Byla 1A-69-495/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Daivos Pranytės - Zalieckienės, teisėjų Sigitos Bieliauskienės, Kęstučio Jucio, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Arūnui Stankevičiui, nuteistiesiems R. Č., V. B., V. Ž., V. M., jų gynėjams advokatams Romaldui Briliui, Vytautui Bučiui, Karoliui Jovaišai, Gintarui Ruseckui, specialistui A. K.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų V. Ž., R. Č., V. M., V. B. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžio, kuriuo:

3R. Č. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams.

4Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, R. Č. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

5R. Č. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktas galioti laikinas nuosavybės teisės apribojimas į R. Č. priklausantį turtą: 13 600 Lt ir 31 160 eurus, paimtus 2009 m. kovo 24 d. kratos metu iš R. Č. priklausančio buto, esančio ( - ).

7V. B. pripažinta kalta ir nuteista:

8- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 4 metams;

9- pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (UAB ( - ) turtinės prievolės panaikinimas) laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams.

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintos ir V. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 4 metams 6 mėnesiams.

11Vadovaujantis BK 76 straipsnio 1 dalimi, V. B. atleista nuo bausmės dėl ligos.

12V. B. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

13Vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, V. B. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį baudžiamasis procesas nutrauktas, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (UAB “A” turtinės prievolės panaikinimas).

14V. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, V. Ž. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėti 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

15V. Ž. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį išteisintas, jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

16Vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, V. Ž. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį baudžiamasis procesas nutrauktas, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (UAB “A” turtinės prievolės panaikinimas).

17V. M. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams (UAB ( - ) turtinės prievolės panaikinimas).

18Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, V. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

19Vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, V. M. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį baudžiamasis procesas nutrauktas, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (UAB “A” turtinės prievolės panaikinimas).

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, baudžiamasis procesas dėl kaltinamojo M. V. nutrauktas, jam mirus.

21Vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, baudžiamasis procesas dėl UAB ( - ) nutrauktas, likvidavus UAB ( - ).

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

23R. Č. nuteista už tai, kad ji 2008 m. sausio mėn. – gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniuje, būdama V. B. suburtos ir vadovautos organizuotos grupės nariu, kurioje ji pati, V. B., M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus), V. Ž. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį - M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, klastojant dokumentus, jai kontroliuojant UAB ( - ) banko sąskaitas, V. Ž. iš UAB ( - ) banko sąskaitų paimant grynuosius pinigus, klastojant dokumentus, V. B. prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB ( - ) veiklos vadovavimu, pasisavino UAB ( - ) priklausantį didelės vertės svetimą turtą- 1 416 020 Lt (410 107,74 eurų), o būtent:

24M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) kaip fiktyviam UAB ( - ) direktoriui vykdant V. B. nurodymus, savo parašais patvirtinus V. B. jam pateiktus UAB ( - ) priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) esančios banke ( - ) čekius Nr. 3144643, Nr. 3144644, Nr. 3144646, Nr. 3144648, Nr. 3325826, Nr. 3325827, Nr. 3325828, Nr. 3325829, Nr. 3325830, Nr. 3325832, Nr. 3325833, Nr. 3325834, Nr. 3325835, UAB ( - ) priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) esančios banke AB ( - ) čekius Nr. HL 1863859, Nr. HL 1863860, Nr. HL 1863861, Nr. HL 1863862, Nr. HL 1863863, Nr. HL 1863864, Nr. HL 1863866, Nr. HL 1863867, Nr. HL 1863868, Nr. HL 1863869, Nr. HL 1863870, Nr. HL 1863871, Nr. HL 1863872, Nr. HL 1863873, Nr. HL 1863874, Nr. HL 1863876, Nr. HL 1863877, Nr. HL 1863878, Nr. HL 1863880, Nr. HL 1863881, Nr. HL 1863882, Nr. HL 1863883, Nr. HL 1863885, Nr. HL 1863886, Nr. HL 1863887, Nr. HL 1863889, Nr. HL 1863890, Nr. HL 1863891, Nr. HL 1863892, Nr. HL 1863895, V. B. banko čekius perdavė V. Ž., kuris vykdydamas V. B. bei jos (R. Č.) jam duotus nurodymus, kada, iš kurios banko sąskaitos bei kokias pinigų sumas reikia paimti grynais pinigais, V. Ž. pagal čekius 2008-07-11 Nr. 3144643, 2008-07-16 Nr. 3144644, 2008-08-08 Nr. 3144646, 2008-08-29 čekis Nr. 3144648, 2008-09-26 Nr. 3325826, 2008-10-07 Nr. 3325827, 2008-10-09 Nr. 3325828, 2008-10-16 Nr. 3325829, 2008-10-27 Nr. 3325830, 2008-11-10 Nr. 3325832, 2008-11-11 Nr. 3325833, 2008-12-19 Nr. 3325834, 2008-12-30 Nr. 3325835 iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB ( - ) grynais pinigais paėmė 435 800 Lt ( 126 216,40 eurų), pagal banko čekius 2008-01-08 Nr. HL 1863859, 2008-01-11 Nr. HL 1863860, 2008-01-16 Nr. HL 1863861, 2008-01-17 Nr. HL 1863862, 2008-01-21 Nr. HL 1863863, 2008-01-22 Nr. HL 1863864, 2008-02-25 Nr. HL 1863866, 2008-03-03 Nr. HL 1863867, 2008-03-04 Nr. HL 1863868, 2008-03-20 Nr. HL 1863869, 2008-03-21 Nr. HL 1863870, 2008-03-31 Nr. HL 1863871, 2008-04-03 Nr. HL 1863872, 2008-04-29 Nr. HL 1863873, 2008-04-30 Nr. HL 1863874, 2008-05-13 Nr. HL 1863876, 2008-06-02 Nr. HL 1863877, 2008-06-03 Nr. HL 1863878, 2008-06-04 Nr. HL 1863880, 2008-06-10 Nr. HL 1863881, 2008-06-16 Nr. HL 1863882, 2008-07-04 Nr. HL 1863883, 2008-07-23 Nr. HL 1863885, 2008-08-04 Nr. HL 1863886, 2008-08-05 Nr. HL 1863887, 2008-09-01 Nr. HL 1863889, 2008-09-12 Nr. HL 1863890, 2008-10-16 Nr. HL 1863891, 2008-10-28 Nr. HL 1863892, 2008-12-30 čekis Nr. HL 1863895 iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB ( - ) grynais pinigais paėmė 980 220 Lt (283 891,33 eurų). Šios grynaisiais išimtos pinigų sumos, kurią sudaro iš viso 1 416 020 Lt (410 107,74 eurų), V. Ž. į įmonės kasą neįnešė ir nepateikė dokumentų, pateisinančių šios pinigų sumos panaudojimą UAB ( - ) veikloje, ir juos tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bei vietoje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dalimis atidavė V. B. bei jai (R. Č.), tokiu būdu ji veikdama organizuotoje grupėje su V. B., M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus), V. Ž. pasisavino UAB ( - ) priklausantį didelės - 1 416 020 Lt vertės svetimą turtą, tuo UAB ( - ) padarė 1 416 020 Lt (410 107,74 eurų) turtinę žalą.

25V. B. nuteista už tai, kad ji 2008 m. sausio mėn. – gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniuje, būdama jos suburtos ir vadovautos organizuotos grupės nariu, kurioje ji pati, M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus), R. Č., V. Ž. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkius ir ilgai trunkančius nusikaltimus – pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje panaikinti didelės vertės turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM, sukčiauti, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį - M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, klastojant dokumentus, R. Č. kontroliuojant UAB ( - ) banko sąskaitas, V. Ž. iš UAB ( - ) banko sąskaitų paimant grynuosius pinigus, klastojant dokumentus, ji (V. B.) prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB ( - ) veiklos vadovavimu, pasisavino UAB ( - ) priklausantį didelės vertės svetimą turtą - 1 416 020 Lt (410 107,74 eurų), o būtent:

26M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) kaip fiktyviam UAB ( - ) direktoriui vykdant jos (V. B.) nurodymus, savo parašais patvirtinus jam pateiktus UAB ( - ) priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) esančios banke AB ( - ) čekius Nr. 3144643, Nr. 3144644, Nr. 3144646, Nr. 3144648, Nr. 3325826, Nr. 3325827, Nr. 3325828, Nr. 3325829, Nr. 3325830, Nr. 3325832, Nr. 3325833, Nr. 3325834, Nr. 3325835, UAB ( - ) priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) esančios banke AB ( - ) čekius Nr. HL 1863859, Nr. HL 1863860, Nr. HL 1863861, Nr. HL 1863862, Nr. HL 1863863, Nr. HL 1863864, Nr. HL 1863866, Nr. HL 1863867, Nr. HL 1863868, Nr. HL 1863869, Nr. HL 1863870, Nr. HL 1863871, Nr. HL 1863872, Nr. HL 1863873, Nr. HL 1863874, Nr. HL 1863876, Nr. HL 1863877, Nr. HL 1863878, Nr. HL 1863880, Nr. HL 1863881, Nr. HL 1863882, Nr. HL 1863883, Nr. HL 1863885, Nr. HL 1863886, Nr. HL 1863887, Nr. HL 1863889, Nr. HL 1863890, Nr. HL 1863891, Nr. HL 1863892, Nr. HL 1863895, ji banko čekius perdavė V. Ž., kuris vykdydamas jos (V. B.) bei R. Č. jam duotus nurodymus, kada, iš kurios banko sąskaitos bei kokias pinigų sumas reikia paimti grynais pinigais, V. Ž. pagal čekius 2008-07-11 Nr. 3144643, 2008-07-16 Nr. 3144644, 2008-08-08 Nr. 3144646, 2008-08-29 čekis Nr. 3144648, 2008-09-26 Nr. 3325826, 2008-10-07 Nr. 3325827, 2008-10-09 Nr. 3325828, 2008-10-16 Nr. 3325829, 2008-10-27 Nr. 3325830, 2008-11-10 Nr. 3325832, 2008-11-11 Nr. 3325833, 2008-12-19 Nr. 3325834, 2008-12-30 Nr. 3325835 iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB ( - ) grynais pinigais paėmė 435 800 Lt (126 216,40 eurų), pagal banko čekius 2008-01-08 Nr. HL 1863859, 2008-01-11 Nr. HL 1863860, 2008-01-16 Nr. HL 1863861, 2008-01-17 Nr. HL 1863862, 2008-01-21 Nr. HL 1863863, 2008-01-22 Nr. HL 1863864, 2008-02-25 Nr. HL 1863866, 2008-03-03 Nr. HL 1863867, 2008-03-04 Nr. HL 1863868, 2008-03-20 Nr. HL 1863869, 2008-03-21 Nr. HL 1863870, 2008-03-31 Nr. HL 1863871, 2008-04-03 Nr. HL 1863872, 2008-04-29 Nr. HL 1863873, 2008-04-30 Nr. HL 1863874, 2008-05-13 Nr. HL 1863876, 2008-06-02 Nr. HL 1863877, 2008-06-03 Nr. HL 1863878, 2008-06-04 Nr. HL 1863880, 2008-06-10 Nr. HL 1863881, 2008-06-16 Nr. HL 1863882, 2008-07-04 Nr. HL 1863883, 2008-07-23 Nr. HL 1863885, 2008-08-04 Nr. HL 1863886, 2008-08-05 Nr. HL 1863887, 2008-09-01 Nr. HL 1863889, 2008-09-12 Nr. HL 1863890, 2008-10-16 Nr. HL 1863891, 2008-10-28 Nr. HL 1863892, 2008-12-30 čekis Nr. HL 1863895 iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB ( - ), grynais pinigais paėmė 980 220 Lt (283 891,33 eurų). Šios grynaisiais išimtos pinigų sumos, kurią sudaro iš viso 1 416 020 Lt (41 0107,74 eurų) V. Ž. į įmonės kasą neįnešė ir nepateikė dokumentų, pateisinančių šios pinigų sumos panaudojimą UAB ( - ) veikloje, ir juos tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bei vietoje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dalimis atidavė jai bei R. Č., tokiu būdu ji veikdama organizuotoje grupėje su M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) R. Č., V. Ž. pasisavino UAB ( - ) priklausantį didelės - 1 416 020 Lt (41 0107,74 eurų) vertės svetimą turtą, tuo UAB ( - ) padarė 1 416 020 Lt (41 0107,74 eurų) turtinę žalą.

27Taip pat V. B. nuteista už tai, kad ji laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio mėn. – 2008 m. spalio mėn. 25 d., Vilniuje, būdama jos suburtos ir jos vadovautos organizuotos grupės nare, kurioje ji pati, M. V., atskirais laikotarpiais veikdami bendrininkų grupe su V. M., veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkius ir ilgai trunkančius nusikaltimus – pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje panaikinti didelės vertės turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM, sukčiauti, apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį - M. V. organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, klastojant dokumentus, ji (V. B.) prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB ( - ) veiklos vadovavimu, bei žinodama, jog UAB „( - )” faktiškai jokios veiklos nevykdo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia žinomai melagingas ataskaitas, kad ji yra skirta nusikalstamai veiklai nuslėpti, apgaule UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 1 170 559,89 Lt PVM (339 017,58 eurų), o būtent:

28M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), būnant uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (įm. kodas ( - ), reg. ( - )), direktoriumi, vykdant jos (V. B.) nurodymus, siekiant išvengti pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo, jai pačiai arba jos nurodymu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims kompiuterinės technikos pagalba surašius netikras ir juridinės galios neturinčias UAB “B” PVM s.f. -2006-11-02 serija SEL Nr. 06306 už 15 733,53 Lt, tame tarpe 2 400,03 Lt PVM, 2006-11-06 serija SEL Nr. 06312 už 16 062,48 Lt, tame tarpe 2 450,21 Lt PVM, 2006-11-08 serija SEL Nr. 06314 už 3 362,86 Lt, tame tarpe 512,98 Lt PVM, 2006-11-10 serija SEL Nr. 06316 už 126 954,55 Lt, tame tarpe 19 365,95 Lt PVM, 2006-12-04 serija SEL Nr. 06404 už 23 128 Lt, tame tarpe 3 528 Lt PVM, V. M. jos nurodymu kompiuterinės technikos pagalba surašius netikras ir juridinės galios neturinčias UAB “C” PVM s. f. - 2007-06-26 serija RSI Nr. 6000634 už 131 117 Lt, tame tarpe 20 001 Lt PVM, 2007-07-02 serija RSI Nr. 60000636 už 34 249,5 Lt, tame tarpe 5 224,5 Lt PVM, 2007-07-02 serija RSI Nr. 60000637 už 38 022 Lt, tame tarpe 5 800 Lt PVM, 2007-07-05 serija RSI Nr. 60000645 už 8 3911,11 Lt, tame tarpe 12 800 Lt PVM, 2007-07-20 serija RSI Nr. 60000644 už 33 564,44 Lt, tame tarpe 5 120 Lt PVM, 2007-11-30 serija RSI Nr. 60000721 už 650 795,96 Lt, tame tarpe 99 273,96 Lt PVM, 2007-12-22 serija RSI Nr. 60000733 už 1 502 907,47 Lt, tame tarpe 229 257,07 Lt PVM, 2008-01-02 serija RSI Nr. 60000740 už 60 475 Lt, tame tarpe 9 225 Lt PVM, 2008-01-03 serija RSI Nr. 60000744 už 78 438,6 Lt, tame tarpe 11 965,2 Lt PVM, 2008-01-03 serija RSI Nr. 60000745 už 31 211 Lt, tame tarpe 4 761 Lt PVM, 2008-01-08 serija RSI Nr. 60000749 už 49 257,52 Lt, tame tarpe 7 513,86 Lt PVM, 2008-01-15 serija RSI Nr. 60000747 už 46 020 Lt, tame tarpe 7 020 Lt PVM, 2008-01-18 serija RSI Nr. 60000748 už 41 197,34 Lt, tame tarpe 6 284,34 Lt PVM, 2008-01-31 serija RSI Nr. 60000750 už 56 640 Lt, tame tarpe 8 640 Lt PVM, 2008-02-04 serija RSI Nr. 60000752 už 23 189,36 Lt, tame tarpe 3 537,36 Lt PVM, 2008-02-08 serija RSI Nr. 60000753 už 24 874,4 Lt, tame tarpe 3 794,4 Lt PVM, 2008-02-11 serija RSI Nr. 60000754 už 5 575,5 Lt, tame tarpe 850,5 Lt PVM, 2008-02-15 serija RSI Nr. 60000755 už 62 978,96 Lt, tame tarpe 9 606,96 Lt PVM, 2008-02-18 serija RSI Nr. 60000756 už 50 297,5 Lt, tame tarpe 7 672,5 Lt PVM, 2008-02-26 serija RSI Nr. 60000757 už 44 238,2 Lt, tame tarpe 6 748,2 Lt PVM, 2008-02-27 serija RSI Nr. 60000758 už 103 604 Lt, tame tarpe 15 804 Lt PVM, 2008-02-29 serija RSI Nr. 60000759 už 187 753,34 Lt, tame tarpe 28 640,34 Lt PVM, 2008-03-04 serija RSI Nr. 60000762 už 10 630,62 Lt, tame tarpe 1 621,62 Lt PVM, 2008-03-05 serija RSI Nr. 60000763 už 39 176 Lt tame tarpe 5 976 Lt PVM, 2008-03-05 serija RSI Nr. 60000764 už 11 974,05 Lt, tame tarpe 1 826,55 Lt PVM, 2008-03-07 serija RSI Nr. 60000768 už 8 345,55 Lt, tame tarpe 1 273,05 Lt PVM, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000771 už 5 310 Lt, tame tarpe 810 Lt PVM, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000772 už 11 162,8 Lt, tame tarpe 1 702,8 Lt PVM, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000773 už 23 460,76 Lt, tame tarpe 3 578,76 Lt PVM, 2008-03-13 serija RSI Nr. 60000775 už 11 974,05 Lt, tame tarpe 1 826,55 Lt PVM, 2008-03-20 serija RSI Nr. 60000777 už 35 659,6 Lt, tame tarpe 5 439,6 Lt PVM, 2008-03-25 serija RSI Nr. 60000778 už 53 371,4 Lt, tame tarpe 8 141,4 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000781 už 9 890,76 Lt, tame tarpe 1 508,76 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000782 už 13 947,6 Lt, tame tarpe 2 127,6 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000783 už 51 743 Lt, tame tarpe 7 893 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000784 už 12 586,82 Lt, tame tarpe 1 920,02 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000785 už 99 422,08 Lt, tame tarpe 15 166,08 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000786 už 81 130,9 Lt, tame tarpe 12 375,9 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000788 už 8 345,55 Lt, tame tarpe 1 273,05 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000790 už 450 465,17 Lt, tame tarpe 68 715,03 Lt PVM, 2008-05-30 serija RSI Nr. 60000820 už 352 745,07 Lt, tame tarpe 53 808,57 Lt PVM, 2008-06-25 serija RSI Nr. 60000843 už 22 420 Lt, tame tarpe 3 420 Lt PVM, 2008-06-27 serija RSI Nr. 60000845 už 21 122 Lt, tame tarpe 3 222 Lt PVM, 2008-06-30 serija RSI Nr. 60000846 už 401 302,78 Lt, tame tarpe 61 215,68 Lt PVM, 2008-07-10 serija RSI Nr. 60000852 už 118 236 Lt, tame tarpe 18 036 Lt PVM, 2008-07-21 serija RSI Nr. 60000853 už 29 323 Lt, tame tarpe 4 473 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000856 už 9 281,88 Lt, tame tarpe 1 415,88 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000859 už 73 405,44 Lt, tame tarpe 11 197,44 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000860 už 20 466,86 Lt, tame tarpe 3 122,06 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000865 už 620 455,21 Lt, tame tarpe 94 645,71 Lt PVM, 2008-08-05 serija RSI Nr. 60000868 už 16 449,2 Lt, tame tarpe 2 509,2 Lt PVM, 2008-08-11 serija RSI Nr. 60000872 už 64 451 Lt, tame tarpe 9 831 Lt PVM, 2008-08-25 serija RSI Nr. 60000873 už 106 318 Lt, tame tarpe 16 218 Lt PVM, 2008-08-25 serija RSI Nr. 60000875 už 29 941,03 Lt, tame tarpe 4 567,28 Lt PVM, 2008-08-26 serija RSI Nr. 60000876 už 22 231,2 Lt, tame tarpe 3 391,2 Lt PVM, 2008-08-27 serija RSI Nr. 60000877 už 14 750 Lt, tame tarpe 2 250 Lt PVM, 2008-08-29 serija RSI Nr. 60000878 už 773 147,21 Lt, tame tarpe 117 937,71 Lt PVM, 2008-09-05 serija RSI Nr. 60000881 už 14 891,6 Lt, tame tarpe 2 271,6 Lt PVM, 2008-09-15 serija RSI Nr. 60000883 už 12 741,17 Lt, tame tarpe 1 943,57 Lt PVM, 2008-09-15 serija RSI Nr. 60000884 už 16 685,2 Lt, tame tarpe 2 545,2 Lt PVM, 2008-09-16 serija RSI Nr. 60000886 už 30 410 Lt, tame tarpe 4 638,8 Lt PVM, 2008-09-17 serija RSI Nr. 60000888 už 16 142,4 Lt, tame tarpe 2 462,4 Lt PVM, 2008-09-22 serija RSI Nr. 60000890 už 53 881,16 Lt, tame 8 219,16 Lt PVM, 2008-09-30 serija RSI Nr. 60000891 už 23 538,52 Lt, tame tarpe 3 590,62 Lt PVM, 2008-09-30 serija RSI Nr. 60000893 už 345 170,65 Lt, tame tarpe 52 653,15 Lt PVM, su jose nurodytais tikrovės neatitinkančiais duomenimis, kad iš viso UAB “B” bei UAB „C“ pardavė, o UAB ( - ) pirko prekių bei paslaugų už 7 673 664,31 Lt, tame skaičiuje 1 170 559,46 Lt PVM, ji suklastotas UAB “B” bei UAB „C“ vardu išrašytas PVM s.f. perdavė pasirašyti M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), kuris savo kaip UAB ( - ) direktoriaus parašu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis (nes ūkinės operacijos nurodytomis sąlygomis tikrovėje neįvyko) ir suklastotas PVM s. f. pateikė asmenims tvarkantiems UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei jos (V. B.) nurodymu liepė įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkantys asmenys, nežinodami, kad M. V. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės bei paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2006 m. lapkričio, gruodžio mėn., 2007 m. birželio, liepos, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio, vasario, kovo, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn., taip 1 170 559,89 Lt (339 017,58 eurų) sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2006-12-28, 2007-01-25, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-12-27, 2008-01-25, 2008-02-25, 2008-03-26, 2008-04-25, 2008-06-25, 2008-07-25, 2008-08-25, 2008-09-25, 2008-10-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilniuje darbuotojams.

29V. Ž. nuteistas už tai, kad jis 2008 m. sausio mėn. – gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniuje, būdamas V. B. suburtos ir vadovautos organizuotos grupės nariu, kurioje jis pats, V. B., M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), R. Č. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkius ir ilgai trunkančius nusikaltimus – pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje panaikinti turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM, sukčiauti, apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį - M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, klastojant dokumentus, R. Č. kontroliuojant UAB ( - ) banko sąskaitas, jam (V. Ž.) klastojant UAB ( - ) dokumentus, iš UAB ( - ) banko sąskaitų paimant grynuosius pinigus, V. B. prisiėmus vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB ( - ) veiklos vadovavimu, žinodamas, jog UAB „( - )” Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia žinomai melagingas ataskaitas, kad ji yra skirta nusikalstamai veiklai nuslėpti, pasisavino UAB ( - ) priklausantį didelės vertės svetimą turtą- 1 416 020 Lt (410107,74 eur), o būtent:

30M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), kaip fiktyviam UAB ( - ) direktoriui vykdant V. B. nurodymus, savo parašais patvirtinus jam pateiktus UAB ( - ) priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) esančios banke AB ( - ) čekius Nr. 3144643, Nr. 3144644, Nr. 3144646, Nr. 3144648, Nr. 3325826, Nr. 3325827, Nr. 3325828, Nr. 3325829, Nr. 3325830, Nr. 3325832, Nr. 3325833, Nr. 3325834, Nr. 3325835, UAB ( - ) priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) esančios banke AB ( - ) čekius Nr. HL 1863859, Nr. HL 1863860, Nr. HL 1863861, Nr. HL 1863862, Nr. HL 1863863, Nr. HL 1863864, Nr. HL 1863866, Nr. HL 1863867, Nr. HL 1863868, Nr. HL 1863869, Nr. HL 1863870, Nr. HL 1863871, Nr. HL 1863872, Nr. HL 1863873, Nr. HL 1863874, Nr. HL 1863876, Nr. HL 1863877, Nr. HL 1863878, Nr. HL 1863880, Nr. HL 1863881, Nr. HL 1863882, Nr. HL 1863883, Nr. HL 1863885, Nr. HL 1863886, Nr. HL 1863887, Nr. HL 1863889, Nr. HL 1863890, Nr. HL 1863891, Nr. HL 1863892, Nr. HL 1863895, V. B. banko čekius perdavė jam (V. Ž.). Jis vykdydamas V. B. bei R. Č. jam duotus nurodymus, kada, iš kurios banko sąskaitos bei kokias pinigų sumas reikia paimti grynais pinigais, pagal čekius 2008-07-11 Nr. 3144643, 2008-07-16 Nr. 3144644, 2008-08-08 Nr. 3144646, 2008-08-29 čekis Nr. 3144648, 2008-09-26 Nr. 3325826, 2008-10-07 Nr. 3325827, 2008-10-09 Nr. 3325828, 2008-10-16 Nr. 3325829, 2008-10-27 Nr. 3325830, 2008-11-10 Nr. 3325832, 2008-11-11 Nr. 3325833, 2008-12-19 Nr. 3325834, 2008-12-30 Nr. 3325835 iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB ( - ), grynais pinigais paėmė 435 800 Lt (126 216,40 eurų), pagal banko čekius 2008-01-08 Nr. HL 1863859, 2008-01-11 Nr. HL 1863860, 2008-01-16 Nr. HL 1863861, 2008-01-17 Nr. HL 1863862, 2008-01-21 Nr. HL 1863863, 2008-01-22 Nr. HL 1863864, 2008-02-25 Nr. HL 1863866, 2008-03-03 Nr. HL 1863867, 2008-03-04 Nr. HL 1863868, 2008-03-20 Nr. HL 1863869, 2008-03-21 Nr. HL 1863870, 2008-03-31 Nr. HL 1863871, 2008-04-03 Nr. HL 1863872, 2008-04-29 Nr. HL 1863873, 2008-04-30 Nr. HL 1863874, 2008-05-13 Nr. HL 1863876, 2008-06-02 Nr. HL 1863877, 2008-06-03 Nr. HL 1863878, 2008-06-04 Nr. HL 1863880, 2008-06-10 Nr. HL 1863881, 2008-06-16 Nr. HL 1863882, 2008-07-04 Nr. HL 1863883, 2008-07-23 Nr. HL 1863885, 2008-08-04 Nr. HL 1863886, 2008-08-05 Nr. HL 1863887, 2008-09-01 Nr. HL 1863889, 2008-09-12 Nr. HL 1863890, 2008-10-16 Nr. HL 1863891, 2008-10-28 Nr. HL 1863892, 2008-12-30 Nr. HL 1863895 iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB ( - ), grynais pinigais paėmė 980 220 Lt (283 891,33 eurų). Šios grynaisiais išimtos pinigų sumos, kurią sudaro iš viso 1 416 020 Lt (410 107,74 eurų) jis į įmonės kasą neįnešė ir nepateikė dokumentų, pateisinančių šios pinigų sumos panaudojimą UAB ( - ) veikloje, ir juos tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bei vietoje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dalimis atidavė V. B. bei R. Č., tokiu būdu jis veikdamas organizuotoje grupėje su M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta jam mirus), R. Č., V. B. pasisavino UAB ( - ) priklausantį didelės - 1 416 020 Lt(410 107,74 eurų) vertės svetimą turtą, tuo UAB ( - ) padarė 1 416 020 Lt (410 107,74 eurų) turtinę žalą.

31V. M. nuteista už tai, kad ji laikotarpiu nuo 2007 m. birželio mėn. iki 2008 m. spalio mėn. 25 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Vilniuje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytose vietose, veikdama bendrininkų grupėje su organizuotos grupės nariais V. B., M. V. (kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 1 142 302,72 Lt PVM (330 833,73 eurų), o būtent: vykdant V. B. nurodymus, siekiant išvengti pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo, pagal V. B. jai pateiktus UAB “C” rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s.f., kompiuterinės technikos pagalba surašė netikras ir juridinės galios neturinčias UAB “C” PVM s. f. - 2007-06-26 serija RSI Nr. 6000634 už 131 117 Lt, tame tarpe 20 001 Lt PVM, 2007-07-02 serija RSI Nr. 60000636 už 34 249,5 Lt, tame tarpe 5 224,5 Lt PVM, 2007-07-02 serija RSI Nr. 60000637 už 38 022 Lt, tame tarpe 5 800 Lt PVM, 2007-07-05 serija RSI Nr. 60000645 už 8 3911,11 Lt, tame tarpe 12 800 Lt PVM, 2007-07-20 serija RSI Nr. 60000644 už 33 564,44 Lt, tame tarpe 5 120 Lt PVM, 2007-11-30 serija RSI Nr. 60000721 už 650 795,96 Lt, tame tarpe 99 273,96 Lt PVM, 2007-12-22 serija RSI Nr. 60000733 už 1 502 907,47 Lt, tame tarpe 229 257,07 Lt PVM, 2008-01-02 serija RSI Nr. 60000740 už 60 475 Lt, tame tarpe 9 225 Lt PVM, 2008-01-03 serija RSI Nr. 60000744 už 78 438,6 Lt, tame tarpe 11 965,2 Lt PVM, 2008-01-03 serija RSI Nr. 60000745 už 31 211 Lt, tame tarpe 4 761 Lt PVM, 2008-01-08 serija RSI Nr. 60000749 už 49 257,52 Lt, tame tarpe 7 513,86 Lt PVM, 2008-01-15 serija RSI Nr. 60000747 už 46 020 Lt, tame tarpe 7 020 Lt PVM, 2008-01-18 serija RSI Nr. 60000748 už 41 197,34 Lt, tame tarpe 6 284,34 Lt PVM, 2008-01-31 serija RSI Nr. 60000750 už 56 640 Lt, tame tarpe 8 640 Lt PVM, 2008-02-04 serija RSI Nr. 60000752 už 23 189,36 Lt, tame tarpe 3 537,36 Lt PVM, 2008-02-08 serija RSI Nr. 60000753 už 24 874,4 Lt, tame tarpe 3 794,4 Lt PVM, 2008-02-11 serija RSI Nr. 60000754 už 5 575,5 Lt, tame tarpe 850,5 Lt PVM, 2008-02-15 serija RSI Nr. 60000755 už 62 978,96 Lt, tame tarpe 9 606,96 Lt PVM, 2008-02-18 serija RSI Nr. 60000756 už 50 297,5 Lt, tame tarpe 7 672,5 Lt PVM, 2008-02-26 serija RSI Nr. 60000757 už 44 238,2 Lt, tame tarpe 6 748,2 Lt PVM, 2008-02-27 serija RSI Nr. 60000758 už 103 604 Lt, tame tarpe 15 804 Lt PVM, 2008-02-29 serija RSI Nr. 60000759 už 187 753,34 Lt, tame tarpe 28 640,34 Lt PVM, 2008-03-04 serija RSI Nr. 60000762 už 10 630,62 Lt, tame tarpe 1 621,62 Lt PVM, 2008-03-05 serija RSI Nr. 60000763 už 39 176 Lt tame tarpe 5 976 Lt PVM, 2008-03-05 serija RSI Nr. 60000764 už 11 974,05 Lt, tame tarpe 1 826,55 Lt PVM, 2008-03-07 serija RSI Nr. 60000768 už 8 345,55 Lt, tame tarpe 1 273,05 Lt PVM, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000771 už 5 310 Lt, tame tarpe 810 Lt PVM, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000772 už 11 162,8 Lt, tame tarpe 1 702,8 Lt PVM, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000773 už 23 460,76 Lt, tame tarpe 3 578,76 Lt PVM, 2008-03-13 serija RSI Nr. 60000775 už 11 974,05 Lt, tame tarpe 1 826,55 Lt PVM, 2008-03-20 serija RSI Nr. 60000777 už 35 659,6 Lt, tame tarpe 5 439,6 Lt PVM, 2008-03-25 serija RSI Nr. 60000778 už 53 371,4 Lt, tame tarpe 8 141,4 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000781 už 9 890,76 Lt, tame tarpe 1 508,76 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000782 už 13 947,6 Lt, tame tarpe 2 127,6 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000783 už 51 743 Lt, tame tarpe 7 893 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000784 už 12 586,82 Lt, tame tarpe 1 920,02 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000785 už 99 422,08 Lt, tame tarpe 15 166,08 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000786 už 81 130,9 Lt, tame tarpe 12 375,9 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000788 už 8 345,55 Lt, tame tarpe 1 273,05 Lt PVM, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000790 už 450 465,17 Lt, tame tarpe 68 715,03 Lt PVM, 2008-05-30 serija RSI Nr. 60000820 už 352 745,07 Lt, tame tarpe 53 808,57 Lt PVM, 2008-06-25 serija RSI Nr. 60000843 už 22 420 Lt, tame tarpe 3 420 Lt PVM, 2008-06-27 serija RSI Nr. 60000845 už 21 122 Lt, tame tarpe 3 222 Lt PVM, 2008-06-30 serija RSI Nr. 60000846 už 401 302,78 Lt, tame tarpe 61 215,68 Lt PVM, 2008-07-10 serija RSI Nr. 60000852 už 118 236 Lt, tame tarpe 18 036 Lt PVM, 2008-07-21 serija RSI Nr. 60000853 už 29 323 Lt, tame tarpe 4 473 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000856 už 9 281,88 Lt, tame tarpe 1 415,88 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000859 už 73 405,44 Lt, tame tarpe 11 197,44 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000860 už 20 466,86 Lt, tame tarpe 3 122,06 Lt PVM, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000865 už 620 455,21 Lt, tame tarpe 94 645,71 Lt PVM, 2008-08-05 serija RSI Nr. 60000868 už 16 449,2 Lt, tame tarpe 2 509,2 Lt PVM, 2008-08-11 serija RSI Nr. 60000872 už 64 451 Lt, tame tarpe 9 831 Lt PVM, 2008-08-25 serija RSI Nr. 60000873 už 106 318 Lt, tame tarpe 16 218 Lt PVM, 2008-08-25 serija RSI Nr. 60000875 už 29 941,03 Lt, tame tarpe 4 567,28 Lt PVM, 2008-08-26 serija RSI Nr. 60000876 už 22 231,2 Lt, tame tarpe 3 391,2 Lt PVM, 2008-08-27 serija RSI Nr. 60000877 už 14 750 Lt, tame tarpe 2 250 Lt PVM, 2008-08-29 serija RSI Nr. 60000878 už 773 147,21 Lt, tame tarpe 117 937,71 Lt PVM, 2008-09-05 serija RSI Nr. 60000881 už 14 891,6 Lt, tame tarpe 2 271,6 Lt PVM, 2008-09-15 serija RSI Nr. 60000883 už 12 741,17 Lt, tame tarpe 1 943,57 Lt PVM, 2008-09-15 serija RSI Nr. 60000884 už 16 685,2 Lt, tame tarpe 2 545,2 Lt PVM, 2008-09-16 serija RSI Nr. 60000886 už 30 410 Lt, tame tarpe 4 638,8 Lt PVM, 2008-09-17 serija RSI Nr. 60000888 už 16 142,4 Lt, tame tarpe 2 462,4 Lt PVM, 2008-09-22 serija RSI Nr. 60000890 už 53 881,16 Lt, tame 8 219,16 Lt PVM, 2008-09-30 serija RSI Nr. 60000891 už 23 538,52 Lt, tame tarpe 3 590,62 Lt PVM, 2008-09-30 serija RSI Nr. 60000893 už 345 170,65 Lt, tame tarpe 52 653,15 Lt PVM, su PVM s.f. nurodytais tikrovės neatitinkančiais duomenimis (nes ūkinės operacijos nurodytomis sąlygomis tikrovėje neįvyko), kad iš viso UAB „C“ pardavė, o UAB ( - ) pirko prekių bei paslaugų už 7 488 422,89 Lt, tame skaičiuje 1 142 302,72 Lt PVM bei suklastotas PVM s.f. perdavė V. B., kuri jas pateikė M. V. (kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) bei nurodė jam jose pasirašyti kaip UAB ( - ) direktoriui. M. V. (kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) vykdant V. B. nurodymus, kaip UAB ( - ) direktoriaus parašu patvirtinus PVM s.f. nurodytus tikrovės neatitinkančius duomenis (nes ūkinės operacijos nurodytomis sąlygomis tikrovėje neįvyko), M. V. (kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) suklastotas PVM s.f. pateikė asmenims tvarkantiems UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei V. B. jam duotu nurodymu liepė jas įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkantys asmenys, nežinodami, kad M. V. (kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauka jam mirus) pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės bei paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. birželio, liepos, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio, vasario, kovo, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn., taip 1 142 302,72 Lt (330 833,73 eurų) sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-12-27, 2008-01-25, 2008-02-25, 2008-03-26, 2008-04-25, 2008-06-25, 2008-07-25, 2008-08-25, 2008-09-25, 2008-10-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilniuje darbuotojams.

32Nuteistasis V. Ž. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, panaikinti ir jį išteisinti.

33Apeliantas nurodo, jog nepaisant to, kad teismas siekė nustatyti visumą aplinkybių, turinčių esminę reikšmę teisingam veikos kvalifikavimui, vis dėlto jis ignoravo jo pažeistą teisę į gynybą, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir nepašalino prieštaravimų, keliančių pagrįstas abejones dėl jo kaltės, todėl nepagrįstai jam priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

34Jo teisė į gynybą buvo pažeista byloje atliekant ikiteisminį tyrimą. Vilniaus apygardos teismas, susipažinęs su baudžiamąja byla, kurioje jam ir priimtas skundžiamas nuosprendis, 2013 m. liepos 3 d. nutartimi perdavė šią bylą prokurorui trūkumams pašalinti. Teismas konstatavo, kad minėtoje byloje yra baudžiamojo proceso pažeidimų bei surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaitinamasis aktas. Nepaisant to, jo teisė į gynybą, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje, nebuvo reikiamai užtikrinta, o šios teisės pažeidimas nebuvo pašalintas. Jis kaip įtariamasis nebuvo apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo, kuomet ir būtų paaiškėję, kad tokioje apklausoje nebūtų galėjęs dalyvauti, kaip numato BPK 189 straipsnio 5 dalis, gynėjas, nes realiai jo teisė į gynybą nebuvo užtikrinta. Vienintelis būdas pašalinti tokį pažeidimą buvo jo apklausa dėl jam inkriminuojamų nusikalstamos veikos epizodų, dalyvaujant gynėjui. Kadangi to nebuvo padaryta, tai jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, BPK 20 straipsnio 4 dalies prasme negali būti laikomi teisėtai gautais įrodymais ir jais negalėjo būti grindžiama jo ir kitų teisiamųjų kaltė, kaip tai daroma skundžiamame nuosprendyje.

