Byla 2K-36/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vladislovo Ranonio, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Vytauto Greičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. B. kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje, 260 straipsnio 2 dalyje, 253 straipsnio 1 dalyje ir nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį trejiems metams laisvės atėmimo, pagal BK 260 straipsnio 2 dalį – devyneriems metams laisvės atėmimo, pagal BK 253 straipsnio 1 dalį – vieneriems metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu bei dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas devyneriems metams ir šešiems mėnesiams.

3Taip pat skundžiamas Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 30 d. nuosprendis, kuriuo A. B. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Greičiaus pranešimą,

Nustatė

5A. B. nuteistas už tai, kad nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto šaltinio, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įgijo 11, 375 g psichotropinės medžiagos MDMA, kurią parsinešė į savo namus, esančius Jonavos mieste, ir ten laikė iki 2007 m. sausio 30 d., 18.30 val., kuomet ją neteisėtai pardavė R. S.

6Be to, A. B. 2007 m. kovo 7 d. rytą, tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto šaltinio, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įgijo didelį kiekį – 45.005 g psichotropinės medžiagos MDMA, 1.494 g psichotropinės medžiagos metamfetamino bei 1.048 g narkotinės medžiagos kanapių ir jų dalių, kurias parsinešė į savo namus ir ten laikė iki 2007 m. kovo 7 d., 12.20 val. kuomet, E. K. perdavus šias psichotropines ir narkotines medžiagas G. V., kad šis jas išmestų namo kieme, G. V. sulaikymo metu, šias visas psichotropines ir narkotines medžiagas rado bei paėmė policijos pareigūnai.

7Taip pat A. B. nuteistas už tai, kad nenustatytu laiku, iš nenustatyto šaltinio, neturėdamas leidimo, įgijo 24 vienetus pramoninės gamybos, 12 kalibro medžioklinių šovinių, kuriuos parsinešė į garažą ir ten spintelėje neteisėtai laikė iki 2007 m. kovo 7 d., kuomet kratos metu juos rado policijos pareigūnai.

8Nuteistasis A. B. kasaciniu skundu prašo apeliacinės instancijos teismo nuosprendį pakeisti ir jo nusikalstamą veiką (didelio kiekio psichotropinių ir narkotinių medžiagų įgijimo 2007-03-07 ir jų laikymo) perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 2 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį ir skirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę arba laisvės atėmimą, nustatant šios bausmės dydį artimą minimaliam. Nuteistasis teigia, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis, kuriuo buvo atmestas jo apeliacinis skundas, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teismo nuosprendyje išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, grindžiamos prielaidomis, nebuvo paneigta versija, kad nuteistasis draudžiamas medžiagas įgijo savo asmeniniam naudojimui, neturėdamas tikslo platinti. Apeliacinės instancijos teismas tik deklaratyviai konstatavo, kad kasatoriaus padaryta veika kvalifikuota teisingai. Nėra motyvuota išvada apie tikslą platinti psichotropines ir narkotines medžiagas, nenurodyta ir faktinių duomenų, kurie leidžia padaryti išvadą, kad kasatorius turėjo tikslą platinti draudžiamas medžiagas. Tuo tarpu kvalifikuojant veiką pagal BK 260 straipsnio 2 dalį be objektyviosios nusikalstamos veikos pusės požymių būtina nustatyti ir tikslą platinti psichotropines ar narkotines medžiagas. Visos abejonės, kurių negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai, nuosprendis turi būti pagrįstas tik neginčytinais įrodymais nustačius asmens kaltę dėl inkriminuotų veikų padarymo. Psichotropines ir narkotines medžiagas jis turėjo tik keletą valandų, buvo jas įgijęs savo vartojimui ir jų niekam neperdavė bei nesiekė platinti. Byloje esantys įrodymai nepaneigia jo aiškinimo.

9A. B. teigia, kad jo veikoje nėra subjektyviosios pusės elemento. Jis teismui buvo paaiškinęs, kad daugelį metų vartojo įvairias psichotropines ir narkotines medžiagas ir yra nuo jų priklausomas. Už anksčiau parduotas medžiagas gavęs pinigus, prie jų pridėjo savo 200 Lt ir už visą sumą (1000 Lt) nusipirko nuosprendyje minimas psichotropines ir narkotines medžiagas, kurių dalį sunaudojo iš karto (rūkė kanapes), o likusį kiekį parsinešė namo, kur šios medžiagos buvo laikomos iki jas jo sugyventinė perdavė G. V., kuris su jomis prie A. B. namo ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

