Byla 2-653/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2258-567/2014, pagal pareiškėjų N. P., uždarosios akcinės bendrovės „Riveda“ ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Seagull Forwarding“ dėl bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „OM Logistics“,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros.

5Pareiškėjai teismui pateikė pareiškimus dėl atsakovui bankroto bylos iškėlimo, kadangi atsakovas neatsiskaito su kreditoriais ir jų nuomone, įmonė nemoki.

6Pareiškėja N. P. reikalavimą grindė neišmokėtu 12 733,40 Lt darbo užmokesčiu; bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“.

7UAB „Riveda“ 863,20 Lt reikalavimą kildino iš šalių 2012 m. spalio 31 d. Krovinių pervežimo sutarties; bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto bankas“.

8UAB „Conlex“ 2 510,36 Lt reikalavimą grindė 2013 m. birželio 17 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.2013/06/17-1, kuria UAB „Conlex“ iš UAB „Jumisa“ perėmė reikalavimo teises į atsakovą; bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto bankas“.

9UAB „OM Logistics“ 2 419,49 Lt reikalavimą grindė ūkiniais ryšiais su atsakovu; bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Indepozit“.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi nustatęs, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusė į balansą įrašyto turto vertės, sprendė, kad įmonė yra nemoki todėl įmonei iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nustatė, kad visi siūlomi administratoriai atitinka keliamus reikalavimus, teismas neturi duomenų dėl jų kvalifikacijos ir patirties trūkumų, visų buveinė yra Vilniaus mieste, todėl skiriant administratorių atsižvelgė į pareiškėjų reikalavimo dydį ir į kreditorių reikalavimų patenkinimų eilę bankroto procese. Teismas nustatęs, kad darbuotojos N. P. reikalavimas yra didžiausias ir yra pirmosios eilės, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais skyrė atsakovo darbuotojos siūlomą administratoriaus kandidatūrą UAB „Mokumo valdymo sprendimai“.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Pareiškėjas UAB „Conlex“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto bankas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismo nutarties motyvuojamoji dalis dėl administratoriaus paskyrimo neatitinka Lietuvos teismų praktikoje suformuotų taisyklių ir teisės normų reikalavimų, todėl skundžiamos nutarties dalis, kuria atsakovo administratoriumi paskirta UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ naikintina.

152. Teismas neįvertino visų administratoriaus pasirinkimui reikšmingų kriterijų - teismas paskyrė didžiausią darbo krūvį turintį administratorių iš visų siūlytų kandidatūrų. Apelianto siūlomo bankroto administratoriaus darbuotojai turi ilgametę patirtį, todėl efektyviau ir sklandžiau vykdytų bankroto procedūrą.

16Byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė atsiliepimų į atskirąjį skundą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Šioje apeliacijoje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, kai byloje buvo siūlomos kelios bankroto administratoriaus kandidatūros. Šis klausimas nagrinėjamas pagal apelianto atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas ir atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo, todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis ir tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Teismas, spręsdamas šį klausimą, visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi skyrė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ remdamasis aplinkybe, kad šią kandidatūrą siūlo kreditorius, turintis didžiausią reikalavimo teisę iš visų pareiškėjų, taip pat, jog šio kreditoriaus reikalavimas kildinamas iš darbo teisinių santykių.

21Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą iš esmės grindžia tuo, jog teismas neįvertino kitų reikšmingų kriterijų, tokių kaip administratoriaus patirtis, jo užimtumas ir turimų bylų skaičiaus skiriant administratorių.

22Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamais duomenimis, paskirtas bankroto administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ teikia administravimo paslaugas nuo 2010 m. gegužės 17 d.; bendrovėje dirba trys administratoriai; šiuo metu bendrovė ir jos darbuotojai vykdo 46 bankroto procedūras; įmonė yra užbaigusi 14 bankroto procedūrų.

23Trečiojo asmens siūlomas administratorius UAB „Indepozit“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2012 m. birželio 19 d; įmonėje dirba du administratoriai; šiuo metu įmonė ir jos darbuotojai vykdo 6 bankroto procedūras; įmonė ir jos darbuotojai nėra užbaigę nė vienos bankroto procedūros.

24Apeliantų siūlomas administratorius UAB „Bankroto bankas“ administravimo paslaugas teikia nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d.; įmonėje dirba trys administratoriai; šiuo metu įmonė vykdo 9 bankroto procedūras. Tačiau iš Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbiamų duomenų matyti, kad įmonės darbuotojai be minėtų 9 bankroto procedūrų, UAB „Bankroto departamentas“, UAB „Forsina“ ir UAB „Paltaja“ įgalioti vykdo ir šių įmonių bankroto procedūras (I. R. 66 bankroto procedūras, J. P. 39, o A. U. 6 bankroto procedūras). Taigi, įvertinus apeliantų siūlomo bankroto administratoriaus darbuotojų užimtumą, apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas paskyrė didžiausią užimtumą turintį administratorių. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad tokie kriterijai kaip kandidatų į administratoriaus užimtumas ar patirtis nelaikomi lemiamais parenkant konkretų kandidatą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1318/2012; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2173/2012), kadangi administratorius, teikdamas sutikimą ir deklaraciją dėl siūlomos administruoti įmonės pats įvertina savo užimtumą, t. y. kiek laiko sąnaudų reikalauja jo jau vykdomos bankroto administravimo procedūros ir ar dėl jų administratorius bus pajėgus administruoti dar vienos įmonės bankrotą.

25Nagrinėjamu atveju teismo paskirtas administratorius davė sutikimą atsakovo administravimui. Šio administratoriaus kandidatūra yra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Įvertinus vykdomų ir jau įvykdytų bankroto procedūrų skaičių, nėra pagrindo abejoti paskirto administratoriaus patirtimi ar kompetencija. Todėl apeliacinės instancijos tesimas atmeta apelianto argumentus, kad paskirtas administratorius nėra geriausias kandidatas pagal turimos patirties kriterijų.

26Pažymėtina, kad tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

27Nagrinėjamu atveju teismo paskirtą administratorių pasiūlė UAB „Seagull Forwarding“ darbuotojas. Šio kreditoriaus reikalavimo dydis iš visų pareiškėjų buvo didžiausias. Apeliacinio teismo vertinimu, darbuotojų siūlomas administratorius paprastai būna mažiausiai suinteresuotas bylos baigtimi. Teisė skirti bankrutuojančios įmonės administratorių priklauso teismui (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Apeliacinio teismo vertinimu, apelianto argumentai nėra pakankamai įtikinami, kad būtų pagrindas manyti, jog paskirtas administratorius turi mažesnes potencialias galimybes tinkamai vykdyti bankroto procedūras, o apelianto siūlomas kandidatas yra ženkliai pranašesnis. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Nagrinėjamu atveju, byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius. Apeliantas nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pagrįstai abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, gebėjimu tinkamai atlikti jam Įmonių bankroto įstatymo pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus. Todėl darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

28Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas nemotyvavo skundžiamos nutarties dalies. Pirmosios instancijos teismas aptarė kriterijus, pagal kuriuos teismas nustato administratorių tinkamumą ir teismo vertinimu, visų siūlomų administratorių kandidatūros buvo lygiavertės ir tinkamos administruoti atsakovą. Pirmiau minėta, kad tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų. Taigi, įvertinus skundžiamos nutarties turinį ir minėtą teismų praktiką šiuo klausimu, apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus dėl nepakankamo skundžiamos nutarties motyvavimo.

29Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

30Vadovaujantis išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista.

31Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Seagull Forwarding“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Mokumo valdymo sprendimai“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus... 5. Pareiškėjai teismui pateikė pareiškimus dėl atsakovui bankroto bylos... 6. Pareiškėja N. P. reikalavimą grindė neišmokėtu 12 733,40 Lt darbo... 7. UAB „Riveda“ 863,20 Lt reikalavimą kildino iš šalių 2012 m. spalio 31... 8. UAB „Conlex“ 2 510,36 Lt reikalavimą grindė 2013 m. birželio 17 d.... 9. UAB „OM Logistics“ 2 419,49 Lt reikalavimą grindė ūkiniais ryšiais su... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi nustatęs, kad... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Pareiškėjas UAB „Conlex“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios... 14. 1. Teismo nutarties motyvuojamoji dalis dėl administratoriaus paskyrimo... 15. 2. Teismas neįvertino visų administratoriaus pasirinkimui reikšmingų... 16. Byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė atsiliepimų į atskirąjį skundą.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Šioje apeliacijoje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto... 21. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 22. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai... 23. Trečiojo asmens siūlomas administratorius UAB „Indepozit“ bankroto... 24. Apeliantų siūlomas administratorius UAB „Bankroto bankas“ administravimo... 25. Nagrinėjamu atveju teismo paskirtas administratorius davė sutikimą atsakovo... 26. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti... 27. Nagrinėjamu atveju teismo paskirtą administratorių pasiūlė UAB „Seagull... 28. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais,... 29. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 30. Vadovaujantis išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 32. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria atsakovo...