Byla 2-659-241/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės investicijos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kokybiški namai“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Indepozit“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „VAESTA“, uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kokybiški namai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės investicijos“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas kilo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

6Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškelta UAB „Kokybiški namai“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Indepozit“. Ši nutartis buvo apskųsta, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi palikta nepakeista ir įsiteisėjo 2013 m. spalio 24 d.

7BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių susirinkimo pirmininkas pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašymą dėl įmonės administratoriaus keitimo, kuriuo prašė atstatydinti UAB „Indepozit“ iš bankroto administratoriaus pareigų ir nauju bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. Nurodė, jog 2014 m. vasario 6 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Jonas Valantonis pateikė informaciją apie jam kaip UAB „Indepozit“ vadovui ir įgaliotam asmeniui bandomą daryti poveikį, kartu informavo apie UAB „Indepozit“ kaip bankroto administratoriaus negalėjimą tinkamai vykdyti bankroto administratoriaus pareigas. Siekiant užtikrinti bankroto procedūros tęstinumą ir išvengti papildomų laiko bei darbo sąnaudų, būtų racionalu, kad ją baigtų tas pats fizinis asmuo, kuris ją vykdė iki šiol. J. Valantonis yra UAB „Mokumo sprendimai“ direktorius bei 100 proc. akcijų savininkas, todėl jam negalėtų būti daromas poveikis per akcininkus ar kitus asmenis. Įmonėje dirba trys bankroto administratoriai, yra baigtos 78 bankroto procedūros. Šiuo metu UAB „Mokumo sprendimai“ vykdo vieną bankroto procedūrą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių komitetas priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš bankroto administratoriaus pareigų, o vietoje jo paskirti UAB „Mokumo sprendimai“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi prašymo dėl BAUB „Kokybiški namai“ bankroto administratoriaus keitimo (atstatydinimo) netenkino.

10Teismas pažymėjo, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) pakeitimams, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Vadovaujantis ĮBĮ Nr. IX-216 4, 10, 11, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 13, 131, 20, 21, 23, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus. Prašymas dėl įmonės administratoriaus keitimo (atstatydinimo) teismui pateiktas 2014 m. gruodžio 18 d., todėl, pasak teismo, iki 2015 m. sausio 1 d. objektyviai nebuvo galimybės suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių susirinkimo pirmininko siūlomą administratoriaus kandidatūrą, t. y. UAB „Mokumo sprendimai“, vadovaujantis prašymo pateikimo metu galiojusia ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi. Teismas nurodė, kad dėl šių aplinkybių nėra galimybės nauju administratoriumi paskirti BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių susirinkimo prašomą kandidatą UAB „Mokumo sprendimai“, o pagal šiuo metu galiojančias ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatytas procedūras kito administratoriaus parinkimas ne tik neatitiktų BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių susirinkimo išreiktos valios, bet ir pats bankroto procesas taptų neekonomiškas ir neoperatyvus. Tai, pasak teismo, pažeistų tokio prašymo neteikusių kreditorių interesus ir viešąjį interesą, nes bankroto instituto paskirtis yra apsaugoti visų nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus.

11Atsisakydamas pakeisti atsakovo bankroto administratorių, teismas atsižvelgė ir į tai, kad byloje nėra pateiktas siūlomo kandidato UAB „Mokumo sprendimai“ sutikimas administruoti BUAB „Kokybiški namai“, deklaracija dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams ir administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Apeliantas BUAB „Kokybiški namai“ bankroto administratorius UAB „Indepozit“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį ir patenkinti kreditorių susirinkimo pirmininko prašymą, t. y. atstatydinti UBA „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų, nauju bankroto administratoriumi paskirti kreditorių komiteto išrinktą UAB „Mokumo sprendimai“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas neatsižvelgė į tai, jog BUAB „Kokybiški namai“ bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ įgaliotas asmuo J. Valantonis pateikė informaciją apie jam kaip UAB „Indepozit“ vadovui ir įgaliotam asmeniui bandomą daryti poveikį, apie UAB „Indepozit“ negalėjimą tinkamai vykdyti bankroto administratoriaus pareigas.