10Atsiliepime prokuroras prašo A. B. kasacinį skundą atmesti. Nurodo, kad nuteistojo kasacinis skundas analogiškas apeliaciniam skundui, apeliacinės instancijos teismas išsamiai ir motyvuotai atsakė į visus esminius apeliacinio skundo argumentus. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad skundo argumentai apie tai, jog A. B. narkotines medžiagas įgijo sau, yra nepagrįsti ir paneigti bylos medžiaga. Byloje nustatyta, kad A. B. 2007-03-07 ryte, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įgijo didelį kiekį – 45.005 g psichotropinės medžiagos MDMA, 1.1494 g psichotropinės medžiagos metamfetamino bei 1.048 g narkotinės medžiagos kanapių ir jų dalių. Nuteistasis neginčija įgijęs šias psichotropines medžiagas, bet nesutinka su teismo išvada, jog turėjo tikslą jas platinti. Teismų nustatytos aplinkybės, objektyvūs ir subjektyvūs veikos požymiai neginčijamai patvirtina A. B. nusikalstamą veiką. Visuma įrodymų patvirtina, kad kasatorius policijos pareigūnams buvo žinomas ir sulaikytas kaip asmuo, anksčiau pardavęs nuteistajai R. S. psichotropines medžiagas, ko kasatorius ir neginčija. Byloje nustatyta, jog kasatorius palaikė nevienkartinius ryšius su kitais asmenimis dėl psichotropinių medžiagų platinimo. Kasatoriaus 2007-03-07 įsigytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis akivaizdžiai viršija narkotines ar psichotropines medžiagas vartojančio žmogaus poreikius. Be to, byloje nustatyta, jog A. B. sunkiai vertėsi, neturėjo darbo nei jis, nei jo sugyventinė, reikėjo išlaikyti dukrą, mėnesio pajamos sudarė apie 600 Lt. Todėl logiškai nepaaiškinama, jog kasatorius, jo teigimu, tenkinti savo asmeniniam poreikiams galėjo skirti 1000 Lt, kuriuos išleido įsigyti didelį kiekį psichotropinių medžiagų, kokį vienas asmuo gali suvartoti per ilgą laiką. Šios objektyvios aplinkybės patvirtina, kad kasatorius įsigijo psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas realizuoti ir taip neteisėtai gauti pajamų. Bylą išnagrinėjusių teismų išvados dėl A. B. padaryto nusikaltimo kvalifikavimo grindžiamos jų konstatuotomis faktinėmis aplinkybėmis, yra pagrįstos ir logiškos. Perkvalifikuoti padarytą veiką pagal BK 259 straipsnio 1 dalį nėra pagrindo. Teismai kasatoriaus veiką pagrįstai kvalifikavo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį ir už šią veiką paskyrė bausmę, atitinkančią bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

11Nuteistojo A. B. kasacinis skundas atmestinas.

12Dėl Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalies taikymo

13Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą didelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba už jų pardavimą ar kitokį platinimą. Kasatorius nuteistas už neteisėtą įgijimą ir laikymą didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų turint tikslą jas platinti. A. B. neneigia neteisėtai įgijęs bei laikęs šias medžiagas, tačiau neigia turėjęs tikslą jas platinti. Įrodinėjant narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo tikslą turi būti remiamasi ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Turi būti atsižvelgiama į įgytų narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį, šių medžiagų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybes, kaltininko elgesį siekiant įgyti tokias medžiagas bei kitas aplinkybes.

14Byloje nustatyta, kad A. B. už 1000 Lt įgijo didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Dalį šių lėšų, už kurias pirko šias medžiagas, buvo įgijęs už anksčiau R. S. parduotas psichotropines medžiagas, 200 vnt. tablečių MDMA. Taip pat nustatyta, kad kasatorius palaikė nevienkartinius ryšius su kitais asmenimis dėl psichotropinių medžiagų platinimo. Kasatorius 2007 m. kovo 7 d. rytą įgijo didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų (be kitų psichotropinių ir narkotinių medžiagų iš jo buvo paimta 502 vnt. tablečių MDMA). Toks įsigytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis akivaizdžiai viršija narkotines ar psichotropines medžiagas vartojančio žmogaus poreikius. Nustatyta, kad A. B. sunkiai vertėsi, tačiau narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijo didelį kiekį, tam skirdamas nemažą sumą, 1000 Lt. Tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismai nustatę šias aplinkybes padarė pagrįstą išvadą, kad kasatorius įgijo didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas platinti ir jo nusikalstamą veiką pagrįstai kvalifikavo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį.

15Nors kasatorius vartoja narkotines medžiagas ir nuo jų yra priklausomas, tačiau teismai padarė pagrįstą išvadą, kad šia aplinkybe nepaneigiama tai, kad jis įgijo didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas platinti.

16Remiantis bylos duomenimis, A. B. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį nuteistas pagrįstai, baudžiamasis įstatymas jo padarytai veikai pritaikytas tinkamai.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Nuteistojo A. B. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai