Byla e2-797-959/2019
Dėl nuostolių atlyginimo; tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Hegelmann transporte“, uždaroji akcinė bendrovė „Vikeda“, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev,

2sekretoriaujant Viktorijai Kalasūnei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“ atstovui advokatui R. N.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Viptransit“ atstovei advokatei G. P.,

5trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Hegelmann transporte“ atstovui advokato padėjėjui M. B.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Viptransit“ dėl nuostolių atlyginimo; tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Hegelmann transporte“, uždaroji akcinė bendrovė „Vikeda“, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje.

7Teismas

Nustatė

8ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: 3 002,88 Eur nuostolių, patirtų atsakovei pažeidus krovinio vežimo sutartį, bei sugadinus dalį gabenamo krovinio; 130 Eur skolos išieškojimo ne teismine tvarka išlaidas; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Hegelmann Transporte“ 2017 m. rugpjūčio 17 d. sudarė Krovinio pervežimo užsakymą - sutartį su užsakovu General Tank Ltd. & CO, tuo tarpu UAB „Hegelmann Transporte“, veikdamas kaip susitariantysis vežėjas, 2017 m. rugjūčio 23 d. pateikė ieškovei užsakymą Nr. 2017331326 dėl ledų krovinio pervežimo iš Lietuvos Respublikos į Vokietijos Federacinę Respubliką. Ieškovė pati krovinio negabeno, o su atsakove sudarė Krovinio pervežimo užsakymą-sutartį Nr. 14202/2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo suteikti ieškovei jos pageidaujamas transportavimo ir kitas logistikos paslaugas, o ieškovė įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas. Atsakovė šiuo atveju buvo faktinė krovinio vežėja pagal pervežimo užsakymą. Iškraunant krovinį buvo nustatyta, kad dalies krovinio – 544 ledų dėžių – temperatūra neatitinka tokio pobūdžio kroviniams taikomų transportavimo ir temperatūros, nurodytos užsakyme-sutartyje, sąlygų. Dėl temperatūros režimo pažeidimų dalis krovinio buvo sugadinta ir tapo netinkama naudoti, dėl ko buvo utilizuota. Ieškovė kompensavo trečiojo asmens UAB „Hegelmann Transporte“ dėl dalies krovinio sugadinimo patirtus nuostolius ir įgijo regreso teisę į nuostolių atlyginimą iš atsakovės (e. b. 1 tomas, b. l. 1-8).

9Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Hegelmann Transporte“ nėra nei krovinio siuntėjas, nei jo gavėjas. Pretenzijos ieškovei pareiškimo momentu trečiasis asmuo dar nebuvo atlyginęs gavėjui nuostolių, todėl neturėjo reikalavimo teisės į ieškovę, atitinkamai ieškovė neturėjo teisės reikalavimo teisės į atsakovę, išrašydama jai sąskaitą-faktūrą žalos atlyginimui. Be to, į bylą nepateikti įrodymai, kokia buvo krovinio vertė jo priėmimo vežti metu, kas buvo krovinio savininkas ir kokiu būdu apskaičiuoti nuostoliai. Taip pat ieškovė nepateikė ir jokių patikimų įrodymų, kad dalis krovinio buvo sugadinta ir turėjo būti utilizuota (e. b. 1 tomas, b. l. 65-68).

10Teismas

konstatuoja:

11ieškinys tenkintinas.

12Byloje nustatyta, kad UAB „Hegelmann Transporte“ 2017 m. rugjūčio 23 d. pateikė Ieškovei UAB „Cargo Caravan“ užsakymą Nr. 2017331326 dėl krovinio pervežimo iš Lietuvos Respublikos į Vokietijos Federacinę Respubliką (e. b. t. 1, b. l. 31). 2017 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė UAB „Cargo Caravan“ ir atsakovė UAB „Viptransit“ sudarė krovinio pervežimo užsakymą-sutartį Nr. 14202/2 (toliau – Sutartis), kurioje nurodyta krovinio pasikrovimo data ir adresas: 2017 m. rugpjūčio 25 d., UAB „Nordnet“, ( - ) išsikrovimo data ir adresas: 2017 m. rugpjūčio 29 d., Lidl, ( - ); krovinio temperatūra pilnam šaldytuvui: „-22-25 C“ (e. b. t. 1, b. l. 30). Krovinio važtaraštyje nurodyta: data – 2017 m. rugpjūčio 26 d.; siuntėjas – UAB „Vikeda“; gavėjas – D. G.; krovinio pakrovimo vieta – ( - ) krovinio iškrovimo vieta – Lidl GmbH & Co KG, ( - ) 59199; vežėjas – UAB „VIPTRANSIT“; krovinio pavadinimas: 162 dėžės – be pavadinimo, 2511 dėžių „Plombir Original indelis 130 MBX 6 780 ml“; ypatingos suderintos sąlygos – temperatūra -18; pastaba: „Priimta tik dalis Prekių, o nepriimtos Prekės pristatytos į Boeneno miestą. Nepriimtų Prekių temperatūra Boeneno mieste buvo nustatyta tarp -9°C ir -12°C laipsnių Celsijaus. Sugadintos Prekės dėl neatitinkančios temperatūros perduotos utilizavimui įmonei Maass“ (e. b. t. 1, b. l. 33). General Tank Ltd. & Co. KG atlygino krovinio gavėjui D. G. 3002,88 Eur nuostolių; trečiasis asmuo UAB „Hegelmann Transporte“ atlygino General Tank Ltd. & Co. KG 3002,88 Eur nuostolių; ieškovė UAB „Cargo Caravan“ atlygino trečiajam asmeniui UAB „Hegelmann Transporte“ 3002,88 Eur nuostolių (e. b. t. 1, b. l. 11, 40; t. 2, b. l. 194-195).

131.

14Dėl teisinių santykių kvalifikavimo

15Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma visais atvejais, kai sutartis atitinka jos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius: vežama kelių transporto priemone, vežama sausumos keliais, vežama už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „ Eksea“, bylos Nr. 3K-3-104/2006; 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Klevas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-457/2006). Nagrinėjamu atveju egzistuoja visos aukščiau nurodytos sąlygos, todėl taikytina CMR konvencija.

16Teisingam sutarties kvalifikavimui visų pirma svarbi sutarties, kaip teisinio veiksmo, samprata. Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią (pasiekę konsensusą). Kasacinio teismo praktikoje vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat tada, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantis vežėjas) pats krovinio neveža, bet savo ruožtu dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu, ir kurį, kaip vežėją, suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pvz., tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį, ir kt. Ekspeditorius taip pat laikomas vežėju, jeigu sutartimi su siuntėju akivaizdžiai prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą arba gavo atlyginimą ir už vežimą, nesant nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Hoja ekspedicija“ v. UAB „Hofa“, bylos Nr. 3K-3-75/2004; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „ Portolitus“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2007, 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje bendra įmonė ribotos atsakomybės bendrovė „ Tair novyje technologičeskije sistemy“ v. UAB „ Gaudvija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2008). Aptartose situacijose, kai kelis vežėjus (tiek faktinius, tiek sutartinius) ir siuntėją sieja viena bendra krovinio vežimo sutartis, visi vežėjai krovinio siuntėjui ir gavėjui atsako tiesiogiai, kaip keli vežėjai, vykdę vežimą vienintelės (angl. – single) sutarties sąlygomis CMR konvencijos 34 straipsnio pagrindu; kelių vežėjų tarpusavio reikalavimams tokiu atveju taikomos CMR konvencijos 37-39 straipsniuose nustatytos regreso taisyklės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009).

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad D. G. krovinio pervežimui pasitelkė vežėją General Tank Ltd. & Co. KG, kuris dėl to paties vežimo sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Hegelmann Transporte“, šis – su ieškove, o ieškovė – su atsakove. Krovinį faktiškai vežė atsakovė UAB „Viptransit“ (faktinis vežėjas), o kiti vežimo grandinėje dalyvavę vežėjai General Tank Ltd. & Co. KG, trečiasis asmuo UAB „Hegelmann Transporte“ bei ieškovė UAB „Cargo Caravan“ patys krovinio nevežė. Tačiau šių vežėjų tarpusavio santykiai kvalifikuojami kaip siuntėjo ir vežėjo, todėl pagal šalių sudarytą Sutartį ieškovė atsakovės atžvilgiu laikytina siuntėja, o atsakovė ieškovės atžvilgiu – vežėja (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009, 2014 m. birželio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2014).

182.

19Dėl vežėjo atsakomybės

20Vežėjo atsakomybė, kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas, nustatyta CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje: vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį prisiėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Šioje CMR normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nurodytų 17 straipsnio 2 dalyje. Pagal CMR 17 straipsnio 2 dalį vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatyta ne laiku dėl 17 straipsnio 2 punkte nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2013).

212.1.

22Dėl neteisėtų veiksmų

23Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

24Byloje nustatyta, kad šalys Sutartimi susitarė dėl krovinio temperatūros gabenimo metu – -22-25°C. Važtaraštyje nurodyta krovinio temperatūra – -18°C.

25Kasacinis teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-159/2013 išaiškino, kad, CMR konvencijos 4 straipsnio nuostatoms suteikiant didesnę reikšmę vežimo sutartyje, o ne važtaraštyje nustatytoms sąlygoms, spręstina, kad, esant skirtingai nurodytai krovinio pristatymo vietai, vežėjas turi vadovautis sutartimi ir vežti krovinį į sutartyje nustatytą vietą. Šalims nepakeitus sudarytos vežimo sutarties, važtaraštyje nurodyti duomenys jos nekeičia. Jei į važtaraštį įrašomi reikšmingi duomenys, neatitinkantys tų, dėl kurių šalys sutarė sudarydamos vežimo sutartį ir jų neatitiktis vežėjui buvo žinoma ar akivaizdi, o vežėjas tokį važtaraštį pasirašė, toks jo veikimas gali būti vertinamas kaip tyčia ar didelis neatsargumas.

26Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į Kasacinio teismo išaiškinimus, esant neatitikimui tarp važtaraštyje ir šalių sudarytoje Sutartyje nurodytos krovinio temperatūros, spręstina atsakovė privalėjo vadovautis sutarties sąlygomis ir gabenti krovinį, atšaldytą iki -22-25°C temperatūros.

27Be to, pagal 1970 m. Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP; toliau – ATP Susitarimas) 4 straipsnio 1 dalį bei 2 priedo 1 dalį, ledų temperatūra negali būti aukštesnė nei -20°C.

28Byloje nustatyta, jog krovinio (ledų) gabenimo metu faktinė atsakovės refrižeratoriaus temperatūra buvo -19-21°C, o 2017 m. rugpjūčio 29 d., nuo 10.49 val. iki 11.19 val., refrižeratoriaus temperatūra buvo nuo -12,9°C iki - 14,9°C. Boeneno mieste dalies krovinio (544 dėžių) temperatūra buvo tarp -9°C ir -13,4°C (e. b. t. 1, b. l. 18-19, 33, 37, 42; t. 2, b. l. 194-195). Tai, kad krovinio, gabenamo tame pačiame refrižeratoriuje, dalių temperatūros gali būti skirtingos, patvirtina ATP Susitarimo 2 priedo 4 straipsnio tekstas: „Kai kurių procesų metu, pavyzdžiui, transporto priemonės garintuvo atšildymo metu tam tikroje krovinio dalyje, pavyzdžiui, prie garintuvo, yra leidžiamas trumpas maisto produktų paviršiaus temperatūros pakilimas, bet ne daugiau kaip 3° C.“ Remiantis šiais duomenimis, teismas daro išvadą, jog atsakovė dalį krovinio gabeno pažeisdama šalių Sutartimi, CMR važtaraščiu bei ATP Susitarimo nustatytas gabenimo sąlygas, todėl veikė neteisėtai.

292.2.

30Dėl žalos

31ATP Susitarimo 4 straipsnio 2 dalies a punktas nustato, kad jei gabenimo, kuriam taikomi šio Susitarimo reikalavimai, metu nebuvo laikomasi šio straipsnio 1 punkto nuostatų, tai niekas neturi teisės vienos Susitariančiosios Šalies teritorijoje naudoti atvežtų produktų, jeigu šios Susitariančiosios Šalies kompetentingos įstaigos negali išduoti atitinkamo leidimo pagal sanitarijos reikalavimus ir jeigu nesilaikoma sąlygų, kurias gali nustatyti kompetentingos įstaigos, išduodamos tą leidimą.

32Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovė į iškrovimo vietą pristatė 544 dėžes ledų, kurių temperatūra buvo aukštesnė nei -20°C, remiantis ATP Susitarimo 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostata, laikytina, kad ši dalis krovinio buvo netinkama realizavimui, sugadinta, todėl turėjo būti utilizuota, kas ir buvo padaryta. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų krovinio gavėjas D. G. patyrė žalos.

33Taikant CMR konvenciją turi būti įvertinta tai, kad ši tarptautinė sutartis turi griežto (specialaus) reguliavimo efektą, t. y. klausimai, patenkantys į jos reglamentavimo sritį, laikomi sureguliuotais išsamiai ir jokie nukrypimai nuo šio reglamentavimo negalimi; nacionalinė teisė tarptautinio pervežimo santykiuose taikoma subsidiariai – tik tiems su tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiems santykiams, kurių CMR konvencija tiesiogiai nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009). Vežėjo atsakomybės atvejai ir dydis yra konkrečiai reglamentuoti CMR konvencijoje, todėl laikytina, jog šie klausimai yra sureguliuoti išsamiai ir jokie nukrypimai nuo šio reglamentavimo negalimi. Pažymėtina, kad CMR konvencijoje yra įtvirtintas draudimas nustatyti didesnę vežėjo atsakomybę, nei reglamentuota joje, t. y. draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypti nuo CMR konvencijos.

34CMR konvencijos 25 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai pagal 23 straipsnio 1, 2, 4 punktų nuostatas, tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip: suma, kurią reikėtų sumokėti visiškai praradus krovinį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinamas visas krovinys, arba suma, kurią reikėtų sumokėti praradus sugadintą krovinio dalį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinama tik dalis krovinio. Krovinio sugadinimas – tai krovinio savybių pablogėjimas, nulemiantis jo vertės sumažėjimą, arba tai, kad jis tampa nebetinkamas naudoti. CMR konvencijos 23 straipsnyje įtvirtinta, kad kompensacijos suma dėl dalies ar viso krovinio praradimo ar sugadinimo apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Negautų pajamų ir kitų su vežimu nesusijusių nuostolių (šalutinių nuostolių) vežėjas neatlygina. Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Teismų praktikoje pripažįstama, kad jei teismui nėra pateikti įrodymai apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei (žr., pvz., Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-686-343/2013).

35Iš byloje esančios sąskaitos EKS 00014826 matyti, kad sugadintos krovinio dalies (544 ledų dėžių) vertė krovinio priėmimo vežti metu buvo 3002,88 Eur (544 x 6 x 0,92) (e. b. t. 2, b. l. 88). Todėl konstatuotina, kad dėl krovinio dalies sugadinimo buvo padaryti 3002,88 Eur dydžio tiesioginiai nuostoliai.

36Be tiesioginių nuostolių, ieškiniu prašoma priteisti ir 130 Eur skolos išieškojimo ne teismine tvarka išlaidas. Kaip minėta aukščiau, vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Negautų pajamų ir kitų su vežimu nesusijusių nuostolių (šalutinių nuostolių) vežėjas neatlygina. Atsižvelgiant į tai, kad 130 Eur skolos išieškojimo ne teismine tvarka išlaidos nėra su vežimu susiję nuostoliai, jie ieškovei negali būti priteisiami.

372.3.

38Dėl priežastinio ryšio

39Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 straipsnis).

40Nagrinėjamu atveju, jei atsakovė nebūtų pažeidusi krovinio gabenimo temperatūrinio režimo, krovinys nebūtų sugadintas ir žalos nebūtų atsiradę. Todėl tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos (nuostolių) egzistuoja priežastinis ryšys.

412.4.

42Dėl kaltės

43Minėta, kad CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nurodytų 17 straipsnio 2 dalyje. Pagal CMR 17 straipsnio 2 dalį vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatyta ne laiku dėl 17 straipsnio 2 punkte nurodytų aplinkybių. Nagrinėjamu atveju atsakovė minėtų aplinkybių neįrodė, todėl konstatuojama jos kaltė.

442.5.

