Byla 2-2173/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2166-153/2012 uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Farm Supply Center“ buvo iškelta bankroto byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Farm Supply Center“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2166-153/2012 uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Farm Supply Center“ buvo iškelta bankroto byla bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinktas uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Farm Supply Center“ bankroto administratorius.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Baltic Farm Supply Center“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Audersima“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismui buvo pasiūlytuos dvi įstatymų reikalavimus atitinkančios bankroto administratoriaus kandidatūros (M. S. ir UAB „Audersima“).

8Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas turi pakankamai didelius įsipareigojimus kreditoriams (1 553 029,04 Lt), sprendė, kad bankroto procesą turi administruoti didesnę patirtį turintis bankroto administratorius – UAB „Audersima“. Byloje buvo nustatyta, kad UAB „Audersima“ vykdo 24 bankroto procedūras, administravimo paslaugas teikia nuo 2002 m., yra užbaigęs 40 bankroto procedūrų, įmonėje yra 3 darbuotojai, turintys leidimus, suteikiančius teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. M. S. administravimo paslaugas teikia nuo 2011 m. gegužės mėn., bankroto bylos iškėlimo dienai vykdo 4 bankroto procedūras, iš kurių 3-savarankiškai ir vieną kaip įgaliotas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ asmuo, nėra užbaigęs nei vienos bankroto procedūros. Remdamasis šiais duomenimis, teismas sprendė, kad UAB „Audersima“ yra tinkamesnis kandidatas administruoti atsakovą.

9Teismas taip pat pažymėjo, kad UAB „Audersima“ galimybės operatyviau ir sklandžiau vykdyti administravimo procedūras yra didesnės nei savarankiškai veikiančio fizinio asmens - M. S.. Be to, M. S. kandidatūrą pasiūlė pareiškėjas A. D., kuris yra UAB „Baltic Farm Supply Center“ direktorius bei vienintelis akcininkas, o nemokios įmonės valdymo organo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra kelia interesų konflikto tarp įmonės kreditorių ir jos savininkų riziką.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Audersima“ ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti M. S.. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Apelianto (UAB „Baltic Farm Supply Center“ direktoriaus) pasiūlytai atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrai pritarė tiek vienas didžiausių kreditorių (SIA „Terra holding“, kurio kreditorinis reikalavimas arti 50 procentų visų reikalavimų sumos), tiek atsakovo darbuotojas A. M..

132. Apelianto pasiūlytas kandidatas – M. S. dėl mažesnio užimtumo (vykdo 4 bankroto procedūras) galėtų užtikrinti sklandesnį atsakovo bankroto proceso administravimą (UAB „Audersima“ vienam darbuotojui vidutiniškai tenka po 8 bankroto procedūras). M. S. administruojamos bankroto procedūros nesudėtingos, trijose jau priimta teismo nutartis įmonę likviduoti dėl bankroto. Užimtumas – svarbus kriterijus parenkant konkrečią administratoriaus kandidatūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-562/2012).

143. Paskirdamas administratorių teismas privalo įvertinti daugumos kreditorių nuomonę. Skundžiama nutartimi teismas paskyrė administratorių, pasiūlytą kreditoriaus, turinčio mažesnį nei 4 procentai visų reikalavimų sumos kreditorinį reikalavimą. Taip teismas tik padidino interesų konflikto tarp įmonės kreditorių ir jos savininkų riziką.

154. Atsakovas nėra toks specialus subjektas, kad jo bankroto procesą galėtų administruoti tik didelę patirtį turintis administratorius. Be to, apelianto pasiūlyto kandidato – M. S. administruojamų įmonių turto balansinę vertė didesnė nei atsakovo (472 709 Lt), todėl kandidatų patirties skirtumai negalėjo būti lemiamas kriterijus parenkant atsakovo bankroto administratorių.

165. Teismo motyvas, kad atsakovo vadovo pasiūlyto kandidato paskyrimas gali sukelti interesų konfliktą diskriminuoja asmenis, pagal įstatymą turinčius teisę siūlyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą. Be to, nėra duomenų, rodančių, kad M. S. galėtų būti nešališkas.

176. Skundžiamoje nutartyje teismas nesivadovavo paties nurodytais administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijais, todėl administratoriaus kandidatūra parinkta neteisėtai ir turi būti pakeista, nors paskirtas administratorius ir atitinka teisė aktų keliamus reikalavimus bankroto administratoriaus kandidatūrai.

18Tretysis asmuo UAB „Ginus“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. Apeliantas, argumentuodamas skundą, kad teismas turėjo atsižvelgti į didžiausio kreditoriaus SIA „Terra holding“ nuomonę, nuslėpė, kad pats apeliantas su šia įmone susijęs – yra šios įmonės valdybos narys. Todėl teismas pagrįstai paskyrė administratorių, pasiūlytą nesuinteresuoto bankroto priežasčių neatskleidimu kreditoriaus.

202. Kandidato administruoti atsakovą užimtumas nėra besąlygiškas kriterijus parenkant konkrečią administratoriaus kandidatūrą.

213. Neįrodyta, kad paskirtas administratorius būtų nešališkas ar neturėtų galimybių tinkamai ir sklandžiai administruoti atsakovo bankroto procesą.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu pasiūlyti pretendentai administruoti atsakovą atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus ir atsižvelgęs į kandidatų patirtį teismas atsakovo bankroto procesą administruoti parinko UAB „Audersima“.

26Šio administratoriaus parinkimas skundžiamas argumentais, jog kitas kandidatas administruoti atsakovą yra taip pat tinkamos kvalifikacijos ir pakankamos patirties, o tinkamesnis kandidatas administruoti atsakovo bankroto procesą būtų dėl mažesnio užimtumo ir atsižvelgus į tai, kad jo kandidatūra priimtina tiek didžiausiam kreditoriui, tiek kreditoriui - darbuotojui. Apeliantas nenurodo egzistuojant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytas aplinkybes, dėl kurių paskirtasis administratorius negalėjo būti paskirtas administruoti atsakovą.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad tokie kriterijai kaip kandidatų į administratorius užimtumas ar patirtis teismų praktikoje nelaikomi lemiamais parenkant konkretų kandidatą (žr., pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį byloje Nr. 2-1318/2012). Šie kriterijai vertinami kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis, galinčiomis būti reikšmingomis parenkant tinkamiausią administratorių. Taigi nesant pagrįsto pagrindo abejoti, kad konkretus kandidatas dėl savo užimtumo negalės tinkamai administruoti įmonės, vien kandidatų užimtumo skirtumai nėra pakankamas pagrindas keisti įstatymo reikalavimus atitinkantį jau paskirtą administratorių. Pažymėtina ir tai, kad pats administratorius geriausiai žino savo užimtumą, kiek laiko sąnaudų reikalauja jo vykdomos bankroto administravimo procedūros, todėl pats administratorius geriausiai gali įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą. Šias aplinkybes kandidatai administruoti atsakovą įvertino prieš pateikdami sutikimą administruoti atsakovą, o sutikimas be kita ko reiškia kandidato subjektyvų įvertinimą, kad kitos administruojamos procedūros nereikalauja tiek laiko sąnaudų, kad administratorius nebeturėtų realių galimybių pakankamai laiko skirti (tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas) dar viename bankroto procese.

28Kitos apelianto abejonės paskirto administratoriaus tinkamumu grindžiamos argumentu, kad kitai kandidatūrai pritaria tiek didžiausias atsakovo kreditorius, tiek darbuotojas. Apeliantas taip pat mano, kad paskyrus administratoriumi kitą kandidatą – M. S., nebus sudarytos prielaidos kreditorių (didžiausio kreditoriaus) ir bankrutuojančios įmonės interesų konfliktui. Su tokiais argumentais nėra pagrindo sutikti. Atskirajame skunde nėra nurodyta aplinkybių, sudarančių realų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus nešališkumu. Be to, kaip jau ne kartą buvo pažymėta teismų praktikoje, bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas). Apelianto pasiūlytas bankroto administratorius, jeigu būtų paskirtas, taip pat negalėtų veikti jį pasiūliusio asmens interesais ir būtų saistomas bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų, įskaitant ir teisės normas, nustatančias bankrutuojančios įmonės turto realizavimo tvarką bei realizavus turtą gautų pajamų paskirstymą tarp kreditorių.

29Galiausiai pastebėtina, kad, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (IBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Šioje atsakovo bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje teismas nenustatė pagrįsto pagrindo abejoti paskirto atsakovo bankroto administratoriaus nešališkumu.

30Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinktas uždarosios akcinės bendrovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismui buvo pasiūlytuos dvi įstatymų reikalavimus atitinkančios bankroto... 8. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas turi pakankamai didelius... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad UAB „Audersima“ galimybės operatyviau ir... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria... 12. 1. Apelianto (UAB „Baltic Farm Supply Center“ direktoriaus) pasiūlytai... 13. 2. Apelianto pasiūlytas kandidatas – M. S. dėl mažesnio užimtumo (vykdo 4... 14. 3. Paskirdamas administratorių teismas privalo įvertinti daugumos kreditorių... 15. 4. Atsakovas nėra toks specialus subjektas, kad jo bankroto procesą galėtų... 16. 5. Teismo motyvas, kad atsakovo vadovo pasiūlyto kandidato paskyrimas gali... 17. 6. Skundžiamoje nutartyje teismas nesivadovavo paties nurodytais... 18. Tretysis asmuo UAB „Ginus“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti... 19. 1. Apeliantas, argumentuodamas skundą, kad teismas turėjo atsižvelgti į... 20. 2. Kandidato administruoti atsakovą užimtumas nėra besąlygiškas kriterijus... 21. 3. Neįrodyta, kad paskirtas administratorius būtų nešališkas ar neturėtų... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama,... 25. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu... 26. Šio administratoriaus parinkimas skundžiamas argumentais, jog kitas... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokie kriterijai kaip kandidatų į... 28. Kitos apelianto abejonės paskirto administratoriaus tinkamumu grindžiamos... 29. Galiausiai pastebėtina, kad, bankrutuojančios įmonės kreditorių... 30. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 32. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą....