Byla 1A-784-174-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Savinijaus Katausko, Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Ruslanui Ušinskui, nuteistajam I. S., gynėjui advokatui Romui Kersnauskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo I. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nuosprendžio, kuriuo I. S., asmens kodas ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 260 straipsnio 1 dalį ir nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose.

2Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – nuosprendžiui įsiteisėjus nuspręsta panaikinti.

3I. S. nuspręsta suimti nuosprendžiui įsiteisėjus.

4Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo faktinio I. S. sulaikymo dienos.

5Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, – 21,13 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių), voką su plastikiniu paketu Nr. 0048168 ir tuščiu plastikiniu užspaudžiamu maišeliu; voką su plastikiniais paketais Nr. 0026585, Nr. 0048172, Nr. 0048167, dviem tuščiais geltonos spalvos plastikiniais maišais, 16 tuščių plastikinių užspaudžiamų maišelių, trintuve, dvejomis elektroninėmis svarstyklėmis, tuščia gamykline vaistų dėžute su užrašu „Bromazepam Lannacher 3 mg“, plastikiniu maišeliu su rudos spalvos augalinės kilmės medžiaga; voką su sąsiuvinio lapu su tekstu, saugomus Klaipėdos apskrities VPK daiktinių įrodymų saugojimo kambaryje ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, nuosprendžiui įsiteisėjus, nuspręsta sunaikinti.

6Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir D. P., tačiau dėl jo byla apeliacine tvarka jau išnagrinėta.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8I. S. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė narkotines medžiagas, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, tai yra jis 2010-02-18, apie 19.00–20.00 val., tikslus laikas nenustatytas, Klaipėdos m., Dragūnų g., prie 11 namo laiptinės, veikdamas bendrai su nenustatytu asmeniu, po 26 Lt už 1 gramą iš D. P. neteisėtai, turėdamas tikslą kitaip platinti, įgijo plastikinį maišelį su 21,62 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių) – ir susitarė, kad pinigus D. P. perduos po realizacijos, ją parsigabenęs laikė nenustatytoje vietoje. Po to 2010-02-19 plastikinį maišelį su narkotine medžiaga neteisėtai atgabeno prie Naujosios turgavietės, esančios Taikos pr. 80, Klaipėdoje, kur apie 10.20 val. buvo sulaikytas policijos pareigūnų bei pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK, adresu Jūros g. 1, Klaipėda, kur asmens apžiūros metu plastikinis maišelis su narkotine medžiaga rastas ir paimtas.

9Apeliaciniu skundu nuteistasis I. S. prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nuosprendį – perkvalifikuoti jo veiką iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį ir skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas nevertino tos aplinkybės, jog jis nurodytą kiekį narkotinių medžiagų įsigijo sau vartojimui iš lažybų punkte laimėtų pinigų, be to, neatsižvelgė į tai, kad pas jį nebuvo rasta svarstyklių, pinigų, narkotinių medžiagų kiekis nebuvo labai didelis, narkotinės medžiagos buvo rastos viename plastikiniame maišelyje, tai apklausoje patvirtino ir pareigūnai. Apelianto teigimu, teismas visiškai nepagrįstai rėmėsi jo pirminiais parodymais, kuriuos jis davė būdamas apsvaigęs nuo kanapių ir apkalbėjo kitą žmogų, tikėdamasis švelnesnės baudžiamosios atsakomybės.

10Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti.

11Prokuroras prašo apeliacinį skundą atmesti.

12Nuteistojo I. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos bausmės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 straipsnio 2 punktas).

14Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 20 straipsniu, visas bylos aplinkybes išnagrinėjo nešališkai ir išsamiai, byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus įvertino teisingai ir pagrįstai I. S. pripažino kaltu, padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Vien tai, kad nuteistasis I. S. nesutinka su skundžiamame nuosprendyje padarytomis teismo išvadomis, kitaip interpretuodamas byloje surinktus įrodymus ir savaip juos vertindamas, nėra pagrindas tenkinti jo apeliacinį skundą. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo bylą, teisingai kvalifikavo apelianto veiką ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nuosprendį. Apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo teigti, kad teismo išvados dėl nuteistojo I. S. veiksmų įrodytumo neatitinka įrodymų turinio ir kad vertinant įrodymus buvo iš esmės pažeisti BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai. Tai, kad apeliantas su šiomis išvadomis nesutinka ir kitaip (subjektyviai) interpretuoja įrodymus, dar nereiškia BPK nuostatų pažeidimo. Apelianto teiginiai, kad teismo išvados neparemtos įrodymais, nepagrįsti.

15Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba šias medžiagas pardavė ar kitaip platino. Vadinasi, nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas iš dispozicijoje nurodytų alternatyvių objektyvių požymių ir tikslas minėtas medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Apeliantas I. S. tokio tikslo nebuvimą grindžia savo parodymais teisme bei savaip interpretuojamais objektyviais bylos duomenimis. Priešingai apeliacinio skundo tvirtinimui, teismas įvertino visus bylos duomenis, kurių pagrindu padarė išvadą apie nuteistojo I. S. tikslą platinti narkotines medžiagas. Byloje surinktų įrodymų vertinimas ne taip, kaip norėtų nuteistasis I. S., nėra joks įstatymo pažeidimas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant klausimą, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2007, 2K-781/2007, 2K-4/2009, 2K-36/2009, 2K-75/2009, 2K-281/2009).

16Nors nuteistasis I. S. tikslo turėjimą platinti narkotines medžiagas neigia, tačiau byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai patvirtina, kad narkotines medžiagas – 21,62 g kanapių ir jų dalių – I. S. neteisėtai įsigijo, gabeno ir laikė turėdamas tikslą platinti, ir už tai nuteistas pagrįstai.

17Teismas motyvuotai paneigė I. S. teisminio bylos nagrinėjimo metu duotus parodymus, kad narkotikų jis įsigydavo sau, neturėdamas tikslo platinti, nes tai paneigia paties I. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai bei kiti byloje surinkti ir teismo išnagrinėti įrodymai.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad turint operatyvinio pobūdžio informaciją apie galimą narkotinių medžiagų platinimą, 2010-02-19 prie Naujosios turgavietės, esančios Taikos pr. 80, Klaipėdoje, buvo sulaikytas I. S.. Atlikus jo asmens kratą pas I. S. buvo rasta narkotinių medžiagų – 21,62 g kanapių ir jų dalių. Policijos pareigūnams I. S. nurodė, kad narkotines medžiagas įgijo iš asmens, vardu Darius, Dragūnų g., Klaipėdoje, tikslaus adreso nežinojo, todėl policijos pareigūnams pateikė schemą, apibūdindamas vietą, kur įgijo narkotines medžiagas.

19Iš karto po sulaikymo I. S. savo 2010-02-19 rašytame paaiškinime (t. 1, b. l. 133) bei tą pačią dieną apklausiamas kaip įtariamasis (t. 1, b. l. 136–137) nurodė, kad narkotines medžiagas – kanapes – įsigijo ketindamas jas perduoti pažįstamam asmeniui. Pirminės 2010-02-19 apklausos metu I. S. išsamiai paaiškino įvykio eigą, tai yra nurodė, kad pažįstamas prašė jo narkotinių medžiagų, dėl to jis susisiekė su asmeniu, galinčiu jų gauti, ir jie nuvažiavo pas asmenį, vardu Darius, nurodė, kur važiavo vėliau ir kaip narkotines medžiagas jis ketino perduoti šių medžiagų prašiusiam asmeniui.

20Nuteistasis I. S. be pagrindo apeliuoja į tai, kad jo kaltė dėl narkotinių medžiagų platinimo yra paremta tik jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kuriais, apelianto teigimu, teismas neturėtų vadovautis, nes apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu jis buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ir apkalbėjo kitą žmogų, siekdamas sušvelninti savo teisinę padėtį. Priešingai apelianto I. S. tvirtinimui, kaip liudytoja apklausta tyrėja L. Granickaitė parodė, kad I. S. pirminės apklausos metu pats niekieno neverčiamas davė parodymus, jog narkotines medžiagas pirko draugo prašymu ir turėjo jam perduoti, parodymų patikrinimo metu parodė namą, esantį Dragūnų g. 11, Klaipėdoje, prie kurio jis pirko narkotines medžiagas. Liudytoja L. Granickaitė patvirtino, jog I. S. parodymus davė savarankiškai, mintis ir aplinkybes dėstė nuosekliai, duotų parodymų teisingumą patvirtino savo parašu, apklausiant jį dalyvavo gynėja, todėl netikėti I. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais teismas neturėjo pagrindo, ne juos patvirtina kiti teisme ištirti įrodymai. Be to, kaip pagrįstai pažymėjo apylinkės teismas, anksčiau su teisėsauga nesusidūręs I. S. iš karto po sulaikymo, nespėjęs apgalvoti parodymų ir pasiruošti gynybai, nurodė tikrąsias įvykio aplinkybes, kuriomis netikėti nėra pagrindo. Tuo tarpu parodymų pakeitimo teisme argumentų I. S. nenurodė, todėl teismas pagrįstai jais nesirėmė, vertino juos kaip pasirinktą gynybos poziciją, nes jų nepatvirtina byloje surinktų ir teismo išnagrinėtų įrodymų visuma.

21Kaip liudytojai apklausti policijos pareigūnai S. Olšauskas ir V. Razmantienė parodė, kad 2010-02-19, apie 10.30 val., remiantis operatyvine informacija, prie Naujosios turgavietės buvo sulaikytas vaikinas, kaip vėliau paaiškėjo, I. S., įtariant, jog jis gali laikyti ir gabenti narkotines medžiagas, kurias ketina parduoti. Nuvežus pastarąjį į tarnybines patalpas ir atlikus jo asmens apžiūrą, I. S. striukės kišenėje buvo rastas ir paimtas polietileninis užspaudžiamas maišelis su augalinės kilmės žalsvos spalvos medžiaga, kaip vėliau buvo nustatyta, – 21,62 g kanapių ir jų dalių. Liudytojai S. Olšauskas ir V. Razmantienė tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad I. S. iš karto po sulaikymo paaiškino, jog narkotines medžiagas įsigijo paprašius pažįstamam asmeniui, kuriam ketino jas perduoti.

22Be to, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, I. S. tikslo platinti narkotines medžiagas turėjimą patvirtina ne tik jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, bet ir I. S. įgytų narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių – kiekis – 21,62 g, tai, priešingai apelianto tvirtinimui, taip pat rodo, kad jis narkotines medžiagas įgijo turėdamas tikslą vienokiu ar kitokiu būdu jas realizuoti, kaip pats ikiteisminio tyrimo metu nurodė, – perduoti pažįstamam asmeniui, pastarojo prašymu.

23Aptarti duomenys, kolegijos vertinimu, įrodo, kad I. S. narkotines medžiagas – 21, 62 g kanapių ir jų dalių – įsigijo turėdamas tikslą jas platinti. Ši I. S. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

24Esant aptartoms aplinkybėms, kolegija nustato, kad I. S. pagrįstai nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis 2010-02-18, apie 19.00–20.00 val., tikslus laikas nenustatytas, Klaipėdos m., Dragūnų g., prie 11 namo laiptinės, veikdamas bendrai su nenustatytu asmeniu, po 26 Lt už 1 gramą iš D. P. neteisėtai, turėdamas tikslą kitaip platinti, įgijo plastikinį maišelį su 21,62 g narkotinės medžiagos – kanapių (ir jų dalių) – ir susitarė, kad pinigus D. P. perduos po realizacijos, ją parsigabenęs laikė nenustatytoje vietoje. Po to 2010-02-19 plastikinį maišelį su narkotine medžiaga neteisėtai atgabeno prie Naujosios turgavietės, esančios Taikos pr. 80, Klaipėdoje, kur apie 10.20 val. buvo sulaikytas policijos pareigūnų bei pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK, kur asmens apžiūros metu plastikinis maišelis su narkotine medžiaga rastas ir paimtas.

25Tenkinti I. S. apeliacinį skundą dėl jo veikos perkvalifikavimo iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį pagrindo nėra.

26Tačiau kolegija, atsižvelgdama į Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-23 nuosprendį (t. 2, b. l. 48–53), kuriuo apeliacine tvarka išnagrinėjus kito šioje byloje nuteistojo D. P. apeliacinį skundą pastarajam buvo sumažinta vieneriais metais pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta 4 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, konstatuoja, kad yra pagrindas proporcingai sumažinti ir I. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirtą 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Tokią išvadą kolegija daro atsižvelgdama į tai, kad šioje byloje kito nuteistojo D. P. padaryta nusikalstama veika, atsižvelgiant į veikos pobūdį, narkotinių medžiagų kiekį, buvo sunkesnė, taip pat įvertinusi nuteistųjų asmenybes – tiek I. S., tiek D. P. nusikalto ir buvo teisiami pirmą kartą, bei vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

28nuteistojo I. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

29Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nuosprendį pakeisti:

30I. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirti dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

31Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 3. I. S. nuspręsta suimti nuosprendžiui įsiteisėjus.... 4. Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo faktinio I. S. sulaikymo dienos.... 5. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, – 21,13 g... 6. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir D. P., tačiau dėl jo byla apeliacine... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. I. S. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė... 9. Apeliaciniu skundu nuteistasis I. S. prašo pakeisti Klaipėdos miesto... 10. Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 11. Prokuroras prašo apeliacinį skundą atmesti.... 12. Nuteistojo I. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos... 14. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 20 straipsniu, visas bylos... 15. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė,... 16. Nors nuteistasis I. S. tikslo turėjimą platinti narkotines medžiagas neigia,... 17. Teismas motyvuotai paneigė I. S. teisminio bylos nagrinėjimo metu duotus... 18. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad turint operatyvinio pobūdžio... 19. Iš karto po sulaikymo I. S. savo 2010-02-19 rašytame paaiškinime (t. 1, b.... 20. Nuteistasis I. S. be pagrindo apeliuoja į tai, kad jo kaltė dėl narkotinių... 21. Kaip liudytojai apklausti policijos pareigūnai S. Olšauskas ir V.... 22. Be to, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, I. S. tikslo... 23. Aptarti duomenys, kolegijos vertinimu, įrodo, kad I. S. narkotines medžiagas... 24. Esant aptartoms aplinkybėms, kolegija nustato, kad I. S. pagrįstai nuteistas... 25. Tenkinti I. S. apeliacinį skundą dėl jo veikos perkvalifikavimo iš BK 260... 26. Tačiau kolegija, atsižvelgdama į Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-23... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 28. nuteistojo I. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 29. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nuosprendį pakeisti:... 30. I. S. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirti dvejų metų laisvės atėmimo... 31. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....