Byla 2K-75/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Aldonos Rakauskienės, pranešėjo Benedikto Stakausko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. K. kasacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 9 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 201 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams.

2Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 2 d. nutartis, kuria nuteistojo V. K. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

4V. K. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis, turėdamas tikslą jas platinti, o būtent: nuo 1995 m. pavasario pabaigos iki 1995 m. rudens pradžios ir nuo 2006 m. pavasario pabaigos iki 2006 m. rudens pradžios, tikslus laikas nenustatytas, ( - ), apie vieno aro dydžio sklype prie negyvenamos sodybos ( - ) kaime, neteisėtai užsiaugino ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą kiekį aguonų, kurias sumalė ir tokiu būdu pasigamino nenustatytą kiekį narkotinės medžiagos – aguonų ir jų dalių. 2006 m. rudenį, tiksliai nenustatytu laiku, ( - ) kaime, iš nenustatyto asmens už 40 Lt neteisėtai įgijo tiksliai nenustatytą kiekį narkotinės medžiagos – aguonų ir jų dalių, bendrai neteisėtai įgydamas ne mažiau kaip 18 kg 759,86 g narkotinių medžiagų – aguonų ir jų dalių ir jas iki 2007 m. kovo 28 d. neteisėtai laikė savo sodybos, esančios ( - ) kaime, ūkiniame pastate; po to jas neteisėtai pargabeno į negyvenamą sodybą ( - ) kaime, kurios ūkiniame pastate tą pačią dieną iš dalies susmulkintų aguonų ir jų dalių (tikslus kiekis nenustatytas) neteisėtai pagamino 63530 ml (63,53 litro) narkotinės medžiagos – aguonų ir jų dalių ekstrakto, kurį toliau laikė negyvenamoje sodyboje bei, turėdamas tikslą platinti, pagamino narkotinę medžiagą – 51,8366 g aguonų ir jų dalių koncentrato – kurią neteisėtai parsigabeno į savo sodybą; 2007 m. kovo 29 d., dalį, t. y. 12,8175 g narkotinių medžiagų – aguonų ir jų dalių koncentrato, iš savo sodybos, turėdamas tikslą parduoti, automobiliu „VW Golf“ (valst. nr. (duomenys neskelbtini)) neteisėtai gabeno į ( - ) miestą, kur apie 15.55 val. ( - ) gatvėje buvo sulaikytas policijos pareigūnų; likęs kiekis neteisėtai laikomų narkotinių medžiagų – 18 kg 759,86 g aguonų ir jų dalių, 63530 ml (63,53 litro) aguonų ir jų dalių ekstrakto bei 39,0191 g aguonų ir jų dalių koncentrato – kratų metu 2007 m. kovo 29 ir 30 d. buvo rasta bei paimta iš jo gyvenamos bei negyvenamos sodybų, esančių ( - ) kaime.

5Taip pat V. K. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė techninio etilo alkoholio skiedinį, o būtent: 2007 m. kovo 26 d., tiksliai nenustatytu laiku, turgavietėje, esančioje ( - ) mieste, ( - ), turėdamas tikslą realizuoti – atsiskaityti su darbininkais bei talkininkais už atliktus ūkio darbus – iš nenustatyto asmens už 210 Lt neteisėtai įgijo 31,2 litro 95,4 procentų techninio etilo alkoholio skiedinio, kurį neteisėtai pargabeno į savo sodybą, esančią ( - ) kaime, ir neteisėtai laikė gyvenamojo namo prieangyje iki 2007 m. kovo 29 d. 20.50 val., kol kratos metu jį rado ir paėmė ( - ) policijos komisariato pareigūnai.

6Kasaciniu skundu nuteistasis V. K. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 2 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius nurodo, kad apkaltinamasis nuosprendis dėl jo priimtas pažeidžiant BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes pagrįstas teisme neišnagrinėtais įrodymais. Nuteistojo teigimu, teismas jo kaltę pagal BK 260 straipsnio 1 dalį neteisėtu narkotinių medžiagų disponavimu, turint tikslą jas platinti, iš esmės motyvavo jo ikiteisminio tyrimo metu pareigūnams duotais parodymais, kurie pagal BPK 276 straipsnio 4 dalį negali būti savarankiškas įrodymų šaltinis. Juolab, kad jis teisme šiuos parodymus paneigė bei nurodė parodymų keitimo priežastis. Be to, pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai netyrė ir nesiaiškino, ar jis anksčiau platino narkotines medžiagas, ar turi ryšių narkotinėms medžiagoms realizuoti, nepasisakė, ar pas jį aptiktos narkotinės medžiagos tinkamos parduoti. Kasatoriaus nuomone, apkaltinamasis nuosprendis negali būti pagrįstas tik jo ikiteisminiame tyrime duotais parodymais bei iš jų išvestais duomenimis, todėl jo veika, neįrodžius tikslo platinti narkotines medžiagas, turėjo būti kvalifikuota ne pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, o pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

7Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras prašo nuteistojo V. K. kasacinį skundą atmesti. Prokuroras teigia, kad pirmosios instancijos teismas visas bylos aplinkybes išsamiai išnagrinėjo ir apkaltinamąjį nuosprendį pagrindė teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais, atitinkančiais BPK 20 straipsnio reikalavimus. Anot prokuroro, esant nenuosekliems ir prieštaringiems nuteistojo parodymams, teismas turėjo pagrindą įrodymų tyrimo metu taikyti BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatą bei perskaityti nuteistojo V. K. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose jis pripažino turėjęs tikslą narkotines medžiagas parduoti. Prokuroro nuomone, apeliacinės instancijos teismas išsamiai patikrino pirmosios instancijos teismo išvadų teisingumą, dar kartą įvertino įrodymus ir nutartyje išdėstė motyvus, paaiškinančius, kodėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl V. K. kaltės, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, yra teisingos. Prokuroras nurodo, kad nuteistasis V. K. neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis, turėdamas tikslą jas platinti, todėl jo padaryta veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 1 dalies, sudėtį.

8Kasacinis skundas atmestinas.

9Dėl BK 260 straipsnio 1 dalies taikymo

10Abiejų instancijų teismai konstatavo, kad nuteistasis V. K. neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis, turėdamas tikslą jas platinti (BK 260 straipsnio 1 dalis). Kolegijos nuomone, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai išsamiai ištyrė bylos aplinkybes, tinkamai įvertino faktinius duomenis, išsiaiškino, kaip kaltinamasis (nuteistasis) suvokė kaltinimo inkriminuotos nusikalstamos veikos požymius, kokios buvo jo valinės pastangos dėl padarinių, taip pat kokie buvo veikos tikslai.

11BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą, perdirbimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, arba už šių medžiagų neteisėtą pardavimą ar kitokį platinimą. Nusikaltimo sudėtis formalioji. Vadinasi, nusikaltimas yra baigtas, kai asmuo padaro bent vieną iš įstatymo dispozicijoje numatytų veikų, turėdamas tikslą narkotines ar psichotropines medžiagas parduoti arba kitaip platinti. Nustatant tikslą reikšmės turi surastų medžiagų apimtis (žaliavos kiekis, paruoštų vartoti dozių skaičius ir kt.), kaltininko asmenybė (ar pats vartoja, ar anksčiau platino ir kt.). Nagrinėjamoje byloje nuteistasis V. K. neginčijo narkotinių medžiagų – aguonų bei jų dalių (sausų medžiagų, ekstrakto, koncentrato) gaminimo, laikymo, gabenimo, bet nesutiko su kitu veikos būtinuoju požymiu „turint tikslą platinti“, kurį pripažino įrodytu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Teisėjų kolegija pažymi, kad nusikalstamos veikos subjektyvieji požymiai glaudžiai susiję su objektyviaisiais, ir kaltės turinys, veiklos tikslai atskleidžiami ne tik kaltinamojo parodymais, bet ir kitais baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka gautais duomenimis. Teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais, t. y. įvykio vietos, surastų daiktų apžiūros bei kratų protokolais, matavimo, svėrimo aktais, specialisto išvadomis ir kt. nustatyta, kad V. K. atliko didelės apimties paruošiamuosius veiksmus narkotinėms medžiagoms gaminti: vieno aro dydžio sklype užaugino bei papildomai įgijo aguonų bei jų dalių, negyvenamoje sodyboje numatė narkotinių medžiagų gaminimo vietą, įsigijo organinius tirpiklius, didelės apimties indus bei kitas priemones šioms medžiagoms gaminti. Pagal liudytojo Ž. B. parodymus, turint informacijos apie narkotinių medžiagų platinimą, V. K. policijos pareigūnų sulaikytas automobiliu gabenęs 12,8 g aguonų bei jų dalių koncentrato. Paties nuteistojo parodymai dėl narkotinių medžiagų gaminimo tikslo – prieštaringi. Ikiteisminio tyrimo metu teigęs, kad narkotines medžiagas gaminęs pardavimui, bei nurodęs kainą ir konkretų pirkėją, V. K. teisiamajame posėdyje pakeitė parodymus ir paaiškino, kad narkotines medžiagas gamino savo asmeninėms reikmėms, nors, pagal nuteistąjį, jis narkotikų nevartojęs, ateityje ketinęs išbandyti jų poveikį. Be to, jis parodė, kad narkotikus planavo vartoti nedideliais kiekiais, kad neįprastų. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas abejotinais kaltinamojo parodymus apie narkotinių medžiagų gaminimo bei laikymo tikslą, rėmėsi ikiteisminio tyrimo teisėjui duotais įtariamojo V. K. parodymais (T. 1, b. l. 105). Šie įtariamojo parodymai buvo perskaityti, išanalizuoti ir kaip įrodymai apie narkotinių medžiagų gaminimą turint tikslą platinti įvertinti visų bylos duomenų kontekste. Tokia bylos duomenų vertinimo tvarka atitinka baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus. BPK 276 straipsnyje išdėstyti atvejai, kada gali būti perskaitomi kaltinamojo pirmiau duoti parodymai. Aptariamo straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti teisiamajame posėdyje balsu perskaitomi kaltinamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui, jeigu šie parodymai skiriasi nuo teisiamajame posėdyje duotų parodymų. Teismas taip pat, laikydamasis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, ištyrė bei įvertino ikiteisminio tyrimo pareigūnui kaltinamojo duotus parodymus apie ketinimus platinti narkotines medžiagas. Remdamasis kaltinamojo parodymų analize ir juos įvertindamas kitų bylos įrodymų kontekste, teismas turėjo teisę nuspręsti, kurie parodymai atitinka nustatytas aplinkybes dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis. Teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma (BPK 301 straipsnio 1 dalis) patvirtina teismų išvadas, kad nuteistasis V. K. neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis turėdamas tikslą jas platinti. Padaryta veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 1 dalyje, sudėtį ir nėra teisinio pagrindo ją perkvalifikuoti į BK 259 straipsnio 1 dalį, kaip to prašoma kasaciniame skunde. Baudžiamasis įstatymas kasatoriui pritaikytas tinkamai.

12Nesant BPK 369 straipsnyje numatytų pagrindų keisti ar naikinti teismų priimtus procesinius sprendimus, kasacinis skundas atmetamas.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Nuteistojo V. K. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai