Byla e2A-145-236/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Agnės Tikniūtės, Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės InnoForce apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės InnoForce ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui (naujas pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Ignitis grupės paslaugų centras“), akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ (naujas pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Ignitis grupė“), akcinei bendrovei „Lietuvos energijos gamyba“ (naujas pavadinimas akcinė bendrovė „Ignitis gamyba“), uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos energijos tiekimas“ (naujas pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Ignitis“), uždarajai akcinei bendrovei „Technologijų ir inovacijų centras“ (naujas pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Ignitis grupės paslaugų centras“) dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms Verslo aptarnavimo centrui (naujas pavadinimas UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“), AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energija“ (naujas pavadinimas UAB „Ignitis grupė“), AB „Lietuvos energijos gamyba“ (naujas pavadinimas AB „Ignitis gamyba“), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (naujas pavadinimas UAB „Ignitis“), kurį patikslino, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių 969 884,47 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras 2015 m. rugsėjo 25 d. CVP IS priemonėmis paskelbė apie skelbiamų derybų būdu organizuojamą tarptautinės vertės pirkimą „Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“, (Pirkimo Nr. 167689) (toliau – ir Pirkimas). Pirkimą atsakovė vykdė kaip kitų perkančiųjų organizacijų įgaliotoji organizacija. Visi atsakovai yra siejami su neteisėtais veiksmais, todėl negali būti išskirti vieni atsakovai ir eliminuojama kitų atsakovų atsakomybė dėl ieškovės patirtos žalos atlyginimo.

103.

11Iškovė UAB InnoForce pažymėjo, kad Pirkime jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvavo tiekėjai UAB InnoForce ir NESS Czech s.r.o grupė. Ieškovė 2016 m. liepos 22 d. gavo pranešimą apie Pirkime nustatytą pasiūlymų eilę ir ieškovės pateikto pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu. Pranešime atsakovė taip pat nurodė, kad, vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų 13.3 punkto ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.8 punkto nuostatomis, sutartys su laimėjusiu dalyviu bus sudarytos tik gavus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir VKEKK) patvirtinimą dėl investicinio projekto, bet ne anksčiau kaip po 15 k. d. nuo Pirkimo laimėtojo paskelbimo, t. y. ne anksčiau kaip 2016 m. rugpjūčio 9 d.

124.

13Ieškovė nurodė, kad 2017-08-10 gavo atsakovės pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad atsakovė, vykdydama Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimą, įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-3293-340/2017, t. y. grįžo į jungtinės veiklos dalyvių UAB InnoForce ir NESS Czech kvalifikacijos vertinimo stadiją bei pagal vertinimo rezultatus priėmė žemiau nurodytus sprendimus: pakartotinai įvertinus jungtinės veiklos dalyvių UAB InnoForce ir NESS Czech s.r.o. atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyta, kad šio tiekėjo kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; Pirkimą vykdžiusi viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę Pirkime ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka: 1) UAB InnoForce ir NESS Czech s.r.o jungtinės veiklos dalyviai – 97,65 balai; 2) UAB „Tieto Lietuva“ ir SIA „Tieto Latvia“ jungtinės veiklos dalyviai – 91,80 balai; 3) UAB Atea ir Ingenious IT, UAB jungtinės veiklos dalyviai – 88,02 balai; 4) UAB „Asseco Lietuva“, Asseco Poland S.A., Asseco Central Europe, S.A. jungtinės veiklos dalyviai – 78,39 balai. Atsakovė taip pat informavo, kad Pirkimo sutartis su ieškove nebus sudaroma, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 7 straipsnio 5 dalimi, pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, yra nutraukiamos, kadangi VKEKK atsisakė suderinti investicinį projektą, kuriuo numatoma finansuoti Pirkimą.

145.

15Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimas buvo nutrauktas, atsakovėms nesuderinus investicinio projekto su VKEKK ir dėl šios priežasties nesant pakankamo finansavimo Pirkimo objektui.

166.

17Ieškovės UAB InnoForce teigimu, finansavimas bendraatsakovių investiciniam projektui galutinai nebuvo prarastas ir priežastys, lėmusios investicinio projekto nesuderinimą su VKEKK, galėjo būti panaikintos, kaip yra nurodyta VKEKK 2017 m. balandžio 12 d. pažymoje, kurioje yra nurodytos konkrečios investicinio projekto nesuderinimo priežastys. Būtent šiuo, kryžminio subsidijavimo išvengimo tikslu, ir buvo derinamas investicinis projektas su VKEKK. VKEKK siekė išsiaiškinti, ar bendraatsakovės, kiekviena atskirai, teisingai numatė investicijų dydžius į bendrą integruotą IVVIS, todėl lygino, ar investicijų dydžiai yra proporcingi kiekvienos įmonės gaunamai naudai, įdiegus bendrą įmonių IVVIS.

187.

19Ieškovė pažymėjo, kad VKEKK konstatavo, kad ieškovės pateikto pasiūlymo kaina iš esmės atitiko prognozuojamą investicinį projektą ir atitiko preliminarų prognozuojamą kaštų pasiskirstymą tarp IVVIS sudėtinių dalių (pažymos 4 psl. 3 pastraipa). Tačiau VKEKK nurodė, kad investiciniame projekte nepakankamai pagrįstos investicijos tarp įmonių į bendrą IVVIS, nes AB „Lietuvos energija“ savo investicijų pagrindimo skaičiavimuose naudojo skirtingus rodiklius, todėl nereguliuojamos įmonės pagal jiems numatytas išlaidas (investicijas) į bendrą IVVIS gauna neproporcingai didesnę naudą, nei reguliuojamo sektoriaus įmonės (pažymos 5 psl. 1 pastraipa). VKEKK, atsižvelgdama į jos pastebėtus neproporcingus „investicijų – naudos“ skirtumus, 2017 m. vasario 9 d. kreipėsi į AB „Lietuvos energija“, prašydama kryžminio subsidijavimo išvengimo tikslu perskirstyti įmonių investicijas: padidinti investicijų dalis toms įmonėms, kurių naudos diegiant bendrą IVVIS neproporcingos, palyginus su išlaidomis, kurias įmonės patirtų, jeigu būtų diegusios sistemas atskirai (pažymos 7 psl. 3 pastraipa). Tačiau AB „Lietuvos energija“ šio VKEKK prašymo neįvykdė, laikydamasi pozicijos, kad VKEKK neteisingai apskaičiuoja įmonių investicijas ir kad kryžminio subsidijavimo neegzistuoja pagal VKEKK pateiktą pirminį investicinį projektą. VKEKK, negavusi AB „Lietuvos energija“ pritarimo dėl investicinio projekto pakeitimų, proporcingai suderinant įmonių investicijas, nutarė toliau nederinti investicinio projekto.

208.

21Ieškovės UAB InnoForce teigimu, investicinis projektas nebuvo suderintas dėl išimtinai nuo bendraatsakovių neįvykdyto VKEKK prašymo perskirstyti įmonių investicijas į IVVIS diegimą, t. y. dėl subjektyvių priežasčių ir nepakankamų pastangų išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius, taip pat dėl bendraatsakovių nesutarimo su VKEKK, tačiau neskundžiant administracine tvarka VKEKK atsisakymo suderinti investicinį projektą. Bendraatsakovės neįvykdė VKEKK prašymo ir nepadidino investicijų nereguliuojamo sektoriaus įmonėms, kad jų gaunamos naudos, santykinai palyginus su priskirtomis investicijomis, būtų proporcingos reguliuojamo sektoriaus įmonėms. Toks neveikimas tiesiogiai pažeidė viešąjį (energijos vartotojų) interesą, prisidengiant kryžminio subsidijavimo rizika, kai reguliuojamo sektoriaus įmonės (ir energijos vartotojai per jų mokamas įmokas už paslaugas) netenka 10 mln. eurų naudos įdiegiant bendrą IVVIS, vien dėl vengimo padidinti nereguliuojamo sektoriaus investicijas iki 1 mln. eurų ir išvengti kryžminio subsidijavimo rizikos pagal VKEKK prašymą. Dėl bendraatsakovių neveikimo, ko pasekoje VKEKK nesuderino investicinio projekto, buvo nepagrįstai nutrauktas Pirkimas ir tuo pažeisti ne tik ieškovės, kaip nustatytos Pirkimo laimėtojos, bet ir visų vartotojų teisėti interesai dėl racionalaus lėšų, skirtų reguliuojamų veiklų įmonių veiklai panaudojimo.

229.

23Ieškovė pažymėjo, kad nei bendraatsakovės, nutraukdamos Pirkimą, nei teismai, atmesdami ieškinį dėl Pirkimo nutraukimo, nesvarstė alternatyvų, ar investicijų padidinimas nereguliuojamo sektoriaus įmonėms būtų ekonomiškai naudingesnis ir priimtinesnis sprendimas, nei Pirkimo nutraukimas ir jo pakartotinis vykdymas, suskaidant objektą į dalis. Bendraatsakovės ir teismai taip pat nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, kad šioje stadijoje, tiekėjams pateikus pasiūlymus, negalimas Pirkimo objekto modifikavimas, atskiriant reguliuojamų veiklų įmonių investicijas, nenutraukiant Pirkimo.

2410.

25Ieškovės UAB InnoForce teigimu, ieškovė dėl atsakovių veiksmų ir neveikimo patyrė 969 884,47 Eur dydžio nuostolius, kurie siejami su pasiūlymo Pirkimui rengimu ir negautomis pajamomis pagal numatytą sudaryti Sutartį. Ieškovės patirta žala tiesiogiai susijusi su atsakovių veiksmais ir neveikimu, t. y. su atsakovės netinkamu pasirengimu Pirkimui ir neveikimu derinant investicinį projektą. Atsakovių neteisėti veiksmai yra susiję priežastiniu ryšiu su ieškovei kilusiomis neigiamomis pasekmėmis (žala), kurią sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Ieškovė, rengdamas pasiūlymą, patyrė 119 231,56 Eur su PVM dydžio tiesioginius nuostolius ir 850 652,91 Eur dydžio netiesioginius nuostolius, kurie siejami su negautomis pajamomis, kurias ieškovė pagrįstai galėjo tikėtis ir tikėjosi gauti vykdant viešojo Pirkimo sutartį.

2611.

27Ieškovė pažymėjo, kad dėl atsakovių veiksmų neteisėtumo yra paduotas skundas Europos Komisijai, todėl nėra pagrindo išvadai, kad ginčas dėl veiksmų neteisėtumo iš esmės yra baigtas ir dėl jų yra priimti galutiniai ir neskundžiami sprendimai.

2812.

29Ieškovės teigimu, reiškiamiems reikalavimams taikomas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas dėl padarytos žalos atlyginimo. CK nekvalifikuojama su kokiais atsakovo veiksmais turi būti siejama atsiradusi žala bei nurodomas bendras senaties terminas reikalavimams, susijusiems su žalos atlyginimu. Teismai, formuodami praktiką, CK nurodytą 3 metų senaties terminą reikalavimams, susijusiems su žalos atlyginimu, taip pat taiko visiems tokio pobūdžio reikalavimams, neskirstydamas pagal tai, kokiais pagrindais atsirado žala ir kokie teisės aktai reguliavo šalių santykius iki žalos atsiradimo.

3013.

31Atsakovės Verslo aptarnavimo centras (naujas pavadinimas UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“), AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energija“ (naujas pavadinimas UAB „Ignitis grupė“), AB „Lietuvos energijos gamyba“ (naujas pavadinimas AB „Ignitis gamyba“), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (naujas pavadinimas UAB „Ignitis“) pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriais su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

3214.

33Atsakovės atsiliepimuose nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. perkančiųjų organizacijų įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – ir perkančioji organizacija, įgaliotoji organizacija) CVP IS priemonėmis paskelbė apie skelbiamų derybų būdu organizuojamą tarptautinės vertės pirkimą „Integruotas verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“. Pirkimas vykdomas įgaliojusiųjų organizacijų (kitų atsakovių) naudai. Kvietimo pateikti pasiūlymus Pirkime buvo nurodyta, kad Pirkimo procedūrų metu pirkėjas derina investicinį projektą su VKEKK. Taip pat nustatyta, kad Pirkimo sutartis su laimėjusiu dalyviu bus sudaroma tik pirkėjui gavus VKEKK patvirtinimą dėl investicinio projekto. Pirkimo sąlygų nė vienas tiekėjas neginčijo, neteikė dėl nurodyto sąlygų punkto klausimų, pateikdami pasiūlymus su sąlygomis sutiko. 2016 m. gegužės 6 d. įgaliojusios organizacijos pradėjo investicinio projekto derinimą su VKEKK. 2017 m. balandžio 14 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-127 buvo nutarta nederinti projekto. 2017 m. gegužės 9 d. perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VKEKK nutarimą ir vadovaudamasi VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi, Pirkimo specialiųjų sąlygų 1.8 punktu, kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti procedūras. 2017 m. birželio 15 d. perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl Pirkimo nutraukimo, todėl 2017 m. rugpjūčio 10 d. priėmė sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras ir apie tai informavo Pirkimo dalyvius. 2017 m. rugpjūčio 24 d. ieškovės pateikta pretenzija buvo atmesta perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu.

3415.

35Atsakovės pažymėjo, kad ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu, 2017 m. rugsėjo 15 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimu, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2-5355-590/2017, ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą paliko nepakeistą. Ieškovės kasacinis skundas nebuvo priimtas. Dėl to ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras jau yra išnagrinėtas.

3616.

37Atsakovių teigimu, ieškinyje nėra nurodyta, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus atliko kiekviena iš atsakovių atskirai, todėl nėra pagrindo kalbėti apie bendrą įgaliojusiųjų organizacijų ir perkančiosios organizacijos bendrą atsakomybę. Be to, ieškovė, kreipdamasi į teismą šioje civilinėje byloje, praleido ieškinio senaties terminą, kadangi į teismą nesikreipė per 10 dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras išsiuntimo tiekėjams dienos.

3817.

39Atsakovės nurodė, kad ieškovė, siekdamas įrodyti perkančiosios organizacijos civilinės atsakomybės sąlygas, ginčija įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriame konstatuota, kad perkančioji organizacija pagrįstai nutraukė Pirkimo procedūras. Ieškovė taip pat neįrodė, kad dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo ji neteko galimybės sudaryti pirkimo ar preliminarią sutartį, nepateikė žalos dydžio apskaičiavimo dokumento.

4018.

41Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 6 d. posėdyje nutartimi pašalino UAB „LITGAS“ iš atsakovių, atsakovę UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pakeitė į atsakovę UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

42II.

43Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4419.

45Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.

4620.

47Teismas dėl ieškinio senaties termino taikymo nurodė, kad ieškovės teigimu, ieškovė kreipiasi į teismą dėl žalos atlyginimo nepraleidusi ieškinio senaties termino, kadangi ieškinio reikalavimai kildinami ne iš viešojo pirkimo procedūrų, tačiau iš civilinės deliktinės atsakomybės prievolės atlyginti žalą. Atsakovių teigimu, ieškinio reikalavimams taikytinas VPĮ įtvirtintas ieškinio senaties terminas, dėl ko ieškovės ieškinys atmestinas ieškovei praleidus ieškinio senaties terminą.

4821.

49Teismas pažymėjo, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalies 1-2 punktus, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu): 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

5022.

51Teismas nurodė, kad iš nurodytų Viešųjų pirkimų nuostatų matyti, kad ieškinio senaties terminai siejami su momentu, kai tiekėjas sužino apie skundžiamą perkančiosios organizacijos sprendimą ar veiksmą. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu neskundžia perkančiosios organizacijos veiksmo ar sprendimo, tačiau reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Dėl to teismas sprendė, kad aptarti VPĮ nustatyti ieškinio senaties terminai šiuo atveju neaktualūs. Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad reikalavimams dėl žalos atlyginimo, kilusiems viešojo pirkimo proceso metu taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas ieškinio senaties terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-120-196/2017).

5223.

53Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija privalo raštu informuoti tiekėjus apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą, priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo (VPĮ 58 straipsnio 1 dalis). Reikalavimas perkančiajai organizacijai raštu informuoti/skelbti apie sprendimą nutraukti pirkimo procedūras įstatyme nėra numatytas. Teismas, atsižvlgdamas į tai, kad toks reikalavimas nenumatytas, sprendė, jog nagrinėjamu atveju taikytina VPĮ 102 straipsnio 5 dalis, pagal kurią ieškiniui pareikšti taikomi CK numatyti ieškinio senaties terminai.

5424.

55Teismas nustatė, kad ieškovė apie perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, kuris ieškovės teigimu, sukėlė ieškovei turtinę žalą, sužinojo 2017 m. rugpjūčio 10 d., kai perkančioji organizacija informavo ieškovę apie šį sprendimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Teismas, atsižvilgdamas į tai, kad reikalavimams dėl žalos atlyginimo taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, sprendė, jog nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas sueina 2020 m. rugpjūčio 10 d. (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Ieškinys teisme gautas 2018 m. rugsėjo 19 d. Dėl to teismas darė išvadą, jog ieškovė nepraleido ieškinio senaties termino.

5625.

57Teismas dėl civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo nurodė, kad ieškovės teigimu, atsakovės atliko neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu, kadangi pakartotinai nederinant investicinio projekto su VKEKK, nutarė nutraukti Pirkimo procedūras, dėl ko ieškovė patyrė tiek tiesioginių, tiek netiesioginių turtinių nuostolių. Ieškovė atsakovių neteisėtus veiksmus siejo su atsakovų AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ įgaliotos perkančiosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro sprendimu nutraukti Pirkimo procedūras. Dėl to teismas sprendė, kad vertintina, ar atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ieškovės atžvilgiu.

5826.

59Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2009).

6027.

61Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 šalimis buvo ieškovė UAB InnoForce ir atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“, UAB Verslo aptarnavimo centras, t. y. tie patys asmenys, kaip ir šioje civilinėje byloje.

6228.

63Teismas pažymėjo, kad nurodytoje byloje ieškovė reiškė ieškinį atsakovėms dėl sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 167689), prašydama panaikinti 2017 m. rugpjūčio 10 d. perkančiosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro pranešime nurodytą sprendimą dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo, kaip neteisėtą. Civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 įrodinėjimo dalyku buvo aplinkybės, ar perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai priėmė sprendimą nutraukti pirkimo Nr. 167689 procedūras. Šios aplinkybės reikšmingos ir šiai civilinei bylai, kadangi pareikštu ieškiniu ieškovas įrodinėja atsakovų, įskaitant perkančiosios organizacijos, veiksmų neteisėtumą priimant sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.

6429.

65Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 bei šioje civilinėje byloje šalimis yra ties patys asmenys, byloje Nr. e2-5355-590/2017 priimtas įsiteisėjęs 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimas (kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 paliktas nepakeistu) ir byloje teismas nustatė aplinkybes, reikšmingas šiai bylai, sprendė, kad šių aplinkybių pakartotinai nenustatinėja ir vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 teismo nustatytomis aplinkybėmis.

6630.

67Teismas pažymėjo, kad nurodytoje civilinėje byloje teismas nustatė, kad poreikį nutraukti Pirkimo procedūras sąlygojo aplinkybės, kurių perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti Pirkimą negalėjo numatyti, taip pat konstatavo, kad perkančioji organizacija, nesuderinus projekto su VKEKK ir išnykus finansavimo pagrindui reguliuojamų veiklų įmonėms, negalėjo sudaryti Pirkimo sutarties, todėl teisėtai ir pagrįstai nutraukė Pirkimo procedūrą bei atmetė ieškovės pretenziją.

6831.

69Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu perkančiosios organizacijos veiksmai pripažinti teisėtais, sprendė, jog vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 nustatytu prejudiciniu faktu, kad perkančioji organizacija, nutraukdama Pirkimo procedūras, neatliko neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu.

7032.

71Teismas pažymėjo, kad tiekėjui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas iš perkančiosios organizacijos reikalauti atlyginti patirtą žalą, jei šis reikalavimas grindžiamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo pripažinta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, dėl kurio jis nebuvo pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju, yra neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-359/2018).

7233.

73Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės neatliko ieškovės nurodomų veiksmų, su kuriais ieškovė sieja patirtą turtinę žalą, t. y. nenustačius atsakovių neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu bei esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti, sprendė, kad nėra pagrindo analizuoti kitų deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų.

7434.

75Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju deliktinės civilinės atsakomybės prievolė tarp ieškovės ir atsakovių neegzistuoja. Neegzistuojant nurodytai deliktinės civilinės atsakomybės prievolei šios prievolės pagrindu ieškovės keliami ieškinio reikalavimai atsakovių atžvilgiu atmestini kaip nepagrįsti.

7635.

77Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų sprendė, kad ieškinį atsakovų atžvilgiu atmetus visiškai, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

7836.

79Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršijo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), sprendė, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str.).

80III.

81Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8237.

83Apeliaciniame skunde ieškovė UAB InnoForce prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

8438.

85Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

8638.1.

87Pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės ir tinkamai neišaiškino jam išspręsti reikšmingų faktinių bei teisinių aplinkybių, netinkamai nustatė ieškinio pagrindą, kurį nagrinėjamoje byloje įrodinėjo ieškovė. Dėl to sprendimas turėtų būti panaikintas, o byla grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

8838.2.

89Skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas, nėra nei vieno argumento, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors ieškovės įrodymus dėl neteisėtų veiksmų/ neveikimo, patirtos žalos ar priežastinio ryšio.

9038.3.

91Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ieškinio faktinį pagrindą – neteisėtus veiksmus/neveikimą, siedamas jį išimtinai su procedūriniu viešųjų pirkimu sprendimu – nutraukti viešąjį pirkimą. Tačiau ieškovė žala kildina ne iš procedūrinio veiksmo – Pirkimo nutraukimo, bet iš neteisėtų atsakovių veiksmų/ neveikimo vykdant viešąjį pirkimą, kurie nulėmė žalos atsiradimą ieškovei.

9238.4.

93Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatęs ieškinio faktinį pagrindą, neatliko ieškovės pateiktų įrodymų vertinimo, o skundžiamą teismo sprendimą nepagrįstai grindžia iš esmės vienu prejudiciniu faktu nustatytu kitoje civilinėje byloje.

9438.5.

95Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 ieškovė reiškė ieškinį atsakovėms dėl sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 167689), prašydama panaikinti 2017 m. rugpjūčio 10 d. perkančiosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro pranešime nurodytą sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, kaip neteisėtą. Nurodytoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 11 d. priėmė sprendimą (kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 paliktas nepakeistu), kuriuo ieškinį atmetė. Tačiau nurodytų bylų dalykas ir pagrindai skiriasi nuo nagrinėjamos bylos pagrindų ir dalyko. Iš esmės skiriasi bylose ieškovės pareikšti reikalavimai, pirmu atveju prašoma pripažinti neteisėtu viešųjų pirkimų procedūrinį sprendimą kaip neteisėtą, tuo tarpu, šioje byloje prašoma priteisti patirtą žalą. Be to, bylose yra skirtingi ieškinių pagrindai (tiek teisiniai, tiek faktiniai).

9638.6.

97Investicinis projektas nebuvo suderintas dėl viešojo pirkimo skaidrumo principo pažeidimo (perkančioji organizacija neatliko visų veiksmų priklausančių nuo jos, kad išsaugotų pirkimo santykius) dėl išimtinai nuo atsakovių neįvykdyto VKEKK prašymo perskirstyti įmonių investicijas į IVVIS diegimą, t. y. dėl subjektyvių priežasčių ir nepakankamų pastangų išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius, dėl atsakovių nesutarimo su VKEKK, tačiau neskundžiant administracine tvarka VKEKK atsisakymo suderinti investicinį projektą. Dėl minėtų atsakovių neteisėtų veiksmų/neveikimo nulėmusio sprendimą nutraukti Pirkimą, ieškovė patyrė žalą, kurią sudaro patirti tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Jeigu nebūtų perkančiosios organizacijos pažeidimų, tai Pirkimo sutartis būtų sudaryta su ieškove, nes būtent ieškovės pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu bei su ieškove numatyta sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

9838.7.

99Pirmosios instancijos teismas vadovavosi ginčui neaktualia teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-359/2018).

10039.

101Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės Verslo aptarnavimo centras (naujas pavadinimas UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“), AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energija“ (naujas pavadinimas UAB „Ignitis grupė“), AB „Lietuvos energijos gamyba“ (naujas pavadinimas AB „Ignitis gamyba“), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (naujas pavadinimas UAB „Ignitis“) prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimą nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

10240.

103Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

10440.1.

105Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ieškinio pagrindą, įsigilino į bylos aplinkybes ir tiksliai nustatė ieškovės reikalavimą, kurį ieškovė kildino iš Pirkimo procedūrų nutraukimo. Aplinkybė, jog sprendimo motyvai ir argumentai yra nepalankūs ir netinkami apeliantei, nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas nesuprato ieškinio reikalavimo ir neatskleidė ginčo esmės.

10640.2.

107Ieškovės reikalavimas ginčo byloje skiriasi nuo reikalavimo, pareikšto civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017, kurioje buvo priimta nutartis. Pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, ginčo byloje nagrinėjo būtent nuostolių atlyginimo, o ne Pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo klausimą, vertindamas, ar yra įrodytos visos būtinos civilinės atsakomybės kilimo sąlygos. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi nutartyje nustatytais prejudiciniais faktais dėl atsakovių veiksmų teisėtumo, tačiau tai nereiškia, jog teismas nesuprato ieškinio dalyko ir pagrindo.

10840.3.

109Apeliantė apeliaciniame skunde kvestionuoja teismų priimtus sprendimus ir faktiškai bando iš naujo nagrinėti tarp šalių jau išspręstą ginčą, pakartodama teismų jau įvertintus argumentus. Toks pakartotinis ginčo sprendimas pagal CPK normas yra draudžiamas (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 279 straipsnio 4 dalis).

11040.4.

111Visi apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovių veiksmų neteisėtumo yra deklaratyvaus pobūdžio, todėl atmestini.

11240.5.

113Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-359/2018 negali būti taikoma ginčo santykiams, kadangi apeliaciniame skunde nenurodyta nei viena teisiškai pagrįsta aplinkybė, kuri suteiktų apeliacinės instancijos teismui pagrindą nukrypti nuo suformuotos aktualios teismų praktikos. Aplinkybė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtos bylos ir ginčo bylos detalės skiriasi, nepaneigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotų taisyklių taikymo ginčo teisiniams santykiams būtinumo.

114Teisėjų kolegija

konstatuoja:

115IV.

116Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11741.

118Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

119Dėl atsakovių teisių ir pareigų perėmimo

12042.

121Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartimi atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ pakeistos jų procesinių teisėjų ir pareigų perėmėja UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, atsakovė UAB „Lietuvos energija“ pakeista jos procesinių teisėjų ir pareigų perėmėja UAB „Ignitis grupė“, atsakovė AB „Lietuvos energijos gamyba“ – AB „Ignitis gamyba“, atsakovė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ – UAB „Ignitis“.

122Dėl ieškinio dalyko

12343.

124Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ieškinio faktinį pagrindą – neteisėtus veiksmus/neveikimą, siedamas jį išimtinai su procedūriniu viešųjų pirkimu sprendimu – nutraukti viešąjį pirkimą, tačiau ieškovė žalą kildina ne iš procedūrinio veiksmo – Pirkimo nutraukimo, bet iš neteisėtų atsakovių veiksmų/ neveikimo vykdant viešąjį pirkimą, kurie nulėmė žalos atsiradimą ieškovei. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės teiginius atmeta kaip nepagrįstus.

12544.

126Byloje nustatyta, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. perkančiųjų organizacijų įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras (tekste – ir perkančioji organizacija, įgaliotoji organizacija) CVP IS priemonėmis paskelbė apie skelbiamų derybų būdu organizuojamą tarptautinės vertės pirkimą „Integruotas verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“. Pirkimas vykdomas įgaliojusiųjų organizacijų (kitų atsakovių) naudai. Kvietimo pateikti pasiūlymus Pirkime buvo nurodyta, kad Pirkimo procedūrų metu pirkėjas derina investicinį projektą su VKEKK. Taip pat nustatyta, kad Pirkimo sutartis su laimėjusiu dalyviu bus sudaroma tik pirkėjui gavus VKEKK patvirtinimą dėl investicinio projekto. Pirkimo sąlygų nė vienas tiekėjas neginčijo, neteikė dėl nurodyto sąlygų punkto klausimų, pateikdami pasiūlymus su sąlygomis sutiko. 2016 m. gegužės 6 d. įgaliojusios organizacijos pradėjo investicinio projekto derinimą su VKEKK. 2017 m. balandžio 14 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-127 buvo nutarta nederinti projekto. 2017 m. gegužės 9 d. perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VKEKK nutarimą ir vadovaudamasi VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi, Pirkimo specialiųjų sąlygų 1.8 punktu, kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti procedūras. 2017 m. birželio 15 d. perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl Pirkimo nutraukimo, todėl 2017 m. rugpjūčio 10 d. priėmė sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras ir apie tai informavo Pirkimo dalyvius. 2017 m. rugpjūčio 24 d. ieškovės pateikta pretenzija buvo atmesta perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu.

12745.

128Ieškovei ginčijant Pirkimo nutraukimo teisėtumą, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartimi, kuria minėtas sprendimas buvo paliktas nepakeistas, civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 konstatuota, jog perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai nutraukė Pirkimo procedūras.

12946.

130Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ieškinio pagrindą ir nagrinėjamu atveju nagrinėjo nuostolių atlyginimo, o ne Pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo klausimą, vertindamas, ar yra įrodytos visos būtinos civilinės atsakomybės kilimo sąlygos.

13147.

132Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio turinys patvirtina, jog ieškovė prašomus atlyginti nuostolius kildina iš atsakovių veiksmų ginčo Pirkime.

133Dėl civilinės atsakomybės ir investicijų perskirstymo

13448.

135Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Ši specialioji deliktinės atsakomybės norma yra bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai išraiška deliktų teisėje. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atsakingam asmeniui visiškai atlyginti žalą, padarytą asmeniui ar turtui, o įstatymuose nurodytais atvejais – ir neturtinę žalą. Civilinei deliktinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos būtinosios taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšis tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė (CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

13649.

137Apeliantės teigimu, investicinis projektas nebuvo suderintas dėl viešojo pirkimo skaidrumo principo pažeidimo (perkančioji organizacija neatliko visų veiksmų priklausančių nuo jos, kad išsaugotų pirkimo santykius) dėl išimtinai nuo atsakovių neįvykdyto VKEKK prašymo perskirstyti įmonių investicijas į IVVIS diegimą, t. y. dėl subjektyvių priežasčių ir nepakankamų pastangų išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius, dėl atsakovių nesutarimo su VKEKK, tačiau neskundžiant administracine tvarka VKEKK atsisakymo suderinti investicinį projektą. Dėl minėtų atsakovių neteisėtų veiksmų/neveikimo, nulėmusių sprendimą nutraukti Pirkimą, ieškovė patyrė žalą, kurią sudaro patirti tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Jeigu nebūtų perkančiosios organizacijos pažeidimų, tai Pirkimo sutartis būtų sudaryta su ieškove, nes būtent ieškovės pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu bei su ieškove numatyta sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

13850.

139Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad klausimai, susiję su investiciniu projektu buvo įvertinti, išspręsti ir konstatuoti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartyje, kuria minėtas sprendimas paliktas nepakeistas, civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018. Minėtoje nutartyje buvo konstatuota, kad atsakovės beveik metus laiko derino investicinį projektą ir šios investicijos bei jos sukuriamų naudų paskirstymo metodiką: teikė VKEKK prašomus paskaičiavimus, patikslinimus ir detalizaciją; atliko investicijų projekto kainos atnaujinimą pagal viešojo pirkimo metu gauto potencialaus laimėtojo pasiūlymą; atliko analizę dėl investicijų projekto naudos ir atsipirkimui įvertinti; organizavo susitikimus bei atliko IVVIS diegimo projekto pristatymą; koregavo sąlygas, kiek tai buvo įmanoma nekeičiant Pirkimo dokumentų reikalavimų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad minėtoje nutartyje buvo nustatyti ir įvertinti ne tik Pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumas, bet ir investicinio projekto derinimo su VKEKK procesas, t. y. investicinių lėšų paskirstymas, kiek tai buvo įmanoma nekeičiant Pirkimo dokumentų reikalavimų.

14051.

141Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 nustatytos aplinkybės yra reikšmingos ir šiai civilinei bylai, kadangi pareikštu ieškiniu ieškovė įrodinėja atsakovių veiksmų neteisėtumą priimant sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 bei nagrinėjamoje civilinėje byloje šalimis yra ties patys asmenys, byloje Nr. e2-5355-590/2017 priimtas įsiteisėjęs 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimas (kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 paliktas nepakeistu) ir byloje teismas nustatė aplinkybes, reikšmingas šiai bylai, pagrįstai sprendė, kad šių aplinkybių pakartotinai nenustatinėja ir vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 teismo nustatytomis aplinkybėmis.

14252.

143Byloje nustatyta, kad nurodytoje civilinėje byloje teismas nustatė, kad poreikį nutraukti Pirkimo procedūras sąlygojo aplinkybės, kurių perkančioji organizacija prieš pradėdama vykdyti Pirkimą negalėjo numatyti, taip pat konstatavo, kad perkančioji organizacija, nesuderinus projekto su VKEKK ir išnykus finansavimo pagrindui reguliuojamų veiklų įmonėms, negalėjo sudaryti Pirkimo sutarties, todėl teisėtai ir pagrįstai nutraukė Pirkimo procedūrą bei atmetė ieškovės pretenziją.

14453.

145Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 buvo nustatytos nagrinėjamai bylai reikšmingos aplinkybės, vertinamas atsakovių veiksmų teisėtumas. Pažymėtina, kad ieškovės nurodyti nuostoliai galėjo kilti tik dėl neteisėtų atsakovių veiksmų ginčo Pirkime.

14654.

147Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu perkančiosios organizacijos veiksmai pripažinti teisėtais, pagrįstai sprendė, jog vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017 nustatytu prejudiciniu faktu, kad perkančioji organizacija, nutraukdama Pirkimo procedūras, neatliko neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu.

14855.

149Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad apeliantė apeliaciniame skunde kvestionuoja teismu priimtus sprendimus ir faktiškai bando iš naujo nagrinėti tarp šalių jau išspręstą ginčą, pakartodama teismų jau įvertintus argumentus. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantės teiginiai dėl atsakovių neteisėtų veiksmų laikytini nepagrįstais.

