Byla 2-1318/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Arčia“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. V. ir A. K. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla civilinėje byloje Nr. B2-1703-230/2012 pagal ieškovų G. V. A. K. , Skogsmat i Uddeholm Aktiebolag, R. M. , M. M. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Arčia“, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,Arčia“ administracijos vadovas G. V. kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB ,,Arčia“ bankroto bylą. Nurodė, kad įmonė kreditoriams skolinga 3 161 583 Lt, visi įsipareigojimai pradelsti. Įmonė jokių galimybių atsiskaityti su kreditoriais neturi, laiku nemoka darbo užmokesčio darbuotojams, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų.

4Ieškovas A. K. nurodo, jog atsakovas skolingas 2 675,48 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, į raginimus sumokėti skolą nereaguoja.

5Ieškovas Skogsmat i Uddeholm Aktiebolag prašo atsakovui UAB ,,Arčia“ iškelti bankroto bylą, kadangi atsakovas skolingas 2 941 894,37 Lt skolos, kuri yra išieškoma remiantis 2011 m. gegužės 19 d. Kauno miesto apylinkės teismo išduotu vykdomuoju raštu ir kuri iki šiol nėra išieškota.

6Ieškovai R. M. ir M. M. , atsakovo akcininkai, nurodo, kad UAB ,,Arčia“ yra nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Arčia“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Nurodė, kad įmonės būklė atitinka įstatyme numatytą nemokumo būseną. Pasisakydamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas pažymėjo, kad įmonės administratoriumi skirti pasiūlytos šios kandidatūros: UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“, UAB ,,Šilkuva“. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pažymėjo, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu vykdo 171 bankroto procedūrą, UAB ,,Šilkuva“ 30, UAB ,,Bankroto administravimo grupė“ 19. Teismas pabrėžė, kad parenkant tinkamą įmonės bankroto administratorių svarbu atsižvelgti į bankrutuojančią įmonę, kuri šiuo atveju yra nedidelė įmonė, todėl teismas sprendžia, kad UAB ,,Arčia“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Bankroto administravimo grupė“ šiuo metu turinčią mažiausią darbo krūvį, kadangi taip bus tinkamiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos. Skiriant bankroto administratoriumi šią bendrovę, teismas atsižvelgė ir į tai, kad UAB ,,Šilkuva“ direktoriui A. M. , kaip bankroto administratoriaus UAB ,,Šilkuva“ įgaliotam asmeniui, skirtas įspėjimas.

10III.

11Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas A. K. prašo šią teismo nutartį panaikinti dalyje, kuria bankroto administratoriumi M. M. paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB ,,Šilkuva“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Nors UAB „Bankrotų administravimo grupė“ šiuo metu vykdo 18 bankroto procedūrų, tačiau pažymėtina, kad šiuo metu bendrovėje dirba trys bankroto administratoriai, du iš jų dirba ir kituose įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba teikia bankroto administravimo paslaugas kaip fizinis asmuo. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ direktorius A. G. šiuo metu vykdo 26 bankroto procedūras, R. J. vykdo 38 bankroto procedūras, R. D. vykdo 1 bankroto procedūrą. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu vykdo 174 bankroto procedūras. Įmonėje dirba 10 bankroto administratorių, kurie, kaip fiziniai asmenys, iš viso vykdo 189 bankroto procedūras, vienam administratoriui vidutiniškai tenka po 18,9 įmonės. UAB „Šiluva“ vykdo 30 bankroto procedūrų. Įmonėje dirba 4 bankroto administratoriai, kurie kaip fiziniai asmenys vykdo iš viso 44 bankroto procedūras, vienam administratoriui vidutiniškai tenka po 11 įmonių. Todėl akivaizdu, kad Kauno apygardos teismo teiginys, jog paskirtas administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ turi mažiausia darbo krūvį, neatitinka tikrovės.
 2. Teismas minėtoje byloje, netinkamai vertino įmonės dydį nurodydamas, jog UAB „Arčia“ yra „nedidelė įmonė“. Tačiau bylos ieškinyje matyti, jog įmonė neatsiskaitė su 39 darbuotojais, iš ko galima daryti prielaidą jog įmonėje dirbo daugiau nei 39 darbuotojai. įmonės turtas vertinamas 4 099 624 Lt., o per vienerius metus gautinos sumos 1 275 765 Lt. Iš viso yra 68 kreditoriai, iš kurių 15 yra užsienyje registruotos įmonės. Taip pat yra 42 debitoriai. Iš to matyti, jog įmonė nėra maža, o jos bankroto administravimo apimtis yra didelė, ir reikalaujanti ne tik teorinių, bet ir praktinių administratoriaus žinių ir profesionalumo, siekiant efektyviau ir greičiau atlikti bankroto procedūras ir taip užtikrinti visų kreditorių pagrindinį interesą kuo greičiau atgauti pinigus ar bent jų dalį iš bankrutuojančios įmonės.
 3. Teismas turėjo atsižvelgti, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“ leidimas teikti administravimo M. M. paslaugas išduotas 2009 m. rugsėjo 28 d., tuo tarpu UAB ,,Šiluva“ vykdo bankroto procedūras nuo 1999 m., jos darbuotojai turi teisinį bei ekonominį išsilavinimą, yra baigę 15 bankroto procedūrų, tarp kurių buvo ir sudėtingų, tarptautinių įmonių. UAB „Šiluva“ administratorių patirtis, specifinės žinios ir profesionalumas, leistu užtikrinti bankroto proceso eigos efektyvumą ir nepertraukiamumą. Tai leistų geriausiai užtikrinti kreditorių ir įmonės interesų gynimą.
 4. Teismas neatsižvelgė į tai, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“ yra registruota Vilniuje, o bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Arčia“ įsikūrusi Kaune. Tuo tarpu UAB ,,Šiluva“ yra įsikūrusi arčiausiai uždarosios akcinės bendrovės „Arčia“. Teismų praktikoje yra įtvirtinta, jog buveinės kriterijus yra susijęs su administravimo kaštais, todėl prioritetas teiktinas administratoriui, kurio buveinė sutampa ar yra arčiau bankrutuojančios įmonės buveinės. Tai susiję ne tik su bankroto administravimo kaštais, bet ir su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo M. M. klausimus.
 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūrą iškėlusi Skogsmat i Uddeholm Aktiebolag yra didžiausias UAB „Arčia“ kreditorius. Todėl minėtas bankroto administratorius gali veikti didžiausio kreditoriaus interesams, kas prieštarauja ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktui.
 6. Teismas netinkamai vertino tai, kad UAB „Šiluva“ įgaliotam asmeniui, skirtas įspėjimas. Tai negali būti reikšmingu ir pagrįstu argumentu nepaskiriant UAB „Šiluva“ teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Arčia“. Teismas, nepaskirdamas UAB „Šiluva“ teikti bankroto administravimo paslaugas, remdamasis skirtu įspėjimu, diskriminuoja kitus juridiniame asmenyje veikiančius bankroto administratorius, taip pažeisdamas Konstitucijos 48 straipsnį.

13Atskiruoju skundu ieškovas G. V. prašo ) panaikinti teismo nutartį ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirajam skundui pagrįsti nurodo šias aplinkybes:

 1. teismas iš esmės vadovavosi vieninteliu argumentu - vykdomu bankroto procedūrų skaičiumi, mažiausiu darbo krūviu. Tačiau teismas turėjo atsižvelgti ir į paskiriamo bankroto administratoriaus patirtį. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ yra baigęs vos 5 bankroto procedūras, tuo tarpu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ - 521, taigi akivaizdu, kad pastarasis administratorius yra ženkliai labiau patyręs už paskirtąjį administratorių.
 2. Negalima sutikti su teismo pozicija, kad atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirtas mažiau užimtas administratorius, negu administracijos direktoriaus siūlomas. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administratorių užimtumas iš esmės nesiskiria, kad tai būtų akivaizdus vieno iš jų pranašumas (mažesnis darbo krūvis).
 3. Turėdamas didesnį darbuotojų skaičių (tiek fizinių bankroto administratorių, tiek aptarnaujančio personalo ir kt.), UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sugeba sklandžiau ir operatyviau atlikti bankroto procedūras.
 4. Atsakovo akcininkai, įvertinę visus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis bei galimybes įmonei tęsti veiklą, nustatė, kad restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės optimizuoti savo veiklą, atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams. Todėl įmonės akcininkai ketina kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kas iš esmės paneigtų bankroto bylos iškėlimo būtinybę.

