Byla e2A-1101-236/2015
Dėl konkurso nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-766-569/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ dėl konkurso nutraukimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kelmės vanduo“, prašydamas nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 162337, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ketina dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 162337. Atsakovas 2015 m. gegužės 4 d. CVP IS paskelbė atsakymus į potencialių konkurso dalyvių klausimus. Ieškovas atsakymus ir kitus paaiškinimus į tiekėjų klausimus laikė konkurso pirkimo dokumentų sudėtine dalimi (VPĮ 2 str. 21 p.), kuriems taikomi bendrieji reikalavimai, taikomi ir pirkimo dokumentams, ir dėl kurios gali būti pateikta tiekėjo pretenzija.

6Ieškovas pažymėjo, jog 2015 m. gegužės 11 d. pateikė atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ pretenziją, kurioje nurodė, kad atsakovo 2015 m. gegužės 4 d. atsakymai į tiekėjų klausimus yra neteisėti ir nepagrįsti. Ieškovas nurodė, jog į ieškovo 23 klausimą patikslinti, kokios markės betonas turi būti naudojamas nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, atsakovas pateikė atsakymą - nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, kurios statomos lauke ir kontaktuos su nuotekomis, turi būti naudojamas C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 markės betonas, kitos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti statomos pagal STR2.05.05:2005 1-je lentelėje numatytas aplinkos sąlygų klases. Ieškovo teigimu, atsakovas, atsakydamas į tiekėjų klausimus ir nurodydamas, jog tiekėjai privalo naudoti vienos konkrečios markės betoną, neleido tiekėjams siūlyti tokios pačios arba net aukštesnės kokybės betoną, negu nurodyta 2015 m. gegužės 4 d. atsakyme. Be to, atsakovas 2015 m. gegužės 4 d. atsakymu taip pat neteisėtai pakeitė pirmines konkurso sąlygas, kadangi konkurso sąlygose konkreti betono markė nebuvo nurodyta. Ieškovas nurodytus teiginius grindžia teismų praktika (Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-559-440/2015).

7Ieškovas UAB „IRDAIVA“ nurodė, jog 2015 m. gegužės 13 d. gavo atsakovo pranešimą, kuriame nurodė, jog pagal pretenzijoje pateiktus argumentus atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ nusprendė patikslinti 2015 m. gegužės 4 d. (CVP IS pranešimas Nr. 3465920) atsakymą į ieškovo 23 klausimą. Atsakovas patikslino, kad nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, kurios statomos lauke ir kontaktuos su nuotekomis, turi būti naudojamas lygiaverčių arba ne prastesnių savybių nei C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 markės betonas. Kitos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti lygiaverčių arba ne prastesnių savybių, nei numatyta STR 2.05.05:2005 1-je lentelėje pagal aplinkos sąlygų klases. Ieškovo teigimu, atsakovas pakeitė konkurso sąlygas, kadangi atsakymai į tiekėjų klausimus yra sudėtinė konkurso sąlygų dalis. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ išplėtė tiekėjų galimybes dalyvauti konkurse ir potencialių konkurso dalyvių ratą. Atsakovas privalėjo sudaryti naujiems ir esamiems konkurso dalyviams vienodas sąlygas dalyvauti konkurse - atsakovas privalėjo nustatyti naują ne trumpesnį nei 7 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą, skaičiuojamą nuo naujo atsakymo paskelbimo dienos. Be to, atsakovas naujos 2015 m. gegužės 13 d. redakcijos atsakymo į tiekėjų klausimus nepaskelbė CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą ir naujai prisijungę potencialūs konkurso dalyviai nežinojo apie 2015 m. gegužės 13 d. naujos redakcijos atsakymą į tiekėjų klausimą, todėl ieškovas laiko, jog atsakovas pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog pažeidimą, kai perkančioji organizacija nepaskelbė CVP IS (kartu su skelbimu apie pirkimą) atsakymų į tiekėjų klausimus Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo 2015 m. gegužės 11 d. vertinimo išvadoje (pirkimas Nr. 161228).

