Byla 1-1607-825/2018

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Bronius Varsackis, sekretoriaujant Andrejui Znamenskiui, Skaistei Budinavičiūtei, Vaivai Paulauskaitei, dalyvaujant prokurorui Artūrui Bartusevičiui, kaltinamajam L. A., jo gynėjui advokatui Vladislovui Mikšai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3L. A., a. k. ( - ), gimęs duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, išsilavinimas - 8 klasės, nevedęs, nedirbantis, deklaruota gyvenamoji vieta duomenys neskelbtini), teistas 2014 m. vasario 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 str. 1 d. laisvės atėmimas 4 (keturiems) mėnesiams, teistumas neišnykęs, 2010 m. balandžio 22 d. teistas Švedijoje dėl vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis ir pavojaus aplinkiniams sukėlimo, 2011 m. gegužės 20 d. teistas Švedijoje dėl bandymo įvykdyti vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis, vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis ir transporto priemonės vagystės, 2012 m. kovo 26 d. teistas Austrijoje dėl vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis ir sąmoningo dalyvavimo nusikalstamoje organizuotoje veikloje, 2013 m. liepos 29 d. teistas Belgijoje dėl nusikaltimų viešajai tvarkai, visuomenės rimties sutrikdymo, vagystės po neteisėto patekimo į privačią valdą, pasikėsinimo arba rengimosi nusikalstamai veikai, 2014 m. birželio 10 d. teistas Belgijoje pagal nusikaltimus viešajai tvarkai; 2015 m. spalio 30 d. teistas Latvijoje dėl vairavimo esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų, 2016 m. gegužės 31 d. teistas Lenkijoje dėl prekybos vogtomis prekėmis,

4kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 2 dalyje.

5Teismas

Nustatė

6L. A. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas, 2015 m. gruodžio 22 d., laikotarpyje nuo 03.00 val. iki 05.40 val., Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojosi žinomai vogtu automobiliu „( - )“, VIN numeris W duomenys neskelbtini), valstybiniais numeriais duomenys neskelbtini), kurio vertė ne mažiau kaip 12 330 eurų, pagrobtu tarp 2015 m. gruodžio 20 d., 22.30 val., ir 2015 m. gruodžio 21 d., 05.30 val., duomenys neskelbtini) mieste, Vokietijoje, iš Vokietijos piliečio D. E., kol kelyje duomenys neskelbtini) ribose, Šakių rajone, po Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų persekiojimo ir specialiųjų priverstinių transporto priemonių stabdymo priemonių panaudojimo, minėtą automobilį paliko ir pabėgo;

7be to, jis (L. A.) 2016 m. balandžio 20 d. vakare, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prie Marijampolės miesto, tiksli vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, įgijo žinomai vogtą automobilį „( - )“, VIN numeriai duomenys neskelbtini), valstybiniais numeriais duomenys neskelbtini), kurio vertė ne mažiau kaip 37 200 eurų, pagrobtą tarp 2016 m. balandžio 19 d., 22.30 val. ir 2016 m. balandžio 20 d., 07.30 val., duomenys neskelbtini), Vokietijoje, iš kompanijos duomenys neskelbtini) ir šiuo automobiliu naudojosi Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2016 m. balandžio 21 d., 10.00 val., kol, po Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų persekiojimo, paliko jį duomenys neskelbtini) ir pasišalino.

8L. A. teisme kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino, gailėjosi ir paaiškino, kad viską pripažįsta, bet kadangi viskas buvo seniai neprisimena. Prašo pagarsinti jo parodymus. Savo poelgį vertina blogai, gailisi dėl to ką padarė.

