Byla e2-1729-798/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokykla, atstovaujamos bankroto administratoriaus S. S., prašymą pripažinti bankrutavusios viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokykla bankrotą tyčiniu, suinteresuotas asmuo E. P

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokykla, atstovaujamos bankroto administratoriaus S. S., atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokykla, atstovaujamos bankroto administratoriaus S. S., prašymą pripažinti bankrutavusios viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokykla bankrotą tyčiniu, suinteresuotas asmuo E. P..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Atsakovė viešoji įstaiga (toliau – ir BVšĮ arba įstaiga) „Amicus“ teniso mokykla buvo įregistruota 2000 m. rugsėjo 6 d.; nuo 2000 m. rugsėjo 6 d. iki 2001 m. spalio 25 d. įstaigos vadovu buvo V. S., nuo 2001 m. spalio 25 d. iki 2001 m. gruodžio 22 d. T. J. R., o nuo 2001 m. gruodžio 22 d. iki 2005 m. birželio 7 d. E. P., kuris nuo 2005 m. birželio 7 d. iki 2016 m. liepos 5 d. ėjo įstaigos likvidatoriaus pareigas; įstaigos veikla – didmeninė ir mažmeninė sporto prekių ir žaislų prekyba.

82.

9Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla, bankroto administratoriumi paskirtas S. S.; ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. liepos 2 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi nuspręsta taikyti BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla supaprastintą bankroto procesą.

103.

11Atsakovės BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankroto administratorius S. S. kreipėsi į atsakovės bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymais pripažinti VšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankrotą tyčiniu ir buvusiam vadovui E. P. apriboti teisę penkerius metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

124.

13Nurodė, kad buvęs BVšĮ „Amicus“ teniso mokyklos vadovas E. P. netinkamai vykdė įstaigos steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su įstaigos valdymu, įstaigai esant nemokiai neinicijavo bankroto bylos ir iki šiol neperdavė bankroto administratoriui nei įstaigos steigimo, personalo valdymo, buhalterinės apskaitos ir kitų veiklos dokumentų, nei jokio įstaigos turto. Kadangi netinkamai saugojo įstaigos dokumentus (galimai jie buvo sulieti gruntiniais vandenimis), negalima visiškai nustatyti įstaigos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Bankroto administratoriaus turimi duomenys patvirtina, kad įstaiga sistemingai vengė mokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM), neteikė finansinių ataskaitų rinkinių. BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla verslas buvo perkeltas į UAB „Prosport.lt“, kuri buvo įsteigta po to, kai įstaiga nutraukė savo veiklą. UAB „Prosport.lt“ akcijos buvo perleistos E. P. šeimos nariams ir artimiems giminaičiams E. P. (dabar Giržadienei) ir L. P.. E. P. įmonės vadovu paskirtas praėjus mėnesiui po UAB „Prosport.lt“ įsteigimo. UAB „Prosport.lt“ vyr. finansininku paskirtas buvęs BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla vyr. finansininkas G. B.. Abiejų įmonių veiklos pobūdis bei verslas sutampa.

145.

15Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi pripažino BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankrotą tyčiniu; netenkino BVšĮ „Amicus“ teniso mokyklos bankroto administratoriaus S. S. prašymo dėl teisės eiti juridinio asmens vadovo pareigas apribojimo buvusiam BVšĮ „Amicus“ teniso mokyklos vadovui E. P..

166.

17Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutarties dalį, kuria BVšĮ „Amicus“ teniso mokyklos bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, panaikino ir klausimą dėl VšĮ „Amicus“ teniso mokyklos bankroto pripažinimo tyčiniu perdavė spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kadangi: i) ginčijama nutartimi VšĮ „Amicus“ teniso mokyklos bankrotas buvo pripažintas tyčiniu nenustačius priežastinio ryšio tarp netinkamo įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir įstaigos nemokumo ar jos turtinės padėties esminio pabloginimo; ii) tinkamam šio klausimo išsprendimui būtina įvertinti apelianto 2017 m. lapkričio 4 d. dokumentų perdavimo–priėmimo aktu bankroto administratoriui perduotų įstaigos veiklos dokumentų, kuriuose gali būti reikšmingų duomenų apie įstaigos turėtą turtą ir įsipareigojimus, o taip pat apelianto pareigos išsaugoti įstaigos turtą vykdymą, turinį.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymo dėl VšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankroto pripažinimo tyčiniu netenkino; priteisė iš pareiškėjos viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokyklos mokykla bankroto administravimo lėšų suinteresuotajam asmeniui E. P. 338,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Dėl suinteresuoto asmens (likvidatoriaus) pareigų tinkamo vykdymo

228.

23Teismas konstatavo, jog pagal byloje esančius duomenis, visos įstaigos skolos susidarė iki 2004 m., o duomenų, kad jos būtų didėjusios po 2005 m., kai buvo registruotas likviduojamos įstaigos statusas, byloje nėra. Taip pat nėra jokių duomenų, kad po 2005 m. įstaiga būtų sudariusi kokius nors sandorius.

249.

25Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens E. P. ir jo atstovo paaiškinimai (2018 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio metu) bei 2018 m. birželio 6 d. rašytiniai paaiškinimai leidžia daryti išvadą, kad VšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankrotą lėmė verslo nesėkmė. Šios išvados teismas priėjo įvertinęs suinteresuotas asmens paaiškinimus, UAB „Amicus verus“ buhalterinę apskaitą vedančios UAB „MGI In Salvo“ 2018 m. birželio 5 d. raštą ir 2002 m. sausio 15 d. sutartį dėl bendradarbiavimo įsigyjant sporto prekes, kuria atsakovė įsipareigojo atsiskaityti iš UAB „Amicus verus“, kitus finansinius įsipareigojimus, taip pat informaciją apie UAB „Amicus verus“ iš VšĮ „Amicus“ teniso mokykla perduotas prekes 2012 m. pab., kurios visiškai nesusiję su bendrovės vykdyta su kelionėmis ir turizmu susijusia veikla. Teismas sprendė, kad ūkinėmis operacijomis atsakovė mažino įsiskolinimus kreditorei UAB „Amicus verus“, kuri sutiko skolą įskaityti turtu. Vykdydama bendradarbiavimo sutartį UAB „Amicus verus“ atliko pavedimus tiesiogiai į atsakovės banko sąskaitą. Skolos vėliau buvo padenginėjamos įvairiais mokėjimais už UAB „Amicus fortis“ prievoles. Tuo tarpu iš 2018 m. birželio 5 d. VSDFV pateiktos pažymos duomenų teismas nustatė, kad atsakovės susidariusi 2002 m. gruodžio 13 d. 8 410,00 Lt skola buvo likviduojama 2002 m. gruodžio 30 d. (5 950,00 Lt), 2003 m. sausio 22 d. (132,00 Lt) ir 2003 m. vasario 25 d. (608,00 Lt), dėl to teigti, jog iki tol atliktais mokėjimais ar turto perdavimu už skolas buvo pažeistas atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumas, nėra pagrindo.

2610.

27Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumos teismas padarė išvadą, kad suinteresuotas asmuo, nors ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo, bet siekė atsiskaityti su kreditoriais iš esamų resursų (prekių), mažino darbuotojų skaičių, kol juos visus atleido, skolino savo ir ieškojo iš savo artimos aplinkos asmenų pinigines lėšas įstaigos finansinei situacijai stabilizuoti. Aplinkybę, kad įstaiga nepaisant to vis tiek nesugebėjo išspręsti savo finansinių problemų, atsižvelgiant į visas nustatytas aplinkybes, teismas vertino ne kaip bendrovės privedimą prie bankroto tyčia, o kaip verslo nesėkmę. Pažymėjo, kad įstaigos kreditoriai iki 2016 m. neinicijavo bankroto procedūrų. Nesant byloje jokių duomenų, leidžiančių teigti, kad, suinteresuotam asmeniui nesikreipiant dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo, įstaigos turtinė padėtis buvo bloginama, atsiskaitinėjama su pasirinktiniais kreditoriais pažeidžiant atsiskaitymų eiliškumą, slepiamas ar eikvojamas įstaigos turtas, byloje neįrodyta, jog netinkamas suinteresuoto asmens, kaip likvidatoriaus, pareigų vykdymas konkrečiu atveju būtų susijęs priežastiniu ryšiu su įstaigos nemokumu ar esminiu jos padėties pabloginimu. Visų bylos aplinkybių kontekste teismas nenustatė, kad bankrutavusios įstaigos sudarytais sandoriais bei kitokia šios įstaigos veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama nemokumo, o įstaigai faktiškai tapus nemokia, tolesniais veiksmais nesiekta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį.

2811.

29Teismas atmetė kaip neįrodytus bankroto administratoriaus teiginius dėl galimo įstaigos veiklos, turto ar darbuotojų perkėlimo. Jie paneigti jau nustatytomis aplinkybėmis dėl įstaigos turto panaudojimo išimtinai atsiskaitymui su įstaigos kreditoriais, taip pat ir VSDFV. Tuo tarpu 2002 m. balandžio 9 d. atsakovės sandoris perimant UAB „Amicus Fortis“ 222 816,92 Lt skolą bankui Hansa LTB, kaip nurodė suinteresuotas asmuo, sudarė galimybes pirkti patalpas, adresu Kirtimų g. 57A, Vilniuje, kurios bankui buvo įkeistos. Šios 585 kv. m. ploto sandėliavimo patalpos 2002 m. gruodžio 31 d. pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. AK-7916 buvo parduotos S. K., kartu jam perleidžiant ir atsakovės skolinį įsipareigojimą AB Swedbank (įkaito turėtojui), kurį jis įvykdė, panaikindamas atsakovės skolą už patalpų įsigijimą. Teismo vertinimu, šios aplinkybės taip pat negali būti vertinamos kaip tyčinį įstaigos bankrotą patvirtinantis suinteresuoto asmens veiksmas.

30Dėl įstaigos finansinių dokumentų neperdavimo

3112.

32Teismas iš VšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankroto bylos duomenų nustatė, kad suinteresuotas asmuo neteikė nei teismui, nei bankroto administratoriui bankrutuojančios įstaigos finansinės atskaitomybės dokumentų. Suinteresuotasis asmuo paaiškino, kad jo gyvenamojoje vietoje, kurioje buvo laikomi įstaigos dokumentai, 2014 m. kovo 30 d. šie dokumentai buvo sulieti vandeniu dėl šalia vykdomų statybos ir kasinėjimo darbų, pažeidus drenažo sistemą, dėl kurios gruntinis vanduo pradėjo kauptis namo rūsyje. 2017 m. lapkričio 16 d. suinteresuotas asmuo ir bankroto administratorius pasirašė 2017 m. lapkričio 4 d. dokumentų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo buvo perduoti 63 segtuvai, t. y. duomenys apie įmonės veiklą 2000–2003 m. Šalys patvirtino ir iš pateiktų fotonuotraukų byloje matyti, kad segtuvai su įstaigos dokumentais yra iš dalies sulieti vandeniu. Teismo vertinimu nėra pagrindo spręsti apie įstaigos tyčinį bankrotą, nors aptarti dokumentai bankroto administratoriui buvo perduoti tik po klausimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimo teisme. Teismo posėdžio metu bankroto administratorius paaiškino, kad jam perduoti dokumentai leidžia spręsti tik apie 2000–2003 m. įstaigos veiklą, tačiau, kaip jau minėta, BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla po 2005 m. jokios veiklos nebevykdė, o suinteresuotas asmuo patvirtino, kad įstaigos veikla buvo nutraukta dar anksčiau, todėl tikėtina, kad suinteresuotas asmuo bankroto administratoriui perdavė visus turėtus dokumentus, nors ir pavėluotai, tačiau savo pareigą įvykdė. Teismo nustatytas aplinkybes papildomai patvirtino ir Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. gruodžio 22 d. patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti atlikto mokestinio patikrinimo 2001-09-06 – 2004-12-31 metų laikotarpiu duomenys – VšĮ „Amicus“ teniso mokykla nuo 2003 m. birželio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. veiklos nevykdė. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad po veiklos nutraukimo įstaiga būtų prisiėmusi naujus įsipareigojimus ar sudariusi sandorius. Priešingai, dvejų kreditorių reikalavimai atsirado iki 2004 m. Duomenų apie kitų kreditorių reikalavimus byloje nėra. Be to, galimų skolų, susidariusių iki įstaigos veiklos nutraukimo, išieškojimui jau yra suėję senaties terminai. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas sprendė, kad BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankrotui pripažinti tyčiniu pagrindų nenustatyta, todėl pareiškėjo prašymą dėl įstaigos bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

3413.

35Teismas, atmetęs bankroto administratoriaus pareiškimą, suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo administravimo išlaidoms skirtų lėšų priteisė šias bylinėjimosi išlaidos: už atstovavimą teisme 300,00 Eur išlaidų ir 38,28 Eur išlaidų už VĮ „Registrų centras“ suteiktas paslaugas.

36III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3714.

38Atskiruoju skundu atsakovė BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla, atstovaujama bankroto administratoriaus S. S., prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti BVšĮ „Amicus“ bankrotą tyčiniu.

3915.

40Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

4115.1.

42Dėl pareigos perduoti bankrutuojančios įstaigos dokumentus nevykdymo. Dokumentai buvo perduoti nesilaikant buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su įmonių dokumentų perdavimu, reikalavimų. Perduoti dokumentai yra susiūti popieriaus pluoštai, todėl jų negalima vadinti segtuvais ar bylomis. Administratorius iš gautų dokumentų nustatė, kad šių dokumentų pagalba negalima atkurti visų apskaitos registrų (ir Didžiosios knygos, kasos operacijų). Pažymi, kad dar 2005 m. gruodžio 22 d Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos akte Nr. 19-05-10-56 nurodoma, kad įstaigos direktorius E. P. pateikė tik dalį dokumentų. Jam buvo duotas nurodymas atstatyti, suvesti kasos dokumentus, pateikti buhalterinės apskaitos registrus, sandėlio dokumentus, nepateiktas deklaracijas prekių inventorizacijos aktus ir kt. dokumentus, tačiau E. P. nurodymo neįvykdė. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismui pateiktuose 2018 m. gegužės 8 d. rašytiniuose paaiškinimuose šias aplinkybes nurodė, tačiau skundžiamajam nutartimi teismas dėl minėtų aplinkybių nepasisakė. Taigi, teismas netyrė ir neišnagrinėjo administratoriaus pateiktų rašytinių įrodymų, atitinkamai ignoravo Lietuvos apeliacinio teismo nurodymą pirmosios instancijos teismui.