14Atsiliepimu į G. V. atskirąjį skundą ieškovas Skogsmat i Uddeholm Aktiebolag prašo šio skundo netenkinti. Nurodo, kad skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

15Atsiliepimu į A. K. atskirąjį skundą ieškovas Skogsmat i Uddeholm Aktiebolag taip pat prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal bylos duomenis nėra pagrindo spręsti, jog paskirtasis administratorius netinkamai vykdys atsakovo bankroto procedūras.

16Atsiliepimu į G. V. atskirąjį skundą ieškovas A. K. prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad A. K. taip pat yra įmonės akcininkas ir jam nėra žinoma apie ketinimą atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirieji skundai netenkintini.

20Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

21Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Gali būti vertinama ir tai, ar administruotina įmonė ir kandidatas šią įmonę administruoti yra tame pačiame regione bei bet koks kitas kriterijus, kuris, teismo vertinimu, leidžia pagrįstai prioritetą suteikti konkretiems kandidatams. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl nėra pagrindo kurį nors iš atskirajame skunde nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų (užimtumo, patirties) pripažinti lemiamu ir keisti teisėtą skundžiamą nutartį. Atskirųjų skundų teisingam išnagrinėjimui svarbu tai, kad byloje nenustatyta ĮBĮ aptartų aplinkybių, kurioms esant, konkretus administratorius negalėtų administruoti atsakovo. Dėl šios priežasties, nėra pagrindo keisti skundžiamą nutartį dalyje, kuria išspręstas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros klausimas. Be to, kaip minėta, bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais, bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

22Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos M. M. informacija internetiniame tinklapyje http://www.bankrotodep.lt pateikta informacija patvirtina, kad ne visi paskirtojo administratoriaus darbuotojai administruoja didesnį įmonių skaičių, taigi, atskirųjų skundų argumentai, susijęs su administratorių užimtumu atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina ir tai, kad paskirtojo administratoriaus patirtis administruojant įvairaus dydžio įmones abejonių nekelia (CPK 185 str.).

23Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Pasisakydama dėl G. V. teiginių, susijusių su restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimu, teisėjų kolegija pažymi, kad atskirojo skundo argumentas, kad įmonės akcininkai ieško būdų atnaujinti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais yra tik abstraktaus pobūdžio teiginys (CPK 178 str.), kuris teisiškai nėra reikšmingas nustatant įmonės faktinę finansinę būklę, pagal kurią ir sprendžiama apie nemokumą, o tuo pačiu ir bankroto bylos iškėlimą.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo. Todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB ,,Arčia“ administracijos vadovas G. V. kreipėsi į teismą su... 4. Ieškovas A. K. nurodo, jog atsakovas skolingas 2 675,48 Lt neišmokėto darbo... 5. Ieškovas Skogsmat i Uddeholm Aktiebolag prašo atsakovui UAB ,,Arčia“... 6. Ieškovai R. M. ir M. M. , atsakovo akcininkai, nurodo, kad UAB ,,Arčia“ yra... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. III.... 11. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas A. K. prašo šią teismo nutartį panaikinti... 13. Atskiruoju skundu ieškovas G. V. prašo ) panaikinti teismo nutartį ir... 14. Atsiliepimu į G. V. atskirąjį skundą ieškovas Skogsmat i Uddeholm... 15. Atsiliepimu į A. K. atskirąjį skundą ieškovas Skogsmat i Uddeholm... 16. Atsiliepimu į G. V. atskirąjį skundą ieškovas A. K. prašo skundą atmesti... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirieji skundai netenkintini.... 20. Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo... 21. Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų... 22. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos M. M.... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog... 24. Pasisakydama dėl G. V. teiginių, susijusių su restruktūrizavimo bylos... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....