Byla 2-1554/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Arcanum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Arcanum“ bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-1334-258/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurocom“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Arcanum“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltic Agro“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Eurocom“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti UAB „Arcanum“ bankroto bylą. Nurodė, kad 2007 m. birželio 27 d., 2007 m. rugsėjo 12 d. ir 2007 m. gruodžio 16 d. UAB „Eurocom“ su atsakovu sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis Nr. E10004/07-06-26/1133, Nr. E10004/08-09-12/1551 bei Nr. E10004/08-12-16/1628, pagal kurias ieškovas suteikė atsakovui teisę naudotis paslaugomis ieškovo elektroninių ryšių tinkle, o atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovui sutartyse numatytomis sąlygomis ir tvarka. UAB „Eurocom“ suteikė UAB „Arcanum“ judriojo telefono ryšio paslaugas, tačiau atsakovas už jas iki galo neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 3 466,05 Lt pagal 2009 m. rugpjūčio – 2010 m. balandžio mėnesiais išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovui vėluojant atsiskaityti 2010 m. kovo 25 d. pareiškėjas nutraukė sutartis ir 2010 m. liepos 12 d. įteikė atsakovui pranešimą, kuriuo paprašė sumokėti skolą ir įspėjo, kad atsakovui neatsiskaičius per 30 d. nuo pranešimo įteikimo dienos, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovui neatsiskaičius , ieškovas turi pagrindą galvoti, kad atsakovas yra nemokus.

6Trečiasis asmuo UAB „Baltic Agro“ pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui nurodė, kad 2009-04-10 pagal sąskaitą Nr. KVG 210155 jis pateikė UAB „Arcanum“ prekių 7151,62 Lt sumai atsiskaityti per 30 dienų laikotarpį iki 2009-05-10, tačiau atsakovas to nepadarė, skola liko neapmokėta. Laiku neatsiskaičius pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai po 0,2 centai per dieną. Laikotarpiui nuo 2009-05-10 iki 2010-03-30 d. buvo priskaičiuoti delspinigiai už 324 dienas iš viso 4634,25 Lt. Atsakovui buvo pateikta sąskaita apmokėti delspinigius. Atsakovas UAB „Arcanum“ iki šiol neatsiskaitė už prekes ir nesumokėjo delspinigių.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi iškėlė UAB „Arcanum“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Mikola“. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartimi UAB „Arcanum“ vadovui buvo nustatytas terminas iki 2011 m. vasario 11 d. pateikti Vilniaus apygardos teismui dokumentus, reikalingus bankroto bylai nagrinėti, tačiau atsakovas reikalingų dokumentų nepateikė. Kadangi atsakovas nepateikė teismui jokių finansinės atskaitomybės dokumentų, teismas, vadovaudamasis VĮ Registrų centro pateiktu 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. įmonės finansinės atskaitomybės dokumentu, kuris patvirtina, jog 2009 m. gruodžio 31 d. į įmonės balansą įrašyto turto vertė buvo 2 620 092 Lt., o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 792 739 Lt, pripažintino įmonę nemokia ir iškėlė bankroto bylą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB ,,Arcanum“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Viena iš pagrindinių šalių teisių civiliniame procese yra teisė būti išklausytam. CPK numatyti net keli procesinių dokumentų įteikimo būdai, kurių nei vienu teismas nepasinaudojo siekdamas tinkamai ir rūpestingai vykdyti vieną svarbiausių savo pareigų – informuoti byloje dalyvaujančius asmenis. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui kelis kartus buvo siunčiami adresu Gimbutienės g. 4, Vilnius, kuris nėra susijęs nei su atsakovo buveinės vieta, nei su atsakovo valdymo organo – direktoriaus gyvenamąją vieta. Atsakovui negavus jokių dokumentų, atsakovas neturėjo galimybės atsikirsti į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, o tai pažeidžia proceso rungtyniškumo bei kitus fundamentalius procesinius principus. Atsižvelgiant į tai, kad teismas netinkamai vykdė savo pareigą informuoti šalis apie priimtus procesinius dokumentus ir apie pradėtą procesą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai yra vienas iš absoliučių skundžiamos nutarties panaikinimo pagrindų (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

122. Teismas nutartyje vadovavosi pasenusiais atsakovo finansiniais dokumentais, kurie buvo patekti už terminą nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Toks netinkamų duomenų vertinimas ir jų pagrindu priimtas sprendimas kelti bankroto bylą nepagrįstai ir neteisėtai pažeidžia atsakovo teises.