9Teismo posėdžio metu pagarsinti L. A. (2 tomas, b. l. 175-176, 189-191) paaiškinimai, kad prisipažįsta, jog 2016 m. balandžio mėnesį, žinodamas kad automobilis vogtas, pažįstamo asmens prašymu, automobilį „( - )“ atvarė iš Marijampolės rajono į Kauno miestą. 2015 m. gruodžio mėnesio, tikslios datos neprisimena, sutiko iš matymo pažįstamą M., pavardės nežino, kur gyvena nežino. Jis pasiūlė užsidirbti pinigų. Sakė, kad reikės važiuoti į Vokietiją parvaryti į Lietuvą automobilį, kaip suprato, vogtą. Žadėjo sumokėti 500 eurų. M. pasakė, kad reikia susiruošti ir maždaug po dviejų dienų su iš matymo pažįstamu vaikinu A. L. atvažiavo pasiimti vykimui į Vokietiją. Su savimi pasiėmė tik savo asmens tapatybės kortelę, telefoną paliko namuose, nes jis nebuvo reikalingas. Jis neturi vairuotojo pažymėjimo ir niekada jo neturėjo. M. jam davė pirštines ir mobilų telefoną. Važiavo į Vokietiją, nuo Vokietijos valstybės sienos apie 400-500 kilometrų. Atvažiavus į vietą, buvo tamsus paros metas, apie 2,00-3,00 val. nakties, vietovės kur randasi nežino, buvo nedidelis miestas. Juos paliko automobilyje prie miesto, kažkokiame lauke, o M. kažkur nuėjo ir vieną po kito atvarė du automobilius „BMW“. Jis sėdo į „( - ) A. L. sėdo į kitą „BMW“ ir visi trys vienas paskui kitą važiavo link Lenkijos. M. važiavo priekyje, o jis ir A. L. paskui. Ant „BMW“ automobilių iš karto buvo uždėti vokiški valstybiniai numeriai. Grįžtant Lenkijoje, Modestas uždėjo turėtus baltarusiškus valstybinius numerius. Vokiškus numerius įdėjo į „BMW“ bagažinę. Važiavo be poilsio, kažkur buvo sustoję užsipilti degalų. Mokėjo už degalus M.. Lenkijoje, jau buvo tamsus paros metas, netoli Lietuvos sienos, iš galo pamatė priartėjusį automobilį su švyturėliais. A. L. važiavo paskui jį. Suprato, kad yra stabdomi Lenkijos policijos. Jis nestojo, apie tai telefonu (buvo įjungtas ant garsiakalbio) pasakė M.. Išsigando ir dideliu greičiu stengėsi kuo greičiau įvažiuoti į Lietuvą. Lietuvoje nei M., nei A. L. vairuojamų automobilių nebematė. Kažkur ( - ) rajone, jį pradėjo stabdyti Lietuvos policija. Jis nestojo, toliau važiavo. Pervažiavo policijos „ežį“. Sustojo pakelėje ir bėgo. Bėgdamas išmetė M. jam duotas pirštines ir mobilų telefoną. Ką iš savo daiktų paliko automobilyje neprisimena. Grįžęs į namus, M. sutikęs nebuvo, iš jo atlygio už parvarytą automobilį negavo. 2016 metų balandžio mėnesio pradžioje buvo ( - ) mieste, pas pažįstamus. Ten šventė. Tarp pažįstamų buvo ir vienas nepažįstamas asmuo, kurio vardas A.. Su juo išsikalbėjo, jam pasakė, kad šiuo metu neturi darbo. Tada šis pasiūlė užsidirbti pervarant kokį nors automobilį. Iš kalbos suprato kad vogtą. Žadėjo apie 300 eurų. Su juo apsikeitė telefonų numeriais. 2016 m. balandžio mėnesį, tikslios datos neprisimena, paskambino A. ir paklausė, ar prisimena jų pokalbį ir pasakė, kad atvažiuotų iki ( - ). Kai buvo netoli Marijampolės, paskambino A. ir susitarė kur susitikti. Susitikus sutartoje vietoje, A. savo automobiliu nuvežė iki netoliese esančio miškelio. Miškelyje stovėjo automobilis „( - )“ su baltarusiškais valstybiniais numeriais. A. pasakė, kad šį automobilį reikia nuvaryti duomenys neskelbtini) ir kad ten jį pasitiks. Kas pasitiks, A. nesakė, o jis neklausė. Automobilis, kai jie atvažiavo, buvo užvestas. A. sakė, kad automobilio variklio neužgesintų, nes raktelio nėra. Nei raktelio, nei automobilio dokumentų A. nedavė. Jis suprato, kad automobilis vogtas. A. padavė 50 eurų ir pasakė, kad, kai automobilį atiduos, dar sumokės 300 ar 400 eurų. Tada su A. išsiskyrė ir automobiliu važiavo į Kauną. Kai jis buvo netoli Kauno, apie 2 kilometrus iki Kauno, jį stabdė policijos pareigūnai. Jis išsigando, todėl policijos pareigūnų reikalavimų nevykdė, automobilio nesustabdė ir padidinęs greitį važiavo toliau. Matė, kad vijosi policijos pareigūnų automobilis. Įvažiavo į Kauno miestą ir miesto gatvėmis važiavo dideliu greičiu. Kokiomis gatvėmis važiavo, nežino, nes Kauno miesto nepažįsta. Vienoje gatvėje įvažiavo į pėsčiųjų zoną, toliau važiuoti jau nebegalėjo, todėl iššoko iš automobilio ir pabėgo. Jam buvo didelis stresas, bėgo negalvodamas, kur bėga. Bėgdamas pamatė važiuojantį taksi automobilį, kurį susistabdė ir paprašė, kad nuvežtų prie išvažiavimo iš Kauno, į kelią link Klaipėdos. Taksi automobilis nuvežė ir paleido netoli tos degalinės, kur buvo sulaikytas. Jam po įtarimo pateikimo Kauno policijos tiriamoje byloje kaip kardomoji priemonė buvo paskirta: dokumento paėmimas, registravimasis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Praėjus maždaug mėnesiui, jis turėjo reikalų Lenkijoje. Klausė bylą tiriančios pareigūnės ar gali išvykti į Lenkiją. Ši atsakė, kad reikia rašyti prašymą prokurorui. Jis to prašymo nerašė ir savavališkai išvyko į Lenkiją. Lenkijoje buvo suimtas ir nuteistas už padarytą nusikaltimą.

10L. A., teisme paskelbus jo parodymus ikiteisminiame tyrime, juos patvirtino.

11Kadangi L. A. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių, bei, teismui išaiškinus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str. nuostatas dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo, sutiko, kad byla būtų nagrinėjama sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, prokuroras bei advokatas neprieštaravo, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str., 291 str., baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinus įrodymų tyrimą.

12L. A. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta ne tik jo parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, tačiau ir kitais byloje esančiais, ikiteisminio tyrimo metu surinktais, įrodymais.

13Liudytojas A. L. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l. 100-102) paaiškino, kad sutiko iš matymo pažįstamą Modį. Jis jam pasiūlė „pavairuoti“. Bendraudamas su juo suprato, kad jam siūlo iš užsienio parvaryti vogtą automobilį, pasakė, kad už vogto automobilio parvarymą sumokės 1000 eurų. Jis sutiko. Pasakė, kad reikia susiruošti šeštadieniui ir reikės važiuoti į Vokietiją. M.atvažiavo su nepažįstamu vaikinu vardu L.. Jis su savimi pasiėmė tik savo asmens tapatybės kortelę, telefoną paliko namuose, nes taip nurodė M.. M. žinojo, kad jis neturi vairuotojo pažymėjimo ir niekada jo neturėjo. M. sakė, kad jam nereikia vairuotojo pažymėjimo, o jeigu stabdytų policija liepė nestoti. M. nuvažiavo į Vokietiją. Vietovės kur randasi nežino, buvo mažas miestelis. Jį paliko kažkokiame miškelyje, o M. su L. kažkur nuėjo. Netrukus L. atvairavo „( - )“. Automobilį paliko, ir vėl kažkur su M. nuėjo. M. ir jam, ir L. davė odines pirštines, kuriomis visą kelią jis mūvėjo, kad nepaliktų pėdsakų. Jam M. liepė važiuoti Berlyno kryptimi, o jie sakė, kad pasivys. Važiuojant su „BMW“ Vokietijoje pasivijo M. ir La. su automobiliu „( - ). Ant automobilių iš karto buvo uždėti vokiški valstybiniai numeriai. Grįžtant Lenkijoje, pavažiavus nuo Vokietijos sienos gal apie 100 kilometrų, sustojo visi trys kažkokiame miške ir jis pats ant savo vairuojamo „BMW“ užsidėjo M. paduotus baltarusiškus numerius, o L. užsidėjo numerius ant savo vairuojamo „BMW“. Jis vokiškus numerius įdėjo į bagažinę. Lenkijoje, netoli Lietuvos sienos, jį stabdė Lenkijos sienos apsaugos pareigūnai. Jis nestojo, apie tai telefonu (šnekėjosi su ausinėmis) pasakė M.. Šis liepė nestoti ir toliau varyti link Lietuvos. Lenkijoje jo pareigūnai nepavijo, įvažiavo į Lietuvą, per duomenys neskelbtini) pasienio postą, ir tada Lietuvoje jį pradėjo vytis Lietuvos policija ir sienos apsaugos pareigūnai.

14Liudytojas Š. M. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l. 91-93) paaiškino, kad 2015m. gruodžio 22d. gavo pranešimą, kad duomenys neskelbtini)užkardos pareigūnai pranešė apie du „BMW“ automobilius, baltarusiškais valstybiniais numeriais, kurie nestojo stabdomi Lenkijos policijos pareigūnų. Apie 03.17 val., važiuodami keliu ( - ), maždaug 21 km., pastebėjo du dideliu greičiu link jų nuo ( - ) miestelio pusės atvažiuojančius automobilius. Kai automobiliai priartėjo prie jų, įjungė mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius, o kolega išlipo iš automobilio ir mojuodamas reguliuotojo lazdele, skersai atvažiuojančių automobilių, pradėjo juos stabdyti, tačiau automobiliai padidino greitį ir nuvažiavo tolyn keliu ( - ). Apie situaciją radijo ryšiu pranešė budėtojui ir pradėjo persekioti transporto priemones. Per garsiakalbį kartojo, kad automobiliai sustotų, tačiau šio reikalavimo jie nevykdė. Pareigūnai užblokavo kelią kelyje ( - ). Kai persekiojami automobiliai priartėjo prie užtvaros, jie apvažiavo ją kelkraščiu ir nuvažiavo tolyn. Automobiliai privažiavo žiedinę sankryžą su keliu ( - ), pasuko link ( - ) miesto pusės. Maždaug 03.35 val., įvažiavo į ( - ) miestelį ir pametė automobilius iš akiračio. Maždaug 05.45 val. pranešė, kad anksčiau persekioti automobiliai pastebėti ( - ). Praėjus nedaug laiko nuo pranešimo pastebėjo automobilius sankryžoje tarp ( - ) gatvių. Įjungė mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius ir pradėjo juos vėl persekioti per garsiakalbį vis liepdami jiems sustoti. Automobiliai nepakluso reikalavimams sustoti ir nuvažiavo link K. N.. Informavo Šakių rajone dirbančius policijos ekipažus, kad link jų artėja du automobiliai, kuriuos persekioja. Persekiojant automobilius ( - ) kaimo ribose jie atitolo, kaimo pabaigoje pastebėjo pasieniečius, kurie jau buvo ant kelio patiesę „ežį“. Automobiliai pervažiavo šį „ežį“ ir nuvažiavo link ( - ) miesto. Kelyje ( - ) Šakių policijos ekipažas užblokavo kelią, važiuodamas kuo arčiau kairiosios važiuojamosios dalies krašto, o jis su kolega važiavo automobiliui iš paskos. Automobilis pradėjo stabdyti. Jis su kolega iššoko iš automobilio ir iš sustabdytos transporto priemonės išlaipino A. L..

15Liudytojas T. Z. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l. 95-97) paaiškino, kad gavo pranešimą, kad ( - ) užkardos pareigūnai pranešė apie „BMW“ automobilius, baltarusiškais valstybiniais numeriais, kurie nestojo stabdomi Lenkijos policijos pareigūnų. Apie 03.17 val., važiuodami keliu ( - ), pastebėjo du dideliu greičiu atvažiuojančius automobilius. Kai automobiliai priartėjo prie jų, kolega įjungė mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius, o jis išlipo iš automobilio ir mojuodamas reguliuotojo lazdele, skersai atvažiuojančių automobilių, pradėjo juos stabdyti. Automobiliai padidino greitį ir nuvažiavo tolyn keliu ( - ). Persekiojant automobilius, apšvietus juos iš galo tarnybinio automobilio šviesomis, matėsi, kad automobilius vairuoja vaikinai. Per garsiakalbį kartojo, kad automobiliai sustotų, tačiau šio reikalavimo jie nevykdė. Radijo ryšiu su jais susisiekė kitas Vilkaviškio rajono policijos komisariato ekipažas, kurie nurodė, kad jau užblokavo kelią ir laukia atvažiuojančių automobilių kelyje ( - ) ir ten juos bandys stabdyti. Kai persekiojami automobiliai priartėjo prie užtvaros, jie apvažiavo ją kelkraščiu ir nuvažiavo tolyn. Automobiliai važiavo dideliu greičiu viduriu kelio. Maždaug 03.35 val., įvažiavo į ( - ) miestelį ir pametė automobilius iš akiračio. Maždaug 05.45 val. budėtojas pranešė, kad anksčiau persekioti automobiliai pastebėti ( - ), važiuojantys link miesto centro. Praėjus nedaug laiko nuo pranešimo, pastebėjo automobilius sankryžoje tarp ( - ) gatvių. Pradėjo vėl persekioti automobilius. Automobiliai nepakluso reikalavimams sustoti ir nuvažiavo link K. N.. Persekiojant automobilius ( - ) kaimo ribose, jie atitolo. Kaimo pabaigoje pastebėjo pasieniečius, kurie jau buvo ant kelio patiesę „ežį“. Automobiliai pervažiavo šį „ežį“ ir nuvažiavo link Šakių miesto. Kelyje ( - ), Šakių policijos ekipažas užblokavo kelią, važiuodamas kuo arčiau kairiosios važiuojamosios dalies krašto, o jis su kolega važiavo automobiliui „BMW“ iš paskos. Automobilis pradėjo stabdyti. Jis kartu su kolega iššoko iš automobilio ir iš sustabdytos transporto priemonės išlaipino A. L..

16Liudytojas V. P. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l. 84-86) paaiškino, kad apie 03.45 val. gavo pranešimą apie policijos persekiojamus „BMW“ automobilius. Apie 05.45 valandą nurodė važiuoti link ( - ) kaimo, prie tilto per kanalą patiesti priverstinio stabdymo juostą „ežį“. Apie 05.52 valandą pasirodė minėti "BMW", kurie dideliu greičiu vyko vienas paskui kitą. Minėtų "BMW" automobilių vairuotojai nekreipdami dėmesio į aiškiai išreikštus reikalavimus sustoti (buvo stabdoma įjungus mėlynos šviesos ir garso signalus, bei buvo stabdoma vilkint šviesą atspindinčią liemenę ir naudojant stabdymo skritulį), vienas paskui kitą, pravažiavo pro juos, pervažiuodami patiestą ant važiuojamosios dalies priverstinio stabdymo juostą. Kartu su policijos pareigūnais persekiojo automobilius.

17Liudytojas I. Ū. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l. 88-89) paaiškino, kad apie 03.45 val. gavo pranešimą apie tai, kad yra gautas pranešimas apie policijos persekiojamus automobilius. Apie 05.45 valandą nurodė patiesti priverstinio stabdymo juostą „ežį“. Apie 05.55 valandą pasirodė minėti „BMW“ automobiliai, kuriuos persekiojo policijos ir K. N. užkardos pareigūnai su tarnybiniais automobiliais. Minėtų automobilių vairuotojai nekreipdami dėmesio į aiškiai išreikštus reikalavimus sustoti, vienas paskui kitą, dideliu greičiu pravažiavo pro jį, pervažiuodami patiestą ant važiuojamosios dalies priverstinio stabdymo juostą. Minėti automobiliai nuvažiavo Šakių miesto kryptimi. Apie 06.00 valandą per radijo stotį išgirdo, kad automobiliai sulaikyti.

18Įvykio vietos apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 43-61) nustatyta, kad įvykio vieta yra kelio ( - ) 27.300 kilometre, ( - ) 5 metru atstumu nuo pagrindinio kelio. Automobilis „( - ), valstybiniais numeriais ( - ), stovi priekiu rytų pusės link, ant žvyruotos kelio dangos, dešiniajame kelkraštyje. Automobilio VIN yra ( - ). Automobilio ratai be visų keturių padangų, ant žvyruoto kelio matosi ratlankių žymės iki automobilio priekinių ratlankių. Vairuotojo durelių spynelė yra sugadinta. Automobilio salone, po vairu esančioje dėtuvėje, rasti automobilio vokiški registracijos dokumentai. Bagažinėje rastos dvi lentelės valstybinių numerių „( - )“ (vokiški). Paimti vokiški automobilyje buvę vokiški valstybiniai numeriai 2 lentelės, automobilio registracijos dokumentai D. E. vardu.

19Pažyma dėl transporto priemonės paieškos (1 tomas, b. l. 74) nustatyta, kad automobilio „( - )“, VIN ( - ), valstybiniai numeriai ( - ), registruotos Vokietijoje, paieška paskelbta 2015 m. gruodžio 20 d.

20Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu Nr. TR/9742/26/LT/15 (1 tomas, b. l. 79) nustatyta, kad automobilis „BMW“, VIN ( - ), valstybiniai numeriai ( - ), buvo pavogtas laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 20 d., 22.30 val., iki 2015 m. gruodžio 21 d., 05.30 val., adresu ( - ), Vokietijoje. Automobilio savininkas D. E..

21Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu Nr. TR/9742/26/LT/15 (1 tomas, b. l. 81) nustatyta, kad iš Baltarusijos Interpolo nacionalinio biuro buvo gautas pranešimas, kad valstybiniai numeriai ( - ) nėra Baltarusijoje išduoti valstybiniai numeriai, jie nėra nei pamesti, nei paieškomi kaip vogti.

22Pažyma dėl autotransporto kainos (1 tomas, b. l. 70) nustatyta, kad lengvojo automobilio „( - )“, kaina su PVM 12 330 eurų.

23Apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 106-118) nustatyta, kad apžiūrėtas automobilis „( - )“, VIN ( - ), valstybiniai numeriai ( - ) (BY).

24Apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 119-125) nustatyta, kad apžiūrėti transporto priemonės „( - )“, VIN ( - ), valstybiniai numeriai ( - ), registracijos dokumentas, išduotas D. E. vardu, paimti įvykio vietos apžiūros metu.

25Apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 130-135) nustatyta, kad apžiūrėta valstybinių numerių ženklų lentelės „4828 PM-5“, 2 vienetai.

26Raštu Nr. 140-S2-628 (8.31) (1 tomas, b. l. 153) nustatyta, kad DNR duomenų registre buvo patikrintas biologinių pėdsakų, rastų ant tampono su nuoplova nuo automobilio vairo ir butelio kaklelio DNR genotipai, atsiųsti su Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvados Nr. S 139/2016(01) kopija. Patikrinimo metu nustatyta, kad biologinių pėdsakų genotipas ant tampono su nuoplova nuo vairo sutampa su genotipu asmens, kurio anketiniai duomenys registre nurodyti: L. A., a. k. ( - ) L. A. duomenys yra įrašyti į DNR duomenų registrą.

27Įvykio vietos apžiūros protokolu (2 tomas, b. l. 11-17) nustatyta, kad apžiūrėjus įvykio vietą, esančią ( - ), paimtas automobilis „( - )“, valstybiniais numeriais ( - ), VIN ( - ). Įvykio vietos apžiūros metu paimti kvapų pavyzdžiai, pirštų pėdsakai, mikrodalelės.

28Specialisto išvada Nr.20-IS1-594 (2 tomas, b. l. 72-74) nustatyta, kad tirti pateiktos transporto priemonės „( - )“, identifikacinis VIN numeris ( - ), yra nesuklastotas.

29Pranešimais (2 tomas, b. l. 26, 27) nustatyta, kad automobilis „( - )“, VIN ( - ), buvo pavogtas laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 19 d., 22.30 val., iki 2016 m. balandžio 20 d., 07.30 val., Vokietijoje. Automobilio savininkas nusikaltimo metu - kompanija „( - )“.

