Byla 3K-3-71/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės ir Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gregaris“ kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. sausio 27 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. liepos 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Gregaris“ ieškinį atsakovui UAB ,,Vilniaus ūkas“, tretiesiems asmenims UAB ,,Sedes regia“ ir UAB ,,Gedimino smuklė“ dėl rangos sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Gregaris“ ieškiniu prašė teismo nutraukti su atsakovu UAB ,,Vilniaus ūkas“ 2004 m. gruodžio 9 d. sudarytą sutartį, priteisti iš atsakovo 25 500 Lt pagal sutartį sumokėtą avansą, 3717 Lt delspinigių, 36 816 Lt negautų pajamų, 12 272 Lt turėtų išlaidų, ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo.

6Ieškinys grindžiamas tuo, kad nurodyta sutartimi atsakovas įsipareigojo iki 2005 m. sausio 20 d. pagaminti ir perduoti ieškovui kavinės baldus, ieškovas įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti 35 400 Lt. Ieškovas sumokėjo 25 500 Lt avansą, tačiau baldai iki sutartos datos nebuvo pagaminti ir perduoti ieškovui. 2005 m. balandžio 29 d. atsakovas pristatė 23 600 Lt vertės baldų, t. y. 5 minkštasuolius, tačiau nepateikė sutartyje numatytų kitų baldų. Už praleistą prekių pristatymo terminą pagal sutartį apskaičiuotini 3717 Lt delspinigiai nuo sutarties vertės. Pristatytų baldų nepakako tam, kad ieškovas galėtų atidaryti kavinę ar klubą. 2005 vasario 1 d. ieškovas su UAB ,,Gedimino smuklė“ sudarė preliminariąją sutartį, kuria įsipareigojo nuo 2005 m. gegužės 1 d. išnuomoti patalpas naktinio klubo veiklai. Šios sutarties 4 punkte buvo nurodyta, kad neįvykdžiusi savo įsipareigojimų šalis privalo sumokėti vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio 12 272 Lt baudą. Jei ieškovas būtų laiku sudaręs nuomos sutartį, 2005 m. gegužės - liepos mėn. būtų gavęs nuomos mokesčio dydžio pajamas, t.y. po 12 272 Lt kas mėnesį, iš viso – 36 816 Lt.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. sausio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, nutraukdamas šalių 2004 m. gruodžio 9 d. sutartį ir įpareigodamas ieškovą per septynias dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perduoti atsakovui 5 vnt. minkštasuolių, taip pat priteisdamas ieškovui 25 500 Lt sumokėtą avansą bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą bendrą sumą nuo 2005 m. rugpjūčio 8 d. iki teismo sprendimo įvykdymo. Likusi ieškinio dalis atmesta.

9Teismas nustatė, kad šalių sudarytos 2004 m. gruodžio 9 d. sutarties pagrindu susiklostė rangos teisiniai santykiai. Teismas taikė CK 6.658 straipsnio 2 dalį, reglamentuojančią, kad jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba darbą atlieka taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Atsakovo baldų nepagaminimas reiškia esminį sutarties pažeidimą, nes likusių baldų nepateikimas duoda pagrindą ieškovui nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 4 punktas), dėl to yra pagrindas nutraukti sutartį (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Teismas, konstatavęs, kad ieškovas pagrįstai reikalauja nutraukti sutartį, taikė restituciją (CK 6.222 straipsnis), priteisdamas iš atsakovo ieškovui 25 500 Lt sumokėtą sumą už baldų pagaminimą. Įvertinęs atsakovo atliktų darbų apimtį ir bendrą sutarties kainą, teismas sumažino priteistiną delspinigių sumą iki 1239 Lt. Pagal CK 6.53 straipsnį teismas įpareigojo ieškovą per 7 dienas nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo perduoti atsakovui gautus pagal sutartį baldus. Teismas nurodė, kad neturėdamas klubo baldų ieškovas pats prisiėmė riziką 2005 m. vasario 1 d. preliminariąja sutartimi įsipareigodamas ateityje sudaryti nuomos sutartį. Dėl to reikalavimą dėl negautų nuompinigių teismas atmetė.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. liepos 5 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB ,,Gregaris“ ir atsakovo UAB ,,Vilniaus ūkas“ apeliacinių skundų bei paliko nepakeistą Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. sausio 27 d. sprendimą.

