Byla 2K-281/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Viktoro Aiduko, Josifo Tomaševičiaus ir pranešėjo Jono Prapiesčio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Z. (M. Z.) kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 11 d. nuosprendžio, kuriuo M. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 260 straipsnio 1 dalį už 2007 m. rugpjūčio 2 d. įvykdytą nusikalstamą veiką ketveriems metams, pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už 2007 m. rugpjūčio 9 d. įvykdytą nusikalstamą veiką – ketveriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes iš dalies sudėjus, galutinė subendrinta bausmė M. Z. paskirta laisvės atėmimas penkeriems metams.

2Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 11 d. nutartis, kuria nuteistojo M. Z. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,

4

Nustatė

5M. Z. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, įsigijo narkotinės medžiagos – heroino ir pasikėsino jį išplatinti. M. Z., turėdamas tikslą platinti, 2007 m. rugpjūčio 2 d., apie 15.10 val., Vilniuje, Dzūkų g. 95, iš A. K. (K.) neatlygintinai įsigijo 0,242 g heroino, kurį parsinešė į Zarasų g. Vilniuje ir tą pačią dieną apie 16.10 val. permetė per tvorą į Vilniaus 2–ųjų pataisos namų teritoriją, tačiau paketas su minėta narkotine medžiaga nukrito į bausmę atliekantiems nuteistiesiems neprieinamą teritoriją – apsaugos perimetro 4–ąjį ruožą.

6M. Z. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistas ir už tai, kad neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, įsigijo narkotinės medžiagos – heroino ir pasikėsino ją išplatinti. M. Z., turėdamas tikslą platinti, 2007 m. rugpjūčio 9 d., apie 15.20 val., Vilniuje, Dzūkų g. 95, iš A. K. neatlygintinai įsigijo 0,364 g heroino, kurį parsinešė į Zarasų g. Vilniuje ir tą pačią dieną apie 16.20 val. permetė per tvorą į Vilniaus 2–ųjų pataisos namų teritoriją, tačiau paketas su minėta narkotine medžiaga nukrito prie kontrolinio praleidimo posto Nr. 3 ir iš karto buvo paimtas pataisos namų apsaugos darbuotojų.

7Kasaciniu skundu nuteistasis M. Z. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir jo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 1 dalies į 259 straipsnio 1 dalį bei sušvelninti jam paskirtą bausmę.

8Kasatorius nurodo, kad abu kartus (2007 m. rugpjūčio 7 d. ir 2007 m. rugpjūčio 9 d.) po 4 g heroino jam perdavė A. K. ir paprašė jį permesti į Vilniaus 2–ųjų pataisos namų teritoriją, tačiau didžiąją dalį heroino jis (kasatorius) nusprendė pasilikti „savo reikmėms, o permesti tik labai mažą kiekį“. Kasatoriaus tvirtinimu, jis nenorėjo platinti narkotinių medžiagų ir neturėjo tokio tikslo, nes tokiu atveju nuteistieji būtų sužinoję, kad jis juos apgavo ir didžiąją narkotinių medžiagų dalį pasiliko sau. Todėl, pasak kasatoriaus, jis inscenizavo permetimą, kuris jam neva nepavyko, t. y. specialiai metė paketus su narkotinėmis medžiagomis taip bei ten, kad jie nepatektų nuteistiesiems ir juos paimtų pataisos namų darbuotojai. Kartu kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad jis pats yra atlikinėjęs bausmę Vilniaus 2–uosiuose pataisos namuose ir, jei tikrai būtų norėjęs, jog „paketas pasiektų adresatą, tai išvis nerizikuotų ir nemestų jo prie praleidimo posto Nr. 3, kur pastoviai būna apsaugos darbuotojai ir kur yra labai didelė tikimybė, kad paketas bus pastebėtas“. Kasatoriaus nuomone, tai, kad jis metė narkotines medžiagas į Vilniaus 2–ųjų pataisos namų teritoriją, nesudaro pagrindo teigti, jog jis narkotines medžiagas bandė platinti ar jomis disponuoti, nes jos niekam neatiteko ir jų niekas nebandė pasiimti. Be to, kasatoriaus teigimu, teismas neatsižvelgė į narkotinių medžiagų kiekį – šių medžiagų bendros masės nepakanka net vienam kartui.

9Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Gintautas Paškevičius atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo M. Z. kasacinį skundą atmesti.

10Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad nuteistojo argumentas, jog „jis paketų su narkotine medžiaga – heroinu – permetimus imitavo, grindžiamas tik jo gyvenimiška patirtimi bei samprotavimais“. Pasak prokuroro, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad buvo reali galimybė narkotikus permesti bausmę atliekantiems nuteistiesiems, taip pat tai, kad narkotikų permetimo į pataisos namų teritoriją vietą ir laiką pasirinko ne pats M. Z.. Prokuroro tvirtinimu, apeliacinės instancijos teismo nutartyje pakankamai išsamiai ir aiškiai nurodyti motyvai dėl veikos kvalifikacijos, narkotinių medžiagų kiekio bei paskirtos bausmės dydžio.

11Nuteistojo M. Z. kasacinis skundas atmestinas.

12Esminis nuteistojo M. Z. skundo argumentas yra tas, kad jis, pasak kasatoriaus, neturėjo tikslo platinti narkotinių medžiagų, todėl jo nusikalstama veika neteisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

13Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba šias medžiagas pardavė ar kitaip platino. Vadinasi, nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas iš dispozicijoje nurodytų alternatyvių objektyvių požymių ir tikslas minėtas medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Pažymėtina, kad nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2007, 2K-781/2007, 2K-4/2009, 2K-36/2009, 2K-75/2009).

14Iš baudžiamosios bylos matyti, kad, teismams visapusiškai išanalizavus byloje esančius įrodymus ir įvertinus jų visetą, nustatyta, jog: nuteistasis M. Z. abu kartus narkotines medžiagas permetė A. K. prašymu, jo nurodytoje vietoje; plastikinius maišelius su narkotinėmis medžiagomis iš A. K. jis paimdavo likus valandai iki permetimų; dėl permetimų laiko bei vietos buvo tariamasi telefonu su vienu iš bausmę Vilniaus 2–uosiose pataisos namuose atliekančių asmenų; pirmą kartą nepavykus narkotinių medžiagų permetimui (paketui nukritus į apsaugos ruožą ir patekus į apsaugos darbuotojų rankas), M. Z. antrą kartą narkotines medžiagas permetė kitoje vietoje (tačiau ir šįkart jas paėmė apsaugos darbuotojai); buvo reali galimybė permesti bausmę atliekantiems nutiestiesiems. Vadinasi, šie objektyvūs bylos duomenys patvirtina, kad M. Z. heroiną įgijo, laikė, gabeno turėdamas tikslą jį platinti. Todėl pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nuteistojo M. Z. aiškinimą, kad jis neturėjo tikslo platinti narkotinių medžiagų, pagrįstai įvertino kaip neatitinkantį bylos aplinkybių.

15Taigi nuteistojo M. Z. nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Nuteistojo M. Z. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai