Byla 2-292-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., A. V., R. Š., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ ir uždarajai akcinei bendrovei „PZU Lietuva“, tretieji asmenys Jurbarko rajono 2-ojo notarų biuro notaras A. G. ir Tauragės rajono 3-ojo notarų biuro notarė V. J., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, atmetė ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo.

62.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

83.

9Pareiškėja UAB „Čelta“ 2018 m. lapkričio 22 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015.

103.1.

11Pareiškėja prašymą iš esmės grindė tuo, kad sužinojo naują esminę aplinkybę, jog nebūta jokios preliminarios 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos, atitinkamai pareiškėja nebuvo su ja supažindinta. Be to, teigė, kad nurodytos preliminarios turto vertinimo ataskaitos realiai niekam nereikėjo, o bankas pasinaudojo tik įrašu apie preliminarią turto įvertinimo ataskaitą, jog pasitelktų kitą vertinimą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

155.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, kad pareiškėja per pusantrų metų pateikė 13 prašymų dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Teismas pažymėjo, kad ankstesni pareiškėjos prašymai dėl proceso atnaujinimo buvo netenkinti, prašymus atsisakyta priimti arba jie grąžinti nepašalinus prašymo trūkumų.

176.

18Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tuo, jog civilinė byla Nr. 2-634-614/2015 išnagrinėta neatskleidus bylos esmės, t. y. tinkamai neįvertinus kredito sutarties sąlygų. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad įvertinus ankstesnių Vilniaus apygardos teismo nutarčių, kuriose buvo sprendžiami klausimai dėl pareiškėjos prašymų dėl proceso atnaujinimo priėmimo, bei šioje byloje pateiktame prašyme nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus, matyti, jog pareiškėja prašymą grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan.

197.

20Taigi, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes yra įsiteisėjusi nutartis dėl atsisakymo atnaujinti procesą tais pačiais pareiškėjos nurodomais pagrindais, ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, nes teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

21III. Atskirojo skundo argumentai

228.

23Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį ir grąžinti pirmosios instancijos teismui (perduodant kitam teisėjui) nagrinėti pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

248.1.

25Pirmosios instancijos teismas pateikto prašymo visiškai nenagrinėjo, nepasisakė dėl ginčo esmės, o tik išdėstė chronologinę bylos nagrinėjimo teismuose eigą, nors turėjo siekti nustatyti materialią tiesą byloje, ištiriant visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimant teisingą sprendimą.

268.2.

27Nurodo, kad ginčo objektas iš esmės yra tai, jog teismai, nagrinėję civilinę bylą, kurios procesą pareiškėja prašo atnaujinti, nustatė, jog pareiškėja UAB „Čelta“ ir jos vadovas buvo supažindinti su preliminaria 2007 m. gegužės 28 d. UAB „Verslavita“ vertinimo ataskaita, nors, anot pareiškėjos, tokios ataskaitos net nėra buvę.

28Teismas

konstatuoja:

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

309.

31CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų.

3210.

33Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl prašymo atnaujinti procesą (ne)tapatumo

3411.

35Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūrėjimo būdas. Jį galima taikyti konstatavus vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas baigtinis. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti teismų priimtų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais. Dėl to procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014).

3612.

37Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti.

3813.

39Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti remdamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais, iš esmės nurodęs, kad jau yra įsiteisėjusi nutartis dėl atsisakymo atnaujinti procesą tais pačiais pareiškėjos nurodomais pagrindais, bei teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

4014.

41Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nurodė netinkamą atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisinį pagrindą, nes CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punkte nurodyti pagrindai taikytini sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Kita vertus, iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų matyti, kad teismas pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą iš esmės atsisakė priimti kaip teikiamą pakartotinai (CPK 374 straipsnis).

4215.

43CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad šiuo straipsniu siekiama, be kita ko, užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Būtų nepagrįsta priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

4416.

45Nagrinėjamu atveju apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėja pakartotinai, t. y. iš esmės tuo pačiu pagrindu, pateikė prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, nors dėl pareiškėjos pakartotinai nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas.

4617.

47Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad pareiškėja UAB „Čelta“ 2016 m. lapkričio 7 d. pareiškė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, remdamasi naujai jai paaiškėjusia aplinkybe, jog 2007 m. gegužės 28 d. atliktas turto vertinimas, kurio pagrindu buvo sudaryti byloje ginčyti sandoriai, yra įformintas kaip preliminari turto vertinimo ataskaita. Vilniaus apygardos teismas pareiškėjos prašymą išnagrinėjo, o įvertinęs pareiškėjos įvardintą naujai paaiškėjusią aplinkybę, 2017 m. vasario 14 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą (civilinės bylos Nr. A2-228-803/2017). Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-801-178/2017).

4818.

49Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant įsiteisėjusiems teismų procesiniams sprendimams dėl pareiškėjos nurodyto pagrindo (naujai paaiškėjusios aplinkybės – dėl 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos santykio ir reikšmės proceso atnaujinimui) procesui atnaujinti, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi atsisakytas priimti prašymas pripažintinas pakartotiniu prašymu atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu, todėl toks prašymas pateiktas neleistinai (CPK 374 straipsnis).

5019.

51Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstyti papildomi paaiškinimai, detalizavimai (dėl galimai nurodytos preliminarios 2017 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos neegzistavimo) nesudaro pagrindo juos laikyti naujomis ankstesniame prašyme nenurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, nes prašyme išdėstytų argumentų visuma leidžia spręsti, jog proceso atnaujinimo faktinis ir teisinis pagrindas liko iš esmės tas pats (dėl 2017 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos įvertinimo), todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą (nors ir nurodžius netinkamą atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisinį pagrindą).

5220.

53Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų taip pat nustatyta, kad pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 teikė jau daugiau kaip 25 kartus (vien pirmosios instancijos teismui), tačiau procesas taip ir nebuvo atnaujintas, o didžiąją daugumą prašymų atsisakyta priimti; pažymėtina, jog prašymus dėl proceso atnaujinimo tuo pačiu pagrindu, t. y. dėl 2007 m. gegužės 28 d. žemės sklypo vertinimo ataskaitos preliminarumo, pareiškėja teikė mažiausiai dar aštuonis kartus (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. A2-4319-653/2017; 2017 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. A2-5589-656/2017; 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. A2-6074-392/2017; 2017 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. A2-6052-450/2017, ir kt.), tačiau visus prašymus buvo atsisakyta priimti. Vien po skundžiamos nutarties priėmimo pareiškėja dar mažiausiai 7 kartus kreipėsi dėl nurodyto proceso atnaujinimo.

5421.

55Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

5622.

57Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu, priimtu... 6. 2.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta... 8. 3.... 9. Pareiškėja UAB „Čelta“ 2018 m. lapkričio 22 d. kreipėsi į Vilniaus... 10. 3.1.... 11. Pareiškėja prašymą iš esmės grindė tuo, kad sužinojo naują esminę... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsisakė priimti... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, remdamasis Lietuvos teismų... 17. 6.... 18. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Čelta“... 19. 7.... 20. Taigi, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos UAB... 21. III. Atskirojo skundo argumentai... 22. 8.... 23. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 24. 8.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas pateikto prašymo visiškai nenagrinėjo,... 26. 8.2.... 27. Nurodo, kad ginčo objektas iš esmės yra tai, jog teismai, nagrinėję... 28. Teismas... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. 9.... 31. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 32. 10.... 33. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 34. 11.... 35. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų... 36. 12.... 37. Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą... 38. 13.... 39. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl... 40. 14.... 41. Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios... 42. 15.... 43. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 44. 16.... 45. Nagrinėjamu atveju apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 46. 17.... 47. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta,... 48. 18.... 49. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant įsiteisėjusiems... 50. 19.... 51. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 52. 20.... 53. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų taip pat... 54. 21.... 55. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 56. 22.... 57. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 59. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....