152. Viešasis interesas bei bendrieji teisės principai reikalauja užtikrinti, kad bankroto procedūra būtų baigta kaip galima per trumpesnį laiką ir su minimaliomis sąnaudomis, todėl būtų racionalu ir pagrįsta, kad ją baigtų tas pats fizinis asmuo, kuris jas vykdė iki šiol. Teismas neįvertino, kad UAB „Mokumo sprendimai“, kurios direktorius ir vienintelis akcininkas yra J. Valantonis, būtų tinkamiausias kandidatas administruoti BUAB „Kokybiški namai“.

163. Kreditorių komitetas, kuris yra aukščiausias organas vykdant bankroto procedūrą, priėmė vieningą nutarimą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų, o vietoje jos nauju bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“, tačiau teismas į šį prašymą neatsižvelgė.

174. Prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo buvo pateiktas vadovaujantis tuo metu galiojusio ĮBĮ 23 straipsnio 13 dalimi bei 11 straipsnio 8 dalies 2 punktu, todėl teismo nutarties motyvai, jog tam nėra pagrindo ar trūksta dokumentų (kurie buvo pateikti su prašymu arba jau buvo bankroto byloje), yra visiškai nepagrįsti nei teisės aktų imperatyviomis nuostatomis, nei susiformavusios teismų praktikos pagrindu.

18Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas prašymas pakeisti bankroto administratorių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

21ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje yra nustatyta, kokiais atvejais teismas atstatydina bankroto administratorių iš pareigų. Vienas iš tokių atvejų yra, kai įmonės kreditorių susirinkimas ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka arba kreditorių komitetas, jeigu jis sudarytas (toliau – komitetas), ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo ir teismas nustato, kad kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimas atstatydinti administratorių buvo priimtas nepažeidžiant šiame įstatyme nustatytos kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimų priėmimo tvarkos, arba kai prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas ir patenkinus prašymą nebus pažeisti kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimui nepritarusių, kreditorių susirinkime arba komiteto posėdyje nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas (ĮBĮ 11 str. 10 d. 2 p.). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2622/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1143/2014, kt.).

22Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių komitetas priėmė nutarimą, kurio pagrindu buvo pateiktas prašymas teismui dėl UAB „Indepozit“ atstatydinimo iš administratoriaus pareigų ir UAB „Mokumo sprendimai“ paskyrimo naujuoju bankroto administratoriumi, atsižvelgdamas į paties bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ įgalioto asmens Jono Valantonio pateiktą tokį siūlymą (2 t., 155-163 b. l.). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo raštu informavo, kad jis yra UAB „Indepozit“ direktorius bei 33,3 proc. akcijų savininkas, o likusių akcijų savininkas yra P. L., kurio atstovais prisistatę asmenys pradėjo kištis į įmonės reikalus, reikalauti informacijos, nurodinėti dėl veiklos (reikalavo parduoti bankrutuojančių įmonių turtą jų nurodytiems asmenims už jų nurodytas kainas), o atsisakius tai daryti, reikalavo pasitraukti iš užimamų pareigų bei grasino. Dėl galimai neteisėtų minėtų asmenų veiksmų bei trukdymo vykdyti pareigas 2014 m. lapkričio 13 d. kreiptasi į policiją, tačiau atsakymas dar negautas. UAB „Indepozit“ bankroto administratoriaus veikla turi būti nutraukta, nes dėl nurodytų priežasčių nebus užtikrintas tinkamas kreditorių interesų gynimas bei tinkamas bankroto procedūrų vykdymas (2 t., 157 b. l.).

23Pažymėtina, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kurie pagrįstų UAB „Indepozit“ įgalioto asmens J. Valantonio teiginius dėl būtinumo keisti bankroto administratorių. Tokie įrodymai nebuvo pateikti nei su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo, nei teikiant atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įgalioto asmens siūlymas atstatydinti UAB „Indepozit“ iš BUAB „Kokybiški namai“ administratoriaus pareigų grindžiamas iš esmės remiantis vidiniais nesutarimais tarp UAB „Indepozit“ akcininkų, bet ne paskirtojo administratoriaus negalėjimu tinkamai atlikti jam pavestas bankroto administratoriaus funkcijas. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, nurodydamas, kad negali toliau tinkamai vykdyti BUAB „Kokybiški namai“ bankroto procedūrų, nedetalizuoja, kokių veiksmų, susijusių su bankroto procedūra, jis negali atlikti dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų. Ta aplinkybė, jog įgaliotas asmuo nurodė kreipęsis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, savaime nepagrindžia neteisėtų priemonių (pvz., spaudimo ar trukdymo vykdyti veiklos funkcijas) naudojimo fakto. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Indepozit“ netinkamai vykdo jam pavestas bankroto administravimo funkcijas, ir kad kreditoriai dėl to reiškia jam pretenzijas ar nepasitikėjimą, taip pat nėra duomenų apie galimą administratoriaus suinteresuotumą UAB „Indepozit“ bankroto bylos baigtimi. Apeliacinis teismas sprendžia, kad įgalioto asmens deklaruojamas jo nesutarimas su paskirtojo juridinio bankroto administratoriaus akcininku (jo atstovais), nesant objektyvių duomenų apie šių nesutarimų įtakoje daromą žalą BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių interesams, šios įmonės bankroto proceso eigai, arba nesant duomenų, jog tokia grėsmė iš tiesų yra reali, šios bylos faktinių aplinkybių kontekste nesudaro pakankamo pagrindo keisti bankroto administratorių.

24Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausias ar didžiausi kreditoriai, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014). Todėl vien ta aplinkybė, jog kreditorių komitetas balsų dauguma priėmė nutarimą kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, nesudaro pagrindo prašymą dėl administratoriaus pakeitimo tenkinti. Pažymėtina, jog įstatymų leidėjas suteikė teismui teisę (prerogatyvą) prašymo atstatydinti administratorių netenkinti, jei tokiam prašymui nepritarusių, kreditorių susirinkime arba komiteto posėdyje nedalyvavusių kreditorių teisės ar viešasis interesas būtų pažeisti (ĮBĮ 11 str. 10 d. 2 p.). Administratoriaus pakeitimas, nors ir reikalaujant kreditorių daugumai, tačiau remiantis vien tik deklaratyviais pagrindais, neįsitikinus administratoriaus negalėjimo tęsti pradėtų procedūrų pagrįstumu, apeliacinio teismo vertinimu, prieštarautų bankroto proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentracijos principams, bei pažeistų kreditorių teises.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė prašymą dėl BUAB „Kokybiški namai“ bankroto administratoriaus pakeitimo, todėl naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

26Konstatavus, kad nėra pagrindo keisti paskirtąjį BUAB „Kokybiški namai“ bankroto administratorių, atskirojo skundo argumentai dėl UAB „Mokumo sprendimai“ tinkamumo administruoti BUAB „Kokybiški namai“ nebeturi teisinės reikšmės, todėl apeliacinis teismas dėl jų plačiau nepasisako, tačiau pažymi, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja bankroto administratorių paskyrimo tvarka, pagal kurią bankroto administratorius parenkamas atsitiktine tvarka naudojantis specialia atrankos programa, būtų taikoma tuo atveju, jeigu būtų tenkinamas prašymas atstatydinti paskirtąjį bankroto administratorių.

27Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas kilo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškelta UAB... 7. BUAB „Kokybiški namai“ kreditorių susirinkimo pirmininkas pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi prašymo dėl BAUB... 10. Teismas pažymėjo, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Įmonių bankroto... 11. Atsisakydamas pakeisti atsakovo bankroto administratorių, teismas atsižvelgė... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Apeliantas BUAB „Kokybiški namai“ bankroto administratorius UAB... 14. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, jog BUAB „Kokybiški namai“ bankroto... 15. 2. Viešasis interesas bei bendrieji teisės principai reikalauja užtikrinti,... 16. 3. Kreditorių komitetas, kuris yra aukščiausias organas vykdant bankroto... 17. 4. Prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo buvo pateiktas... 18. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas prašymas pakeisti... 21. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje yra nustatyta, kokiais atvejais teismas... 22. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Kokybiški... 23. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kurie pagrįstų... 24. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog bankroto administratoriaus... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 26. Konstatavus, kad nėra pagrindo keisti paskirtąjį BUAB „Kokybiški namai“... 27. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....