35Be kita ko, išdėstydamas įrodymus, kuriais grindžiamos išvados, ir motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė kitus įrodymus, teismas teikė prioritetą vieniems įrodomosios informacijos šaltiniams ir kartu nepagrįstai atmetė kitus. Tai matyti iš UAB ( - ) direktoriaus M. V. parodymų vertinimo, kuriais remdamasis teismas konstatavo, kad jis buvo fiktyvus minėtos bendrovės vadovas, o realus – V. B.. Kartu teismas nemotyvuotai ignoravo kitų teisiamųjų ir nešališkų bei nesuinteresuotų liudytojų parodymus, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ). Šią bylą teismas nagrinėjo pagal ieškovo UAB ( - ) 2011-08-12 ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti 2006-09-01 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp A. N. ir M. V. apsimestiniu sandoriu, negaliojančiu nuo jo sudarymo. Vilniaus apygardos teismas atmetė ieškinį ir pažymėjo, kad byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog po ginčijamos sutarties sudarymo M. V., kaip akcininkas, ir nuo 2006-10-02 įmonės vadovas, turėjo faktinę galimybę kontroliuoti bendrovės veiklą, disponavo įmonės antspaudu ir dokumentais nuo 2006-10-02 iki pat bankroto bylos iškėlimo. Šis apeliacine tvarka neapskųstas, taigi, įsigaliojęs teismo sprendimas neginčijamai patvirtina, kad M. V. buvo realus, o ne fiktyvus UAB ( - ) direktorius. Tai visiškai atitinka ne tik teisiamųjų V. B., R. Č., V. M., jo paties, bet ir liudytojų O. O., A. K. parodymus, duotus bylos teisminio nagrinėjimo metu. Dėl paminėtų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paminėtų teisiamųjų parodymus vertino kaip jų siekį išvengti atsakomybės. Juolab, kad yra pagrindas teigti, jog M. V., duodamas parodymus, kad buvo fiktyvus bendrovės direktorius, neabejotinai siekė tokios atsakomybės išvengti. Tuomet, kai byloje yra akivaizdūs prieštaravimai, siekiant juos pašalinti, apelianto manymu, prioritetas teiktinas tiems parodymams, kuriuos patvirtina galiojančiu teismo sprendimu nustatytas faktas, būtent, kad M. V. buvo realus bendrovės direktorius. Jeigu teismas manė kitaip, jis turėjo nurodyti, kodėl atmetė ne tik teisiamųjų ir liudytojų, bet ir Vilniaus apygardos teismo 2012-12-10 sprendimu nustatytas faktines aplinkybes. Kadangi teismas nepašalino šių prieštaravimų ir iš to kylančių pagrįstų abejonių dėl teisiamųjų kaltės pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, tai galioja taisyklė, jog bet kokios nepašalinamos abejonės vertinamos kaltinamojo naudai. Tai reiškia, kad jo ir kitų teisiamųjų veikos kvalifikavimas pagal BK 25 straipsnio 3 dalį yra nepagrįstas ir neteisingas.

36Teismas taip pat nepagrįstai jo ir kitų teisiamųjų veiką kvalifikavo pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos teisminio nagrinėjimo metu jis neneigė, kad iš UAB ( - ) sąskaitų išgryninti pinigai nebūdavo užpajamuoti bendrovės kasoje. Tačiau tai nereiškia, kad tuos pinigus jis neteisėtai ir neatlygintinai pasisavindavo. Priešingai, jis nuosekliai tvirtino, kad pinigai buvo panaudoti pagal tiesioginę ir tikslinę paskirtį - apmokėti darbininkams už atliktus darbus, pirktas paslaugas ir prekes. Nors šie sandoriai ir nebuvo tinkamai įforminti, tačiau tai nereiškia, kad pinigai buvo pasisavinti. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, taikę jam laikiną nuosavybės teisių apribojimą, nerado jokio turto, išskyrus už banko paskolą dar iki jo darbo pradžios UAB ( - ) įsigytą butą ir pagal testamentą paveldėtas žemes. Tai netiesiogiai patvirtina tą aplinkybę, kad jam inkriminuotas 1 416 020 Lt pinigų sumos pasisavinimas neatitinka tikrovės.

37Šiuos nuoseklius ir neprieštaringus jo parodymus patvirtina visuma faktinių bylos duomenų. Netgi M. V., kurio parodymais teismas grindė išvadą dėl to, kad jis buvo fiktyvus UAB ( - ) direktorius, davė parodymus, kad ( - ) buvo realiai veikianti, statybos - montavimo ir kitus darbus atliekanti bendrovė, turinti tam reikalingų materialinių ir finansinių išteklių. Analogiškus parodymus davė ir teisiamoji V. B., R. Č., taip pat liudytojai O. O., A. K.. Tokie parodymai nebuvo paneigti BPK 20 straipsnio 4 dalyje numatytais proceso veiksmais.

38Apeliantas pažymi, jog 2008 metais, kai Lietuvoje vyko statybų bumas, buvo nusistovėjusi ganėtinai įprasta praktika - už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas atsiskaityti grynaisiais pinigais. Nors tokia praktika pažeidė galiojančius buhalterinės apskaitos įstatymus, tačiau nėra pagrįsta ir teisinga, kaip tai daro pirmosios instancijos teismas, automatiškai vertinti tokią veiką kaip turto pasisavinimą, kvalifikuotiną pagal BK 183 straipsnio 2 dalį. Juolab, kad teismas išvados, jog jis, V. B. ir R. Č. pasisavino pinigines lėšas, nepatvirtino jokiais tiesioginiais įrodymais, o visiškai nepagrįstai preziumavo jų kaltę dėl 1 416 020 Lt pasisavinimo. Taip pat svarbu atsižvelgti į aplinkybę, kad turto pasisavinimas gali būti padaromas kelių asmenų, iš kurių turtas ne visiems buvo patikėtas ar buvo jų žinioje, tik tuomet, jeigu tokių asmenų bendromis pastangomis vykdoma veika yra kvalifikuojama kaip bendrininkavimas, nagrinėjamu atveju kaip organizuota grupė. Tačiau, kaip jau minėta, toks veikos kvalifikavimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, o be šios būtinos sąlygos lygiai toks pat yra ne tik V. B., R. Č., bet ir jo veikos kvalifikavimas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

39Nuteistoji R. Č. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžio dalį dėl jos nuteisimo pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį bei kardomosios priemonės pratęsimo panaikinti ir jai priimti naują išteisinamąjį nuosprendį.

40Apeliantės nuomone, skundžiamas nuosprendis dalyje dėl jos nuteisimo pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė BK 25 straipsnio 3 dalies ir 183 straipsnio 2 dalies nuostatas, taip pat padarė ir esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, nes netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nesilaikė įrodymų vertinimui keliamų reikalavimų, vieniems įrodymams suteikė prioritetą prieš kitus, ko pasėkoje pažeidė BPK 20 straipsnio 3-5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies nuostatas.

41Teismas, išvadą, jog ji nusikalstamą veiką padarė organizuota grupe, pagrindė deklaratyviais teiginiais, o ne byloje esančių ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Teismas nenustatė ir neatskleidė jos, veikiant organizuotoje grupėje, padarytų nusikalstamų veiksmų, objektyviosios nei subjektyviosios pusės požymių, nenurodė jos, kaip bendrininkės, rūšies: ar ji buvo vykdytoja, organizatorė, kurstytoja ar padėjėja. Tik nustačius bendrininkavimo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, nustačius, jos kaip bendrininkės, bendrininkavimo rūšį ir formą, buvo galima padaryti išvadą ir nuosprendyje teigti, jog ji padarė jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, bendrininkaujant su organizuotos grupės nariais V. B., M. V. ir V. Ž.. Tik teismui nustačius, jog turto pasisavinimas yra padaromas kelių asmenų bendromis pastangomis, iš kurių ne visiems turtas ar turtinė teisė buvo patikėtas ar buvo jų žinioje, tokių asmenų veika kvalifikuojama, taikant BK 24 straipsnio atitinkamas dalis ir BK 183 straipsnį. Taip pat teismas nuosprendyje nepasisakė, kieno žinioje ir kam buvo patikėtas UAB „( - )” turtas, kurį neva ji su kitais kaltinamaisiais pasisavino.

42Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nepavyko prokurorui pateikti įrodymų, o teismui teisiamojo posėdžio metu juos nustatyti ir jų pagrindu patvirtinti jų susitarimą (net ir konkliudentinius veiksmus) daryti nusikalstamas veikas, todėl nebuvo teisinio pagrindo išvadai, jog ji susitarė su V. B., M. V. ir V. Ž. pasisavinti didelės vertės svetimą turtą. Tokių įrodymų byloje nesurinkta, o prielaidomis grįsti nuosprendį teismas negalėjo.

43Ikiteisminio tyrimo metu bei baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu ji kategoriškai paneigė bet kokius susitarimus su V. B., M. V. ir V. Ž. daryti bet kokias nusikalstamas veikas, kadangi tokio susitarimo nebuvo. Paaiškino, kad su V. B. susipažino atsitiktinai, kadangi abi yra komunikabilios, tai jų atsitiktinė pažintis ir tarpusavio bendravimas sustiprėjo - ji atspausdindavo V. B. dokumentus, raštus, o taip pat bendravo įvairiomis kitokiomis temomis. V. B. pavardę sužinojo tik ikiteisminio tyrimo metu - 2009 03 24 pirmos apklausos metu. Kadangi su UAB „( - )” darbinius santykius ji (apeliantė) nutraukė 2006 m. spalio 1 d., o 2007-03-26 pradėjo dirbti UAB „D” komercijos direktore, tai nesikišo į UAB „( - )” reikalų sprendimą, tačiau pakonsultuodavo M. V. ir V. Ž. juos dominančiais darbiniais klausimais, kaip buvusi UAB „( - )” direktorė, nes gerai žinojo šios bendrovės darbo specifiką ir ypatumus. Šių abiejų bendrovių administracinės patalpos buvo viename kabinete. Teisiamojo posėdžio metu V. B., M. V. ir V. Ž. taip pat nepatvirtino bendrininkavimo ir susitarimo daryti bendras nusikalstamas veikas, nes jų, kaip ji suvokė, niekas nedarė. Taip pat M. V. teisme parodė, kad jam nesuprantamas apeliantei pareikštas kaltinimas, „...kaip R. Č. galėjo kontroliuoti UAB „( - )” bankines sąskaitas, kadangi ji man 2006 10 02 perdavė visus bendrovės dokumentus, antspaudus, bankinius kodus ir slaptas prieigas prie bendrovės sąskaitų bankuose”. Teisme jis taip pat patvirtino, kad „...su manim ji jokių bankinių operacijų neatliko”. Šių M. V. parodymų teismas nevertino. Teisme apklausti liudytojai - buvę UAB „( - )” darbuotojai, taip pat nenurodė nei vienos aplinkybės apie jos, V. B., M. V. bei V. Ž. susitarimą daryti bendras nusikalstamas veikas. Teismo neįvertinti bylos nagrinėjimo metu ištirti garso bei vaizdo įrašai taip pat nepatvirtino susitarimo daryti bendras nusikalstamas veikas. Taigi šie nurodyti bylos faktiniai duomenys paneigia teismo padarytą deklaratyvią išvadą, jog ji susitarė su V. B., M. V. ir V. Ž. daryti bendras nusikalstamas veikas.

44Pagal pareikštą kaltinimą ji kaltinama, jog bendrininkaujant organizuotoje grupėje, ne tik susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą, bet ir: 1) kontroliavo UAB „( - )” banko sąskaitas; 2) davė V. Ž. nurodymus, kada ir iš kurios banko sąskaitos paimti grynus pinigus ir; 3) tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bei vietoje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dalimis paėmė iš V. Ž. pinigus ir juos su V. B., M. V. ir V. Ž. pasisavino.

45Teismas visiškai nepasisakė ir teisiškai neįvertino, BK 24 straipsnio 2 dalies ir 25 straipsnio 3 dalies kontekste, kaip ji kontroliavo UAB ( - ) banko sąskaitas, kokiais veiksmais pasireiškė sąskaitų kontrolė. Kita vertus, teismas ir negalėjo to padaryti, kadangi nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teismo teisiamajame posėdyje nebuvo nustatyti kontrolės būdai ir metodai bei jos padaryti nusikalstami veiksmai, kuriais ji galėjo kontroliuoti šios bendrovės bankines sąskaitas kaltinamajame akte nurodytu laiku. Nuosprendyje teismas tik deklaratyviai teigia, kad ji, bendrininkaudama su kitais kaltinamaisiais pasiskirstė vaidmenis, suvokdama ir siekdama nusikalstamo tikslo, davė nurodymus V. Ž. nuimti nuo bankinės sąskaitos pinigus, o vėliau juos paimdavo. Šie jos veiksmai byloje esančiais įrodymais neįrodyti, todėl ji neteisėtai pripažinta kalta veikus organizuotoje grupėje.

46Be kita ko, apeliantė nurodo, jog pasisavinti UAB ( - ) turtą ji galėjo tik esant dviems pagrindinėms sąlygoms: 1) šis turtas jai turėjo būti patikėtas ir 2) šis turtas turėjo būti jos žinioje. Dar galima ir trečia šios bendrovės turto pasisavinimo galimybė, 3) jeigu turto pasisavinimas padaromas kelių asmenų bendromis pastangomis (bendrininkaujant), iš kurių ne visiems turtas ar turtinė teisė buvo patikėti ar buvo jų žinioje, tik tada tokių asmenų veika kvalifikuojama taikant BK 24 ir 183 straipsnius.

47Bylos faktiniais duomenimis nustatyta, jog ji nutraukė darbinius santykius su UAB ( - ) 2006-10-01, o spalio 2 d. naujajam direktoriui M. V. perdavė visus bendrovės dokumentus, antspaudus ir visa kita, kas priklausė nuosavybės teise bendrovei. Bendrovė jai dėl to jokių pretenzijų nepareiškė ir neturėjo. Šį faktą teisme patvirtino M. V.. Byloje prokuroras nepateikė jokių dokumentų, o teismas taip pat nenustatė duomenų, kurių pagrindu jai būtų buvęs patikėtas ir valdomas UAB „( - )“ priklausantis turtas (pinigai) ar ji būtų turėjusi šio turto (pinigų) atžvilgiu teisiškai apibrėžtus įgaliojimus. Tokių dokumentų byloje nėra, todėl teismas ir nenustatė, jog jai buvo patikėtas UAB ( - ) turtas. Taip pat byloje nėra duomenų (įrodymų), kad UAB ( - ) turtas (pinigai) buvo jos žinioje.

48Minėta, kad bendrovės turtą, šios bylos kontekste, jai buvo galima pasisavinti bendrininkaujant su asmenimis, kuriems šis turtas buvo patikėtas ar buvo jų žinioje pagal užimamas pareigas. Kam buvo bendrovės turtas patikėtas ar kieno žinioje jis buvo, teismas taip pat nuosprendyje nepasisakė. Teismas nuosprendyje M. V. įvardija kaip bendrovės fiktyvų direktorių, o V. B., kaip realų direktorių. Kita vertus, teismas nemotyvuotai ignoravo kitų teisiamųjų ir nešališkų bei nesuinteresuotų liudytojų parodymus, taip pat ir oficialų dokumentą - Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriais nustatytas faktas, jog M. V. buvo realus, o ne fiktyvus direktorius. Šis teismo sprendimas nenuginčytas, galiojantis, teismas dėl jo nepasisakė ir BPK 20 straipsnio tvarka neįvertino. Bylos duomenimis nustatyta, ką patvirtina ir paminėtas teismo sprendimas, kad 2008 m. sausio mėn. - gruodžio mėn. laikotarpyje bendrovės realiu direktoriumi buvo M. V. ir kad jis vienas turėjo galimybę disponuoti bendrovės pinigais, esančiais bankuose. Taigi, kad ją būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti pagal BK 183 straipsnio 2 dalį buvo privalu teismui įrodyti jos nusikalstamą bendrininkavimą su M. V.. Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas be kita ko teisiškai neįvertino to, kad 2014 m. lapkričio 05 d. teisme apklausiant M. V. ir tikrinant jo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų teisėtumą, pagrįstumą ir patikimumą, jis paaiškino, jog „...jokio susitarimo su R. Č. daryti nusikaltimus, nebuvo“. Teismas teisiamojo posėdžio metu duotais jo parodymais nuosprendyje vadovavosi tik epizodiškai ir tik tiek, kiek jie gali būti naudingi apkaltinamojo nuosprendžio jos atžvilgiu priėmimui. Aukščiau nurodytu kategorišku M. V. teiginiu teismas nesivadovavo ir jo nevertino kitų byloje esančių įrodymų kontekste. Nors teismas, grįsdamas jos kaltę cituoja M. V. parodymus, kad „Išgrynintus pinigus jis atiduodavo tiems asmenims, su kuriais eidavo išgryninti pinigus iš banko“, tačiau teismas nenustatė ir nuosprendyje nenurodė, kad ji su juo nei karto nebuvo jokiame banke ir kartu niekada neišėmė iš bankinės sąskaitos grynųjų pinigų. Teismas šios aplinkybės nevertino kitų byloje surinktų įrodymų kontekste. Taip pat teismas nesivadovavo ir nevertino kaip įrodymo kaltinamojo M. V. parodymų „Grynus pinigus atiduodavau apmokėti už medžiagas”, nors šiuos parodymus patvirtino teisme apklausti kaltinamieji ir liudytojai. Taip pat teismas nevertino M. V. parodymų teisme, jog nei jis, nei ji bendrovės pinigų nepasisavino, „...nežinau, kaip R. Č. galėjo kontroliuoti banko sąskaitas, kad su R. Č. jokių bankinių operacijų neatlikau”.

49Teismas jos kaltę grindė V. Ž. ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotais parodymais, pripažino šiuos parodymus įrodymu. Su tokia teismo išvada negalima sutikti, kadangi ji prieštarauja BPK 20 straipsnio 4 dalies reikalavimams. Kadangi V. Ž. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus tik ikiteisminio tyrimo pareigūnui, jis nebuvo apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo, todėl jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai buvo kruopščiai tikrinami teisme - teisiamojo posėdžio metu. Teisme jis buvo apklaustas keturis kartus: 2015 02 20, 2015 06 03, 2015 06 30 ir 2015 09 17. Tik šiuos jo parodymus, patikrintus teisme, gali teismas pripažinti įrodymu ir grįsti (apkaltinamąjį ar išteisinantį) nuosprendį. Tačiau teismas šiuos V. Ž. teisme patikrintus parodymus nelaikė įrodymu ir juos atmetė, jais nuosprendyje nesivadovo, nurodydamas, kad „Nagrinėjamu atveju kaltinamojo V. Ž. parodymus, duotus teisme dėl šio inkriminuoto nusikaltimo, teismas vertina kaip siekimą išvengti atsakomybės“. Kita vertus, šiuos jo parodymus tiek, kiek jie liečia jai pareikštą kaltinimą, patvirtino teisme kaltinamieji V. B., M. V.. Toks teismo V. Ž. parodymų vertinimas neatitinka BPK 20 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatų reikalavimų. Teisme duotų V. Ž. parodymų teismas nesugretino su kitais teisme patikrintais bylos duomenimis, jų nevertino visumoje.

50Apeliantė pastebi, kad kai kurie V. Ž. jos atžvilgiu duoti parodymai ikiteisminio tyrimo metu yra teisingi, pvz.: buvo keli atvejai, kai V. Ž. prašė trumpai pasaugoti ir perduoti M. V. dokumentus ir juose esančius pinigus, kadangi pastarasis vėluoja atvykti iš ( - ), nes V. Ž. skubiai reikėdavo išvykti į objektus darbo reikalais. Ji tokią paslaugą padarydavo. Tačiau nei toks prašymas, nei jos suteikta paslauga nėra nusikalstami. Buvo keli atvejai, kad paimtus trumpam pasaugojimui dokumentus ir pinigus darbo metu M. V. nepasiimdavo, nes dėl užimtumo to negalėdavo padaryti darbo metu. Paskambindavo ir paprašydavo, kad ji pasiimtų į namus, kad jis užvažiuos ir juos pasiims jos namuose, jau po darbo. Kelis kartus jį atvežė moteris - V. B.. Tokia situacija buvusi gal pora kartų. Tačiau tai taip pat nėra nusikalstami veiksmai. Tokias aplinkybes ji nurodė ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir teisiamojo posėdžio metu. Kiti V. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuos teismas cituoja nuosprendyje, nepatvirtinti byloje esančiais ir teisme ištirtais bylos duomenimis, todėl teismas negalėjo jais, kaip įrodymais, vadovautis.

51Tais pačiais argumentais teismas nepagrįstai atmetė jos parodymus, duotus teisme. Nuosprendyje teismas nurodė, jog pagarsino jos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Tačiau toks formalus parodymų pagarsinimas nesudaro pagrindo teismui nesivadovauti teisme jos duotais parodymais. Teismas privalėjo patikrinti tas aplinkybes, kurios jo manymu, nesutampa su teisme nurodytomis ir pašalinti esančius prieštaravimus. Teismas to nepadarė nei teisiamojo posėdžio metu, nei jau surašydamas apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas neturėjo teisinės procesinės galimybės ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotus parodymus pripažinti įrodymu ir jais grįsti nuosprendį. Juolab, kad jos teisme duotus parodymus patvirtina V. B., V. Ž., M. V., byloje apklausti nešališki liudytojai.

52Teismas jos kaltę grindė ir 2009 04 08 slaptažodžių generatoriaus apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad jos bute rastas UAB ( - ) banko kodų generatorius, 2012-09-11 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad jos gyvenamosiose patalpose rastas UAB ( - ) antspaudas, 2012-09-14 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad jos gyvenamosiose patalpose rasti tušti popieriaus lapai bei UAB ( - ) blankai su UAB ( - ) direktoriaus M. V. parašais. Tačiau teismas visiškai nemotyvavo, koks yra priežastinis ryšys tarp šių daiktų suradimo jos bute fakto ir neva jos padarytų nusikalstamų veikų: 1) UAB ( - ) banko sąskaitų kontrolės; 2) jos duotų nurodymų V. Ž., kada ir iš kurios banko sąskaitos paimti grynuosius pinigus ir 3) šių pinigų paėmimo iš V. Ž.. Nurodo, jog šis UAB ( - ) turtas jos namuose atsirado tada, kai UAB ( - ) ir UAB „D“ prievarta buvo išmetami iš administracinių nuomojamųjų patalpų, kad šie daiktai nedingtų ir kas nors nepasinaudotų, ji juos laikinai, M. V. prašoma, parsivežė į savo butą pasaugoti.

53Be kita ko, apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad iš byloje esančios jos ligos istorijos matyti, jog išrašant AB ( - ) čekius (3) Nr. 3144643, Nr. 3144644, Nr. 3144646 ir AB ( - ) čekius (25) Nr. HL 1863859, Nr. HL 1863860, Nr. HL 1863861, Nr. HL 1863862, Nr. HL 1863863, Nr. HL 1863864, Nr. HL 1863866, Nr. HL 1863867, Nr. HL 1863868, Nr. HL 1863869, Nr. HL1863870, Nr. HL 1863871, Nr. HL 1863872, Nr. HL 1863873, Nr. HL 1863874, Nr. HL 1863876, Nr. HL 1863877, Nr. HL 1863878, Nr. HL 1863880, Nr. HL 1863881, Nr. HL 1863882, Nr. HL 1863883, Nr. HL 1863885, Nr. HL 1863886, Nr. HL 1863887 ir juos A. Ž. pateikiant atitinkamiems bankams, kad išgrynintų pinigus, ji sirgo, buvo gydoma ligoninėje, operuojama, o vėliau gydoma ambulatoriškai - namų sąlygomis, ji negalėjo vaikščioti. Teismas, netyrė ir nesiaiškino, ar ji sirgdama davė ir ar galėjo duoti V. Ž. kokius nors nurodymus dėl pinigų išgryninimo, kaip, kur ir kokiu būdu jis išgrynintus pinigus perduodavo jai, kur, kaip ir kokiu būdu šiuos pinigus perduodavo M. V..

54Taip pat teismas nenustatė jos veiksmuose ir sujektyviosios pusės požymio – tiesioginės tyčios, nes ji niekada neturėjo tikslo pasisavinti UAB „( - )” turtą. Vien tik M. V. ir V. Ž. prašymu pinigų laikinas pasaugojimas nesuponuoja galimybės konstatuoti, kad ji pasisavino šį turtą. Savo nuožiūra ir valia nurodymų V. Ž. išimti pinigus iš banko ir juos jai atiduoti, nedavė.

55Nuteistoji V. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-01-14 nuosprendžio dalį, kuria ji pripažinta kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, ir jai priimti išteisinamąjį nuosprendį.

56Apeliantės nuomone, teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BK 182 straipsnio nuostatas), pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos ir padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, todėl priėmė jai iš esmės neteisėtą apkaltinamąjį nuosprendį.

57Nuosprendyje teismas kvalifikuodamas jai inkriminuotą nusikalstamą veiką mokestinės apgaulės PVM srityje, kaip sukčiavimą, neteisingai nustatė, koks konkrečiai sukčiavimo požymis atitinka jos padarytos veikos turinį; nenustatė priežastinio ryšio tarp jos atliktų veiksmų ir pasekmių - siekiant panaikinti ar išvengti turtinės prievolės valstybės biudžetui. Nuosprendyje nėra tinkamai apibrėžti sukčiavimo požymiai, konkrečiai atskleidžiantys jos panaudotos apgaulės ir tyčios turinį.

58Skundžiamu nuosprendžiu ji pripažinta kalta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą sukčiavimą, t. y. didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių įgijimą, didelės vertės turtinės prievolės išvengimą arbą jos panaikinimą, arba sukčiavimą dalyvaujant organizuotoje grupėje. Nagrinėjamu atveju nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nenustatyta jokių faktų ir byloje nėra jokių duomenų, kad ji veikė organizuotoje grupėje, kokius nusikalstamus veiksmus atliko.

59Jos veikoje nėra kaltės (tiesioginės tyčios), kaip būtino nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 staipsnyje, požymio. Vilniaus apygardos teismas, priimdamas nuosprendį, nenustatė ir kitų subjektyviųjų nusikalstamos veikos požymių - motyvo ir tikslo, kurių nustatymas taip pat turi didelę reikšmę kvalifikuojant nusikalstamą veiką, atribojant vieną nusikalstamą veiką nuo kitos bei parenkant ją padariusiam asmeniui bausmės rūšį ir individualizuojant jos dydį. Teismas nenustatydamas ir nuosprendyje nepasisakydamas tiek dėl subjektyviųjų ir objektyviųjų nusikalstamos veikos požymių, tiek ir dėl kvalifikuojančio požymio - dalyvavimo organizuotoje grupėje, neteisingai kvalifikavo nusikalstamą veiką ir nepagrįstai pripažino ją kalta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį.

60Esmines bylos aplinkybes teismas išnagrinėjo neišsamiai, neteisingai kvalifikavo nusikalstamą veiką, pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, dėl ko apkaltinamasis nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

61Teismas nuosprendį iš esmės grindė tik formaliai konstatuotomis aplinkybėmis, kad jos veika atitinka BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymius, visiškai neatsižvelgdamas ir nevertindamas ikiteisminio tyrimo metu surinktų bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų įrodymų visumos. Liudytojų parodymai nebuvo išsamiai analizuoti ir įvertinti. Teismas nuosprendžio aprašomojoje dalyje vieną po kito išdėstė tik įrodymus, tačiau nepateikė jokių objektyvių išvadų ir motyvų, kurie iš įrodymų patvirtina, jog buvo padaryta paminėta jai inkriminuota nusikalstama veika.

62Skundžiamame nuosprendyje nurodoma, jog nustatytos faktinės veikos padarymo aplinkybės patvirtina, kad apgaulės būdu, fiksuojant melagingus duomenis apskaitos dokumentuose, buvo panaikinta UAB ( - ), UAB “A” turtinė prievolė sumokėti mokesčius, ir kad V. B. veikdama bendrininkų grupėje kartu su ja, panaudojant UAB ( - ) nusikalstamai veikai paslėpti, pagaminant ir panaudojant netikrus šios įmonės dokumentus, UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 1.170.559,89 Lt (339.017,60 EUR) PVM mokestį. Tokios pirmosios instancijos teismo konstatuotos aplinkybės yra visiškai nepagrįstos ir prieštarauja byloje esantiems duomenims.

63Bylos nagrinėjimo teisme metu ji nurodė, kad nedalyvavo jokiuose komerciniuose sandoriuose nei su UAB ( - ), nei kitose bendrovėse. Ji dirbo UAB „E“, kuri nuo 1995 m. iki 2009 m. teikė buhalterinės apskaitos paslaugas UAB ( - ). Bendradarbiavimas teikiant buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas tarp šių įmonių buvo įformintas sutartimi, pagal kurią UAB „( - )” įsipareigojo pateikti einamuosius pirminius dokumentus, pilnai atsakyti už pirminių apskaitos dokumentų teisingą surašymą, atitinkantį Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų reikalavimus. Taip pat sutartyje buvo numatyta, kad vykdytojas (UAB „E“) neatsako už kliento (UAB ( - )) nuostolius, kuriuos sąlygojo pastarojo nesąžiningos arba neteisėtos ūkinės operacijos, kitoks veikimas ar neveikimas, taip pat už pasekmes, kurias sukėlė kliento (UAB ( - )) pateikti neteisingi dokumentai ir kita informacija.

64Byloje nėra jokių jos nusikalstamą veiką pagrindžiančių duomenų, kad veikė organizuotoje grupėje, pagaminant, spausdinant ir panaudojant netikrus šios įmonės dokumentus, UAB ( - ) naudai, ir tokiu būdu buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė mokėtina į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Priešingai, liudytojais apklaustos UAB „E” darbuotojos (taip pat tvarkiusios UAB ( - ) buhalterinę apskaitą) O. O. bei A. K. paneigė aplinkybes, kad ji galėjo atspausdinti UAB ( - ) PVM sąskaitas-faktūras. Jos nurodė, kad UAB „( - )” dokumentus pristatydavo vadybininkas V. Ž. bei įmonės direktorius M. V.. Pristatytus dokumentus jos suvesdavo į apskaitos programą ir pateikdavo mokesčiams ataskaitas pagal tarp įmonių pasirašytą sutartį dėl apskaitos tvarkymo.

65Tai, kad pas ją kratos metu buvo rastas USB informacijos kaupiklis, kuriame yra UAB „C“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros dėl prekių ir paslaugų pardavimo UAB ( - ) , nepatvirtina fakto, kad ji šiuos dokumentus parengė ar atspausdino. Bylos nagrinėjimo metu ji nurodė, kad neprisimena fakto, jog V. B. būtų prašiusi atspausdinti UAB ( - ) tuščias sąskaitas-faktūras, kasos pajamų orderius, nes šiuos dokumentus atveždavo jau atspausdintus UAB ( - ) atstovai (V. Ž., M. V.). Nei vienas iš byloje apklaustų kaltinamųjų bei liudytojų nepatvirtino šio fakto, taip pat nėra jokių kitų duomenų, kad būtent ji rengė ar spausdino UAB ( - ) dokumentus. Be to, teismas konstatavo, kad M. V. savo parašu patvirtino V. B. jam pateiktas suklastotas UAB “B” ir UAB „C“ vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras bei jas V. B. nurodymu pateikė asmenims (UAB „E“, tame tarpe ir jai) tvarkantiems UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir liepė įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )” buhalterinę apskaitą tvarkantys asmenys, nežinodami, kad M. V. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės bei paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas, taip 1.170.559,89 Lt sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas pateikė VMI prie FM Vilniaus apskrities skyriui; bei vertindamas byloje apklaustų liudytojų parodymus (O. O., A. K.) teismas pažymėjo, kad nagrinėjamos bylos kontekste buhalterinę apskaitą vedantys asmenys galėjo ir nežinoti, jog apskaitos dokumentai, kuriais remiantis tvarkoma apskaita, yra apgaulingi.

66Taigi, tiek byloje esantys duomenys patvirtina, tiek ir pats teismas konstatavo, jog UAB „E” (tame tarpe ir ji), tvarkęs UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, nežinodami, kad M. V. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės bei paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į šios įmonės buhalterinę apskaitą bei duomenis pateikė VMI. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nenustatytos aplinkybės, kad jai buvo žinoma, jog UAB ( - ) PVM suklastotos-faktūros yra suklastotos ir, kad jose nurodytos prekės bei paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo.

67Teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, jog UAB ( - ) 2007-2008 m. parduoti prekių ir paslaugų negalėjo, o PVM sąskaitos-faktūros įformintos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos ir UAB ( - ) buvo įformintas tariamas prekių ir darbų įsigijimas iš UAB “B”, UAB „C“ iš viso už 7.673.664,31 Lt (1.170.559,46 Lt. PVM). Šios aplinkybės iš dalies paneigtos bylos duomenimis, t.y. liudytojų (S. R.), kitų kaltinamųjų parodymais. Be to, byloje nebuvo išsamiai aiškinamasi būtent dėl UAB „C” vykdomos veiklos, tačiau nuosprendyje nepagrįstai konstatuojama, kad UAB „C“ apskaitos dokumentuose fiksuotos melagingos informacijos apie sandorius su UAB ( - ) turinį. Byloje nėra jokių duomenų, kad būtų apklaustas nors vienas iš UAB „C” darbuotojų, siekiant išsiaiškinti būtent kas rengė ir pristatė buhalterinės apskaitos dokumentus UAB „E“, tvarkiusiai šios įmonės buhalterinę apskaitą. Tai, kad ši įmonė vykdė realią veiklą patvirtina faktas, jog 2007-07-31 nutraukiant apskaitos tvarkymo sutartį (Nr. ( - )), į UAB „C“ vyr. buhalterio pareigoms buvo priimtas R. L., kuris net nebuvo apklaustas liudytoju šioje byloje, nors kaltinimai dokumentuose fiksuotos melagingos informacijos apie sandorius turinį reiškiami būtent dėl to laikotarpio, kai R. L. buvo atsakingas už UAB „C“ buhalterinę apskaitą.

68Apeliantė pažymi, kad vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikalstamos veikos padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Nagrinėjamu atveju nėra jokių duomenų, neginčijamai patvirtinančių jos nusikalstamą veiką, todėl teismas jai nepagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Pirmos instancijos teismas priėmė abejonėmis ir prieštaravimais pagrįstą apkaltinamąjį nuosprendį, ką draudžia in dubio pro reo principas.

69Akivaizdu, kad šis apkaltinamasis nuosprendis priimtas netinkamai pritaikius tiek baudžiamojo, tiek ir baudžiamojo proceso normas, nesivadovauta teismų suformuota praktika, byla ištirta nepilnai ir neišsamiai, todėl vadovaujantis BPK 329 straipsnio 1 punktu apkaltinamasis nuosprendis, priimtas jos atžvilgiu, naikintinas, priimant išteisinamąjį nuosprendį, neįrodžius, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

70Nuteistoji V. B. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendį, kuriuo ji pripažinta kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, panaikinti ir ją išteisinti.

71Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, netinkamai vertindamas byloje surinktus įrodymus, padarė esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, nepašalino byloje esančių prieštaravimų ir neatsižvelgė į svarbias faktines bylos aplinkybes, todėl jai priimtas apkaltinamasis nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisingas.

72Skundžiamame nuosprendyje klaidingai interpretuojamos ir taikomos jame išdėstytos nuostatos, susijusias su organizuotos grupės požymiais, kas lėmė nepagrįstą teismo išvadą, kad ji vadovavo organizuotos grupės narių veiklai, ją koordinuojant bei paskirstant vaidmenis ir užduotis, skirtas M. V., R. Č. ir V. Ž.. Išdėstydamas įrodymus, kuriais grindžiamos išvados dėl jos ir kitų teisiamųjų pripažinimo kaltais pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė kitus įrodymus, teismas nepagrįstai teikė prioritetą vieniems įrodomosios informacijos šaltiniams ir nemotyvuotai atmetė kitus. Remdamasis išimtinai M. V. parodymais, teismas nepagrįstai konstatavo, kad jis buvo fiktyvus bendrovės vadovas, o realus - ji. Teismas nemotyvuotai ignoravo ne tik kitų teisiamųjų ir nešališkų bei bylos baigtimi nesuinteresuotų liudytojų parodymus, bet ir įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ). Šią bylą teismas nagrinėjo pagal ieškovo UAB ( - ) 2011-08-12 ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti 2006-09-01 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp A. N. ir M. V. apsimestiniu sandoriu, negaliojančiu nuo jo sudarymo. Vilniaus apygardos teismas atmetė ieškinį ir pažymėjo, kad byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog po ginčijamos sutarties sudarymo M. V., kaip akcininkas ir nuo 2006-10-02 įmonės vadovas, turėjo faktinę galimybę kontroliuoti bendrovės veiklą, disponavo įmonės antspaudu ir dokumentais nuo 2006-10-02 iki pat bankroto bylos iškėlimo. Taigi šis teismo sprendimas neginčijamai rodo, kad M. V. buvo realus, o ne fiktyvus UAB ( - ) direktorius. Tai visiškai atitinka ne tik jos pačios, bet ir R. Č., V. M., V. Ž., o taip pat liudytojų O. O., A. K., T. V., S. D. parodymus, duotus bylos teisminio nagrinėjimo metu. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pareikšti įtarimai 84 įmonių direktoriams, kurie paliudijo apie tikrus, realius, veiksmus ir sandorius UAB ( - ) direktoriaus M. V., tyrimai buvo nutraukti. Dėl paminėtų aplinkybių teismo motyvai, kad teisiamųjų parodymai vertintini išimtinai kaip jų siekis išvengti atsakomybės, yra nepagrįsti. Būtent M. V., duodamas parodymus, kad buvo fiktyvus bendrovės direktorius, neabejotinai siekė tokios atsakomybės išvengti. Kadangi teismas nepašalino prieštaravimų tarp minėtų įrodymų šaltinių ir iš to kylančių pagrįstų abejonių dėl teisiamųjų kaltės pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, tokiu atveju galioja taisyklė, jog bet kokios nepašalinamos abejonės vertinamos kaltinamojo naudai.

73Tai, kad ji vadovavo organizuotos grupės veiklai, koordinuodama jos narių veiksmus, teismas grindė ir V. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Tačiau teismas visiškai nepagrįstai ignoravo aplinkybę, kad būtent ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeista V. Ž. konstitucinė teisė į gynybą, ką konstatavo Vilniaus apygardos teismas 2013-07-03 nutartimi. Minėtas pažeidimas, kaip nurodė teismas, neužtikrino V. Ž. teisės į gynybą, todėl gynėjo nedalyvavimas ikiteisminiame tyrime laikytinas baudžiamojo proceso pažeidimu, trukdančiu nagrinėti bylą teisme. Šis pažeidimas nebuvo pašalintas. Vienintelis būdas pašalinti tokį pažeidimą buvo V. Ž. apklausa dėl jam inkriminuojamų nusikalstamos veikos epizodų dalyvaujant gynėjui. Kadangi to nebuvo padaryta, o V. Ž. niekada nebuvo apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo, tai V. Ž. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu BPK 20 straipsnio 4 dalies prasme negali būti laikomi teisėtai gautais įrodymais. Tuo tarpu bylos teisminio nagrinėjimo metu V. Ž. nurodė, kad M. V. buvo ne fiktyvus, o realus UAB ( - ) vadovas, o ji apskritai nebuvo susijusi su šios bendrovės veikla. Kadangi ikiteisminio tyrimo metu duoti V. Ž. parodymai, kaip jau minėjau, negali būti laikomi teisėtai gautais įrodymais, tai įrodymais turi būti pripažinti jo parodymai, duoti bylos teisminio nagrinėjimo metu.

74Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį kaltininkas turi specialius įgaliojimus turtui, kuris jam yra patikėtas arba perduotas jo žinion arba suteikta su jo valdymu ar disponavimu susijusi turtinė teisė. Kadangi ji nebuvo jokiais darbo ar tarnybos santykiais susijusi su UAB ( - ), todėl bendrovės turtas nebuvo jai nei patikėtas, nei perduotas jos žinion. Tokiu būdu UAB ( - ) turtas nebuvo ir negalėjo būti jos pasisavinimo dalykas. Galioja tik viena minėtos taisyklės išimtis - bendrininkavimo atveju už turto pasisavinimą gali atsakyti ir tie asmenys, kuriems turtas nebuvo patikėtas arba nebuvo perduotas jų žinion. Būtent todėl teismas pripažino ją kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, t.y. nuteisė už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą, veikiant organizuota grupe. Kita vertus, kaip jau minėta, teismo išvada apie jos tariamai suburtą organizuotą grupę, kurios veiklai pasisavinant UAB ( - ) turtą ji vadovavo ir ją koordinavo, neatitinka tikrovės. Iš to seka logiška išvada - kadangi ji nedalyvavo organizuotos grupės veikoje, o UAB turtą nebuvo jai nei patikėtas, nei jos žinioje, tai jos pripažinimas kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį yra nepagrįstas ir neteisingas. 41.

