Byla 2K-185/2009
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 29 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 189 straipsnio 2 dalyje ir nuteistas 100 MGL dydžio 13000 Lt bauda

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Tomo Šeškausko, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Vytauto Greičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. M. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 29 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 189 straipsnio 2 dalyje ir nuteistas 100 MGL dydžio 13000 Lt bauda.

3Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 23 d. nuosprendis, kuria E. M. apeliacinis skundas atmestas.

4Šioje byloje taip pat nuteistas R. M., tačiau dėl jo kasacinis skundas nepaduotas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Greičiaus pranešimą ir susipažinusi su baudžiamąja byla,

Nustatė

6E. M. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje, naudojosi žinomai nusikalstamu būdu gautu didelės vertės turtu. Iš R. M. 2006 metų vasarą, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, sužinojęs apie tai, kad pastarasis iš tyrimo nenustatyto asmens be dokumentų įsigijo vogtą didelės vertės turtą - daugiau negu 250 MGL vertės, t. y. 160000 Švedijos kronų (59582,40 Lt) kainuojantį motociklą Harley-Davidson, bendrininku grupėje su R. M., laikotarpiu nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. birželio 12 d., naudojosi šiuo turtu -juo važinėjosi po Vilniaus miestą; 2006 m. rudenį šį motociklą paėmė iš R. M., nuvežė į Rokiškio miestą ir, siekdamas juo toliau naudotis, iki 2007-06-09 šį motociklą laikė garaže, esančiame Rokiškyje, priklausančiame jo tėvui J. M. Siekdamas kartu su R. M. ir toliau netrukdomai naudotis šiuo žinomai nusikalstamu būdu įgytu didelės vertės turtu – motociklu apie 12 val. Vilniuje, iš A. A. pasiėmė kito motociklo valstybinį numerį ir abu E. M. automobiliu „Peugeuot", nuvykę į Rokiškio m., pritvirtino šį valstybinį numerį prie motociklo Harley-Davidson, po ko E. M. šį motociklą parvairavo į Vilniaus miestą, kur R. M. jį laikė garaže, esančiame Vilniuje, Šeškinės mikrorajone, o 2007-06-12 apie 19 val. 30 min. jį perdavė E. M. naudotis - pasivažinėti, ir pastarasis 2007-06-12 apie 21.35 val. Vilniaus m. Vingio parke buvo sulaikytas Valstybės sienos apsaugos pareigūnų.

7Nuteistasis E. M. kasaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dalį, kuria atmestas jo apeliacinis skundas ir Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuria jis pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 189 straipsnio 2 dalį ir bylą jo atžvilgiu nutraukti.

8Kasatorius mano, kad nuosprendžiuose išdėstyti argumentai, kurių pagrindu padaryta išvada, kad yra įrodyta jo tiesioginė tyčia naudotis pavogtu turtu, nepagrįsti. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nuosprendį grindė manymu, kad kasatorius žinojo, jog motociklas, kurį jam davė pasinaudoti R. M., yra įsigytas nusikalstamu būdu. Šią išvadą teismai pagrindė tuo, kad kasatorius yra policijos pareigūnas, kuris žinojo apie eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. Matė, kad motociklas yra be valstybinių numerių, dokumentų, tačiau juo naudojosi ir jį saugojo. Kasatorius keitė parodymus, netikrino policijos duomenų bazėje, ar motociklas paieškomas, nors turėjo galimybę tai padaryti. Apie kaltės formą, rūšį, turinį, kaip ir kitus nusikalstamos veikos sudėties požymius, sprendžiama pagal faktines veikos aplinkybes. Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, anot kasatoriaus, negalima daryti kategoriškos išvados, kad jis žinojo apie turto įgijimą nusikalstamu būdu. Kasatorius mano, kad jis nebuvo reikiamai rūpestingas, pernelyg pasitikėjo R. M., palaikė su juo draugiškus santykius, nematė reikalo tikrinti motociklo duomenų bazėse, neturėjo pagrindo įtarti, kad motociklas R. M. nepriklausė, jis nežinojo, kad ant motociklo pritvirtintas valstybinis numeris yra išduotas ne tai transporto priemonei, motociklo rėmo numeris neturėjo jokių klastojimo požymių, užvedimo spynelė nebuvo sugadinta, kartu su motociklu kasatorius gavo ir jo raktus, R. M. sudarė kasatoriui įspūdį, jog jis tikrai yra teisėtas motociklo savininkas ir turi teisę disponuoti šiuo turtu, o visa tai nesudaro nusikaltimo, numatyto BK 189 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Kasatoriui buvo žinoma, kad R. M. užsiima prekyba automobiliais ir motociklais, nuolat juos perka, keičia, parduoda ir pan. kasatorius buvo įsitikinęs, kad R. M. legaliai įsigyja transporto priemones. Šią aplinkybę patvirtina kasatoriaus ir R. M. pokalbio įrašas, kuriame R. M. teigia nusipirkęs automobilį ir motociklą, giriasi sumokėjęs už juos dideles pinigų sumas. Teismai akcentavo, kad kasatorius keitė savo parodymus, nes pirminiuose parodymuose nenurodė, kad motociklą gavo iš R. M., nurodė, kad gavo jį iš kitų asmenų. Tačiau teismai akcentavo tik parodymų keitimo faktą, bet nevertino tokio veiksmo priežasčių – iš kasatorių sulaikiusių pareigūnų jis sužinojęs, kad jo naudotas motociklas vogtas, nenorėjo išduoti savo draugo ir nutylėjo, kad motociklą gavo iš R. M. Kasatorius pažymi, kad jo pirminiai parodymai negali būti laikomi jo kaltės įrodymu, nes jie nebuvo gauti BPK 188 straipsnio nustatyta tvarka, duodamas parodymus jis negalėjo pasinaudoti gynėjo pagalba, jam tuo metu nebuvo pareikštas pranešimas apie įtarimą. Teismai neatsižvelgė, kad naudojimosi motociklu metu jis nepadarė jokių veiksmų, kurie rodytų jo siekį įgyti motociklą savo nuosavybėn, išvengti sulaikymo ar kitaip apsunkinti šio daikto grąžinimą savininkui.

9Policijos pareigūno pareigų netinkamas vykdymas, jeigu toks būtų nustatytas, sudaro drausminio nusižengimo sudėtį. Važinėjimas motociklu, kuris nustatyta tvarka neįregistruotas, ir neturint su savim dokumentų, vertintinas kaip nerūpestingas elgesys, sudarantis ATPK 123 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį.

10Kasatorius teigia, kad išvados, apie tai, kad kasatorius žinojo apie naudojamo motociklo rinkos vertę, teismai iš visos negrindė jokiomis aplinkybėmis. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismai netyrė motociklo rinkos vertės, rėmėsi apytikre suma, nurodyta Švedijos bendrovės pareiškime vietos policijos įstaigai, ši informacija nebuvo tikrinta. Motociklas nebuvo naujas, jo vertė 2008 metais, palyginus su verte 2005 metais (kuomet jis buvo pavogtas), buvo ženkliai kritusi. Veikos kvalifikavimui pagal BK 189 straipsnio 2 dalį būtina nustatyti, kad turtas buvo didelės vertės jo naudojimo metu, o ne vagystės metu. Be to, buvo būtina nustatyti, kokia yra motociklo vertė Lietuvoje, o ne Švedijoje, nes kasatorius nuteistas už Lietuvoje padarytą nusikaltimą. Teismai motociklo vertės jo naudojimosi metu netyrė. Pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, kad motociklo savininkas yra draudimo bendrovė „Scorpio“, nes šiai įmonei motociklas niekada nepriklausė ir ji žalos nėra patyrusi. Ši įmonė tik atsiėmė motociklą veikdama pagal Švedijos bendrovės „Harley Davidson Švedija“ įgaliojimą.

11Prokuroras atsiliepimu į kasacinį skundą prašo E. M. kasacinį skundą atmesti. Prokuroras teigia, kad teismai, spręsdami E. M. kaltės klausimą, pagrįstai didelį dėmesį skyrė netiesioginiams įrodymams, kurie kartu su teismo nustatytais faktais ir išvadomis tarpusavyje sudarė logišką ir nuoseklią grandinę. Teismai pagrįstai pažymėjo E. M. asmenybės ypatumus – jo užsiėmimą, profesinį pasirengimą bei darbo pobūdį. Pasak E. M., R. M. jam aiškino, kad motociklą „Harley Davidson“ kažkas jam davė pasinaudoti, bet E. M. kaip pareigūnas žinojo, kad net ir paskolinta transporto priemonė turėjo būti laikinai (ar pastoviai) įregistruota Lietuvoje ir turėti laikiną (ar pastovų) registracijos pažymėjimą arba tinkamai įformintą panaudos sutartį. Tačiau jokių motociklo dokumentų jis net nematė. Be to, E. M., kaip policijos pareigūnui, vykdžiusiam kelių eismo priežiūrą ir turėjusiam užtikrinti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, turėjo sukelti pagrįstų įtarimų neregistruotos, be valstybinių numerių ir dokumentų brangios transporto priemonės nemotyvuotai ilgas laikymas kitame mieste, jo tėvo garaže, neaiškiomis aplinkybėmis „gauto“ valstybinio numerio ženklo tvirtinimas prie šio motociklo. Paneigtina kasatoriaus nuoroda į tai, kad jis padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 123 straipsnio 3 dalyje, nes jis ne tik ne vieną kartą vairavo vogtą transporto priemonę su jai nepriklausančiu valstybiniu numeriu, bet ir ilgą laiką laikė (saugojo) ją savo tėvo garaže, nesidomėjo tikru transporto priemonės statusu, nors dėl savo tarnybos turėjo realią galimybę tai padaryti (byloje įrodyta, kad E. M. turėjo teisę naudotis Lietuvos policijos bei Interpolo paieškomų transporto priemonių registrų duomenimis, kad R. M. prašymu policijos informacinėje sistemoje tikrino automobilį BMW), bandė nuslėpti nuo jį sulaikiusių pareigūnų tikrąsias motociklo atsiradimo pas jį aplinkybes. Kasatorius klaidina teismą nurodydamas, kad pasitikėjo savo draugu R. M., kuris „užsiima prekyba automobiliais ir motociklais“, nes duomenų, kad R. M. prekiavo transporto priemonėmis, baudžiamojoje byloje nėra. E. M. nurodo, kad teismai nepagrįstai rėmėsi jo pirminiais parodymais, kurie buvo gauti nesilaikant BPK 188 straipsnyje nustatytos tvarkos. Turimas omenyje jo paties pageidavimu, dar neatvykus gynėjui, savarankiškai surašytas paaiškinimas apie disponavimą motociklu „Harley Davidson“, kad jis neva pirko šį motociklą. Duomenų, kad šio paaiškinimo rašymo metu prieš E. M. buvo panaudoti neteisėti būdai, nėra. Todėl teismai pagrįstai šį rašytinį dokumentą pripažino įrodymu. Melagingai pateiktos motociklo įgijimo aplinkybės akivaizdžiai įrodo E. M. žinojimą, kad motociklas buvo gautas nusikalstamu būdu, priešingu atveju E. M. nebuvo prasmės meluoti ir slėpti tikrojo motociklo šeimininko. Visos nurodytos aplinkybės įrodo E. M. tiesioginę tyčią disponuojant didelės vertės nusikalstamu būdu įgytu turtu. Kaltinimo aplinkybė, kad motociklo vertė viršijo 250 MGL dydį, aiškiai įrodyta kitais bylos duomenimis. Kartu pažymima, kad teismo nuosprendžiuose nurodyta šios transporto priemonės vertė ne tik Švedijos, bet ir Lietuvos nacionaline valiuta. E. M. inkriminuoto nusikaltimo padarymo metu didelė turto vertė buvo lygi 32500 Lt. Byloje nustatyta, kad nusikaltimo dalykas – motociklas Harley Davidson FXDBI, pagamintas 2005 m., jo pirmos registracijos data – 2005 m. rugpjūčio 9 d., jis pagrobtas 2005 m. rugsėjo mėn., pas R. M. atsirado 2006 m. vasarą. Motociklo vertė jo pagrobimo metu nurodyta ne tik draudimo kompanijos pateiktame dokumente, bet ir teisinės pagalbos prašymo, gauto iš Švedijos Karalystės, medžiagoje. Šie dokumentai patvirtina, kad motociklo vertė jo vagystės metu sudarė 160 000 kronų, t. y. 59582, 40 Lt., kad motociklas buvo demonstruojamas parodose prekiautojams kaip pavyzdinis kompanijos Harley Davidson gaminys. Nuo motociklo pagaminimo iki jo atsiradimo pas R. M. ir E. M. praėjo mažesnis negu 1 metų laikotarpis. Iš byloje esančio transporto priemonės apžiūros protokolo, nuotraukų, jo aprašo matyti, kad motociklas yra puikios išvaizdos, tvarkingas, nesugadintas. Iš bylos medžiagos seka, kad motociklas buvo ilgą laiką neeksploatuotas, nuo 2006 m. rudens iki 2007 m. birželio 6 d. laikytas E. M. tėvo garaže. Abu kaltinamieji juo važinėjosi, kas patvirtina transporto priemonės tinkamumą eksploatacijai. Šie duomenys patvirtina, kad kasatorius disponavo nauja transporto priemone, kurios vertė nuo pradinės praktiškai nesiskyrė. Tačiau net įvertinus galimą motociklo amortizaciją, taikant protingumo ir proporcingumo kriterijus, jo vertė per nepilną vienerių metų laikotarpį negalėjo nukristi daugiau negu 47, 5 procento (28332 Lt) ir pasidaryti mažesne, negu 32500 lt. Ši nuostata patvirtinama ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ir finansų ministrų 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120/2000 m. balandžio 14 d. Nr. 101 patvirtintos „Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos“ rekomendacinėje lentelėje Nr. 1, p. 2.1. Šioje lentelėje nurodyta, kad nuo 1 iki 2 metų senumo motociklo likutinė vertė sudaro ne mažiau kaip 66 procentus jo pradinės vertės.

12Nuteistojo E. M. kasacinis skundas atmestinas.

13Dėl Baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 2 dalies taikymo

14Kasatorius skunde tvirtina, kad jo veikoje nėra tyčios, jo veiksmai nerūpestingi, dėl to jo padarytos veikos negalima kvalifikuoti pagal BK 189 straipsnio 2 dalį.

15BK 189 straipsnyje numatyta atsakomybė už įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą nusikalstamu būdu gauto turto, žinant, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu. Ši nusikalstama veika yra formalioji, t. y. nusikaltimas laikomas baigtu nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimosi juo arba jo realizavimo. Subjektyvioji nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimo ar realizavimo pusė pasireiškia tiesiogine tyčia, t. y. asmuo turi suprasti, jog įgyja nusikalstamu būdu gautą turtą, juo naudojasi arba jį realizuoja ir to norėti. Šiam nusikaltimui svarbu tai, kad kaltininkas žino, jog turtas, kurį jam perduoda naudotis kitas asmuo, yra gautas nusikalstamu būdu. Asmens žinojimas turi būti patvirtinamas byloje nustatytų aplinkybių visuma.

16Šioje byloje pirmosios instancijos teismas apie tai, jog E. M. žinojo, jog motociklas, kuriuo jis naudojosi gautas nusikalstamu būdu sprendė iš jo elgesio ir veiksmų bei nustatytų aplinkybių visumos. Tą pažymėjo ir apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs E. M. apeliacinį skundą. Byloje nustatyta, kad E. M. nusikaltimo darymo metu dirbo Vilniaus miesto VPK Eismo priežiūros tarnybos kelių patrulių rintinės kuopos būrio patruliu, buvo 2006-06-15 pasirašytinai supažindintas su Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos eismo priežiūros tarnybos kelių patrulių rinktinės kuopos būrio patrulio pareigybės aprašymu, patvirtintu Vilniaus miesto VPK viršininko 2006-05-25 įsakymu Nr. 10-V-232, pagal kurį privalėjo užtikrinti kelių eismo priežiūrą, nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevenciją (pareigybės 4 punktas) bei išaiškinti Kelių eismo taisyklių pažeidėjus (pareigybės aprašymo 6.2 punktas), saugoti viešąją tvarką ir užkirsti kelią nusikaltimams (pareigybės aprašymo 6.3 punktas), dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir dėl to neabejotinai žinojo reikalavimus, keliamus eksploatuojamoms Lietuvoje transporto priemonėms, tarp jų ir motociklams. E. M. žinojo, kad be valstybinio numerio, be dokumentų transporto priemonės eksploatacija negalima. Be to, tuo metu šis motociklas policijos buvo paieškomas, nes 2005 m. rugsėjo 17 d. buvo pavogtas Švedijoje. Byloje nustatyta, kad E. M. turėjo galimybę patikrinti duomenis apie paieškomas transporto priemones Interpolo automatizuotoje duomenų bazėje, tačiau naudodamasis dokumentų neturinčiu motociklu, gautu iš R. M., to nepadarė. Taigi, kasatoriaus išvada, kad ši faktinių aplinkybių grandinė rodo, jog jis elgėsi nerūpestingai, nepagrįsta. Šiuo atveju intelektualusis tyčios elementas pasireiškė tuo, kad nuteistasis suvokė atliekamų veiksmų pavojingumą, suprato, kad naudojasi nusikalstamu būdu gautu turtu būtent pagal savo dalykines savybes, darbo pobūdį ir profesinį pasirengimą. Jis be motociklo registracijos dokumentų, be motociklo valstybinio numerio juo naudojosi, važinėjo. Vėliau, 2006 m. rudenį, jis pats automobiliu priekaboje motociklą be dokumentų, be valstybinio numerio, nuvežė į Rokiškį ir ilgą laiką motociklą laikė tėvo garaže Rokiškio mieste. Jis pats savo automobiliu, kartu su R. M. nuvyko į Rokiškį, kur prie motociklo pritvirtino atsivežtą ne Lietuvos, bet kitos valstybės (JAV) valstybinį numerį ir šį motociklą jis pats atvairavo į Vilniaus miestą, kur toliau iki sulaikymo motociklu su kitos valstybės valstybiniu numeriu, be registracijos dokumentų, naudojosi. Teismai ištyrę byloje esančius visus įrodymus ir nustatę įvykio aplinkybes padarė pagrįstą išvadą, kad kasatorius žinojo, jog naudojosi motociklu, kuris buvo gautas nusikalstamu būdu.

17Kasatoriaus teiginys, kad teismai netyrė motociklo rinkos vertės, nepagrįsta. Aplinkybė, kad motociklo vertė viršijo 250 MGL dydį, įrodyta pirmosios instancijos teismo bylos duomenimis. Byloje nustatyta, kad motociklas Harley Davidson FXDBI, pagamintas 2005 m., jo vertė nurodyta ne tik draudimo kompanijos pateiktame dokumente, bet ir teisinės pagalbos prašymo, gauto iš Švedijos karalystės, medžiagoje. Nuo motociklo pagaminimo iki jo atsiradimo pas R. M. ir E. M. praėjo mažesnis negu vienerių metų laikotarpis. Byloje esantis transporto priemonės apžiūros protokolas, aprašas, nuotraukos patvirtina, kad motociklas yra puikios išvaizdos, tvarkingas, nesugadintas. Teismai analizavo duomenis dėl motociklo vertės, tai aptarė ir padarė pagrįstas išvadas. Šios ir kitos pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad kasatorius naudojosi motociklu, kurio vertė nuo pradinės praktiškai nesiskyrė.

18Visos teismų nustatytos aplinkybės sudaro logišką ir nuoseklią grandinę ir patvirtina, kad E. M. tyčia padarė BK 189 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Nuteistojo E. M. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Šioje byloje taip pat nuteistas R. M., tačiau dėl jo kasacinis skundas... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Greičiaus pranešimą ir... 6. E. M. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje, naudojosi... 7. Nuteistasis E. M. kasaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. Kasatorius mano, kad nuosprendžiuose išdėstyti argumentai, kurių pagrindu... 9. Policijos pareigūno pareigų netinkamas vykdymas, jeigu toks būtų... 10. Kasatorius teigia, kad išvados, apie tai, kad kasatorius žinojo apie... 11. Prokuroras atsiliepimu į kasacinį skundą prašo E. M. kasacinį skundą... 12. Nuteistojo E. M. kasacinis skundas atmestinas.... 13. Dėl Baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 2 dalies taikymo... 14. Kasatorius skunde tvirtina, kad jo veikoje nėra tyčios, jo veiksmai... 15. BK 189 straipsnyje numatyta atsakomybė už įgijimą, naudojimąsi arba... 16. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas apie tai, jog E. M. žinojo, jog... 17. Kasatoriaus teiginys, kad teismai netyrė motociklo rinkos vertės,... 18. Visos teismų nustatytos aplinkybės sudaro logišką ir nuoseklią grandinę... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 20. Nuteistojo E. M. kasacinį skundą atmesti....