11Teisėjų kolegija nurodė, kad ne tik atsakovas, bet ir ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė netinkamai, nes vėlavo atlikti paskutinę 12 000 Lt įmoką už baldų gamybą. Ieškovui pažeidus sutartį pirmam, nuostoliai jam atsirado ir dėl jo paties kaltės, taigi nepagrįstas ieškovo reikalavimas dėl nuostolių priteisimo. Priteista delspinigių suma nėra mažesnė už nuostolių, atsiradusių dėl atsakovo prievolės netinkamo vykdymo, dydį.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Gregaris“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. sausio 27 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. liepos 5 d. nutarties dalis, kuriomis netenkintas ieškinys bei dėl šios dalies priimti naują sprendimą, priteisiant ieškovui 12 272 Lt nuostolių ir 36 816 Lt negautų pajamų atlyginimo. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismai pripažino ir patvirtino ieškovo argumentus, kad ginčo šalių sudarytą sutartį pažeidė atsakovas, šis pažeidimas yra esminis, dėl to yra pagrindas nutraukti sutartį (CK 6.217 straipsnis) taikant restituciją (CK 6.222 straipsnis), todėl nenuosekli teismų išvada tenkinti vieną ieškinio reikalavimą ir atmesti kitą. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje visiškai nenurodo ir nemotyvuoja to, kaip ir kokiu mastu pasireiškė abiejų šalių kaltė bei kiek kiekvienos sutarties šalies kaltė turėjo įtakos nuostoliams kilti. Net jei teismas būtų pagrįstai pripažinęs, kad dėl nuostolių atsiradimo kaltas ir ieškovas, jis privalėjo nustatyti kiekvienos šalies kaltės dalį ir kiekvienos šalies patirtų nuostolių dydį atitinkamai (proporcingai) sumažinti, o ne iš viso atmesti. Taip teismas pažeidė CK 6.248 straipsnio 4 dalies ir CK 6.259 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad skolininko atsakomybė gali būti sumažinta arba jis gali būti atleistas nuo atsakomybės. Tačiau teismų sprendime ir nutartyje nėra nurodoma, kad skolininkas yra atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, taip pat nėra argumentų, pagrindžiančių tokią teismų nuostatą. Manytina, kad, skolininko atsakomybę ne mažinant, o jį visiškai atleidžiant nuo atsakomybės, kreditoriaus kaltė turėtų būti gerokai didesnė nei skolininko, o šiuo ginčo atveju taip nėra - sutartis nutraukta būtent dėl skolininko (atsakovo) kaltės, jo padaryto esminio sutarties pažeidimo. Pripažindami šalių abipusę kaltę, teismai procentine išraiška turėjo paskirstyti atlygintiną žalą šalims.

152. 2005 m. spalio 19 d. šioje byloje buvo surengtas parengiamasis posėdis, į kurį atvyko tik ieškovo atstovas. Atsakovas į posėdį neatvyko, nors apie jį buvo tinkamai informuotas. Ieškovas, remdamasis CPK 230 straipsnio 2 dalimi, pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, tačiau teismas jį nemotyvuotai atmetė. CPK 285 straipsnyje nustatyta, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais šiame Kodekse numatytais atvejais. Taip teismas, atsisakydamas priimti sprendimą už akių, pažeidė CPK 285 straipsnio 3 ir 4 dalis.

163. CPK 312 straipsnyje nustatyta, kad naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštu ieškiniu (pavyzdžiui, priteisti delspinigius, palūkanas, vaisius ir kiti atvejai). Ieškovas turi teisę prašyti priteisti delspinigius ir už visą laikotarpį, kol byla buvo nagrinėjama pirmojoje instancijoje. Tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu jokio sprendimo nepriėmė, nors privalėjo, nes ieškovui teismų pripažinta teisė į sumažintus delspinigius.

17Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Gregaris“ kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Vilniaus ūkas“ prašo kasacinio skundo netenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovas negautų pajamų dydį grindžia preliminariąja sutartimi, tačiau tokios sutarties pagrindu ieškovas negali reikalauti negautų pajamų atlyginimo. Ieškovas pats nevykdė šalių rangos sutarties, vėluodamas atlikti mokėjimą pagal šią sutartį, tokioje situacijoje sudarydamas preliminariąją sutartį dėl patalpų nuomos jis veikė savo rizika, prisiimdamas nuostolių atsiradimo tikimybę. Dėl atsakovo civilinė atsakomybė apskritai negalima, netgi šalių dalinės kaltės atveju CK neįtvirtinta reikalavimo nustatyti procentinę šalių kaltę ir pagal ją žalos dydį. Teismų praktikoje yra pripažinta, kad negautos pajamos turi būti realios, o ne vien tikėtinos. Ieškovas neįrodė, kad pats faktiškai versdamasis naktinio klubo veikla uždirbo mažiau, nei būtų uždirbęs, išnuomodamas tas patalpas nuomininkui. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad teismų procesiniais sprendimais ieškovo įpareigojimas grąžinti 5 vnt. minkštasuolių atsakovui nėra galimas įvykdyti, nes ieškovas sugadino šiuos daiktus, taigi teismų sprendimai nėra galimi įvykdyti. Dėl kasaciniame skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su sprendimo už akių priėmimu, atsakovas nurodo, kad teismas turi teisę savo nuožiūra spręsti, priimti sprendimą už akių ar tokio sprendimo nepriimti, net ir esant CPK nustatytoms sprendimo už akių priėmimo sąlygoms. Tačiau šioje byloje įrodymų nepakako formaliam įrodymų vertinimui atlikti ir sprendimui už akių priimti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

20Bylos šalių 2004 m. gruodžio 9 d. sudaryta sutartimi atsakovas UAB ,,Vilniaus ūkas“ įsipareigojo iki 2005 m. sausio 20 d. pagaminti ir pristatyti baldus, nurodytus sutarties prieduose, o ieškovas UAB ,,Gregaris“ – sumokėti avansą ir tarpines įmokas pagal nustatytą grafiką už užsakytus baldus, iš viso 35 400 Lt su PVM (T. 1, b. l. 6-17). Dalį sutarties kainos, t. y. 13 500 Lt, ieškovas sumokėjo sutartyje nurodytu terminu iki 2004 m. gruodžio 24 d. Ieškovui nesumokėjus eilinių 6000 Lt įmokų atitinkamai iki 2005 m. sausio 10 d. ir iki 2005 m. sausio 21 d., kaip buvo nurodyta sutarties 2.3.2 punkte, atsakovas 2005 m. sausio 14 d. raštu baldų pristatymo terminą nukėlė iki 2005 m. sausio 27 d., o 2005 m. sausio 24 d. raštu įspėjo apie baldų gamybos sustabdymą (T. 1, b. l. 18, 19). Ieškovui 2005 m. balandžio 13 d. sumokėjus dalį sutarties kainos (12 000 Lt), atsakovas 2005 m. balandžio 29 d. pateikė dalį užsakytų baldų, t. y. 5 vnt. minkštasuolių, į ieškovo patalpas Vilniuje, A. Vivulskio g. 3, nepateikdamas likusių pagal sutartį numatytų baldų (T. 1, b. l. 22, 25, 33). UAB ,,Gregaris“ su UAB ,,Gedimino smuklė“ 2005 m. vasario 1 d. sudarė preliminariąją nuomos sutartį dėl patalpų kartu su baldais ir technine įranga, reikalinga naktinio klubo veiklai, Vilniuje, A. Vivulskio g. 3, išnuomojimo būsimam nuomininkui UAB ,,Gedimino smuklė“ (T. 1, b. l. 29). Antstolio G. Matkevičiaus 2006 m. kovo 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu konstatuota, kad ginčo 5 vnt. minkštasuolių naudojami ieškovo UAB ,,Gregaris“ patalpose Vilniuje, Vivulskio g. 3, esančio striptizo klubo ,,Meduza“ veiklai (T. 2, b. l. 37-39).

21V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22Byloje ieškovas pareiškė ieškinio reikalavimus dėl avanso, sumokėto vykdant šalių 2004 m. gruodžio 9 d. sutartį dėl baldų pagaminimo ir pristatymo, grąžinimo, taip pat dėl šios sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo. Ginčo santykiai savo esme atitinka ginčo dėl rangos sutarties vykdymo ir šios sutarties nutraukimo bei kylančių pasekmių teisinius santykius.