75Teismas, pripažindamas ją kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, darė analogiškas paminėtoms veikos kvalifikavimo klaidas. Nors priešingai nei pasisavinimo atveju, sukčiavimo subjektas nebūtinai yra asmuo, kuriam turtas buvo patikėtas ar perduotas jo žinion, vis dėlto sukčiavimas yra savanaudiškas nusikaltimas - nagrinėjamu atveju didelės vertės turtinės prievolės panaikinimas. Kita vertus, asmuo, kuris nebuvo susijęs su UAB ( - ) jokiais darbo ar tarnybos santykiais, apgaule teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai melagingas ataskaitas galėjo tik tuomet, kai jis bendrininkavo su asmeniu, kuris turi įstatyminę prievolę teikti tokias ataskaitas. Taigi, ji galėjo būti pripažinta kalta tik išimtinai dėl sukčiavimo, kurį padarė organizuotoje grupėje. Būtent tokią išvadą teismas ir padarė, tačiau ji yra nepagrįsta, nes kaip jau minėta, teismo konstatuota aplinkybė, kad ji buvo reali UAB ( - ) direktorė, o M. V. – fiktyvus, neatitinka tikrovės. Pirmiau nurodytais motyvais paneigta ir teismo išvada, esą ji subūrė organizuotą grupę ir vykdė funkcijas, susijusias su šios grupės narių veiklos vadovavimu bei koordinavimu. Be to, kaip ne kartą pažymėjo R. Č., M. V., V. Ž., V. M., taip pat objektyvūs ir nešališki liudytojai - O. O., A. K., T. V. ir 31 įmonės darbuotojas, 84 įmonių direktoriai, UAB ( - ) buvo realiai veikianti, statybos - remonto ir kitus darbus atliekanti bendrovė, turinti tam reikalingų materialinių ir finansinių išteklių, o ne grynai nusikalstamai veikai nuslėpti sukurta fiktyvi bendrovė. Tai reiškia, jog teismo išvada apie jos suburtą organizuotą grupę, kurios veiklai, pasisavinant UAB ( - ) turtą, ji vadovavo ir ją koordinavo, neatitinka tikrovės. Taigi, kadangi ji nesubūrė organizuotos grupės ir nevadovavo jos veiklai, taip pat nebuvo susijusi su UAB ( - ) jokiais darbo ar tarnybos santykiais, tai jokiu būdu negalėjo teikti žinomai melagingas ataskaitas, siekiant panaikinti šios bendrovės naudai didelę turtinę prievolę į valstybės biudžetą.

76Teismo posėdžio metu nuteistieji R. Č., V. Ž., V. M. ir jų gynėjai prašė nuteistųjų apeliacinius skundus tenkinti, prokuroras prašė nuteistųjų R. Č., V. Ž., V. M. apeliacinius skundus atmesti, V. B. baudžiamąją bylą nutraukti, nuteistajai mirus.

77Nuteistųjų V. Ž., R. Č., V. M. apeliaciniai skundai atmetami, V. B. atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukiama, jai mirus.

78Dėl BK 25 straipsnio 3 dalies, 183 straipsnio 2 dalies taikymo.

79Apeliantai V. Ž., R. Č., V. B. nesutinka su skundžiamo nuosprendžio dalimi, kuria jie pripažinti kaltais dėl UAB ( - ) priklausančio didelės vertės turto – 1 416 020 Lt (410 107,74 Eur), pasisavinimo, veikiant organizuota grupe. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nepašalino prieštaravimų ir abejonių, ko pasėkoje padarė esminius BPK pažeidimus (BPK 20 straipsnio 3-5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies), taip pat netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

80Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti įrodymais duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismai įrodymus turi vertinti pagal savo vidinį įsitikimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Pažymėtina, kad BPK 20 straipsnio 2 dalies nuostata (ar byloje gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju nusprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla) ir 5 dalies nuostata (įrodymus teismas vertina pagal savo vidinį įsitikimą) įtvirtina išskirtinę teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos. Teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas savaime BPK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).

81Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, dar kartą įvertinusi byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visumą bei susipažinusi su skundžiamo nuosprendžio aprašomąja dalimi, neturi pagrindo sutikti su apeliantų skundų argumentais, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 3-5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies nuostatas, netinkamai nustatė nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, o taip pat netinkamai pritaikė ir baudžiamąjį įstatymą. Skundžiamo nuosprendžio turinys patvirtina, jog sprendžiant V. Ž., R. Č., V. B. kaltės dėl svetimo UAB ( - ) priklausančio turto pasisavinimo, veikiant organizuota grupe, klausimą, buvo išdėstyti byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai, pirmosios instancijos teismas pateikė įrodymų, kitų byloje esančių duomenų vertinimo motyvus, nurodė, kodėl vienais įrodymais, duomenimis remiasi grįsdamas minėtų asmenų kaltę, o kitus atmeta, taip pat pasisakė dėl visų inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties požymių šių asmenų veiksmuose buvimo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje esantys įrodymai, kiti duomenys, vertinant juos visumoje, leidžia neabejotinai konstatuoti, kad V. Ž., R. Č., V. B. padarė jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje.

82Byloje AB ( - ), AB ( - ) bankas pateikė čekius, susijusius su grynųjų pinigų išmokėjimais V. Ž., iš UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), bankų sąskaitų Nr. ( - ), Nr. ( - ). Apžiūrėjus AB ( - ) bankas čekius Nr. 3144643, Nr. 3144644, Nr. 3144646, Nr. 3144648, Nr. 3325826, Nr. 3325827, Nr. 3325828, Nr. 3325829, Nr. 3325830, Nr. 3325832, Nr. 3325833, Nr. 3325834, Nr. 3325835, AB ( - ) bankas čekius Nr. HL 1863859, Nr. HL 1863860, Nr. HL 1863861, Nr. HL 1863862, Nr. HL 1863863, Nr. HL 1863864, Nr. HL 1863866, Nr. HL 1863867, Nr. HL 1863868, Nr. HL 1863869, Nr. HL 1863870, Nr. HL 1863871, Nr. HL 1863872, Nr. HL 1863873, Nr. HL 1863874, Nr. HL 1863876, Nr. HL 1863877, Nr. HL 1863878, Nr. HL 1863880, Nr. HL 1863881, Nr. HL 1863882, Nr. HL 1863883, Nr. HL 1863885, Nr. HL 1863886, Nr. HL 1863887, Nr. HL 1863889, Nr. HL 1863890, Nr. HL 1863891, Nr. HL 1863892, Nr. HL 1863895, nustatyta, jog asmuo, bankų skyriuose išgryninęs iš UAB „( - )” paminėtų bankų sąskaitų pinigus, buvo V. Ž., ką patvirtina čekių antroje pusėje esantys prierašai apie gautą grynų pinigų sumą, asmens gavusio pinigus vardas, pavardė, asmens kodas, pinigų gavimo data, taip pat parašas. Tai, be kita ko, patvirtina ir paties V. Ž. teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai. Pastarasis teismui patvirtino, jog visuose kaltinime nurodytuose banko čekiuose jis pasirašė ir gavo čekiuose nurodytas pinigų sumas. V. Ž. teisme nurodė ir tai, jog išgryninant bankuose pinigus visada buvo reikalaujama asmens dokumento (29 t., b.l. 132-133, 30 t., b.l. 150). Pastebėtina ir tai, jog visuose paminėtuose bankų čekiuose taip pat yra ir M. V. parašai. Pats M. V. teisme parodė, jog V. B. jam atveždavo pasirašyti įvairius dokumentus, taip pat duodavo juos pasirašyti, kai jis atvažiuodavo į Vilnių. M. V. teisme patvirtino, jog jam pateiktame banko čekyje yra jo parašas. Tokius pat parodymus M. V. davė ir ikiteisminio tyrimo metu, be to, papildomai parodė, jog visuose jam susipažinti pateiktuose (tame tarpe ir visuose pirmiau paminėtuose) bankų čekiuose yra jo parašai. Šiuos banko čekius, kurie būdavo tušti, neužpildyti, jam duodavo pasirašyti V. B. jų susitikimų metu, kuriuos ji, jam pasirašius, pasiimdavo (24 t., b.l. 117-119, 25 t., b.l. 41-44). V. Ž. teisiamojo posėdžio metu taip pat nurodė, jog bankų čekių knygeles pasirašinėdavo M. V.. Knygeles M. V. pasirašydavo iš anksto, nes ne visada atvažiuodavo į Vilnių, o pinigų reikėjo (30 t., b.l. 149). Pagal kaltinime nurodytus AB ( - ) bankas čekius buvo išgryninta 435 800 Lt (126 216,40 Eur), o pagal AB ( - ) bankas čekius kaltinime nurodytu laikotarpiu buvo išgryninta 980 220 Lt (283 891,33 Eur), viso 1 416 020 Lt (410 107,74 Eur).

83Byloje nustatyta, jog V. Ž. pinigus iš UAB ( - ) bankų sąskaitų Nr. ( - ), Nr. ( - ) pagal paminėtus AB ( - ) bankas, AB ( - ) bankas čekius išgrynindavo V. B. ir R. Č. nurodymu. Sprendžiant iš bylos duomenų, būtent R. Č. turėjo priėjimą, pasinaudojant interneto banku, prie įmonės banko sąskaitų, jai buvo žinoma apie tai, kada į UAB ( - ) banko sąskaitas buvo pervedami pinigai ir kada juos reikia išgryninti. V. Ž. teisme patvirtino, jog įmonės banko reikalus tvarkė R. Č., prisijungimo kodus prie banko turėjo R. Č. arba M. V. (30 t., b.l. 149). Tuo tarpu M. V. teismui parodė, jog nemoka naudotis kompiuteriu (30 t., b.l. 83). Tai, kad M. V. nemokėjo naudotis elektronine bankininkyste, galima spręsti ir iš R. Č. teisme duotų parodymų, kur ji nurodė, jog M. V. ji neva kaskart padėdavo prisijungti prie elektroninės bankininkystės, ten atlikti reikiamus veiksmus (32 t., b.l. 10). Ikiteisminio tyrimo metu pastaroji nurodė, jog ji niekada nėra mačiusi M. V. sėdinčio ir dirbančio prie kompiuterio, žino, kad jis bandė mokytis naudotis generatoriumi, tačiau jam prastai sekėsi ir jis prašė V. Ž. pagalbos (21 t., b.l. 196-199). Vėlesnės ikiteisminio tyrimo metu vykusios apklausos metu R. Č. parodė, UAB ( - ) prisijungimo kodai iš pradžių buvo laikomi ofise, šios bendrovės internetine bankininkyste norėjo išmokti naudotis ir M. V., ir V. Ž., tačiau nesėkmingai, todėl V. B. paprašė, kad tuo užsiimtų ji. Pradžioje ji padėjo V. Ž. ofise, o maždaug 2008 m. vasarą UAB ( - ) slaptažodžių generatorius AB ( - ) banko ir AB ( - ) (anksčiau ( - )) jai atnešė į namus arba V. Ž., arba V. B.. Kai UAB ( - ) slaptažodžių generatoriai atsidūrė pas ją, jais daugiau niekas nesinaudojo (22 t., b.l. 2-6). Beje, pirmosios ikiteisminio tyrimo metu atliktos apklausos metu R. Č. taip pat parodė, jog ji turėjo priėjimą prie UAB ( - ) internetinės bankininkystės, galėdavo ir atlikdavo pervedimus šios bendrovės sąskaitose (21 t., b.l. 191-193). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog 2009-03-24 atliekant kratą R. Č. gyvenamojoje vietoje - bute, adresu ( - ), be kitų daiktų buvo aptikti ir paimti AB ( - ) banko slaptažodžių generatorius ( - ) su po dangteliu priklijuotu lapeliu su užrašu „V. 714710 90523“, banko slaptažodžių generatorius „( - )“ su po dangteliu užklijuotu lapeliu su užrašu „775815/90523“ (4 t., b.l. 151-152, 153-163). Paminėto AB ( - ) banko slaptažodžių generatoriaus apžiūros metu nustatyta, jog ant slaptažodžių generatoriaus užklijuotame lapelyje nurodytos skaičių sekos atitinka generatoriaus atpažinimo kodą interneto tinklalapyje www. ( - ).lt bei generatoriaus nuolatinį slaptažodį. Pasinaudojus slaptažodžių generatoriumi ir atidarius minėtame internetiniame puslapyje banko sąskaitos internetinę bankininkystę, nustatyta, jog naudotojas yra „M. V.“, klientas, kurio sąskaita tvarkoma – UAB ( - ), banko sąskaitos Nr. ( - ). Apžiūrint slaptažodžių generatorių „( - )“, nustatyta, kad ant slaptažodžių generatoriaus užklijuotame lapelyje nurodytos skaičių sekos atitinka generatoriaus naudotojo ID kodą interneto tinklalapyje www.( - ).lt bei generatoriaus nuolatinį slaptažodį. Pasinaudojus slaptažodžių generatoriumi ir atidarius minėtame internetiniame puslapyje banko sąskaitos internetinę bankininkystę, pasisveikinama su „M. V.“, tačiau nerodomas banko sąskaitos numeris, kadangi prašoma banko padalinyje sudaryti paslaugų teikimo sutartį (5 t., b.l. 81-83). R. Č. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, jog slaptažodžių generatorius ( - ) yra UAB ( - ) sąskaitos, AB banko Swedbankas slaptažodžių generatorius ( - ) taip pat yra UAB ( - ) sąskaitos. UAB ( - ) turi dvi banko sąskaitas, po vieną sąskaitą AB ( - ) banke ir AB ( - ) (22 t., b.l. 2-6).

84R. Č. teisiamojo posėdžio metu, be kita ko, pripažino, jog galėjo V. Ž. prašyti išgryninti pinigus, tačiau tai darė neva M. V. prašymu (32 t., b.l. 6-8). Kita vertus, iš M. V. šioje dalyje duotų nuoseklių parodymų matyti, jog jis pinigų gryninti niekieno neprašydavo ir niekam neliepdavo, būtent jo, tame tarpe ir V. B., keletą kartų prašė išgryninti iš įmonės banko sąskaitos pinigus, ką jis ir padarė. Vėliau tos pačios apklausos teisme metu R. Č. jau parodė, jog neneigia, kad V. B. kartais skambindavo ir liepdavo V. Ž. išgryninti pinigus iš UAB ( - ) sąskaitos. Galėjo taip būti, kad V. B. pokalbio metu paprašydavo jos perduoti V. Ž., jog reikia išgryninti pinigus. Šiame kontekste pastebėtina ir tai, kad R. Č. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, ginama jos pačios pasirinktos gynėjos, taip pat parodė, jog V. B. jai skambindavo ir prašydavo perduoti V. Ž., kad jis išgrynintų nuo UAB ( - ) sąskaitos pinigus, kartais minėjo sumas, kurios buvo nuo 10 000 Lt iki 49 000 Lt. Tai pat papildomai parodė, jog kartais V. Ž. perduodavo jai skirtingas pinigų sumas, kad ji jas perduotų V. B.. Pinigų perdavimas vykdavo skirtingose Vilniaus miesto vietose, kartais V. B. užvažiuodavo pas ją į namus, kartais į ofisą (21 t., b.l. 191-193). V. Ž. teisiamojo posėdžio metu, kaip minėta, pripažino, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu pagal kaltinime nurodytus čekius išgrynino bankų skyriuose UAB ( - ) priklausančius pinigus. Pastarasis teigė, jog neva tai darė M. V. nurodymu. V. B. nenurodydavo, kad reikia išgryninti pinigus. Tuo tarpu dėl R. Č. pripažino, jog ji taip pat davė nurodymus dėl pinigų išgryninimo, paskambindavo, pasakydavo, kad reikia išgryninti pinigus. Nurodė, jog tik sužinojus, kad pinigai buvo pervesti į įmonės sąskaitą, pinigus iš karto išgrynindavo, nes UAB ( - ) turėjo daug skolų. Paimtus pinigus iš banko jis atiduodavo M. V. arba įdėdavo į seifą, arba sumokėdavo asmenims už darbą. Išgrynintus pinigus taip pat jis yra perdavęs R. Č., kad ši perduotų M. V.. V. B. išgrynintų pinigų jis nėra perdavęs. Apklausiamas teisme kito posėdžio metu V. Ž. jau parodė, jog apie tai, kad reikia išgryninti pinigus, jam nurodydavo R. Č. ir V. B., tačiau tai jos, jo manymu, darydavo M. V. prašymu. Teisėjų kolegijos vertinimu, tikėti šiais V. Ž. parodymais galima tik iš dalies, kadangi jie iš dalies neatitinka byloje esančių kitų įrodymų, tyrimo metu surinktų duomenų, kurie teisiamojo posėdžio metu buvo ištirti byloje esantiems įrodymams patikrinti, pagrindu nustatytoms aplinkybėms. V. Ž. teisme duoti parodymai dėl M. V. neva duotų nurodymų pagal kaltinime nurodytus čekius išgryninti pinigus, šių pinigų perdavimo M. V., tai, jog V. B. nedavė nurodymų išgryninti UAB ( - ) pinigus, šie pinigai nebuvo jai perduoti, vertinami kritiškai, kaip pasirinkta gynybinė pozicija. Kaip jau minėta, M. V. nuosekliai parodė, jog jis niekam nedavė nurodymų išgryninti iš UAB ( - ) bankų sąskaitų pinigus, priešingai, tokius nurodymus pats buvo ne kartą gavęs iš V. B.. Taip pat patvirtino, jog jam nebuvo perduodami ir iš sąskaitų išgryninti pinigai. Svarbu pastebėti ir tai, jog V. Ž., o taip pat ir R. Č., teisme parodymus apie M. V. itin aktyvų vaidmenį (nurodymų davimą) kaltinime nurodytu laikotarpiu išgryninant pinigus iš UAB ( - ) bankų sąskaitų, tai, jog išgryninti pinigai buvo perduodami M. V. šio nurodymu, davė jau po to, kai M. V. bylą nagrinėjant teisme mirė. Be to, V. Ž. teismui nesugebėjo įtikinamai paaiškinti, dėl kokių priežasčių jo parodymai teisme skiriasi nuo jo parodymų duotų ikiteisminio tyrimo metu. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, taip pat ir dalyvaujant gynėjai, V. Ž. dėl šios kaltinimo dalies parodė, jog V. B. nurodymu važiuodavo į ( - ) arba ( - ) banką su čekių knygelėmis nuimti nuo UAB ( - ) sąskaitos grynųjų pinigų, kuriuos atiduodavo R. Č. arba V. B.. Šie pinigai būdavo pervesti firmų, kurioms būdavo išrašyti fiktyvūs dokumentai. Nuimamos sumos būdavo įvairios. Ant čekių knygutės būdavo M. V. parašai, jis pasirašydavo, kuomet būdavo Vilniuje, pasirašydavo ant tuščių, dar neužpildytų čekių, kad nereikėtų kiekvieną kartą jo ieškoti. V. Ž. patvirtino, jog realiai UAB ( - ) valdė R. Č. ir V. B., nes jos priimdavo visus sprendimus ir duodavo įvairius nurodymus (23 t., b.l. 15-16, 20-21). Apeliantas V. Ž. skunde teigia, jog ikiteisminio tyrimo metu, atliekant jo apklausas, buvo pažeista jo teisė į gynybą. R. Č., V. B. apeliaciniuose skunduose taip pat teigia, jog pirmosios instancijos teismas, remdamasis V. Ž. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, pažeidė BPK 20 straipsnio 4 dalies nuostatas. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmiau paminėtus parodymus V. Ž. davė 2009-03-24, 2009-03-25 vykusių apklausų metu. Tiek vienos, tiek kitos apklausos metu V. Ž. buvo išaiškinta jo teisė į gynybą. 2009-03-24 pastarasis rankraštiniu įrašu bei parašu patvirtino, jog apklausos metu advokato nepageidauja (23 t., b.l. 6-7), tuo tarpu 2009-03-25 (nurodant metus padaryta rašymo apsirikimo klaida) nutarimu pripažinta, jog atliekant su V. Ž. ikiteisminio tyrimo veiksmus, gynėjo dalyvavimas būtinas dėl įtariamųjų gynybos interesų prieštaravimų (BPK 51 straipsnio 1 dalies 4 punktas), paskirta gynėja advokatė L. B. (23 t., b.l. 17). V. Ž. išaiškinus jo teises turėti gynėją, pastarasis nurodė, jog neprieštarauja, kad jo gynėja būtų advokatė L. B. (23 t., b.l. 18). 2009-03-25, atliekant V. Ž. apklausą, kuomet jis davė pirmiau išdėstytus parodymus, jo gynėja advokatė L. B. dalyvavo, apklausos protokole užfiksuotų parodymų teisingumą tiek V. Ž., tiek jo gynėja patvirtino parašais, V. Ž. rankraštiniu įrašu patvirtino, jog parodymus perskaitė, surašyta teisingai, jokių įtariamojo ar jo gynėjos pastabų dėl atliktos apklausos, jos metu užfiksuotų parodymų protokole nenurodyta (23 t., b.l. 20-21). Būtent paminėtų apklausų metu duotais parodymai ir rėmėsi pirmosios instancijos teismas. Be to, pažymėtina tai, jog šių V. Ž. parodymų teismas nepripažino įrodymu, jais tik rėmėsi kaip duomenimis, tikrindamas kitus byloje esančius įrodymus. Teisėjų kolegija sutinka, jog po 2009-03-25 atliktų kitų V. Ž. apklausų metu buvo pažeista pastarojo teisė į gynybą. Nors minėtu nutarimu buvo pripažinta, jog gynėjo dalyvavimas atliekant su įtariamuoju procesinius veiksmus yra būtinas, V. Ž. atsisakius gynėjo, gynėjo dalyvavimas nebuvo užtikrintas. Kita vertus, pastebėtina tai, jog šių apklausų metu duotais parodymais pirmosios instancijos teismas nesivadovavo, tuo tarpu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apelianto teisė į gynybą buvo užtikrinta.

