Byla AN2-65-898/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo, kuriuo R. D. nutraukta administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, teisena

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita Kolyčienė, išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą pagal UAB „R.“ direktoriaus R. Ž. ir atstovo advokato Mariaus Grucės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo, kuriuo R. D. nutraukta administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, teisena,

Nustatė

2I.

3Priimtų sprendimų esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio d. nutartimi R. D. iškelta administracinio nusižengimo byla pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį dėl to, kad jis, būdamas UAB „T.“ vadovu, žinodamas apie įmonės finansinę padėtį bei įsipareigojimus, nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos keiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei, tuo pažeidė kreditorių teises.

62.

7Byla iškelta pagal UAB „R.“ direktoriaus R. Ž. (toliau – pareiškėjas) pareiškimą, kuriame buvo nurodyta, kad skolininkas negali atsiskaityti su pareiškėju. Nėra jokių duomenų, kad skolininko vadovas R. D. būtų ėmęsis kokių nors priemonių skolininko mokumui atkurti - netgi priešingai, skolininkas neturi nė vieno darbuotojo ir nėra duomenų, kad jis apskritai vykdytų kokią nors veiklą. Skolininko vadovas R. D. iki pat šios dienos nėra kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Tokiu būdu jis pažeidė ANK 120 straipsnio 1 dalį, nes neteikia pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo pažeisdamas pareiškėjo, kaip skolininko kreditoriaus, teises ir teisėtus interesus. Iki pat šios dienos (2018 m. spalio 10 d.) vykdomojoje byloje iš skolininko nepavyko nieko išieškoti, skolininkas vengia vykdyti savo prievolę pareiškėjo atžvilgiu, nevykdo antstolio reikalavimų. Iš viešai internete prieinamų duomenų matyti, jog skolininkas neturi jokių darbuotojų, ekonominė jo būklė vertinama neigiamai, skolininkas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 m. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog skolininkas turi didelių finansinių sunkumų, nėra pajėgus atsiskaityti su savo kreditoriais ir yra nemokus.

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu administracinio nusižengimo teisena R. D. atžvilgiu buvo nutraukta jam nepadarius veikos, turinčios ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo požymių. Teismas padarė išvadą, jog R. D., žinodamas apie bendrovės finansinę padėtį bei įsipareigojimus, kuriuos teisme vertino tolygia procentine išraiška, neprivalėjo pateikti pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pateikti UAB „T.“ finansinių ataskaitų dokumentai iliustruoja teigiamą, t. y. ne minusinį, bendrą įmonės viso turto ir visų įsipareigojimų balansą tiek 2015, tiek 2016 ir 2017 metais. Be to, teismas nenustatė, kad UAB „T.“ pradelsti ir nevykdomi įsipareigojimai, tame tarpe ir pareiškėjui UAB „R.“, viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nėra pagrindo netikėti oficialiais tiek iš valstybės įmonės „Registrų centras“ gautais, tiek paties įmonės vadovo R. D. pateiktais įmonės finansinių ataskaitų dokumentais. Pareiškėjo atstovo spėliojimai dėl neva nurodytų skaičių netikslumo netinkamai vertinant įmonės turtą ir įsipareigojimus, nesant dėl to nei ginčo, nei oficialių duomenų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – tėra hipotetiniai spėliojimai ir prielaidos, kurios nepagrįstos jokiais patikimais duomenimis. Teismas nustatė faktą, kad UAB „T.“ keletas metų nevykdo veiklos, tačiau duomenų, leidžiančių numatyti aiškiai ir žymiai pablogėjusią įmonės finansinę būklę per 2018 metus, išnagrinėjus bylą teisme nebuvo nustatyta. Teismas nenustatė būtinų sąlygų, kurioms egzistuojant R. D. kaip UAB „T.“ vadovas turėtų vykdyti ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą keiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei.

10II.

11Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

124.

13Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą ir iškelti UAB „T.“ vadovui R. D. administracinio nusižengimo bylą pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį; nagrinėti bylą apeliacinėje instancijoje žodinio proceso tvarka.

144.1. Skunde pažymi, jog teismas be pagrindo suabsoliutino faktą, jog R. D. pateikti UAB „T.“ finansinių ataskaitų dokumentai yra oficialūs, nes yra pateikti valstybinei įmonei „Registrų centras“ ir nėra oficialiai ginčijami, dėl to plačiau net neanalizuodamas pateiktų finansinių ataskaitų dokumentų turinio. Lietuvos teismai formuoja aiškią ir nuoseklią praktiką, jog sprendžiant dėl bendrovės mokumo/nemokumo, esminę reikšmę turi ne bendrovės balanse nurodyta turto vertė, o reali/faktinė bendrovės turimo turto (rinkos) vertė. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog bendrovės skolininkų (debitorių) skolos kaip bendrovės turtas turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti bendrovei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-312-241/2017, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2164/2013, 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1187/2013, 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2014, 2011 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1554/2011, 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1620/2010, 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1492-241/2017). Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo analizuoti ir vertinti realią UAB „T.“ finansinę padėtį, o būtent – realią bendrovės turto sudėtį bei vertę, o ne vadovautis paties vadovo sudarytais finansinių ataskaitų dokumentais.

154.2. Skunde nurodoma, jog pagal paskutinį 2017 m. UAB „T.“ balansą (b. l. 51), jame nurodyta UAB „T.“ turto vertė yra 49 886 Eur. Ši suma susideda iš 4 610 Eur ilgalaikio materialaus turto ir 44 396 Eur per metus gautinų sumų. Visas šis UAB „T.“ turtas realiai jokios vertės neturi. 4 610 Eur ilgalaikis materialus turtas – tai tik buhalterinė, įvertinus nusidėvėjimą, trijų transporto priemonių vertė (b. l. 53). Tačiau pats R. D. posėdžio metu nedviprasmiškai patvirtino, jog visos šios transporto priemonės šiai dienai yra bevertės. Pažymėtina ir tai, kad šios transporto priemonės yra išregistruotos, jos antstoliui perduotos nebuvo, todėl teigtina, jog jų apskritai nėra. Taigi realiai balanse nurodytas ilgalaikis materialus turtas yra bevertis.

164.3. Apeliantas pažymi, jog balanse nurodytos gautinos sumos (44 369 Eur) – tai UAB „T.“ skolininkų bendrovei mokėtinos sumos. Remiantis 2017 m. pirkėjų suvestine (b. l. 54), bendrovei yra skolingos šios bendrovės: Latvijos bendrovė SIA „B. B.“ (6 727,78 Eur), UAB „M.“ (36 047,28 Eur) ir UAB „S.“ (1 364,81 Eur). Remiantis viešai prieinamais duomenimis, UAB „M.“ ir UAB „S.“ yra jau išregistruotos ir nebeegzistuojančios bendrovės. Taigi į balansą yra įtraukta suma 37 412,09 Eur (36 047,28 Eur + 1 364,81 Eur), kuri niekada nebus atgauta. Šią sumą vadovas jau turėjo nurašyti į beviltiškas skolas. Abejonių kelia ir Latvijos įmonės skola, nėra pateikta jokių duomenų, kad ši skola būtų reali/egzistuojanti ir kad yra nors kokių galimybių šiai skolai atgauti. Bet kokiu atveju, net jei ši skola ir egzistuotų, tai niekaip neįrodo UAB „T.“ mokumo.