15056.

151Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir išnaudotų galimybių Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-598-180/2018 nustatyta: „Nors VKEKK nurodė esant galimybę dėl pakartotinio kreipimosi, tačiau VKEKK kartu pabrėžė, kad galima kreiptis pakartotinai tik dėl tokio Investicinio projekto, kuris neprieštarautų Elektros energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo nuostatoms bei atitiktų Tvarkoje numatytus reikalavimus, derinimo. Šiuo atveju nustatyta, kad priskiriant reguliuojamoms UAB „Lietuvos energija” grupės įmonėms neproporcingą jų gaunamai naudai investicijos dalį, tiek investicijos dydis, tiek ir investicija sukurto turto sąnaudos galimai būtų padengiamos reguliuojamų įmonių teikiamų paslaugų vartotojų lėšomis per teikiamų paslaugų kainas, tokiu būdu galimai pažeidžiant imperatyviąsias teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias kainų apskaičiavimą remiantis sąnaudų pagrįstumo principu bei sudarant sąlygas kryžminiam veiklų subsidijavimui. Atsižvelgdama į nurodytą aplinkybę, teisėjų kolegija pritaria skundžiamo sprendimo išvadai, jog pakartotinis Investicijų projekto derinimas, atsižvelgiant į jo nesuderinamumo priežastis, būtų galimas ir tikslingas tik keičiant projekto metodikoje nurodytą investicijų ir sąnaudų proporcijų paskirstymą tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų veiklų įmonių, kas būtų įmanoma tik keičiant Pirkimo sąlygas. Juo labiau, kad kaip nurodė Perkančioji organizacija Grupės įmonės nori iš esmės keisti pirkimo modelį – siekia vykdyti naujus pirkimus atskiriant reguliuojamų veiklų įmonių ir nereguliuojamų įmonių pirkimus, t. y. keistųsi pirkimo objektas, todėl šiuo atveju perkančioji organizacija nebeturėjo galimybės grįžti prie Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų pakeitimo, nes po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Pirkimo dokumentai nebegali būti keičiami (VPĮ 27 str. 4 d.).“

15257.

153Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prejudicinius faktus, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nenustačius atsakovių neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu bei esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti ir nėra pagrindo analizuoti kitų deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų.

154Dėl teismų praktikos

15558.

156Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi ginčui neaktualia teismų praktika. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo teiginių dėl teismo praktikos taikymo.

157Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą

15859.

159Apeliantės teigimu, Skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas, nėra nei vieno argumento, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors ieškovės įrodymus dėl neteisėtų veiksmų/ neveikimo, patirtos žalos ar priežastinio ryšio.

16060.

161Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Reikalavimus teismo sprendimo turiniui nustato CPK 270 straipsnis. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, iš kokių elementų turi susidaryti motyvuojamoji teismo sprendimo dalis. Nurodęs, kokias aplinkybes nustatė, teismas turi pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą, argumentuoti, kurios įrodymus atmeta ir kodėl, taip pat nurodyti įstatymus ir / ar kitus teisės aktus, kuriais teismas vadovavosi, bei nurodyti kitus teisinius argumentus. Tik tokio turinio teismo sprendimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimą (CPK 263 straipsnis).

16261.

163Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pasisakyta, kad teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo reikalavimai, taikytini visų instancijų teismų priimamiems sprendimams, yra susiję su įstatymu teismams pavesta pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (CPK 270, 331 straipsniai). Motyvuojamoji teismo sprendimo (nutarties) dalis yra pati svarbiausia, todėl jei sprendimas (nutartis) yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), tai pripažįstama absoliučiu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017).

16462.

165Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, net ir pabrėždamas teismo sprendimo argumentavimo svarbą, būtinumą motyvuojamoje dalyje pagrįsti teismo padarytas išvadas, išdėstytas rezoliucinėje teismo sprendimo (nutarties) dalyje, vertindamas teismo procesinio sprendimo motyvų išsamumo ir pakankamumo įtaką jo pagrįstumui bei teisėtumui aptariamo įstatymų leidėjo įtvirtinto reikalavimo (motyvuoti sprendimą) neaiškina kaip reikalavimo detaliai atsakyti į kiekvieną šalies argumentą. Teismų sprendimų motyvai turi išaiškinti esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus. Jeigu teismo sprendime nėra atsakyta tik į kai kuriuos ieškinio ar kito procesinio dokumento argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks sprendimas yra nepagrįstas ar (ir) neteisėtas; dėl teismo išdėstytų argumentų pakankamumo turi būti sprendžiama įvertinus, ar materialieji ar procesiniai bylos aspektai, dėl kurių teismas nepasisakė, yra tokie svarbūs, jog dėl jų galėjo būti priimtas neteisingas sprendimas dėl bylos esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014).

16663.

167Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir faktinių aplinkybių vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės normų pažeidimus, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, šalių įrodinėjimo pareigą, ieškovo teisę į teisingą teismo procesą ir teisėtą teismo sprendimą, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai aiškino bei taikė materialinės teisės normas.

168Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

16964.

170Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

171Dėl procesinės bylos baigties

17265.

173Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

17466.

175Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

176Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

17767.

178Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

17968.

180Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad apeliantei UAB InnoForce bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93, 98 str.).

18169.

182Atsakovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

183Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

184Palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms Verslo... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB Verslo... 10. 3.... 11. Iškovė UAB InnoForce pažymėjo, kad Pirkime jungtinės veiklos sutarties... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad 2017-08-10 gavo atsakovės pranešimą, kuriame buvo... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimas buvo nutrauktas, atsakovėms nesuderinus... 16. 6.... 17. Ieškovės UAB InnoForce teigimu, finansavimas bendraatsakovių investiciniam... 18. 7.... 19. Ieškovė pažymėjo, kad VKEKK konstatavo, kad ieškovės pateikto pasiūlymo... 20. 8.... 21. Ieškovės UAB InnoForce teigimu, investicinis projektas nebuvo suderintas dėl... 22. 9.... 23. Ieškovė pažymėjo, kad nei bendraatsakovės, nutraukdamos Pirkimą, nei... 24. 10.... 25. Ieškovės UAB InnoForce teigimu, ieškovė dėl atsakovių veiksmų ir... 26. 11.... 27. Ieškovė pažymėjo, kad dėl atsakovių veiksmų neteisėtumo yra paduotas... 28. 12.... 29. Ieškovės teigimu, reiškiamiems reikalavimams taikomas CK 1.125 straipsnio 8... 30. 13.... 31. Atsakovės Verslo aptarnavimo centras (naujas pavadinimas UAB „Ignitis... 32. 14.... 33. Atsakovės atsiliepimuose nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. perkančiųjų... 34. 15.... 35. Atsakovės pažymėjo, kad ieškovė, nesutikdama su perkančiosios... 36. 16.... 37. Atsakovių teigimu, ieškinyje nėra nurodyta, kokius konkrečiai neteisėtus... 38. 17.... 39. Atsakovės nurodė, kad ieškovė, siekdamas įrodyti perkančiosios... 40. 18.... 41. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 6 d. posėdyje nutartimi pašalino UAB... 42. II.... 43. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 44. 19.... 45. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 46. 20.... 47. Teismas dėl ieškinio senaties termino taikymo nurodė, kad ieškovės... 48. 21.... 49. Teismas pažymėjo, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko... 50. 22.... 51. Teismas nurodė, kad iš nurodytų Viešųjų pirkimų nuostatų matyti, kad... 52. 23.... 53. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija privalo raštu informuoti... 54. 24.... 55. Teismas nustatė, kad ieškovė apie perkančiosios organizacijos sprendimą... 56. 25.... 57. Teismas dėl civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo nurodė, kad... 58. 26.... 59. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia... 60. 27.... 61. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje... 62. 28.... 63. Teismas pažymėjo, kad nurodytoje byloje ieškovė reiškė ieškinį... 64. 29.... 65. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-5355-590/2017... 66. 30.... 67. Teismas pažymėjo, kad nurodytoje civilinėje byloje teismas nustatė, kad... 68. 31.... 69. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu... 70. 32.... 71. Teismas pažymėjo, kad tiekėjui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas iš... 72. 33.... 73. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės neatliko ieškovės nurodomų... 74. 34.... 75. Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju deliktinės civilinės... 76. 35.... 77. Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų sprendė, kad ieškinį atsakovų... 78. 36.... 79. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų... 80. III.... 81. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 82. 37.... 83. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB InnoForce prašo panaikinti Vilniaus... 84. 38.... 85. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 86. 38.1.... 87. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės ir tinkamai... 88. 38.2.... 89. Skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas, nėra nei vieno argumento,... 90. 38.3.... 91. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ieškinio faktinį pagrindą... 92. 38.4.... 93. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatęs ieškinio faktinį... 94. 38.5.... 95. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad civilinėje byloje Nr.... 96. 38.6.... 97. Investicinis projektas nebuvo suderintas dėl viešojo pirkimo skaidrumo... 98. 38.7.... 99. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi ginčui neaktualia teismų praktika... 100. 39.... 101. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės Verslo aptarnavimo centras... 102. 40.... 103. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:... 104. 40.1.... 105. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ieškinio pagrindą, įsigilino... 106. 40.2.... 107. Ieškovės reikalavimas ginčo byloje skiriasi nuo reikalavimo, pareikšto... 108. 40.3.... 109. Apeliantė apeliaciniame skunde kvestionuoja teismų priimtus sprendimus ir... 110. 40.4.... 111. Visi apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovių veiksmų neteisėtumo yra... 112. 40.5.... 113. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo cituojama... 114. Teisėjų kolegija... 115. IV.... 116. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 117. 41.... 118. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 119. Dėl atsakovių teisių ir pareigų perėmimo... 120. 42.... 121. Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartimi atsakovės UAB... 122. Dėl ieškinio dalyko ... 123. 43.... 124. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 125. 44.... 126. Byloje nustatyta, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. perkančiųjų organizacijų... 127. 45.... 128. Ieškovei ginčijant Pirkimo nutraukimo teisėtumą, Vilniaus apygardos teismo... 129. 46.... 130. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 131. 47.... 132. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio turinys patvirtina, jog ieškovė... 133. Dėl civilinės atsakomybės ir investicijų perskirstymo ... 134. 48.... 135. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 136. 49.... 137. Apeliantės teigimu, investicinis projektas nebuvo suderintas dėl viešojo... 138. 50.... 139. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad klausimai, susiję su... 140. 51.... 141. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas... 142. 52.... 143. Byloje nustatyta, kad nurodytoje civilinėje byloje teismas nustatė, kad... 144. 53.... 145. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad civilinėje byloje Nr.... 146. 54.... 147. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog... 148. 55.... 149. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes... 150. 56.... 151. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir išnaudotų galimybių Lietuvos... 152. 57.... 153. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prejudicinius faktus, sprendė, kad... 154. Dėl teismų praktikos ... 155. 58.... 156. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 157. Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą... 158. 59.... 159. Apeliantės teigimu, Skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas, nėra nei... 160. 60.... 161. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 162. 61.... 163. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pasisakyta, kad teismo sprendimo... 164. 62.... 165. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, net ir pabrėždamas teismo... 166. 63.... 167. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog apeliantė nesutinka su pirmosios... 168. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 169. 64.... 170. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 171. Dėl procesinės bylos baigties... 172. 65.... 173. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 174. 66.... 175. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 176. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 177. 67.... 178. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 179. 68.... 180. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 181. 69.... 182. Atsakovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.... 183. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 184. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimą nepakeistą....