85Šiame kontekste pažymėtina ir tai, jog nepagrįsti yra ir R. Č. apeliacinio skundo argumentai, susiję su neteisėtu pirmosios instancijos teismo jos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų vertinimu. Pastebėtina tai, jog kaip ir V. Ž. atveju, pirmosios instancijos teismas R. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais rėmėsi tik kaip duomenimis kitiems byloje esantiems įrodymams patikrinti, ikiteisminio tyrimo metu duotų jos parodymų nepripažino įrodymais. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog ikiteisminio tyrimo metu buvo užtikrinta R. Č. teisė į gynybą, jai buvo išaiškinta teisė turėti gynėją, visų apklausų, kuriose ji davė parodymus, metu dalyvavo jos asmeniškai pasirinkti gynėjai, protokoluose užfiksuotų parodymų teisingumą tiek ji, tiek jos gynėjai patvirtino parašais, R. Č. rankraštiniais įrašais nurodė, jog parodymus perskaitė, surašyta teisingai. Ikiteisminio tyrimo metu R. Č. duoti parodymai teisiamojo posėdžio metu buvo perskaityti. Taigi, teigti, jog pirmosios instancijos teismas, nuosprendyje remdamasis R. Č. parodymais, pažeidė baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas, nėra pagrindo. Tuo pačiu pažymėtina ir tai, jog pirmiau išdėstytų įrodymų, kitų byloje esančių duomenų pagrindu nustatytų aplinkybių, susijusių su kaltinime nurodytais R. Č. atliktais neteisėtais veiksmais, nepaneigia ir apeliantės nurodyta aplinkybė, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu tam tikrais momentais ji sirgo, buvo operuojama, gydoma ligoninėje, vėliau gydėsi ambulatoriškai namuose. Byloje nėra duomenų apie tai, kad R. Č. kaltinime nurodytu laikotarpiu būtų buvusi tokios sunkios sveikatos būklės, kad negalėtų naudotis telefonu ar kompiuteriu. Tuo tarpu naudotis telefonu ar kompiuterio pagalba prisijungti prie UAB ( - ) banko sąskaitų elektroninės bankininkystės, neabejotinai galėjo net ir būdama ligoninėje, o taip pat ir gydydamasi namuose. Be to, kaip pati apeliantė apklausiama yra nurodžiusi, V. B. užsukdavo ir pas ją į namus. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš R. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, jog ji operuojama buvo 2007 m. gruodžio mėn., tuo tarpu 2008 metais ligoninėje ji gydėsi du kartus – vieną kartą buvo paguldyta dešimčiai dienų, kitą kartą savaitei, po ko ji gydėsi namuose ambulatoriškai (21 t., b.l. 196-199).

86Tai, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu R. Č. kontroliavo UAB ( - ) bankų sąskaitas, tikrino kada į jas pervedami pinigai, V. B. teiraudavosi jos apie pinigų pervedimus, pastarosios duodavo V. Ž. nurodymus išgryninti iš UAB ( - ) bankų sąskaitų pinigus, netiesiogiai patvirtina ir byloje užfiksuoti V. B. telefoniniai pokalbiai laikotarpiu 2007-10-15 – 2007-12-04 (1 t., b.l. 172-180). Nors telefoniniai pokalbiai užfiksuoti ne kaltinime nurodytu laikotarpiu, tačiau iš jų matyti, jog V. B. su R. Č. kalbasi apie pinigų pervedimus į bendrovės banko sąskaitas, R. Č. nurodo, jog stebi banko sąskaitas, kada bus pervesti pinigai, kad į ( - ) banką pervestus pinigus reikia išgryninti, taip pat kalbasi apie tai, jog V. Ž. reikia pasiųsti į ( - ) banką nuimti pinigus, tikslinasi aplinkybes apie šiam suteiktą įgaliojimą nuimti banke pinigus, R. Č. V. B. nurodo, jog „V. viskas pasakyta, viskas suderinta, svarbu, kad tikrai atsirastų ką daryti“. V. B. taip pat R. Č. nurodo, jog dalį pinigų reikia pervesti į ( - ) (( - )) banką, iš kur taip pat reikia išgryninti pinigus, ką turi padaryti V. Ž..

87Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, jog kaltinime nurodytos iš UAB ( - ) bankų sąskaitų Nr. ( - ), Nr. ( - ) V. Ž. išgrynintos pinigų sumos nebuvo užpajamuotos UAB ( - ) kasoje bei nebuvo apskaitytos buhalterinėje apskaitoje (11 t., b.l. 88-194). Apeliantas V. Ž. skunde teigia, kad išgryninti pinigai buvo panaudoti pagal tiesioginę ir tikslinę paskirtį - apmokėti darbininkams už atliktus darbus, pirktas paslaugas ir prekes. Nors šie sandoriai ir nebuvo tinkamai įforminti, tačiau tai nereiškia, kad pinigai buvo pasisavinti. Kita vertus, byloje kitų duomenų, įrodymų, kad kaltinime nurodyti iš UAB ( - ) banko sąskaitų išgryninti pinigai būtų panaudoti įmonės veikloje, nėra. Tokių duomenų nepateikė ir pats apeliantas. Pagal teismų praktiką, darant išvadą dėl asmens veiksmų atitikimo ar neatitikimo BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokio turto panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Šiame kontekste pažymėtina, kad kaltininko parodymai, jog įmonės turtas buvo naudojamas įmonės reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jo padarytoje veikoje. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Ši BPK nuostata suponuoja ir tai, kad reikalavimas, jog kaltininko tvirtinimai dėl turto panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, negali būti traktuojamas kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti įmonės turtu jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims) šis turtas buvo naudojamas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad gynybos argumentai, jog lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, kai to nepatvirtina jokie patikimi įrodymai, kaltinimo dėl turto pasisavinimo nepaneigia (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012 ir kt.). Be kita ko, šiame kontekste pastebėtina tai, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistė, atlikusi UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, pateikė kategorišką išvadą, kad UAB ( - ) laikotarpiu nuo 2006-12-31 iki 2009-03-31 realiai veiklos nevykdė (specialisto išvada Nr. ( - )). Byloje taip pat buvo pateikta UAB „( - )“ auditoriaus A. K. surašyta specialisto išvada, kurioje nurodyta UAB ( - ) laikotarpiu nuo 2006-12-31 iki 2009-03-31 vykdė ūkinę – komercinę veiklą. Kita vertus, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti specialisto išvadoje Nr. ( - ) pateikta išvada, kadangi FNTT specialistė, atlikdama UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, vertino jai pateiktus UAB ( - ) bei kitų įmonių buhalterinius dokumentus, ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, tuo tarpu specialistas A. K. visų paminėtų dokumentų neturėjo. Tai, kad UAB ( - ) realiai vykdė veiklą, priešingai nei teigiama V. Ž. apeliaciniame skunde, nepatvirtina ir liudytojų A. K., O. O. parodymai. Liudytoja A. K. parodė tik tai, kad ji dirbo V. M. biure apskaitininke, suvedinėjo UAB ( - ) jai pateiktus dokumentus. Ar jai pateiktuose dokumentuose nurodyti darbai buvo realiai atlikti, prekės parduotos, gautos, ji nesigilino. Liudytoja O. O. taip pat parodė, jog dirbo su V. M. UAB „E“, jai buvo paskirta tvarkyti UAB ( - ) dokumentus. Tvarkė viską, kas buvo numatyta pagal apskaitos sutartį, suvesdavo dokumentus į apskaitos programą, reikėdavo pateikti mokesčių inspekcijai ataskaitas. Iš šios liudytojos parodymų matyti, jog jai nėra žinoma, ar jai pateiktuose dokumentuose nurodytos ūkinės operacijos buvo realiai įvykusios.

88Pagal teismų praktiką svetimo turto pasisavinimas galimas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. nustačius, kad kaltininkas supranta, jog jam patikėtą ar žinioje esantį turtą ar turtinę teisę neteisėtai paverčia savo turtu ar turtine teise, numato, kad dėl to savininkas ar teisėtas valdytojas šio turto neteks, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106/2013, 2K-93/2013, 2K-148/2013, 2K-7-198/2008).

89Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau išdėstytų įrodymų, kitų duomenų pagrindu nustatytos faktinės aplinkybės neabejotinai patvirtina, jog V. B., R. Č., V. Ž., M. V. atlikdami kaltinime nurodytus nevienkartinio pobūdžio neteisėtus veiksmus puikiai suvokė, kad išgrynindami iš UAB ( - ) pinigines lėšas, jų neužpajamuodami bendrovės kasoje bei neapskaitydami buhalterinėje apskaitoje, jų nepanaudodami įmonės reikmėms, juos neteisėtai paverčia savo turtu, numatė, kad dėl tokių jų veiksmų bendrovė neteks turto ir norėjo taip veikti, t.y. veikė tiesiogine tyčia.

90Turto pasisavinimo subjektas – specialus, todėl pagal BK 183 straipsnį atsako tik tas asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu turtas (turtinė teisė) buvo patikėtas ar perduotas jo žiniai. Įgaliojimai turtui (turtinei teisei) kaltininkui gali būti suteikiami įvairiais pagrindais, pvz., esant civiliniams, darbo ar kitiems teisiniams santykiams. Jei turto pasisavinimas yra padarytas kelių asmenų bendromis pastangomis (bendrininkaujant), iš kurių ne visiems turtas (turtinė teisė) buvo patikėtas ar perduotas jų žinion, tokių asmenų veika kvalifikuotina taikant BK 24 straipsnį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-15-699/2015).

91Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu UAB ( - ) dirbo M. V. ir V. Ž., R. Č. ir V. B. įmonėje nedirbo. 2006-10-03 UAB ( - ) akcininku buvo įregistruotas M. V. ir akcininko sprendimu iš direktorės pareigų buvo atleista R. Č., direktoriumi paskirtas M. V.. 2008-01-02 (galiojo iki 2008-12-31) UAB ( - ) direktorius M. V. pasirašė įgaliojimą, kuriuo, be kita ko, įgaliojo V. Ž. disponuoti UAB ( - ) piniginėmis lėšomis, jas paimti iš banko. Paminėtos aplinkybės patvirtina, jog įgaliojimus UAB ( - ) turtui turėjo M. V. bei V. Ž.. Kita vertus, byloje pirmiau išdėstytų įrodymų, kitų duomenų pagrindu neginčijamai nustatyta, jog aptariamos nusikalstamos veikos organizatore buvo V. B., viena iš nusikaltimo vykdytojų buvo ir R. Č.. Sprendžiant iš byloje nustatytų aplinkybių, nors M. V. buvo faktinis bendrovės ( - ) direktorius, tačiau realiai visus sprendimus įmonėje priiminėjo ne jis, o V. B.. Būtent V. B. davė M. V. tuščias, neužpildytas įmonės bankų čekių knygeles ir nurodė jose pasirašyti. R. Č. savo ruožtu, turėdama galimybę prisijungti prie įmonės banko sąskaitų elektroninės bankininkystės, stebėdavo, kada į jas pervedami pinigai ir šią informaciją perduodavo V. B., po to pati V. B. arba jos nurodymu R. Č., duodavo nurodymus V. Ž. iš atitinkamos banko sąskaitos pinigus išgryninti ir išgrynintus pinigus perduoti joms. Byloje nustatyta, jog kaltinime nurodyti išgryninti pinigai nebuvo užpajamuoti UAB ( - ) kasoje bei nebuvo apskaityti buhalterinėje apskaitoje, jie taip pat nebuvo panaudoti UAB ( - ) reikmėms.

92Apeliantai skunduose nurodo, jog M. V. buvo realus, o ne fiktyvus UAB ( - ) direktorius. Šią aplinkybę apeliantų įsitikinimu patvirtina įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2012-12-10 sprendimas civilinėje byloje, taip pat jų pačių, liudytojų O. O., A. K., T. V., S. D. parodymai. Sutikti su šiais apeliantų skundų argumentais nėra jokio pagrindo. M. V. viso proceso metu nuosekliai tvirtino, jog jis nebuvo realus UAB ( - ) direktorius. Jis tik pasirašinėdavo V. B. jam atvežtus dokumentus, taip pat pats kartais atvykdavo į Vilnių pasirašyti dokumentų, už ką jam buvo mokamas minimalus atlyginimas, kartais V. B. nurodymu išgrynindavo iš bendrovės banko sąskaitų pinigus. M. V. ne kartą parodė, jog jis nekontroliavo, ar atlikti darbai, gautos prekės, nurodyti dokumentuose, kuriuos jis pasirašydavo. Netikėti šiais M. V. dėl esminių aplinkybių nuosekliais parodymais pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo. Tai, kad M. V. nebuvo realus UAB ( - ) direktorius galima spręsti iš paties V. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų. V. Ž. 2009-03-24, 2009-03-25 vykusių apklausų metu parodė, jog M. V. jis žino, kaip įmonės ( - ) direktorių, kurį jam pristatė arba R. Č., arba V. B.. M. V. bendrovėje pasirodydavo retai. M. V. į UAB ( - ) atveždavo V. B. arba jis atvažiuodavo mikroautobusu. V. Ž. patvirtino, jog realiai UAB ( - ) valdė R. Č. ir V. B., nes jos priimdavo visus sprendimus ir duodavo įvairius nurodymus. Būtent iš V. B. jis gaudavo nurodymus išrašyti sąskaitas – faktūras, kitus dokumentus, kuriuos jis siųsdavo elektroniniu paštu V. B., V. B., R. Č. duodavo nurodymus dėl pinigų išgryninimo, jų perdavimo. Sprendžiant iš V. Ž. parodymų, jokių nurodymų, prašymų iš M. V., kaip įmonės direktoriaus, jis nėra gavęs. Priešingai nei nurodo apeliantai, fakto, jog M. V. buvo realus įmonės direktorius, nepatvirtina O. O., A. K. parodymai, taip pat S. D. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Liudytoja O. O. teisme tiesiog patvirtino, jog jai buvo žinoma, kad M. V. yra UAB ( - ) direktorius, tačiau ar jis realiai vykdė bendrovės direktoriaus pareigas, vadovavo įmonei, liudytoja apie tai nenurodė jokių aplinkybių. Liudytoja A. K. teisme parodė, jog UAB ( - ) direktoriaus nepažinojo. Iš S. D. D. BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų parodymų matyti, jog liudytojas žinojo, kad M. V. oficialiai buvo bendrovės ( - ) direktorius, tačiau jį buvo matęs kelis kartus, ką konkrečiai jis veikė, ar realiai atliko direktoriaus pareigas, vadovavo įmonei, jam nebuvo žinoma. Jis M. V. įmonės ofise buvo matęs keletą kartų. Liudytojo T. V. parodymai apie tai, kad neva M. V. realiai vadovavo įmonei, duodavo nurodymus, šiuo atveju vertintini kritiškai, kadangi jie neatitinka byloje nustatytoms aplinkybėms. Taip pat fakto, jog M. V. buvo ne fiktyvus, o realus UAB ( - ) direktorius nepatvirtina ir apeliantų minimas Vilniaus apygardos teismo 2012-12-10 sprendimas civilinėje byloje Nr. ( - ). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog paminėtoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas 2006-09-01 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties, pasirašytos tarp A. N. ir M. V., teisėtumo klausimas. Vilniaus apygardos teismas pripažino, jog 2006-09-01 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį tarp A. N. ir M. V. pripažinti apsimestiniu sandoriu, negaliojančiu nuo jo sudarymo, nėra pagrindo. Teismas pažymėjo, jog M. V. po ginčijamo sutarties sudarymo, kaip akcininkas ir nuo 2006-10-02 įmonės vadovas, turėjo faktinę galimybę kontroliuoti bendrovės veiklą, disponavo bendrovės antspaudu ir dokumentais nuo 2006-10-02 iki pat bankroto bylos iškėlimo. Kita vertus, apygardos teismas civilinėje byloje nesprendė klausimo, ar M. V., būdamas oficialus, faktinis UAB ( - ) direktorius, realiai vykdė šias pareigas, kontroliavo įmonės veiklą ir jai vadovavo.

93Skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai konstatuota, jog pasisavinant UAB ( - ) priklausantį didelės vertės turtą – pinigines lėšas, buvo veikiama organizuota grupe.

94Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-403/2011, 2K-257/2011, 2K-275/2012, 2K-453/2012, 2K-35/2013).

95Iš bylos medžiagos matyti, kad šios nusikalstamos veikos bendrininkai turėjo aiškų savo vaidmenį, ryšiai tarp jų buvo ilgalaikiai, bendrininkai buvo pasidaliję vaidmenimis. Skundžiamame teismo nuosprendyje motyvuota, kuo pasireiškė nustatytos bendrininkavimo formos – organizuotos grupės – požymiai, nurodant kiekvieno grupės nario vaidmenį bei atliktas užduotis, pagrindžiant susitarimo daryti sunkų nusikaltimą tarp šios grupės narių buvimą. Kaip nustatyta byloje, V. B. organizavo BK 183 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą ir per apytiksliai metų laikotarpį (nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn.) bendrai su V. Ž., R. Č., M. V. įgyvendino nusikalstamą sumanymą dėl didelės vertės svetimo, UAB ( - ) priklausančio turto pasisavinimo. M. V. V. B. nurodymu pasirašė, neužpildytose bendrovės bankų čekių knygelėse, kad, atsiradus įmonės banko sąskaitose piniginėms lėšoms, būtų galima bet kada užpildžius čekius V. Ž. nuvykti į banko skyrius išgryninti pinigų. R. Č., turėdama priėjimą prie bendrovės banko sąskaitų, kontroliavo, kada į jas yra pervedami pinigai, šią informaciją perduodavo V. B., po ko V. B. arba jos nurodymu R. Č. duodavo nurodymus V. Ž. išgryninti pinigus bei juos perduoti joms sutartu laiku, sutartoje vietoje. Kadangi organizuotą grupę, be susitarimo ir tyčios požymių, išskiria būtent vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas, kuriam būdingas nevienalaikiškumas, todėl pirmiau paminėtos aplinkybės rodo akivaizdžius organizuotos grupės narių tarpusavio santykius ir nuolatinius ryšius. Kiekvienas grupės narys buvo pasiskirstęs vaidmenimis ir tai palengvino nusikalstamos veikos padarymą bei sustiprino jų ketinimą elgtis nusikalstamai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog siekdami vieningo nusikalstamo rezultato, t. y. pasisavinant užvaldyti didelės vertės svetimą turtą, organizuotos grupės nariai veikė vieninga tiesiogine tyčia: suprato, kokią nusikalstamą veiką daro, numatė, kokių padarinių siekia, ir jų norėjo. Taigi šioje baudžiamojoje byloje nustatyti ne tik visi didelės vertės svetimo turto pasisavinimo požymiai, bet ir visi būtini organizuotos grupės požymiai: keturių asmenų (nusikalstamos veikos bendrininkų), turinčių atitinkamą apibrėžtą vaidmenį, susitarimas daryti sunkų nusikaltimą, todėl kaltininkų veiksmai pagrįstai buvo kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį.

