Byla 2S-1824-910/2018
Dėl ieškovės J. M. K. iškeldinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. K. ir AB Luminor Bank

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės J. M. K. ieškinį atsakovams V. V. ir antstolei V. L. dėl varžytynių akto panaikinimo, ir atsakovo V. V. priešieškinį dėl ieškovės J. M. K. iškeldinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. K. ir AB Luminor Bank,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus regiono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės J. M. K. ieškinį atsakovams V. V. ir antstolei V. L. dėl varžytynių akto panaikinimo, ir atsakovo V. V. priešieškinį dėl ieškovės J. M. K. iškeldinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. K. ir AB Luminor Bank.

42. Ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui V. V. imtis tam tikrų veiksmų – nutraukti elektros, dujų, šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimą į butą su rūsiu ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Ieškovės teigimu, atsakovas V. V., žinodamas, kad ieškovė apskundė teismui įvykusias varžytynes ir prašo panaikinti turto pardavimo iš varžytynių aktą, ėmėsi savavališkų veiksmų ieškovės atžvilgiu ir reikalauja, jog ji išsikeltų iš buto, net nesulaukus teismo sprendimo. Ieškovės duomenimis, atsakovas kreipėsi į energijos skirstymo operatorių AB ESO, prašydamas atjungti elektros tiekimą ginčo bute, apie tai net neįspėjęs ieškovės. Be to, atsakovas galimai dar yra kreipęsis ir į kitas bendroves, teikiančias šildymo, vandens bei kitas paslaugas. Ieškovės manymu, tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti, jais siekiama sudaryti nepakeliamas ir antisanitarines gyvenimo sąlygas ieškovei, kuri aptariamą butą tinkamai prižiūri, laiku apmoka sąskaitas už visas komunalines paslaugas ir neturi jokių įsiskolinimų paslaugų teikėjams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – uždraudė atsakovui V. V. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos imtis tam tikrų veiksmų – nutraukti elektros, dujų, šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimą į butą su rūsiu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), taip pat atleido ieškovę nuo dalies žyminio mokesčio už laikinąsias apsaugos priemones mokėjimo.

74. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo patiriami nepatogumai neperžengs protingumo ir leistinumo ribų. Ieškinį atmetus, aptariamas buto pardavimo procesas galės būti tęsiamas toliau. Laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas ieškinio tenkinimo atveju sąlygotų teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą bei galimai būtų pažeistos ieškovės teisės.

8III. Atskirojo skundo argumentai

95. Atsakovas V. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. kovo 13 d. nutarties, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

105.1. Atsakovas yra ginčo turto savininkas, sumokėjęs už aptariamą butą pinigines lėšas, kuriam skundžiama nutartimi nepagrįstai apribotos jo, kaip savininko, teisės.

115.2. CK įpareigoja turto savininką sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo su komunalines ir kitas susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėmis bei atsiskaityti su paslaugų teikėjais už patalpose sunaudotą vandenį, elektros energiją, dujas ir šiluminę energiją bei kitas komunalines paslaugas. Aptariamos sutartys neteisėtai, ieškovei nesant minėto buto savininke, sudarytos ieškovės vardu, atsakovas negali sudaryti šių sutarčių savo vardu. Skundžiama nutartis dar labiau apriboja atsakovo, kaip buto savininko, teises, todėl yra nepagrįsta ir naikintina.

125.3. Ieškovė yra skolinga kreditoriui – bankui, išvaržiusiam jos turtą. Nėra jokios garantijos, kad ieškovė mokės už komunalines paslaugas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad nėra skolinga už paslaugas, tiekiamas į butą. Tokiu atveju ieškovė dar labiau padidintų žalą, neįstengtų jos atlyginti.

135.4. Teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones pritaikė atsakovui, kuris ieškovei netiekia jokių paslaugų. Paslaugas butui tiekia bendrovės, todėl tuo atveju, jei ieškovės prašymas būtų pagrįstas, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti pritaikytos bendrovių atžvilgiu.

145.5. Ieškovės prašytos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais nagrinėjamoje byloje, todėl negali užtikrinti ieškovei galimai palankaus sprendimo įvykdymo. Viešajame registre ieškovė neįregistruota kaip ginčo nekilnojamojo turto savininkė. Be to, draudimas, susijęs su paslaugų teikimu / naudojimu turėtų būti teisėtas (numatytas teisės normose) ir pagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas

176. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde (atsiliepime į jį) nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

187. Nagrinėjamu atveju absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

198. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių instituto teisės normas šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

209. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

2110. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Tam būtina preliminariai (prima facie) įvertinti ieškiniu (pareiškimu) pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar ieškiniu pareikšti reikalavimai galėtų būti pripažinti tikėtinai pagrįstais. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

2211. Nustatyta, kad 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu už akių Vilniaus regiono apylinkės teismas atmetė ieškovės J. M. K. ieškinį atsakovams V. V. ir antstolei V. L. dėl varžytynių akto panaikinimo, o 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu teismas tenkino atsakovo V. V. priešieškinį ir nusprendė iškeldinti ieškovę J. M. K. su visais jai priklausančiais kilnojamaisiais daiktais iš atsakovui V. V. nuosavybės teise priklausančio buto ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

2312. Aptariamu atveju būtent ieškovės ieškinyje pareikštiems reikalavimams užtikrinti skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismui 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu už akių atmetus ieškovės reikalavimus, nebėra pagrindo daryti išvados apie tikėtiną byloje pareikšto ieškinio pagrįstumą. Nors 2018 m. gegužės 23 d. sprendimas už akių nėra įsiteisėjęs, tačiau teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra pagrįstų abejonių, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad šis priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-601/2014, Nr. 2-2233/2013, Nr. 2-974/2013, Nr. 2-868/2013). Ieškinio atmetimas procesiniame sprendime nurodytais motyvais yra savarankiškas pagrindas ieškovės prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1682/2012, Nr. 2-780/2012). Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad šioje civilinio proceso stadijoje nėra vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų (CPK 144 straipsnis).

2413. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aptartu teisiniu reglamentavimu, teismine praktika, ištyręs byloje esančių įrodymų visumą, sprendžia, kad, atsižvelgiant į šioje konkrečioje ginčo situacijoje nustatytas aplinkybes, ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti tenkinamas kaip neatitinkantis vienos iš būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnis). Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiamos 2018 m. kovo 13 d. nutarties dalis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

26patenkinti atsakovo V. V. atskirąjį skundą.

27Panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. kovo 13 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės J. M. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus regiono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal... 4. 2. Ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovės... 7. 4. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. 5. Atsakovas V. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono... 10. 5.1. Atsakovas yra ginčo turto savininkas, sumokėjęs už aptariamą butą... 11. 5.2. CK įpareigoja turto savininką sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo... 12. 5.3. Ieškovė yra skolinga kreditoriui – bankui, išvaržiusiam jos turtą.... 13. 5.4. Teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones pritaikė atsakovui,... 14. 5.5. Ieškovės prašytos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas tenkintinas... 17. 6. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir... 18. 7. Nagrinėjamu atveju absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo... 19. 8. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 20. 9. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. 10. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias... 22. 11. Nustatyta, kad 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu už akių Vilniaus regiono... 23. 12. Aptariamu atveju būtent ieškovės ieškinyje pareikštiems reikalavimams... 24. 13. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aptartu teisiniu... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 26. patenkinti atsakovo V. V. atskirąjį skundą.... 27. Panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. kovo 13 d. nutarties...