Byla e2A-694-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. G. (G. G.) ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. G. (G. G.) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,A&J Real Estate“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. G., ir pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,A&J Real Estate“ priešieškinį G. G. (G. G.) ir A. G. dėl skolos už atliktas paslaugas priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas G. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,A&J Real Estate“, prašydamas: 1) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2017 m. gegužės 17 d. tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. AJ-17052017-4; 2) pripažinti nepagrįstu atsakovės UAB „A&J Real Estate“ reikalavimą sumokėti 247 183,64 Eur pagal 2018 m. kovo 29 d. išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 20180329; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad 2017 m. gegužės 17 d. su atsakove sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį

10Nr. AJ-17052017-4 (toliau – ir Tarpininkavimo sutartis), kuria atsakovė UAB ,,A&J Real Estate“ įsipareigojo surasti 2,44 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo su gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), (toliau – ir Turtas), pirkėjus. Ieškovo teigimu, pasirašant Tarpininkavimo sutartį, atsakovės vadovas A. P. žodžiu paaiškino, kad už tarpininkavimą reikės mokėti 3 procentus nuo Tarpininkavimo sutartyje nurodytos Turto pardavimo kainos. 2017 m. gruodžio 21 d. buvo sudaryta žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkinio pastato ir kiemo rūsio pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Pirkimo–pardavimo sutartis), kuria ieškovas ir trečiasis asmuo pardavė Turtą UAB „Danesa“ už bendrą 729 672 Eur kainą. Pirkėjas už įsigytą Turtą atsiskaitė. Atsakovė ieškovui išrašė išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 20180329, kurioje nurodyta, kad ieškovas pagal Tarpininkavimo sutartį turi sumokėti 247 183,64 Eur (ši suma sudaro net 33,87 procentus Turto pardavimo kainos).

113.

12Ieškovo teigimu, jis, būdamas senyvo amžiaus ir nemokėdamas lietuvių kalbos, patikėjo atsakovės atstovo paaiškinimais dėl 3 procentų mokesčio už tarpininkavimo paslaugas ir tik vėliau, kai giminaičiai išvertė jam Tarpininkavimo sutartį, sužinojo, kad atsakovei pagal Tarpininkavimo sutartį mokamas ir sėkmės mokestis. Ieškovas tvirtino, kad jis buvo suklaidintas dėl esminių Tarpininkavimo sutarties sąlygų (nesuprato, jog reikės mokėti trečdalį Turto vertės sudarantį sėkmės mokestį), kurias žinodamas, Tarpininkavimo sutarties nebūtų sudaręs. Taip pat ieškovas teigė, kad Tarpininkavimo sutartis yra vartojimo sutartis, todėl jos sąlygos turi atitikti sąžiningumo kriterijus. Ieškovo teigimu, Tarpininkavimo sutarties sąlygos dėl atsakovei mokėtinos sumos yra nesąžiningos, nes nėra aišku, nuo kokios sumos yra skaičiuojami tarpininkavimo ir sėkmės mokesčiai. Be to, atlyginimas atsakovei nėra protingas ir proporcingas nurodytoms paslaugoms.

134.

14Atsakovė UAB „A&J Real Estate“ priešieškiniu prašė priteisti solidariai iš ieškovo G. G. ir trečiojo asmens A. G. 247 183,64 Eur skolą už tarpininkavimo paslaugas, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

175.

18Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinio netenkino, o priešieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš ieškovo G. G. ir trečiojo asmens A. G. atsakovei UAB ,,A&J Real Estate“ 206 436,08 Eur skolą, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo 206 436,08 Eur sumos nuo 2018 m. gegužės 8 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 1 163 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitą priešieškinio dalį atmetė. Taip pat priteisė valstybei iš ieškovo G. G. ir trečiojo asmens A. G. lygiomis dalimis 1 829 Eur žyminio mokesčio.

196.

20Įvertinęs tai, kad ieškovas ir trečiasis asmuo didžiąją dalį nekilnojamojo turto įgijo atkūrus nuosavybės teises į turėtą nekilnojamąjį turtą, ir kad Pirkimo–pardavimo sutartimi parduotame gyvenamajame name buvo ieškovo ir trečiojo asmens gyvenamoji vieta, teismas darė išvadą, kad ieškovas Tarpininkavimo sutartį sudarė kaip vartotojas.

217.

22Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog Tarpininkavimo sutarties sąlygos yra iš anksto atsakovės parengtos standartinės sąlygos, pagal kurias atsakovė sudaro tarpininkavimo sutartis su visais klientais. Nors atsakovė pripažino, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygas parengė ji, tačiau, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovės vadovas A. P. ir liudytojas J. L. patvirtino, jog Tarpininkavimo sutarties sąlygos prieš pasirašant buvo aptartos su ieškovu jo gyvenamojoje vietoje dalyvaujant ir ieškovo šeimos nariams, teismas darė išvadą, jog individualiai aptartoms Tarpininkavimo sutarties sąlygoms netaikytinos CK 6.2284 straipsnio 2–4 dalių nuostatos dėl šių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis kaip neatitinkančiomis sąžiningumo kriterijų.

238.

24Kadangi ieškovas yra sudaręs ne vieną sutartį lietuvių kalba (2017 m. gegužės 17 d. tarpininkavimo paslaugų sutartį dėl dviejų žemės sklypų, esančių ( - ), pardavimo, 2017 m. spalio 6 d. priedą prie tarpininkavimo sutarties, 2017 m. spalio 6 d. preliminarią sutartį dėl turto pardavimo, 2017 m. gruodžio 21 d. turto pirkimo–pardavimo sutartį), teismas ieškovo argumentą, jog Tarpininkavimo sutartis buvo surašyta ieškovui nesuprantama kalba, vertino kaip nepagrįstą.

259.

26Teismas nesutiko su ieškovu dėl to, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos dėl komisinio ir sėkmės mokesčio yra neaiškios, t. y., nėra aišku, nuo kokio turto pardavimo kainos skaičiuojamai šie mokesčiai – nuo žemės sklypo pardavimo kainos ar nuo Turto (žemės sklypo ir gyvenamojo namo) pardavimo kainos. Teismas pažymėjo, kad Tarpininkavimo sutarties 3 ir 4 punktuose aiškiai susitarta, kad komisinis ir sėkmės mokesčiai mokami nuo žemės sklypo su namu pardavimo kainos. Teismo nuomone, tai, kad ieškovas pagal kitas tarpininkavimo sutartis nemokėjo sėkmės mokesčio, nepatvirtina ieškovo nurodytos aplinkybės, jog atsakovė žodžiu ieškovui buvo nurodžiusi tik apie mokėtiną komisinį mokestį, kadangi kiti du ieškovo nurodomi žemės sklypai buvo parduoti už pradinę tarpininkavimo sutartyje nurodytą kainą, todėl nebuvo pagrindo reikalauti sėkmės mokesčio.

2710.

28Kaip nepagrįstą teismas vertino ir ieškovo teiginį, kad, atsakovei aiškiai ir sumine išraiška nenurodžius mokėtino komisinio mokesčio dydžio ir sėkmės mokesčio dydžio bei nepateikus sėkmės mokesčio apskaičiavimo formulės, ieškovas, sudarydamas Tarpininkavimo sutartį, iš esmės suklydo dėl atsakovei mokamo atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas. Teismas pažymėjo, kad Tarpininkavimo sutartyje yra aiškiai nurodyta komisinio ir sėkmės mokesčio apskaičiavimo tvarka – komisinio mokesčio dydis yra 3 procentai nuo Turto pardavimo kainos plius PVM, jei Turto pardavimo kaina neviršija Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodytos kainos, t. y., 1 400 Eur/a, o sėkmės mokestis yra 50 procentų nuo kainos, viršijančios Sutarties 1 punkte nurodytą Turto pardavimo kainą. Tai, kad ieškovas galbūt neįvertino, jog Turtas gali būti parduotas už žymiai didesnę kainą nei Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodyta ieškovo pageidaujama Turto pardavimo kaina, kas nagrinėjamu atveju sąlygojo didelę sėkmės mokesčio suminę išraišką, teismo nuomone, negali būti laikoma esminiu ieškovo suklydimu, sudarančiu pagrindą pripažinti Tarpininkavimo sutarties nuostatas dėl sėkmės mokesčio negaliojančiomis.

2911.

30Teismas nurodė, kad Tarpininkavimo sutartis yra paslaugų teikimo sutartis, nes ieškovas ir atsakovė susitarė dėl nematerialaus pobūdžio paslaugų, nesusijusių su materialaus objekto sukūrimu – tarpininkavimo ieškovui parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo. Viena iš paslaugų sutarties sąlygų yra kliento įsipareigojimas sumokėti už suteiktas paslaugas. Tarpininkavimo sutartimi šalys dalį mokesčio už suteiktas tarpininkavimo paslaugas susiejo su tam tikro rezultato pasiekimu – parduoti Turtą brangiau nei 1 400 Eur/a. Paslaugų teikėjui ir klientui nedraudžiama susitarti taip, kad paslaugų teikėjas būtų skatinamas siekti konkretaus rezultato mainais jam pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį. Vertindamas ieškovas teiginį, kad atsakovė nepateikė įrodymų apie konkrečias atsakovės pastangas / atliktus veiksmus vykdant Tarpininkavimo sutartį, teismas pažymėjo, kad Tarpininkavimo sutartyje nėra detalizuota, kokius konkrečius veiksmus turi atlikti atsakovė, vykdydama Sutartį, atsakovės įsipareigojimai yra nukreipti į konkretaus rezultato – Turto pardavimą kuo aukštesne kaina, pasiekimą.

