Byla 1-22-768/2019

1( - ) apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Donatui Jatužiui, sekretoriaujant Jūratei Buitvydienei, dalyvaujant prokurorui Donatui Skrebiškiui, kaltinamajam D. G., jo gynėjui advokatui Valdui Kairiui, nukentėjusiųjų S. S., A. P., Y. O. atstovui advokatui Aivarui Alimui, nukentėjusiajam S. S., specialistams V. Š., Ž. N., vertėjai N. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. G., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), nevedęs, dirbantis UAB ( - ), neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 189 straipsnio 1 dalyje, 135 straipsnio 2 dalies 5 punkte,

Nustatė

51. Kaltinamasis D. G. 2018 m. vasario 5 d., ( - ) Respublikoje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, iš nenustatyto asmens įgijo nusikalstamu būdu gautą turtą – 2018 m. vasario 5 d. ( - ) Respublikoje pagrobtą automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ), (( - ) Respublikos valstybinis automobilio numeris) VIN ( - ), 9000 Eur vertės, žinodamas, kad šis automobilis pagrobtas ( - ) Respublikos teritorijoje, juo naudojosi, t. y. jį vairavo, kol 2018 m. vasario 5 d., apie 10.00 val. ( - ) aplinkkelio 15 km 270 m jis buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

61.1. Taip pat jis – D. G., 2018 m. vasario 5 d., apie 9.50 val., ( - ) rajone, kelio ( - ) 19-ame kilometre, vairuodamas ( - ) Respublikoje pagrobtą automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ), (( - ) Respublikos valstybinis automobilio numeris), pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 16 punkto reikalavimus, t. y. stabdomas policijos automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) pažymėto skiriamaisiais policijos ženklais ir vairuojamo policijos pareigūno su įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais, specialiais garso signalais bei per garsiakalbį liepiant sustoti, nepakluso policijos pareigūno teisėtam bei aiškiai išreikštam reikalavimui sustoti, nesustabdė vairuojamo automobilio, nors privalėjo tai padaryti, ir siekdamas išvengti sulaikymo, padidino vairuojamo automobilio greitį, toliau persekiojamas pareigūnų tarnybinio automobilio su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu, važiuodamas apie 200 km/h greičiu keliu ( - ), pažeidė KET 9, 117, 127, 134, 136.3 punktų reikalavimus, t. y. viršijo leistiną 70 km/h greitį (būdamas pradedantysis vairuotojas, turintis vairavimo stažą iki 2 metų, privalo važiuoti ne didesniu nei 70 km/h greičiu), neatsižvelgdamas į važiavimo bei meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą, išvažiuodamas į priešingą eismo juostą kirto ištisines horizontaliojo ženklinimo linijas, pavojingai lenkė važiuojančius automobilius, taip kliudydamas kitiems eismo dalyviams bei sukeldamas realų pavojų jų gyvybei ir sveikatai, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų, jų turto saugumui, nesiėmė visų būtinų priemonių, kad išvengtų nuostolingų padarinių, važiavo dideliu greičiu, dėl ko policijos pareigūnui panaudojus tarnybinį šaunamąjį ginklą ir peršovus D. G. vairuojamo automobilio ( - ) kairės pusės galinio rato padangą, 2018 m. vasario 5 d., apie 10. 45 val., ( - ) rajone, ( - ) aplinkkelio 15 km 270 m, nesuvaldė vairuojamo automobilio, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su šia juosta važiavusiu automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) kurį vairavo S. S., bei su paskui automobilį ( - ) važiavusiu vilkiku ( - ), valst. Nr. ( - ), ir jo tempiama cisterna ( - ), valst. Nr. ( - ) (( - ) Respublikos valstybiniai automobilio numeriai), vairuojamu B. A. S., t. y. dėl nusikalstamo pasitikėjimo sunkiai sutrikdė trijų žmonių – S. S., Y. O. bei A. P. sveikatą.

72. Kaltinamasis D. G. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 31 d. švenčiant Naujųjų metų sutikimą susipažino su vyriškiu vardu T. Išsiaiškino, kad T. užsiima automobilių prekyba, t. y. automobilius perka užsienyje, parduoda Lietuvoje. Tuo metu ieškojo darbo, todėl paklausė dėl galimybės dirbti kartu. T. davė telefono numerį ir paprašė kitą dieną paskambinti. Skambino kelias dienas, tačiau nesujungė. Vėliau, gal po mėnesio, T. sutiko prie jūros. T. pasakė, kad po dviejų dienų, sekmadienį, važiuoja atostogauti į ( - ), kad turi nusižiūrėjęs automobilį, kurį, jei nori, gali parvairuoti į Lietuvą. Sutiko su pasiūlymu, sutarė užmokestį, taip pat T. pasakė, kad duos telefoną ar GPS, kad T. draugas atvažiuos paimti jo iš namų. Sekmadienį T. draugas atvažiavo kartu su savo drauge. Išvyko kartu, tačiau mergina išlipo ( - ) rajone. Jam persėsti į priekinę keleivio sėdynę kažkodėl neleido. Kelyje visą laiką pramiegojo. Nuvažiavus į ( - ) buvo pažadintas. Klausė, kur yra T. tačiau jam buvo atsakyta, kad išvyko į Lietuvą. Tada jam padavė telefoną, GPS ir 80 eurų kurui. Pasakė, kad kai bus Lietuvoje, parašytų žinutę. Dar pasakė, kad Lietuvoje jie turi susitikti prie prekybos centro ( - ), tada važiuoti į ( - ), kur lauks T. Po to, parodė aikštelėje stovintį automobilį, paaiškino, kaip ji užvesti, perjungti pavaras. Mašina buvo atrakinta, raktelis padėtas ant sėdynės. Pirmoje degalinėje užsipylė degalų ir išvažiavo į Lietuvą.

82.1. Kelionės per Lietuvą metu pastebėjo iš paskos važiuojantį policijos automobilį su įjungtais švyturėliais. Pristabdė ir pasitraukė arčiau kelkraščio. Pamatęs, kad policijos automobilis taip pat pristabdė, suprato, kad stabdomas jis. Kadangi kelionės metu buvo viršijęs greitį, pagalvojo, kad jam, kaip reikiamo stažo neturinčiam vairuotojui, gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas. Tuomet padidino greitį, aplenkė priekyje važiavusį automobilį. Į priešpriešinę eismo juostą išvažiuoti nereikėjo, nes lenkiamas automobilis buvo beveik sustojęs. Lenkė dar vieną automobilį, bet tik tuomet, kai iš priekio nebuvo atvažiuojančių automobilių. Kitus automobilius aplenkė išvažiuodamas į priešpriešinę juostą ir vėl grįždamas į savo juostą. Lenkė du ar keturis kartus. Toliau važiuojant prisivijo spūstyje važiuojančius automobilius. Važiuodamas taip pat matė priekyje spūstį – stovėjo vilkikai, kiti automobiliai. Supratęs, kad niekur nepabėgs, pradėjo stabdyti automobilį. Tuomet pasigirdo šūviai. Suprato, kad policijos pareigūnai pradėjo šaudyti ir išsigandęs, kad gali pataikyti į jį, dar padidino greitį. Greitis buvo padidintas nuo 110 km/h iki 130 km/h, gal kiek ir daugiau. Ir nuo tada jis neaplenkė nė vieno automobilio ir nebuvo išvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą, nes to nereikėjo, kadangi visi automobiliai patys traukėsi į šonus dėl policijos automobilio, važiuojančio su įjungtais švyturėliais. Priartėjus prie vilkikų, policijos pareigūnai iššovė dar kelis šūvius. Matė kitą policijos automobilį, tik nepamena, ar jis stovėjo, ar artėjo. Pravažiavus šį policijos automobilį, reikėjo važiuoti žiedu. Pravažiavus žiedą, policijos pareigūnas šovė. Iš karto po šūvio automobilį metė į priešpriešinę eismo juostą. Tuo metu nebuvo galimybės nei suvaldyti, nei stabdyti automobilio.

92.2 Atsakydamas į klausimas kaltinamasis D. G. paaiškino, kad policijos pareigūnams buvo susiklosčiusi nepalanki situacija, nes jam aplenkus kokį nors automobilį, jis grįždavo į savo eismo juostą, o pareigūnams lenkti kliudydavo iš priekio važiuojantis automobilis. Per tą laiką, kol pareigūnai laukdavo iki sudaręs kliūtį automobilis pasitrauks, jis nutoldavo, todėl gali būti, kad policijos pareigūnai jį besivydami pasiekdavo apie 200 km/h greitį. Prašymų sustoti negirdėjo, girdėjo triukšmą ir sirenos kaukimą. Jis nevažiavo 200 km/h greičiu. Gali būti, kad buvo pasiekęs 130 km/h greitį.

102.2.1 Nežino, kurioje vietoje iki policijos pareigūnams jį pradedant stabdyti, viršijo leistiną greitį. Važiavo greičiau, nei jam leistinas 70 km/h greitis. Iki šio įvykio dienos niekada jo policijos pareigūnai nesivijo, todėl jam ir kilo mintis, kad yra stabdomas dėl greičio viršijimo. Taip pat abejoja, ar bėgdamas nuo pareigūnų kirto raudoną ištisinę, ar kitas ištisines linijas, nes ten buvo tiesus kelias.

112.2.2 Žinojo, kad vairuojant reikėjo turėti vairuotojo pažymėjimą, civilinės atsakomybės draudimą. Prieš vairuodamas ( - ) automobilį netikrino, ar automobilyje buvo kokie nors dokumentai. GPS įrenginį jam davė atskirai, jame jau buvo įvestas kelionės maršrutas. Savo asmeninio telefono neturėjo, nes jo telefonas sunkiai gaudė ryšį.

122.2.3 Bėgdamas nuo pareigūnų neturėjo jokio plano. Pradžioje tikslas bėgti buvo siekiant neprarasti vairuotojo pažymėjimo, vėliau, kad policijos pareigūnai jo nenušautų.

132.2.4. Kelionės metu vairuotojo pusės langas nebuvo uždarytas, nes jis nemokėjo išjungti automobilio salono šildymo. Per atidarytą langą sklido triukšmas, todėl nesigirdėjo pareigūnų nurodymo sustoti. Šūvius girdėjo, tačiau negali tiksliai pasakyti, ar girdėjo 14 šūvių. Nepajuto, kai šūviai pataikė į jo vairuojamą automobilį. Kai šūviai pataikė, nebuvo taip, kad automobilį pradėjo mėtyti, tačiau jis vis tiek nestojo ir toliau vairavo. Automobilis iš karto sukosi ir slydo. Jaučia atsakomybę dėl sukeltos avarijos, sužaloti žmonių nenorėjo, tačiau dėl avarijos kaltas ne jis vienas, kalti ir pareigūnai, kurie peršovė padangą.

14Įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados

153. Nukentėjusysis S. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad važiavo trise, jis vairavo automobilį. Tuo metu draugai miegojo. Važiuojant pastebėjo, kad priekyje susidarė spūstis, todėl ir jis stabdė automobilį. Kaip tik tuo metu išgirdo policijos automobilio sirenas, pamatė švyturėlius, išgirdo du šūvius, tada pamatė automobilį ( - ), atvažiuojantį tiesiai į jų automobilį, bei už ( - ) policijos automobilį ( - ). Viskas įvyko per kelias sekundes, tada buvo smūgis ir jis neteko sąmonės. Nematė, kad policijos automobilis būtų išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą.

163.1. Dėl šūvių neabejoja, nes 2007–2011 metais mokėsi karo akademijoje, yra kariškis, tarnavo armijoje, buvo ( - ). Tai, kad iš paskos važiavusio vilkiko vairuotojas negirdėjo šūvių, gali paaiškinti tuo, kad vilkikai turi daug geresnę salono garso izoliaciją nei lengvieji automobiliai. Kad vilkiko vairuotojas lenkas negirdėjo šūvių, skaitė žinių naujienose. Dėl policijos pareigūnų parodymų, kad jie šaudė tik 2–3 km iki įvykio, nieko negali pakomentuoti. Policijos pareigūnų rankose realiai pistoleto nematė, nematė nei pačių policijos pareigūnų ar iškištos rankos per langą, matė tik jų automobilį, tačiau mano, kad jie šaudė. Kad automobilio ( - ) padanga buvo peršauta, sužinojo tik po ekspertizės atlikimo. Duodamas pirminius parodymus dar nežinojo apie tai, kad ( - ) padanga buvo peršauta.

173.2. Iš nukentėjusiojo S. S. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2018-02-04 jis su A. P. ir Y. O. iš ( - ) išvažiavo į Lietuvą pirkti automobilių. Važiavo pagal įjungtą navigaciją ( - ) aplinkkeliu, kelio ( - ) link. Kadangi aplinkkelio atkarpa jų važiavimo kryptimi buvo remontuojama, buvo susidariusi automobilių spūstis, todėl jie važiavo lėtai, kartais sustodami. Iš priekio važiuojantiems automobiliams spūsties nebuvo. Važiuojant per viaduką matė stovintį policijos automobilį su įjungtais švyturėliais. Važiuojant išgirdo policijos sirenas ir po kokių 2 sekundžių išgirdo ginklo šūvius. Tuo metu dėl priekyje susidariusios spūsties sustabdė vairuojamą automobilį. Po akimirkos nuo girdėtų šūvių pamatė iš priekio atvažiuojantį automobilį ( - ), kuris staigiai trenkėsi į jo vairuojamą automobilį. Dėl įvykio metu patirtos turtinės ir neturtinės žalos civilinį ieškinį pareikš vėliau (3 t., b. l. 101–102).

183.3. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ( - ) skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad dešinio blauzdikaulio skeveldrinis lūžis, dešinio šeivikaulio lūžis, dešinės pusės ketvirto šonkaulio lūžis, stuburo juosmeninių 1–4 slankstelių skersinių ataugų lūžiai, kairio klubakaulio klubo sąnario kaulų lūžiai, blužnies plyšimas su kraujo susikaupimu pilvaplėvės ertmėje S. S.padaryti kietu buku daiktu, galimai aplinkybėse nurodytos avarijos metu, t. y. 2018-02-05, sužalojant dešinę koją ir liemenį į kietas bukas automobilio vidaus įrangos dalis. S. S. nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas dėl blužnies plyšimo (blužnis pašalinta operacijos metu) su kraujo susikaupimu pilvaplėvės ertmėje (3 t., b. l. 117–118).

194. Nukentėjusieji Y. O. ir A. P. parodė iš esmės analogiškai nukentėjusiajam S. S., išskyrus tai, kad pačių eismo aplinkybių jie neprisimena dėl patirtų sužalojimų (3 t., b. l. 135–136, b. l. 161–162).

205. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ( - ) skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad 3–10 šonkaulių lūžiai kairėje pusėje, plaučių sumušimas, kraujo ir oro susikaupimas krūtinplėvės ertmėje, kairio klubakaulio lūžis, dešinio šlaunikaulio išnirimas, dešinės gūžio duobės lūžis, galvos smegenų sumušimas, kraujo išsiliejimas po kietuoju ir po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kepenų plyšimas Y. O. padaryti kietu buku daiktu, galimai aplinkybėse nurodytos autoavarijos metu, t. y. 2018-02-05, sužalojant galvą, liemenį ir dešinę koją į kietas bukas automobilio vidaus įrangos dalis. Y. O. nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairės pusės šonkaulių lūžių, kraujo ir oro susikaupimo krūtinplėvės ertmėje, plaučių sumušimo, galvos smegenų sumušimo, kraujo išsiliejimu po galvos smegenų dangalais, kepenų plyšimo ir anemijos po nukraujavimo jo sveikata sutrikdyta sunkiai (3 t., b. l. 146–147).

215.1. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ( - ) skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad kairio raktikaulio lūžis, kairės pusės 1–10 šonkaulių lūžiai, kairio klubakaulio lūžis, kairio plaučio plyšimas, plaučių sumušimas, kairio inksto plyšimas, kraujo išsiliejimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo ir oro susikaupimas krūtinplėvės ertmėje A. P. padaryti kietu buku daiktu, galimai aplinkybėse nurodytos autoavarijos metu, t. y. 2018-02-05, sužalojant liemenį ir galvą į kietas bukas automobilio vidaus įrangos dalis. A. P. nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairės pusės šonkaulių lūžių, kairio plaučio plyšimo, kairio inksto plyšimo ir kraujo bei oro susikaupimo krūtinplėvės ertmėje jo sveikata sutrikdyta sunkiai (3 t., b. l. 172–173).

226. Liudytojas A. L. parodė, kad 2018-02-05 dirbo kartu su vyriausiuoju patruliu Ž. G., kuomet apie 10.00 val. iš policijos budėtojo per radijo ryšį gavo pranešimą – nurodymą vykti link ( - ) aplinkkelio, nes pro ( - ) pasienio postą į Lietuvą važiuoja galimai ( - ) vogtas automobilis ( - ). Jie specialiu policijos automobiliu ( - ), kurio šaukinys ( - ), nuvyko į aplinkkelį ir ties riboženkliu ( - ) pastebėjo ( - ) automobilį. Tarnybinį automobilį vairavo Ž. G., jis sėdėjo priekinėje keleivio vietoje. Prasilenkus su ( - ) automobiliu pranešė budėtojui, kad pastebėjo ( - ) automobilį, kad bandys jį stabdyti. Apsisukę ir pasiviję ( - ) automobilį įjungė garso ir šviesos signalus. Pradžioje automobilis ( - ) sumažino greitį manydamas, kad jie nori jį lenkti, tačiau jis per garsiakalbį automobilio ( - ) vairuotojui nurodė sustoti. Vairuotojas du kartus atsisuko ir, supratęs, kad yra stabdomas jis, pradėjo didinti greitį. Per radijo ryšį pranešė budėtojui, kad automobilis nestoja, važiuoja dideliu greičiu ir didina greitį, kad reikalinga pagalba. Jie išvystė apie 200 km/h greitį, tačiau ( - ) automobilis važiavo dar greičiau, nes pradžioje pasitaikė tiesioji atkarpa, kuri leido ( - ) atitolti nuo jų. Eismas tuo tarpu buvo normalus, važiavo pavienės mašinos. Pastebėjo, kad ( - ) dideliu greičiu lenkė prieš saleles. Tuo tarpu juos mašinos praleido, nes važiavo su įjungtais švyturėliais. Pamena, jog kolegai pasakė, kad važiuotų greičiau, nes ( - ) tolsta. Toliau, nuvažiavus apie 5 km, ( - ) privažiavo atkarpą su skiriamąja juosta. Priekyje jo apie 90 km/h greičiu važiavo vilkikai, jie taip pat prasilenkinėjo su kitais vilkikais, todėl ( - ) negalėjo lenkti. Prisiviję ( - ) įjungė šviesos-garso signalą. Vilkikų vairuotojai suprato, kad prašoma duoti kelią, todėl pasitraukė į dešinį kelkraštį. Toliau ( - ) galėjo laisvai važiuoti ir vėl padidino greitį. Jie persekiojo ir per radijo ryšį sakė, kad reikalinga blokuoti kelią, nes automobilis pavojingai manevruoja, kelia pavojų. Specialios priemonės – „Ežio“ panaudoti nebuvo galimybės, todėl nusprendė, kad reikia panaudoti ginklą. Dėl ginklo panaudojimo apytiksliai ties ( - ) teiravosi budėtojo, tačiau atsakymo nesuprato. Sąlygos panaudoti šaunamąjį ginklą tuo metu buvo geros, nes nebuvo kitų priešais atvažiuojančių transporto priemonių. Prisiartinus prie ( - ) automobilio matė, kad yra realus šansas pataikyti į padangą ir sustabdyti transporto priemonę. Jis pats priėmė sprendimą panaudoti šaunamąjį ginklą, nes su kolega aptarė, kad jeigu ( - ) ir toliau važiuos dideliu greičiu, gali įvykti eismo įvykis. Prieš šaudant į ( - ) automobilį, ties ( - ), dviem įspėjamaisiais šūviais į orą įspėjo ( - ) vairuotoją, tačiau automobilis ir toliau nestojo. ( - ) vairuotojas negalėjo negirdėti šūvių. Tada pradėjo šaudyti į ( - ). Šaudė šiek tiek išlindęs per langą tuomet, kai nebuvo iš priekio atvažiuojančių automobilių. Kiti 5–6 šūviai buvo iššauti už ( - ) žiedo. Nebuvo įsitikinęs ar pataikė, nes ( - ) toliau važiavo apie 140–160 km/h greičiu. Šovė dar 5 kartus ir važiuodami iš paskos pastebėjo, kad kairė ( - ) padanga bliukšta, greitis mažėja, tačiau ( - ) vairuotojas, nors jį kelis kartus ir sumėtė, vis tiek važiavo toliau, o nuvažiavus dar apie 2–3 km, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiais automobiliais.

236.1. Į užduotus klausimus liudytojas A. L. parodė, kad žinojo, jog ( - ) automobilis gali būti vogtas. Garsiakalbį pradėjo naudoti, kai stabdė ( - ), prisiviję. Didžioji atkarpa, kuria didžiausiu greičiu važiavo ( - ), yra nuo ( - ) kaimo iki ( - ) kaimo. Toje atkarpoje ( - ) daug lenkė, kirto ištisines linijas. Po to ( - ) sumažino greitį, nes ties ( - ) buvo skiriamoji juosta. Vėliau lenkimus darė už ( - ). Savo apklausose ikiteisminio tyrimo metu nurodė išsamiau, kuriose vietose ( - ) lenkė. Persekiojimo metu važiavo ir daugiau automobilių, tačiau vairuotojai, matydami, kad policijos automobilis važiuoja su įjungtais švyturėliais, pristabdydavo ir duodavo kelią pasitraukdami į kraštą, tarsi padarydami koridorių. Toje situacijoje buvo realus pavojus kitų eismo dalyvių saugumui, nes ( - ) važiavo dideliu greičiu.

246.2. ( - ) automobilio vairuotojo langas buvo praviras, todėl vairuotojas turėjo girdėti komandas, perspėjimus, garsinį signalą. Be to, ( - ) vairuotojas buvo atsisukęs. Kiti pareigūnai prie aplinkkelio priartėjo nuo ( - ) kaimo, tačiau prie persekiojimo neprisidėjo, nes nespėjo.

256.3. Jo darbo stažas policijos patrulių rinktinėje – 9 metai. Vykdant tarnybą vyksta mokymai dėl šaunamojo ginklo panaudojimo. Paskutinį kartą mokymai vyko prieš metus. Dėl šaunamojo ginklo panaudojimo sprendimą priima pats pareigūnas. ( - ) persekiojimo metu, budėtojo pokalbių su kitais policijos patruliais nesuprato, nes važiavo dideliu greičiu, su įjungtu garsiniu signalu, per langą švilpė vėjas. Jie automobilyje turėjo galimybę matyti, kur yra kiti kolegos, tačiau nebuvo sąlygų įsijungti kompiuterį. Pamena, kad buvo svarstoma naudoti „ežį“, sukelti dirbtinę spūstį, tačiau ( - ) automobilis važiavo didžiuliu greičiu, be to, budėtojas sakė, kad neturi tam pajėgų.

266.4. Masiniuose renginiuose, žmonių susibūrimo vietose draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus. Šiuo atveju jis priėmė sprendimą panaudoti šaunamąjį ginklą todėl, kad neįvyktų didelė nelaimė, be to, siekė sulaikyti bėgantį asmenį. Atstumas, kai pradėjo šaudyti nuo tarnybinio automobilio iki ( - ) buvo 20–30 metrų. Šaudė persisvėręs per langą, t. y. per langą iškišęs ranką ir galvą. Pataikė tik du kartus, nes šaudydamas jautė stresą, vėjo pasipriešinimą dėl didžiulio greičio. Šaudė į kairę ( - ) pusę, nes taip buvo patogiau. Šaudė per bamperį, kad kulka eitų žemyn į padangą. Šaudymo metu nebuvo išvažiavę į priešpriešinę eismo juostą, prisigretino prie ( - ) iš galo, priartėdami arčiau važiuojamosios dalies vidurio. Tuo metu greitis buvo apie 100–120 km/h. Policijos mokykloje instruktoriai taip ir mokė, kad geriausia yra šauti iš galo, į kairės pusės padangą, pasirenkant specialų šaudymui kampą. Jie yra treniruojami šaudyti ir išlindus per langą, ir važiuojant greitai.

276.5. Iš fotonuotraukų matė, kad į ( - ) padangą pataikė du kartus. Jo nuomone, padangų yra visokių, todėl ir šiuo atveju ( - ) galėjo nuvažiuoti 2–3 kilometrus ir su subliuškusia padanga. Padanga buvo paminkštėjusi, pasėdusi, tačiau ji nebuvo tuščia. Kai pataikė į padangą, nebuvo taip, kad iš karto ją nuleido, ją nuleido iš lėto ir iki pat eismo įvykio padangoje slėgis išliko. Jis nemano, kad peršovus padangą automobilis gali staiga tapti nevaldomas, nes padanga minkštėja iš lėto.

286.6. Šaudymas vyko už ( - ) žiedo, nes matė, kad nėra priekyje atvažiuojančių automobilių. Baigė šaudyti posūkyje ties miškeliu, kur yra lankas. Už šio lanko pastebėjo, kad automobilio padanga bliukšta.

296.7. Jis negali paaiškinti nukentėjusiojo girdėtų šūvių prieš pat eismo įvykį. Taip pat negali paaiškinti, kaip galima 190 km/h greičiu nuvažiuoti 3–4 km su peršauta padanga.

306.8. Kad pažeidėjas į šūvius nereaguoja, pranešė 16.29 val. Šis pranešimas padarytas ties ( - ). Tuomet jų greitis galėjo būti 157 km/h. Už ( - ) žiedo iššovė gal 5 kartus, nes buvo patogu susigretinti. Kodėl tuo metu ( - ) sumažino greitį, jis nežino.

317. Liudytojas Ž. G. parodė, kad 2018-02-05 apie 10 val. patruliavo automobiliu ( - ) šaukiniu ( - ). Automobilis 2 L., 150 kw galingumo. Vairavo jis. Iš budėtojo buvo gautas pranešimas, kad iš ( - ) turi važiuoti galimai ( - ) vogtas automobilis ( - ). Privažiavę prie riboženklio ( - ) pastebėjo priešais atvažiuojantį juodos spalvos automobilį ( - ). Prasilenkę apsisuko ir apie ( - ) pranešė budėtojui. Tada per garsiakalbį nurodė automobilio ( - ) vairuotojui sustoti, tačiau automobilis nesustojo, o padidinęs greitį ir lenkdamas kitus automobilius ėmė sparčiai tolti važiuodamas dideliu greičiu. Matėsi, kad ( - ) išvažiuoja į priešpriešinę eismo juostą keldamas didelį pavojų kitiems eismo dalyviams. Pastebėjo, kad kiti automobiliai pasitraukdavo į dešinę pusę, kelkraštyje pristabdydavo, taip sudarydavo sąlygas ( - ) važiuoti greičiau. Policijos budėtoją informavo, kad automobilis nestoja, bėga. Ties ( - ) yra metalinė skiriamoji juosta, kuri ( - ) vairuotojui trukdė lenkti priešais važiavusią sunkiasvorę transporto priemonę. Jai pasibaigus, ( - ) vairuotojas iš karto aplenkė tą transporto priemonę ir toliau dideliu greičiu tolo, kirsdamas skiriamąsias juostas. A. L. per garsiakalbį kelis kartus įspėjo, kad nesustojus bus panaudotas ginklas. Ties ( - ) gyvenviete buvo šauti įspėjamieji šūviai į orą. ( - ) vairuotojas nereagavo ir toliau dideliu greičiu važiavo, lenkė kitus automobilius kirsdamas ištisinę kelio juostą. Prie ( - ) žiedo ( - ) pasuko link ( - ) ir vėl padidino greitį. Jie važiavo paskui ( - ), priartėję dar kartą įspėjo, kad sustotų. Mano, kad ( - ) vairuotojas turėjo girdėti kas jam yra sakoma, nes ( - ) automobilio langas buvo iki pusės praviras, be to, buvo matyti, kad jis nuolat dairėsi. Tada A. L. panaudojo šaunamąjį ginklą. Šaudė į kairės pusės ratą. Kiek kartų šovė, nepamena, tačiau ( - ) automobilis vis tiek nestojo. Besivejant pastebėjo, kad kairė ( - ) padanga minkštėja, automobilį mėto, bet jis vis tiek nestojo. Dar šiek tiek pavažiavus ( - ) metė į kairę pusę ir šis susidūrė su iš priekio atvažiuojančiais automobiliais ( - ) ir sunkiasvore transporto priemone.

327.1. Atsakydamas į klausimus liudytojas Ž. G. parodė, kad didžiausias greitis buvo apie 200 km/h ir tiek jų, tiek persekiojamo automobilio svyravo. ( - ) nutoldavo ir vėl priartėdavo. ( - ) vairuotojas išvažinėjo į priešpriešinę juostą, vairavo pavojingai. Link ( - ) yra skiriamoji raudona linija. Jos neįmanoma nepastebėti, tačiau ( - ) vairuotojas kirto šią juostą, nors tai griežtai draudžiamai. Jų tarnybinis automobilis daug silpnesnis, bet jie ( - ) prisivydavo, nes automobiliui ( - ) sudarė kliūtis kiti automobiliai, o juos, važiuojančius su įjungtais švyturėliais, automobiliai daugiau praleisdavo. ( - ) vairuotojas kitus automobilius lenkė įvairiu greičiu – buvo ir 100 km/h, ir 150 km/h, įvairiai. Kai tik ( - ) vairuotojas galėdavo, lenkdavo, jei reikėjo, rizikavo.

337.2. Tuo metu, kai jo kolega šaudė, jų greitis buvo virš 100 km/h., iki 140 km/h. Šaudymas vyko tarp A3 ir B3 taškų (atkarpa žemėlapyje). Kodėl ( - ) sulėtėjo, jis nežino. A. L. šaudė tada, kai priešais juos nebuvo kitų automobilių. Sprendimą šauti priėmė abu, kadangi ( - ) vairuotojas kėlė didelę grėsmę kitiems vairuotojams. Šovė į kairės pusės padangą iš 5–10 metrų, nes dešinės nesimatė, todėl sunkiau būtų į ją pataikyti. Po paskutinių šūvių pastebėjo, kad ( - ) padanga paminkštėjo. ( - ) vairuotojas turėjo suvokti, kad padanga peršauta. Jis turėjo girdėti šūvius, raginimą sustoti, be to, iki avarijos automobilį 2 ar 3 kartus buvo sumėtę. Šiuo atveju, juo nuomone, iš padangos oras išėjo po truputį, nes gali būti, kad nuo pataikymo laipsnio priklauso, ar padanga pamažu minkštėja, ar sprogsta iš karto.

347.3. Jam neteko naudoti šaunamojo ginklo stabdant automobilį. Tik pratybų metu teko šaudyti į važiuojantį automobilį, tačiau pratybų metu automobilio greitis išvystomas iki 100 km/h. Mokymai dėl šaunamojo ginklo panaudojimo vyksta, tačiau, kada jie paskutinį kartą vyko, jis atsakyti negali.

357.4. Gaudynių metu policijos budėtojas rinko pajėgas tam, kad būtų galima sulaikyti persekiojamą automobilį. Po įvykusios avarijos matė vieną ekipažą, kurie sulaikė kaltinamąjį. Kai jis išlipo iš automobilio, kaltinamasis jau buvo sulaikytas. Kai įvyko avarija, kilo daug dulkių. Jie pravažiavo pro dulkes, sustojo, išbėgo iš automobilio. Tada pamatė ( - ) vairuotoją, kuris buvo sulaikytas ir paguldytas ant žemės. Gali būti, kad kolegos buvo arčiau avarijos vietos.

367.5. Tikimybė yra, kad peršovus padangą greitai važiuojantis automobilis gali tapti nevaldomas. Tačiau, jei žmogus suvokia, kad peršovė jo automobilio padangą, turi sustoti, o ne važiuoti toliau.

377.6. Persekiojant ( - ) automobilį, tarp jų buvo ir kitų automobilių. ( - ) vairuotojas išvažiuodavo į priešpriešinę juostą, didindavo greitį, aplenkdavo automobilį, po to aplenkdavo kitą automobilį, todėl, iki jie pasivydavo ( - ), buvo tarpų, kai tarp jų buvo vienas ar du automobiliai. Tačiau automobilį ( - ) visada matė aiškiai. Nuo ( - ) žiedo iki įvykio vietos, kai šaudė, nebuvo automobilių nei priešais juos, nei jų eismo juostoje. Šaudė tik tada, kai buvo įsitikinę, kad šaudymas nekelia grėsmės kitiems eismo dalyviams. Nuo taško A3 iki taško B3 (tomas 5, b. l. 48) yra lankas. Toje vietoje jiems buvo geriausia prisigretinti, nes nebuvo kitų transporto priemonių. Tame lanke ir vyko šaudymas. Lanke važiavo paskui automobilį ( - ). Pilnai išvažiavę į priešpriešinę eismo juostą nebuvo, išvažiavo daugiau nei per pusę mašinos, nes to reikalavo aplinkybės norint pataikyti į padangą. Tuo metu automobilių priekyje nebuvo. Aplenkti negalėjo, nes ( - ) važiavo greičiau. Už ( - ) žiedo kolega nebešaudė, tik per garsiakalbį davė nurodymus, kad jis sustotų.

387.7. Jis negali paaiškinti nukentėjusiojo teiginių, kad prieš pat eismo įvykį nukentėjusysis girdėjo šūvius. Tiki, kad nukentėjusysis galėjo girdėti sirenas, tačiau šūvių prieš pat įvykį nebuvo.

397.8. Jis ne ekspertas, todėl negali atsakyti, ar įmanoma su peršauta padanga važiuoti 190 km/h greičiu.

408. Liudytojas D. P. parodė, kad 2018-02-05 eismo įvykio aplinkybių ( - ) aplinkkelyje gerai nepamena. Tą dieną dirbo kartu su D. K.. Per radijo ryšį buvo pranešta, kad pavogtas automobilis ( - ) važiuoja nuo ( - ), vėliau, kad policijos patrulių ekipažas jį persekioja. Nesuspėjus privažiuoti aplinkkelio ir ( - ) sankryžos pamatė, kaip automobilis ( - ) ir policijos automobilis su įjungtais švyturėliais kerta sankryžą, ir apytiksliai už 100 metrų ( - ) išvažiuoja į priešpriešinę juostą ir trenkiasi į kitą automobilį. Kokiu greičiu važiavo ( - ) automobilis, jis negali pasakyti. Šūvių negirdėjo. Taip pat negali pasakyti, kokiu atstumu atsilikęs nuo ( - ) važiavo policijos automobilis. Kuris iš pareigūnų pirmas priėjo prie ( - ) vairuotojo ir jį sulaikė, nepamena. Neprisimena, ar jie pirmi, ar kitas policijos ekipažas privažiavo prie įvykio vietos. Galima sakyti, kad jie visi buvo vietoje tuo pačiu laiku.

419. Liudytojas D. K. parodė, kad 2018-02-05 dirbo su D. P., kuomet per radijo stotį išgirdo, kad policijos patrulių stabdomas nestoja automobilis ( - ), važiuojantis aplinkkeliu link ( - ). Skubiai važiavo link aplinkkelio, tačiau likus 200–300 m iki ( - ) ir aplinkkelio sankryžos pamatė pro sankryžą pravažiuojantį ( - ) automobilį, o iš paskos jo, atstumu iki 50 m, apie 100 km/h greičiu važiuojantį policijos automobilį su įjungtais švyturėliais. Įsukus į aplinkkelį ir dar šiek tiek pavažiavus persekiojamo automobilio kryptimi, įvyko eismo įvykis. Nustebo, kad ( - ) metėsi į priešpriešinę juostą. Šūvių negirdėjo, tik žinojo, kad šaudė, nes buvo pranešta, kad į šūvius nereaguoja. Privažiavus prie įvykio vietos pirmiausia pribėgo prie ( - ) automobilio ir sulaikė ( - ) vairuotoją, kuris tuo metu per priekinį keleivio pusės langą lipo iš automobilio.

4210. Liudytojas R. R. parodė, kad jo pareigos yra ( - ) apskrities VPK operatyvaus valdymo skyriaus ( - ). 2018-02-05 dirbo budėtojų padalinyje, kai kolega D. D. pateikė pranešimą, kad iš ( - ) per Lietuvą gali važiuoti galimai vogtas ( - ) automobilis. Šį pranešimą užregistravo ir gautai informacijai patikrinti pasiuntė policijos ekipažą link ( - ) aplinkkelio. Informacija buvo perduota taip pat ir kitiems policijos ekipažams. Vėliau per radijo stotį ekipažas pranešė, kad ( - ) automobilis nestoja ir didžiuliu greičiu nuvažiuoja, kad jie persekioja. Tada jis kitam policijos ekipažui taip pat nurodė važiuoti link aplinkkelio, tačiau netrukus gavo pranešimą, kad įvyko avarija.

4310.1. Liudytojas R. R. taip pat patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad tų metų vasario 5 dieną dirbo ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojų dalyje. Apie 9 val. 50 min. iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) tyrimo valdybos ( - ) D. D. buvo gautas pranešimas, kad iš ( - ) Respublikos į Lietuvos teritoriją per ( - ) miestelį įvažiuoja galimai vogtas automobilis ( - ), estiškais valstybiniais numeriais, automobilis yra juodos spalvos. Jis per radijo stotį pranešė gautą informaciją dirbantiems policijos ekipažams ir nurodė vykti link ( - ) miestelio, patikrinti gautą informaciją. ( - ) policijos komisariato patrulių kuopos ekipažui ( - ) nurodė vykti link ( - ) miestelio. Po kurio laiko per radijo stotį ekipažas ( - ) pranešė ties ( - )– ( - ) riba pastebėję galimai vogtą automobilį ( - ), estiškais valstybiniais numeriais, juodos spalvos. Minėtam ekipažui nenurodė veiksmų apie automobilio stabdymą. Patys pareigūnai priima sprendimus įvykio vietoje pagal esamą situaciją. Po kurio laiko ekipažas ( - ) pranešė, kad galimai vogtas automobilis ( - ) jiems nestojo, padidino greitį ir važiuoja link ( - ) miesto. Vėliau ekipažas ( - ) pranešė, kad automobilis ( - ) pasuko į ( - ) aplinkkelį. Organizavo kitų, tuo metu ( - ) mieste patruliuojančių ekipažų, darbą, kad jie reaguotų į ekipažo ( - ) pranešimą apie automobilio ( - ) nestojimą ir padėtų. Ekipažas ( - ) per stotį pranešė, kad pareigūnai panaudojo šaunamąjį ginklą, tačiau į šūvius nereaguojama. Kokių imtis veiksmų automobilio ( - ) sustabdymui ekipažui ( - ) nenurodė, kiekvienas pareigūnas pats už save atsako ir pats priima sprendimus asmeniškai pagal tuo metu esamą situaciją. Po to per radijo stotį ekipažas ( - ) pranešė apie avariją, nusiuntė į įvykio vietą spec. tarnybas ir operatyvinės grupės pareigūnus (4 t., b. l. 90–91).

4410.2. Liudytojas R. R., atsakydamas į klausimus paaiškino, kad su policijos patruliais, persekiojusiais ( - ), bendravo per radijo stotį. Jie komentavo kas vyksta, o jis siuntė į pagalbą kitus policijos ekipažus. Nurodymo panaudoti šaunamąjį ginklą nedavė, nepamena, ar buvo klausiama dėl galimybės panaudoti ginklą. Pareigūnai patys įvertina situaciją ir priima sprendimą dėl ginklo panaudojimo vadovaudamiesi Policijos įstatymu. Pagrindinė budėtojų dalies funkcija yra tinkamai priimti gautą informaciją ir užtikrinti operatyvų reagavimą į gautą informaciją. Kaip informaciją panaudoti, stabdyti automobilį, ar ne, toliau sprendžia policijos pareigūnai.

4511. Liudytoja J. A. parodė, kad byloje atliko nukentėjusiųjų apklausą. Nukentėjusysis, kuris vairavo automobilį ( - ), pasakojo, kad vyko iš ( - ) į Lietuvą pirkti automobilio. Aplinkkelyje buvo automobilių kamštis, todėl važiuodami vis sustodavo. Vienu metu nukentėjusysis išgirdo policijos automobilio sirenas, du šūvius, už akimirkos pamatė automobilį ( - ), kuris išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir trenkėsi į jų automobilį. Nukentėjusįjį apklausė dieną, kai jis buvo paleistas iš ligoninės. Jis negalėjo įvertinti, už kiek laiko sekundėmis po šūvio įvyko eismo įvykis. Jis pasakė – du šūviai ir iš karto automobilis ( - ) išvažiuoja į priešpriešinę juostą ir atsitrenkia į jų automobilį. Ji taip pat atliko vieno iš policijos pareigūnų apklausą. Aiškinosi šį prieštaravimą, kadangi pareigūnas teigė, kad ( - ) iki eismo įvykio važiavo apie 2–3 km, po paskutinių šūvių su nuleista padanga. Tačiau ji mano, kad jei paskutiniai šūviai buvo apytiksliai 4 km iki eismo įvykio vietos, nukentėjęs vairuotojas nebūtų jų girdėjęs. Jai įstrigo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo konkretūs, jis nesiblaškė, buvo matyti, kad gerai pamena įvyko aplinkybes. Susidarė įspūdis, kad jis sąžiningai davė parodymus ir dėl šūvio neabejojo.

4611.1. Jos tarnybiniame pranešime (t. 5, b. l. 50–51) nuo taško D3 iki taško E3 yra nurodytas 57 km/h greitis konkrečiame taške, o ne atkarpoje. Suvedus koordinates 57 km/h greitis yra būtent įvykio vietoje. Tarnybinio pranešimo 8 punkte taip pat parašyta, kad automobilis apsisuka. Šią išvadą padarė pagal ( - ) duomenis, įvertinusi koordinates, greitį ir automobilio judėjimo kryptį. Tuo metu, kai sumažėjo automobilio greitis, pasikeitė koordinatės ir buvo matyti, kad toje vietoje automobilis apsisuko.

4711.2. Peršautą automobilio ( - ) padangą apžiūrėjo, vėliau konsultavosi su Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertu dėl slėgio padangoje. Ekspertas pasakė, kad kokia bebūtų padanga, ar išlaikanti slėgį, ar paprasta padanga, važiuojant tokiu greičiu peršauta padanga niekada nenuvažiuosi 2–3 km. Važiuojant dideliu greičiu yra nesvarbi padangos rūšis, atsparumas, ji vis tiek nusileis ir išsimontuos. Skiriant ekspertizių centrui užduotį skambino ir klausė ekspertų, ar jiems reikalinga pateikti padangą. Ekspertui pakako foto nuotraukų. Apžiūrėjusi padangą matė, kad pro šūvio skylę matyti diskas. Kad kulkos ir subyrančios, skylę padangoje vis tiek padaro.

4811.3. 2017 m. vasario 5 d. pokalbių laikas tarp policijos budėtojo ir patrulių nesutampa, kadangi pokalbius išsaugant kompiuteris pakeitė laiką. Negali pasakyti, ar nesutampa tik valandos, ar ir minutės. Pateikiant duomenis valandos kartais skiriasi dviem, kartais trimis valandomis.

4912. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2018-02-06 rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad iš ( - ) buvo gautas pirminis pranešimas, kad automobilis ( - ) VIN: ( - ), valst. Nr. ( - ) (juodos spalvos) buvo pavogtas 2018-02-05 naktį nuo 01.00 iki 06.30 val. adresu ( - ) reg. Automobilio savininkas nusikaltimo metu – kompanija ( - ) (1 t., b. l. 50).

5013. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos ( - ) rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad Transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemoje užfiksuota, kad automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) per ( - ) sienos kirtimo punktą 2018 m. vasario 4 d. 07.05 val. išvyko iš ( - ) Respublikos į ( - ) Respubliką, o 2018 m. vasario 4 d. 09.38 val. atvyko į ( - ) Respubliką per sienos kirtimo punktą ( - ) (1 t., b. l. 60).

5114. Iš ( - ) Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos gauto rašto ir vaizdinės medžiagos matyti užfiksuotas ( - ) keliu ( - ) važiuojantis automobilis ( - ), juodos spalvos, estiškais valstybiniais numerio ženklais ( - ) (1 t., b. l. 122-129).

5215. 2018-02-05 įvykio vietos, eismo įvykio vietos apžiūros protokoluose nurodyta, kad įvykio vieta – ( - ) rajone, aplinkkelyje prie ( - ) kaimo. Įvykio vietoje automobilis ( - ), juodos spalvos, valstybinio numerio ženklai ( - ), stovi pietrytiniame kelkraštyje 181, 2 m nuo ( - ) kelio ir ( - ) sankryžos pietvakarių kryptimi. Prie automobilio bagažinės ant žemės guli atsarginis ratas, siurblys, gesintuvas, trys ranka parašyti lapai ir kiti daiktai. Ant automobilio galinio bamperio kairės pusės yra kiauryminiai pažeidimai, kurių išeinamosios angos matomos galinio kairio rato arkos viduje. Kairės pusės priekinių durelių spynos mechanizmas sugadintas. Kairės pusės priekinis langas šiek tiek praviras. Automobilis su ( - ) markės padangomis, išskyrus galinę kairės pusės peršautą vasarinę padangą, kuri yra ( - ). Nuo priekinės dešinės sėdynės paimtas ( - ) įrenginys. Automobilio užvedimo rakto vieta tuščia Automobilis ( - ), valstybiniai numerio ženklai ( - ) stovi priekiu į ( - ) kelio ir aplinkkelio sankryžą. Automobilis ( - ), lenkiškais valstybiniais numeriais ( - ), stovi ant aplinkkelio važiuojamosios dalies rytinės juostos priekiu į ( - ) kelio ir aplinkkelio sankryžą (3 t., b. l. 22–45, 46–51).

5316. 2018-03-28 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), kairės pusės galinis ratas ir padanga. Kairės pusės galinis ratlankis lieto lydinio, R19 dydžio. Padanga vasarinė, dviejose vietose peršauta. Ratlankio išorinės pusės kraštas viršutinėje dalyje deformuotas apie 10 cm (nudilęs metalas). Ši padanga buvo naudojama kaip atsarginė (4 t., b. l. 176, 177).

5417. ( - ) apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų tarnybos 2018-03-26 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta:

55ant tyrimui pateikto automobilio ( - ) (VIN Nr. ( - )), valstybinio numerio ženklai ( - ), užpakaliniame bamperyje esantys trys pažeidimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 yra šautiniai ir padaryti trimis šūviais apie 9 mm kalibro kulka;

56dvi kulkos (pažeidimai Nr. 1 ir Nr. 2) į užpakalinį kairės pusės bamperį pataikė iš viršaus į apačią horizontalios plokštumos atžvilgiu ir iš galo į priekį vertikalios plokštumos atžvilgiu. Peršovusios kiaurai užpakalinį kairės pusės bamperį, peršovė kiaurai posparnį ir peršovė automobilio užpakalinę kairės pusės rato padangą;

57viena kulka (pažeidimas Nr. 3) į užpakalinį bamperį pataikė (žemiau įsukamos kilpos) iš viršaus į apačią horizontalios plokštumos atžvilgiu ir iš galo į priekį vertikalios plokštumos atžvilgiu. Peršovusi kiaurai užpakalinį bamperį kulka atsitrenkė į bamperio tvirtinimo detalę (keturkampis tuščiaviduris rėmas) ir, tikėtina, iškrito iš automobilio eismo įvykio metu;

58šūvių metu buvo pažeistas užpakalinis bamperis, užpakalinis kairės pusės posparnis ir užpakalinė kairės pusės padanga (5 t., b. l. 73–78).

5917.1 Specialistas Ž. N. paaiškino, kad prieš atliekant peršautos ( - ) padangos tyrimą, ji buvo numontuota nuo ratlankio, nes tikėjosi rasti patvirtinimų, kad užfiksuoti pažeidimai yra šautiniai. Numontavus rado tik kulkos apvalkalo dalių, nes policija ginkluotėje naudoja šovinius, kurie pataikius į kietą kliūtį visiškai subyra, tokiu būdu išvengiama kulkos rikošeto. Kulkų švininės dalys galėjo būti iškritusios iš padangos, nes ji buvo iš dalies nusimontavusi. Rastas 7 mm kiaurymes padangose užfiksavo jas nufotografuojant. Pagal jam rodomą padangos nuotrauką, padangoje matyti kulkos išėjimo žymė. Toje vietoje nematyti skylės, kadangi guma turi savybę trauktis. Pažeidimai priklauso nuo kulkos diametro. Negali atsakyti, kaip greitai mažėja slėgis padangose jas peršovus. Tokie klausimai sprendžiami atliekant bandymus, tačiau reikia turėti tokį pat automobilį, tokią pat padangą, ją peršauti ir tada daryti išvadas. Apie ( - ) modelio padangas jis nėra girdėjęs. Taip pat nustatė pažeidimus ant ratlankio, juos užfiksavo.

6018. Lietuvos teismo ekspertizės centro ( - ) specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta:

61automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ), su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) susidūrė aplinkkelio važiuojamosios dalies kairėje pusėje, žiūrint automobilio ( - ) vairuotojo važiavimo kryptimi link ( - ), stiklo šukių ir plastikinių detalių išsibarstymo zonos pradžioje, kuri buvo 22 m atstumu nuo po eismo įvykio sustojusio vilkiko ( - ), valstybinio numerio ženklai ( - ), su puspriekabe-cisterna, valstybinio numerio ženklai ( - ), priekinės ašies esant transporto priemonėms padėtyse, kurios pavaizduotos tiriamosios dalies 7 pav.;

62vilkikas ( - ), valst. Nr. ( - ), su puspriekabe-cisterna, valst. Nr. ( - ), su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ), susidūrė aplinkkelio važiuojamosios dalies kairėje pusėje, žiūrint automobilio ( - ) vairuotojo važiavimo kryptimi link ( - ), ties vilkiko ( - ) dešiniuoju šonu buvusių smulkių šukių išsibarstymo zonos pradžia, esant transporto priemonėms padėtyse, kurios pavaizduotos tiriamosios dalies 10 pav.;

63automobilių ( - ), valst. Nr. ( - ), ir ( - ), valst. Nr. ( - ) susidūrimo eiga, tikėtina, buvo tokia: automobilis ( - ), vairuotojui važiuojant aplinkkeliu ( - ) kryptimi, netekus stabilaus judesio važiavimo kryptimi, sukdamasis prieš laikrodžio rodyklę įvažiavo į aplinkkelio važiuojamosios dalies kairę pusę ir stiklo šukių ir plastikinių detalių išsibarstymo zonos pradžioje, kuri buvo 22 m atstumu nuo po eismo įvyko sustojusio vilkiko ( - ), valst. ( - ), su puspriekabe-cisterna, valst. Nr. ( - ), priekinės ašies, judėdamas apie 110 km/h greičiu priekine dalimi aplinkkelio važiuojamosios dalies kairėje pusėje, žiūrint ( - ) kryptimi, susidūrė su priešpriešiais apie 30km/h greičiu važiavusiu automobiliu ( - ). Susidūrimo metu automobilis ( - ) buvo nublokštas nuo aplinkkelio sankasos jo kairėje pusėje, žiūrint ( - ) kryptimi į padėtį, kurioje jis buvo užfiksuotas po eismo įvykio;

64susidūrimo su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) metu buvo pažeistas automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), variklio tvirtinimas, ir po susidūrimo automobiliui ( - ) toliau sukantis prieš laikrodžio rodyklę, variklis, veikiamas įcentrinės jėgos, buvo nublokštas į aplinkkelio dešinės pusės šalikelę, žiūrint ( - ) kryptimi, kur jis buvo užfiksuotas po eismo įvykio;

65nustatyti, koks buvo atstumas tarp automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) iki iš priekio atvažiavusio automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), kai šis automobilis išvažiavo į aplinkkelio priešpriešinio eismo juostą ir kokiu greičiu prieš eismo įvykį važiavo automobilio ( - ) vairuotojas, negalima;

66prieš susidūrimą su vilkiku ( - ), valst. Nr. ( - ), su puspriekabe-cisterna, valst. Nr. ( - ), automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ), sukdamasis prieš laikrodžio rodyklę judėjo apie 11 km/h greičiu;

67vilkiko ( - ), valst. Nr. ( - ), su puspriekabe-cisterna, valst. Nr. ( - ), vairuotojas prieš eismo įvykį važiavo apie 60 km/h greičiu. Nustatyti, kokiu greičiu prieš eismo įvykio kilimą važiavo automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) vairuotojas, negalima;

68automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), galinio kairiojo rato padangos dehermetizacija dėl šautinių kiauryminių pažeidimų, tikėtina, įvyko prieš susidūrimą su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) ir tai, tikėtina, buvo šio eismo įvykio kilimo technine priežastimi, kadangi nuleidus padangą automobilio ( - ) vairuotojas, važiuodamas apie 110 km/h greičiu, nesuvaldė automobilio;

69automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), galinio kairiojo ratlankio ir padangos būklė neduoda pagrindo teigti, kad su nuleista padanga automobilis važiavo 2÷3 km, nuvažiuotas atstumas buvo sąlyginai nedidelis (5 t., b. l. 83–94).

7018.1. Specialistas V. Š. paaiškino, kad automobilis ( - ) buvo nublokštas į šalikelę 8 metrų atstumu. Jo greitis apskaičiuotas remiantis jėgos atkūrimo kompiuterine programa. Užfiksuota, kad jo greitis prieš susidūrimą yra 30 km/h, o po susidūrimo – 40,96 km/h. Automobilio ( - ) greitis buvo nustatytas atkuriant susidūrimą. Gali pasakyti greitį susidūrimo metu, tačiau kokiu greičiu ( - ) važiavo prieš susidūrimą, pasakyti negali. Faktas tas, kad ( - ) automobilis važiavo nedideliu greičiu, iš paskos jo, taip pat nedideliu greičiu, važiavo vilkikas. Šiuo atveju nebuvo užfiksuota jokių pėdsakų, rodančių, kad ( - ) buvo stabdomas. Matyti, kad automobilis ( - ) susidūrė su ( - ) judėdamas iš dešinės į kairę smailiu kampu. Teigti, kad automobilis ( - ) buvo užneštas, negali. Šiuo atveju automobilis neteko stabilaus judesio, slydimas nepasireiškė akivaizdžiai, nes prieš netenkant stabilaus judesio, judesio netekimo pradžios momentu nepasireiškia vadinamas šoninis slydimas, užnešimas. Automobilis ( - ) slydo prieš susidūrimą su vilkiku. Prieš susidūrimą su ( - ) automobilio ( - ) galinė ašis neteko stabilaus judesio. Tokiu atveju, jei vairuotojas nesiima jokių priemonių arba nesugeba suvaldyti automobilio, pasireiškia ir šoninis slydimas, ir nuvažiavimas nuo kelio, ir virtimas. Ar automobilis ( - ) su peršauta padanga gali nuvažiuoti apie 2–3 km, negali pasakyti, nes tokiuose eksperimentuose nedalyvavo. Tačiau iš praktikos žino, kad būtų sunku nuvažiuoti tokį atstumą, nes nuo ratlankio nusimontuotų padanga, jau nekalbant apie padangos glamžymą, dėl ko ji įkaista, suanglėja padangos guma. Tiriamu atveju tokių požymių nebuvo. Užfiksuotas vienintelis atlenktas bortas, nežymiai pažeista ratlankio briauna, kuri galėjo įvykti susidūrimo su vilkiku metu. Automobiliui važiuojant tuščia padanga 2–3 km, padanga turėtų nusimontuoti nuo ratlankio pagalvėlių. Žinant, kad padangoje yra dvi tam tikro diametro skylės, mano, kad padanga turėjo ištuštėti ne per didesnį laiką nei išsukus ventilį, tačiau apie tai spręsti yra ne eismo įvykių eksperto kompetencija. Duomenų, kaip teigiama padangų ( - ) gamintojo, kad su nuleista padanga galima nuvažiuoti 100 km atstumą neviršijant 80 km/h greičio, neturėjo. Apskritai šiuo tiriamu atveju eismas pasibaigė, kai buvo įjungti švyturėliai, nes prasidėjo ne eismas, o gaudynės. Padangos peršovimas turėjo žymios reikšmės automobilio valdymui, nes įvyko dehermetizacija, vairuotojas neteko stabilaus judesio, nesuvaldė automobilio. Jo nuomone, neturi reikšmės, kuri padanga buvo dehermetizuota, kairė ar dešinė. Abiem atvejais automobilį gali užmesti ir į kairę pusę, ir į dešinę pusę, kadangi automobilis tuoj pat nenuvažiuoja nuo kelio. Paprastai vairuotojas pajunta, kad automobilio galinė ašis neteko stabilumo, kažką bando daryti, todėl važiuojant nedideliu greičiu automobilį būtų galima išlaikyti ant kelio. Todėl tikėtina, kad automobilio padangos peršovimas buvo pagrindinė priežastis automobiliui prarasti stabilumą. Jo manymu, tik eksperimento metu peršovus padangą galima nustatyti oro išėjimo iš padangos laiką. Kad automobilis netektų stabilaus judesio, nebūtinai padanga turi būti visiškai subliuškusi. Padangai pakankamai subliuškus automobilis pradės nelaikyti skersinių apkrovų, galinė ašis pradės slankioti, o tada vairuotojui atsiranda noras sukioti vairą. Kadangi susidūrimo metu automobilio ( - ) greitis buvo 110 km/h, sumėtymo metu greitis galėjo būti dar didesnis. Techninė eismo įvykio priežastis išvadoje nurodyta tikėtina, ji nėra kategoriška. Eismo įvykio specialistui nekyla klausimų, kiek vairuotojas sprukdamas automobiliu nuo policijos gali nuvažiuoti su peršauta padanga, kuri yra tam tikro modelio, nes ši situacija nelaikoma eismu. Manytina, kad buvo staigi padangos dehermetizacija dėl dviejų šautinių pažeidimų ir tęsėsi daugiau nei keletą minučių. Suprantama, kad pro padangą praskrodusi 9 mm kulka nepaliks 9 mm diametro skylės, nes guma deformuosis, kažkiek susitrauks, be to, sukantis ratams oro išėjimas pristabdomas. Nagrinėjamu atveju viena skylė padangoje yra protektoriaus įgilintoje dalyje.

7119. Iš 2018-03-23 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo skyriaus ( - ) J. A. tarnybinio pranešimo ir( - ) duomenų matyti, kad atlikta policijos patrulių automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) sistemoje ( - ) užfiksuotų duomenų analizė – greitis, nuvažiuotas atstumas, variklio degimas, koordinatės (platuma, ilguma). Automobilio vairuotojas Ž. G.. Analizuojami duomenys yra 2018-02-05 nuo 09:45:01 val. iki 10:30:30 val.:

721. 09:58:11 automobilio variklis užvedamas, koordinatės ( - ) (žemėlapyje taškas A);

732. 10:00:31 automobilio greitis 107 km/h, nuo taško A iki taško B nuvažiuota 2 km 320 m, koordinatės ( - ) (žemėlapyje taškas B);

743. 10:01:28 automobilio greitis 118 km/h, nuo taško B iki taško C nuvažiuota 2 km 233 m, koordinatės ( - ) (žemėlapyje taškas C);

754. 10:03:08 automobilio greitis 149 km/h, nuo taško C iki taško D nuvažiuota 3 km 460 m, koordinatės ( - ) (žemėlapyje taškas D);

765. 10:04:06 automobilio greitis 103 km/h, nuo taško D iki taško E nuvažiuota 1 km 127 m, koordinatės ( - ) (žemėlapyje taškas E);

776. 10:05:26 automobilio greitis 103 km/h, nuo taško E iki taško A2 nuvažiuota 2 km 850 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas A2);

787. 10:11:01 automobilio greitis 84 km/h, nuo taško A2 iki taško B2 nuvažiuota 7 km 145 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas B2);

798. 10:11:20 automobilio greitis 11 km/h, nuo taško B2 iki taško C2 nuvažiuota 209 m, koordinatės ( - ), automobilis apsisuka; ( žemėlapyje taškas C2);

809. 10:14:01 automobilio greitis 186 km/h, nuo taško C2 iki taško D2 nuvažiuota 6 km 020 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas D2);

8110. 10:15:49 automobilio greitis 114 km/h, nuo taško D2 iki taško E2 nuvažiuota 4 km 144 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas E2);

8211. 10:16:15 automobilio greitis 114 km/h, nuo taško E2 iki taško A3 nuvažiuota 580 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas A3);

8312. 10:17:44 automobilio greitis 193 km/h, nuo taško A3 iki taško B3 nuvažiuota 3 km 857 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas B3);

8413. 10:18:14 automobilio greitis 193 km/h, nuo taško B3 iki taško C3 nuvažiuota 1 km 534 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas C3);

8514. 10:18:18 automobilio greitis 192 km/h, nuo taško C3 iki taško D3 nuvažiuota 215 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas D3);

8615. 10:18:45 automobilio greitis 57 km/h, nuo taško D3 iki taško E3 nuvažiuota 1 km 086 m, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas E3);

8716. 10:19:45 automobilio greitis 0 km/h, nuo taško E3 iki taško A4 nuvažiuota 0,024 km, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas A4);

8817. 10:21:30 automobilio greitis 0 km/h, nuo taško A4 iki taško B4 nuvažiuota 0,006 km, koordinatės ( - ) ( žemėlapyje taškas B4) (5 t., b. l. 39–51).

8920. ( - ) apskrities VPK KP SNTV ( - ), atliekančio viršininko pavaduotojo funkcijas, tarnybiniame pranešime nurodyta, kad ( - ) apskrities VPK Patrulių kuopai priklausančiame specialiajame automobilyje ( - ), valst. Nr. ( - ) radijo šaukinys ( - ), nėra įrengtos garso ir vaizdo fiksavimo įrangos (5 t., b. l. 54).

9021. 2018-04-30 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole ir tarnybiniame pranešime dėl radijo ryšio pokalbių nurodyta, kad pateikti 2018-02-05 nuo 9.45 val. iki 10.25 val. radijo ryšio pokalbiai tarp ( - ) AVPK OVS pareigūnų ir policijos patrulių. Realus laikas ir įrašuose esantis laikas skiriasi dviem valandomis (5 t., b. l. 55, 56).

9121.1 Iš radijo ryšio pokalbių apžiūros protokolo matyti, kad ( - ) patrulių kuopos ekipažas šaukiniu ( - ) (toliau – ekipažas) 10.12.44 val. pranešė, kad ( - ) nestoja; 10.12.49 val. pranešama, kad ( - ) tolsta; 10.13.05 val. ekipažas informuoja, kad ( - ) važiuoja 200 km/h greičiu ir tolsta (girdisi įjungtas garsinis signalas); 10.15.21 val. ekipažas klausia dėl ginklo panaudojimo ir informuoja, kad jie ties ( - ) žiedu; 10.16.10 val. ekipažas informuoja, kad ( - ) nusuko link ( - ); 10.16.29 val., kad į paleistus du šūvius nereaguoja; 10.16.58 val., kad tuoj bus ties ( - ) gyvenviete; 10.18.33 val. kerta ( - ) aplinkkelį ir važiuoja tiesiai; 10.18.47 val. ekipažas informuoja apie avariją; 10.20.02 val. ekipažas praneša, kad automobilį ( - ) sumėtė ir jis trenkėsi į priešais atvažiuojantį kitą automobilį; 10.21.17 val. ekipažas informuoja, kad automobilis buvo pašautas į padangą, tikriausiai susimėtė, trenkėsi į priešais atvažiuojantį automobilį ir abu automobiliai dabar yra griovyje (5 t., b. l. 57–61, 62).

9222. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktoje informacijoje apie bendrą eismo intensyvumą ( - ) aplinkkelio 13.03 km, nurodoma, kad 2018-02-05 10.00 val. link ( - ) pravažiavo 45 transporto priemonės (toliau – TP), atgal 59 TP, 10.15 val. link ( - ) pravažiavo 25 TP, atgal 21 TP (t. 5, b. l. 66).

9323. 2018-03-23 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašte nurodyta, kad 2018-02-05 snigo (5 t., b. l. 69).

9424. 2018-02-09 objekto apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas GPS įrenginys ( - ) (kuris rastas ir paimtas 2018-02-05 automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), apžiūros metu). Įrenginio registro istorijoje užfiksuoti du adresai: ( - ) (2 t., b. l. 112–115).

9525. ( - ) apskrities VPK patrulių kuopos mobiliojo būrio vyr. patrulio Ž. G. tarnybiniame pranešime ir daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad po eismo įvykio, įvykusio 2018-02-05 apie 10.00 val., iš D. G. paimti daiktai – mobiliojo ryšio telefonai ( - ) ir ( - ), lapelis ( - ) su telefono numeriu ( - ), ( - ) automobilio užvedimo pultelis (4 t., b. l. 159, 160–164).

9626. ( - ) apskrities VPK KP NNTV 2-jo skyriaus vyresniosios tyrėjos L. L. 2018-07-24 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad į mobiliojo ryšio prietaisą, rastą pas D. G., buvo įdėta SIM kortelė su numeriu ( - ), UAB ( - ), kuri veikė nuo 2018-02-04 iki 2018-02-05. Iš šio telefono numerio įeinančių ir išeinančių telefoninių pokalbių išklotinių matyti, kad buvo bendrauta tik su vienu telefono numeriu ( - ). Gavus telefono numerio ( - ) įeinančių ir išeinančių telefoninių pokalbių išklotines matyti, kad telefono numeris ( - ) bendravo tik su vienu telefono numeriu ( - ) nuo 2018-02-04 iki 2018-02-05 (1 t., b. l. 154).

9727. Iš ( - ) apskrities VPK Patrulių kuops mobiliojo būrio vyr. patrulių Ž. G. ir A. L. 2018-02-05 tarnybinių pranešimų matyti, kad buvo panaudotas tarnybinis ginklas reikalavimui sustoti nepaklususio vairuotojo vairuojamam automobiliui ( - ) sustabdyti. Tarnybiniuose pranešimuose nurodoma, kad vairuotojas su peršauta ir bliūkštančia padanga nuvažiavo 2–3 km, nemažindamas greičio (t. 3, b. l. 7–8, 9–10).

9828. Iš ( - ) policijos ir pasienio apsaugos tarnybos nutarimo matyti, kad 2018-02-05 tarp 01:30 ir 06:30 ( - )savivaldybėje, ( - ) gyvenvietėje, nuo namų adr. ( - ), buvo pavogtas automobilis ( - ) (t. 7, b. l. 119).

99Įrodymų vertinimas

10029. Kaltinamasis D. G. dėl veikos, numatytos BK 189 str. 1 d., kaltės nepripažino, teigė, jog apie tai, kad automobilis ( - ), kurį jis turėjo parvairuoti iš ( - ), yra pavogtas, nežinojo ir nesuprato. Tačiau teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos duomenis, daro priešingą išvadą. Byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių D. G. kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 189 str. 1 d.

10129.1. Teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad nustatant asmens kaltumą įrodinėtinas BK 189 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis – kaltė, kuri pasireiškia tiesiogine tyčia ir kurios turinį sudaro tai, kad kaltininkas žino, jog jis įgyja, naudoja arba realizuoja nusikalstamu būdu gautą turtą, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-259/2008, 2K-1/2011, 2K-99/2010, 2K-217/2010, 2K-185/2009, 2K-213/2013, 2K-7-88/2014, 2K-114-489/2016). Tačiau įstatymas nereikalauja, kad kaltininkas žinotų visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, pakanka bendro supratimo apie kito asmens (ar jų grupės) padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir nusikalstamą turto gavimo būdą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-271/2006, 2K-652/2012, 2K-213/2013, 2K-3/2014).

10229.2. Iš bylos duomenų ir kaltinamojo paaiškinimų matyti, kad kaltinamasis D. G. neatskleidžia tiesos apie automobilio ( - ) įgijimo aplinkybes. Tai rodo, kad jis suprato ir suvokė, kad automobilis ( - ) yra įgytas nusikalstamu būdu.

10329.3. Pirma, kaltinamasis nurodė nepažįstantis asmens vardu ( - ), kuris prieš dvi dienas iki automobilio ( - ) vagystės pasiūlė jam darbą – vykti į ( - ) ir parvairuoti jo nusižiūrėtą automobilį. Šie parodymai kelia abejones, nes automobilis ( - ) buvo pagrobtas ne dvi dienos iki nurodyto pasiūlymo pateikimo, o tą pačią dieną, kurią įvyko eismo įvykis. Tai reiškia, kad asmuo vardu ( - ), pateikdamas tokį pasiūlymą, turėjo būti garantuotas, kad automobilis ( - ) po dviejų dienų bus pagrobtas. Teoriškai tai įmanoma, tačiau analizuojant kitus duomenis, yra pagrindas šią galimybę atmesti.

10429.4. Antra, asmuo, kuris vežė kaltinamąjį į ( - ), neprisistatė, t. y. taip pat buvo nepažįstamas.

10529.5. Trečia, automobilio ( - ) durelių spynelė buvo išlaužta, automobilyje ( - ) ir pas kaltinamąjį nebuvo automobilio įsigijimo dokumentų, kas savaime kelia abejones dėl automobilio įgijimo teisėtumo.

10629.6. Ketvirta, kaltinamajam buvo duotas telefonas su vieninteliu jame esančiu įrašytu telefono numeriu, iš kurio buvo skambinta į kitą, kontaktų neturėjusį, numerį.

10729.7. Penkta, kaltinamasis stabdomas policijos pareigūnų nepakluso reikalavimui sustoti. Jo teiginys, jog jis esą galbūt viršijo greitį, todėl bėgęs nuo policijos pareigūnų, nes bijojo netekti teisės vairuoti, yra visiškai nepagrįstas byloje esančiais duomenimis ir nelogiškas. Kaltinamasis nenurodė nei laiko, nei vietos, nei kitų logiškai paaiškinamų detalių, susijusių su greičio viršijimu. Atvirkščiai, jis nurodė, kad pradžioje manė, jog stabdomas ne jis, o kitas automobilis. Tai reiškia, kad automobilį ( - ) kaltinamasis vairavo nepažeisdamas taisyklių.

10829.8 Taigi šių duomenų visuma rodo, kad kaltinamasis D. G. suprato savo daromos nusikalstamos veikos pobūdį, t. y. žinojo, kad ( - ) automobilis yra gautas nusikalstamu būdu. Ši jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal BK 189 str. 1 d.

109Dėl BK 135 str. 2 d. 5 p.

11030. Kaltinamasis D. G. neneigė, jog automobiliu bėgo nuo policijos pareigūnų 110–130 km/h greičiu, nesustojo net ir po įspėjamųjų šūvių, tačiau tvirtino, kad jo vairuojamą automobilį ( - ) metė į priešpriešinio eismo juostą iš karto po šūvio į jo vairuojamo automobilio padangą, todėl jis neturėjo jokios galimybės suvaldyti automobilio.

11130.1. Šie D. G. paaiškinimai iš dalies neprieštarauja byloje esantiems įrodymams.

11231. Ištyrus byloje esančius duomenis nustatyta, kad iš ( - ) buvo gautas pirminis pranešimas, kad ( - )reg. 2018-02-05 naktį nuo 01.00 iki 06.30 val. pavogtas automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ). Šis automobilis 2018-02-05 pastebėtas ties ( - )– ( - ) r. riba, tačiau stabdomas policijos pareigūnų nepakluso reikalavimui sustoti, 10:14 val. pradėtas automobilio persekiojimas. ( - ) duomenys patvirtina (5 t., b. l. 39–51), kad ( - ) buvo persekiojamas 17,4 km, jo persekiojimas trūko 6 min. 3 s. – nuo pranešimo 10.12.44 val., kad ( - ) nestoja (t. 5, b. l. 59) iki pranešimo 10.18.47 val. apie avariją ( - ) aplinkkelyje (t. 5, b. l. 60). Vadinasi, šioje atkarpoje vidutinis ( - ) greitis buvo apie 173 km/h (17,4x60/6,03=173). Tai paneigia kaltinamojo paaiškinimą, kad jis važiavo ne didesniu nei 110–130 km/h greičiu.

11331.1. Be atliktos ( - ) duomenų analizės, aplinkybę, kad kaltinamasis, bėgdamas nuo policijos pareigūnų, žymiai viršijo leistiną greitį, patvirtina ir liudytojų – policijos pareigūnų A. L. ir Ž. G., persekiojusių nestojusį automobilį ( - ), parodymai bei pokalbių tarp minėtų pareigūnų ir ( - ) apskrities VPK budėtojo, įrašai (toliau – garso įrašai). A. L. 10.13.05 val. pranešė, kad ( - ) važiuoja 200 km/h greičiu ir tolsta (t. 5, b. l. 59). Akivaizdu, kad policijos pareigūnas šio pranešimo metu vertino tarnybinio automobilio greitį, kuris pagal ( - ) duomenis, tuo metu buvo 166 km/h (t. 5, b. l. 44) ir, vertindamas, kad automobilis ( - ) tolsta, esmingai nesuklydo nurodydamas automobilio ( - ) galimą momentinį greitį 200 km/h, kuris, teismo nuomone, įvertinus vidutinį atkarpoje apskaičiuotą ( - ) greitį, galėjo būti netgi didesnis. Šiame garso įraše taip pat aiškiai girdėti įjungtas policijos automobilio garsinis signalas, be to, kaip nurodė liudytojai A. L. ir Ž. G., buvo įjungti ir švyturėliai. Šioje situacijoje liudytojų išsakyti teiginiai, kad kai kurie automobiliai traukėsi iš kelio, taip leisdami daug galingesniam ( - ) automobiliui atsiplėšti nuo jų automobilio, nekelia abejonių. Atvirkščiai, jie paneigia D. G. parodymus dėl policijos automobilio greičio, t. y. kad ši aptariama situacija buvo naudinga tik jam, nes kelias dėl policijos švyturėlių kitų automobilių buvo duodamas tik jam, bet ne policijos pareigūnų automobiliui, dėl ko policijos pareigūnai buvo priversti jį vytis, išvystydami daug didesnį greitį, nei jo vairuojamas automobilis.

11431.2. Policijos pareigūnai susidariusią situaciją įvertino kaip keliančią pavojų eismo saugumui, eismo dalyvių sveikatai ir gyvybei, todėl liudytojas A. L. nusprendė panaudoti tarnybinį šaunamąjį ginklą siekiant sustabdyti automobilį ( - ), peršaunant jo padangą. Garso įrašas patvirtina, kad 10.15.21 val. liudytojas A. L. paklausė budėtojo dėl ginklo naudojimo (t. 5, b. l. 60).

11531.3. Iš viso to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad kaltinamasis D. G. buvo visiškai abejingas policijos pareigūnų teisėtiems reikalavimams ir, bėgdamas nuo jų persekiojimo, sąmoningai neatsižvelgė į važiavimo bei meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą, o važiuodamas dideliu greičiu neišvengiamai buvo priverstas išvažiuoti į priešingą eismo juostą atlikdamas lenkimo manevrus, pavojingai prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančiomis transporto priemonėmis, kirsti ištisines horizontaliojo ženklinimo linijas. Šias aplinkybes patvirtina ne tik policijos pareigūnų, kurie persekiojo kaltinamąjį, parodymai, bet ir iš dalies paties kaltinamojo parodymai, be to, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateikta informacija apie bendrą eismo intensyvumą ( - ) aplinkkelio 13.03 km, (t. 5, b. l. 66) bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašte nurodyti duomenys apie oro sąlygas (5 t., b. l. 69). Iš šių duomenų matyti, kad įvykio dieną snigo, o eismas abejomis kryptimis buvo pakankamai intensyvus.

11631.4. Liudytojai A. L. ir Ž. G. taip pat parodė, kad kiti 12 šūvių į automobilį ( - ) iššauti už ( - ) žiedo, lenktoje kelio atkarpoje (schemoje nuo taško A3 iki taško B3 t. 5, b. l. 48). Tačiau teismas abejoja šia liudytojų parodymų dalimi, nes jų nepatvirtina kiti bylos duomenys, priešingai, byloje esantys duomenys paneigia liudytojų parodymus, kad prieš pat eismo įvykį tarnybinis ginklas šaudant į ( - ) padangas nebuvo naudojamas.

11731.5. Kaip matyti iš policijos automobilio judėjimo schemos, nuo ( - ) žiedo iki eismo įvykio vietos yra 6,60 km (t. 5, b. l. 48). ( - ) duomenys patvirtina, kad pranešimo apie iššautus įspėjamuosius šūvius metu policijos automobilio greitis galėjo būti apie 157 km/h, tačiau 10.16.44 val. nukrito iki 112 km/h ir 10.16.57 val. greitis pakilo iki 147 km/h ir vis didėjo, o jau 10.17.44 val. už ( - )žiedo lanko pasiekė 193 km/h greitį. Pagal policijos pareigūnų A. L. ir Ž. G. parodymus šioje vietoje, kurioje išvystytas didžiausias greitis, automobiliui ( - ) jau buvo peršauta padanga, ji bliuško, tačiau automobilis vis tiek nestojo ir važiavo didžiausiu užfiksuotu greičiu. Nuvažiavus 2–3 km, automobilį ( - ) sumėtė, jis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiais automobiliais. Iš ( - ) duomenų taip pat matyti, kad policijos automobilio greitis staiga pradėjo mažėti 10.18.22 val., o 10.18.45 jau buvo 57 km/h. Automobilis visiškai sustojo 10.19.45 val. (t. 5, b. l. 46).

11831.6. Vertinant aptartus duomenis galima teigti, kad policijos pareigūnai 10.16.44 – 57 val. jau turėjo žinoti, kad automobilio ( - ) padanga peršauta, nes, anot jų, aiškiai matė, kad padanga peršauta ir bliūkšta. Tačiau, teismo nuomone, ši svarbi tiek eismo saugumo prasme, tiek ( - ) automobilio persekiojimo organizavimo ir jo sulaikymo sėkmės prasme informacija apie peršautą padangą budėtojui nebuvo pateikta, nors pareigūnai tokią galimybę turėjo, kadangi iki eismo įvykio ( - ) automobilį dar persekiojo apie dvi minutes. Matyti, kad 10.16.58 val. pareigūnai budėtoją informavo, kad ( - ) tuoj bus ties ( - ) gyvenviete, neužsimindami apie peršautą padangą, o vertinant tai, kad A. L. dar prieš tai prašė leidimo ginklo panaudojimui, taip pat informavo apie tai, kad į šūvius ( - ) vairuotojas nereaguoja, kyla abejonės tuo, ar ( - ) padanga apskritai tuo metu buvo peršauta, todėl ir informacija apie peršautą padangą, teismo nuomone, taip pat negalėjo būti pateikta.

11931.7. Policijos pareigūnų A. L. ir Ž. G. parodymus, be jau 31.6. punkte iškeltų abejonių, paneigia ir nukentėjusiojo S. S. parodymai apie šūvius prieš pat eismo įvykį, be to, nukentėjusiojo parodymus patvirtina ir Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvados, kad automobilio ( - ) galinio kairiojo rato padangos dehermetizacija dėl šautinių kiauryminių pažeidimų, tikėtina, įvyko prieš susidūrimą su automobiliu ( - ), o automobilio ( - ) galinio kairiojo ratlankio ir padangos būklė neduoda pagrindo teigti, kad su nuleista padanga automobilis važiavo 2÷3 km, nuvažiuotas atstumas buvo sąlyginai nedidelis (5 t., b. l. 83–94)

12031.8. Specialistas V. Š., teisiamojo posėdžio metu paaiškindamas savo išvadas, patvirtino, kad tiriant peršautą automobilio ( - ) padangą nebuvo nustatyti padangos perkaitimo požymiai (suanglėjusi guma), ji nebuvo nusimontavusi nuo ratlankio, kas paprastai įvyksta 2–3 km atstumą važiuojant nuleista padanga. Be to, padangoje buvo dvi tam tikro diametro skylės, todėl, jo nuomone, padangoje slėgis turėjo sumažėti ne per didesnį laiką, nei išsukus ventilį. Šios išvados neprieštarauja ir J. A. parodymams, kad apžiūrėdama padangą ji joje matė dvi atviras kiaurymines skyles, pro kurias buvo galima matyti ratlankį.

12131.9. Taigi vertinant šių aptartų duomenų visumą, daryti išvadą, kad automobilis ( - ) su peršauta ir hermetizavusia padanga galėjo nuvažiuoti 2–3 km, išvystydamas greitį virš 190 km/h, nėra jokio pagrindo. Todėl teismas, remdamasis nukentėjusiojo ir liudytojų parodymais, specialistų išvadomis ir paaiškinimais, kitais aptartais duomenimis, mano, kad automobilio ( - ) padanga buvo peršauta prieš pat eismo įvykį.

12240. Taigi byloje nustatomos iš dalies priešingos faktinės aplinkybės, nei pateiktos D. G. kaltinime. Teismas daro išvadą, kad nepasitvirtino kaltinime nurodytos aplinkybės jog D. G., suvokdamas, kad jo vairuojamo automobilio padanga yra peršauta, važiavo 2–3 km, pasiekdamas apie 190 km/h greitį, dėl to nesuvaldė automobilio, sukėlė eismo įvykį, dėl kurio nukentėjusiems padarė sunkius sveikatos sutrikdymus, t. y. veikė netiesiogine tyčia.

12341. Nusikalstama veika, numatyta BK 135 str., yra nusikaltimas žmogaus sveikatai, jos objektas yra kito žmogaus sveikata. Tai tyčinis nusikaltimas ir jis gali būti padarytas tik veikiant tiesiogine arba netiesiogine tyčia. Pagrindinis nusikalstamų veikų, numatytų BK 281 str., objektas yra kelių transporto eismo saugumas. Tačiau BK 281 str. numatyta veika pripažįstama nusikaltimu tik tada, kad dėl jos sutrikdoma žmogaus sveikata, žūsta žmogus ar padaroma didelė turtinė žala. Todėl papildomu šio nusikaltimo objektu taip pat yra ir žmogaus gyvybė bei sveikata. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 str., gali būti padarytos tik dėl neatsargumo – dėl nusikalstamo pasitikėjimo ar nusikalstamo nerūpestingumo. BK 281 str. 7 d. nurodyta, kad asmuo atsako pagal šio straipsnio 1–6 d. tik tais atvejais, kai jose numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.

12441.1. Jeigu vairuodamas transporto priemonę ir pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles asmuo numato, kad dėl jo veikos kils baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai, ir to siekia (arba nors padarinių nesiekia, bet sąmoningai leidžia jiems kilti), konstatuojama, kad nusikaltimas padarytas tiesiogine (arba netiesiogine) tyčia, todėl pagal BK 281 str. nekvalifikuojamas. Atsižvelgiant į tyčios turinį bei kilusius padarinius, kaltininko veika tokiais atvejais kvalifikuojama pagal BK straipsnius, nustatančius baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei, sveikatai ir nuosavybei.

12541.2. Šiuo nagrinėjamu atveju nustačius, kad automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), galinio kairiojo rato padangos dehermetizacija dėl šautinių kiauryminių pažeidimų įvyko prieš susidūrimą su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) darytina išvada, kad tai buvo šio eismo įvykio kilimo technine priežastimi, kadangi nuleidus automobilio ( - ) padangą, vairuotojas, važiuodamas apie 110 km/h greičiu, nesuvaldė automobilio.

12641.3. BK 16 str. 2 d. nurodyta, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas (nusikalstama veika) yra padarytas dėl nusikalstamo pasitikėjimo, jeigu ją padaręs asmuo numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti.

12741.4. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis nepakluso teisėtam policijos pareigūnų reikalavimui sustabdyti vairuojamą transporto priemonę, bėgo nuo policijos pareigūnų pavojingai manevruodamas ir viršydamas leistiną greitį, nepakluso reikalavimui sustoti netgi po įspėjamųjų šūvių, toliau važiuodamas dideliu greičiu siekė išvengti sulaikymo. Šie kaltinamojo veiksmai rodo, kad važiuodamas greičiau už policijos pareigūnus ir viršydamas leistiną greitį, jis numatė, kad gali sukelti pavojingus padarinius, tačiau tokiu būdu tikėjosi pabėgti nuo policijos pareigūnų ir išvengti sulaikymo, nors akivaizdu, kad po įspėjamųjų šūvių, kuriuos aiškiai girdėjo, suvokė, kad policijos pareigūnai gali peršauti jo vairuojamo automobilio padangą, dėl ko jis, važiuodamas dideliu greičiu, gali nesuvaldyti automobilio, tačiau lengvabūdiškai tikėdamasis, kad policijos pareigūnai padangos neperšaus, o jis pabėgs, nesustojo, toliau važiavo žymiai viršydamas leistiną greitį, o peršovus padangą, nesuvaldė automobilio, dėl ko įvyko eismo įvykis, sąlygojęs trijų žmonių sunkius kūno sužalojimus.

12841.5. Šiuo atveju lengvabūdiškas pasitikėjimas, teismo nuomone, pasireiškė tuo, kad D. G. pervertino konkrečias objektyvias aplinkybes, kuriomis jis rėmėsi pažeisdamas kelių eismo taisykles ir kuriomis, jo manymu, turėjo užkirsti kelią padarinių atsiradimui. Matyti, kad kaltinamasis vairavo žymiai galingesnį automobilį nei policijos pareigūnai, be to, kaip jis pats teigė, bėgo, nes bijojo būti nušautas, o tai reiškia, kad bėgdamas nuo policijos pareigūnų tikėjosi, kad jo nepavys arba policijos pareigūno iššautos kulkos nei į jį, nei į automobilio padangas nepataikys. Analizuojama situacija leidžia teigti, kad kaltinamasis kliovėsi daugiau vairuojamo automobilio techninėmis galimybėmis ir tikėjosi pabėgti. Taip pat, byloje yra duomenų, kad nagrinėjamu atveju buvo ir kitos aplinkybės, kurias D. G. galėjo suvokti kaip objektyviai egzistuojančias, kurios mažintų ar apskritai šalintų galimybę atsirasti neigiamiems padariniams. Šioje vietoje pažymėtina, kad visą kelią nuo tada, kai buvo stabdomas policijos pareigūnų iki nagrinėjamo eismo įvykio kilimo vietos, esant intensyviam eismui, nors ir važiavo labai dideliu greičiu, tačiau eismas vyko užmiestyje, daugiausia tiesiojoje atkarpoje, be to, kaip nurodė policijos pareigūnai ir kaltinamasis, kiti eismo dalyviai, matydami policijos automobilio švyturėlius ir girdėdami sirenas, duodavo jiems kelią. Būtina pažymėti ir tai, kad kaltinamasis automobilį vairavo blaivus, be to, kaltinamasis, vadovaudamasis gyvenimiška patirtimi, turėjo pagrindą tikėtis, kad ir peršovus automobilio padangą, jį bus galima suvaldyti. Taigi, šių duomenų visuma D. G. leido tikėtis, kad bus išvengta sunkių padarinių. Kilusios pasekmės – trijų žmonių sunkūs kūno sužalojimai, atsižvelgiant į visas nustatytas įvykio aplinkybes, iš tiesų buvo mažai tikėtinos, ir jų buvo galima išvengti, jeigu kaltinamasis būtų paklusęs reikalavimui sustoti arba nebūtų viršijęs leistino greičio, kuomet buvo peršauta jo vairuojamo automobilio padanga. Pažymėtina, kad ( - ) duomenys patvirtina, kad padangos peršovimo metu automobilio ( - ) greitis ties ( - )–aplinkkelio sankryža galėjo būti iki 135 km/h, kas taip pat, teismo nuomone, sąlygojo eismo įvykio kilimą (t. 5, b. l. 46).

12941.6. Apibendrinant darytina išvada, kad nagrinėjamo eismo įvykio kilimo ir pasekmių atsiradimo priežastimi buvo neatsargūs kaltinamojo veiksmai – D. G. numatė, kad dėl jo siekio dideliu greičiu pabėgti nuo policijos pareigūnų gali atsirasti pavojingi padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti, t. y. veiką padarė dėl nusikalstamo pasitikėjimo, šiurkščiai pažeisdamas KET reikalavimus, tačiau to įvykio padarinių ne tik nenorėjo, bet ir neleido jiems kilti sąmoningai (BK 16 str. 2 d.).

13042. Dėl to, kas buvo išdėstyta, teismas pripažįsta įrodytas faktines aplinkybes apie kurias išsamiai pranešė nagrinėjimo teisme dalyviams ir nustato, kad D. G., vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkai sutrikdyta trijų žmonių sveikata. Todėl kaltinamojo nusikalstama veika iš BK 135 str. 2 d. 5 p. perkvalifikuojama į BK 281 str. 3 d.

131Dėl bausmės kaltinamajam

13243. Kaltinamojo D. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių dėl nusikalstamu būdu įgyto turto nenustatyta. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe dėl kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo teismas, įvertinęs šios veikos aplinkybių visumą ir kaltinamojo požiūrį, pripažįsta aplinkybę, kad jis pripažino faktines šios veikos aplinkybes, nuoširdžiai gailisi ir atsiprašė nukentėjusiojo asmens (BK 59 str. 2 d.). Sunkinančių D. G. atsakomybę aplinkybių šioje dalyje taip pat nėra.

13344. Skiriant bausmę D. G., atsižvelgiama į veikų pavojingumo visuomenei pobūdį ir laipsnį – padarė vieną nusikalstamą veiką, priskirtą nesunkių, ir vieną – neatsargių nusikaltimų kategorijoms, sukėlė sunkias, ilgai trunkančias, tikėtina iki galo negrįžtamas pasekmes trims žmonėms, į jo asmenybę – neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirba (t. 6, b. l. 159), charakterizuojamas teigiamai (t. 7, b. l. 123, 124), į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, todėl jam, vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 61 straipsniu, už atskiras veikas skirtinos baudos ir laisvės atėmimo bausmės, kurių dydis nustatytinas atsižvelgiant į jau paminėtas aplinkybes, be to, į nusikalstamu būdu įgyto turto vertę, įgijimo būdą, šios veikos pasekmes, taip pat atsižvelgiant į sankcijose numatytą bausmės vidurkį.

13444.1. D. G. yra neteistas, dirbantis, gerai charakterizuojamas, jauno amžiaus, todėl, teismo nuomone, laisvės atėmimo bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, jos vykdymą atidedant trejiems metams.

13544.2. Įvertinus kilusias pasekmes, padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, D. G. skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones trejiems metams bei artima maksimaliai dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Bausmės tikslui pasiekti D. G. taip pat skirtinos pareigos – tęsti darbą bei dvejus metus neišeiti iš namų nuo 23. 00 val. iki 6. 00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

136Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299 straipsniais, 301–303 straipsniais, 308 straipsniu,

Nutarė

137pripažinti D. G. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 189 straipsnio 1 dalyje, 281 straipsnio 3 dalyje, ir nubausti:

138pagal BK 189 straipsnio 1 dalį – bauda 200 MGL (10 000 Eur);

139pagal BK 281 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

140Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, paskirtąsias bausmes subendrinus apėmimo būdu, galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir 200 MGL (10 000 Eur) baudą.

141Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., 2 d. 5 p., 7 p., 8 p., 68 str., 71 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant D. G. tęsti darbą bei dvejus metus neišeiti iš namų nuo 23. 00 val. iki 6. 00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, ir per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei paskirti baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones trejiems metams ir sumokėti 100 MGL (5000 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, nustatant dviejų metų įmokos sumokėjimo terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

142Nustatyti vienų metų paskirtos baudos sumokėjimo terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

143Vadovaujantis BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti kardomojo kalinimo (suėmimo) laiką nuo 2018-02-05 iki 2018-03-05.

144Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti.

145Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus ( - ) AVPK daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti ir tirti, saugojimo patalpoje:

146navigaciją ( - ), telefonus ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti (BPK 94 d. 1 d. 1 p.);

147biologinius pėdsakus, ( - ) užvedimo raktelį, 3 vnt. užrašų, vairo oro pagalvę, 2 vnt. kulkų apvalkalų ir kulkos šerdies dalį, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti (BPK 94 str. 1 d. 4 p.);

148geltono metalo rankinį laikrodį ( - ) perduoti valstybės nuosavybėn (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

149Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant ( - ) apygardos teisme.

Ryšiai
1. ( - ) apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. D. G., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 189 straipsnio 1 dalyje,... 5. 1. Kaltinamasis D. G. 2018 m. vasario 5 d., ( - ) Respublikoje, tiksliai... 6. 1.1. Taip pat jis – D. G., 2018 m. vasario 5 d., apie 9.50 val., ( - )... 7. 2. Kaltinamasis D. G. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad 2017 m.... 8. 2.1. Kelionės per Lietuvą metu pastebėjo iš paskos važiuojantį policijos... 9. 2.2 Atsakydamas į klausimas kaltinamasis D. G. paaiškino, kad policijos... 10. 2.2.1 Nežino, kurioje vietoje iki policijos pareigūnams jį pradedant... 11. 2.2.2 Žinojo, kad vairuojant reikėjo turėti vairuotojo pažymėjimą,... 12. 2.2.3 Bėgdamas nuo pareigūnų neturėjo jokio plano. Pradžioje tikslas... 13. 2.2.4. Kelionės metu vairuotojo pusės langas nebuvo uždarytas, nes jis... 14. Įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados... 15. 3. Nukentėjusysis S. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad važiavo... 16. 3.1. Dėl šūvių neabejoja, nes 2007–2011 metais mokėsi karo akademijoje,... 17. 3.2. Iš nukentėjusiojo S. S. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų... 18. 3.3. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ( - ) skyriaus specialisto... 19. 4. Nukentėjusieji Y. O. ir A. P. parodė iš esmės analogiškai... 20. 5. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ( - ) skyriaus specialisto išvadoje... 21. 5.1. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ( - ) skyriaus specialisto... 22. 6. Liudytojas A. L. parodė, kad 2018-02-05 dirbo kartu su vyriausiuoju... 23. 6.1. Į užduotus klausimus liudytojas A. L. parodė, kad žinojo, jog ( - )... 24. 6.2. ( - ) automobilio vairuotojo langas buvo praviras, todėl vairuotojas... 25. 6.3. Jo darbo stažas policijos patrulių rinktinėje – 9 metai. Vykdant... 26. 6.4. Masiniuose renginiuose, žmonių susibūrimo vietose draudžiama naudoti... 27. 6.5. Iš fotonuotraukų matė, kad į ( - ) padangą pataikė du kartus. Jo... 28. 6.6. Šaudymas vyko už ( - ) žiedo, nes matė, kad nėra priekyje... 29. 6.7. Jis negali paaiškinti nukentėjusiojo girdėtų šūvių prieš pat eismo... 30. 6.8. Kad pažeidėjas į šūvius nereaguoja, pranešė 16.29 val. Šis... 31. 7. Liudytojas Ž. G. parodė, kad 2018-02-05 apie 10 val. patruliavo... 32. 7.1. Atsakydamas į klausimus liudytojas Ž. G. parodė, kad didžiausias... 33. 7.2. Tuo metu, kai jo kolega šaudė, jų greitis buvo virš 100 km/h., iki 140... 34. 7.3. Jam neteko naudoti šaunamojo ginklo stabdant automobilį. Tik pratybų... 35. 7.4. Gaudynių metu policijos budėtojas rinko pajėgas tam, kad būtų galima... 36. 7.5. Tikimybė yra, kad peršovus padangą greitai važiuojantis automobilis... 37. 7.6. Persekiojant ( - ) automobilį, tarp jų buvo ir kitų automobilių. ( - )... 38. 7.7. Jis negali paaiškinti nukentėjusiojo teiginių, kad prieš pat eismo... 39. 7.8. Jis ne ekspertas, todėl negali atsakyti, ar įmanoma su peršauta padanga... 40. 8. Liudytojas D. P. parodė, kad 2018-02-05 eismo įvykio aplinkybių ( - )... 41. 9. Liudytojas D. K. parodė, kad 2018-02-05 dirbo su D. P., kuomet per radijo... 42. 10. Liudytojas R. R. parodė, kad jo pareigos yra ( - ) apskrities VPK... 43. 10.1. Liudytojas R. R. taip pat patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio... 44. 10.2. Liudytojas R. R., atsakydamas į klausimus paaiškino, kad su policijos... 45. 11. Liudytoja J. A. parodė, kad byloje atliko nukentėjusiųjų apklausą.... 46. 11.1. Jos tarnybiniame pranešime (t. 5, b. l. 50–51) nuo taško D3 iki... 47. 11.2. Peršautą automobilio ( - ) padangą apžiūrėjo, vėliau konsultavosi... 48. 11.3. 2017 m. vasario 5 d. pokalbių laikas tarp policijos budėtojo ir... 49. 12. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos... 50. 13. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos ( - ) rašte Nr. ( - )... 51. 14. Iš ( - ) Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos gauto... 52. 15. 2018-02-05 įvykio vietos, eismo įvykio vietos apžiūros protokoluose... 53. 16. 2018-03-28 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti automobilio ( -... 54. 17. ( - ) apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų tarnybos 2018-03-26... 55. ant tyrimui pateikto automobilio ( - ) (VIN Nr. ( - )), valstybinio numerio... 56. dvi kulkos (pažeidimai Nr. 1 ir Nr. 2) į užpakalinį kairės pusės bamperį... 57. viena kulka (pažeidimas Nr. 3) į užpakalinį bamperį pataikė (žemiau... 58. šūvių metu buvo pažeistas užpakalinis bamperis, užpakalinis kairės... 59. 17.1 Specialistas Ž. N. paaiškino, kad prieš atliekant peršautos ( - )... 60. 18. Lietuvos teismo ekspertizės centro ( - ) specialisto išvadoje Nr. ( - )... 61. automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ), su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - )... 62. vilkikas ( - ), valst. Nr. ( - ), su puspriekabe-cisterna, valst. Nr. ( - ), su... 63. automobilių ( - ), valst. Nr. ( - ), ir ( - ), valst. Nr. ( - ) susidūrimo... 64. susidūrimo su automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) metu buvo pažeistas... 65. nustatyti, koks buvo atstumas tarp automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) iki iš... 66. prieš susidūrimą su vilkiku ( - ), valst. Nr. ( - ), su... 67. vilkiko ( - ), valst. Nr. ( - ), su puspriekabe-cisterna, valst. Nr. ( - ),... 68. automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), galinio kairiojo rato padangos... 69. automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), galinio kairiojo ratlankio ir padangos... 70. 18.1. Specialistas V. Š. paaiškino, kad automobilis ( - ) buvo nublokštas į... 71. 19. Iš 2018-03-23 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių... 72. 1. 09:58:11 automobilio variklis užvedamas, koordinatės ( - ) (žemėlapyje... 73. 2. 10:00:31 automobilio greitis 107 km/h, nuo taško A iki taško B nuvažiuota... 74. 3. 10:01:28 automobilio greitis 118 km/h, nuo taško B iki taško C nuvažiuota... 75. 4. 10:03:08 automobilio greitis 149 km/h, nuo taško C iki taško D nuvažiuota... 76. 5. 10:04:06 automobilio greitis 103 km/h, nuo taško D iki taško E nuvažiuota... 77. 6. 10:05:26 automobilio greitis 103 km/h, nuo taško E iki taško A2... 78. 7. 10:11:01 automobilio greitis 84 km/h, nuo taško A2 iki taško B2... 79. 8. 10:11:20 automobilio greitis 11 km/h, nuo taško B2 iki taško C2... 80. 9. 10:14:01 automobilio greitis 186 km/h, nuo taško C2 iki taško D2... 81. 10. 10:15:49 automobilio greitis 114 km/h, nuo taško D2 iki taško E2... 82. 11. 10:16:15 automobilio greitis 114 km/h, nuo taško E2 iki taško A3... 83. 12. 10:17:44 automobilio greitis 193 km/h, nuo taško A3 iki taško B3... 84. 13. 10:18:14 automobilio greitis 193 km/h, nuo taško B3 iki taško C3... 85. 14. 10:18:18 automobilio greitis 192 km/h, nuo taško C3 iki taško D3... 86. 15. 10:18:45 automobilio greitis 57 km/h, nuo taško D3 iki taško E3... 87. 16. 10:19:45 automobilio greitis 0 km/h, nuo taško E3 iki taško A4... 88. 17. 10:21:30 automobilio greitis 0 km/h, nuo taško A4 iki taško B4... 89. 20. ( - ) apskrities VPK KP SNTV ( - ), atliekančio viršininko pavaduotojo... 90. 21. 2018-04-30 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole ir... 91. 21.1 Iš radijo ryšio pokalbių apžiūros protokolo matyti, kad ( - )... 92. 22. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos... 93. 23. 2018-03-23 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos... 94. 24. 2018-02-09 objekto apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas GPS... 95. 25. ( - ) apskrities VPK patrulių kuopos mobiliojo būrio vyr. patrulio Ž. G.... 96. 26. ( - ) apskrities VPK KP NNTV 2-jo skyriaus vyresniosios tyrėjos L. L.... 97. 27. Iš ( - ) apskrities VPK Patrulių kuops mobiliojo būrio vyr. patrulių... 98. 28. Iš ( - ) policijos ir pasienio apsaugos tarnybos nutarimo matyti, kad... 99. Įrodymų vertinimas... 100. 29. Kaltinamasis D. G. dėl veikos, numatytos BK 189 str. 1 d., kaltės... 101. 29.1. Teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad nustatant asmens kaltumą... 102. 29.2. Iš bylos duomenų ir kaltinamojo paaiškinimų matyti, kad kaltinamasis... 103. 29.3. Pirma, kaltinamasis nurodė nepažįstantis asmens vardu ( - ), kuris... 104. 29.4. Antra, asmuo, kuris vežė kaltinamąjį į ( - ), neprisistatė, t. y.... 105. 29.5. Trečia, automobilio ( - ) durelių spynelė buvo išlaužta,... 106. 29.6. Ketvirta, kaltinamajam buvo duotas telefonas su vieninteliu jame esančiu... 107. 29.7. Penkta, kaltinamasis stabdomas policijos pareigūnų nepakluso... 108. 29.8 Taigi šių duomenų visuma rodo, kad kaltinamasis D. G. suprato savo... 109. Dėl BK 135 str. 2 d. 5 p.... 110. 30. Kaltinamasis D. G. neneigė, jog automobiliu bėgo nuo policijos... 111. 30.1. Šie D. G. paaiškinimai iš dalies neprieštarauja byloje esantiems... 112. 31. Ištyrus byloje esančius duomenis nustatyta, kad iš ( - ) buvo gautas... 113. 31.1. Be atliktos ( - ) duomenų analizės, aplinkybę, kad kaltinamasis,... 114. 31.2. Policijos pareigūnai susidariusią situaciją įvertino kaip keliančią... 115. 31.3. Iš viso to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad kaltinamasis D. G. buvo... 116. 31.4. Liudytojai A. L. ir Ž. G. taip pat parodė, kad kiti 12 šūvių į... 117. 31.5. Kaip matyti iš policijos automobilio judėjimo schemos, nuo ( - ) žiedo... 118. 31.6. Vertinant aptartus duomenis galima teigti, kad policijos pareigūnai... 119. 31.7. Policijos pareigūnų A. L. ir Ž. G. parodymus, be jau 31.6. punkte... 120. 31.8. Specialistas V. Š., teisiamojo posėdžio metu paaiškindamas savo... 121. 31.9. Taigi vertinant šių aptartų duomenų visumą, daryti išvadą, kad... 122. 40. Taigi byloje nustatomos iš dalies priešingos faktinės aplinkybės, nei... 123. 41. Nusikalstama veika, numatyta BK 135 str., yra nusikaltimas žmogaus... 124. 41.1. Jeigu vairuodamas transporto priemonę ir pažeisdamas kelių transporto... 125. 41.2. Šiuo nagrinėjamu atveju nustačius, kad automobilio ( - ), valst. Nr. (... 126. 41.3. BK 16 str. 2 d. nurodyta, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas... 127. 41.4. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis nepakluso teisėtam policijos... 128. 41.5. Šiuo atveju lengvabūdiškas pasitikėjimas, teismo nuomone,... 129. 41.6. Apibendrinant darytina išvada, kad nagrinėjamo eismo įvykio kilimo ir... 130. 42. Dėl to, kas buvo išdėstyta, teismas pripažįsta įrodytas faktines... 131. Dėl bausmės kaltinamajam... 132. 43. Kaltinamojo D. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 133. 44. Skiriant bausmę D. G., atsižvelgiama į veikų pavojingumo visuomenei... 134. 44.1. D. G. yra neteistas, dirbantis, gerai charakterizuojamas, jauno amžiaus,... 135. 44.2. Įvertinus kilusias pasekmes, padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, D.... 136. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 137. pripažinti D. G. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 189... 138. pagal BK 189 straipsnio 1 dalį – bauda 200 MGL (10 000 Eur);... 139. pagal BK 281 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6... 140. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, paskirtąsias... 141. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., 2 d. 5 p., 7 p., 8 p., 68 str., 71 str.,... 142. Nustatyti vienų metų paskirtos baudos sumokėjimo terminą nuo nuosprendžio... 143. Vadovaujantis BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti kardomojo kalinimo... 144. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų... 145. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 146. navigaciją ( - ), telefonus ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti... 147. biologinius pėdsakus, ( - ) užvedimo raktelį, 3 vnt. užrašų, vairo oro... 148. geltono metalo rankinį laikrodį ( - ) perduoti valstybės nuosavybėn (BPK 94... 149. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...