas darbo funkcijas.

14DK 136 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal šio straipsnio 3 dalį, privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. DK 238 straipsnyje nustatyta, kad, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Pagal DK 240 str. 1 d. prieš skirdamas drausminę nuobaudą darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog šio įstatymo reikalavimo tikslas – užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl jam priskiriamo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinime darbuotojo pateikta informacija įgalina darbdavį spręsti, ar darbuotojas iš tikrųjų padarė darbo drausmės pažeidimą, o jei padarė, tai kokia dėl to yra darbuotojo kaltė (jos forma ir laipsnis). Savo ruožtu darbdavys, pareikalaudamas pasiaiškinti, turi aiškiai suformuluoti, kokiu konkrečiai darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodyti pažeidimo padarymo laiką, vietą, darbuotojo kaltės įrodymus, kitas reikšmingas aplinkybes, nustatyti protingą terminą pasiaiškinimui pateikti. Taigi pasiaiškinimo institutu ne tik garantuojama darbuotojo teisė pasiaiškinti, bet ir siekiama maksimaliai užtikrinti, kad darbdavys, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, žinotų visas aplinkybes, reikšmingas drausminei atsakomybei taikyti ir drausminei nuobaudai parinkti. Įstatymo leidžiama darbdaviui skirti darbuotojui drausminę nuobaudą ir be pasiaiškinimo, jeigu darbuotojas per darbdavio nustatytą terminą be svarbių priežasčių pasiaiškinimo nepateikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2009). Šio darbo kodekse įtvrtinto reikalavimo darbdavys Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ nesilaikė. Iš bylos medžiagos matyti, jog tik 2013-10-07 įsakyme dėl A. K. komandiruotės sustabdymo buvo nurodytas įpareigojimas iškviesti A. K. į administracijos buveinę pasiaiškinti dėl bendrovės vadovų teisėtų reikalavimų nevykdymo, dėl padarytų nuostolių neteisėtai naudojant kuro korteles ( Instrukcijos 5.2.4., 5.1.8.( 54 b.l.)). Raštiško reikalavimo raštu pasiaiškinti dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, nurodyto DK 235 straipsnyje, bylos nagrinėjimo metu konkretizuoto kaip „vis pasikartojančios kuro vagystės“, t.y., aiškiai suformuluoto reikalavimo, kokiu konkrečiai darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodant pažeidimo padarymo laiką, vietą, darbuotojo kaltės įrodymus, kitas reikšmingas aplinkybes, bei nustatant protingą terminą pasiaiškinimui pateikti, ieškovui nebuvo pateikta. Esant nustatytoms aplinkybėms A. K. atleidimas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 1 d. pripažintinas neteisėtu. Ieškovas patikslintu ieškiniu neprašo panaikinti įsakymo dėl jo atleidimo iš darbo. Įvertinus, jog pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, tuo pagrindu priimtas įsakymas negali likti galioti, todėl remiantis CPK 417 str. teismas viršija ieškinio reikalavimus ir naikina 2013 m. spalio 31 d. Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 31/10/1 dėl ieškovo atleidimo iš darbo. Atsižvelgus į bylos nagrinėjimo metu darbdavio nurodytas aplinkybes, jog ieškovas nebeturi jokių perspektyvų bendrovėje toliau dirbti, nes jis prarado Danijos partnerių, kuriems priklauso treileriai, pasitikėjimą, įvertinus 2013-02-27 pasirašytą susitarimą tarp DBT Klaipėda ir Nagel Danmark A/S, kuriame buvo susitarta, jog „aptikus mašinų kabinose ar nuosavuose automobiliuose bet kokius siurblių ar kanistrų variantus, vairuotojo bus iš karto atsisakoma ir jis daugiau nebegalės dirbti už AA“( 47 b.l.), atsižvelgus į tai, jog danai 2013-10-07 patikrinimo A. K. automobilyje metu konstatavo susitarimo pažeidimus, laikytina, kad grąžinti ieškovą į ankstesnį vairuotojo-ekspeditoriaus darbą nėra galimybių, todėl laikytina, kad darbo sutartis pasibaigė teismo sprendimu (DK 297 str. 4 d.).

15Pripažinus, kad darbuotojas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto, 235 straipsnio 1 dalies nuostatas atleistas nepagrįstai ir nustačius, kad darbo sutartis yra nutraukiama teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos (nesant galimybių jį grąžinti į darbą), turi būti taikomos DK 297 straipsnio nuostatos, t. y. priteisiama kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką – kaip viena įstatymo nustatytų garantijų darbuotojui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad DK 297 straipsnyje numatytos išmokos paskirtis – kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, dėl neteisėto atleidimo iš darbo negautas lėšas. Kompensacija negali būti neadekvati, o jos dydis negali paneigti jos socialinės funkcijos kompensuoti tai, kas buvo prarasta. Nustatydamas kompensacijos dydį, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, privalo svarstyti, ar konkretus, priteistinas dydis nepaneigia šio instituto socialinės funkcijos, t. y. kompensuoja darbuotojo dėl neteisėto atleidimo iš darbo patirtus praradimus, tačiau nėra neadekvatus įstatyme nustatytos kompensacijos tikslui, nelemia darbdaviui pernelyg sunkių padarinių, dėl kurių būtų pažeisti kitų darbuotojų teisėti interesai (pavyzdžiui, kai kuriais atvejais dėl neproporcingai didelių išmokų darbdavys galėtų tapti nemokus, dėl to nukentėtų kiti įmonės darbuotojai ir pan.), nepaneigia darbo teisinių santykių šalių sąžiningumo ir nesukelia kolizijos su kitų darbuotojų garantijomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2011). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį ( po 1350,34 Lt kas mėnesį) už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Šis reikalavimas tenkintinas iš dalies. Remiantis DK 297 str. 4 d., LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 23 d. Nutarimo Nr. 650 Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos apyrašo patvirtinimo, iš atsakovės priteistina DK 140 str.1 d. 1 p. nustatyto – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir vidutinio darbo užmokesčio dydžio darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką. Atsižvelgus į tai, jog iki teismo sprendimo priėmimo šis terminas viršijo 6 mėnesius, įvertinus, jog iš dalies šis terminas užsitęsė ir dėl ieškovo kaltės ( ieškinys teismui pateiktas 2013-12-05, po daugiau kaip vieno mėnesio nuo atleidimo dienos, ieškinio reikalavimai neatitiko ieškovo pozicijos, todėl posėdis buvo atidėtas dėl ieškinio reikalavimų tikslinimo), įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes dėl ieškovo darbo drausmės pažeidimų, darbuotojo ir darbdavio interesus, siekiant užtikrinti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo bei šalių pusiausvyros principų tinkamą taikymą, nevertinant skiriamos kompensacijos kaip tam tikros nuobaudos darbdaviui, taip pat įvertinus šalių tarpusavio santykius darbo laikotarpiu, jog būta konfliktinių situacijų, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika dėl priteistinos kompensacijos dydžio ( LAT priimta nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-245/2012), laikytina, jog sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus atitinkanti kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos yra 3000 Lt. Ši suma nustatyta ir įvertinus tai, jog ieškovo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu dėl drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimo, pripažinus, jog buvo padarytas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Nors patikslintame ieškinyje ir neprašoma priteisti išeitinės išmokos, vadovaujantis DK 297 str. 4 dalimi, viršijus ieškinio reikalavimus, ieškovui priteistina ir vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

16Darbuotojo teisę į neturtinės žalos atlyginimą numato DK 248 str., 250 str. Sprendžiant klausimą dėl darbdavio neteisėtais veiksmais padarytos neturtinės žalos darbuotojui, įvertinama tai, kad darbuotojas darbo santykiuose yra silpnesnioji teisinių santykių šalis, o darbdaviui, kaip stipresniajai darbo santykių šaliai keliami griežtesni atsakomybės už darbo santykius reglamentuojančių teisės normų pažeidimus standartai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas be įspėjimo buvo atleistas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, t.y., dėl veikos turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar išvaistymo požymių. Ieškovas prašo priteisti 3000 litų neturtinės žalos atlyginimo, nes, ieškovo teigimu, jis patyrė didelį stresą, dvasinius nepatogumus, gėdą prieš draugus ir artimuosius, liko be pajamų. Ieškovas nurodo, kad „dėl darbdavio įrašyto nepagrįsto atleidimo iš darbo straipsnio“ negauna socialinio draudimo išmokų. Teismas sutinka, jog atleidimas iš darbo galėjo sukelti ieškovui dvasinius išgyvenimus, kuriam laikui paliko jį be pajamų, tačiau tokius išgyvenimus, nepatogumus, nerimą dėl ateities patiria daugelis darbo netekusių asmenų. Pagal suformuotą teismų praktiką neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, kaip turtinės žalos atlyginimu (kompensacija), pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (LAT 2007-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2007). Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovo padaryti darbo drausmės pažeidimai buvo nevienkartiniai, nepasitikėjimą A. K. išreiškė net partneriai iš Danijos, todėl įvertinus, jog 2013-10-31 įsakymas dėl ieškovo atleidimo iš darbo dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo yra panaikintas dėl pažeistos drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, atsižvelgus į ieškovui priteistos kompensacijos sumą, laikytina, jog darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimas ir piniginių lėšų priteisimas yra tinkamas ir pakankamas būdas ieškovo patirtų dvasinių išgyvenimų, jam padarytos skriaudos atlyginimui, todėl prašoma neturtinė žala ieškovui nepriteistina.

17Priešieškinis tenkintinas visiškai. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 1962,40 Lt žalos atlyginimo, priešieškinyje nurodydama, jog likusi nepadengta suma pagal 2012-09-10 generalinio direktoriaus įsakymą Nr.10/09/01 už treilerio remontą sudaro 1019,72 Lt, suma už negrąžintas paletes pagal 2013-04-15 generalinio direktoriaus įsakymą Nr.15/04/4 sudaro 942,68 Lt. Nors atsiliepime į priešieškinį ieškovas ir teigė, kad 2012-09-10 įsakymas išleistas nepagrįstai, ant jo nėra pasirašęs, „sutikimą“ davė tik verčiamas darbdavio, tačiau LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-04 sprendimo neskundė, nors jame ir nurodyta, jog išskaitos pagal 2012-09-10 įsakymą dėl žalos atlyginimo iš A. K. buvo išskaitytos pagrįstai. Sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl jo peržiūrėti teismas neturi teisės ir pagrindo. Atsižvelgus į 2013-11-04 Darbo ginčų komisijos sprendimą ( - ) dėl žalos atlyginimo pagal 2012-09-10 įsakymą teisėtumo, atsakovės reikalavimas priteisti iš ieškovo neatlygintos žalos dalį-1019,72 Lt, kaip pagrįstas tenkintinas. Pagal LR DK 253 str. darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl: turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo); medžiagų pereikvojimo; baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės; išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų; netinkamo materialinių vertybių saugojimo; netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos; to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti; kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo. LR DK 255 str. nurodoma, kada darbuotojas privalo atlyginti visą žalą. A. K. buvo supažindintas su Pareigybine UAB „Danbalttrans“ vairuotojo-ekspeditoriaus instrukcija, kurios 5.1.1.; 5.1.2. straipsniai numatė visišką materialinę atsakomybę už žalą, padarytą dėl krovinio priėmimo ar išdavimo, trūkumo ar sužalojimo, praradimo, žalą, padarytą dėl pagalbinių krovos priemonių ( kabliai, „eglutės“, padėklai ir kt.) praradimo ir t.t. Su 2013-04-15 generalinio direktoriaus įsakymu Nr.15/04/4 dėl žalos atlyginimo,- išskaičiuojant iš A. K. 942,68 Lt už padarytą įmonei žalą, ieškovas sutiko. Įsakymas priimtas vadovaujantis Nagel Danmark A/S pateikta sąskaita dėl 34 vienetų europadėklų ( 122-125 b.l.). Įvertinus aukščiau išdėstytą, vadovaujantis DK 255 straipsnio nuostatomis, numatančiomis visišką darbuotojo atsakomybę, pareiginę instrukciją, A. K. sutikimą atlyginti bendrovei padarytą žalą, priešieškinio reikalavimas dėl 942,68 Lt žalos atlyginimo tenkintinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 2000 litų advokato išlaidų už atstovavimą, dokumento surašymą ( 7 b.l.); atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 2000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ( 86-87 b.l.), 247,93 Lt vertimo išlaidų ( 129 b.l.), 72 Lt sumokėto žyminio mokesčio už priešieškinį. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai. Laikant, kad patenkinta 50 procentų ieškinio reikalavimų ir 100 procentų priešieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovui priteistina 1000 litų jo turėtų bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovo atsakovei priteistina 2000 litų advokato išlaidų, 72 litai žyminio mokesčio, 247,93 Lt vertimo išlaidų. Subendrinus vienarūšius mokėjimus, iš ieškovo atsakovei priteistina 1319,93 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovui esant atleistam darbo bylose nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina pusė už ieškinį mokėtinos žyminio mokesčio sumos,-117 Lt. Iš šalių į valstybės biudžetą priteistina po 10,47 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Pripažinti A. K. ( A. K.), a.k( - ) atleidimą iš darbo neteisėtu ir panaikinti 2013 m. spalio 31 d. Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 31/10/1 dėl A. K. atleidimo iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str.1d.

22Nustatyti, kad A. K. ( A. K.), a.k( - ) darbo sutartis nutraukta pagal Lietuvos Respublikos DK 297 str. 4 d., teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.

23Priteisti iš atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k. 110678694, ieškovui A. K., a.k( - ) 3000 Lt ( trijų tūkstančių litų) kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos, ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką, 1350,34 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt litų ir 34 ct), iš viso 4350,34 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt litų ir 34 centus).

24Priteisti iš atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k. 110678694, ieškovui A. K., a.k( - ) po 64,61 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo sprendimo priėmimo dienos, 2014 m. gegužės 20 d. iki sprendimo įsigaliojimo dienos.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Priešieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) atsakovei Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k. 110678694, 1962,40 Lt ( vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt du litus ir 40 ct) žalos atlyginimo.

28Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) atsakovei Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k. 110678694, 1319,93 Lt ( vieną tūkstantį tris šimtus devyniolika litų ir 93 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) valstybei 10,47 Lt ( dešimt litų ir 47 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

30Priteisti iš atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k. 110678694, 127,47 Lt ( vieną šimtą dvidešimt septynis litus ir 47 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo pripažinti 2013-10-31 atleidimą iš... 3. Ieškovo atstovė advokatė prašė ieškinį tenkinti visiškai,... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 5. Atsakovė taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas D. C. prašė tenkinti... 7. ... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. ... 10. Priešieškinis tenkintinas visiškai.... 11. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-02-03 buvo sudaryta darbo sutartis su A.... 13. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog pagal DK 136... 14. DK 136 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdavys, nutraukdamas darbo... 15. Pripažinus, kad darbuotojas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2... 16. Darbuotojo teisę į neturtinės žalos atlyginimą numato DK 248 str., 250... 17. Priešieškinis tenkintinas visiškai. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 2000... 19. Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Pripažinti A. K. ( A. K.), a.k( - ) atleidimą iš darbo neteisėtu ir... 22. Nustatyti, kad A. K. ( A. K.), a.k( - ) darbo sutartis nutraukta pagal Lietuvos... 23. Priteisti iš atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k.... 24. Priteisti iš atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k.... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priešieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) atsakovei Lietuvos ir Danijos UAB... 28. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) atsakovei Lietuvos ir Danijos UAB... 29. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) valstybei 10,47 Lt ( dešimt litų ir 47... 30. Priteisti iš atsakovės Lietuvos ir Danijos UAB „DANBALTTRANS“ , į.k.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...