4315.2.

44Dėl įstaigos nemokumo datos nustatymo . Kaip minėta, administratorius, pateikęs teismui rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, nurodė įstaigos faktinio nemokumą datą – 2003 m. sausio 1 d. 2018 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo E. P. paaiškino, kad po to, kai Vilniaus Akropolio prekybos centrui (toliau – ir PC) nesumokėjo nuomos mokesčio, įstaiga buvo išvaryta iš turimų patalpų, liko su nelikvidžiomis prekėmis ir su skolomis, kurių neturėjo iš ko sumokėti, t. y. nuo 2002 m. lapkričio mėn. Taigi, buvęs vadovas patvirtino faktinę aplinkybę, jog įstaiga nemokia tapo dar anksčiau, nei nustatė administratorius. Įstaigos finansinės atskaitomybės dokumentai nei 2002 m. gruodžio 31 d., nei anksčiau nebuvo sudaryti. Apeliantės nuomone, nuo įstaigos nemokumo datos nustatymo mokėjimai kreditoriams ir prekių realizavimas turėjo būti sustabdyti ir inicijuojama bankroto byla. Mokėjimai pasirinktiems kreditoriams ar prekių už mažesnę nei rinkos kaina perleidimas įmonėms, susijusioms su suinteresuotu asmeniu, traktuotinas, kaip tyčinio bankroto požymis.

4515.3.

46Dėl įstaigos veiklos nutraukimo . Įstaigos veiklos datos nutraukimą įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys traktuoja įvairiai. Įstaigos dalininkė L. P. įsakyme apie įstaigos likvidavimą nurodo, kad įstaiga veiklą (aktyvią komercinę veiklą) nutraukė 2004 m. sausio mėn. VMI patikrinimo akte nurodyta, jog įstaiga veiklos nevykdė nuo 2004-01-01 iki 2004-04-22. Administratoriaus vertinimu, įstaigos veiklos nutraukimo data nagrinėjamai bylai reikšmės neturi. Pažymi tai, jei įstaiga aktyvią komercinę veiklą nutraukė nuo 2003 m. sausio 1 d., tai reiškia, kad PVM nepriemoka VMI susiformavo iki šios datos. Tokia išvada yra reikšminga bylai, vertinant įstaigos nemokumą, o ypač VMI išvadas apie turto nebuvimą ir skolos priverstinio išieškojimo veiksmų negalimumą.

4715.4.

48Dėl skolos VSDFV ir mokestinių skolų susidarymo . Byloje esanti VSDFV Kauno skyriaus pažyma patvirtina, kad skola VSDFV pradėjo didėti 2002 m. lapkričio mėn. Nuo šios datos buvo atlikti atskiri mokėjimai, tuo pačiu perleidžiant turtą mažesne nei rinkos kaina susijusioms įmonėms. Tokie veiksmai vertintini kaip vadovo sąmoningas veiksmas, didinant skolą kreditorei VSDFV. Akcentuoja ir VMI reikalavimo susidarymo ir jo nurašymo aplinkybės. 2005 m. patikrinimo akto duomenims vėliausiai 2003 m. gruodžio 31 d. įstaigos skola VMI buvo 6 036,55 Eur. Tačiau buvo nurašyta 22 620,05 Eur skola valstybės biudžetui. Tai reiškia, kad didžioji įstaigos skola susiformavo iki 2003 m. sausio 1 d., arba po to kai įstaiga formaliai nutraukė savo veiklą ir kai tuo pat metu suinteresuotas asmuo organizavo išlikusio įstaigos turto išpardavimą ir dėl to valstybės biudžetui padaryta žala, o ne dėl to, kad kažkas sąmoningai ar nesąmoningai netinkamai vykdė priverstinį išieškojimą iš įstaigos turto. Administratoriaus teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta kaip ir kada susidarė skola valstybės biudžetui, kad 22 620,05 Eur skola buvo nurašyta dėl to, jog pasibaigė priverstinio išieškojimo senaties terminas. Administratoriaus teigimu, kai įstaiga tapo nemokia suinteresuotas asmuo perleido turtą už savikainą ir grąžino skolas pasirinktiems kreditoriams; o valstybės biudžetui negrąžino 22 620,05 Eur. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė tik tai, kad VMI pateikė pažymą, jog įstaiga neskolinga valstybės biudžetui.

4915.5.

50Dėl nelikvidaus bei nekilnojamojo turto realizavimo ir skolų mokėjimo . Šiuo klausimu administratorius rašytiniuose paaiškinimuose nurodė (ir pateikė rašytinius įrodymus) apie prekių ir kito turto perleidimą įmonėms, susijusioms su įstaigos vadovu giminystės ar santuokiniais ryšiais. E. P. skolas mokėjo pasirinktiems kreditoriams. Jis privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo, o išlikusį turtą perduoti bankroto administratoriui, kuris jį realizuotų ir tenkintų kreditorių reikalavimus ĮBĮ nustatyta tvarka. 2018 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio metu E. P. nurodė, kad žlugus įstaigos verslui, kai ji tapo nemokia, prekės už savikainą buvo perleistos už skolą L. P. vadovaujamai įmonei „Amicus verus“, o UAB „Prostafus“ buvo įsteigta tam, kad per ją būtų realizuotos tapusios nemokia įstaigos prekės, perleistos UAB „Amicus verus“; UAB „Prostafus“ sukūrė verslininkas Skobas, jos akcininkai buvo E. P. ir jo sutuoktinė L. P.. Pirmosios instancijos teismas dėl šių suinteresuotų asmenų veiksmų skundžiamojoje nutartyje irgi nepasisakė.

5115.6.

52Dėl teismo veiksmų. Administratoriaus nuomone, pirmosios instancijos teismas neįvertino visų administratoriaus į bylą pateiktų rašytinių paaiškinimų ir įrodymų bei posėdžio metu šalių duotų paaiškinimų, teismas selektyviai atrinko kelias aplinkybes bei rėmėsi išimtinai tik E. P. advokato duotais paaiškinimais, todėl priėmė nepagrįstą nutartį.

5316.

54Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo E. P. prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5517.

56Nurodo, kad teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo įstaigos nemokumo datos 2002 m. nenurodė ir negalėjo nurodyti – jis nurodė tik priežastį, dėl ko iškilo kliūtys verslui – 2002 m. ar 2003 m. pradėjo mažėti įstaigos generuojamos pajamos; po nuomos sutarties su Vilniaus Akropolio PC nutraukimo 2002 m. lapkričio mėn. jis susirinko turimas prekes (kurių buvo labai daug) ir siūlė visiems kreditoriams, bet niekas nenorėjo prekių; perdavė nelikvidžias prekes UAB „Amicus Verus“ (už 100 000,00 Lt). Nei 2002 m. lapkričio mėn., nei 2003 m. sausio 1 d. įstaigos būsena dar nebuvo pasiekusi nemokumo. Tokią išvadą patvirtina ir apelianto į bylą pateiktas 2005 m. gruodžio 22 d. VMI patikrinimo aktas. Akcentuoja, jog apeliantė nemokumo momentą įrodinėja 2002 m. pab., ir tuo argumentu remiasi prašydama pripažinti bankrotą tyčiniu, nes tuo metu nebuvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantė neįrodė mokėjimų eiliškumo (neteisėto nemokėjimo kreditorei VSDFV) pažeidimo fakto, o taip pat ir kitų alternatyvių tyčinio bankroto sąlygų. Taip pat nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į apeliantės rašytinius paaiškinimus ir įrodymus. Teismas pagrįstai konstatavo, kad įstaigos skola VSDFV buvo mažinama. Teismas taip pat vertino ir kitus apeliantės rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus argumentus dėl prievolių vykdymo už trečiuosius asmenis, skolų perėmimo sandorius, nelikvidaus turto pardavinėjimo. Suinteresuotas asmuo, turėdamas nelikvidžių prekių, jas už savikainą (100 000,00 Lt) perleido už skolą UAB „Amicus Verus“ pagal byloje pateiktas PVM sąskaitas faktūras. ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalis nustato pareigą bankroto administratoriui ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Kreditorių reikalavimai yra susidarę daug seniau, nei įstatymų nustatyti senaties terminai.

57Teismas

konstatuoja:

58IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Dėl bylos ribų

6018.

61Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva.) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

62Dėl atskirojo skundo netenkinimo

6319.

64Dėl įstaigos nemokumo fakto nustatymo. Pripažįstant bankrotą tyčiniu svarbus bendrovės nemokumo fakto nustatymas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.). Tačiau pažymėtina ir tai, kad nagrinėjančiam bylą teismui privalomą reikšmę turi įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės, tačiau tai nevaržo teismo kitaip negu ankstesnėje byloje aiškinti taikytiną nagrinėjamoje byloje įstatymą ar kitaip teisiškai kvalifikuoti ankstesnėje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-639/2013).

6520.

66Nustatyta, jog VšĮ „Amicus“ teniso mokykla nemokumas yra konstatuotas res judicata galią turinčioje (įsiteisėjusioje) Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1990-555/2016 (dabar Nr. eB2-379-555/2018), kuria nustatyta, jog kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didėjo nuo 2002 m. IV ketvirčio ir įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016 m. balandžio 14 d. sudarė 7 161,73 Eur, iš jų: 6 550,21 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 611,10 Eur delspinigių; draudėjas paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokas priskaičiavo 2003 m. I ketvirtį, visus darbuotojus atleido 2004 m. I ketvirtį. Minėtoje civilinėje byloje Nr. eB2-379-555/2018 pateiktame ieškinyje pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius taip pat nurodė nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes, jog nuo 2003 m. sausio 8 d. taikė priverstinio poveikio priemones (teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nurašyti nesumokėtas įmokas iš draudėjo sąskaitų), tačiau šios priemonės neįvykdytos; paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos mokėtos 2003 m. vasario 25 d.; duomenų apie įstaigos teiktus finansinės atskaitomybės dokumentus nėra, įstaiga jokio registruoto turto neturi, veiklos nevykdo. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-296-823/2018 iš esmės konstatavo tas pačias aplinkybes: įstaigos skola kreditorei VSDFV Kauno skyriui pradėjo didėti nuo 2002 m. IV ketvirčio, VSDFV Kauno skyrius 2003 m. balandžio 25 d. sprendimu skolos išieškojimas perduotas antstoliui ir skola priverstine tvarka neišieškota, draudimo įmokos paskutinį kartą sumokėtos 2003 m. vasario 25 d., o nuo 2014 m. I ketvirčio visi įstaigos darbuotojai buvo atleisti. Kreditorės AB „TEO LT“ reikalavimas susidarė 2003–2004 m. Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. gruodžio 22 d. patikrinimo aktu Nr. 19-05-10-56 (toliau – ir VMI patikrinimo aktas) konstatuota, kad pagal pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus bei Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas deklaracijas įstaiga nuo 2003 m. birželio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. veiklos nevykdė; nuo 2005 m. birželio 1 d. turi likviduojamos įstaigos statusą. Juridinių asmenų tvarkytojo registro teikiamais duomenimis, likviduojamos įstaigos faktas įregistruotas 2005 m. birželio 7 d., suinteresuotas asmuo E. P. nuo 2005 m. birželio 7 d. iki 2016 m. liepos 5 d. ėjo įstaigos likvidatoriaus pareigas. Administratoriaus rašytinų paaiškinimų duomenimis apeliantės 2004 m. mokestinė nepriemoka kreditorei VMI buvo nurašyta, nes 2012 m. suėjo mokestinių nepriemokų priverstinio išieškojimo terminai.

6721.

68Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad VšĮ „Amicus“ teniso mokykla nuo 2003 m. sausio 1 d. veikė nuostolingai. Šią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro įvertinęs faktines aplinkybes, jog nuo 2003 m. sausio 8 d. VSDFV taikė priverstinio poveikio priemones, kurios liko neįvykdytos ir draudimo įmokų įstaiga nuo 2003 m. vasario 25 d. nemokėjo VSDFV įmokų, o nuo 2004 m. I ketvirčio visi įstaigos darbuotojai buvo atleisti. Daugiau byloje įrodymų, galinčių patvirtinti arba paneigti VšĮ „Amicus“ teniso mokykla nuostolingo veikimo laikotarpį, nėra (CPK 178 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002m. birželio19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.).

6922.

70Atskiruoju skundu teigiama, kad įstaiga nemokia tapo dar anksčiau nei nustatė administratorius (2003 m. sausio 1 d.), kadangi teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo patvirtino faktinę aplinkybę, jog įstaigos nemokumas atsirado nuo 2002 m. lapkričio mėn., kai įstaiga nesumokėjo nuomos mokesčio, liko su nelikvidžiomis prekėmis ir su skolomis, kurių neturėjo iš ko sumokėti. Be to skola VSDFV taip pat pradėjo didėti 2002 m. lapkričio mėn. Aplinkybės dėl apeliantės veiklos nuostolingumo nuo 2002 m. kovo mėn. yra išdėstytos ir administratoriaus 2018 m. balandžio 26 d. rašytiniuose paaiškinimuose. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo paaiškina, kad įstaiga 2002–2003 metų laikotarpiu negalėjo būti nemoki, nes turėjo daug prekių ir pardavinėjo, kad galėtų dengti įsipareigojimus kreditoriams.

7123.

72Akcentuotina, jog teismo nustatytas atsakovės veiklos nuostolingumas nuo 2003 m. pradžios arba bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės, kad įstaigos nuostolingumas pradėjo didėti nuo 2002 m. pradžios savaime nereiškia VšĮ „Amicus“ teniso mokykla tyčinio bankroto nurodytu laikotarpiu, kadangi bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti bendrovės (šiuo atveju įstaigos) bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, nurodytus ĮBĮ 20 straipsnyje. Ne bet kokie veiksmai, apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse, yra pakankami tyčiniam bankrotui konstatuoti, bet tik tie, kurie iš esmės pablogino nemokios įmonės (įstaigos) padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Taip pat kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).

7324.

74Bankroto administratorė prašymą pripažindinti VšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankrotą tyčiniu grindžia šiomis aplinkybėmis: įstaigai esant nemokiai vadovas E. P. privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos neįvykdė, taip pat E. P. skolas mokėjo pasirinktiems kreditoriams savo nuožiūra, o prekės ir kitas turtas buvo perleisti įmonėms, susijusioms su apeliantės vadovu giminystės ar santuokiniais ryšiais; buvęs įstaigos vadovas tinkamai neišsaugojo ir neperdavė visų dokumentų, todėl nėra galimybės atkurti visus apskaitos registrus, Didžiosios knygos, kasos operacijų.