45Dėl regreso

46Ieškovė reiškia 3002,88 Eur dydžio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo atsakovei. Minėta, kad šalių sudaryta sutartis atitinka CMR konvencijos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius, todėl jai taikytina CMR konvencija. Pagal Sutartį ieškovė laikoma siuntėja, o atsakovė – vežėja. Dėl dalies krovinio sugadinimo atsiradusius nuostolius (3002,88 Eur) ieškovė atlygino trečiajam asmeniui UAB „Hegelmann Transporte“. To iš esmės pakanka išvadai, jog tokiu būdu ieškovė įgijo regresinio reikalavimo teisę į atsakovę (žr. CK 6.280 straipsnio 1 dalį; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2014). Tačiau byloje taip pat nustatyta, jog 3002,88 Eur dydžio nuostoliai buvo atlyginti tiek krovinio gavėjui D. G., tiek vežėjams General Tank Ltd. & Co. KG bei UAB „Hegelmann Transporte“. Todėl ieškinio reikalavimas dėl 3002,88 Eur dydžio nuostolių priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

473.

48Dėl procesinių palūkanų

49?? CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai; palūkanos – 5 proc. metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo, – nuo ieškinio pateikimo dienos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad lingvistinis nurodytos CMR konvencijos nuostatos aiškinimas leidžia spręsti, jog ši teisės norma reglamentuoja palūkanas, kurias turi mokėti vežimo sutartį pažeidęs vežėjas. Palūkanų, mokėtinų vežėjo, dydį reglamentuoja CMR konvencija. Dėl to tuo atveju, kai tenkinamas vežėjui pareikštas ieškinys dėl nuostolių, patirtų dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo, atlyginimo, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš vežėjo priteistinos CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio, t. y. 5 proc., palūkanos. Tai atitinka ir formuojamą kasacinio teismo praktiką šiuo klausimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Portolitus“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2007; 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ v. UAB „Danetra“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-334/2011; 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. įmonė „Inesa“ v. UAB „Transtira“, bylos Nr. 3K-3-9/2012; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.).

50Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.

514.

52Procesiniai klausimai

53Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

54Ieškovas patyrė 1274 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (e. b. t. 1, b. l. 21, 22-23, 109-110, 191-192; t. 2, b. l. 190-191), 74,91 Eur vertimo išlaidų (e. b. t. 1, b. l. 24-27; t. 2, b. l. 188-189) bei sumokėjo 70 Eur žyminio mokesčio (e. b. t. 1, b. l. 28). Atsakovė patyrė 1000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (e. b. t. 1, b. l. 198-199). Šalių išlaidos advokatų pagalbai apmokėti neviršija maksimalių rekomenduojamų priteisti dydžių.

55Trečiasis asmuo UAB „Hegelmann Transporte“ patyrė 500,00 Eur dydžio išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti už teisinį konsultavimą, pasirengimą ir atstovavimą 2019 m. birželio 18 d. teismo posėdyje (e. b. t. 2, b. l. 197-198).

56Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (nauja redakcija 2015 m. kovo 30 d., Nr. 1R-77, paskelbta TAR 2015 m. kovo 19 d.).

57Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos patirtos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

58Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimo išlaidų dydžio, teismas turi vadovautis LR CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-533/2008). Taip pat, sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų pagrįstumo ir jų dydžio, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-177/2013).

59Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne visos faktiškai už teisinę pagalbą sumokėtos sumos gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-533/2008).

60Rekomendacijų 7 punktas nustato, kad Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 5 punktas nustato, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Rekomendacijų 8.19 punktas nustato, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą maksimalus advokato užmokesčio dydis yra 0,1. 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) buvo 970,30 Eur (https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai#Mėnesinis darbo užmokestis; ankstesni duomenys nepateikiami). Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 18 d. teismo posėdžio trukmė – apie 2 val., duomenų apie tai, kiek valandų konsultavimo ir pasirengimo posėdžiui paslaugų advokato padėjėjas suteikė trečiajam asmeniui, teismui nepateikta, maksimali trečiajam asmeniui priteistina atstovavimo išlaidų suma sudarytų 155,25 Eur (970,30 x 0,1 x 0,8 x 2).

61Nagrinėjamu atveju tenkinant 95,85 procento ieškinio materialiųjų reikalavimų (3002,88 / 3132,88 x 100), iš atsakovės ieškovei priteistina 1360,03 Eur (1418,91 x 0,9585), iš ieškovės atsakovei – 41,50 Eur (1000 x 0,0415), iš atsakovės trečiajam asmeniui – 148,81 Eur (155,25 x 0,9585) bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-751/2011).

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

63ieškinį tenkinti iš dalies.

64Priteisti iš atsakovės UAB „Viptransit“, juridinio asmens kodas 302624898, ieškovei UAB „Cargo Caravan“, juridinio asmens kodas 302594647:

653 002,88 Eur (tris tūkstančius du eurus 88 ct) nuostolių atlyginimo;

665 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. spalio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

671360,03 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt eurų 03 ct) bylinėjimosi išlaidų.

68Kitos ieškinio dalies netenkinti.

69Priteisti atsakovei UAB „Viptransit“, juridinio asmens kodas 302624898, iš ieškovės UAB „Cargo Caravan“, juridinio asmens kodas 302594647, 41,50 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti iš atsakovės UAB „Viptransit“, juridinio asmens kodas 302624898, trečiajam asmeniui UAB „Hegelmann Transporte“, juridinio asmens kodas 300022163, 148,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų.

71Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev,... 2. sekretoriaujant Viktorijai Kalasūnei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Viptransit“ atstovei advokatei... 5. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Hegelmann transporte“... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 7. Teismas... 8. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: 3 002,88 Eur nuostolių,... 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį... 10. Teismas... 11. ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, kad UAB „Hegelmann Transporte“ 2017 m. rugjūčio 23 d.... 13. 1.... 14. Dėl teisinių santykių kvalifikavimo... 15. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma... 16. Teisingam sutarties kvalifikavimui visų pirma svarbi sutarties, kaip teisinio... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad D. G. krovinio pervežimui pasitelkė... 18. 2.... 19. Dėl vežėjo atsakomybės... 20. Vežėjo atsakomybė, kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas,... 21. 2.1.... 22. Dėl neteisėtų veiksmų... 23. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 24. Byloje nustatyta, kad šalys Sutartimi susitarė dėl krovinio temperatūros... 25. Kasacinis teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 26. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į Kasacinio teismo išaiškinimus, esant... 27. Be to, pagal 1970 m. Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų... 28. Byloje nustatyta, jog krovinio (ledų) gabenimo metu faktinė atsakovės... 29. 2.2.... 30. Dėl žalos... 31. ATP Susitarimo 4 straipsnio 2 dalies a punktas nustato, kad jei gabenimo,... 32. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovė į iškrovimo vietą pristatė... 33. Taikant CMR konvenciją turi būti įvertinta tai, kad ši tarptautinė... 34. CMR konvencijos 25 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad krovinio sugadinimo... 35. Iš byloje esančios sąskaitos EKS 00014826 matyti, kad sugadintos krovinio... 36. Be tiesioginių nuostolių, ieškiniu prašoma priteisti ir 130 Eur skolos... 37. 2.3.... 38. Dėl priežastinio ryšio... 39. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu),... 40. Nagrinėjamu atveju, jei atsakovė nebūtų pažeidusi krovinio gabenimo... 41. 2.4.... 42. Dėl kaltės... 43. Minėta, kad CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta griežtoji... 44. 2.5.... 45. Dėl regreso... 46. Ieškovė reiškia 3002,88 Eur dydžio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo... 47. 3.... 48. Dėl procesinių palūkanų... 49. ?? CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį... 50. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikalavimas priteisti 5 procentų... 51. 4.... 52. Procesiniai klausimai... 53. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 54. Ieškovas patyrė 1274 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (e. b. t. 1,... 55. Trečiasis asmuo UAB „Hegelmann Transporte“ patyrė 500,00 Eur dydžio... 56. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato... 57. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl... 58. Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl... 59. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne visos faktiškai už teisinę... 60. Rekomendacijų 7 punktas nustato, kad Rekomenduojami priteistini užmokesčio... 61. Nagrinėjamu atveju tenkinant 95,85 procento ieškinio materialiųjų... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 63. ieškinį tenkinti iš dalies.... 64. Priteisti iš atsakovės UAB „Viptransit“, juridinio asmens kodas... 65. 3 002,88 Eur (tris tūkstančius du eurus 88 ct) nuostolių atlyginimo;... 66. 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą,... 67. 1360,03 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt eurų 03 ct)... 68. Kitos ieškinio dalies netenkinti.... 69. Priteisti atsakovei UAB „Viptransit“, juridinio asmens kodas 302624898, iš... 70. Priteisti iš atsakovės UAB „Viptransit“, juridinio asmens kodas... 71. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...