Byla 2-773/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jupoga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr.2-8890-881/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG Farmacija“ kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tenampa Holdings“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jupoga“ ir J. D. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Tenampa Holdings“ (BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditorius) kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas priteisti BUAB ,,LRG Farmacija“ naudai solidariai iš atsakovų UAB ,,Jupoga“ ir J. D. 7207309,29 Lt žalai atlyginti. UAB ,,Tenampa Holdings“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. Rp/01-10 perėmė 18889,82 Lt UAB ,,Losbalt“ kreditorinį reikalavimą UAB ,,LRG Farmacija“ bankroto byloje. Ieškovas savo reikalavimus grindė nurodydamas, kad BUAB ,,LRG Farmacija“ administratorius UAB ,,Jupoga“ ir jo įgaliotas asmuo J. D., nesiėmė Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos ginčyti neteisėtus UAB ,,LRG Farmacija“ mokėjimus, atliktus prieš pat bankroto bylos UAB ,,LRG Farmacija“ iškėlimą, tokiu būdu dėl netinkamo pareigų vykdymo, t.y. dėl neveikimo, padarė žalą BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditoriams, t.y. šie neteko galimybės į jų finansinių reikalavimų patenkinimą. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė atsakovų atžvilgiu imtis laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovams UAB ,,Jupoga“ ir J. D. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto arešto, o šio turto nesant ir/ar esant nepakankamai, piniginių lėšų ir turtinių teisių arešto, neviršijant 7207309,29 Lt sumos, uždraudžiant disponuoti nurodytu turtu, neapsiribojant draudimu parduoti, mainyti, padovanoti, suteikti neatlygintinai naudotis, nuomoti, kitaip perleisti, įkeisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino. Ieškovo UAB ,,UAB ,,Tenampa Holdings“ reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovams UAB „Jupoga“ ir J. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą ieškinio reikalavimo sumai, t.y. 7207309,29 Lt, nurodant, kad areštuotą turtą draudžiama parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims. Teismas sprendė, kad tik turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovų pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsakovui UAB ,,Jupoga“ išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovui, o atsakovui J. D., leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų naudotis darbo užmokesčiu ar kitomis darbo užmokesčiui prilyginamomis pajamomis bei atsiskaityti su ieškovu. Teismas nurodė, kad tais atvejais, kai ieškinys reiškiamas solidariems atsakovams, ieškovas turi teisę reikalauti, kad žalą atlygintų tiek visi ar keli atsakovai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą žalą, tiek jos dalį, atitinkamai, vadovaudamasis dispozityvumo principu, ieškovas turi teisę pasirinkti kurio atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas atsakovais byloje nurodo UAB ,,Jupoga“ ir jo įgaliotą asmenį J. D.. Šių asmenų atžvilgiu ir prašo imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Nors atsakovas J. D. BUAB ,,LRG Farmacija“ bankroto byloje veikė pagal įgaliojimą, kaip UAB ,,Jupoga“ atstovas, tačiau ieškinyje reiškiami reikalavimai ir įrodinėjama kaltė, kaip būtina sąlyga žalai atsirasti ne tik bankroto administratoriaus UAB ,,Jupoga“ atžvilgiu, bet ir J. D. atžvilgiu, todėl teismas sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo abiejų atsakovų atžvilgiu. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju prašoma priteisti suma – 7207309,29 Lt – yra labai didelė, tai gali padidinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Jupoga“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

91. Prezumpcija dėl didelės sumos turtinio ginčo, kai didelė reikalavimo suma gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti.

102. Tik atlikęs preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą ir padaręs išvadą dėl egzistuojančios ieškiniu pareikštų reikalavimų tenkinimo tikimybės, teismas turėtų spręsti dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo kaip CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo.

113. Administratoriaus įgaliotas asmuo J. D. be jokio teisinio pagrindo yra ieškovo įtrauktas byloje atsakovu, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai areštavo šio asmens turtą ir pinigines lėšas.

124. Teisinis pagrindas reikalauti žalos atlyginimo atsiras, tik tuomet kai iki šiol ieškovo vardu pareikšti turtiniai reikalavimai bus išnagrinėti teisme bei patenkintų reikalavimų suma bus nepakankama visų kreditorių reikalavimams patenkinti.

135. Suvaržymai susiję su disponavimo areštuotomis lėšomis apribojimais, sukels itin neigiamas pasekmes atsakovui ir gali privesti jį prie bankroto.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti apeliacinį skundą ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, o skundžiama nutartis yra teisėta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumui būtini ir kiti pagrindai.

18Atskirajame skunde apeliantas pagrįstai akcentuoja būtinybę teismui sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ieškovo ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienu atveju, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymo, reikia atsižvelgti ne tik į ieškinio sumą, bet ir į abiejų šalių turtinę padėtį, jų finansines galimybes, taip pat į tai, ar ieškovo prašyme išdėstyti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai prima facie patvirtina ieškinio galimą pagrįstumą. Taigi teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo įvertinti ir prašymo teisinius bei faktinius argumentus, kurie turi būti pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,flyLAL-Lithuanian Airlines“ v. „Air Baltic Corporation“ ir kt., bylos Nr. 2-949/2008; 2009 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Acme“ v. UAB „GPP“, bylos Nr. 2-663/2009).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB ,,Tenampa Holdings“, reiškia ieškinį dėl žalos atlyginimo, prašydamas priteisti BUAB ,,LRG Farmacija“ naudai solidariai iš atsakovų UAB ,,Jupoga“ ir J. D. 7207309,29 Lt žalai atlyginti. Savo reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad BUAB ,,LRG Farmacija“ administratorius UAB ,,Jupoga“ ir jo įgaliotas asmuo J. D., nesiėmė Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos ginčyti neteisėtus UAB ,,LRG Farmacija“ mokėjimus, atliktus prieš pat bankroto bylos UAB ,,LRG Farmacija“ iškėlimą, tokiu būdu dėl netinkamo pareigų vykdymo, t.y. dėl neveikimo, padarė žalą BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditoriams, t.y. šie neteko galimybės į jų finansinių reikalavimų patenkinimą.

20Kaip matyti iš informacinės sistemos Liteko, UAB ,,LRG Farmacija“ Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivita“, o 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi patvirtinti minėtos bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai 21700918,38 Lt sumai. UAB ,,Tenampa Holdings“ į BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditorių sąrašą įtrauktas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi su 18889,82 Lt finansiniu reikalavimu, kuris sudaro nepilnai vieną procentą visų kreditorinių reikalavimų sumos. Kaip skunde teisingai nurodo apeliantas, jis BUAB ,,LRG Farmacija“ bankroto administratoriaus pareigas pradėjo eiti tik po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-120/2009, nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartį pakeisti ir panaikinti nutarties dalį dėl UAB „Avere“ paskyrimo BUAB ,,LRG Farmacija“ administratoriumi ir išspręsdamas klausimą iš esmės BUAB ,,LRG Farmacija“ administratoriumi paskyrė UAB „Jupoga“. Taigi, UAB „Jupoga“ kaip bankroto administratorius savo teises ir pareigas pradėjo įgyvendinti po minėtos nutarties priėmimo, t.y. po 2009 m. vasario 19 d. Pagal Įmonių bankroto įstatymo redakciją, galiojusią bankroto bylos iškėlimo minėtai įmonei metu, buvo numatyta, kad bankroto administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nuo UAB „LRG Farmacija“ bankroto bylos iškėlimo – 2005-04-15 iki atsakovo paskyrimo administratoriumi – 2009-02-19 praėjo keturi metai per kuriuos buvo pakankamai laiko peržiūrėti visus bendrovės sandorius, bei pareikšti atitinkamus ieškinius. Taigi, pagal pateiktą ieškinį nėra aiškios atsakovų atsakomybės ribos nuo bankroto bylos iškėlimo BUAB ,,LRG Farmacija“ iki UAB „Jupoga“ paskyrimo minėtos įmonės administratoriumi, o tuo pačiu žalos apimtis, kas turi tiesioginės įtakos laikinųjų apsaugos priemonių apimčiai. Dėl nurodytų aplinkybių, nesant galimybės nustatyti tikslią reikalavimų apimtį, nėra įmanomas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

21Kartu atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegija nepasisako dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nėra sprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas yra sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės, tai yra įvertinus visus abiejų ginčo šalių argumentus bei įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus.

22Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą, būtina atsižvelgti į teisės subjekto, kuriam taikomos tokios priemonės, ypatumus. Nagrinėjamu atveju atsakovai yra įmonė vykdanti bankroto administravimo procedūras bei šios įmonės įgaliotas asmuo. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tuo atveju, kai atsakovas yra juridinis asmuo, taikant laikinąsias apsaugos priemones – turto bei lėšų areštą suvaržomos šio teisės subjekto galimybes vykdyti veiklą, dėl kurios jis įsteigtas. Teisės normos negali išimtinai ginti tik vienos šalies, pareiškusios reikalavimus, kurių įvykdymo užtikrinimą garantuoja įstatymo normos, teises, ignoruojant kitos šalies interesus.

23Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, tai yra laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17, 146 str.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti atsižvelgiama ne tik į ieškovo, bet ir į pagrįstus atsakovo interesus, jo turtinę padėtį, užtikrinimo priemonių taikymo pasekmes atsakovui ir su jo veikla susijusiems asmenims. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo, suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams (Teismų praktika. Nr. 17, p. 217-223). Nors įstatymų leidėjas nustatė pakankamai griežtą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką, šalių lygiateisiškumo užtikrinimo principas reikalauja, kad atsakovo interesai taip pat nebūtų ignoruojami (CPK 17 str.). Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, netinkamai įvertino šiam klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes, todėl klausimą išsprendė neteisingai, kas yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 144 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tenampa Holdings“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Tenampa Holdings“ (BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditorius)... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi prašymą taikyti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Jupoga“... 9. 1. Prezumpcija dėl didelės sumos turtinio ginčo, kai didelė reikalavimo... 10. 2. Tik atlikęs preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų... 11. 3. Administratoriaus įgaliotas asmuo J. D. be jokio teisinio pagrindo yra... 12. 4. Teisinis pagrindas reikalauti žalos atlyginimo atsiras, tik tuomet kai iki... 13. 5. Suvaržymai susiję su disponavimo areštuotomis lėšomis apribojimais,... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti apeliacinį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 18. Atskirajame skunde apeliantas pagrįstai akcentuoja būtinybę teismui... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB ,,Tenampa Holdings“, reiškia ieškinį... 20. Kaip matyti iš informacinės sistemos Liteko, UAB ,,LRG Farmacija“ Vilniaus... 21. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegija nepasisako dėl ieškinio... 22. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos... 23. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teisingumo principas reikalauja... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti ir...