Byla 2-973-464/2019
Dėl neteisėto praturtėjimo, daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės L. L. Ž.-A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2962-912/2019 pagal ieškovės L. L. Ž.-A. ieškinį atsakovei V. Ž. dėl neteisėto praturtėjimo, daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė L. L. Ž.-A. kreipėsi į teismą su ieškiniu (atskirojo skundo medžiagos b. l. 1-7), prašydama:

61.1.

7priteisti iš atsakovės V. Ž. 41 914,81 Eur kaip nepagrįstai praturtėjus gauta lėšas;

81.2.

9priteisti iš atsakovės 14 160 Eur žalos atlyginimą,

101.3.

11priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo įvykdymo;

121.4.

13įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei priklausantį turtą – virtuvės baldų komplektą, esantį atsakovei priklausančiame name ( - ).

141.5.

15priteisti bylinėjimosi išlaidas.

162.

17Nurodė, kad su atsakove, savo motina, sutarė sujungti lėšas, gautas pardavus joms asmeninės nuosavybės teises priklausančius butus, ir jas panaudoti namo statyboms. Pasak ieškovės, atsakovė ją įgaliojo atlikti visus su statybomis susijusius darbus, sutarė, kad turtas bus įregistruotas jų abiejų vardu. Teigia, kad namui pastatyti ir įrengti buvo panaudotos jų abiejų lėšos, tačiau galiausiai atsakovė šį turtą įregistravo savo vardu, o ieškovei neleidžia ne tik jame gyventi, bet ir į jį patekti. Mano, kad atsakovė neteisėtai praturėjo jos sąskaita, t. y. pasistatė ir įsirengė namą iš ieškovės už parduotą nekilnojamąjį turtą gautų lėšų, t. y. 41 914,81 Eur. Pardavusi butą, ji su šeima buvo priversta nuomotis kitą būstą, dėl ko patyrė papildomas 14 161 Eur išlaidas, jas taip pat prašo priteisti iš atsakovės kaip žalos atlyginimą. Be to, teigia, kad iš jai priklausančių lėšų name buvo sumontuotas virtuvės komplektas, kurio vertė 1 737,72 Eur ir kurį prašo įpareigoti atsakovę jai grąžinti.

183.

19Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovei priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Prašymą grindė tuo, kad ieškinio suma yra labai didelė, atsakovė yra pensinio amžiaus, neturi pakankamai pajamų, kurios galėtų užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Todėl mano, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o atsakovei perleidus turtą tretiesiems asmenims, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

20II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

214.

22Vilniaus apygardos teismas 2019-03-22 nutartimi (b. l. 10-12) atmetė ieškovės L. L. Ž.-A. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

235.

24Teismas sprendė, kad ieškovė pareikštus reikalavimus grindžia ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, pateikė jas pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra aplinkybių, dėl kurių ieškinys galėtų būti vertinamas kaip akivaizdžiai nepagrįstas.

256.

26Spręsdamas dėl antrosios sąlygos laikinosios apsaugos priemonėms taikyti – grėsmės teismo sprendimo tinkamam įvykdymu buvimo, teismas pažymėjo, kad lemiamą reikšmę turi atsakovės sąžiningumas. Galiojantys įstatymai asmens nesąžiningumo, sprendžiant dėl jo turto arešto ar kitų ribojimų jam nustatymo, nepreziumuoja, todėl nurodyti ir įrodyti tokias aplinkybes pareiga šiuo atveju tenka būtent ieškovei (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1186-196/2017).

277.

28Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės daro tik teorinę prielaidą, kad, jų netaikius, gali kilti grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismo vertinimu, į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovės sunkią turtinę padėtį, o grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimas susietas su, ieškovės nuomone, atsakovei reikšminga reikalavimo suma. Tačiau tai yra nepakankama sąlyga teismo sprendimo neįvykdymo grėsmei pripažinti. Dėl to pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – areštavus atsakovei priklausantį turtą, lėšas, turtines teises – būtų pažeistas proporcingumo principas, iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinės procesinės priemonės, esmė.

298.

30Įvertinęs aptartas faktines aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnyje numatytų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti visuma šiuo atveju neįrodyta, todėl ieškovės prašymo netenkino.

31III. Atskirojo skundo argumentai

329.

33Ieškovė L. L. Ž.-A. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019-03-22 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – jos prašymą patenkinti ir atsakovės atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

349.1.

35Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, privalėjo atsižvelgti tiek į atsakovės turtinę padėtį, jos pokyčio perspektyvas, tiek į jos elgesį iki bylos iškėlimo, jos nagrinėjimo metu. Tik įvertinęs visumą, o ne pavienes faktines aplinkybes, teismas galėjo spręsti dėl atsakovės sąžiningumo kaip pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1711-516/2017).

369.2.

37Kartu su ieškiniu pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, negrąžindama investuotų lėšų į namo statybas, šią aplinkybę patvirtina ir Vilniaus apygardos prokuratūros ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-18927-16 esantis nutarimas. Be to, pats faktas, kad atsakovė daugiau nei 9 metus vengia grąžinti ieškovės lėšas, įrodo jos nesąžiningumą.

389.3.

39Tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus užtikrinta šalių interesų pusiausvyra, bus užtikrinta ieškovės teisė atgauti atsakovės nepagrįstai pasisavintą turtą, tuo tarpu nekilnojamojo turto areštas jai nesukels jokių neigiamų padarinių.

40Teisėja

konstatuoja:

4110.

42Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

4311.

44Pirmosios instancijos teismas atsisakė byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad nėra įrodyta viena iš minėtų sąlygų – grėsmė galimai apeliantei L. L. Ž.-A. palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantė atskirajame skunde su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka. Kadangi apeliantė nekvestionuoja teismo išvados, susijusios su ieškinio preliminariu pagrįstumu, apeliacinis teismas šių išvadų teisėtumo bei pagrįstumo taip pat netikrina ir toliau pasisako tik dėl teismo argumentų, susijusių su grėsmės galimai apeliantei palankaus teismo sprendimo įvykdymui nebuvimu.

4512.

46Visų pirma atmetami kaip aiškiai nepagrįsti tokie atskirojo skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ginčijamos sąlygos, nukrypo nuo šiam klausimui aktualių Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimų. Priešingai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė būtent pastarųjų metų Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse suformuotą taisyklę, kad didelė ginčo suma pati savaime nenusako poreikio areštuoti atsakovais įvardijamų asmenų turtą ar iki ginčo galutinio išsprendimo taikyti jiems ribojimus disponuoti turtu, taip pat net ir tuo atveju, jeigu šie asmenys neturi tokios vertės turto, kuris atitiktų reikalavimų sumą, arba jiems priklausančiam turtui jau yra nustatyti apribojimai (turtas įkeistas, areštuotas ir pan.). Kitaip tariant, naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais yra paneigta vien didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutus ir savaime pakankamas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

4713.

48Pažymėtina, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai. Tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017). Todėl atskirojo skundo argumentai dėl blogos atsakovės turtinės padėties laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo kontekste nėra reikšmingi.

4914.

50Šiame kontekste, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo poreikio, svarbūs ne tik nacionaliniai įstatymai ir jų aiškinimo teisminė praktika, bet ir Lietuvai privalomi tarptautiniai teisės aktai, kuriuose sureguliuoti panašūs klausimai ar santykiai. Antai Europos Parlamento ir Tarybos 2014-05-15 Reglamento (ES) Nr.655/2014, kuriuo nustatyta europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinių skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, preambulės 5 punkte nurodyta, kad visose valstybėse narėse yra nustatytos nacionalinės procedūros dėl apsaugos priemonių, pavyzdžiui, sąskaitų blokavimo, tačiau labai skiriasi tokių priemonių skyrimo sąlygos ir jų įgyvendinimo procedūros. Todėl būtina ir tikslinga patvirtinti privalomą ir tiesiogiai taikomą Sąjungos aktą, kuriuo būtų sukurta nauja Sąjungos procedūra, sudaranti galimybę tarpvalstybiniais atvejais veiksmingai ir greitai blokuoti banko sąskaitose laikomas lėšas. Reglamento preambulės 14 punkte nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis išduodamas blokavimo įsakymas, turėtų būti nustatyta tinkama kreditoriaus interesų siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir skolininko interesų užkirsti kelią piktnaudžiavimui įsakymu, pusiausvyra.

5115.

52Todėl kreditorius turėtų įrodyti, kad esama realios rizikos, jog gali būti trukdoma arba gerokai sunkiau įvykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, nes skolininkas gali būti iššvaistęs, paslėpęs ar sunaikinęs savo turtą arba jį perleidęs už mažesnę vertę, perleidęs neįprastą jo kiekį arba tai padaręs neįprastu būdu. Kita vertus, vien tai, kad skolininkas nemoka ar užginčija reikalavimą, arba vien tai, kad skolininkas turi daugiau kaip vieną kreditorių, neturėtų būti savaime laikoma pakankamu sprendimo neįvykdymo grėsmės įrodymu. Taip pat ir tai, kad skolininko finansinės aplinkybės yra nepalankios arba blogėja, savaime neturėtų būti pakankamu pagrindu tokiam įsakymui išduoti. Į šiuos veiksnius teismas gali atsižvelgti bendrai vertindamas, ar esamam rizikos (Reglamento (ES) Nr.655/2014 preambulės 14 p. 4 d.).

5316.

54Vadinasi, tiek nacionalinis reglamentavimas, kurio aiškinimo praktika (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui aspektu) pastaraisiais metais yra pakitusi, tiek ir tarptautinis, Lietuvai privalomas teisinis reglamentavimas tokių aplinkybių, kaip prievolės kreditoriui nevykdymas ar nepalanki skolininko (atsakovo) turtinė padėtis, nesuabsoliutina ir nepriskiria jų prie savaime patvirtinančių grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Todėl nei tokie apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, negrąžindama į namą investuotų apeliantės asmeninių lėšų, nei argumentai, susiję su atsakovės turimo turto ir įsipareigojimų santykiu, nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos ir konkrečiais teismų praktikos pavyzdžiais motyvuojamos išvados, kad grėsmė, kaip sąlyga taikyti atsakovės turtui areštą, šiuo konkrečiu atveju nebuvo įrodyta.

5517.

56Apeliantė atskirajame skunde nurodo dar ir tokias aplinkybes, kad teismas, atmesdamas jos prašymą, nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-1711-516/2017, suformuotų išaiškinimų, kad, siekiant tinkamai išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi būti atžvelgiama į aplinkybių visumą, o ne į pavienes aplinkybes. Viena vertus, iš tiesų, aptartoje Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje byloje konstatuota, kad kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga tiek ieškinio suma, tiek atsakovo turtinė padėtis, tiek jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, tiek ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Kita vertus, apeliantė neapgrįstai ignoruoja aptariamoje nutartyje pateiktą ir tokį išaiškinimą, kad tik nustačius visų šių aplinkybių visumą gali būti konstatuojama grėsmė kaip sąlyga laikinosios apsaugos priemonėms taikyti.

5718.

58Įrodinėjant grėsmę sprendimo įvykdymui, būtina įvardinti tokius atsakovo atliktus ar tikėtinai atliktinus nesąžiningus veiksmus, kurie kelia pagrįstų abejonių sėkmingam teismo sprendimo įvykdymui, jeigu jis būtų palankus šias priemones prašančiam taikyti asmeniui (ieškovui). Dėl grėsmės ir atsakovo nesąžiningumo įrodinėjimo apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą jau buvo pasisakyta, t. y. pirmiausiai ši pareiga tenka tai šaliai, kuri pareiškia teisme reikalavimą ir kartu prašo taikyti antrajai ginčo šaliai disponavimo turtu suvaržymus ar kitus ribojimus, o ne tai šaliai, kuri norėtų tokių padarinių išvengti. Negalima reikalauti to, kas neįmanoma (lot. impossibilium nulla obligatio est), todėl kitoks įrodinėjimo naštos šalims aptariamoje procesinėje situacijoje paskirstymas reikštų, kad atsakovas, aiškiai nežinodamas, ką ieškovas laiko grėsmę jo turtiniams interesams sukeliančiais veiksmais, objektyviai negalėtų net atsikirsti, o tai nėra suderinama su šalių procesiniu lygiateisiškumo ir rungimosi principais (CPK 12 str., 17 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-854-464/2018).

5919.

60Vadinasi, atitinkamą prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti konkrečius duomenis bei argumentus apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus / atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma), juolab kad sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016,; 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016, 2016-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016).

6120.

62Nagrinėjamu atveju apeliantė laikosi pozicijos, kad atsakovės galimą nesąžiningą elgesį patvirtina jos ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės, susijusios su apeliantės investuotų lėšų į turtą negrąžinimu. Akivaizdu, kad aplinkybės, susijusios su ginčo turto statybomis bei investicijomis į jas, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, t. y. byloje įrodinėtinos aplinkybės. Tokios aplinkybės, kurias kiekviena iš bylos šalių interpretuoja sau palankia linkme, negali būti laikomos vienos šalies (t. y. atsakovės) nesąžiningumą įrodančiais faktais, lemiančiais tokių griežtų ribojimų iki ginčo galutinio išsprendimo jai taikymą, kurių prašo apeliantė.

6321.

64Šio atveju galima įsitikinti tik tuo, kad tarp šalių yra kilęs ginčas. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesąžiningumą buvo sprendžiama, pavyzdžiui, kai atsakovas slėpė savo gyvenamąją vietą, kai vienos įmonės veikla buvo perkelta į kitą įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-08-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017), ir priešingai, buvo pasisakyta, jog tokios aplinkybės, kaip sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, sudaro ginčo iš esmės nagrinėjimo dalyką ir, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, negali būti vertinamos kaip jau įrodytos ar pagrindžiančios atsakovo nesąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-731-516/2017).

6522.

66Taigi, visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad apeliantė neįrodė atsakovės nesąžiningumo kaip vienos iš grėsmę sprendimo įvykdymui galinčių pagrįsti aplinkybių, o vien galimai sunki atsakovės turtinė padėtis nėra pakankamas pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Apie poreikį užtikrinti šalių pusiausvyrą buvo jau pasisakyta ir šios nutarties 14 punkte, aptariant tarptautinį panašių teisinių santykių reglamentavimą.

6723.

68Apeliantės atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei faktų nepakanka kitokiai išvadai dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui padaryti, nei padarė pirmosios instancijos teismas, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė L. L. Ž.-A. kreipėsi į teismą su ieškiniu (atskirojo skundo... 6. 1.1.... 7. priteisti iš atsakovės V. Ž. 41 914,81 Eur kaip nepagrįstai praturtėjus... 8. 1.2.... 9. priteisti iš atsakovės 14 160 Eur žalos atlyginimą,... 10. 1.3.... 11. priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo ieškinio... 12. 1.4.... 13. įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei priklausantį turtą – virtuvės... 14. 1.5.... 15. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 16. 2.... 17. Nurodė, kad su atsakove, savo motina, sutarė sujungti lėšas, gautas... 18. 3.... 19. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti... 20. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 21. 4.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-22 nutartimi (b. l. 10-12) atmetė... 23. 5.... 24. Teismas sprendė, kad ieškovė pareikštus reikalavimus grindžia ieškinyje... 25. 6.... 26. Spręsdamas dėl antrosios sąlygos laikinosios apsaugos priemonėms taikyti... 27. 7.... 28. Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės daro... 29. 8.... 30. Įvertinęs aptartas faktines aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad... 31. III. Atskirojo skundo argumentai... 32. 9.... 33. Ieškovė L. L. Ž.-A. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 34. 9.1.... 35. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 36. 9.2.... 37. Kartu su ieškiniu pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė elgiasi... 38. 9.3.... 39. Tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus užtikrinta šalių... 40. Teisėja... 41. 10.... 42. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 43. 11.... 44. Pirmosios instancijos teismas atsisakė byloje taikyti laikinąsias apsaugos... 45. 12.... 46. Visų pirma atmetami kaip aiškiai nepagrįsti tokie atskirojo skundo... 47. 13.... 48. Pažymėtina, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir... 49. 14.... 50. Šiame kontekste, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto... 51. 15.... 52. Todėl kreditorius turėtų įrodyti, kad esama realios rizikos, jog gali būti... 53. 16.... 54. Vadinasi, tiek nacionalinis reglamentavimas, kurio aiškinimo praktika... 55. 17.... 56. Apeliantė atskirajame skunde nurodo dar ir tokias aplinkybes, kad teismas,... 57. 18.... 58. Įrodinėjant grėsmę sprendimo įvykdymui, būtina įvardinti tokius atsakovo... 59. 19.... 60. Vadinasi, atitinkamą prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti konkrečius... 61. 20.... 62. Nagrinėjamu atveju apeliantė laikosi pozicijos, kad atsakovės galimą... 63. 21.... 64. Šio atveju galima įsitikinti tik tuo, kad tarp šalių yra kilęs ginčas.... 65. 22.... 66. Taigi, visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 67. 23.... 68. Apeliantės atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei faktų nepakanka... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 70. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....