30Specialisto išvada Nr. 20-ISI-1459(10.1K) (2 tomas, b. l. 82-83) nustatyta, kad automobilyje „( - )“ rastas transporto priemonės registracijos liudijimo blankas yra tikras.

31Specialisto išvada (2 tomas, b. l. 78-79) nustatyta, kad transporto priemonės du valstybiniai numerio ženklai 7228 RE-7 yra suklastoti.

32Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnyje nustatyta atsakomybė už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą, kaltininkui žinant, kad šis įgytas, naudotas ar realizuotas turtas gautas nusikalstamu būdu. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1–3 dalių dispoziciją turto įgijimas, naudojimasis ir realizavimas yra šių veikų alternatyvūs objektyvieji požymiai, taigi baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka bent vieno jų. Pažymėtina, kad šie objektyvieji požymiai aiškiai susieti su įrodytais aktyviais kaltininko veiksmais disponuojant nusikalstamos kilmės turtu (tokio turto gavimu iš neteisėto valdytojo, kuris padarė vagystę arba kitą savanaudišką nusikaltimą, naudojimusi tokiu turtu ar šio turto realizavimu) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-114-489/2016).

33Nustatant asmens kaltumą įrodinėtinas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis – kaltė, kuri pasireiškia tiesiogine tyčia ir jos turinį sudaro tai, kad kaltininkas žino, jog jis įgyja, naudoja arba realizuoja nusikalstamu būdu gautą turtą, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-259/2008, 2K-1/2011, 2K-99/2010, 2K-217/2010, 2K-185/2009, 2K-213/2013, 2K-7-88/2014, 2K-114-489/2016). Įstatymas nereikalauja, kad kaltininkas žinotų visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, pakanka bendro supratimo apie kito asmens (ar jų grupės) padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir nusikalstamą turto gavimo būdą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-271/2006, 2K-652/2012, 2K-213/2013, 2K-3/2014).

34Byloje ištirtais įrodymais, kaltinamojo teisme duotais parodymais, ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (2 tomas, b. l. 175-176, 189-191), liudytojų A. L. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (1 tomas, b. l. 100-102), Š. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (1 tomas, b. l. 91-93), T. Z. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (1 tomas, b. l. 95-97), V. P. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (1 tomas, b. l. 84-86), I. Ū. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (1 tomas, b. l. 12-13), Įvykio vietos apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 43-61), Pažyma dėl transporto priemonės paieškos (1 tomas, b. l. 74), Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu Nr. TR/9742/26/LT/15 (1 tomas, b. l. 79), Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu Nr. TR/9742/26/LT/15 (1 tomas, b. l. 81), Pažyma dėl autotransporto kainos (1 tomas, b. l. 70), Apžiūros protokolais (1 tomas, b. l. 106-118, 119-125, 130-135), Raštu Nr. 140-S2-628 (8.31) (1 tomas, b. l. 153), Įvykio vietos apžiūros protokolu (2 tomas, b. l. 11-17), Specialisto išvada Nr.20-IS1-594 (2 tomas, b. l. 72-74), pranešimais (2 tomas, b. l. 26, 27), Specialisto išvada Nr. 20-ISI-1459(10.1K) (2 tomas, b. l. 82-83), Specialisto išvada (2 tomas, b. l. 78-79), nustatyta, kad L. A. įvykdė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Teismas konstatuoja, kad kaltinamasis suvokė savo tyčinius veiksmus kaip nusikalstamus.

35Teismas pripažįsta, kad L. A. nusikalstami veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos požymius, veika kvalifikuota tinkamai, o būtent kaltinamasis L. A. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas, 2015 m. gruodžio 22 d., laikotarpyje nuo 03.00 val. iki 05.40 val., Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojosi žinomai vogtu automobiliu „( - )“, VIN numeris ( - ), valstybiniais numeriais ( - ), kurio vertė ne mažiau kaip 12 330 eurų, pagrobtu tarp 2015 m. gruodžio 20 d., 22.30 val., ir 2015 m. gruodžio 21 d., 05.30 val., ( - ) mieste, Vokietijoje, iš Vokietijos piliečio D. E., kol kelyje ( - ), ( - ) kaimo ribose, Šakių rajone, po Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų persekiojimo ir specialiųjų priverstinių transporto priemonių stabdymo priemonių panaudojimo, minėtą automobilį paliko ir pabėgo, t. y. L. A. įvykdė nusikaltimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 2 d.;

36L. A. 2016 m. balandžio 20 d. vakare, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, prie Marijampolės miesto, tiksli vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, įgijo žinomai vogtą automobilį „( - )“, VIN numeriai ( - ), valstybiniais numeriais ( - ), kurio vertė ne mažiau kaip 37 200 eurų, pagrobtą tarp 2016 m. balandžio 19 d., 22.30 val. ir 2016 m. balandžio 20 d., 07.30 val., ( - ), Vokietijoje, iš kompanijos „( - )“ ir šiuo automobiliu naudojosi Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2016 m. balandžio 21 d., 10.00 val., kol, po Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų persekiojimo, paliko jį prie ( - ), ir pasišalino, t. y. L. A. įvykdė nusikaltimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 2 d.

37Sprendžiant L. A. baudžiamosios atsakomybės ir bausmės paskyrimo klausimus atsižvelgtina į tai, kad padaryti du apysunkiai nusikaltimai, taip pat atsižvelgtina į kaltinamojo asmenybę bei į kitas aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. 1 d., 2 d.

38L. A. anksčiau teistas, baustas už administracinius teisės pažeidimus, priklausomybės ligų centre neužregistruotas, psichiatrijos konsultacijų kabinete nesilankė (3 tomas, b. l. 58-90).

39Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 straipsnio „Nusikaltimų recidyvas“ numato, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinį nusikaltimą, kurį padarė būdamas pilnametis, ir jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Toks asmuo yra recidyvistas.

40L. A. teistas 2014 m. vasario 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 str. 1 d., teistumas neišnykęs, 2010 m. balandžio 22 d. ir 2011 m. gegužės 20 d. teistas Švedijoje, 2012 m. kovo 26 d. teistas Austrijoje, 2013 m. liepos 29 d. ir 2014 m. birželio 10 d. teistas Belgijoje, 2015 m. spalio 30 d. teistas Latvijoje, 2016 m. gegužės 31 d. teistas Lenkijoje, todėl L. A. laikytinas recidyvistu.

41Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Šis punktas apima tris savarankiškas lengvinančias aplinkybes. Viena jų yra kaltininko prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis. Tai reiškia, kad kaltininkas prisipažįsta esąs kaltas dėl padarytos nusikalstamos veikos ir neigiamai vertina savo poelgį. Šioje byloje kaltinamasis L. A. kaltu prisipažino visiškai, dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailėjosi, todėl, teismo nuomone, tai laikytina kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl 2015 m. gruodžio 22 d. nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 2 dalyje, pripažintina, kad L. A. veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl abiejų veikų laikytina tai, kad L. A. veikas padarė būdamas recidyvistu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 str. 1 d. 13 p.).

42Sprendžiant L. A. baudžiamosios atsakomybės ir bausmės paskyrimo klausimus atsižvelgtina į tai, kad padarytas vienas nesunkus nusikaltimas, taip pat atsižvelgtina į kaltinamojo asmenybę bei į kitas aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. 1 d., 2 d.

43Kadangi L. A. savo kaltę pripažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi ir baudžiamoji byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio 1 dalis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis, L. A. paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

44Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti L. A. už padarytas nusikalstamas veikas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 2 d .paskyrus sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę.

45L. A. skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas (3 tomas, b. l. 1-6), rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3 tomas, b. l. 7-8), įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (3 tomas, b. l. 9-10), nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintinos.

462018 m. sausio 22 d. Zeliona Guros apygardos teismo sprendimu (3 tomas, b. l. 39-43) L. A. buvo sulaikytas, bei perduotas Lietuvos Respublikos institucijoms (Asmens faktinio sulaikymo aktas, 3 tomas, b. l. 44). Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi (3 tomas, b. l. 50-52) L. A. skirta kardomoji priemonė suėmimas, kuri 2018 m. balandžio 20 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi (3 tomas, b. l. 166-168) pratęsta, nuosprendžiui įsiteisėjus naikintina.

47Polietileninis maišelis, traškučių maišelis, plastikinis butelis, 4 stiklainiai su kvapų pavyzdžiais, vokas su 2 nuoplovomis, vokas su mikrodalelėmis, valstybinių numerių ženklų ( - ) lentelės, 2 vienetai, dėklas su automobilio registracijos dokumentu Nr. ( - ), vokas su L. A. DNR lyginamuoju pavyzdžiu, L. A. striukė ir kelnės, valstybinių numerių ženklų ( - ) lentelės, 2 vienetai, saugomi Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinėje, adresu Klaipėdos g. 6, Pagėgiai (1 tomas, b. l. 172-175, 2 tomas, b. l. 122-123), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

48Kvapų pavyzdžiai, 2 stiklainiai, saugomi Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Odorologinių tyrimų ir kinologijos valdyboje (1 tomas, b. l. 64-66), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

49L. A. asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), saugoma baudžiamojoje byloje (3 tomas, b. l. 5), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintina L. A..

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 5 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

51L. A., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 2 d. (2015 m. gruodžio 22 d. veika) ir skirti 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

52L. A., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 2 d. (2016 m. balandžio 21 d. veika) ir skirti 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir L. A., asmens kodas ( - ) skirti subendrintą 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir L. A., asmens kodas ( - ) skirti 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

55Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, paskirtą bausmę sudėjimo būdu subendrinti su 2014 m. vasario 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme ir L. A., asmens kodas ( - ) paskirti galutinę subendrintą 2 (dvejų) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose.

56Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 23 d.