23Iš rangos sutarties kylantys esminiai šalių įsipareigojimai yra rangovo įsipareigojimas atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal sutartyje nurodytas sąlygas, o užsakovo – priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra ginčo dėl to, kad vykdydamas 2004 m. gruodžio 9 d. sutartį rangovas UAB ,,Vilniaus ūkas“ atliko dalį numatytų darbų ir užsakovui perdavė jų rezultatą – 5 vnt. minkštasuolių, o užsakovas UAB ,,Gregaris“ sumokėjo 25 500 Lt, t. y. dalį sutarties kainos nuo bendros 35 400 Lt sutarties sumos, ir priėmė šiuos baldus. Bylos nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimą nutraukti visą rangos sutartį ieškovas UAB ,,Gregaris“ grindė tuo, kad rangovas UAB ,,Vilniaus ūkas“ neįvykdė dalies rangos sutarties, nepateikdamas likusių sutartyje numatytų baldų per sutartyje nurodytus terminus.

24Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad abi šalys netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal sutartį ir yra kaltos dėl to, kad sutartis nėra galutinai įvykdyta joje nurodytomis sąlygomis, ir nutraukė sutartį. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal CK 6.658 straipsnio 2 dalį užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo tik tuo atveju, jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima. Remdamasis šiuo pagrindu užsakovas įgyja teisę atsisakyti nuo sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo tik tuo atveju, kai pats užsakovas bendradarbiavo su rangovu, vykdė sutarties įsipareigojimus ir nesutrukdė rangovui vykdyti sutartį pagal joje nustatytus terminus. Dėl to, kasacinio teismo vertinimu, teismų nustatytos aplinkybės dėl šalių abipusės kaltės vykdant sutartį reiškia tai, kad nėra pagrindo užsakovui atsisakyti sutarties pagal CK 6.658 straipsnio 2 dalį.

25Apeliacinės instancijos teismas nutartimi palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą taip pritarė šiame sprendime išdėstytam motyvui, kad šalių sutartis nutrauktina CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu, įvertinus tai, kad atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas reiškia esminį sutarties pažeidimą, nes toks neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Taikydami nurodytas teisės normas teismai neatsižvelgė į kitą įstatymo nustatytą kriterijų, į kurį turi būti atsižvelgiama konstatuojant esminį sutarties pažeidimą, t. y. į tai, ar ieškovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Šalių sudarytos rangos sutarties pagrindinis tikslas ir kiekvienos iš šalių turtinis interesas buvo už sutartyje nurodytą sumokėtiną kainą pagaminti ir perduoti baldų komplektaciją. Palyginus sutartyje apibrėžtus rangovo darbų atlikimo įsipareigojimų apimtį su faktiškai atlikta darbų apimtimi, matyti, kad sutartimi buvo numatyta pagaminti ir perduoti baldų už 35 400 Lt, tuo tarpu faktiškai ieškovui perduota baldų už 23 600 Lt, o ieškovo sumokėta 25 500 Lt avanso suma. Dėl to teismai turėjo įvertinti tai, ar, atsižvelgiant į sutarties dalies neįvykdymą, įvykdyta sutarties dalis neprarado prasmės ir atitiko šalių lūkesčius, taip pat ar tokioje padėtyje vienašalis sutarties nutraukimas būtų proporcinga ir adekvati priemonė. Konstatuodami esminį sutarties pažeidimą ir šiuo pagrindu nutraukdami sutartį teismai turėjo įvertinti šiam konstatavimui reikšmingas bylos aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2004 m. birželio 29 d. nutarime (civilinėje byloje J. Z. v. UAB ,,Baldras“, bylos Nr. 3K-P-346/2004) išaiškino, kad ,,sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusioji šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių“.

26Byloje teismai, pripažindami šalių sutartį nutraukta, taikė restituciją, priteisdami iš rangovo užsakovui šio sumokėtą avansą pagal sutartį, o užsakovą įpareigodami grąžinti rangovui darbų rezultatą, t. y. 5 vnt. minkštasuolių. Restitucijos taisykles reglamentuojančiame CK 6.222 straipsnyje nustatyta, kokiomis sąlygomis turi būti taikoma restitucija nutraukus sutartį, taip pat atvejai, kai restitucija netaikoma. Žemesniųjų instancijų teismai turėjo atsižvelgti į šalių susitarimą, kuriuo šalys susitarė dėl baldų pagaminimo, t. y. daiktų, kurių vertė pradėjus juos naudoti gali sumažėti. Spręsdami dėl sutarties nutraukimo abišalės restitucijos, turint tikslą sugrąžinti šalis į pradinę padėtį, klausimą, teismai turėjo įvertinti, ar nurodytų minkštasuolių sugrąžinimas rangovui yra įmanomas restitucijos būdas ir ar šis būdas priimtinas šalims. Rangovo pagamintus baldus užsakovas priėmė ir juos naudoja užsakovui priklausančiame striptizo klube (T. 2, b. l. 37). Dėl to reikia įvertinti, ar pagal rangos sutartį pagamintų baldų dėl jų naudojimo sumažėjusios vertės tokių baldų grąžinimas rangovui, iš rangovo priteisus gautas lėšas už pagamintus naujus baldus, reikštų lygiavertę restituciją.

27Dėl išdėstytų motyvų kasacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad bylą nagrinėję teismai, nutraukdami sutartį ir taikydami restituciją, netinkamai aiškino ir taikė nurodytas materialinės teisės normas bei tinkamai neįvertino bylos įrodymų visumos (CPK 185 straipsnis).

28Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka ir priimdamas kasacine tvarka skundžiamą nutartį, išsamiai neįvertino bylos šalių apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos išdėstytų argumentų bei dėl jų nepasisakė nutartyje. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka liko nepatikrintas apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas, t. y. apeliaciniuose skunduose išdėstytos aplinkybės ir teisiniai argumentai, kuriais apeliantai grindė savo prašymus peržiūrėti byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Palikęs nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinės instancijos teismas nepašalino prieštaravimų nurodytame sprendime, nes jo motyvuojamojoje dalyje nurodyta priteistina delspinigių suma nėra aiškiai įvardyta rezoliucinėje dalyje, taip nesilaikyta teismo sprendimo turinio išdėstymo tvarkos reikalavimų (CPK 270 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Neišnagrinėjus apeliacinių skundų argumentų dėl delspinigių dydžio nustatymo, sprendimo už akių priėmimo ir kitais klausimais apeliacine tvarka ir nesant motyvuotos apeliacinės instancijos teismo išvados šiais klausimais kasacinis teismas nepasisako.

29Pripažintinas teisiškai nepagrįstu kasacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas pagal ieškovo prašymą turėjo priimti byloje sprendimą už akių, to nepadaręs teismas pažeidė CPK 285 straipsnio 3 ir 4 dalis. Teisėjų kolegija nurodo, kad visais atvejais dėl sprendimo už akių priėmimo sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Priimti sprendimą už akių yra teismo teisė, bet ne pareiga. Jeigu byloje pateiktų įrodymų nepakanka formaliam įrodymų vertinimui atlikti ir priimti sprendimą už akių, taip pat, kai byloje egzistuoja CPK 285 straipsnio 3 dalies pagrindai, teismas atsisako priimti tokį sprendimą. Dėl to pirmosios instancijos teismas nepažeidė nurodytų procesinės teisės normų nepriimdamas sprendimo už akių.

30Kasacinis teismas nurodytų argumentų ir išaiškinimų pagrindu sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 362 straipsniu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. liepos 5 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.

33Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Gregaris“ ieškiniu prašė teismo nutraukti su atsakovu UAB... 6. Ieškinys grindžiamas tuo, kad nurodyta sutartimi atsakovas įsipareigojo iki... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. sausio 27 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad šalių sudarytos 2004 m. gruodžio 9 d. sutarties... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m.... 11. Teisėjų kolegija nurodė, kad ne tik atsakovas, bet ir ieškovas savo... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Gregaris“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. 1. Teismai pripažino ir patvirtino ieškovo argumentus, kad ginčo šalių... 15. 2. 2005 m. spalio 19 d. šioje byloje buvo surengtas parengiamasis posėdis, į... 16. 3. CPK 312 straipsnyje nustatyta, kad naujais reikalavimais nelaikomi... 17. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Gregaris“ kasacinį skundą atsakovas UAB... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 20. Bylos šalių 2004 m. gruodžio 9 d. sudaryta sutartimi atsakovas UAB... 21. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. Byloje ieškovas pareiškė ieškinio reikalavimus dėl avanso, sumokėto... 23. Iš rangos sutarties kylantys esminiai šalių įsipareigojimai yra rangovo... 24. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad abi šalys netinkamai vykdė... 25. Apeliacinės instancijos teismas nutartimi palikdamas galioti pirmosios... 26. Byloje teismai, pripažindami šalių sutartį nutraukta, taikė restituciją,... 27. Dėl išdėstytų motyvų kasacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą,... 28. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka ir... 29. Pripažintinas teisiškai nepagrįstu kasacinio skundo argumentas, kad... 30. Kasacinis teismas nurodytų argumentų ir išaiškinimų pagrindu sprendžia,... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m.... 33. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...