Byla 2-628/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo N. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NVD Kurtina+“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Paltaja“, civilinėje byloje Nr. B2-1205-601/2014 pagal ieškovų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir N. R. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NVD Kurtina +“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „NVD Kurtina +“ bankroto bylą ir paskirti šios įmonės administratoriumi UAB „Paltaja“. Pareiškime nurodė, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

4Ieškovas (įmonės akcininkas) N. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „NVD Kurtina +“ bankroto bylą, nes įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Įmonė nepajėgi atsiskaityti su įmonės kreditoriais, galimybių atkurti įmonės mokumą nėra. Siūlė bankroto administratoriumi paskirti Arūną Gedeikį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „NVD Kurtina +“ bankroto bylą; atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“.

7Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas priėjo prie išvados, kad atsakovui keltina bankroto byla, nes bendrovė yra nemoki ir ji viešai paskelbė apie negalėjimą įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

8Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas nurodė, kad administruoti bankrutuojančią įmonę sutiko du administratoriai UAB „Paltaja“ ir Arūnas Gedeikis, kurių kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto departamentas. Teismas pažymėjo, kad esant galimybei pasirinkti, ar skirti įmonės vadovo (savininko), ar kito dalyvaujančio byloje asmens, neturinčio su įmonės valdymu nei tiesioginio, nei netiesioginio ryšio, siūlomą administratoriaus kandidatūrą, teismas administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad atsakovo vadovas (savininkas), kaip ir atsakovas, turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl siūlomo (paskirto) bankroto administratoriaus nešališkumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2222/2011). Dėl nurodytų argumentų teismas nusprendė, kad atsakovo UAB „NVD Kurtina +“ bankroto administratoriumi turi būti paskirta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pasiūlyta administratoriaus UAB ,,Paltaja“ kandidatūra.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas N. R. prašo teismo nutartį dalyje dėl paskirto administratoriaus panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ bankroto administratoriumi paskirti Arūną Gedeikį.

11Atskirojo skundo argumentai: teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuria bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“, nes nutartis šioje dalyje buvo nemotyvuota ir visiškai nesuderinama su teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisės aktų reikalavimais bei jau suformuota teismų praktika tokio pobūdžio bylose. Skundžiamoje nutartyje teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė administratorių siūlomų kandidatūrų tikslingumą. Šiuo atveju bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Paltaja“, neatsižvelgė į kitas reikšmingas aplinkybes, kurios turi įtakos įmonės bankroto byloje. Atsakovo UAB „NVD Kurtina +“ finansinė padėtis yra labai sunki. Teismo paskirto administratoriaus UAB „Paltaja“ administravimas bus finansiškai nenaudingas bendrovei. UAB „Paltaja“ buveinė yra Vilniuje, todėl administratoriui reiktų dažnai važinėti į Kauno miestą, dėl ko išaugtų administravimo išlaidos. Apelianto siūlomo administratoriaus buveinė yra Kaune, D. Poškos g. 6B-2. Teismas neįvertino aplinkybių, kad kuo didesnės bus administravimo išlaidos, tuo mažiau bus patenkinti įsipareigojimai kreditoriams ir taip bus pažeistos jų teisės.

12Apelianto siūlytas administratorius taip pat turi didesnę administravimo patirtį negu UAB „Paltaja“. Kadangi administratorius Arūnas Gedeikis turi didesnę patirtį, todėl gali suteikti kokybiškesnes paslaugas bankroto byloje. Duomenų bazėje www.bankrotodep.lt nurodyta, kad administratorius Arūnas Gedeikis sėkmingai yra užbaigęs 63 bankroto procedūras ir šiuo metu vykdo 27 bankroto procedūras. UAB „Paltaja“ yra užbaigusi 34 bankroto procedūras ir šiuo metu vykdo 56 bankroto procedūras. Administratoriaus Arūno Gedeikio ir darbo krūvis lyginant su UAB „Paltaja“ yra daugiau nei 2 kartus mažesnis, todėl atsižvelgiant į išdėstyta, apelianto pasiūlytas administratorius yra tinkamesnis administratorius už paskirtą UAB „Paltaja“.

13Teismo pozicija, kad siūlyto administratoriaus Arūno Gedeikio kandidatūra kelia abejonių dėl nešališkumo yra nepagrįstos ir nemotyvuotos.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM prašė jį atmesti, o skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

15Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ir ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

16Apeliantas neįrodė, jog teismo paskirtas administratorius UAB „Paltaja“ nesugebėtų tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų. UAB „Paltaja“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo, todėl pirmosios instancijos teismas, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, pagrįstai parinko kreditoriaus VMI bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią administratoriaus kandidatūrą.

17Netgi UAB „Paltaja“ faktiškai vykdant veiklą Vilniaus mieste, nėra pagrindo teigti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius nesugebės užtikrinti UAB „NVD Kurtina+" bankroto procedūros ekonomiškumo ar operatyvumo.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

22ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

23Iškėlus bankroto bylą, teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę (ĮBĮ 11 str.).

24Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei teismų praktikoje nėra suformuoto baigtinio absoliučių kriterijų sąrašo, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš ĮBĮ reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų; teismas, skirdamas bankroto administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių; nei didelė administratoriaus darbo patirtis, nei pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius, nei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo; paskiriant administratorių, turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą, kurie savo vykdomoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti ir kitą juridinio asmens darbuotojų personalą ar kitus subjektus; ta aplinkybė, jog bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, bankroto procese gali bet kada sukelti abejonių dėl šališkos ar suinteresuotos tokio asmens veiklos ir ateityje sukelti konfliktus tarp įmonės kreditorių, savininkų (akcininkų) ir bankroto administratoriaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-629/2013; 2013 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-471/2013; 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-698/2012).

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB „Paltaja“ atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ bankroto administratoriumi, nepažeidė įstatymo reikalavimų. Teismo išvados atitinka faktines bylos aplinkybes ir teismų praktiką.

26Nustatyta, kad sprendžiant atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, buvo svarstomos dvi ieškovų pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Paltaja“ ir Arūno Gedeikio. Abu siūlomi bankroto administratoriai raštu sutiko administruoti atsakovą UAB „NVD Kurtina+“; byloje pateiktos abiejų bankroto administratorių deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, administratorių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (ĮBĮ 11 str. 13 d.); abiejų administratorių kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas, svarstydamas administratorių kandidatūras, nenustatė, jog siūlomi bankroto administratoriai neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų, o teismo apsisprendimą atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Paltaja“ nulėmė tai, kad šį administratorių pasiūlė nešališka valstybės institucija (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM). Teismas nurodė, kad administratorių Arūną Gedeikį pasiūlė atsakovo savininkas (akcininkas N. R.), kuris, remiantis teismų praktika, turi didžiausią suinteresuotumą bylos baigtimi. Taigi pirmosios instancijos teismas, atsakovo bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Paltaja“, siekė išvengti bei pašalinti tikėtinas abejones dėl administratoriaus Arūno Gedeikio nešališkumo bei objektyvumo. Pirmosios instancijos teismo pozicija, neskirti administratoriaus, kurį pasiūlė atsakovo savininkas, atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje nurodoma, kas parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2515/2013; 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/10; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009). Apeliantas nepateikė įrodymų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Paltaja“ yra suinteresuotas atsakovo bankroto bylos eiga ir baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.) ar yra kitų priežasčių, dėl kurių negali būti skiriamas bankrutuojančio atsakovo administratoriumi.

27Apelianto nurodomos aplinkybės, jog administratorius Arūnas Gedeikis turi didesnę darbo patirtį pagal užbaigtų administruoti įmonių skaičių ir šio administratoriaus buveinė skirtingai nuo UAB „Paltaja“ sutampa su atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ buveine, nesudaro pagrindo pakeisti teismo nutartį. Kaip paminėta, bankroto administratoriaus paskyrimo kriterijus dėl didesnės vieno iš kandidatų patirties savaime nelemia jo prioriteto administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, nurodytais tinklalapyje www.bankrotodep.lt, administratorius UAB „Paltaja“ yra baigęs administruoti 35 įmones, todėl, teismo vertinimu, paskirto administratoriaus profesinė patirtis yra pakankama administruoti atsakovą ir nesudaro pagrindo abejoti paskirto administratoriaus profesionalumu. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus tinkama kompetencija. Nors sutiktina, kad aplinkybė, jog paskirto administratoriaus buveinė nesutampa su administruojamos įmones buveine (UAB „Paltaja“ buveinė yra Vilniuje, o atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ - Kaune) gali sąlygoti didesnes administravimo išlaidas, tačiau nėra pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad paskirtas administratorius negalės užtikrinti ekonomiško bankrutuojančios įmonės administravimo.

28Apeliantas neteisingai nurodo, kad administratoriaus Arūno Gedeikio darbo krūvis (užimtumas) yra mažesnis už UAB „Paltaja“. Patikrinus Įmonių bankroto valdymo departamento duomenis, nustatyta, kad administratorius Arūnas Gedeikis šiuo metu administruoja 26 įmones, o UAB „Paltaja“ – 57. Kadangi UAB „Paltaja“ turi tris darbuotojus, todėl vienam darbuotojui tenkančių įmonių skaičius sudaro 19. Akivaizdu, kad administratorius Arūnas Gedeikis, savarankiškai administruodamas 26 įmones, yra labiau užimtas ir gali skirti mažiau dėmesio atsakovo bankroto procesui.

29Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad paskirtas administratorius UAB „Paltaja“ yra juridinis asmuo, kuris turi tris darbuotojus, todėl, paskiriant tokį administratorių, savo vykdomoms funkcijoms atlikti administratorius bet kada galės pasitelkti savo įmonės darbuotojus. Tai turėtų užtikrinti, kad administratorius UAB „Paltaja“ sklandžiai ir operatyviai vykdys UAB „NVD Kurtina+“ bankroto procedūras, tinkamai atliks ĮBĮ jam pavestas funkcijas.

30Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Paltaja“.

31Pažymėtina, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

32Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos... 4. Ieškovas (įmonės akcininkas) N. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 7. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas priėjo prie... 8. Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teismas nurodė, kad... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas N. R. prašo teismo nutartį dalyje dėl paskirto... 11. Atskirojo skundo argumentai: teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą... 12. Apelianto siūlytas administratorius taip pat turi didesnę administravimo... 13. Teismo pozicija, kad siūlyto administratoriaus Arūno Gedeikio kandidatūra... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija... 15. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ir ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje... 16. Apeliantas neįrodė, jog teismo paskirtas administratorius UAB „Paltaja“... 17. Netgi UAB „Paltaja“ faktiškai vykdant veiklą Vilniaus mieste, nėra... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 22. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius... 23. Iškėlus bankroto bylą, teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo... 24. Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei teismų praktikoje nėra suformuoto... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB... 26. Nustatyta, kad sprendžiant atsakovo UAB „NVD Kurtina+“ bankroto... 27. Apelianto nurodomos aplinkybės, jog administratorius Arūnas Gedeikis turi... 28. Apeliantas neteisingai nurodo, kad administratoriaus Arūno Gedeikio darbo... 29. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad paskirtas... 30. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 31. Pažymėtina, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant... 32. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....