96Atsižvelgus į tai, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nuteistoji V. B. mirė, skundžiamas nuosprendis dalyje dėl V. B. nuteisimo pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį naikinamas ir šioje dalyje baudžiamoji byla nutraukiama (BPK 327 straipsnio 1 punktas).

97Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies, BK 25 straipsnio 3 dalies, 182 straipsnio 2 dalies taikymo.

98Apeliantė V. M. nesutinka su skundžiamo nuosprendžio dalimi, kuria ji pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Mano, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, nenustatė jos veiksmuose visų jai inkriminuotos nusikalstamos veikos požymių, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, dėl ko nepagrįstai jai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

99Apeliantė V. B. skunde taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ją pripažino kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, neteisingai kvalifikavo jos veiksmus. Ji su UAB ( - ) nebuvo susijusi jokiais darbo santykiais, todėl negalėjo teikti melagingų ataskaitų, siekiant panaikinti šios bendrovės naudai didelės vertės turtinę prievolę, taip pat ji nebendrininkavo su asmeniu, kuris tą galėjo padaryti. Taip pat nesubūrė ji ir organizuotos grupės, nevadovavo jos veiklai.

100BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja jam pačiam kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją. Taigi įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Teismo proceso dalyvių pateiktų prašymų ar versijų atmetimas, įrodymų vertinimas ne taip, kaip to norėtų prokuroras, gynėjas, nuteistasis, nukentėjusysis ar kitas proceso dalyvis, savaime BPK normų nepažeidžia, jeigu teismo sprendimas motyvuotas, neprieštaringas, padarytos išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-258-699/2015, 2K-234/2014 ir kt.).

101Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą nuosprendį, nenustatė, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias įstatymo nuostatas. Visi duomenys, kuriais teismas grindė savo išvadas, nustatydamas faktines bylos aplinkybes, gauti teisėtais būdais, patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais ir išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Pirmosios instancijos teismas tyrė ir analizavo visus įrodymus, juos įvertino tiek atskirai, tiek lygindamas tarpusavyje, nė vienam neteikdamas išskirtinės reikšmės, o apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje , kaip to reikalaujama BPK 305 straipsnio 1 dalyje, išdėstė įrodymų vertinimo motyvus ir padarė įrodymais pagrįstas išvadas, kokios faktinės aplinkybės nustatytos byloje ir kokie duomenys pagrindžia V. M., V. B. kaltę apgaulės būdu UAB ( - ) naudai panaikinant didelės vertės turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 250 MGL dydžio sumą viršijantį PVM mokestį.

102Teismų praktikoje tam tikrais atvejais mokestiniai pažeidimai kvalifikuojami taikant turtinio sukčiavimo normą. Antai kaip sukčiavimas kvalifikuojami veiksmai į įmonės apskaitą įtraukiant suklastotas PVM sąskaitas-faktūras, pateikiant mokesčių administratoriui suklastotas PVM deklaracijas ar kitus dokumentus, taip siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti PVM prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu. Apgaulė PVM sukčiavimo bylose reiškiasi per PVM mokėtojo santykį su mokesčių inspekcija, pateikiant šiai suklastotas PVM deklaracijas, o kartais ir kitus dokumentus. Melagingų duomenų pateikimas mokesčių inspekcijai paprastai susijęs su apgaulinga buhalterine apskaita: apskaitos dokumente (paprastai PVM sąskaitoje faktūroje) fiksuojama melaginga informacija apie sandorį, išrašoma PVM sąskaita faktūra dėl sandorio, kurio iš viso nebuvo, sumažinama arba padidinama realiai įvykusio sandorio kaina ir sumokėto PVM suma. Užregistravus šį suklastotą dokumentą įmonės apskaitoje, vėliau jo pagrindu daromi atitinkami įrašai PVM deklaracijoje, kuri dėl to taip pat tampa suklastota. Apgaulė išvengiant PVM, pelno mokesčio reiškiasi suklastotų dokumentų įtraukimu į ūkio subjektų buhalterinę apskaitą ir jų pagrindu sukurtos suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-7-398/2013, 2K-7-29-942/2016). Tokia praktika susiformavo atsižvelgus į PVM mokėjimo teisinio reguliavimo specifiką ir galimybę suklastotų sąskaitų faktūrų ir PVM deklaracijų pagrindu sukurti fiktyvią teisę į šio mokesčio sugrąžinimą (tiesiogiai ar užskaitos būdu). Nors tokios veikos taip pat padaromos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, tačiau jomis iš esmės fiktyviu pagrindu (imituojant sandorius, pagal kuriuos neva sumokėtas pirkimo PVM, šiais tikslais kuriant jokios veiklos nevykdančias įmones ir pan.) grobiamos valstybės biudžeto lėšos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-176-303/2015).

103Byloje nustatyta, jog buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2006-11-02 serija SEL Nr. 06306, 2006-11-06 serija SEL Nr. 06312, 2006-11-08 serija SEL Nr. 06314, 2006-11-10 serija SEL Nr. 06316, 2006-12-04 serija SEL Nr. 06404, pagal kurias UAB ( - ) (pirkėjas) iš UAB “B” (pardavėjas) neva įgijo prekių ir paslaugų už 185 241,42 Lt, iš jų 28 257,17 Lt PVM. PVM sąskaitas faktūras pasirašė UAB “B” direktorius A. A. Š. ir UAB ( - ) direktorius M. V.. Taip pat nustatyta, jog buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2007-06-26 serija RSI Nr. 6000634, 2007-07-02 serija RSI Nr. 60000636, 2007-07-02 serija RSI Nr. 60000637, 2007-07-05 serija RSI Nr. 60000645, 2007-07-20 serija RSI Nr. 60000644, 2007-11-30 serija RSI Nr. 60000721, 2008-01-02 serija RSI Nr. 60000740, 2008-01-03 serija RSI Nr. 60000744, 2008-01-03 serija RSI Nr. 60000745, 2008-01-08 serija RSI Nr. 60000749, 2008-01-15 serija RSI Nr. 60000747, 2008-01-18 serija RSI Nr. 60000748, 2008-01-31 serija RSI Nr. 60000750, 2008-02-04 serija RSI Nr. 60000752, 2008-02-08 serija RSI Nr. 60000753, 2008-02-11 serija RSI Nr. 60000754, 2008-02-15 serija RSI Nr. 60000755, 2008-02-18 serija RSI Nr. 60000756, 2008-02-26 serija RSI Nr. 60000757, 2008-02-27 serija RSI Nr. 60000758, 2008-02-29 serija RSI Nr. 60000759, 2008-03-04 serija RSI Nr. 60000762, 2008-03-05 serija RSI Nr. 60000763, 2008-03-05 serija RSI Nr. 60000764, 2008-03-07 serija RSI Nr. 60000768, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000771, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000772, 2008-03-12 serija RSI Nr. 60000773, 2008-03-13 serija RSI Nr. 60000775, 2008-03-20 serija RSI Nr. 60000777, 2008-03-25 serija RSI Nr. 60000778, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000781, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000782, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000783, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000784, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000785, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000786, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000788, 2008-03-31 serija RSI Nr. 60000790, 2008-05-30 serija RSI Nr. 60000820, 2008-06-25 serija RSI Nr. 60000843, 2008-06-27 serija RSI Nr. 60000845, 2008-06-30 serija RSI Nr. 60000846, 2008-07-10 serija RSI Nr. 60000852, 2008-07-21 serija RSI Nr. 60000853, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000856, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000859, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000860, 2008-07-31 serija RSI Nr. 60000865, 2008-08-05 serija RSI Nr. 60000868, 2008-08-11 serija RSI Nr. 60000872, 2008-08-25 serija RSI Nr. 60000873, 2008-08-25 serija RSI Nr. 60000875, 2008-08-26 serija RSI Nr. 60000876, 2008-08-27 serija RSI Nr. 60000877, 2008-08-29 serija RSI Nr. 60000878, 2008-09-05 serija RSI Nr. 60000881, 2008-09-15 serija RSI Nr. 60000883, 2008-09-15 serija RSI Nr. 60000884, 2008-09-16 serija RSI Nr. 60000886, 2008-09-17 serija RSI Nr. 60000888, 2008-09-22 serija RSI Nr. 60000890, 2008-09-30 serija RSI Nr. 60000891, 2008-09-30 serija RSI Nr. 60000893, pagal kurias UAB ( - ) (pirkėjas) iš UAB „C“ (pardavėjas) neva įgijo prekių ir paslaugų už 7 488 422,89 Lt, iš jų 1 142 302,72 Lt PVM. Didžiąją dalį PVM sąskaitų faktūrų pasirašė UAB „C“ direktorius O. M. ir UAB ( - ) direktorius M. V..

104Atkreiptinas dėmesys į tai, jog įsiteisėjusiu Trakų rajono apylinkės teismo 2008-11-28 baudžiamuoju įsakymu nustatyta, kad UAB “B” faktiškai veiklos nevykdė, o įformintas direktorius A. A. Š. tik pasirašinėjo jam pateiktus bendrovės “B” dokumentus, buvo fiktyvus įmonės direktorius. Įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-04 baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) A. A. Š., be kita ko, pripažintas kaltu ir nuteistas už šioje byloje V. B. pateiktame kaltinime nurodytų UAB “B” sąskaitų faktūrų suklastojimą, taip pat už neteisėtą UAB „B“ veiklą (BK 203 straipsnio 2 dalį). Paminėtoje byloje buvo atliktas UAB “B” ūkinės finansinės veiklos tyrimas. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad UAB “B” direktoriumi nuo 2006-02-15 iki 2009-03-31 buvo A. A. Š.. UAB “B” iš PVM mokėtojų registro buvo išregistruota 2006-12-05. Tiriamuoju laikotarpiu UAB “B” darbo jėgos resursų darbams atlikti neturėjo. Šioje byloje A. A. Š. apklausiamas parodė, jog 2006 m. (tikslaus laiko nepamena) jam būnant vienoje Kauno kavinių jį užkalbino iki tol nepažįstama V. B., kuri jam pasiūlė darbą. V. B. jam paaiškino, kad ji turi įmonę, kuriai reikia vadovo – direktoriaus. V. B. jam paaiškino, kad sutikus būti įmonės direktoriumi jam daryti nieko nereikės, tik reikės kartais pasirašinėti kažkokius tai dokumentus ir už kurių pasirašymą jam bus mokami pinigai. Kadangi tuo metu jam buvo reikalingi pinigai, jis sutiko būti įmonės direktoriumi. Jam sutikus su V. B. siūlymu tapti įmonės direktoriumi, jis V. B. davė savo asmens pasą ir susitarė dėl kito susitikimo. Kitą kartą jam susitikus su V. B. jie kartu nuvyko į Vilnių, kur kažkokioje kavinėje susitiko su jam nepažįstamu vyriškiu. Kavinėje jam buvo duoti pasirašyti kažkokie dokumentai. Jokie buhalterinės apskaitos dokumentai jam perduoti nebuvo. Po keleto dienų jis kartu su V. B. nuvyko į Vilnių, kur VĮ „Registrų centras“ jis pasirašė kažkokius UAB “B” dokumentus, reikalingus jį įdarbinti UAB “B” direktoriumi. Visada bei visur, kai jam reikėdavo pasirašinėti dokumentus, jį lydėdavo V. B., kuri jam nurodydavo, ką reikia daryti bei ką kalbėti. Kai jis buvo įdarbintas UAB “B” direktoriumi, V. B. jam paskambindavo ir jie susitardavo dėl susitikimo. Susitikus su V. B. ji jam duodavo pasirašyti UAB “B” dokumentus, kuriuos jis pasirašydavo. Už dokumentų pasirašinėjimą jis iš V. B. gaudavo apie 200-400 Lt per mėnesį. Pagal UAB “B” vardu išrašytas PVM sąskaitas, kurias jam pasirašyti pateikdavo V. B., jis niekada jokių prekių nėra matęs ir jokios prekės niekada parduotos nebuvo, kadangi UAB “B” jų niekada neturėjo. Kas ruošdavo bei atspausdindavo UAB “B” vardu išrašytus dokumentus jis nežino. A. A. Š. apklausiamas taip pat parodė, jog pažįsta M. V.. Būtent jis M. V. paklausė, ar šis nenorėtų padirbėti, nurodė, kad jam tereiks pasirašinėti dokumentus. Kad jis rastų dar vieną žmogų, jo buvo prašiusi V. B.. Jis M. V. ir supažindino su V. B.. Vėliaus A.A. Š. iš M. V. kalbų suprato, kad šis buvo įdarbintas UAB ( - ) direktoriumi (21 t., b.l. 23-25, 30-34). Asmens parodymo atpažinti iš fotonuotraukų metu A. A. Š. atpažino V. B., kaip asmenį, kuri įdarbino jį UAB “B” direktoriumi bei duodavo pasirašyti jam bendrovės dokumentus (21 t., b.l. 13-15). M. V. teisiamojo posėdžio metu taip pat patvirtino, jog jam būnant UAB ( - ) direktoriumi, V. B. pateikdavo jam pasirašyti sąskaitas faktūras, kitus bendrovės dokumentus. M. V. ikiteisminio tyrimo metu susipažinęs su jam pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis 2006-11-02 serija SEL Nr. 06306, 2006-11-06 serija SEL Nr. 06312, 2006-11-08 serija SEL Nr. 06314, 2006-11-10 serija SEL Nr. 06316, 2006-12-04 serija SEL Nr. 06404, patvirtino, jog jis šiuose visuose dokumentuose pasirašė kaip UAB ( - ) direktorius. Visus šiuos dokumentus susitikimų metu jam pateikė pasirašyti V. B.. A. A. Š. pažįsta, kadangi kurį laiką gyveno kartu viename sodo namelyje, jis jį supažindino su V. B.. Iš A. A. Š. kalbų suprato, kad jis taip pat yra kažkokios tai įmonės statytinis direktorius. Prisimena, kad buvo keletas kartų, kad V. B. dokumentus buvo atvežusi pasirašyti jam būnant kartu su A. A. Š., kur jis pasirašydavo V. B. jam pateiktus dokumentus, susijusius su UAB ( - ), o A. A. Š. pasirašydavo jam pateiktus kitus dokumentus. Pagal pasirašytus dokumentus jis niekada A. A. Š. jokių pinigų nemokėjo ir jokių prekių UAB ( - ) iš UAB “B” nepirko ir negavo (25 t., b.l. 47-49).

105Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, jog 2007-07-02 UAB „C“ direktorius O. M. ir UAB ( - ) direktorius M. V. pasirašė sutartį Nr. ( - ), kad UAB „C“ nuomos UAB ( - ) statybinius įrenginius – statybinius klojinius, statybinius pastolius, statybinius bokštelius, tačiau UAB „C“ įregistruota veikla – drabužių siuvimas. Pagal tyrimui pateiktus UAB ( - ) dokumentus nustatyta, kad 2007 m. UAB ( - ) įformino pirkimą, o UAB „C“ paradvimą prekių ir paslaugų už 2 097 091,60 Lt, PVM – 377 477 Lt, iš viso – 2 474 568,60 Lt, 2008 m. UAB ( - ) įformino pirkimą, o UAB „C“ pardavimą prekių ir paslaugų už 4 249 029,40 Lt, PVM – 764 825,29 Lt, iš viso – 5 013 854,69 Lt. Kita vertus, išvadoje nurodyta ir tai, jog tiriamuoju laikotarpiu bendrovė „C“ jokios veiklos nevykdė, tačiau jos vardu buvo įforminami dokumentai apie tariamai vykdomas ūkines operacijas. Įvertinus tyrimo metu nustatytų aplinkybių visumą, pateikta kategoriška išvada, jog įmonių UAB “B”, UAB „C“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose ir kasos pajamų orderiuose buvo įformintas tariamas bendrovės ( - ) prekių įgijimas ir apmokėjimas už jas, t.y. buvo įformintos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos. UAB „C“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose buvo įformintas tariamas pastolių nuomos paslaugos pardavimas bendrovei ( - ), t.y. buvo įformintos faktiškai neįvykusios operacijos (11 t., b.l. 88-194). Specialisto išvadoje pateiktas išvadas, jog UAB „C“ kaltinime nurodytu laikotarpiu realiai nevykdė jokios veiklos, pirmiau nurodytos sąskaitos faktūros yra fiktyvios, jose užfiksuotos faktiškai neįvykusios operacijos, patvirtina ir liudytojo A. A. Š., M. V. (kuriam byla nutraukta mirus) parodymai. Iš A. A. Š. BPK 276 straipsnio pagrindu perskaitytų parodymų matyti, jog jis apie savo darbą UAB “B” papasakojo savo draugui O. M., kadangi V. B. buvo prašiusi surasti dar vieną draugą ar pažįstamą, kuris galėtų dirbti direktoriumi. O. M. tuo susidomėjo. Jis 2007 m. vidury supažindino V. B. su O. M.. Vėliau iš O. M. sužinojo, kad V. B. jam pasiūlė tapti UAB „C“ direktoriumi. O. M. buvo nuvykęs į Vilnių pasirašyti dokumentus, susijusius su įsidarbinimu UAB „C“ direktoriumi. O. M., M. V., kaip ir jis pats, susitikdavo su V. B., kuri atvykusi jiems duodavo pasirašyti UAB „C“, UAB ( - ) dokumentus, už ką jie gaudavo iš V. B. pinigų (21 t., b.l. 23-25). Kaip jau minėta, M. V. teisiamojo posėdžio metu taip pat patvirtino, jog jam būnant UAB ( - ) direktoriumi, V. B. pateikdavo jam pasirašyti sąskaitas faktūras, kitus bendrovės dokumentus. Ikiteisminio tyrimo metu M. V., susipažinęs su pirmiau paminėtomis kaltinime nurodytomis UAB „C“ PVM sąskaitomis faktūromis, patvirtino, jog visose PVM sąskaitose faktūrose jis pasirašė kaip UAB ( - ) direktorius. Visas šias PVM sąskaitas faktūras jam pasirašyti pateikė susitikimų metu V. B.. V. B. dokumentus pasirašyti pateikdavo su ja susitikus įvairiose Kauno vietose (( - ), tikslių vietų nepamena). O. M., kaip UAB „C“ direktoriaus, nepažįsta ir su juo niekada nebendravo, jokių prekių bei paslaugų iš UAB „C“ neužsakinėjo. UAB ( - ) jokių prekių ir paslaugų iš UAB „C“ pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras bei jo nepasirašytą PVM sąskaitą faktūrą (2007-12-22 serija RSI Nr. 60000733) niekada nepirko ir niekam niekada jokių pinigų nemokėjo (25 t., b.l. 47-49).

106Išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog UAB ( - ) kaltinimuose nurodytu laikotarpiu realiai iš UAB “B”, UAB „C“ jokių prekių ir paslaugų neįgijo, PVM sąskaitose – faktūrose buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos. Šiame procesiniame sprendime jau minėta, kad byloje nustatyta ir tai, jog pati UAB ( - ) laikotarpiu nuo 2006-12-31 iki 2009-03-31 realiai veiklos taip pat nevykdė (specialisto išvada Nr. ( - )). Tokiu būdu, UAB ( - ) įforminus tariamą prekių paslaugų įgijimą iš UAB “B”, UAB „C“ 7 673 664,31 Lt sumai, buvo neteisėtai 1 170 559,46 Lt sumažintas UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtinas PVM.

107Bylos duomenys patvirtina ir tai, jog V. B. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), 2009-03-24 atliktos kratos metu buvo aptikti taip pat ir UAB “B”, UAB „C“, UAB ( - ) dokumentai - tarp jų O. M. pasirašyta darbo sutartis, bendrovės įstatų kopija, bendrovės registracijos pažymėjimas, 2007-07-31 sutarties nutraukimo aktas, pagal kurį UAB „E“ nutraukia UAB „C“ buhalterinės apskaitos tvarkymą, dalis kaltinime nurodytų nepasirašytų PVM sąskaitų faktūrų, bendrovės PVM deklaracijos ir kt. Atliekant kratą V. B. automobilyje BMW X5, valst. Nr. ( - ) taip pat rasta UAB ( - ), UAB „C“ vardu išrašyti dokumentai, tušti blankai su UAB „C“ direktoriaus O. M., UAB ( - ) direktoriaus M. V. parašais bei ant jų esančiais UAB „C“ ir UAB ( - ) antspaudais, UAB ( - ) steigimo pažymėjimo, registracijos pažymėjimo, steigimo akto, vienintelio akcininko sprendimo kopijos ir kt. Paminėtos aplinkybės, vertinant jas pirmiau išdėstytų aplinkybių kentekste, dar kartą patvirtina, jog būtent V. B. buvo aptariamos nusikalstamos veikos organizatorė, ji vadovavo UAB ( - ) veiklai, davė M. V., A. A. Š., O. M. nurodymus pasirašyti ant jos pateiktų fiktyvių sąskaitų faktūrų, ką šie ir padarė, vėliau suklastotos sąskaitos faktūros buvo pateiktos UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkančiai bendrovei, kur įtrauktos į apskaitą ir tikrovės neatitinkantys duomenys pateikti mokesčių inspekcijai.

108Vertinant byloje nustatytų aplinkybių visumą, pagrįstai pirmosios instancijos teismas nustatė ir tai, jog V. B. nurodymu būtent V. M. surašė kaltinime nurodytas netikras ir juridinės galios neturinčias UAB „C“ PVM sąskaitas faktūras. Bylos duomenys patvirtina, jog 2009-03-24 atliekant V. M. asmens kratą be kitų daiktų buvo rastas ir paimtas USB informacijos kaupiklis „My Flash“. Apžiūrėjus paminėtą USB informacijos kaupiklį, jame buvo aptiktos UAB „C“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros bylai aktualiu laikotarpiu dėl prekių ir paslaugų pardavimo UAB ( - ), sąskaitų faktūrų numeriai, jose nurodyta žodinė suma atitinka kaltinime nurodytus PVM sąskaitų faktūrų numerius bei jose nurodytas sumas. Nors apeliantė V. M. teigia, jog vien šie iš jos paimtame USB informacijos kaupiklyje rasti UAB „C“ PVM sąskaitų faktūrų ruošiniai nepatvirtina to, kad ji kaltinime nurodytas sąskaitas faktūras išrašė, tačiau pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog sprendžiant asmenų kaltės, padarius nusikalstamą veiką, klausimą yra vertinama byloje esančių įrodymų visuma. V. M., o taip pat ir V. B. apklausų metu neneigė aplinkybės, jog buvo pažįstamos, susipažino dar 2004-2005 metais, bendravo, ką patvirtina ir byloje užfiksuoti judviejų telefoniniai pokalbiai. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, jog V. M. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme negalėjo logiškai paaiškinti, iš kur pas ją atsirado USB raktas, su būtent kaltinime nurodytų UAB „C“ PVM sąskaitų faktūrų ruošiniais. Byloje nėra duomenų, jog pas V. M. asmens kratos metu rastas USB raktas priklausytų kokiam nors kitam asmeniui. Be kita ko, svarbu pastebėti tai, jog V. M. dirbo UAB „E“, kuri tvarkė įmonių, tame tarpe UAB ( - ), UAB „C“, buhalterinę apskaitą. UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkiusios A. K., O. O. apklausų metu patvirtino, jog į apskaitos programas suvesdavo bendrovės atstovų pateiktus jau išrašytus buhalterinius dokumentus, pačios įmonės buhalterinių dokumentų, tame tarpe PVM sąskaitų faktūrų, neišrašinėjo. Taigi, jeigu kaip teigia V. M., ji UAB „C“ PVM sąskaitų faktūrų taip pat neišrašinėjo, lieka neaišku, kokiu tikslu ji pas save laikė šių sąskaitų faktūrų ruošinius. Esant nurodytoms aplinkybėms, V. M. parodymai, jog ji V. B. nurodymu nesurašė kaltinime nurodytų UAB „C“ bendrovei ( - ) išrašytų netikrų, juridinės galios neturinčių PVM sąskaitų faktūrų, vertinami kritiškai, kaip pastarosios siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką.

109Byloje esantys duomenys patvirtina, jog UAB ( - ) buhalterinė apskaita buvo tvarkoma UAB „E“. Byloje liudytojomis apklaustos O. O., A. K. patvirtino, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu dirbo UAB „E“, tvarkė UAB ( - ) apskaitą, į apskaitos programas suvesdavo bendrovės atstovų V. Ž., M. V. pateiktus buhalterinius dokumentus. A. K. parodė ir tai, jog būdavo, jog UAB ( - ) buhalterinius dokumentus ji gaudavo iš V. M.. Abi liudytojos patvirtino, jog jos pačios jokių UAB ( - ) PVM sąskaitų faktūrų neišrašinėdavo, jos tvarkydavo joms pateiktus jau išrašytus buhalterinius dokumentus. Ar pateiktose PVM sąskaitose faktūrose buvo nurodomos realiai įvykusios ūkinės operacijos, joms nėra žinoma. Pagal pateiktus dokumentus jos pateikdavo ir mokesčių inspekcijai ataskaitas. A. K. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė ir tai, jog V. B. nebuvo atvežusi UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentų, tačiau ne kartą buvo atvykusi pas V. M.. Beje, priešinai nei teigia apeliantė V. M. skunde, paminėtų liudytojų parodymuose nėra užfiksuota aplinkybių, kurios paneigtų byloje nustatytą faktą, jog būtent V. M. surašė kaltinime nurodytas netikras ir juridinės galios neturinčias UAB „C“ PVM sąskaitas faktūras. Be to, pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad UAB „( - )” buhalterinę apskaitą tvarkantys asmenys, nežinodami, kad pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos prekės bei paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas, taip 1 170 559,46 Lt sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas pateikė VMI prie FM Vilniaus apskrities skyriui, būtent nurodė apie paminėtas byloje apklaustas liudytojas. Taigi teismo nurodyta aplinkybė nepaneigia byloje nustatyto fakto, jog V. M. V. B. prašymu išrašė kaltinime nurodytas tikrovės neatitinkančias UAB „C“ PVM sąskaitas faktūras, pati dirbdama buhalterinės apskaitos tvarkymo darbus, puikiai žinojo, kokiu tikslu šios sąskaitos yra išrašomos, ir norėjo bei siekė tokio tikslo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau išdėstytų aplinkybių visumą, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog byloje surinktų ir aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamoji V. B. laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio mėnesio iki 2008 metų spalio 25 d., veikdama organizuota grupe su asmeniu, kuriam byla nutraukta mirus, bei atskirais laikotarpiais (nuo 2007 m. birželio mėn.) bendrininkų grupėje su V. M., panaudojant UAB ( - ) nusikalstamai veikai paslėpti, pagaminant ir panaudojant netikrus šios įmonės dokumentus, UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę - sumokėti į valstybės biudžetą 1 170 559,46 Lt PVM mokestį. Pagrįstai apygardos teismas konstatavo ir tai, jog nusikalstamą veiką V. B., V. M. padarė veikdamos tiesiogine tyčia. Pastarosios suvokė, kad apgaule, pateikiant suklastotas PVM sąskaitas faktūras UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, kurios darbuotojos apie tai nežinodamos, sąskaitose nurodytų duomenų pagrindu PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas, kurios buvo pateiktos mokesčių inspekcijai, suklaidino mokesčių administratorių, neteisėtai panaikino turtinę prievolę, to norėjo bei siekė. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutikti su apeliančių skundų argumentais, jog skundžiamu nuosprendžiu nepagrįstai nustatyta, jog jos dalyvavo padarant aptariamą nusikalstamą veiką, nėra pagrindo. Pastarųjų veiksmuose yra visi joms inkriminuotos nusikalstamos veikos požymiai.

110Pažymėtina tai, jog nepagrįsti yra apeliantės V. M. apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu nustatė, jog ji šią jai inkriminuotą nusikaltimą padarė veikdama organizuota grupe. Byloje nustatyta, jog V. M. apgaulės būdu panaikindama UAB ( - ) didelės vertės turtinę prievolę veikė bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais - V. B. bei asmeniu, kuriam byla nutraukta šiam mirus. Tai patvirtina, jog BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytas kvalifikuojantis požymis – sukčiavimas organizuotoje grupėje, V. M. nebuvo inkriminuotas. Kita vertus, byloje nustatyta, jog V. M. jai inkriminuotus neteisėtus veiksmus atliko veikdama bendrininkų grupe. Pastaroji puikiai suvokė, jog veikia su kitais asmenimis ir savo veiksmais (V. B. nurodymu išrašydama tikrovės neatitinkančias UAB „C“ PVM sąskaitas faktūras, kurios vėliau M. V. pasirašytos buvo pateiktos UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei įtraukti į bendrovės buhalterinę apskaitą ir buhalterinėje apskaitoje esančių duomenų pagrindu pateikti mokesčių inspekcijai PVM deklaracijas) prisideda prie bendro nusikalstamo sumanymo – apgaule UAB ( - ) naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę - į valstybės biudžetą sumokėti 1 142 302,72 Lt PVM, įgyvendinimo ir norėjo taip veikti.

111Apeliantės V. B. skundo argumentai, susiję su tuo, kad byloje nepagrįstai konstatuota, jog ji veikė organizuota grupe, buvo nusikalstamos veikos organizatorė, taip pat yra nepagrįsti. Apie veikusią organizuotą grupę, V. B., kaip organizatorės vaidmenį, teisėjų kolegija jau pasisakė šioje nutartyje aptardama UAB ( - ) priklausiančio didelės vertės turto pasisavinimą. Iš šioje dalyje aptartų įrodymų visumos taip pat matyti, jog būtent V. B. organizavo BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos veikos padarymą, ji rūpinosi fiktyvių PVM sąskaitų išrašymu, davė nurodymus jas išrašyti V. M., pati pasirūpino UAB “B” fiktyvių PVM sąskaitų faktūrų išrašymu, taip pat M. V., kaip UAB ( - ) faktiniam dirtektoriui, nurodė suklastotas UAB „B“, UAB „C“ bendrovei ( - ) išrašytas PVM sąskaitas faktūras pasirašyti, pateikti jas UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, kad jos darbuotojai šias įtrauktų į bendrovės ( - ) buhalterinę apskaitą, buhalterinėje apskaitoje esančių duomenų pagrindu pateiktų mokesčių inspekcijai PVM deklaracijas, kas ir buvo padaryta. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, kiti duomenys, kaip jau minėta, neabejotinai patvirtina, jog UAB ( - ) realiai vadovavo ne oficialus šios bendrovės direktorius M. V., o būtent V. B.. Paminėtų aplinkybių visuma leidžia spręsti ir apie pastarosios tiesioginę tyčią, veikiant kartu su kitais bendrininkais, apgaulės būdu UAB ( - ) naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę - sumokėti į valstybės biudžetą PVM mokesčius. Taigi, esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, vien apeliantės nurodoma aplinkybė, kad ji su UAB ( - ) nebuvo susijusi darbo santykiais, nepaneigia jos kaltės padarius šią nusikalstamą veiką.

112Tačiau, kaip minėta, V. B. bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme mirė, todėl skundžiamas nuosprendis dalyje dėl V. B. nuteisimo pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį taip pat naikinamas ir šioje dalyje baudžiamoji byla nutraukiama (BPK 327 straipsnio 1 punktas).

113Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 327 straipsnio 1 punktu, 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu,

Nutarė

114panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžio dalį, kuria:

115V. B. pripažinta kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį ir jai paskirtas laisvės atėmimas 4 metams.

116V. B. pripažinta kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (UAB ( - ) turtinės prievolės panaikinimas) ir jai paskirtas laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnesiams.

117Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintos ir V. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 4 metams 6 mėnesiams.

118Vadovaujantis BK 76 straipsnio 1 dalimi, V. B. atleista nuo bausmės dėl ligos.“

119Vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, V. B. baudžiamąjį procesą pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (UAB ( - ) turtinės prievolės panaikinimas) nutraukti, jai mirus.

120Nuteistųjų V. Ž., R. Č., V. M. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. R. Č. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos... 4. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, R. Č. paskirtos... 5. R. Č. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1... 6. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktas galioti laikinas nuosavybės teisės... 7. V. B. pripažinta kalta ir nuteista:... 8. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 4... 9. - pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (UAB ( - ) turtinės... 10. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, už atskiras nusikalstamas veikas... 11. Vadovaujantis BK 76 straipsnio 1 dalimi, V. B. atleista... 12. V. B. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1... 13. Vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, 14. V. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 25... 15. V. Ž. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1... 16. Vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, 17. V. M. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182... 18. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, V. M. paskirtos... 19. Vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 21. Vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, baudžiamasis procesas dėl... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 23. R. Č. nuteista už tai, kad ji 2008 m. sausio mėn. –... 24. M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) kaip... 25. V. B. nuteista už tai, kad ji 2008 m. sausio mėn. –... 26. M. V. (kurio atžvilgiu byla nutraukta šiam mirus) kaip... 27. Taip pat V. B. nuteista už tai, kad ji laikotarpiu nuo... 28. M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus),... 29. V. Ž. nuteistas už tai, kad jis 2008 m. sausio mėn.... 30. M. V. (kurio baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), kaip... 31. V. M. nuteista už tai, kad ji laikotarpiu nuo 2007 m.... 32. Nuteistasis V. Ž. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus... 33. Apeliantas nurodo, jog nepaisant to, kad teismas siekė nustatyti visumą... 34. Jo teisė į gynybą buvo pažeista byloje atliekant ikiteisminį tyrimą.... 35. Be kita ko, išdėstydamas įrodymus, kuriais grindžiamos išvados, ir... 36. Teismas taip pat nepagrįstai jo ir kitų teisiamųjų veiką kvalifikavo pagal... 37. Šiuos nuoseklius ir neprieštaringus jo parodymus patvirtina visuma faktinių... 38. Apeliantas pažymi, jog 2008 metais, kai Lietuvoje vyko statybų bumas, buvo... 39. Nuteistoji R. Č. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus... 40. Apeliantės nuomone, skundžiamas nuosprendis dalyje dėl jos nuteisimo pagal... 41. Teismas, išvadą, jog ji nusikalstamą veiką padarė organizuota grupe,... 42. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nepavyko prokurorui pateikti... 43. Ikiteisminio tyrimo metu bei baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu... 44. Pagal pareikštą kaltinimą ji kaltinama, jog bendrininkaujant organizuotoje... 45. Teismas visiškai nepasisakė ir teisiškai neįvertino, BK 24 straipsnio 2... 46. Be kita ko, apeliantė nurodo, jog pasisavinti UAB ( - ) turtą ji galėjo tik... 47. Bylos faktiniais duomenimis nustatyta, jog ji nutraukė darbinius santykius su... 48. Minėta, kad bendrovės turtą, šios bylos kontekste, jai buvo galima... 49. Teismas jos kaltę grindė V. Ž. ikiteisminio tyrimo... 50. Apeliantė pastebi, kad kai kurie V. Ž. jos atžvilgiu... 51. Tais pačiais argumentais teismas nepagrįstai atmetė jos parodymus, duotus... 52. Teismas jos kaltę grindė ir 2009 04 08 slaptažodžių generatoriaus... 53. Be kita ko, apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad iš byloje esančios jos... 54. Taip pat teismas nenustatė jos veiksmuose ir sujektyviosios pusės požymio... 55. Nuteistoji V. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 56. Apeliantės nuomone, teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BK... 57. Nuosprendyje teismas kvalifikuodamas jai inkriminuotą nusikalstamą veiką... 58. Skundžiamu nuosprendžiu ji pripažinta kalta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį,... 59. Jos veikoje nėra kaltės (tiesioginės tyčios), kaip būtino nusikalstamos... 60. Esmines bylos aplinkybes teismas išnagrinėjo neišsamiai, neteisingai... 61. Teismas nuosprendį iš esmės grindė tik formaliai konstatuotomis... 62. Skundžiamame nuosprendyje nurodoma, jog nustatytos faktinės veikos padarymo... 63. Bylos nagrinėjimo teisme metu ji nurodė, kad nedalyvavo jokiuose... 64. Byloje nėra jokių jos nusikalstamą veiką pagrindžiančių duomenų, kad... 65. Tai, kad pas ją kratos metu buvo rastas USB informacijos kaupiklis, kuriame... 66. Taigi, tiek byloje esantys duomenys patvirtina, tiek ir pats teismas... 67. Teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, jog UAB ( - ) 2007-2008 m. parduoti... 68. Apeliantė pažymi, kad vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga... 69. Akivaizdu, kad šis apkaltinamasis nuosprendis priimtas netinkamai pritaikius... 70. Nuteistoji V. B. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus... 71. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, netinkamai vertindamas... 72. Skundžiamame nuosprendyje klaidingai interpretuojamos ir taikomos jame... 73. Tai, kad ji vadovavo organizuotos grupės veiklai, koordinuodama jos narių... 74. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį kaltininkas turi specialius įgaliojimus... 75. Teismas, pripažindamas ją kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182... 76. Teismo posėdžio metu nuteistieji R. Č., 77. Nuteistųjų V. Ž., R. Č., 78. Dėl BK 25 straipsnio 3 dalies, 183 straipsnio 2 dalies taikymo.... 79. Apeliantai V. Ž., R. Č., 80. Pagal BPK 81. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, dar kartą įvertinusi... 82. Byloje AB ( - ), AB ( - ) bankas pateikė čekius, susijusius su grynųjų... 83. Byloje nustatyta, jog V. Ž. pinigus iš UAB ( - ) bankų... 84. R. Č. teisiamojo posėdžio metu, be kita ko,... 85. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, jog nepagrįsti yra ir 86. Tai, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu R. Č.... 87. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, jog kaltinime nurodytos iš UAB ( - )... 88. Pagal teismų praktiką svetimo turto pasisavinimas galimas tik esant... 89. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau išdėstytų įrodymų, kitų duomenų... 90. Turto pasisavinimo subjektas – specialus, todėl pagal BK 183 straipsnį... 91. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu UAB ( - )... 92. Apeliantai skunduose nurodo, jog M. V. buvo realus, o ne... 93. Skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai konstatuota, jog pasisavinant UAB ( - )... 94. Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje... 95. Iš bylos medžiagos matyti, kad šios nusikalstamos veikos bendrininkai... 96. Atsižvelgus į tai, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nuteistoji 97. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies, BK 25 straipsnio 3 dalies, 182 straipsnio 2... 98. Apeliantė V. M. nesutinka su skundžiamo nuosprendžio... 99. Apeliantė V. B. skunde taip pat nurodo, jog pirmosios... 100. BPK 101. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą... 102. Teismų praktikoje tam tikrais atvejais mokestiniai pažeidimai kvalifikuojami... 103. Byloje nustatyta, jog buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2006-11-02... 104. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog įsiteisėjusiu Trakų rajono apylinkės... 105. Specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, jog 2007-07-02 UAB „C“ direktorius... 106. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog UAB ( - ) kaltinimuose nurodytu... 107. Bylos duomenys patvirtina ir tai, jog V. B. gyvenamojoje... 108. Vertinant byloje nustatytų aplinkybių visumą, pagrįstai pirmosios... 109. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog UAB ( - ) buhalterinė apskaita buvo... 110. Pažymėtina tai, jog nepagrįsti yra apeliantės V. M.... 111. Apeliantės V. B. skundo argumentai, susiję su tuo, kad... 112. Tačiau, kaip minėta, V. B. bylą nagrinėjant... 113. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 114. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžio dalį,... 115.V. B. pripažinta kalta pagal BK 25 straipsnio 3... 116. V. B. pripažinta kalta pagal BK 25 straipsnio 3 dalį,... 117. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, už atskiras nusikalstamas veikas... 118. Vadovaujantis BK 76 straipsnio 1 dalimi, V. B. atleista... 119. Vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, V. B.... 120. Nuteistųjų V. Ž., R. Č.,