174.4. Skunde nurodoma, jog remiantis paskutiniu 2017 m. UAB „T.“ balansu, UAB „T.“ mokėtinos sumos sudaro net 57 010 Eur. Turint galvoje tai, jog UAB „Toluda“ jokio realią vertę turinčio turto neturi, jokios veiklos nevykdo jau kelerius metus iš eilės, ilgą laiką negauna apskritai jokių pajamų, neturi nei vieno darbuotojo, nėra jokių duomenų apie tai, kad bendrovė ketintų atnaujinti savo veiklą, jos pradelstoms skoloms gerokai viršijant realią balanse nurodyto turto vertę, negali teigti, jog UAB „T.“ yra moki. Tokiu būdu galima daryti nekvestionuotiną išvadą, jog R. D. turėjo pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė ir nevykdo iki šiol.

185.

19Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

20III.

21Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas netenkinamas

236.

24ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimas ar pavėluotas pateikimas teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymuose numatytais atvejais) užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Šio nusižengimo sudėtis yra formali, todėl atsakomybei kilti pakanka nustatyti veiksmų, kuriais pažeidžiami atitinkamų teisės aktų reikalavimai, atlikimo faktą, neatsižvelgiant į tai, ar dėl tokių neteisėtų veiksmų kilo padariniai.

257.

26Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniams santykiams yra aktualios ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatos, kur nustatyta kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją pareiga pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda tik tada, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės dalyviai per numatytus terminus nesiima priemonių įmonės mokumui atkurti. Taigi norint patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį įmonės vadovą ar kitą atsakingą asmenį už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nevykdymą būtina įrodyti visas tokios pareigos atsiradimo sąlygas: 1) tai, kad įmonė tapo nemoki ir negali atsiskaityti nors su vienu kreditoriumi; 2) nė vienas kreditorius nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; 3) įmonės dalyviai per nustatytus terminus nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-56-332/2018, 2017 m. liepos 18 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-40-744/2017).

278.

28Skundžiamame nutarime teismas pažymėjo, jog pateikti UAB „T.“ finansinių ataskaitų dokumentai iliustruoja teigiamą, t. y. ne minusinį, bendrą įmonės viso turto ir visų įsipareigojimų balansą tiek 2015, tiek 2016, tiek 2017 metais; teismas taip pat nenustatė, kad UAB „T.“ pradelsti ir nevykdomi įsipareigojimai, taip pat ir pareiškėjui UAB „R.“, viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismui neužteko duomenų konstatuoti UAB „T.“ nemokumą, t. y. nustatyti pirmosios sąlygos, būtinos norint patraukti asmenį atsakomybėn pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį – įmonės nemokumo. Su tokia išvada skunde nesutinkama pažymint, jog esminę reikšmę nustatant bendrovės mokumą/nemokumą turi ne finansinių ataskaitų dokumentai ir juose nurodyti duomenys, konkrečiai – bendrovės balanse nurodyta turto vertė, o reali/faktinė bendrovės turimo turto vertė, šią aplinkybę apeliantas grindžia teismų praktika civilinėse bylose (4.1. punktas).

299.

30Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Kaip matyti, įmonės nemokumas gali būti konstatuojamas, kuomet įmonė ne tik nevykdo savo įsipareigojimų (ši aplinkybė šiuo atveju nėra ginčijama – pareiškėjui UAB „R.“ 3 828,78 Eur skola nėra sumokėta, tą apylinkės teisme pripažino ir pats R. D.), tačiau turi būti nustatyta ir aplinkybė, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Vertinant tik UAB „T.“ 2017 metų balanso duomenis (b. l. 51), ši aplinkybė negali būti konstatuota – balanse nurodyta, jog bendrovė turi turto už 49 886 Eur, tuo tarpu per vienus metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų pagal pateiktą balansą bendrovė neturi.

3110.

32Kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir administracinei nuobaudai skirti. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu ir iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.2AT-78-788/2016).

3311.