57Į paskirtos bausmės laiką L. A., asmens kodas ( - ) įskaityti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme bei suėmime nuo 2018 m. sausio 22 d. iki bausmės vykdymo pagal Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. nuosprendį pradžios bei bausmės laiką atliktą pagal 2014 m. vasario 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį.

58Kardomąją priemonę, suėmimą, L. A., asmens kodas ( - ) palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios, nuosprendį pradėjus vykdyti, panaikinti.

59L. A., asmens kodas ( - ) paskirtas kardomąsias priemones, dokumentų paėmimą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

60L. A. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti L. A., asmens kodas ( - )

61Polietileninį maišelį, traškučių maišelį, plastikinį butelį, 6 stiklainius su kvapų pavyzdžiais, voką su 2 nuoplovomis, voką su mikrodalelėmis, valstybinių numerių ženklų ( - ) lenteles, 2 vienetus, dėklą su automobilio registracijos dokumentu Nr. ( - ), voką su L. A. DNR lyginamuoju pavyzdžiu, L. A. striukę ir kelnes, valstybinių numerių ženklų 7( - ) lenteles, 2 vienetus, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

62Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o esant suimtam kaltinamajam – nuo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Bronius... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. L. A., a. k. ( - ), gimęs duomenys... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 5. Teismas... 6. L. A. veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio... 7. be to, jis (L. A.) 2016 m. balandžio 20 d. vakare,... 8. L. A. teisme kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos... 9. Teismo posėdžio metu pagarsinti L. A. (2 tomas, b. l.... 10. L. A., teisme paskelbus jo parodymus ikiteisminiame... 11. Kadangi L. A. teisiamojo posėdžio metu kaltu... 12. L. A. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą... 13. Liudytojas A. L. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l.... 14. Liudytojas Š. M. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b.... 15. Liudytojas T. Z. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l.... 16. Liudytojas V. P. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l.... 17. Liudytojas I. Ū. ikiteisminio tyrimo metu (1 tomas, b. l.... 18. Įvykio vietos apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 43-61) nustatyta, kad... 19. Pažyma dėl transporto priemonės paieškos (1 tomas, b. l. 74) nustatyta, kad... 20. Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu... 21. Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos raštu... 22. Pažyma dėl autotransporto kainos (1 tomas, b. l. 70) nustatyta, kad lengvojo... 23. Apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 106-118) nustatyta, kad apžiūrėtas... 24. Apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 119-125) nustatyta, kad apžiūrėti... 25. Apžiūros protokolu (1 tomas, b. l. 130-135) nustatyta, kad apžiūrėta... 26. Raštu Nr. 140-S2-628 (8.31) (1 tomas, b. l. 153) nustatyta, kad DNR duomenų... 27. Įvykio vietos apžiūros protokolu (2 tomas, b. l. 11-17) nustatyta, kad... 28. Specialisto išvada Nr.20-IS1-594 (2 tomas, b. l. 72-74) nustatyta, kad tirti... 29. Pranešimais (2 tomas, b. l. 26, 27) nustatyta, kad automobilis „ 30. Specialisto išvada Nr. 20-ISI-1459(10.1K) (2 tomas, b. l. 82-83) nustatyta,... 31. Specialisto išvada (2 tomas, b. l. 78-79) nustatyta, kad transporto priemonės... 32. Lietuvos Respublikos... 33. Nustatant asmens kaltumą įrodinėtinas ir 34. Byloje ištirtais įrodymais, kaltinamojo teisme duotais parodymais,... 35. Teismas pripažįsta, kad L. A. nusikalstami veiksmai... 36. L. A. 2016 m. balandžio 20 d. vakare, tiksliau... 37. Sprendžiant L. A. baudžiamosios atsakomybės ir bausmės... 38. L. A. anksčiau teistas, baustas už administracinius... 39. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 straipsnio „Nusikaltimų... 40. L. A. teistas 2014 m. vasario 25 d. Klaipėdos apygardos... 41. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte... 42. Sprendžiant L. A. baudžiamosios atsakomybės ir bausmės... 43. Kadangi L. A. savo kaltę pripažino visiškai,... 44. Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad Lietuvos Respublikos... 45. L. A. skirtos kardomosios priemonės, dokumentų... 46. 2018 m. sausio 22 d. Zeliona Guros apygardos teismo sprendimu (3 tomas, b. l.... 47. Polietileninis maišelis, traškučių maišelis, plastikinis butelis, 4... 48. Kvapų pavyzdžiai, 2 stiklainiai, saugomi Lietuvos policijos kriminalistinių... 49. L. A. asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), saugoma... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 51. L. A., asmens kodas ( - ) pripažinti... 52. L. A., asmens kodas ( - ) pripažinti... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi,... 56. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo... 57. Į paskirtos bausmės laiką L. A., asmens kodas 58. Kardomąją priemonę, suėmimą, L. A., asmens kodas 59. L. A., asmens kodas ( - ) paskirtas... 60. L. A. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), nuosprendžiui... 61. Polietileninį maišelį, traškučių maišelį, plastikinį butelį, 6... 62. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o esant suimtam...