Byla eA-409-552/2015
Dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo administracinėje byloje Nr. eA-409-552/2015 pagal pareiškėjų E. L. Ž. ir A. Ž. skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Ž. Ž. dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjos E. L. Ž. ir A. Ž., atstovaujamos VšĮ AdvocLT, skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamos panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5984 ir įpareigoti atsakovą vykdyti 1998 m. birželio 16 d. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantijas, patvirtinančias, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio ( - ), ( - ), Kretingos rajone, nuomininkėms E. L. Ž. ir A. Ž. bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remiamų būsto kreditų nustatytų dydžių, jos privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

5Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjų skundą prašė skundą atmesti.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjų E. L. Ž. ir A. Ž. atstovas VšĮ AdvocLt apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir skundą tenkinti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu pareiškėjų apeliacinį skundą tenkino, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkino ir įpareigojo Kretingos rajono savivaldybės administraciją per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti E. L. Ž. ir A. Ž. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą valstybės garantinį dokumentą (valstybės garantiją).

9II.

10Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos pareiškimas dėl papildomo teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. eA-409-552/2015, kuriuo prašoma priimti papildomą sprendimą dėl pareiškėjų iškeltų reikalavimų: 1) pavesti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto vertintojams atlikti ekspertizę ir nustatyti patalpų, esančių ( - ), ( - ), Kretingos rajone, kuriose gyveno pareiškėjos ir nuosavybės teisės į kurias buvusiam savininkui ( - ) parapijai buvo atkurtos 1999 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 51, rinkos vertę 1998 m. gruodžio 31 dienai; 2) panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5984; 3) įpareigoti Administraciją vykdyti 1998 m. birželio 16 d. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantijas, patvirtinančias, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio ( - ), Kretingos rajone, nuomininkėms E. L. Ž. ir A. Ž. bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remiamų būsto kreditų nustatytų dydžių, jie privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

11Atsakovas nurodo, kad nėra aišku, kaip reikėtų įgyvendinti priimtą teismo sprendimą, nes iš esmės tuo pačiu klausimu yra priimtas administracinis aktas, kuriuo atsisakyta Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti E. L. Ž. garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad jai neatlygintinai bus suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, t. y., Administracijos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimas Nr. (4.1.23)-D3-5984, kuris nėra panaikintas ar nuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismo priimtas sprendimas nėra tapatus pareiškėjų reikalavimui. Atsakovas nurodo, kad neturi jokių teisių į gyvenamąjį namą, kuris buvo grąžintas ( - ) bažnyčiai, todėl neaišku, kaip reikėtų atlikti turto vertinimo procedūrą. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėja prašė pavesti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto vertintojams atlikti ekspertizę ir nustatyti patalpų, esančių ( - ), Kretingos rajone, kuriose gyveno pareiškėjos, ir nuosavybės teisės, į kurias buvusiam savininkui ( - ) parapijai buvo atkurtos 1999 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 51, rinkos vertę 1998 m. gruodžio 31 dienai.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant teismas, priėmęs byloje sprendimą, savo iniciatyva arba proceso dalyvių pareiškimu gali priimti papildomą sprendimą, t. y.: 1) jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio proceso dalyviai pateikė įrodymų ir davė paaiškinimų, sprendime yra neišnagrinėtas; 2) jeigu teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti.

15Pagal ABTĮ 95 straipsnio 1 dalį papildomas teismo sprendimas gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių teisinių reikalavimų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-943/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-371/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-35/2012). Pastebėtina, kad papildomo sprendimo priėmimas yra viena iš teismo sprendimo trūkumų šalinimo formų, kuri yra susijusi su proceso teisės normų reikalavimų tinkamu įvykdymu. ABTĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatyti papildomo sprendimo priėmimo pagrindai neabejotinai patvirtina, kad būtinumas priimti papildomą sprendimą yra susijęs su procesinių teisės normų, bet ne su materialinės teisės normų netinkamu pritaikymu. Papildomos sprendimo priėmimo būtinumas negali būti siejamas su tinkamu materialinės teisės normų taikymu ir teisingu bylos iš esmės išnagrinėjimu. Bylos nagrinėjimo administraciniame teisme atveju ši taisyklė suprantama taip, kad papildomo sprendimo priėmimo būtinumas negali būti siejamas su viešojo administravimo subjekto veiksmų teisėtumu, nes tai yra materialinės teisės taikymas ir viešojo administravimo subjekto kontrolės vykdymas nagrinėjant bylas administraciniame teisme.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. sprendime nagrinėjo ir pasisakė dėl pareiškėjų reikalavimo įpareigoti atsakovą vykdyti 1998 m. birželio 16 d. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Atkūrimo įstatyme įstatymo reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantiją, patvirtinančią, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio ( - ), Kretingos rajone, nuomininkėms E. L. Ž. ir A. Ž. bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remiamų būsto kreditų nustatytų dydžių, jos privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytas sprendimas įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti E. L. Ž. ir A. Ž. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą valstybės garantinį dokumentą (valstybės garantiją) laikytinas šio pareiškėjų pareikšto materialinio teisinio reikalavimo išsprendimu, todėl nėra pagrindo teigti, jog yra būtinybė priimti papildomą teismo sprendimą dėl šio pareiškėjų pateikto reikalavimo neišnagrinėjimo.

17Dėl atsakovo prašymo priimti papildomą sprendimą dėl pareiškėjų kelto reikalavimo, susijusio su ekspertizės atlikimo pavedimu, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. sprendime konstatavo, jog bylos faktinės aplinkybės yra nustatytos tinkamai, jos neginčijamos apeliaciniame skunde, teisėjų kolegija priėmė pareiškėjų skundą tenkinantį sprendimą, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo šioje dalyje.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos skunde prašė panaikinti Administracijos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5984. Kaip matyti iš šio sprendimo, atsakovas netenkino E. L. Ž. prašymo Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti jai garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad neatlygintinai bus suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, o A. Ž. tokį prašymą paliko nenagrinėtu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendime teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos turi teises į valstybės garantiją, ši garantija joms buvo nepagrįstai nesuteikta, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjų skundą. Teisėjų kolegija nusprendė tenkinti pareiškėjų skundą, teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pasisakė dėl aptariamo pareiškėjų reikalavimo, tačiau teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nenurodyta panaikinti ginčijamą atsakovo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad nagrinėjama situacija atitinka ABTĮ 95 straipsnio 1 dalyje numatytus papildomo sprendimo priėmimo pagrindus ir nagrinėjamu atveju priimtinas papildomas teismo sprendimas, nurodant panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5984.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 95 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo tenkinti iš dalies.

21Priimti papildomą sprendimą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eA-409-552/2015 pagal pareiškėjų E. L. Ž. ir A. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų E. L. Ž. ir A. Ž. skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Ž. Ž. dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, išdėstant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eA-409-552/2015 rezoliucinę dalį taip:

22„Pareiškėjų E. L. Ž. ir A. Ž. apeliacinį skundą tenkinti.

23Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

24Pareiškėjų E. L. Ž. ir A. Ž. skundą tenkinti.

25Panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5984.

26Įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti E. L. Ž. ir A. Ž. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą valstybės garantinį dokumentą (valstybės garantiją).“

27Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjos E. L. Ž. ir 5. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu... 7. Pareiškėjų E. 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu... 9. II.... 10. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas atsakovo Kretingos... 11. Atsakovas nurodo, kad nėra aišku, kaip reikėtų įgyvendinti priimtą teismo... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Pagal ABTĮ 95 straipsnio 1 dalį papildomas teismo sprendimas gali būti... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 17. Dėl atsakovo prašymo priimti papildomą sprendimą dėl pareiškėjų kelto... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos skunde prašė panaikinti... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 95... 20. Atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl... 21. Priimti papildomą sprendimą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 22. „Pareiškėjų E. 23. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą... 24. Pareiškėjų E. 25. Panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. lapkričio 7... 26. Įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją per tris mėnesius... 27. Sprendimas neskundžiamas....