7525.

76Dėl įstaigos vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo . Remiantis ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalimi, šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas. Juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose gali būti nustatyti bankroto proceso ypatumai. Taigi, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įstaigai tapus nemokia, yra saistomi ir viešosios įstaigos vadovas bei savininkas (savininkai), kadangi Viešųjų įstaigų įstatyme nėra nustatyti kokie nors bankroto proceso ypatumai.

7726.

78Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Pažymėtina, jog tiek pagal buvusį reglamentavimą (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.), tiek pagal esamą reglamentavimą (nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį) įmonės vadovui ar kitiems asmenims pagal kompetenciją nustatyta ne tik teisė, bet ir pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki bei jie nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Tokios pareigos pažeidimas gali būti vertinamas kaip tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

7927.

80Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 6 dalį (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2007-02-08) priėmus nutarimą dėl likvidavimo, viešoji įstaiga įgyja likviduojamos viešosios įstaigos statusą ir likvidatorius įgyja valdymo organų teises ir pareigas ne vėliau kaip pirmą dieną po įstatuose nustatyto veiklos laikotarpio pabaigos. Likvidatoriaus kompetencija nustatyta Viešųjų įstaigų įstatymo 18 straipsniu (redakcija, galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2007-02-08). Likvidatorius turi viešosios įstaigos vadovo ir kito valdymo organo, jei šis sudaromas, teises ir pareigas. Likvidatoriui keliami tie patys reikalavimai kaip ir viešosios įstaigos vadovui (Viešųjų įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis). Be kitų šiame Įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, viešosios įstaigos likvidatoriui priskiriamos šios pareigos:1) pranešti juridinių asmenų registrui apie sprendimą likviduoti viešąją įstaigą ir duomenis apie likvidatorių; 2) paskelbti šio Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytą informaciją; 3) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios viešosios įstaigos balansą; 4) baigti vykdyti viešosios įstaigos prievoles, atsiskaityti su viešosios įstaigos kreditoriais; 5) pareikšti reikalavimus viešosios įstaigos skolininkams;6) perduoti likusį viešosios įstaigos turtą šio Įstatymo nustatyta tvarka; 7) sudaryti viešosios įstaigos likvidavimo aktą; 8) perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka; 9) pateikti juridinių asmenų registrui viešosios įstaigos likvidavimo aktą bei kitus dokumentus, kurių reikia likviduotai viešajai įstaigai išregistruoti (Viešųjų įstaigų įstatymo 18 straipsnio 2 dalis). Taigi, nuo 2005 m. birželio 7 d. suinteresuotas asmuo E. P. įgijo Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytas (nurodytas) teises ir pareigas. Pagal ĮBĮ 7 straipsnio 1 dalį, jeigu tuo metu, kai įmonė likviduojama įmonių veiklą reglamentuojančių kitų įstatymų nustatyta tvarka, išaiškėja, kad ji negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų, įmonės likvidatorius privalo nedelsdamas sustabdyti visus mokėjimus ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios būklės nustatymo dienos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

8128.

82Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad apeliantės finansiniai sunkumai prasidėjo iki jos likvidavimo, t. y. nuo 2003 m. pradžios. 2003–2004 metų laikotarpiu įstaiga veiklos nevykdė. Apie blogą finansinę padėtį suinteresuotam asmeniui įstaigos likvidavimo metu (nuo 2005 m. birželio 7 d.) buvo žinoma arba turėjo būti žinoma, tačiau jis nuo 2003 m. pradžios ir įstaigos likvidavimo metu nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo VšĮ „Amicus“ teniso mokykla. Bankroto bylą inicijavo kreditoriaus VSDFV Kauno skyrius. Tačiau vien prievolės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimo konstatavimas, negali būti pakankamas tyčiniam bankrotui preziumuoti. Bankroto bylos neinicijavimas reiškia įmonės skolų didinamą ir įsipareigojimų kreditoriams didėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

8329.

84Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo paaiškina, kad po nuomos sutarties su Vilniaus Akropolio PC nutraukimo (2002 m.), įstaiga turėjo labai daug prekių, tačiau neturėjo apyvartinių lėšų. Dėl to siūlė visiems kreditoriams už skolas prekes, bet jie atsisakė. Todėl nuo 2003 m. įstaiga išpardavinėjo 809 190,00 Lt vertės turtą su tikslu atsiskaityti su kreditoriais. 2005 m. gruodžio 22 d. VMI patikrinimo aktu konstatuota, kad įstaiga 2003 m. (iki 2003-12-31) deklaravo pardavimo ( - ) 927,00 Lt sumai, t. y. pardavė prekių 809 190,00 Lt sumai nuo kurios 21 proc. pardavimo PVM. Iš VMI patikrinimo akto duomenų lentelės matyti, kad įstaiga 2000–2003 metų laikotarpiu deklaravo 80 319,00 Lt išmokų darbuotojams per šį laikotarpį išskaitė ir sumokėjo į biudžetą 29 569,00 Lt fizinių asmenų pajamų mokesčio ir tik 2003 m. gruodžio 31 d. susikaupė 147,00 Lt minėto mokesčio nepriemoka. Taigi, įstaigoje buvo turto, iš kuriuo buvo dengiami pradelsti įsipareigojimai kreditoriams. Pirmosios instancijos teismas iš 2018 m. birželio 5 d. VSDFV pažymos duomenų nustatė, kad apeliantės skola susidarė 2002 m. gruodžio 13 d. (8 410,00 Lt), kuri buvo iš dalies dengiama: 2002 m. gruodžio 30 d. (5 950,00 Lt), 2003 m. sausio 22 d. (132,00 Lt) ir 2003 m. vasario 25 d. (608,00 Lt).

8530.

86Kadangi įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu sukelia itin reikšmingas teisines pasekmes asmenims, pripažintiems atsakingais už tyčinį bankrotą, todėl įrodinėjimo standartas šios kategorijos bylose yra aukštesnis (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje 2-1073-330/2018).

8731.

88Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto administratorius neįrodė aplinkybių, kad nuo 2003 m. pradžios buvęs įstaigos vadovas (nuo 2005 m. likvidatorius) atliko tyčinius veiksmus, kuriais sąmoningai didino kreditorių reikalavimus ir / arba siekė išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad suinteresuotas asmuo 2003 metų laikotarpiu vykdė atsiskaitymus su įstaigos kreditoriais iš turimų atsargų (prekių). Atkreiptinas dėmesys į administratoriaus rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, kad 2002 m. kovo–birželio mėnesiais kreditoriai VSDFV (1 688,00 Lt ir 10 031,00 Lt), Kauno teritorinė muitinė (19 747,00 Lt) iš įstaigos banko sąskaitos nurašė lėšas. Taigi, 2002 m. kovo–birželio mėnesiais įstaiga turėjo lėšų, iš kurių priverstine tvarka vykdė įsipareigojimus. Atsiskaitymo su kreditoriais aplinkybes patvirtina ir faktas, jog Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi patvirtintas BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla tik dviejų kreditorių reikalavimai: antros eilės VSDFV Kauno skyriaus 7 161,73 Eur ir trečios eilės AB „TEO LT“ 432,16 Eur.