3112.

32Teismas sprendė, kad atsakovė, tinkamai įvykdžiusi Tarpininkavimo sutartį (sėkmingai suradusi Turto pirkėją), turi gauti sutartą atlyginimą už paslaugas – 3 proc. komisinį mokestį nuo 341 600 Eur plius PVM, t. y., 10 248 Eur plius 2 152,08 Eur PVM, iš viso 12 400,08 Eur, ir 50 proc. sėkmės mokestį nuo 388 072 Eur, t. y., 194 036 Eur, iš viso 206 436,08 Eur. Tarpininkavimo sutarties 3 punkte nurodyta, kad komisinis mokestis yra 3 proc. nuo Turto pardavimo kainos plius PVM, tuo tarpu pagal Tarpininkavimo sutarties 4 punktą atsakovei kaip sėkmės mokestis sumokama 50 proc. nuo kainos, viršijančios Sutarties 1 punkte nurodytą kainą. Iš Tarpininkavimo sutarties 3 ir 4 punktų sąlygų teismas darė išvadą, kad ieškovas ir atsakovė susitarė, jog PVM mokestis nėra įskaičiuotas tik į komisinį mokestį, apie tai, kad nuo sėkmės mokesčio bus skaičiuojami papildomi mokesčiai, šalys nesitarė, todėl teismas sprendė, kad nuo sėkmės mokesčio atsakovės mokėtini mokesčiai turi būti įskaičiuoti į šį mokestį. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad atsakovė nepagrįstai prie sėkmės mokesčio priskaičiavo ir 40 748,56 Eur PVM.

3313.

34Ieškovo teiginius, kad sąžiningu atlyginimu už tarpininkavimo paslaugas laikytinas 1–3 proc. nuo tarpininkaujant parduoto turto kainos atlyginimas, teismas atmetė kaip nepagrįstus, nes nei įstatymai, nei teismų praktika nenustato, koks konkretus atlyginimas už tarpininkavimo paslaugas laikomas sąžiningu. Teismas pažymėjo, kad ieškovas ir atsakovė Tarpininkavimo sutartimi laisva valia susitarė dėl sėkmės mokesčio, kurio dydis yra 50 proc. kainos, viršijančios Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodytą pradinę Turto pardavimo kainą.

3514.

36Nors Tarpininkavimo sutartis sudaryta tik su ieškovu, tačiau sutartis sudaryta dėl tarpininkavimo parduodant ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise trečiajam asmeniui priklausantį turtą. Tarpininkavimo sutartis dėl tarpininkavimo parduodant bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.92 straipsnio 4 dalį nepatenka tarp sandorių, kuriems sudaryti yra reikalingas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas (įgaliojimas). Kadangi Tarpininkavimo sutarčiai sudaryti nebuvo reikalingas rašytinis trečiojo asmens sutikimas, o Tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta tam, kad kuo palankesnėmis sąlygomis būtų parduotas ieškovui ir trečiajam asmeniui bendrosios jungtinės nuosavybe priklausantis turtas, teismas darė išvadą, kad atlyginimas atsakovei už pagal Tarpininkavimo sutartį suteiktas paslaugas, t. y., 206 436,08 Eur, ir 5 proc. metinės procesinės palūkanos už 206 436,08 Eur sumą nuo 2018 m. gegužės 8 d. (bylos pagal priešieškinį iškėlimo teisme dienos) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, turi būti priteisiamas solidariai iš ieškovo ir trečiojo asmens.

37III.

38Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3915.

40Apeliaciniame skunde ieškovas G. G. ir trečiasis asmuo A. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovo ir trečiojo asmens solidariai atsakovei priteista 206 436,08 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo įvykdymo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti; kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; tenkinus skundą, iš naujo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4115.1.

42Teismas netinkamai taikė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, kadangi suteikė didesnę įrodomąją reikšmę atsakovės ir jos kviestų liudytojų paaiškinimams ir pateiktiems duomenims, o ieškovo pateiktos pozicijos visapusiškai neišanalizavo ir dėl jos nepasisakė, net neapklausė apeliantų sūnaus E. G. (E. G.).

4315.2.

44Atsakovė išskirtine teise parduoti Turtą nepasinaudojo ir jokių darbų neatliko, kadangi klientą perdavė kitam nekilnojamojo turto brokeriui bei už tai gavo pinigų (tai patvirtina kartu su 2018 m. lapkričio 12 d. prašymu atsakovės pateikta Bandradarbiavimo (kliento rekomendavimo) forma). Atsakovės atstovas nesugebėjo paaiškinti, kokius darbus jis atliko, o ieškovas su jokiomis kitomis įmonėmis jokių susitarimų nebuvo sudaręs, todėl ieškovas neturi pareigos mokėti atsakovei.

4515.3.

46Nepagrįsta teismo išvada, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos nėra iš anksto parengtos standartinės sąlygos, todėl jos nevertintinos CK 6.2284 straipsnio 2–4 dalių pagrindu. Tarpininkavimo sutartis buvo standartinė, atsakovės parengta iš anksto, su atsakovės kaip verslininkės parengtomis sąlygomis. Sutarties standartiškumą patvirtina tai, kad sutartyje nėra jokių konkrečių tarpininkui už suteiktą paslaugą mokėtinų sumų ar specialių sąlygų konkrečiam klientui. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos buvo aptartos individualiai.

4715.4.

48Šiuo atveju egzistuoja pagrindas Tarpininkavimo sutartį pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms. Tarpininkavimo sutartis prieštarauja CK 1.5 straipsnio 1 daliai ir kitoms teisės normoms, reglamentuojančioms sutarties šalių pareigas (CK 6.4, 6.38, 6.158 straipsniai ir kt.) ir vartojimo sutarčių sudarymo ypatumus.

4915.5.

50Ieškovas, kaip ir jo sutuoktinė, yra senyvo amžiaus, nemokantis lietuvių kalbos, neturintis specialių žinių nekilnojamojo turto pardavimų srityje, todėl jis negalėjo suprasti ir tinkamai įvertinti Tarpininkavimo sutarties sąlygų. Ieškovas suklydo sudarant Tarpininkavimo sutartį, o suklydimas pasireiškė tuo, kad buvo suklysta dėl tarpininkavimo paslaugų sutarties kainos, nes sutartyje nebuvo aiškiai įvardintas mokėtinas komisinis mokestis ir sėkmės mokestis. Tarpininkavimo sutartyje nurodžius tik procentą, bet nenurodžius vertės, nuo kurios mokamas tas procentas, tokia sutarties nuostata negali būti vertinama kaip aiški. Jeigu ieškovui ši informacija apie paslaugų kainą būtų buvus atskleista prieš sudarant Tarpininkavimo sutartį, jis sutarties tokiomis sąlygomis nebūtų sudaręs arba būtų sudaręs ją kitomis sąlygomis. Be to, Tarpininkavimo sutarties 3 punkte nurodyta, kad komisinis mokestis yra 3 proc. nuo Turto pardavimo kainos, taip pat nukreipiama į Tarpininkavimo sutarties 1 punktą, kuriame numatyta, kad sklypo su namu pardavimo kaina yra 1 400 Eur/aras, tačiau 3 punkte nurodoma ir tai, jog 3 proc. komisinis mokestis orientuotas tik į sklypo pardavimo kainą. Taigi vartojamos dvi sąvokos: sklypo kaina ir sklypo su namu kaina. Toks skirtingų sąvokų naudojimas yra sunkiai suprantamas. Neaiškios sąlygos neatitinka paslaugas teiksiančio asmens sąžiningumo kriterijų, o tai suteikia teisę paslaugų gavėjui nevykdyti tokių sąlygų. Be to, teismas visiškai neanalizavo, ar Tarpininkavimo paslaugų sutartyje nurodyti mokesčiai yra protingi, proporcingi ir atitinka tokių paslaugų rinkos kainas. Jeigu būtų nuspręsta, kad apeliantai turi mokėti už paslaugas, atsakovės reikalaujamas atlygis turi būti mažinamas kaip prieštaraujantis protingumo ir proporcingumo principams.

5115.6.

52Nagrinėjamu atveju negalima solidari atsakomybė Tarpininkavimo sutarties pagrindu, kadangi tarpininkavimo paslaugų sutartis nepatenka į CK 3.92 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, kai preziumuojama, kad vieno sutuoktinio veikimas be kito sutuoktinio sutikimo atitinka šeimos interesus. Jei būtų laikoma, kad kažkuria dalimi ieškovo ir trečiojo asmens atsakomybė yra bendra, reiktų atskirti asmeninį ir bendrą sutuoktinių turtą ir tuo pagrindu vykdomas prievoles, išvedant proporciją dėl atsakomybės.

5315.7.

54Reikšdamas ieškinį, ieškovas prašė pripažinti atsakovės reikalavimą pagal 2018 m. kovo 29 d. išankstinio mokėjimo sąskaitą Nr. 20180329 247 183,64 Eur sumai nepagrįstu. Nors ir kitais motyvais, tačiau pirmosios instancijos teismas dalį atsakovės reikalavimo apmokėti 247 183,64 Eur sumą pripažino nepagrįstu, o tai reiškia, kad iš esmės dalis ieškinio buvo tenkinta, todėl teismas nepagrįstai sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, jog ieškinys atmetamas visiškai, ir neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

5515.8.

56Byla yra sudėtinga, susijusi vartojimo sutartimis ir jų aiškinimu bei vartotojų teisių apsauga, todėl papildomi šalių paaiškinimai padėtų teisingai išnagrinėti bylą ir priimti pagrįstą sprendimą. Be to, žodinio bylos nagrinėjimo metu būtų galima apklausti asmenis, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė apklausti. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo vartojimo paslaugų sutarties kainos nustatymo niuansų ir jos atitikties bendriesiems teisės principams ir gerajai praktikai, o tai papildomai patvirtina poreikį bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka.

5716.

58Atsakovė UAB ,,A&J Real Estate“ atsiliepime apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5916.1.

60Atsakovė Tarpininkavimo sutarties galiojimo metu rado Turto pirkėją UAB „Danesa“. Šios sąlygos įvykdymą ieškovas patvirtino pasirašydamas 2017 m. spalio 6 d. priedą prie Tarpininkavimo sutarties. Pačių apeliantų kviestas liudytojas UAB „Danesa“ direktorius V. D. taip pat patvirtino, kad Turtą surado per atsakovę ir jos partnerės UAB „Newsec Advisers LT“ nekilnojamojo turto ekspertą A. M.. Pasiūlymas įsigyti Turtą buvo gautas iš atsakovės partnerės el. paštu. Taigi tik tarpininkavimo veiksmai sąlygojo Turto pirkėjo radimą ir kainos padidinimą, todėl apeliantai turi pareigą atsiskaityti su atsakove.

6116.2.

62Nėra jokios abejonės, kad, vykdydama Tarpininkavimo sutartį ir siekdama maksimaliai sėkmingo rezultato, atsakovė galėjo sutarties vykdymui pasitelkti trečiuosius asmenis (Tarpininkavimo sutarties nuostatos to nedraudė), tačiau, net ir pasitekus trečiuosius asmenis, už tinkamą Tarpininkavimo sutarties vykdymą prieš apeliantus atsakinga liko tik atsakovė. Apeliantai visą Tarpininkavimo sutarties vykdymo laikotarpį nereiškė jokių pretenzijų dėl atsakovės pasitelktų partnerių iki tol, kol Turtas buvo sėkmingai parduotas.

6316.3.

64Teismas visapusiškai vertino ir rėmėsi visais byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir visais liudytojų parodymais, įskaitant ir apeliantų. Teismas analizavo apeliantų liudytojo E. Ž. ir UAB „Danesa“ direktoriaus paaiškinimus. Tiek apeliantai, tiek jų sūnus turėjo visas galimybes dalyvauti bylos nagrinėjime, tačiau patys savo noru į bylos nagrinėjimą neatvykdavo, todėl turi prisiimti su tuo susijusias procesines pasekmes. Apeliantų atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad byla bus vedama per ją kaip atstovę, o ieškovas G. G. į teismo posėdį atvyks tik tuo atveju, jei jo dalyvavimas bus pripažintas būtinu, be to, apeliantų atstovė neprašė liudytoju apklausti apeliantų sūnaus.

6516.4.

66Apeliantų teiginys, kad Tarpininkavimo sutartis nebuvo su jais individualiai aptarta, turėtų būti vertinamas kaip siekis nemokėti už suteiktas paslaugas. Apeliantai kartu su apeliantės motina valdė net 67 nekilnojamojo turto objektus ar jų dalis, iš kurių 35 nekilnojamojo turto objektai yra parduoti, todėl apeliantai yra pakankamai patyrę ir turėjo suprasti sudaromo sandorio esmę. Apeliantai ir atsakovė bendradarbiavo jau daugelį metų ir prieš tai yra pasirašę kur kas sudėtingesnes tarpininkavimo sutartis lietuvių kalba, tačiau apeliantai dėl jų jokių pretenzijų niekada nereiškė, priešingai, džiaugėsi sėkmingu atsakovės darbu. Ginčo sutartis buvo ilgalaikiu šalių pasitikėjimu grįstas rašytinis susitarimas. Fiksuotas tarpininkavimo mokestis nebuvo nurodytas, nes sutarties sudarymo metu nebuvo aišku, kaip pelningai atsakovei pavyks parduoti Turtą, todėl sutartyje buvo numatytas konkretus komisinis mokestis procentais ir sėkmės mokestis, tai yra normali ir sąžininga nekilnojamojo turto sandorių praktika. Šalys niekada nesitarė atskirai dėl žemės sklypo ir gyvenamojo namo pardavimo kainos, todėl apeliantai neturėjo pagrindo manyti, kad komisinis mokestis ir sėkmės mokesčiai turi būti mokami tik nuo žemės sklypo pardavimo kainos. Apeliantai pagal ilgalaikę susiklosčiusią praktiką patys įsivertindavo sutartis ir siūlydavo savo sąlygas, todėl nėra jokio pagrindo Tarpininkavimo sutartį pripažinti negaliojančia dėl suklydimo.

6716.5.

68Atsakovė pasiekė norimą rezultatą, todėl apeliantai turi atsiskaityti už suteiktą paslaugą. Teismų praktika nedraudžia reikalauti tokio atlyginimo, kuris buvo sutartas rezultato pasiekimo atveju net neanalizuojant, kokius veiksmus paslaugų teikėjas atliko. Nepriklausomai nuo to, atsakovė tiek savo procesiniuose dokumentuose, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu kartu su partneriais detaliai nurodė, kokius konkrečius veiksmus atliko ir kokius konkrečius dokumentus parengė sėkmingam Tarpininkavimo sutarties įvykdymui. Susitarimas dėl sėkmės mokesčio yra viena iš sutarties laisvės principo apraiškų. Šiuo atveju suminė sėkmės mokesčio išraiška yra didelė dėl to, kad Turtas, atsakovei tarpininkaujant, buvo parduotas itin sėkmingai.

6916.6.

70Pagal CK 3.109 straipsnį iš bendro sutuoktinių turto vykdomos pareigos inter alia prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jei jie buvo sudaryti šeimos interesais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju nebuvo reikalingas rašytinis A. G. sutikimas, todėl A. G. pagrįstai yra solidari atsakovė. Tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta tam, kad kuo palankesnėmis sąlygomis būtų parduotas G. G. ir A. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis turtas. A. G. niekada neneigė, kad žinojo apie Tarpininkavimo sutarties sudarymą, todėl pagrįstai atlyginimas Tarpininkavimo sutarties pagrindu solidariai buvo priteistas iš ieškovo ir trečiojo asmens.

7116.7.

72Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Teismas ieškinį atmetė visiškai, todėl atsakovė turi teisę į visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Tuo tarpu pagal atsakovės priešieškinį teismas bylinėjimosi išlaidas iš apeliantų priteisė tik proporcingai patenkintų reikalavimų sumai, o apeliantams bylinėjimosi išlaidas priteisė proporcingai pagal priešieškinį atmestų reikalavimų sumai.

7316.8.

74Šalys savo paaiškinimus yra nurodžiusios procesiniuose dokumentuose, byla nėra sudėtinga, ginčas yra kilęs dėl elementarios Tarpininkavimo sutarties, kurią sudaro tik 8 punktai, teismų praktika dėl vartojo statuso yra nuosekli ir aiški, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV.

77Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7817.

79Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

8018.

81Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, teismas netinkamai taikė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles; antra, atsakovė išskirtine teise parduoti Turtą nepasinaudojo, kadangi klientą perdavė kitam nekilnojamojo turto brokeriui, su kuriuo ieškovas jokių susitarimų nebuvo sudaręs, todėl ieškovas neturi pareigos atsiskaityti su atsakove; trečia, nepagrįsta teismo išvada, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos nėra iš anksto parengtos standartinės sąlygos, todėl jos nevertintinos CK 6.2284 straipsnio 2–4 dalių pagrindu; ketvirta, Tarpininkavimo sutartis pripažintina niekiniu ir negaliojančiu sandoriu, kaip prieštaraujanti imperatyvioms teisės normoms; penkta, sudarydamas Tarpininkavimo sutartį, ieškovas suklydo dėl paslaugų kainos, kadangi buvo neaiškios Tarpininkavimo sutarties sąlygos; šešta, teismas nepagrįstai taikė solidarią atsakomybės ieškovo ir trečiojo asmens atžvilgiu; septinta, teismas nepagrįstai sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad ieškinys atmetamas visiškai, ir neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Neišeinant už apeliacinio skundo ribų, toliau bus vertinamas minėtų apeliantų skundo argumentų pagrįstumas.

82Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

8319.

84Apeliantai prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas grindžiamas tuo, kad byla yra sudėtinga, susijusi vartojimo sutartimi ir jos aiškinimu bei vartotojų teisių apsauga, o žodinio bylos nagrinėjimo metu būtų galima apklausti asmenis, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė apklausti. Taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo vartojimo paslaugų sutarties kainos nustatymo niuansų ir jos atitikties bendriesiems teisės principams ir gerajai praktikai, o tai, apeliantų teigimu, papildomai patvirtina poreikį bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

8520.

86Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas ir žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis).

8721.

88Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).

8922.

90Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas, siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso požymių ir sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (Oganova v. Georgia, no. 25717/03, 13 November 2007, par. 27, 28).

9123.

92Pažymėtina, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje

93Nr. 3K-3-471/2012).

9424.

95Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliantams nepateikus jokių objektyvių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, ir nedetalizavus, kokius asmenis būtina apklausti ir kodėl, bei savo poziciją išsamiai išdėsčius procesiniuose dokumentuose, nėra jokio pagrindo nukrypti nuo bendrosios taisyklės, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo atmestinas.

9625.

97Be to, pažymėtina, kad, jeigu kaip nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas neįvertino bylai svarbių aplinkybių (vartojimo paslaugų sutarties kainos nustatymo niuansų ir jos atitikties bendriesiems teisės principams ir gerajai praktikai) ar galbūt neatskleidė bylos esmės, tai sudarytų pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui, tačiau niekaip negali patvirtini išimtinio būtinumo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

9826.

99Bylos medžiaga patvirtina, kad 2017 m. gegužės 17 d. ieškovas G. G. ir atsakovė UAB ,,A&J Real Estate“ sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. AJ-17052017-4 dėl atsakovės tarpininkavimo ieškovui parduodant 2,44 ha žemės sklypą su gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad žemės sklypo su namu pardavimo kaina yra 1 400 Eur/a. Pagal Tarpininkavimo sutarties 2 punktą komisinis atlygis mokamas, kai tarpininkas suranda turto pirkėją, kuris sumoka klientui priimtiną turto pardavimo kainą ir pasirašo pirkimo–pardavimo sutartį. Komisinis mokestis yra lygus 3 proc. nuo turto pardavimo kainos plius PVM, jeigu sklypo pardavimo kaina neviršija Tarpininkavimo Sutarties 1 punkte nustatytos pardavimo kainos (Sutarties 3 punktas). Jei tarpininkas suderi geresnę sklypo pardavimo kainą ir pirkėjas sutinka sumokėti daugiau, nei 1 punkte nurodyta sklypo pardavimo kaina, tuomet tarpininkui kaip sėkmės mokestis sumokama ir 50 proc. nuo kainos, viršijančios 1 punkte nurodytą kainą (Sutarties 4 punktas).

10027.

1012017 m. gruodžio 21 d. ieškovas, trečiasis asmuo ir UAB ,,Danesa” sudarė žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkinio pastato ir kiemo rūsio pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB ,,Danesa” už bendrą 729 672 Eur kainą įsigijo gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). 2018 m. kovo 29 d. notarų biuro liudijimas patvirtina, kad UAB ,,Danesa” pagal Pirkimo–pardavimo sutartį visiškai atsiskaitė. Atsakovė 2018 m. kovo 29 d. išrašė ieškovui išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 20180329 už pagal Tarpininkavimo sutartį suteiktas paslaugas 247 183,64 Eur sumai. Dėl pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų tyrimo ir vertinimo

10228.

103Apeliantai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, kadangi suteikė didesnę įrodomąją reikšmę atsakovės ir jos kviestų liudytojų paaiškinimams ir pateiktiems duomenims, o ieškovo pateiktos pozicijos visapusiškai neišanalizavo ir dėl jos nepasisakė, net neapklausė jų sūnaus E. G. (E. G.).

10429.

105Dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso teisės normų (CPK 176, 185 straipsniai) kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017, 47 punktas).

10630.

107Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-229-916/2017 23 punktą). Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti.

10831.

109Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju visapusiškai įvertino visus byloje esančius rašytinius įrodymus bei liudytojų parodymus, įskaitant ir apeliantų iniciatyva kviesto liudytojo E. Ž. bei UAB „Danesa“ direktoriaus paaiškinimus. Tarp byloje dalyvavusių liudytojų parodymų nebuvo jokių esminių prieštaravimų, todėl teismas pagrįstai jais rėmėsi priimdamas skundžiamą sprendimą.

11032.

111Apeliantai turėjo visas galimybes dalyvauti bylos nagrinėjime, tačiau patys savo noru į bylos nagrinėjimą neatvyko, bylą vedė per savo atstovę, kurios teismo posėdžio metu paklausus, kodėl posėdyje nedalyvauja ieškovas G. G., ji paaiškino, kad byla vedama per ją, o ieškovas atvyktų tik tuo atveju, jeigu jo dalyvavimas būtų pripažintas būtinu. Be to, apeliantų atstovė net nebuvo teismui pateikusi prašymo liudytoju apklausti apeliantų sūnų E. G., todėl nesuprantamas apeliacinio skundo argumentas dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė apklausti apeliantų sūnų.

11233.

113Atkreiptinas apeliantų dėmesys, kad tik ta aplinkybė, jog jų nurodytos aplinkybės nebuvo pripažintos įrodytomis, nesudaro pagrindo išvadai, kad buvo padarytas įrodymų vertinimo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390-687/2016, 29 punktas; 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje

114Nr. 3K-3-121-421/2019, 40 punktas), todėl atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl neva netinkamai pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų tyrimo ir vertinimo. Dėl atsakovės išskirtinės teisės parduoti Turtą

11534.

116Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

11735.

118Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant nurodytas teisės normas, išaiškinta, kad atlygintinų paslaugų teikimo sutartį nuo kitų giminingų sutarčių tiksliausiai leidžia atriboti sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio (intelektinės) ar kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, t. y. šios paslaugos gali ir neturėti objektyvios išraiškos. Pagal atlygintinų paslaugų sutartį jų teikėjas įsipareigoja rūpestingai (atidžiai) atlikti tam tikrą veiklą. Tam tikrais atvejais, priklausomai nuo paslaugų rūšies (paslaugų sutartys savo pobūdžiu, dalyku gali būti labai įvairios), gali būti susitarta dėl tam tikro nematerialaus rezultato pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-378/2018, 33 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

11936.

120Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta Tarpininkavimo sutartis yra paslaugų teikimo sutartis, nes, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovas ir atsakovė susitarė dėl nematerialaus pobūdžio paslaugų, nesusijusių su materialaus objekto sukūrimu – tarpininkavimo ieškovui parduodant Turtą, teikimo.

12137.

122Apeliantai skunde teigia, kad atsakovė nepateikė įrodymų apie konkrečius jos atliktus darbus vykdant Tarpininkavimo sutartį, kad atsakovė jokių darbų neatliko, kadangi klientą perdavė kitam nekilnojamojo turto brokeriui, o ieškovas su jokiomis kitomis įmonėmis jokių susitarimų nebuvo sudaręs, todėl ieškovas neturi pareigos mokėti atsakovei.

12338.

124Šiuo konkrečiu atveju šalys buvo sudariusios susitarimą dėl atsakovės tarpininkavimo, parduodant apeliantams nuosavybės teise priklausantį Turtą, šis tarpininkavimas buvo įformintas Tarpininkavimo sutartimi. Remiantis šalių sudarytos sutarties turiniu, akivaizdu, kad šios sutarties sudarymo tikslas – Turto pardavimas. Ieškovas, sudarydamas šią sutartį, siekė per atsakovę, kaip verslininkę profesionalę nekilnojamojo turto pardavimo srityje, parduoti Turtą, o atsakovė – už atitinkamą atlyginimą suteikti ieškovui paslaugą – surasti Turto pirkėją. Taigi atsakovės suteiktos paslaugos tikslas – faktinis Turto pardavimas. Tarpininkavimo sutartyje nėra detalizuota, kokius konkrečius veiksmus, vykdydama sutartį, turi atlikti atsakovė, atsakovės įsipareigojimai nukreipti tik į konkretaus rezultato – Turto pardavimą kuo aukštesne kaina, pasiekimą, todėl kaip nepagrįstas vertintinas apeliantų reikalavimas nurodyti, kokius konkrečius veiksmus atliko atsakovė siekdama įvykdyti Tarpininkavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

12539.

126Remiantis CK 6.717 straipsniu, jeigu paslaugų sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas privalo paslaugas teikti pats (1 dalis); laikydamasis sutarties, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones (2 dalis); jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis, tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako paslaugų teikėjas (3 dalis); kai paslaugas teikia keli asmenys, už tinkamą sutarties įvykdymą atsako visi paslaugų teikėjai, išskyrus atvejus, kai dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo kurio nors vieno iš jų kaltės nėra (4 dalis).

12740.

128Taigi, vadovaujantis CK 6.717 straipsnio 3 dalimi, paslaugos teikėjas visais atvejais, kai to tiesiogiai nedraudžia sutartis, gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Nagrinėjamu atveju Tarpininkavimo sutartyje nebuvo jokių nuostatų, draudžiančių atsakovei, siekiant maksimaliai sėkmingo rezultato, pasitelkti partnerius, todėl atsakovė turėjo teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, o jų pasitelkimas nesukūrė jokių prievolių apeliantams.

12941.

130Atsakovė neginčijamai įvykdė Tarpininkavimo sutarties būtinąją sąlygą – Tarpininkavimo sutarties galiojimo metu surado Turto pirkėją – UAB „Danesa“. Šios būtinosios sąlygos įvykdymą apeliantas neginčijamai patvirtino pasirašydamas 2017 m. spalio 6 d. priedą prie Tarpininkavimo sutarties, kuriame aiškiai nurodyta, kad atsakovė pagal Tarpininkavimo sutartį surado Turto pirkėją – UAB „Danesa“. Be to, pačių apeliantų iniciatyva kviestas liudytojas UAB „Danesa“ direktorius V. D. 2018 m. gruodžio 13 d. teismo posėdžio metu patvirtino, kad Turtą surado per atsakovę ir jos partnerę UAB „Newsec Adviser LT“ nekilnojamojo turto ekspertą A. M., kad, apžiūrint Turtą, dalyvavo ir pats apeliantas G. G., ir tarpininkas, kad Turto pardavimo kainos didinimą inicijavo būtent A. M., kuris ir parengė sutarties projektą.

13142.

132Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad iki Turto pardavimo apeliantas jokių prieštaravimų dėl trečiųjų asmenų dalyvavimo Turto pardavime nereiškė, kas suponuoja išvadą, jog vienintelis apeliantų tikslas buvo parduoti ginčo Turtą kuo didesne kaina. Apeliantai neįrodė, kad jie už ginčo Turtą būtų galėję gauti tokią sumą, kokią gavo, jeigu nebūtų pasitelkę atsakovės, be to, nėra pagrindo ir išvadai, kad be atsakovės tarpininkavimo UAB „Danesa“ būtų buvę žinoma apie apeliantų parduodamą Turtą. Pažymėtina ir tai, kad žemės sklypas, kuris sudarė tik 2,44 ha, buvo parduodamas kartu su kitais šalia esančiais žemės sklypais kaip vienas 10 ha masyvas, kas ir turėjo esminės įtakos tam, jog už Turtą buvo gauta ženkliai didesnė kaina nei tikėjosi apeliantai. Aplinkybę, kad žemės sklypas potencialiam pirkėjui UAB „Danesa“ galėjo būti paklausus tik kaip didesnio – apie 10 ha, ploto žemės masyvo dalis, patvirtino liudytojas E. Ž. ir UAB „Danesa“ vadovas.

13343.

134Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nėra jokio objektyvaus pagrindo sutikti su apeliantais, jog atsakovė neatliko jokių veiksmų siekiant parduoti ginčo Turtą, todėl apeliantai neturi pareigos su ja atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Dėl CK 6.2284 straipsnio 2–4 dalių taikymo

13544.

136Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad, sudarydamas Tarpininkavimo sutartį, apeliantas veikė kaip vartotojas, o ginčijamą Tarpininkavimo sutartį kvalifikavo kaip vartojimo sutartį, ši išvada nėra ginčijama, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo ja nesivadovauti.

13745.

138Taigi nagrinėjamu atveju vartojimo sutarčiai greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikytinos specialiosios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarties šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Pagal kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką teismas ex officio (pagal pareigas) turi kvalifikuoti vartojimo sutartis ir atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę pagal CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje (iki 2014 m. birželio 13 d. galiojusi CK 6.188 straipsnio 2 dalyje) išdėstytus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje

139Nr. 3K-3-156/2012; 2017 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245-611/2017, 47 punktas; 2018 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-701/2018, 37 punktas). Tačiau pažymėtina, kad bet kuriuo atveju ši papildoma apsauga negali paneigti vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (sutarčių reikia laikytis) (CK 6.38, 6.59 straipsniai). Tai reiškia, kad vartotojai negali nevykdyti prievolių ar naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis, tik siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo.

14046.

141CK 6.2284 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Taip pat minėto straipsnio 2 dalyje įtvirtintas sąrašas kriterijų, kuriems esant preziumuojama, kad sutarties sąlygos yra nesąžiningos. Be to, remiantis CK 6.2284 straipsnio 3 dalimi, teismas gali pripažinti nesąžiningomis ir kitokias vartojimo sutarties sąlygas, jeigu jos atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus; pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 2 dalyje nustatyta sutarties sąlyga nėra nesąžininga, tenka verslininkui. Bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Šio reikalavimo neatitinkančios sąlygos laikomos nesąžiningomis. Kai kyla abejonių dėl vartojimo sutarties sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai (CK 6.2284 straipsnio 6 dalis).

14247.

143CK 6.6284 straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse nustatyta kriterijų, kurie turi būti taikomi siekiant kvalifikuoti vartojimo sutarties sąlygos nesąžiningumą, sistema. Kasacinis teismas apibendrintai yra išskyręs du nesąžiningų sutarčių sąlygų arba sąžiningumo kontrolės aspektus: procedūrinį (sąlygų įtraukimo į sutartį kontrolė) ir materialinį (sutarties turinio kontrolė) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-701/2018, 36 punktas; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-1075/2018, 46 punktas). Procedūrinis sąžiningumo kontrolės aspektas dar kitaip vadinamas skaidrumo reikalavimu.

14448.

145Taigi, sutarties sąlyga gali būti pripažinta nesąžininga tiek įvertinus patį sutarties turinį, tiek sutarties sudarymo aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad taip pat reikia atsižvelgti į sąlygų tarpusavio ryšį, nes viena sutarties sąlyga, vertinama atskirai, gali būti pripažinta sąžininga, tačiau, atsižvelgiant į jos santykį bei ryšį su kitomis sutarties sąlygomis, ji gali būti pripažinta nesąžininga, ir atvirkščiai.

14649.

147Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis negalima spręsti, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos buvo iš anksto atsakovės parengtos standartinės sąlygos, pagal kurias atsakovė sudaro tarpininkavimo sutartis su visais klientais. Nors Tarpininkavimo sutarties sąlygas parengė atsakovė, tačiau, kaip paaiškino atsakovės vadovas A. P. ir liudytojas J. L., Tarpininkavimo sutarties sąlygos prieš pasirašant buvo aptartos su ieškovu jo gyvenamojoje vietoje dalyvaujant ir ieškovo šeimos nariams, ką patvirtina ir paties apelianto procesiniuose dokumentuose nurodoma aplinkybė, kad atsakovės vadovas jam tik žodžiu paaiškino, kaip reikės atsiskaityti. Vien tai, kad Tarpininkavimo sutartyje nėra nurodyta jokių konkrečių tarpininkui už suteiktą paslaugą mokėtinų sumų, teisėjų kolegijos nuomone, negali patvirtinti Tarpininkavimo sutarties sąlygų standartiškumo, nes, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, aiškiai nurodyti konkrečios atsakovei mokėtino komisinio mokesčio dydžio ir sėkmės mokesčio dydžio sumos, nežinant Turto pardavimo kainos, nebuvo galimybės, todėl pagrįstai šie mokesčiai buvo nurodyti kaip tam tikras procentinis dydis nuo Turto pirkėjo sumokėtos kainos dalies (3 proc. nuo Turto pardavimo kainos plius PVM; 50 proc. nuo kainos, viršijančios Sutarties 1 punkte nurodytą Turto pardavimo kainą).

14850.

149Nurodytų argumentų pagrindu sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad individualiai aptartoms Tarpininkavimo sutarties sąlygoms negali būti taikomos CK 6.2284 straipsnio 2–4 dalių nuostatos dėl šių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis kaip neatitinkančioms sąžiningumo kriterijų.

15051.

151Kaip minėta, pagal CK 6.2284 straipsnio 6 dalį bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Šio reikalavimo neatitinkančios sąlygos laikomos nesąžiningomis. Kai kyla abejonių dėl vartojimo sutarčių sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai. Vartojimo sutarties dalyką apibūdinančios sąlygos, taip pat su parduotos prekės ar suteiktos paslaugos ir jų kainos atitikimu susijusios sąlygos neturi būti vertinamos nesąžiningumo požiūriu, jeigu jos išreikštos aiškiai ir suprantamai (CK 6.2284 straipsnio 7 dalyje).

15252.

153Bylos duomenimis nustatyta, kad Tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta dėl žemės sklypo su gyvenamuoju namu pardavimo. Nustatant Turto pardavimo kainą nebuvo atskirai išskirta žemės sklypo ir gyvenamojo namo pardavimo kaina, tai patvirtina Tarpininkavimo sutarties 1 punktas, kuriame nurodyta, kad Turto, t. y., žemės sklypo su namu, pardavimo kaina yra 1 400 Eur/a, taip pat 2017 m. spalio 20 d. preliminarios sutarties dėl Turto pardavimo ir Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, kuriose nurodyta bendra Turto pardavimo kaina, atskirai neišskiriant žemės sklypo ir gyvenamojo namo su priklausiniais pardavimo kainos. Tarpininkavimo sutarties 1 punkte numatyta, kad komisinis mokestis yra 3 proc. nuo Turto pardavimo kainos plius PVM. Tuo tarpu Tarpininkavimo sutarties 4 punkte įtvirtinta, kad sėkmės mokestis yra 50 proc. nuo kainos, viršijančios Sutarties 1 punkte nurodytą kainą, o Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad sklypo su namu pardavimo kaina yra 1 400 Eur/a.

15453.

155Taigi, Tarpininkavimo sutarties 3 ir 4 punktuose buvo pakankamai aiškiai susitarta, kad komisinis ir sėkmės mokesčiai mokami nuo bendros žemės sklypo su namu pardavimo kainos. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad šalys kažkada būtų tarusiosios atskirai dėl žemės sklypo ir dėl gyvenamojo namo pardavimo kainos. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas neturėjo jokio objektyvaus pagrindo manyti, jog komisinis ir sėkmės mokesčiai turi būti mokami tik nuo žemės sklypo pardavimo kainos, kuri galėtų būti kita nei Turto pardavimo kaina.

15654.

157Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl to, ar Tarpininkavimo paslaugų sutartyje nurodytas sėkmės mokestis yra protingas, proporcingas ir atitinka tokių paslaugų rinkos kainas. Apeliantų teigimu, jeigu būtų nuspręsta, kad apeliantai turi mokėti už paslaugas, atsakovės reikalaujamas atlygis mažintinas kaip prieštaraujantis protingumo ir proporcingumo principams.

15855.

159Pažymėtina, kad paslaugų teikėjui ir klientui nedraudžiama susitarti taip, kad paslaugų teikėjas būtų skatinamas siekti konkretaus rezultato mainais jam už tai pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį. Susitarimai dėl tokio mokesčio yra naudojami tarp verslo subjektų ir tai yra viena iš sutarties laisvės principo apraiškų (CK 6.156 straipsnis).

16056.

161Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šio mokesčio teisinės prigimties bankroto administratoriaus ir kreditorių santykiuose, yra atkreipęs dėmesį į tai, kad šis mokestis nekeičia vykdomos prievolės prigimties – ji ir toliau lieka prievole siekti geriausių pastangų, tačiau nustatomas papildomas atlyginimas už nustatytų rezultatų pasiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste šie kasacinio teismo išaiškinimai aktualūs tuo, kad tais atvejais, kai paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas yra susitarę dėl tam tikrų tikslų, kurių siekiama teikiamomis paslaugomis ir suteikus paslaugas šie tikslai pasiekiami, paslaugų teikėjas turi teisę į vadinamąjį sėkmės mokestį, jeigu dėl tokio buvo susitarta.

16257.

163Kiekvienu atveju sėkmės mokesčio dydžio nustatymas yra individualus ir gali priklausyti nuo pardavėjo lūkesčių, turto likvidumo, gaunamos ekonominės naudos, paslaugų teikėjo patirties ir pan. Šiuo atveju šalys susitarė dėl sėkmės mokesčio, teisė į jį buvo susieta su tam tikro tikslo pasiekimu – Turto pirkimo–pardavimo sandorio sudarymu, o sėkmės mokestis yra 50 proc. nuo kainos, viršijančios Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodytą kainą, t. y. 1 400 Eur/a, todėl paslaugų teikėjas, suteikęs paslaugą, turi teisę gauti minėtą sėkmės mokestį. Vien tai, kad šiuo atveju suminė „sėkmės mokesčio“ išraiška yra didelė dėl to, kad, atsakovei tarpininkaujant, Turtas buvo parduotas itin sėkmingai, negali atleisti apeliantų nuo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas Tarpininkavimo sutartyje nustatyta tvarka.

16458.

165Įvertinusi Tarpininkavimo sutarties, kurią sudaro vos aštuoni punktai, nuostatas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su apeliantų argumentais dėl Tarpininkavimo sutarties, kaip vartojimo sutarties, sąlygų nesąžiningumo dėl jų neaiškumo. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo ir išvadai, kad kokios nors Tarpininkavimo sutarties nuostatos prieštarautų apeliantų nurodytai CK 1.5 straipsnio 1 daliai ir kitoms imperatyvioms teisės normoms, reglamentuojančioms sutarties šalių pareigas (CK 6.4, 6.38, 6.158 straipsniai ir kt.). Todėl ir šioje dalyje apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Dėl suklydimo sudarant Tarpininkavimo sutartį

16659.

167Įrodinėdami Tarpininkavimo sutarties negaliojimą dėl suklydimo, apeliantai nurodo, kad, sudarydami sandorį, jie, būdami senyvo amžiaus, nemokėdami lietuvių kalbos ir neturėdami specialių žinių nekilnojamojo turto pardavimų srityje, suklydo dėl tarpininkavimo paslaugų kainos. Apeliantų teigimu, Tarpininkavimo sutarties sąlygos dėl paslaugų kainos nebuvo aiškiai atskleistos, sutartyje nebuvo aiškiai įvardintas mokėtinas komisinis mokestis ir sėkmės mokestis, pateiktos komisinio mokesčio ar sėkmės mokesčio apskaičiavimo formulės. Apeliantai tvirtina, kad suklydimas dėl kainos yra esminis, kad jie nebūtų sudarę Tarpininkavimo sutarties, jei būtų žinoję tikrąją paslaugų kainą, arba būtų ją sudarę kitokiomis sąlygomis.

16860.

169Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus jo sudarymo metu (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Suklydimas turi esminę reikšmę, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis).

17061.

171Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suklydimas taip pat yra suprantamas kaip neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje

172Nr. 3K-3-391/2014).

17362.

174Konkrečiu atveju vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Konkretaus sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalį, jeigu tai yra fizinis asmuo, tai tokio asmens amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje

175Nr. 3K-7-602-684/2015; 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13-969/2016, 33 punktas; 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-515-1075/2018, 52 punktas).

17663.

177Šalies elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip suklydimas tik tuo atveju, jeigu analogiškomis aplinkybėmis apdairus ir atidus žmogus būtų sudaręs sandorį tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir suklydusi šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005; 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2014; 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-686/2016; 2017 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113-219/2017 27 punktas).

17864.

179Taigi, tik konkrečių aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į sandorio sudarymo aplinkybes, jo šalis, ir kitus minėtus kriterijus, yra sprendžiama, ar egzistuoja teisiniai pagrindai teigti, jog sandoris buvo sudarytas dėl esminio suklydimo.

18065.

181Kaip jau minėta, ginčijamos Tarpininkavimo sutarties 1 punkte numatyta, kad komisinis mokestis yra 3 proc. nuo Turto pardavimo kainos plius PVM. Tuo tarpu Tarpininkavimo sutarties 4 punkte įtvirtinta, kad sėkmės mokestis yra 50 proc. nuo kainos, viršijančios Sutarties 1 punkte nurodytą kainą.

18266.

183Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad, nors Tarpininkavimo sutartyje nėra įvardinta sėkmės mokesčio suma, tačiau Tarpininkavimo sutartyje yra aiškiai nurodyta komisinio ir sėkmės mokesčio apskaičiavimo tvarka – komisinio mokesčio dydis yra 3 procentai nuo Turto pardavimo kainos plius PVM, jei Turto pardavimo kaina neviršija Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodytos kainos, t. y., 1 400 Eur/a, o sėkmės mokestis yra 50 procentų nuo kainos, viršijančios Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodytą Turto pardavimo kainą, t. y., 1 400 Eur/a. Akivaizdu, kad tiek komisinio mokesčio, tiek sėkmės mokesčio suminė išraiška tapo žinoma tik sudarius Pirkimo–pardavimo sutartį, kai jau buvo žinoma faktinė Turto pardavimo kaina, todėl įvardinti konkrečių komisinio mokesčio ir sėkmės mokesčių sumų nebuvo galimybės.

18467.

185Kadangi apeliantai yra sudarę ne vieną sutartį lietuvių kalba (2017 m. gegužės 17 d. tarpininkavimo paslaugų sutartis dėl dviejų žemės sklypų, esančių ( - ), pardavimo, 2017 m. spalio 6 d. priedas prie tarpininkavimo sutarties, 2017 m. spalio 6 d. preliminari sutartis dėl turto pardavimo, 2017 m. gruodžio 21 d. turto pirkimo–pardavimo sutartį), be to, kaip patvirtina bylos medžiaga, jau ir anksčiau buvo sudarę tarpininkavimo sutartis dėl kitų nekilnojamojo turto objektų (2013 m. sausio 1 d. tarpininkavimo sutartis Nr. AJ-2013-01-01/10) ir nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis (2015 m. gruodžio 14 d. žemės sklypų dalių pirkimo–pardavimo sutartis, kurią pasirašė apeliantė A. G., kaip motinos F. M. įgaliota atstovė), teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo argumentus dėl lietuvių kalbos nesupratimo ir specialių žinių neturėjimo atmetė kaip nepagrįstus.

18668.

187Taigi apeliantams, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie sudarė jau ne pirmą tarpininkavimo paslaugų sutartį, ginčo Tarpininkavimo sutarties metu turėjo būti aiški sutarties esmė ir komisinio mokesčio bei sėkmės mokesčio apskaičiavimo tvarka. Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad tai, jog apeliantai galbūt neįvertino, kad Turtas gali būti parduotas už žymiai didesnę kainą nei Tarpininkavimo sutarties 1 punkte nurodyta Turto pardavimo kaina, ir dėl to sėkmės mokesčio suminė išraiška gali būti didelė, negali būti laikoma esminiu ieškovo suklydimu, sudarančiu pagrindą pripažinti visą Tarpininkavimo sutartį negaliojančia, todėl ir šioje dalyje apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti. Dėl atsakomybės pagal Tarpininkavimo sutartį solidarumo

18869.

189Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jiems taikytina solidari atsakomybė. Apeliantų teigimu, jei būtų laikoma, kad kažkuria dalimi jų atsakomybė pagal Tarpininkavimo sutartį yra bendra, tai reiktų atskirti asmeninį ir bendrą sutuoktinių turtą ir tuo pagrindu vykdomas prievoles, išvedant proporciją dėl atsakomybės. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti ir su šiuo apeliacinio skundo argumentu.

19070.

191Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį, solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, ji atsiranda įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Nagrinėjamos bylos atveju solidarioji atsakovų prievolė kyla įstatymo pagrindu – pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

19271.

193Nors Tarpininkavimo sutartis sudaryta tik su ieškovu, tačiau šiuo atveju svarbus tai, kad sandoris sudarytas ir dėl tarpininkavimo parduodant bendrosios jungtinės nuosavybės teise apeliantams priklausantį turtą. Turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu (CK 3.92 straipsnio 1 dalis). CK 3.92 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinis sandorius sudaro, turėdamas kito sutuoktinio sutikimą, nebent sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, Tarpininkavimo sutartis dėl tarpininkavimo parduodant bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą pagal CK 3.92 straipsnio 4 dalį nepatenka tarp sandorių, kuriam sudaryti yra reikalingas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas (įgaliojimas).

19472.

195Pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktą iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais.

19673.

197Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Tarpininkavimo sutarčiai sudaryti nebuvo reikalingas rašytinis apeliantės A. G. sutikimas. Be to, apeliantė A. G. neginčijo Tarpininkavimo sutarties įstatymo numatyta tvarka, bei neteigė, kad nežinojo apie Tarpininkavimo sutarties sudarymą ar prieštaravo šio sandorio sudarymui. Tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta tam, kad kuo palankesnėmis sąlygomis būtų parduotas apeliantui G. G. asmeninės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas ir abiems apeliantams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis kitas turtas, t. y. gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, kiemo rūsys. Minėtas turtas buvo parduodamas kaip kompleksas už bendrą kainą, neišskiriant atskiro nekilnojamojo turto objektų kainų.

19874.

199Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai, remdamasis CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pagal kurį prievolė, atsiradusi iš sandorio, sudaryto vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, laikoma bendra ir yra vykdytina iš bendro sutuoktinių turto, atlyginimą atsakovei už pagal Tarpininkavimo sutartį suteiktas paslaugas, t. y. 206 436,08 Eur, priteisė solidariai iš abiejų apeliantų.

20075.

201Nors apeliantai nekelia šio klausimo, tačiau pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodė, kad solidariai priteisia iš ieškovo G. G. ir trečiojo asmens A. G. 206 436,08 Eur skolą, 5 proc. metines procesines palūkanas už 206 436,08 Eur sumą nuo 2018 m. gegužės 8 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo atsakovei UAB ,,A&J Real Estate“ ir lygiomis dalimis 1 163 Eur bylinėjimosi išlaidų. Minėta skola, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos tenkinant ieškovės UAB ,,A&J Real Estate“ priešieškinį, pagal kurį G. G. ir A. G. buvo atsakovai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, skola, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos ne atsakovei UAB ,,A&J Real Estate“ iš ieškovo G. G. ir trečiojo asmens A. G., o ieškovei UAB ,,A&J Real Estate“ (pagal priešieškinį) iš atsakovų G. G. ir A. G. (pagal priešieškinį), todėl ši pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinės dalies pastraipa patikslintina, nurodant tikslią šalių procesinę padėtį. Kadangi tai tik procesinio pobūdžio patikslinimas, tai nelaikytina apeliacinio skundo ribų peržengimu. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

20276.

203Apeliantai nurodo, kad, nors ir kitais motyvais, tačiau pirmosios instancijos teismas dalį atsakovės UAB „A&J Real Estate“ reikalavimo apmokėti 247 183,64 Eur sumą pripažino nepagrįstu, o tai reiškia, jog iš esmės dalis ieškinio buvo tenkinta, todėl, apeliantų teigimu, teismas nepagrįstai sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad ieškinys atmetamas visiškai, ir neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

20477.

205Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes.

20678.

207Nagrinėjamu atveju ieškovas G. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB ,,A&J Real Estate“, prašydamas pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento Tarpininkavimo sutartį, be to, prašė pripažinti nepagrįstu atsakovės UAB „A&J Real Estate“ reikalavimą sumokėti 247 183,64 Eur pagal 2018 m. kovo 29 d. išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 20180329. Įvertinęs ieškovo reikalavimus ir jų faktinį pagrindą, pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Tuo tarpu atsakovė UAB „A&J Real Estate“ (ieškovė pagal priešieškinį) priešieškiniu prašė solidariai priteisti iš ieškovo G. G. ir trečiojo asmens A. G. (atsakovų pagal priešieškinį) 247 183,64 Eur skolą už tarpininkavimo paslaugas, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė nepagrįstai prie sėkmės mokesčio priskaičiavo ir 40 748,56 Eur PVM, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad priešieškinį tenkina iš dalies, nes prašytą priteisti sumą sumažina nuo 247 183,64 Eur iki 206 436,08 Eur. Taigi, nors ir ieškinys, ir priešieškinis buvo susiję su ta pačia pinigų suma, t. y. 247 183,64 Eur, tačiau ieškinio dalykas ir pagrindas bei priešieškinio dalykas ir pagrindas buvo skirtingi, todėl atskirai buvo vertinamas minėtų reikalavimų pagrįstumas. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje pagrįstai nurodė, jog ieškinys atmetamas, o priešieškinis tenkinamas iš dalies.

20879.

209Kaip minėta, ieškinio reikalavimai, kurie buvo grindžiami argumentais dėl Tarpininkavimo sutarties negaliojimo buvo vertinti kaip nepagrįsti, ieškinys buvo visa apimti atmestas, o atsakovė tuo pagrindu įgijo teisę į visų bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl nepagrįsto ieškovo ieškinio atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu iš dalies tenkinus priešieškinį, teismas bylinėjimosi išlaidas UAB „A&J Real Estate“ priteisė tik proporcingai tenkintų priešieškinio reikalavimų daliai, o apeliantams proporcingai atmestų priešieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Atlikus tarpusavio įskaitymą, galutinai skundžiamu sprendimu atsakovei (ieškovei pagal priešieškinį) buvo priteista 1 163 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegijos nuomone, toks bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymas atitinka CPK 93 straipsnio reikalavimus. Dėl bylos procesinės baigties

21080.

211Taigi, pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes bei tinkamai taikė tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pažymėdama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, sutinka su visomis pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Pažymėtina, kad tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21281.

213Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, patikslinant jo rezoliucinės dalies antroje pastraipoje nurodytas šalių procesines padėtis. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

21482.

215Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

21683.

217Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu nuspręsta apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, jog ieškovas ir trečiasis asmuo neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

21884.

219Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą, kuris šiuo procesiniu sprendimu atmetamas, parengimą patyrė 492 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegijos vertinimu, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių (2015 m. kovo 19 d. įsakymo redakcija), atitinka suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei pobūdį ir yra tinkamai pagrįsta bei neprieštarauja teisingumo ir protingumo principams, todėl visa apimtimi priteistina iš ginčą pralaimėjusių apeliantų.

220Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

221Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą,

222Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo rezoliucinės dalies antrą pastraipą, išdėstant ją taip:

223„Priteisti solidariai iš atsakovų G. G. (G. G.) ir A. G. ieškovei UAB ,,A&J Real Estate“ (j. a. k. 300616963) 206 436,08 Eur (du šimtus šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt šešis Eur 8 ct) skolą, 5 (penkis) proc. metines procesines palūkanas už 206 436,08 Eur (du šimtus šešis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt šešis Eur 8 ct) sumą nuo 2018 m. gegužės 8 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, lygiomis dalimis – 1 163 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt tris Eur) bylinėjimosi išlaidų.“

224Priteisti lygiomis dalimis iš apeliantų G. G. (G. G.) ir A. G. atsakovei UAB ,,A&J Real Estate“ (j. a. k. 300616963) 490 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas G. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Nurodė, kad 2017 m. gegužės 17 d. su atsakove sudarė tarpininkavimo... 10. Nr. AJ-17052017-4 (toliau – ir Tarpininkavimo sutartis), kuria atsakovė UAB... 11. 3.... 12. Ieškovo teigimu, jis, būdamas senyvo amžiaus ir nemokėdamas lietuvių... 13. 4.... 14. Atsakovė UAB „A&J Real Estate“ priešieškiniu prašė priteisti... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 5.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinio... 19. 6.... 20. Įvertinęs tai, kad ieškovas ir trečiasis asmuo didžiąją dalį... 21. 7.... 22. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog Tarpininkavimo sutarties... 23. 8.... 24. Kadangi ieškovas yra sudaręs ne vieną sutartį lietuvių kalba (2017 m.... 25. 9.... 26. Teismas nesutiko su ieškovu dėl to, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos... 27. 10.... 28. Kaip nepagrįstą teismas vertino ir ieškovo teiginį, kad, atsakovei aiškiai... 29. 11.... 30. Teismas nurodė, kad Tarpininkavimo sutartis yra paslaugų teikimo sutartis,... 31. 12.... 32. Teismas sprendė, kad atsakovė, tinkamai įvykdžiusi Tarpininkavimo sutartį... 33. 13.... 34. Ieškovo teiginius, kad sąžiningu atlyginimu už tarpininkavimo paslaugas... 35. 14.... 36. Nors Tarpininkavimo sutartis sudaryta tik su ieškovu, tačiau sutartis... 37. III.... 38. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 39. 15.... 40. Apeliaciniame skunde ieškovas G. G. ir trečiasis asmuo A. G. prašo... 41. 15.1.... 42. Teismas netinkamai taikė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, kadangi... 43. 15.2.... 44. Atsakovė išskirtine teise parduoti Turtą nepasinaudojo ir jokių darbų... 45. 15.3.... 46. Nepagrįsta teismo išvada, kad Tarpininkavimo sutarties sąlygos nėra iš... 47. 15.4.... 48. Šiuo atveju egzistuoja pagrindas Tarpininkavimo sutartį pripažinti niekiniu... 49. 15.5.... 50. Ieškovas, kaip ir jo sutuoktinė, yra senyvo amžiaus, nemokantis lietuvių... 51. 15.6.... 52. Nagrinėjamu atveju negalima solidari atsakomybė Tarpininkavimo sutarties... 53. 15.7.... 54. Reikšdamas ieškinį, ieškovas prašė pripažinti atsakovės reikalavimą... 55. 15.8.... 56. Byla yra sudėtinga, susijusi vartojimo sutartimis ir jų aiškinimu bei... 57. 16.... 58. Atsakovė UAB ,,A&J Real Estate“ atsiliepime apeliacinį skundą prašo... 59. 16.1.... 60. Atsakovė Tarpininkavimo sutarties galiojimo metu rado Turto pirkėją UAB... 61. 16.2.... 62. Nėra jokios abejonės, kad, vykdydama Tarpininkavimo sutartį ir siekdama... 63. 16.3.... 64. Teismas visapusiškai vertino ir rėmėsi visais byloje esančiais rašytiniais... 65. 16.4.... 66. Apeliantų teiginys, kad Tarpininkavimo sutartis nebuvo su jais individualiai... 67. 16.5.... 68. Atsakovė pasiekė norimą rezultatą, todėl apeliantai turi atsiskaityti už... 69. 16.6.... 70. Pagal CK 3.109 straipsnį iš bendro sutuoktinių turto vykdomos pareigos inter... 71. 16.7.... 72. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų... 73. 16.8.... 74. Šalys savo paaiškinimus yra nurodžiusios procesiniuose dokumentuose, byla... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV.... 77. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 78. 17.... 79. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 80. 18.... 81. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais... 82. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 83. 19.... 84. Apeliantai prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas... 85. 20.... 86. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas... 87. 21.... 88. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia,... 89. 22.... 90. Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių... 91. 23.... 92. Pažymėtina, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą... 93. Nr. 3K-3-471/2012).... 94. 24.... 95. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu... 96. 25.... 97. Be to, pažymėtina, kad, jeigu kaip nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios... 98. 26.... 99. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2017 m. gegužės 17 d. ieškovas G. G. ir... 100. 27.... 101. 2017 m. gruodžio 21 d. ieškovas, trečiasis asmuo ir UAB ,,Danesa” sudarė... 102. 28.... 103. Apeliantai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 104. 29.... 105. Dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio... 106. 30.... 107. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet... 108. 31.... 109. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 110. 32.... 111. Apeliantai turėjo visas galimybes dalyvauti bylos nagrinėjime, tačiau patys... 112. 33.... 113. Atkreiptinas apeliantų dėmesys, kad tik ta aplinkybė, jog jų nurodytos... 114. Nr. 3K-3-121-421/2019, 40 punktas), todėl atmestini kaip nepagrįsti... 115. 34.... 116. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų... 117. 35.... 118. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant nurodytas... 119. 36.... 120. Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta Tarpininkavimo sutartis yra paslaugų... 121. 37.... 122. Apeliantai skunde teigia, kad atsakovė nepateikė įrodymų apie konkrečius... 123. 38.... 124. Šiuo konkrečiu atveju šalys buvo sudariusios susitarimą dėl atsakovės... 125. 39.... 126. Remiantis CK 6.717 straipsniu, jeigu paslaugų sutartis nenustato ko kita,... 127. 40.... 128. Taigi, vadovaujantis CK 6.717 straipsnio 3 dalimi, paslaugos teikėjas visais... 129. 41.... 130. Atsakovė neginčijamai įvykdė Tarpininkavimo sutarties būtinąją sąlygą... 131. 42.... 132. Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad iki Turto pardavimo... 133. 43.... 134. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nėra jokio objektyvaus... 135. 44.... 136. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad,... 137. 45.... 138. Taigi nagrinėjamu atveju vartojimo sutarčiai greta bendrųjų sutarčių... 139. Nr. 3K-3-156/2012; 2017 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 140. 46.... 141. CK 6.2284 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad vartotojas turi teisę... 142. 47.... 143. CK 6.6284 straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse nustatyta kriterijų, kurie turi būti... 144. 48.... 145. Taigi, sutarties sąlyga gali būti pripažinta nesąžininga tiek įvertinus... 146. 49.... 147. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju pagal bylos... 148. 50.... 149. Nurodytų argumentų pagrindu sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad... 150. 51.... 151. Kaip minėta, pagal CK 6.2284 straipsnio 6 dalį bet kuri vartojimo sutarties... 152. 52.... 153. Bylos duomenimis nustatyta, kad Tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta dėl... 154. 53.... 155. Taigi, Tarpininkavimo sutarties 3 ir 4 punktuose buvo pakankamai aiškiai... 156. 54.... 157. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl to, ar Tarpininkavimo paslaugų... 158. 55.... 159. Pažymėtina, kad paslaugų teikėjui ir klientui nedraudžiama susitarti taip,... 160. 56.... 161. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šio mokesčio teisinės prigimties... 162. 57.... 163. Kiekvienu atveju sėkmės mokesčio dydžio nustatymas yra individualus ir gali... 164. 58.... 165. Įvertinusi Tarpininkavimo sutarties, kurią sudaro vos aštuoni punktai,... 166. 59.... 167. Įrodinėdami Tarpininkavimo sutarties negaliojimą dėl suklydimo, apeliantai... 168. 60.... 169. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali... 170. 61.... 171. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suklydimas taip pat yra suprantamas... 172. Nr. 3K-3-391/2014).... 173. 62.... 174. Konkrečiu atveju vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo... 175. Nr. 3K-7-602-684/2015; 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 176. 63.... 177. Šalies elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip suklydimas tik tuo atveju,... 178. 64.... 179. Taigi, tik konkrečių aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į sandorio... 180. 65.... 181. Kaip jau minėta, ginčijamos Tarpininkavimo sutarties 1 punkte numatyta, kad... 182. 66.... 183. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad, nors Tarpininkavimo sutartyje... 184. 67.... 185. Kadangi apeliantai yra sudarę ne vieną sutartį lietuvių kalba (2017 m.... 186. 68.... 187. Taigi apeliantams, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie sudarė jau ne pirmą... 188. 69.... 189. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jiems... 190. 70.... 191. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį, solidarioji skolininkų prievolė... 192. 71.... 193. Nors Tarpininkavimo sutartis sudaryta tik su ieškovu, tačiau šiuo atveju... 194. 72.... 195. Pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktą iš bendro sutuoktinių turto... 196. 73.... 197. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Tarpininkavimo sutarčiai sudaryti nebuvo... 198. 74.... 199. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 200. 75.... 201. Nors apeliantai nekelia šio klausimo, tačiau pastebėtina, kad pirmosios... 202. 76.... 203. Apeliantai nurodo, kad, nors ir kitais motyvais, tačiau pirmosios instancijos... 204. 77.... 205. Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto... 206. 78.... 207. Nagrinėjamu atveju ieškovas G. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 208. 79.... 209. Kaip minėta, ieškinio reikalavimai, kurie buvo grindžiami argumentais dėl... 210. 80.... 211. Taigi, pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas... 212. 81.... 213. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apeliacinio skundo... 214. 82.... 215. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 216. 83.... 217. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu... 218. 84.... 219. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė už... 220. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 221. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti... 222. Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo... 223. „Priteisti solidariai iš atsakovų G. G. (G. G.) ir A. G. ieškovei UAB... 224. Priteisti lygiomis dalimis iš apeliantų G. G. (G. G.) ir A. G. atsakovei UAB...