34UAB „T.“ balansą už 2017 m. nagrinėjamu atveju rengė pats R. D., t. y. į balansą jis įrašė duomenis, kurie jo manymu yra teisingi, šiuos duomenis jis pateikė valstybės įmonei „Registrų centras“ ir bylą nagrinėjančiam apylinkės teismui. Kaip jau minėta aukščiau, pagal bendrovės balanse nurodytus duomenis konstatuoti UAB „T.“ nemokumo šiuo atveju negalima. Esant tokiai situacijai, pagrindo kalbėti apie R. D. kaltę pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį taip pat nėra – balanse R. D. nurodė jo įsitikinimu teisingus duomenis. Skundo argumentai, susiję su UAB „T.“ balanse nurodytomis turto ir įsipareigojimų vertėmis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu galėtų būti aktualūs sprendžias klausimą dėl bankroto bylos UAB „T.“ iškėlimo, o ne sprendžiant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės klausimą.

3512.

36Galiausiai teismas pažymi, jog netgi įvertinus skundo argumentus dėl realios UAB „T.“ turto vertės bei įsipareigojimų dydžio, šie argumentai visgi nėra pakankami bendrovės nemokumui konstatuoti.

3713.

38Remiantis išrašo iš antstolių informacinės sistemos registro duomenimis (b. l. 74-80), išieškojimas iš UAB „T.“ vykdomas tik pagal 2016 m. sausio 22 d. vykdomąjį raštą, t. y. dėl 3 828,78 Eur skolos pareiškėjui šioje byloje. Jokių kitų duomenų apie pradelstus UAB „T.“ įsipareigojimus byloje nėra (tokie duomenys nenurodyti jau minėtame 2017 m. bendrovės balanse, kiti išieškojimai nevykdomi ir pagal antstolių informacinės sistemos registro duomenis). Taigi teismas šiuo atveju turi duomenų apie pradelstus UAB „T.“ įsipareigojimus, kurių dydis - 3 828,78 Eur.

3914.

40UAB „T.“ 2017 m. balanse nurodyta, jog bendrovė turi turto už 49 886 Eur, kurį pagal balanse nurodytus duomenis sudaro: (1) materialus turtas (4 610 Eur), (2) atsargos (859 Eur) bei (3) per vienus metus gautino sumos (44 396 Eur). Skunde pagrįstai pažymima, jog balanse nurodytos gautinos sumos (44 369 Eur) – tai UAB „T.“ skolininkų bendrovei mokėtinos sumos, o remiantis 2017 m. pirkėjų suvestine (b. l. 54), bendrovei yra skolingos šios bendrovės: Latvijos bendrovė SIA „B. B.“ (6 727,78 Eur), UAB „M.“ (36 047,28 Eur) ir UAB „S.“ (1 364,81 Eur). Remiantis informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, dėl dviejų iš minėtų bendrovių yra priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos: Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 23 d. sprendimu pripažino bankrutavusios UAB „M.“ veiklą pasibaigusia (civilinė byla Nr. B2-1716-104/2015), o 2015 m. vasario 12 d. sprendimu pasibaigusia pripažinta ir bankrutavusios UAB „S.“ veikla (civilinė byla Nr. B2-2168-392/2015), taigi galimybių išieškoti iš šių pasibaigusių bendrovių skolą nėra (ši skola pagal R. D. pateiktus duomenis sudaro 37 412,09 Eur). Pažymėtina, jog nei vienoje iš bankroto bylų UAB „T.“ nebuvo įtraukta į kreditorių sąrašą. Taigi teoriškai UAB „T.“ turi galimybę skolą išieškoti nebent iš Latvijos bendrovės, kurios dydis – 6 727,78 Eur. Dėl bendrovės turimo materialaus turto skunde pažymima, jog R. D. posėdžio metu nedviprasmiškai patvirtino, jog visos bendrovei priklausančios transporto priemonės šiai dienai yra bevertės. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teisme R. D. patvirtino, jog įmonė turi automobilių, kurie nors ir yra virš 20 metų senumo, realiai šis turtas egzistuoja (R. D. įvardino šį turtą kaip metalo laužą). Kaip matyti, UAB „T.“ balanse nurodytas materialus turtas – transporto priemonės – realiai egzistuoja (nors ir metalo laužo pavidalu), taigi pagrindo išvadai, jog jokio materialaus turto bendrovė neturi, nėra. Galimybių nustatyti šio turtą realią vertę teismas, nagrinėjantis skundą dėl asmens patraukimo/nepatraukimo administracinėn atsakomybė pagal ANK 120 straipsnį, neturi, todėl remiasi materialaus ilgalaikio turto verte, nurodyta bendrovės balanse, kuri šiuo atveju yra 4 610 Eur. Kaip matyti, netgi įvertinus skundo argumentus dėl bendrovės turto, šis turtas vis tiek būtų ne mažesnės nei 11 337,78 Eur vertės (4 610 Eur (automobiliai) + 6 727,78 Eur (Latvijos bendrovės skola)). Turimais duomenimis, kaip jau minėta aukščiau, pradelsti UAB „T.“ įsipareigojimai yra 3 828,78 Eur skola pareiškėjui, taigi turimas turtas (netgi nevertinant Latvijos bendrovės skolos UAB „T.“) yra vis tiek didesnis nei pradelsti įsipareigojimai.

4115.

42Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kalbėti apie R. D. kaltę dėl ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo, kadangi byloje surinkti duomenys nėra pakankamai konstatuoti UAB „T.“ nemokumą (kas šiuo atveju yra viena iš atsakomybės sąlygų). Pareiškėjas, vadovaudamasis ĮBĮ 6 straipsnio nuostatomis, turi teisę pats kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „T.“, būtent šioje civilinio proceso tvarka nagrinėjamoje byloje ir turėtų būti išspręsti bendrovės mokumo/nemokumo klausimai, taip pat ir bendrovės balanse nurodyti duomenys bei realus bendrovės turimo turto bei įsipareigojimų dydis.

43Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 654 straipsniu,

Nutarė

44palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą nepakeistą, UAB „R.“ direktoriaus R. Ž. ir atstovo advokato Mariaus Grucės apeliacinio skundo netenkinti.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita... 2. I.... 3. Priimtų sprendimų esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio d. nutartimi R. D. iškelta... 6. 2.... 7. Byla iškelta pagal UAB „R.“ direktoriaus R. Ž. (toliau – pareiškėjas)... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu... 10. II.... 11. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 12. 4.... 13. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 14. 4.1. Skunde pažymi, jog teismas be pagrindo suabsoliutino faktą, jog R. D.... 15. 4.2. Skunde nurodoma, jog pagal paskutinį 2017 m. UAB „T.“ balansą (b. l.... 16. 4.3. Apeliantas pažymi, jog balanse nurodytos gautinos sumos (44 369 Eur) –... 17. 4.4. Skunde nurodoma, jog remiantis paskutiniu 2017 m. UAB „T.“ balansu,... 18. 5.... 19. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 20. III.... 21. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 22. Apeliacinis skundas netenkinamas... 23. 6.... 24. ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių teisių pažeidimas... 25. 7.... 26. Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniams santykiams yra aktualios ĮBĮ 8... 27. 8.... 28. Skundžiamame nutarime teismas pažymėjo, jog pateikti UAB „T.“... 29. 9.... 30. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 31. 10.... 32. Kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo asmuo gali būti pripažintas... 33. 11.... 34. UAB „T.“ balansą už 2017 m. nagrinėjamu atveju rengė pats R. D., t. y.... 35. 12.... 36. Galiausiai teismas pažymi, jog netgi įvertinus skundo argumentus dėl realios... 37. 13.... 38. Remiantis išrašo iš antstolių informacinės sistemos registro duomenimis... 39. 14.... 40. UAB „T.“ 2017 m. balanse nurodyta, jog bendrovė turi turto už 49 886 Eur,... 41. 15.... 42. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 43. Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 654 straipsniu,... 44. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą... 45. Nutartis neskundžiama....