8932.

90VMI patikrinimo aktu konstatuotos anksčiau susidariusios (iki likvidavimo) mokesčių nepriemokos, todėl apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog pagal byloje esančius duomenis visos įstaigos skolos VMI susidarė iki 2005 m., o duomenų, kad jos būtų didėjusios po 2005 m. birželio 7 d, kai buvo registruotas likviduojamos įstaigos statusas, byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Be to, nors VMI patikrinimo aktu konstatuota, jog įstaiga turėjo deklaruojamų mokesčių nepriemokų ir su darbo santykiais susijusių nepriemokų, tačiau ši kreditorė, atlikusi patikrinimus, bankroto bylos VšĮ „Amicus“ teniso mokykla neinicijavo ir finansinio reikalavimo apeliantės bankroto byloje nėra pareiškusi. VMI bankrutavusios įstaigos skolas nurašė ir 2016 m. rugpjūčio 17 d. raštu patvirtino, kad BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla valstybės (savivaldybių), fondų biudžetams neskolinga. Nagrinėjamojoje byloje nėra pareikšto reikalavimo atlyginti žalą CK normų ir / arba ĮBĮ 8 straipsnio pagrindu, t. y. kad suinteresuotas asmuo (įstaigos vadovas ir likvidatorius) pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įstaigai iškėlimo ir dėl to didėjo skola kreditorei VMI. Todėl apeliacinės instancijos teismas dėl administratoriaus nurodytų aplinkybių, kad 22 620,05 Eur skola VMI buvo nurašyta dėl to, kad pasibaigė priverstinio išieškojimo senaties terminas, nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstami pagrindai, kada kreditorius gali tiesiogiai nukreipti savo reikalavimą į juridinio asmens vadovą, – kai žala padaryta individualiam kreditoriui konkrečiai į jį nukreiptais neteisėtais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014), taip pat ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalies pagrindu, kai vadovas yra kaltas dėl tyčinio bankroto ir aišku, kad su kreditoriais bendrovė nebeatsiskaitys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

9133.

92Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai nagrinėja civilinę bylą Nr. e2-21126-800/2018 pagal ieškovės BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla ieškinį atsakovams E. P. ir L. P. dėl 7 593,89 Eur žalos (kurią sudaro įstaigos bankroto byloje patvirtinti kreditorių VSDFV Kauno skyriaus 7 161,73 Eur ir AB „TEO LT“ 432,16 Eur reikalavimai) atlyginimo. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 29 d. nutartimi ši byla yra sustabdyta iki bus priimta ir įsiteisės Lietuvos apeliaciniame teismo nutartis civilinėje byloje, teisminio proceso Nr. 2-56-3-00629-2016-2. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, civilinėje byloje Nr. e2-21126-800/2018 sprendžiant dėl civilinės atsakomybės, kylančios konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu, bus nustatytas ne tik faktas kada vadovas (likvidatorius) sužinojo (turėjo sužinoti) apie įstaigos nemokumą, bet ir įvertintos aplinkybės, susijusios su buvusio vadovo (likvidatoriaus) bankroto bylos įstaigai neinicijavimo faktu, atitinkamai ir kreditorių VSDFV Kauno skyriaus ir AB „TEO LT“ finansinių reikalavimų padidėjimu / nepadidėjimu. Taigi, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai, įtvirtinti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu (dėl suinteresuoto asmens prievolės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo) bus įvertinti naudojant kitas teisines priemones.

9334.

94Dėl nelikvidaus turto ir nekilnojamojo turto perleidimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punktu teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis.

9535.

96Kasacinis teismas išaiškino, jog sprendžiant dėl tyčinio bankroto nustatymo pagal 20 straipsnio 3 dalies 2 punktą, būtina atsižvelgti į šias aplinkybes: 1) ar skolininko atliktas mokėjimas pažeidžia CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą; turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, 2) skolininkas atliko mokėjimą pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t.y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas. Tik esant šių dviejų sąlygų visumai, skolininko atliktas mokėjimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio reikalavimą ir atitinkamai negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017). Po 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 20 straipsnio turinys atitinka iki tol galiojusią teismų praktiką šiuo klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017).

9736.

98Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovas paaiškino, kad įstaiga vykdė sportinės aprangos ir inventoriaus mažmeninės prekybos veiklą keturiose parduotuvėse, o penktoji buvo įrenginėjama Vilniaus Akropolio PC. Tikėjosi gauti finansavimą iš banko, tačiau negavo. Pagrindiniais pradėto verslo Vilniaus Akropolio PC finansuotojais tapo buvusi sutuoktinė L. P. ir su ja susijusi UAB „Amicus verus“. Kadangi trūko apyvartinių lėšų, bankas atsisakė finansuoti verslą, todėl nebuvo galimybės įsigyti naujo sezono prekių, sutriko mokėjimai už patalpų nuomą, dėl to buvo nutraukta nuomos sutartis su Akropolio PC, o 2013 m. pradžioje atleisti visi įstaigos darbuotojai ir įstaigoje liko tik trumpalaikis turtas – praeito sezono prekės. Skolą prekėmis sutiko priimti vienintelė kreditorė UAB „Amicus verus“. Įstaigos skola kreditorei UAB „Amicus verus“ buvo įskaityta perdavus prekes už savikainą.

9937.

100Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2002 m. balandžio 9 d. įstaiga perėmė UAB „Amicus Fortis“ 222 816,92 Lt skolą bankui Hansa LTB, tokiu būdu sudarydama galimybes pirkti patalpas, adresu ( - ), kurios bankui buvo įkeistos. Šios 585 kv. m. ploto sandėliavimo patalpos 2002 m. gruodžio 31 d. pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. AK-7916 buvo parduotos S. K., kartu jam perleidžiant ir apeliantės skolinį įsipareigojimą bankui (įkaito turėtojui), kurį pastarasis įvykdė, panaikindamas įstaigos skolą už patalpų įsigijimą. Pradėjus įstaigos likvidavimo procesą, po 2005 m., įstaiga jokių sandorių nesudarinėjo.

10138.

102Vykdydama bendradarbiavimo sutartį įstaiga atliko UAB „Amicus verus“ pavedimus tiesiogiai į įstaigos banko sąskaitą (2002 metų birželio–lapkričio mėn. banko sąskaitos išrašai, iš viso 393 700,00 Lt sumai). 2003 m. sausio 15 d. sutartimi UAB „Amicus verus“ perėmė iš L. P. reikalavimo teisę (iš 2001 m. sausio 28 d. paskolos sutarties) į atsakovės 100 532,19 Lt skolą. 2003 m. sausio 15 d. sutartimi UAB „Amicus verus“ perėmė iš įstaigos reikalavimo teisę į UAB „Radijas kelyje“ 1 982,50 Lt skolą. 2013 m. sausio 27 d. sutartimi UAB „Amicus verus“ perėmė iš L. P. reikalavimo teisę į įstaigos 50 000,00 Lt skolą. Taigi, UAB „Amicus verus“ buvo BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla kreditore ir pagal kitas sutartis. Skolos vėliau buvo dengiamos įvairiais mokėjimais už UAB „Amicus fortis“ prievoles.

10339.

104Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo minėtus suinteresuoto asmens veiksmus vertinti kaip nuostolingus arba ekonomiškai nenaudingus įstaigai ir jos kreditoriams, taip pat nėra dviejų sąlygų visumos, jog skolininkės atliktus mokėjimus pripažinti pažeidžiančiais CK 6.9301 straipsnio reikalavimą. Suinteresuotas asmuo nuosekliai laikosi pozicijos, kad 2002–2003 metų laikotarpiu neturėjo apyvartinių lėšų, o kreditoriai VMI ir VSDFV nenorėjo skolų priimti prekėmis, kurias nuo 2003 m. išpardavinėjo su tikslu atsiskaityti su kreditoriais. Skolą prekėmis sutiko priimti kreditorė UAB „Amicus verus“. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Amicus verus“ vykdoma veikla, susijusi su kelionėmis ir turizmu skiriasi nuo įstaigos vykdytos veiklos prekybos sportiniai reikmenimis ir bendrovė įstaigos skolą įskaitė turtu, kuris tiesiogiai nėra susijęs su bendrovės veikla. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisėto pagrindo (nėra pateikta priešingų įrodymų) abejoti suinteresuoto asmens paaiškinimais, kad įstaigos finansuotojais buvę asmenys L. P. ir UAB „Amicus verus“ turėjo suinteresuotumą atgauti skolą prekėmis, kurios iš esmės buvo įsigytos už jų lėšas. Apeliantė nepateikė įrodymų, jog už savikainą (100 000,00 Lt) įsiskolinimui kreditorei UAB „Amicus Verus“ padengti, buvo perleistos vertingos ir likvidžios prekės (CPK 178 straipsnis).

10540.

106Bankroto administratoriaus teigimu UAB „Prostafus“ (įregistruota 2002 m. spalio 22 d., akcininkė L. P. 2002-10-22–2006-12-13 metų laikotarpiu) buvo įsteigta tam, kad per ją būtų realizuotos nemokios įstaigos prekės, kurios buvo perduotos UAB „Amicus verus“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu ši aplinkybė (kas toliau realizavo prekes) nagrinėjami bylai nėra reikšminga, kadangi byloje yra nustatyta reikšminga aplinkybė – nuo 2013 m. pradžios skolininkė neturėjo apyvartinių lėšų, todėl atsiskaitinėjo su kreditoriais arba prekėmis arba lėšomis, gautomis iš parduotų prekių iki jų galutinio įskaitymo kreditorei UAB „Amicus verus“. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013). Akcentuotina, jog 2002–2003 metų laikotarpiu įstaiga įsipareigojimus kreditoriams VSDFV, VMI ir Kauno teritorinei muitinei vykdė geranoriškai ir priverstine tvarka. Kreditorėms VMI ir VSDFV buvo žinomos arba turėjo būti žinomos aplinkybės, kad įstaiga 2002–2003 metų laikotarpiu veiklos nevykdė, o nuo 2005 m. įgijo likviduojamos teisinį statusą, tačiau mokesčius renkančios kreditorės iki 2016 m. bankroto procedūrų įstaigai neinicijavo.

10741.

108Dėl dalies dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. Pareigą pagrįsti priežastis, kurios lėmė apskaitos dokumentų ar turto neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Todėl viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d.). Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra tik sąmoningas bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1807-381/2016).

10942.

110Bylos duomenimis suinteresuoto asmens gyvenamajame name, kuriame buvo saugojami įstaigos dokumentai, 2014 m. kovo 30 d. įvyko vandentiekio avarija ir buvo užlietas gyvenamojo namo rūsys. Byloje nėra duomenų, jog įvykusi vandentiekio avarija, kurios metu buvo sugadinti įstaigos dokumentai, yra tyčinis suinteresuoto asmens veiksmas (CPK 178 straipsnis), todėl nėra pagrindo pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu.

11143.

112Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įtvirtinta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

11344.

114Nagrinėjamu atveju, Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi buvo nustatyta įstaigos vadovui pareiga perduoti bankroto administratoriui įstaigos turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Dokumentų teismo nustatytu terminu suinteresuotas asmuo bankroto administratoriui neperdavė, tačiau šios bylos nagrinėjimo metu 2017 m. lapkričio 14 d. buvęs įstaigos vadovas perdavė administratoriui segtuvus su VšĮ „Amicus“ teniso mokykla dokumentais, kurių dalis sulieta vandeniu. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu bankroto administratorius paaiškino, kad jam perduoti dokumentai leidžia spręsti tik apie 2000–2003 m. įstaigos veiklą. Atskirajame skunde nėra nurodyta (išvardinta) kokių būtent dokumentų administratoriui trūksta. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pastebėjo, kad įstaigos vadovo nebendradarbiavimas su bankroto administratoriumi ir bankroto bylą nagrinėjančiu teismu gali būti įvertintas taikant jam įstatyme nustatytas sankcijas, tačiau savaime nelemia išvados dėl įstaigos tyčinio bankroto.

11545.

116Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo (galiojusio dokumentų netinkamo saugojimo metu nuo 2014-01-01 iki 2015-01-01) 11 straipsnio 1 dalį viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį (redakcija, galiojusi nuo 2014-01-01 iki 2014-11-0) ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, o pagal šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pakeitimu. Taigi, tinkamas buhalterinės apskaitos vedimas ir jų saugojimas numatytas įstatymuose ir įstaigos vadovas yra atsakingas už materialinių vertybių inventorizavimą, tinkamą buhalterijos tvarkymą, buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą ir kt. Apskaitos dokumentų neišsaugojimas – tai bet koks neatsargus jų praradimas anksčiau laiko, kuris nustatytas saugoti dokumentus, arba kai dokumentai prarandami dėl įstatymų reikalavimų nežinojimo ar neteisingo jų suvokimo, arba netinkamo saugojimo.

11746.

118Kauno apskrities VMI patikrinimo aktu konstatuoti buhalterinės apskaitos dokumentų trūkumo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimo faktai. Tai yra mokestiniam patikrinimui 2000-09-06–2004-12-31 laikotarpiui atlikti likvidatorius E. P. pateikė dalį buhalterinės dokumentų ir neįvykdė nurodymo atstatyti, suvesti kasos dokumentus, pateikti buhalterinės apskaitos registrus, pateikti sandėlio dokumentus, prekių inventorizacijos aktus, pagal komiso sutartis realizuotų prekių sąrašus ir kt. Taip pat įstaiga neinventorizavo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, prekių, nebaigtų remonto darbų, gautinų sumų, mokėtinų skolų; neišsaugojo dalies buhalterinės apskaitos dokumentų; kasos pajamų orderių inventorizacija nebuvo atlikta, kadangi kasos dokumentai nebuvo pateikti; nepateikti įstaigos 2001–2004 metų suvestiniai registrai, formavimo savikainos, turto, rezervų, atidėjimų įsipareigojimas ir reikalavimams padengti ir kt. dokumentai; nepateikti EKA žurnalai, kasos dokumentai.

11947.