13Ieškovas UAB ,,Eurocom“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad byloje esanti kurjerių tarnybos įteikimo pažyma patvirtina, kad 2010 m. gruodžio 14 d. atsakovui jo buveinės adresu buvo pristatytas pareiškėjo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir įteiktas atsakovo darbuotojui. Todėl atmestinas kaip neįrodytas atsakovo teiginys, kad jam apie inicijuojamą bankroto bylą jis sužinojo tik 2011 m. vasario 28 d. Pareiga bankroto bylos nagrinėjimui svarbius dokumentus pateikti įmonės vadovui kyla ne nuo momento, kai gaunama teismo nutartis, o nuo momento, kai įmonei įteikiamas kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Teismas nagrinėdamas bylas dėl bankroto bylos iškėlimo privalo aktyviai veikti ex officio. Pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės įtakoti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

17Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai). Svarbu ir tai, kad teismas pasisakytų dėl įmonės nemokumo bankroto bylos iškėlimo metu. Tam reikalinga įvertinti įmonės finansinę būklę ne tik praeityje buvusiu laikotarpiu, apie kurį teismui yra pateikti įrodymai, bet ir įmonės finansinės būklės pokyčius iki bankroto bylos iškėlimo. Tik taip bus pasiektas bankroto proceso tikslas – pašalinti iš apyvartos tik nemokius rinkos dalyvius ir išsaugoti tuos rinkos dalyvius, kurie turėjo laikinų finansinių sunkumų.

18Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Arcanum“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki. Skundžiama nutartimi įmonės nemokumą teismas konstatavo remdamasis VĮ Registrų centrui atsakovo pateiktu balansu (finansinės atskaitomybės laikotarpis nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31), įvertinęs į balansą įrašyto turto vertės ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų santykį. Pagal byloje esančius duomenis, bankroto byla atsakovui iškelta teismui konstatavus, kad atsakovo turimo turto vertė sudaro 2 620 092 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 792 739 Lt. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės balanse nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma negali būti suprantama kaip visi pradelsti įmonės įsipareigojimai ir negali būti vertinama sprendžiant įmonės mokumo klausimą. Kaip jau minėta, įstatymas (ĮBĮ 2 str. 8 d.) įmonės nemokumą sieja su įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos nustatymu, todėl konstatuoti įmonės nemokumą galima tada, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Bylos duomenys patvirtina, kad nors teismas ėmėsi priemonių surinkti įrodymus apie atsakovo finansinę padėtį ir buvo nustatęs atsakovui UAB „Arcanum“ terminą pateikti teismui įmonės mokumui (nemokumui) nustatyti reikalingus duomenis (b.l. 114), tačiau teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis atsakovui UAB „Arcanum“ nebuvo įteikta.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas neišsiaiškino įmonės pradelstų įsipareigojimų santykio su jos balansinio turto verte, kas yra lemiamas kriterijus, konstatuojant įmonės nemokumą kaip pagrindą bankroto bylai iškelti. Be to, apie įmonės finansinę būklę teismas sprendė neturėdamas duomenų apie įmonės finansinės būklės pokyčius iki bankroto bylos iškėlimo. Pagal formuojamą teismų praktiką, tai, kad teismas nustatydamas atsakovo nemokumo aplinkybę, ex officio nesurenka reikiamų duomenų apie atsakovo finansinę padėtį bylos iškėlimo metu ir įmonės nemokumą sieja tik su per vienerius metus mokėtinomis sumomis, tačiau ne su įmonės pradelstų įsipareigojimų suma, vertinama kaip pagrindas konstatuoti, kad teismas neišsiaiškino aplinkybių, susijusių su įmonės mokumu.

20Siekiant objektyviai įvertinti įmonės mokumą, būtina išanalizuoti ir įvertinti duomenis, liudijančius apie tinkamą įmonės funkcionavimą, gebėjimą tęsti komercinę veiklą. Byloje nesant pakankamai duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų atsiskaitymo terminus, negalima spręsti apie pradelstų atsakovų įsipareigojimų (skolų) dydį, vertinti atsakovo finansinių sunkumų pobūdį (laikiną ar tęstinį), taip pat, neišsiaiškinus tikrosios atsakovo turto vertės, negalima konstatuoti įmonės mokumo ar nemokumo fakto. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje esančius įrodymus (nėra skolininkų ir kreditorių sąrašų, duomenų apie atsiskaitymą su darbuotojais, valstybės ir savivaldybių bei socialinio draudimo biudžetais) bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiama nutartis naikintina ir pirmosios instancijos teismui iš naujo perduotinas nagrinėti klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

21Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos apeliaciniam teismui apeliantas pateikė duomenis apie tai, kad su UAB ,,Eurocom“ yra atsiskaitęs, o su UAB ,,Baltic Agro“ 2011 m. gegužės 19 d. pasirašė taikos sutartį. Todėl pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bankroto bylos UAB ,,Arcanum“ kėlimo klausimą, turėtų įvertinti ir šiuos įrodymus.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Arcanum“ klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Eurocom“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Agro“ pateikęs pareiškimą dėl bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB ,,Arcanum“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas... 11. 1. Viena iš pagrindinių šalių teisių civiliniame procese yra teisė būti... 12. 2. Teismas nutartyje vadovavosi pasenusiais atsakovo finansiniais dokumentais,... 13. Ieškovas UAB ,,Eurocom“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 17. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje.... 18. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Arcanum“... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Siekiant objektyviai įvertinti įmonės mokumą, būtina išanalizuoti ir... 21. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2011 m. gegužės 19 d.... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti...