Byla 2-1620/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vileka“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ranga IV investicijos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5733-104/2010 pagal ieškovų akcinės bendrovės Parex banko, AS „Parex banka“, uždarosios akcinės bendrovės „Vileka“, uždarosios akcinės bendrovės „Tojaris“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV investicijos“, dalyvaujant tretiesiems asmenims A/S Danske bankas, AB DnB NORD bankas, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovai AB Parex bankas, AS „Parex banka“, UAB „Vileka“, UAB „Tojaris“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniais dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ranga IV investicijos“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovai AB Parex bankas ir AS „Parex banka“ nurodė, kad bankai ir atsakovas 2006 m. birželio 19 d., 2007 m. kovo 1 d. sudarė sindikuoto kreditavimo sutartis Nr. KS/529/2.2.1-06/284 ir Nr. KS/603/2.1.24.2-07/1 pagal kurias bankai suteikė atsakovui iš viso 99 085 784,03 Lt kreditą. Ieškovų teigimu, atsakovas UAB „Ranga IV investicijos“ nevykdė savo įsipareigojimų – negrąžino ieškovams suteikto kredito, nemoka palūkanų ir delspinigių, papildomai neįkeičia turto. Ieškovai ne kartą ragino atsakovą tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tačiau atsakovas savo pareigų nevykdė. Todėl ieškovai įteikė UAB „Ranga IV investicijos“ pranešimą apie tai, jog jei iki 2010 m. balandžio 30 d. atsakovas neatsiskaitys su AB „Parex banku“ ir AS „Parex banka“, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nesulaukus atsakovo įsipareigojimų vykdymo, ieškovai pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo teisme. Ieškovai AB „Parex bankas“ ir AS Parex banka prašė iškelti atsakovui UAB „Ranga IV investicijos“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Ieškovas UAB „Vileka“ nurodė, kad 2008 m. balandžio 2 d. UAB „Vileka“ ir atsakovas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuriuo UAB „Vileka“ įsipareigojo atsakovui perduoti sutartyje nurodytas prekes, o atsakovas – prekes priimti ir už jas sumokėti sutartyje numatyta tvarka. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir liko skolingas 6 218,40 Lt. Ieškovas ragino atsakovą atsiskaityti, įspėjo, jog priešingu atveju per 30 d. bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas su UAB „Vileka“ neatsiskaitė. Todėl ieškovas prašė iškelti UAB „Ranga IV investicijos“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Ieškovas UAB „Tojaris“ nurodė, kad UAB „Tojaris“ ir UAB „Naujoji pastogė“ 2010 m. sausio 14 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „Naujoji pastogė“ perleido UAB „Tojaris“ galiojantį reikalavimą į UAB „Ranga IV investicijos“ skolą. 2010 m. vasario 22 d. registruotu paštu ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir pareikalavo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus - sumokėti 65 765, 74 Lt per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Todėl ieškovas prašė UAB „Ranga IV investicijos“ iškelti bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Elmeda“. Trečiasis asmuo A/S Danske bankas taip pat nurodė, kad banko kreditorinis reikalavimas atsakovo atžvilgiu pagal 2008 m. sausio 29 d. laidavimo sutartį ir 2010 m. gegužės 13 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3161-553/2010 sudaro 1 596 979,20 Lt. Todėl pareiškėjas prašo iškelti bankroto bylą UBA „Ranga IV investicijos“ ir administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas nurodė, kad atsakovas UAB „Ranga IV investicijos“ 2008 m. sausio 21 d. laidavimo sutartimi įsipareigojo solidariai atsakyti AB DnB NORD bankui, jei UAB „GK projektai“ neįvykdys savo prisiimtų įsipareigojimų. Kadangi UAB „GK projektai“ įsipareigojimų nevykdė, bankas kreipėsi į laiduotoją – UAB „Ranga IV investicijos“, tačiau ir atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Skola 2010 m. birželio 21 d. sudarė 1 965 482, 69 Lt. Todėl ieškovas prašė atsakovui UAB „Ranga IV investicijos“ iškelti bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi UAB „Ranga IV investicijos“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Teismas nurodė, kad iš UAB „Ranga IV investicijos“ pateikto 2009 m. balanso, kuris sudarytas 2010 m. birželio 23 d., matyti, kad įmonės turtas 2008 m. finansiniais metais sudarė 288 752 849 Lt, o mokėtinos sumos per vienerius metus - 87 439 035 Lt. Tuo tarpu 2009 m. finansiniais metais įmonės turtas sudarė 181 053 438 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus - 97 363 411 Lt, o iš viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 177 544 139 Lt. Tačiau, teismo nuomone, nurodyta suma neatspindi faktinės padėties, nes atsakovo 2009 m balanse nenurodyta ieškovų AB Parex bankas ir AS „Parex banka“ skola. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė įmonės kreditorių ir debitorių sąrašų, atitinkančių ĮBĮ 9 straipsnio reikalavimus, todėl nustatant pradelstų įsipareigojimų dydį bankroto iškėlimo dieną, teismas vadovavosi ieškovų ir trečiųjų asmenų nurodytų atsakovo skolų dydžiais - bendra jų reikalavimų sumą sudaro 102 720 229,90 Lt (99 085 784,03 + 6218,40 + 65765, 74 + 1 596 979,20 + 1 965 482, 69 Lt). Teismas sprendė, kad vien ieškovų ir trečiųjų asmenų pradelsti atsakovo įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Pasisakydamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, teismas pažymėjo, kad UAB „Elmeda“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Valeksa“ ir UAB „Admivita“ sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Ranga IV investicijos“, duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturėjo. Skirdamas administratorių, teismas atsižvelgė į tai, kad paties atsakovo UAB „Ranga IV investicijos“ bei dauguma jo kreditorių bei debitorių yra Vilniuje, ir sprendė, kad tikslinga skirti administratorių, kurio buveinė taip pat yra Vilniuje, todėl administratorių UAB „Elmeda“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūras atmetė. Teismas pažymėjo, kad UAB „Valeksa“ ir UAB „Admivita“ buveinės yra Vilniuje, tačiau turėdamas omeny, kad administratorius privalo užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, o atsakovo įmonė turi daug tiek kreditorių, tiek ir debitorių, teismas darė išvadą, kad šiuo atveju tikslinga paskirti UAB „Valeksa“, kaip turinčią didesnę patirtį bankrotų administravimo srityje ir daugiau darbuotojų (bankroto valdymo departamento viešai paskelbta informacija- www.bankrotodep.lt).

5Atskiruoju skundu UAB ,,Vileka“ prašo šią teismo nutartį pakeisti dalyje, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Valeksa“, bankroto administratoriumi paskiriant UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė didžiausių atsakovo kreditorių - ieškovų AB Parex bankas, AS „Parex banka“ pasiūlytą administratorių UAB ,,Valeksa“, dėl ko gali būti pažeistos mažųjų atsakovo kreditorių teisės (minėtų bankų reikalavimas į atsakovo bendrovę sudaro 78 proc. viso bendrovės balanse užfiksuoto turto ir 79,4 proc. nuo visų kreditorių reikalavimų).
  2. Teismas nepagrįstai bankroto administratorių skyrė pagal atsakovo bendrovės kreditorių ir debitorių dislokacijos vietą. Iš bankroto valdymo departamento internetinės svetainės duomenų matyti, kad UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiklą vykdo nuo 2001 m. ir vien Vilniaus apskrityje sėkmingai vykdo 23 bankroto procedūras, todėl akivaizdu, jog ši bendrovė gali sėkmingai vykdyti bankroto procedūras ir Vilniuje. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. gegužės 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-328/2006 nurodė, kad vien administratoriaus buveinės vieta negali būti lemiama aplinkybė sprendžiant stambios įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą.
  3. Teismas turėjo vertinti administratoriaus kvalifikaciją bei patirtį. Bankroto valdymo departamento duomenimis, labiausiai patyręs yra UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nes yra užbaigęs net 427 bankroto procedūras (UAB ,,Valeksa užbaigė 193, UAB ,,Admivita“ – 4, UAB ,,Almeda“ – tik 5 bankroto procedūras).

6Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Ranga IV investicijos“ Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir ginčą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti UAB ,,Ranga IV investicijos“ bankroto bylą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirajam skundui pagrįsti atsakovas nurodo šiuos motyvus:

  1. Ieškovai AB Parex bankas, AS „Parex banka“ laikytini nesąžiningais, neteisėtai nutraukusiais 2007 m. kovo 1 d. sindikuoto kreditavimo sutartį. Todėl jų pareikštas reikalavimas yra ginčytinas. Iš atsiliepimo į šių ieškovų ieškinius matyti, jog bankai lygiagrečiai vedė derybas su atsakovu ir kreipėsi dėl priverstinio išieškojimo (tokie veiksmai pripažintini neteisėtais). Akivaizdu, kad bankai atsakovui leido manyti, kad bus pakeistos kreditavimo sąlygos. Atkreiptinas dėmesys, kad šių bankų nurodyti reikalavimai turi esminės įtakos sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Pažymėtina, kad nutraukdami kreditavimo sutartis bankai remiasi iš esmės nereikšmingais, formaliais atsakovo pažeidimais, apie kuriuos bankai žinojo jau nuo 2009 m. pradžios, tačiau ir toliau reikalavo vykdyti sutartį. Atsižvelgdamas į tokią situaciją atsakovas 2010 m. liepos 19 d. kreipėsi į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą su ieškiniais AB Parex bankas, AS „Parex banka“ dėl neteisėto 2007 m. kovo 1 d. kredito sutarties nutraukimo ir 2007 m. kovo 1 d. kredito sutarties termino keitimo jį atidedant. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kai atsakovas ginčija ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, pastaroji neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės nemokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis.
  2. Teismas nenurodė, kaip paskaičiavo ieškovų AB Parex bankas, AS „Parex banka“ 99 085 784,03 Lt skolos dydį.
  3. Priešingai nei konstatuota skundžiamoje nutartyje, atsakovo turtas beveik 10 mln. Lt viršija pradelstų įsipareigojimų sumą, todėl darytina išvada, kad skundžiama nutartis buvo priimta tinkamai neįvertinus visų įrodymų bei pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ normas.
  4. Teismas priimdamas skundžiamą nutartį ir konstatuodamas atsakovo nemokumą, tokių savo išvadų visiškai nemotyvavo ir neargumentavo (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). Motyvų teismo sprendime (nutartyje) nebuvimas pripažįstamas vienu iš absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).
  5. Teismas nepagrįstai prie pradelstų reikalavimų įskaičiavo A/S Danske bankas ir AB NORD bankas reikalavimus iš viso bendrai 3 562 461,89 Lt sumai, nes dėl jų vyksta teisminiai ginčai.

7Ieškovas UAB ,,Tojaris“ prašo netenkinti UAB ,,Vileka“ atskirojo skundo.

8AB Parex bankas ir AS „Parex banka“ atstovas advokatas K. Jungevičius atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

9Ieškovas AS „Parex banka“ atstovas advokatas K. Jungevičius pateikė prašymą nagrinėjamoje civilinėje byloje akcinę bendrovę Parex bankas pakeisti teisių perėmėju AS ,,Parex banka“.

10Atsakovas UAB ,,Ranga IV investicijos“ apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą atidėti bankroto bylos nagrinėjimą ĮBĮ 9 straipsnio 4 dalies pagrindu.

11Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

12Atsakovo prašymas dėl bankroto bylos atidėjimo ĮBĮ 9 straipsnio 4 dalies pagrindu netenkintinas, nes galimybė nagrinėti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo ir ją iškelti yra siejama su nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo nepriėmimu, o ne su neįsiteisėjimu (ĮBĮ 9 str. 4 d., ĮRĮ 7 str. 9 d.). Tokią poziciją, kaip pagrįstai nurodė ieškovų AB Parex bankas, AS „Parex banka“ atstovas, yra išsakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gruodžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009. Atkreiptinas dėmesys, kad priešingu atveju bankroto bylą įmonei jau iškėlęs pirmosios instancijos teismas privalėtų nagrinėti restruktūrizavimo bylos iškėlimą nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo esant nepanaikintai.

13Teisėju kolegija tenkina AS „Parex banka“ prašymą nagrinėjamoje civilinėje byloje AB Parex bankas pakeisti teisių perėmėju AS ,,Parex banka“ tarp AB Parex bankas ir AS „Parex banka“ 2010 m. liepos 31 d. Kreditų portfelio perleidimo sutarties su priedais ir CPK 48 straipsnio pagrindu.

14Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Ranga IV investicijos“

15Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies nuostatą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turi spręsti, remdamasis duomenimis apie įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią šio klausimo sprendimo momentu.

16Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Šioje teisės normoje nustatyta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

17Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt. Byloje nesant duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ bei CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dienai. Prireikus, teismas gali įmonei skirti auditą, ekspertizę įmonės turto vertei patikslinti. Taigi, pagal ĮBĮ nuostatas, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t. y. ar yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė.

18Teismų praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-601/2008, 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-859/2009). Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia nustatyti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Tuo atveju, jeigu iš teismui pateikto įmonės balanso bei kitų finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių dokumentų matyti, kad įmonės įsiskolinimas kreditoriams, kurių reikalavimų atsakovas neginčija, vis dėlto viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė laikoma nemokia ir jai turi būti keliama bankroto byla. Tačiau visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tai itin aktualu tuomet, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tik labai nežymiai viršija pusę jos turimo turto. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-759/2009).

19Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, kad atsakovas yra nemokus, nurodė, jog atsakovo turtas 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis buvo 181 053 438 Lt vertės, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 97 363 411 Lt, kad viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 177 544 139 Lt. Be to, atsakovo 2009 m balanse nenurodyta ieškovų AB Parex bankas ir AS „Parex banka“ skola. Atsakovui nepateikus įmonės kreditorių ir debitorių sąrašų, atitinkančių ĮBĮ 9 straipsnio reikalavimus, pirmosios instancijos teismas vadovavosi ieškovų ir trečiųjų asmenų nurodytų atsakovo skolų dydžiais, kurių bendra reikalavimų sumą sudaro 102 720 229,90 Lt (99 085 784,03 + 6218,40 + 65765, 74 + 1 596 979,20 + 1 965 482, 69 Lt) ir sprendė, kad vien ieškovų ir trečiųjų asmenų pradelsti atsakovo įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl teismas darė išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

20Atskiruoju skundu atsakovas teigia, kad teismas nepagrįstai rėmėsi per vienerius metus mokėtinomis sumomis ir nenustatė pradelstų įsipareigojimų dydžio, pažymėjo, kad pagal teismų praktiką teismuose ginčijamos skolos negali būti laikomos pradelstomis. Teisėjų kolegija sutinka su tokiais atsakovo atskirojo skundo argumentais. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. liepos 30 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Ranga IV investicijos“ ieškinį dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovams: AB Parex bankui ir AS Parex banka, tačiau ši nutartis yra apskųsta apeliaciniu skundu, bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme numatytas 2011 m. vasario 2 d. Be to, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. liepos 30 d. nutartimi taip pat atsisakė priimti ieškovo UAB „Ranga IV investicijos“ ieškinį dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovams AB Parex bankui ir AS ,,Parex banka“. Ši nutartis yra apskųsta apeliaciniu skundu, jos nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme numatytas taip pat 2011 m. vasario 2 d. Teisminiai ginčai dėl skolų taip pat vyksta ir tarp atsakovo bei A/S Danske bankas ir AB NORD bankas.

21Aplinkybė, jog teisme yra pareikšti ieškiniai, susiję su atsakovo kreditorių skolomis, gali turėti didelės įtakos atsakovo UAB „Ranga IV investicijos“ mokumo būsenai nustatyti, kadangi tuo atveju, jeigu ieškiniai būtų patenkinti, AB Parex bankui ir AS ,,Parex banka“ neturėtų teisės (bent jau kurį laiką) reikalauti atitinkamų sumų (apie 100 000 000 Lt). Dėl šios priežasties AB Parex bankui ir AS ,,Parex banka“ reikalavimas negali būti pripažintas pradelstu atsakovo įsipareigojimu, sudarančiu pagrindą spręsti įmonės nemokumo faktą. Tad į šią sumą, ją minusuojant, reikia atsižvelgti, nustatant atsakovo pradelstų įsipareigojimų (skolų) sumą.

22Kaip matyti iš atsakovo atskirojo skundo, atsakovas pripažįsta dalį įsiskolinimo minėtoms įmonėms, tačiau pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ir nenustatė, kokius reikalavimus ir kokią jų sumą atsakovas pripažįsta. Ši aplinkybė taip pat turi esminės reikšmės, siekiant nustatyti įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą. Be to, kaip minėta, klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo stadijoje taip pat yra svarbu nustatyti, kokia yra įmonės balanse apskaityto turto vertė.

23Remiantis atsakovo UAB „Ranga IV investicijos“ 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, balanse apskaityto ilgalaikio turto vertė yra 146 314 366 Lt, trumpalaikio turto vertė – 34 739 072 Lt, kurią sudaro atsargos, žaliavos, prekės, skirtos perparduoti, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; per vienerius metus gautinos sumos – 27 358 824 Lt; kitas trumpalaikis turtas –295 371 Lt ir pinigai –53 222 Lt. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo turto vertės masę, nesiaiškino dėl galimybės skolas ar jų dalį išieškoti, ir kokių buvo imtasi veiksmų išieškoti minėtas sumas, nedėjo pakankamai pastangų kreditorių ir debitorių sąrašams gauti. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, pagal pateiktus į bylą duomenis negalima spręsti apie atsakovo turimo turto faktinę vertę, kas yra svarbu, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo ar nemokumo.

24Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas UAB „Ranga IV investicijos“ iškėlė bankroto bylą, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl aukščiau paminėtų proceso teisės normų pažeidimų, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su įmonės nemokumu, liko neatskleista bylos esmė ir todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo galėjo būti išspręstas neteisingai, o šio pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

25Dėl administratoriaus kandidatūros.

26Nustačius aplinkybę, jog pirmosios instancijos teismas galėjo neteisingai išspręsti klausimą dėl atsakovo mokumo ar nemokumo ir panaikinus nutartį, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, panaikinama ir ta nutarties dalis, kuria buvo paskirtas atsakovo bankroto administratorius. Klausimas dėl bankroto administratoriaus skyrimo iš naujo gali būti sprendžiamas tik nustačius pagrindą iškelti bankroto bylą atsakovui. Todėl dėl nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo UAB „Ranga IV investicijos“ administratorius, pagrįstumo ir teisėtumo teisėjų kolegija nepasisako.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Ranga IV investicijos“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Civilinėje byloje AB Parex bankas pakeisti teisių perėmėju AS ,,Parex banka“.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovai AB Parex bankas, AS „Parex banka“, UAB „Vileka“, UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi UAB „Ranga IV... 5. Atskiruoju skundu UAB ,,Vileka“ prašo šią teismo nutartį pakeisti dalyje,... 6. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Ranga IV investicijos“ Vilniaus apygardos... 7. Ieškovas UAB ,,Tojaris“ prašo netenkinti UAB ,,Vileka“ atskirojo skundo.... 8. AB Parex bankas ir AS „Parex banka“ atstovas advokatas K. Jungevičius... 9. Ieškovas AS „Parex banka“ atstovas advokatas K. Jungevičius pateikė... 10. Atsakovas UAB ,,Ranga IV investicijos“ apeliacinės instancijos teismui... 11. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 12. Atsakovo prašymas dėl bankroto bylos atidėjimo ĮBĮ 9 straipsnio 4 dalies... 13. Teisėju kolegija tenkina AS „Parex banka“ prašymą nagrinėjamoje... 14. Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Ranga IV investicijos“... 15. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 9... 16. Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Šioje teisės... 17. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios... 18. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 19. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, kad... 20. Atskiruoju skundu atsakovas teigia, kad teismas nepagrįstai rėmėsi per... 21. Aplinkybė, jog teisme yra pareikšti ieškiniai, susiję su atsakovo... 22. Kaip matyti iš atsakovo atskirojo skundo, atsakovas pripažįsta dalį... 23. Remiantis atsakovo UAB „Ranga IV investicijos“ 2009 m. gruodžio 31 d.... 24. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 25. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 26. Nustačius aplinkybę, jog pirmosios instancijos teismas galėjo neteisingai... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir bankroto... 29. Civilinėje byloje AB Parex bankas pakeisti teisių perėmėju AS ,,Parex...