120Apeliacinės instancijos teismo vertinimu akivaizdu, jog dėl dokumentų netinkamo saugojimo 2017 m. lapkričio 4 d. dokumentų perdavimo–priėmimo aktu administratoriui perduota tik dalis dokumentų, dėl to sudaromos kliūtys įvertinti įstaigos veiklos teisėtumą bei identifikuoti tikrąsias jos bankroto priežastis. Šios faktinės aplinkybės formaliuoju požiūriu atitinka tyčinio bankroto požymius, įtvirtintus ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tačiau vertinant aplinkybių visumą, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad suinteresuotas asmuo atliko tyčinius veiksmus. VMI konstatuotų buhalterinės apskaitos dokumentų trūkumo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimo faktai gali būti įvertinti naudojant kitas teisines priemones. Netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu padarytos žalos valstybės biudžetams klausimas nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

121Dėl bylinėjimosi išlaidų

12248.

123Suinteresuotas asmuo E. P. apeliacinės instancijos teismui pateikė 2018 m. spalio 1 d. prašymą dėl 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą bei pateikimą. Bylinėjimosi išlaidas pagrįsti pateikė rašytinius įrodymus: 2018 m. rugsėjo 27 d. sąskaitą faktūrą bei 2018 m. rugsėjo 27 d. banko nurodymą.

12449.

125Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

12650.

127Nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens sumokėta 100,00 Eur suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 nustatytos maksimalios atlygintinos advokato išlaidų sumos už atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimą sumos. Apeliacinės instancijos teisme priteisiamos bylinėjimosi išlaidos pripažįstamos bankrutavusios įstaigos administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

12851.

129Vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais spręstina priteisti iš apeliantės BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla administravimo išlaidų suinteresuotam asmeniui E. P. 100,00 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas.

130Dėl procesinės bylos baigties

13152.

132Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13353.

134Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principas pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., Ruiz Torija v. Spain, No. 18390/91, 9 December 1994, par. 29–30). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

135Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

136Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

137Priteisti suinteresuotam asmeniui E. P., a. k. ( - ) iš bankrutavusios viešosios įstaigos „Amicus“ teniso mokykla, j. a. k. 135659940, administravimo išlaidų 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Atsakovė viešoji įstaiga (toliau – ir BVšĮ arba įstaiga) „Amicus“... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi iškelta bankroto byla... 10. 3.... 11. Atsakovės BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankroto administratorius S. S.... 12. 4.... 13. Nurodė, kad buvęs BVšĮ „Amicus“ teniso mokyklos vadovas E. P.... 14. 5.... 15. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi pripažino BVšĮ... 16. 6.... 17. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi Kauno apygardos... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi bankroto... 21. Dėl suinteresuoto asmens (likvidatoriaus) pareigų tinkamo vykdymo ... 22. 8.... 23. Teismas konstatavo, jog pagal byloje esančius duomenis, visos įstaigos skolos... 24. 9.... 25. Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens E. P. ir jo atstovo paaiškinimai (2018... 26. 10.... 27. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumos teismas padarė išvadą,... 28. 11.... 29. Teismas atmetė kaip neįrodytus bankroto administratoriaus teiginius dėl... 30. Dėl įstaigos finansinių dokumentų neperdavimo ... 31. 12.... 32. Teismas iš VšĮ „Amicus“ teniso mokykla bankroto bylos duomenų nustatė,... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. 13.... 35. Teismas, atmetęs bankroto administratoriaus pareiškimą, suinteresuotam... 36. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 37. 14.... 38. Atskiruoju skundu atsakovė BVšĮ „Amicus“ teniso mokykla, atstovaujama... 39. 15.... 40. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:... 41. 15.1.... 42. Dėl pareigos perduoti bankrutuojančios įstaigos dokumentus nevykdymo.... 43. 15.2.... 44. Dėl įstaigos nemokumo datos nustatymo . Kaip minėta, administratorius,... 45. 15.3.... 46. Dėl įstaigos veiklos nutraukimo . Įstaigos veiklos datos nutraukimą... 47. 15.4.... 48. Dėl skolos VSDFV ir mokestinių skolų susidarymo . Byloje esanti VSDFV Kauno... 49. 15.5.... 50. Dėl nelikvidaus bei nekilnojamojo turto realizavimo ir skolų mokėjimo .... 51. 15.6.... 52. Dėl teismo veiksmų. Administratoriaus nuomone, pirmosios instancijos teismas... 53. 16.... 54. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo E. P. prašo skundą... 55. 17.... 56. Nurodo, kad teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo įstaigos nemokumo... 57. Teismas... 58. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. Dėl bylos ribų ... 60. 18.... 61. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 62. Dėl atskirojo skundo netenkinimo... 63. 19.... 64. Dėl įstaigos nemokumo fakto nustatymo. Pripažįstant bankrotą tyčiniu... 65. 20.... 66. Nustatyta, jog VšĮ „Amicus“ teniso mokykla nemokumas yra konstatuotas res... 67. 21.... 68. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad VšĮ „Amicus“ teniso... 69. 22.... 70. Atskiruoju skundu teigiama, kad įstaiga nemokia tapo dar anksčiau nei... 71. 23.... 72. Akcentuotina, jog teismo nustatytas atsakovės veiklos nuostolingumas nuo 2003... 73. 24.... 74. Bankroto administratorė prašymą pripažindinti VšĮ „Amicus“ teniso... 75. 25.... 76. Dėl įstaigos vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 77. 26.... 78. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 79. 27.... 80. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 6 dalį (redakcija,... 81. 28.... 82. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad apeliantės finansiniai sunkumai... 83. 29.... 84. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo paaiškina, kad po... 85. 30.... 86. Kadangi įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu sukelia itin reikšmingas... 87. 31.... 88. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto administratorius neįrodė... 89. 32.... 90. VMI patikrinimo aktu konstatuotos anksčiau susidariusios (iki likvidavimo)... 91. 33.... 92. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apylinkės... 93. 34.... 94. Dėl nelikvidaus turto ir nekilnojamojo turto perleidimo ir kreditorių... 95. 35.... 96. Kasacinis teismas išaiškino, jog sprendžiant dėl tyčinio bankroto... 97. 36.... 98. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovas... 99. 37.... 100. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2002 m. balandžio 9 d. įstaiga... 101. 38.... 102. Vykdydama bendradarbiavimo sutartį įstaiga atliko UAB „Amicus verus“... 103. 39.... 104. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo minėtus... 105. 40.... 106. Bankroto administratoriaus teigimu UAB „Prostafus“ (įregistruota 2002 m.... 107. 41.... 108. Dėl dalies dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui. Pagal ĮBĮ 20... 109. 42.... 110. Bylos duomenimis suinteresuoto asmens gyvenamajame name, kuriame buvo saugojami... 111. 43.... 112. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 113. 44.... 114. Nagrinėjamu atveju, Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi... 115. 45.... 116. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo (galiojusio dokumentų netinkamo saugojimo... 117. 46.... 118. Kauno apskrities VMI patikrinimo aktu konstatuoti buhalterinės apskaitos... 119. 47.... 120. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu akivaizdu, jog dėl dokumentų... 121. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 122. 48.... 123. Suinteresuotas asmuo E. P. apeliacinės instancijos teismui pateikė 2018 m.... 124. 49.... 125. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 126. 50.... 127. Nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens sumokėta 100,00 Eur suma neviršija... 128. 51.... 129. Vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais spręstina... 130. Dėl procesinės bylos baigties... 131. 52.... 132. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 133. 53.... 134. Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principas pareiga motyvuoti teismo... 135. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 136. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.... 137. Priteisti suinteresuotam asmeniui E. P., a. k. ( - ) iš bankrutavusios...