8Ieškovas UAB „IRDAIVA“ nurodė, jog 2015 m. gegužės 18 d. pretenzijoje Nr. 226872, vadovaudamasis paminėtais argumentais, reikalavo atsakovą nedelsiant sustabdyti konkurso pirkimo procedūras pagal VPĮ 941 straipsnio 2 dalį. Ieškovas 2015 m. gegužės 18 d. gavo atsakovo pranešimą, kuriame atsakovas nurodė nesutinkantis su ieškovo argumentais, teigė, kad 2015 m. gegužės 13 d. raštu Nr. S-114 ir CPV IS pranešimu Nr. 3490650 tiekėjų ratas nebuvo išplėstas; 4 darbo dienų terminą laikė pakankamu atsižvelgti į tai, kad gali būti naudojamas savo funkcinėmis charakteristikomis geresnis betonas; visi suinteresuoti tiekėjai iš 2015 m. gegužės 14 d. supaprastinto skelbimo dėl papildomos informacijos galėjo suprasti apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą bei galėjo prisijungti prie pirkimo ir tuomet pamatyti visus pakeitimus, kadangi jie publikuoti CVP IS susirašinėjimo skiltyje naudojant funkciją „platinti“.

9Ieškovas taip pat nurodė, jog 2015 m. gegužės 18 d. pateikė pretenziją Nr. 213851, kurioje nurodė, jog atsakovas, atsakydamas į ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pretenziją Nr. 226872, nurodė neteisėtus, visiškai naujus teiginius. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ 2015 m. gegužės 19d. 8. 31 val. (likus 29 minutėms iki 2015 m. gegužės 19 d. 9.00 val. numatyto pasiūlymų pateikimo termino) pranešė, jog 2015 m. gegužės 18 d. 18val. 15 min. buvo gauta tiekėjo pretenzija, todėl atsakovas pirkimo procedūras sustabdė pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui. Atsakovas 2015 m. gegužės 19 d. 8.39 val. (likus 21 minutei iki numatyto pasiūlymų pateikimo) pateikė ieškovui pranešimą, kuriame nurodė, jog 2015 m. gegužės 18 d. 18 val. 15 min. gauta tiekėjo pretenzija pateikta tuo pačiu pagrindu kaip ir 2015 m. gegužės 18 d. 13 val. 36 min. to paties tiekėjo pateikta pretenzija, pretenzija nenagrinėjama, pirkimo procedūros tęsiamos. Ieškovas laiko, jog atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė nagrinėti (ir tenkinti) ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pretenziją Nr. 213851, kadangi ieškovo UAB „IRDAIVA“ 2015 m. gegužės 18 d. pretenzijos rėmėsi visiškai skirtingais pagrindais. Be to, ieškovas laiko atsakovo veiksmus, kai likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pastarasis pranešė apie sustabdytų pirkimų procedūrų tęsimą, neteisėtais, pažeidžiančiais operatyvius viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str.). Ieškovo teigimu, tokia faktinė situacija neteisėta pripažinta ir Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-559-440/2015.

10Ieškovas UAB „IRDAIVA“ pažymėjo, jog atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ iki ieškinio surašymo momento nėra įvykdęs VPĮ 27 str. 1 d. nurodyto imperatyvaus reikalavimo skelbti CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą visus pirkimo dokumentų paaiškinimus ir atsakymus į tiekėjų klausimus. Ieškovo manymu, atsižvelgiant į atsakovo padarytus pažeidimus vykdant konkursą, konkurso pirkimo procedūros turi būti nutrauktos.

11Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, skirti ieškovui baudą. Atsakovas nurodė, kad 2015 m. balandžio 17 d. per CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 162337. Ieškovas 2015 m. gegužės 11 d. pateikė pretenziją Nr. 226872, kurią atsakovas 2015 m. gegužės 13 d. pranešimu Nr. 3490627 tenkino iš dalies. Ieškovas 2015 m. gegužės 18 d. pateikė pretenziją Nr. 226872, kurią atsakovas 2015 m. gegužės 18 d. pranešimu Nr. 3501148 atmetė. Ieškovas 2015 m. gegužės 18 d. pateikė pakartotinę ieškovo pretenziją Nr. 213851, atsakovas 2015 m. gegužės 19 d. pranešimu Nr. 3502020 pateikė atsakymą į minėtą pretenziją, kuriame nurodė, kad pakartotinė pretenzija nebus nagrinėjama. Atsakovo teigimu, ieškovas ieškinį pateikė nesilaikydamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkto.

12Atsakovo teigimu, ieškinyje išdėstyti ieškovo argumentai yra pateikti visose trijose pretenzijose, dėl kurių atsakymus atsakovas pateikė 2015 m. gegužės 13 d., 2015 m. gegužės 18 d. o paskutinės pretenzijos atsakovas nenagrinėjo ir 2015 m. gegužės 19 d. apie tai informavo ieškovą.

13Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ pažymėjo, jog ieškovas ieškinį teismui dėl 2015 m. gegužės 13 d. atsakovo atsakymo galėjo pateikti iki 2015 m. gegužės 28 d., tačiau to nepadarė; 2015 m. gegužės 18 d. 13 val. 36 min. ieškovas pateikė pretenziją, į kurią 2015 m. gegužės 18 d. 16 val. 21 min. atsakovas pateikė atsakymą ir kurį ieškovas galėjo apskųsti iki 2015 m. birželio 2 d., tačiau to laiku nepadarė. Atsakovas nurodė, jog ieškovas 2015 m. gegužės 18 d. 18 val. 15 min. tuo pačiu pagrindu ir su identiškais reikalavimais kaip antroji pretenzija pateikė trečią pretenziją, kuri, atsakovo teigimu, skyrėsi nuo antrosios pretenzijos tik labiau išplėtotu turiniu. Pažymėjo, jog ieškovas ieškinį dėl trečios pretenzijos galėjo paduoti iki 2015 m. birželio 3 d., tačiau šio termino taip pat nesilaikė. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį.

14Atsakovas nurodė, jog ieškovas prieš pateikdamas ieškinį teismui nei vienoje pretenzijoje neginčijo perkančiosios organizacijos veiksmų, kai likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsakovas pranešė apie sustabdytų konkurso pirkimų procedūrų tęsimą.

15Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ manė, jog ieškovas, teigdamas, jog atsakovas nesilaikė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies ir tai galėjo turėti įtakos pirkimo rezultatui, nepagrįstai rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis, kuriose nustatyti neteisėti kitų perkančiųjų organizacijų veiksmai nesutapo su perkančiosios organizacijos veiksmais, atliktais ginčo konkurse.

16Atsakovas pažymėjo, jog 2015 m. gegužės 14 d. 2015-05-14 skelbimo IV.3. punkte (Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)) perkančioji organizacija nurodė, jog skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą. Dėl to darė išvadą, jog visi suinteresuoti tiekėjai iš 2015 m. gegužės 14 d. supaprastinto skelbimo dėl papildomos informacijos žinojo apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą bei galėjo prisijungę prie pirkimo detaliai susipažinti su atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimu, kadangi jis buvo publikuotas CVP IS susirašinėjimo skiltyje naudojant funkciją „platinti“.

17Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ pažymėjo, jog ieškovo nurodytame Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-559-440/2015 ginčo objektu esančios aplinkybės ir perkančiosios organizacijos veiksmai bei konkurso pirkimo procedūros iš esmės nesutapo su byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis.

18Atsakovas ieškovo veiksmus, teikiant nepagrįstą ieškinį teismui, vertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl prašė skirti ieškovui 2896 Eur baudą, atsakovui skiriant 50 proc. iš paskirtos 2896 Eur baudos, t. y. 1448 Eur (CPK 95 str. 2 d.).

19Ieškovas UAB „IRDAIVA“ dublike palaikė ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, kad ieškinį teismui pateikė 2015 m. birželio 3 d. per EPP pasibaigus teismo darbo laikui, todėl ieškinys teisme buvo gautas 2015 m. birželio 4 d.

20Ieškovas pažymėjo, jog paduodamas ieškinį, ieškinio senaties termino nepraleido, kadangi skundė atsakovo veiksmus (sprendimus), kurie buvo atlikti 2015 m. gegužės 19 d. - neteisėtą 2015 m. gegužės 19 d. atsakovo sprendimą nenagrinėti ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pretenzijos; atsakovo veiksmus, kuriais likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsakovas pranešė apie sustabdytų konkurso pirkimų procedūrų tęsimą; jog nepaskelbė atsakymo į tiekėjų klausimus CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą ir tuo pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas.

21Ieškovas nesutiko su atsakovo teiginiais, kad ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovas pretenzijų padavimo metu negalėjo žinoti, kad, nagrinėjant ieškovo UAB „IRDAIVA“ pretenzijas, atsakovas padarys visą eilę procedūrinių pažeidimų, kurie yra tiesiogiai susiję su pateiktų pretenzijų išnagrinėjimo procedūromis ir rezultatais. Ieškovo teigimu, ieškinys pagrįstas aplinkybėmis, dėl kurių atsakovui buvo pateiktos pretenzijos. Ieškovas ieškinyje pateikė atsakovo neteisėtų veiksmų ir sprendimų, priimtų nagrinėjant ieškovo pretenzijas, teisinį vertinimą, todėl nelaikė, jog nukrypo nuo pateiktų pretenzijų turinio.

22Ieškovas nurodė, jog atsakovo pateiktą 2015 m. gegužės 13 d. pranešimą gavo apibrėžtas tiekėjų skaičius, t. y. AB „Panevėžio statybos trestas“, Ecoranga Group, Infes ir kitos konkrečios įmonės, kurios iš anksto prisijungė prie konkurso. Ieškovo UAB „IRDAIVA“ teigimu, nauji potencialūs rangovai, kurie iš anksto neprisijungė prie konkurso, atsakovo 2015 m. gegužės 13 d. pranešimo negavo. Potencialūs rangovai iš anksto neprisijungė prie konkurso ir nesidomėjo konkursu būtent dėl to, kad konkurso „pirminėse“ sąlygose ir viešai paskelbtame perkančiosios organizacijos atsakyme nebuvo numatyta galimybės siūlyti įvairių rūšių betoną (buvo nurodyta tik viena konkreti betono rūšis ir markė, kurį gali tiekti tik mažoji dalis potencialių tiekėjų).

23Ieškovas UAB „IRDAIVA“ laikė ieškinį pagrįstu, todėl nepasisakė dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

24Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ triplike palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog ieškovas skundė atsakovo veiksmus (sprendimus), kurie buvo atlikti 2015 m. gegužės 19 d. Tuo tarpu, ieškovas, norėdamas ginčyti atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. priimtus sprendimus dėl pirkimo procedūrų sustabdymo ir tęsimo, privalėjo VPĮ nustatyta tvarka pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai; norėdamas ginčyti atsakovo tariamą VPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimą, privalėjo ieškinį teismui pateikti iki 2015 m. birželio 2 d. (VPĮ 94 str. 1 d.), kadangi atsakovas dėl minėto galimo VPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimo ieškovo pretenziją išnagrinėjo ir informavo apie nagrinėjimo rezultatus 2015 m. gegužės 18 d.

25Atsakovas laikė ieškovo argumentus, jog pastarasis neteisėtai, likus iki pasiūlymų pateikimo termino 21 minutei, atnaujino sustabdytas pirkimo procedūras, nepagrįstais. Nurodė, jog ieškovas 2015 m. gegužės 18 d. 18 val. 15 min., pasibaigus atsakovo darbo laikui ir likus 1 darbo valandai iki pasiūlymų pateikimo termino, pateikė identišku pagrindu bei reikalavimais antrą pretenziją. 2015 m. gegužės 19 d. 8 val. 31 min. atsakovas pastebėjo, kad gavo pretenziją, todėl pirkimo procedūras sustabdė (VPĮ 94 str. 2 d.). Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ pažymėjo, jog susipažino su minėtos pretenzijos turiniu ir nustatė, kad ieškovas joje kėlė tuos pačius reikalavimus, kaip 2015 m. gegužės 18 d. 16 val. 21 min. pateiktoje pretenzijoje, dėl kurios motyvuotas sprendimas ieškovui jau buvo pateiktas, todėl 2015 m. gegužės 19 d. 8 val. 39 min. informavęs apie pakartotinės pretenzijos nenagrinėjimą, tęsė pirkimo procedūras.

26Atsakovas pažymėjo, jog vertindamas 2015 m. gegužės 18 d. 16 val. 21 min. ir 2015 m. gegužės 18 d. 18 val. 15 min. ieškovo pateiktas pretenzijas vadovavosi turinio viršenybės prieš formą principu, neapsiribodamas tuo, kad abiejų pretenzijų visus tris reikalavimus laikė identiškais, o argumentacijos skirtumus - lingvistinio pobūdžio, nekeičiančius pretenzijų turinio esmės.

27Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ nurodė, kad CVP IS veikia tokiu principu, jog tiekėjas bet kuriuo momentu „prisijungęs“ (ši funkcija būtina, jei tiekėjas ketina pateikti pasiūlymą) prie vykdomo pirkimo gauna visus perkančiosios organizacijos pranešimus, įskaitant ir pateiktus iki tiekėjo „prisijungimo“ prie pirkimo. Todėl darė išvadą, jog visi tiekėjai, kurie ketino dalyvauti ginčo konkurse ir pateikti pasiūlymus, gavo atsakovo 2015 m. gegužės 13 d. pateiktą pranešimą, kuriuo buvo paaiškintos atitinkamos konkurso sąlygos. Tai užtikrino ir 2015 m. gegužės 14 d. atsakovo skelbimo IV.3. punkte (Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)) nuoroda, kad skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui, ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą. Atsakovo teigimu, pastarasis užtikrino visus VPĮ viešinimo reikalavimus.

28Atsakovas pažymėjo, jog prie konkurso prisijungė 40 tiekėjų, o VPĮ nustatyta tvarka paskelbta pirkimo objekto techninė specifikacija (kurioje ir buvo nustatyti atitinkami reikalavimai betonui) buvo peržiūrėta 176 kartus ir nei vienas tiekėjas nepareiškė pretenzijų, nepateikė prašymų paaiškinti galimus neaiškumus ir pan. Atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ teigimu, tai patvirtino faktą, jog betono markės C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 nurodymas negalėjo būti prilyginamas konkrečiam modeliui ar šaltiniui, konkrečiam procesui ar prekės ženklui, patentui, tipui, konkrečiai kilmei ar gamybai, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ gavo penkis tiekėjų pasiūlymus, tarp jų ir ieškovo, ir techninės specifikacijos reikalavimas dėl atitinkamų minimalių betono charakteristikų reikalavimų nesukėlė tiekėjams sunkumų, teikiant pasiūlymus perkančiosios organizacijos nustatytais terminais.

29II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

30Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „IRDAIVA“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl konkurso nutraukimo atmesti.

31Teismas, įvertinęs atsakovo 2015 m. gegužės 14 d. publikuotą CVP IS skelbimo tekstą ir VPĮ 27 straipsnio 1 dalį, sprendė, jog atsakovas formaliai pažeidė įstatymo reikalavimus.

32Teismas pažymėjo, jog teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami (CPK 2 str., 5 str.). Tuo tarpu, ieškovas procesiniuose dokumentuose neneigė, kad jam buvo žinomi atsakovo pateikti atsakymai į klausimus.

33Teismas nustatė, jog ieškovas įrodinėjo, kad atsakovas, nepaskelbęs CVP IS atsakymų teksto į ieškovo pateiktus klausimus dėl vykdomo konkurso, apribojo dalyvaujančių konkurse tiekėjų ratą, sukliudė dalyvauti konkurse naujiems tiekėjams. Teismo teigimu, ieškovas gynė ne savo, o kitų tiekėjų pažeistas teises. Dėl to teismas darė išvadą, jog ieškovas gynė viešąjį interesą, nors jam tokie įgaliojimai nėra suteikti CPK 49 straipsnio prasme. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas, nepaskelbęs atsakymų į ieškovo klausimus CVP IS, pažeidė pastarojo teises, teismas sprendė, jog ieškovo nurodyti argumentai dėl VPĮ 27 straipsnio 1 dalies pažeidimo nesudarė pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį.

34Teismas taip pat nustatė, jog atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi, atsakovo teigimu, ieškovas norėdamas ginčyti atsakovo VPĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą, privalėjo ieškinį teismui pateikti iki 2015 m. birželio 2 d. Teismas, spręsdamas ieškinio senaties taikymą, pažymėjo, jog ieškinio senaties taikymas neturi įtakos teismo sprendimui dėl VPĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo ieškovo atžvilgiu, kadangi bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ieškovo teisės pažeistos nebuvo.

35Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, todėl ieškovo pretenzijoms dėl VPĮ 27 straipsnio 1 dalies pažeidimo taikytina ieškinio senatis (CK 1.126 str., 1.131 str.).

36Teismas nurodė, jog ieškovas skundė atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą nenagrinėti jo 2015 m. gegužės 18 d. pateiktos pretenzijos Nr. 213851. Teismas, įvertinęs atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. atsakymą, nustatė, jog atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pretenziją Nr. 213751, kadangi ieškovas ją pateikė tuo pačiu pagrindu, kaip ir 2015 m. gegužės 18 d. pretenziją Nr. 226872. Teismas, palyginęs pretenzijose išdėstytus ieškovo reikalavimus bei jų turinius ir įvertinęs, laikė jas vienodomis.

37Teismas sutiko su atsakovu, jog VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013). Pagal bylos duomenis teismas sprendė, jog ieškovui 2015 m. gegužės 18 d. pateikus dvi analogiškas pretenzijas, atsakovas pagrįstai nenagrinėjo antrosios pretenzijos Nr. 213851.

38Teismas laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, jog ieškovas praleido terminą kreiptis į teismą dėl 2015 m. gegužės 19 d. atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pretenzijos Nr. 213851. Teismas nurodė, jog ieškovas ieškinį teismui pateikė 2015 m. birželio 3 d., ieškinio senaties termino eiga prasidėjo sekančią dieną, kai ieškovas sužinojo apie atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti pretenziją nenagrinėtą, t. y. 2015 m. gegužės 20 d. Dėl to teismas konstatavo, jog ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino skųsti atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. sprendimą.

39Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas skundė atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. veiksmus, kai atsakovas likus 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pranešė apie sustabdytų pirkimo procedūrų tęsimą. Teismas nurodė, kad ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str.), kadangi per tokį trumpą laiką nebuvo įmanoma pateikti pasiūlymų; atsakovas procesiniuose dokumentuose atsikirto, jog ieškovas, nurodydamas minėtą argumentą ieškinyje, nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo tvarkos.

40Teismas pažymėjo, jog šalys joms suteiktomis teisėmis privalo naudotis pagal nustatytas taisykles, protingai ir sąžiningai, privalo laikytis teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinės tvarkos ir sąlygų. Teismas nurodė, jog atsakovui nusprendus tęsti pasiūlymų priėmimą likus 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ieškovas turėjo galimybę pareikšti atsakovui pretenziją, kai sužinojo, kad jo teisės buvo pažeistos.

41Teismas laikė ieškovo argumentus, jog pastarasis negalėjo žinoti, kad atsakovas padarys pažeidimus ir dėl to neturėjo galimybės kreiptis dėl išankstinio ginčo sprendimo – būtent dėl atsakovo sprendimo tęsti pasiūlymų priėmimą, nepagrįstais, kadangi pats ieškovas procesiniuose dokumentuose pažymėjo, jog visi jo teisių pažeidimai buvo padaryti 2015 m. gegužės 19 d.

42Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį ir nutraukti atsakovo vykdomą supaprastintą atvirą konkursą ,,Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas‘‘ (pirkimo Nr. 162337).

43Teismas sprendė, kad netenkintinas atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui.

44III. Apeliacinio skundo argumentai

45Ieškovas UAB „IRDAIVA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir nutraukti pirkimą ,,Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas‘‘ (Pirkimo Nr. 162337). Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

461) Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovas pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 dalį, tačiau nepagrįstai atmetė ieškinį motyvuodamas tuo, jog ieškovas, neturėdamas įgaliojimų, gynė viešąjį interesą. Kadangi ieškovas yra suinteresuotas bylos baigtimi, todėl bet koks konkurso vykdymo imperatyviosios tvarkos pažeidimas, pažeidžia ieškovo kaip konkurso dalyvio teises bei teisėtus interesus. Dėl to ieškovas turi teisę skųsti ir gintis nuo bet kokių atsakovo neteisėtų veiksmų, turinčių įtakos konkurso eigai;

472) Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos pažeidimus, privalėjo pasisakyti dėl nustatyto pažeidimo pasekmių, t. y. teismas ex officio privalėjo spręsti dėl nustatyto viešųjų pirkimų imperatyvaus teisinio reguliavimo padarinių ir konkurso nutraukimo;

483) Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad ieškovo pateiktos 2015 m. gegužės 18 d. pretenzijos yra vienodos;

494) Atsakovas po konkurso sustabdymo tęsęs konkurso procedūras (likus vos 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), užuot nustatęs naują protingą terminą pasiūlymų pateikimui, esmingai pažeidė viešųjų pirkimų imperatyvų teisinį reguliavimą, kas daro konkurso procedūras neteisėtomis.

50Atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ atsiliepimas į apeliacinį skundą nepateiktas.

51IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

52Apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

53Dėl bylos nagrinėjimo ribų

54Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

55Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „IRDAIVA“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-766-569/2015, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

56Dėl viešųjų pirkimų

57Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

58Dėl ieškovo teisės ginti viešąjį interesą

59VPĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis.

60Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovo VPĮ 27 straipsnio 1 dalies pažeidimą, tačiau šį pažeidimą laikė formaliu, kadangi nustatė, jog ieškovo teisės ir teisėti interesai dėl to pažeisti nebuvo. Šios aplinkybės neginčijo ir ieškovas (apeliantas).

61Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovas pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 dalį, tačiau nepagrįstai atmetė ieškinį motyvuodamas tuo, jog ieškovas, neturėdamas įgaliojimų, gynė viešąjį interesą. Apelianto teigimu, pastarasis yra suinteresuotas bylos baigtimi, todėl bet koks konkurso vykdymo imperatyviosios tvarkos pažeidimas, pažeidžia ieškovo kaip konkurso dalyvio teises bei teisėtus interesus. Teisėjų kolegija laiko šiuos apelianto argumentus nepagrįstais.

62CPK 49 straipsnyje nustatytas asmenų, turinčių teisę pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti ir šių subjektų teisė duoti išvadą byloje, sąrašas.

63Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė į teisminę gynybą yra asmens konstitucinė teisė, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje. Šis konstitucinis principas perkeltas ir į CPK 5 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų (pvz., VPĮ) aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas. Taigi teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, jog pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014).

64Teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teisingumo Teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, jog su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškė savo valią, galinčią lemti teisinius padarinius. Tam, kad būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tiekėjui net nebūtina turėti formaliojo dalyvio ar kandidato statuso (Teisingumo Teismo 2005 m. sausio 11 d. Sprendimą StadtHalle ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1). Kasacinio teismo praktikoje, be pirmiau nurodytų tiekėjų teisinio suinteresuotumo aspektų, konstatuota, kad teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, jog iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014).

65Tiekėjas, kreipdamasis į teismą, turi siekti apginti egzistuojantį turtinį interesą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Tiekėjui, kuris tokio intereso neturi ar šis interesas nėra pažeistas, nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-613-180/2015). Kaip minėta, nagrinėjamu atveju, nors pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovo VPĮ 27 straipsnio 1 dalies pažeidimą, tačiau šis pažeidimas ieškovo teisių ir teisėtų interesų nepažeidė.

66Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir į tai, kas išdėstyta, sprendžia, jog, priešingai nei teigia apeliantas, ieškovas turėjo teisę skųsti ir gintis tik nuo tokių atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie turi tiesioginę įtaką ieškovo teisėms bei teisėtiems interesams.

67Dėl teismo teisės ex officio spręsti dėl perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo

68Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos pažeidimus, privalėjo pasisakyti dėl nustatyto pažeidimo pasekmių, t. y. teismas ex officio privalėjo spręsti dėl nustatyto viešųjų pirkimų imperatyvaus teisinio reguliavimo padarinių ir konkurso nutraukimo.

69Teisėjų kolegija pažymi, kad suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą nurodyta, kad VPĮ siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius; VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinami pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų tikslai; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus, už jų nagrinėjimą atsakingam subjektui, t. y. teismui, turi būti suteikti plačiausi įgaliojimai veikti. Atsižvelgiant į VPĮ pobūdį ir juo siekiamus tikslus, teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą.

70Ieškovas UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kelmės vanduo“, prašydamas nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 162337.

71Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs VPĮ 27 straipsnio 1 dalies pažeidimą, skundžiamame sprendime darė išvadą, jog atsakovas formaliai pažeidė įstatymo reikalavimus, tačiau pirmosios instancijos teismas taip pat darė išvadą, jog šis pažeidimas ieškovo teisių bei teisėtų interesų nepažeidė.

72Pažeidimo formalų pobūdį patvirtina byloje nustatytos aplinkybės, kad CVP IS veikia tokiu principu, jog tiekėjas bet kuriuo momentu „prisijungęs“ (ši funkcija būtina, jei tiekėjas ketina pateikti pasiūlymą) prie vykdomo pirkimo gauna visus perkančiosios organizacijos pranešimus, įskaitant ir pateiktus iki tiekėjo „prisijungimo“ prie pirkimo. Visi tiekėjai, kurie ketino dalyvauti ginčo konkurse ir pateikti pasiūlymus, gavo atsakovo 2015 m. gegužės 13 d. pateiktą pranešimą, kuriuo buvo paaiškintos atitinkamos konkurso sąlygos. Tai užtikrino ir 2015 m. gegužės 14 d. atsakovo skelbimo IV.3. punkte (Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)) nuoroda, kad skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui, ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą. Visi suinteresuoti tiekėjai iš 2015 m. gegužės 14 d. supaprastinto skelbimo dėl papildomos informacijos žinojo apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą bei galėjo prisijungę prie pirkimo detaliai susipažinti su atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimu, kadangi jis buvo publikuotas CVP IS susirašinėjimo skiltyje naudojant funkciją „platinti“.

73Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį ir nutraukti atsakovo vykdomą supaprastintą atvirą konkursą ,,Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 162337). Teisėjų kolegija pažymi, jog, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos formalų pažeidimą ir dėl tokio pažeidimo nenutraukęs konkurso, pasisakė ir sprendė dėl tokio pažeidimo pasekmių.

74Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovo (apelianto) nurodyti argumentai dėl teismo pareigos išeiti už ieškinio ribų nėra pagrįsti.

75Dėl ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pareikštų pretenzijų

76Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad abi ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pateiktos pretenzijos Nr. 226872 ir Nr. 213851 tiek turinio, tiek reikalavimų prasme yra vienodos ir atsakovas pagrįstai antrosios pretenzijos (Nr. 213851) nenagrinėjo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino nurodytas pretenzijas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo nurodytų pretenzijų įvertinimo yra nepagrįsti.

77Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas po konkurso sustabdymo tęsęs konkurso procedūras (likus vos 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), užuot nustatęs naują protingą terminą pasiūlymų pateikimui, esmingai pažeidė viešųjų pirkimų imperatyvų teisinį reguliavimą, kas daro konkurso procedūras neteisėtomis. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadų šiuo klausimu pagrįstumą.

78Dėl ieškinio senaties

79Apeliantas, prašydamas apeliaciniu skundu panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, apeliaciniame skunde nenurodo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo išvadų dėl ieškinio senaties.

80Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ieškinio senaties.

81Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

82Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

83Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

84Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

85Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovo UAB „IRDAIVA“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl konkurso nutraukimo tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės.

86Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

87Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

88Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškinyje nurodė, kad ketina dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse... 6. Ieškovas pažymėjo, jog 2015 m. gegužės 11 d. pateikė atsakovui UAB... 7. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ nurodė, jog 2015 m. gegužės 13 d. gavo atsakovo... 8. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ nurodė, jog 2015 m. gegužės 18 d. pretenzijoje... 9. Ieškovas taip pat nurodė, jog 2015 m. gegužės 18 d. pateikė pretenziją... 10. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ pažymėjo, jog atsakovas UAB „Kelmės vanduo“... 11. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 12. Atsakovo teigimu, ieškinyje išdėstyti ieškovo argumentai yra pateikti... 13. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ pažymėjo, jog ieškovas ieškinį teismui... 14. Atsakovas nurodė, jog ieškovas prieš pateikdamas ieškinį teismui nei... 15. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ manė, jog ieškovas, teigdamas, jog... 16. Atsakovas pažymėjo, jog 2015 m. gegužės 14 d. 2015-05-14 skelbimo IV.3.... 17. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ pažymėjo, jog ieškovo nurodytame... 18. Atsakovas ieškovo veiksmus, teikiant nepagrįstą ieškinį teismui, vertino... 19. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ dublike palaikė ieškinio reikalavimus. Papildomai... 20. Ieškovas pažymėjo, jog paduodamas ieškinį, ieškinio senaties termino... 21. Ieškovas nesutiko su atsakovo teiginiais, kad ieškovas nesilaikė privalomos... 22. Ieškovas nurodė, jog atsakovo pateiktą 2015 m. gegužės 13 d. pranešimą... 23. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ laikė ieškinį pagrįstu, todėl nepasisakė dėl... 24. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ triplike palaikė atsiliepime į ieškinį... 25. Atsakovas laikė ieškovo argumentus, jog pastarasis neteisėtai, likus iki... 26. Atsakovas pažymėjo, jog vertindamas 2015 m. gegužės 18 d. 16 val. 21 min.... 27. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ nurodė, kad CVP IS veikia tokiu principu,... 28. Atsakovas pažymėjo, jog prie konkurso prisijungė 40 tiekėjų, o VPĮ... 29. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 30. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu nusprendė... 31. Teismas, įvertinęs atsakovo 2015 m. gegužės 14 d. publikuotą CVP IS... 32. Teismas pažymėjo, jog teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo,... 33. Teismas nustatė, jog ieškovas įrodinėjo, kad atsakovas, nepaskelbęs CVP IS... 34. Teismas taip pat nustatė, jog atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį,... 35. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, jog ieškovas... 36. Teismas nurodė, jog ieškovas skundė atsakovo 2015 m. gegužės 19 d.... 37. Teismas sutiko su atsakovu, jog VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl... 38. Teismas laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, jog ieškovas praleido... 39. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas skundė atsakovo 2015 m. gegužės 19... 40. Teismas pažymėjo, jog šalys joms suteiktomis teisėmis privalo naudotis... 41. Teismas laikė ieškovo argumentus, jog pastarasis negalėjo žinoti, kad... 42. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei įvertinęs byloje... 43. Teismas sprendė, kad netenkintinas atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo... 44. III. Apeliacinio skundo argumentai... 45. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 46. 1) Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovas pažeidė VPĮ 27... 47. 2) Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos... 48. 3) Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad ieškovo pateiktos... 49. 4) Atsakovas po konkurso sustabdymo tęsęs konkurso procedūras (likus vos 21... 50. Atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ atsiliepimas į apeliacinį skundą... 51. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 52. Apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio... 53. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 54. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 55. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 56. Dėl viešųjų pirkimų... 57. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 58. Dėl ieškovo teisės ginti viešąjį interesą ... 59. VPĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo... 60. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovo VPĮ 27... 61. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 62. CPK 49 straipsnyje nustatytas asmenų, turinčių teisę pareikšti ieškinį... 63. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė į teisminę gynybą yra asmens... 64. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą... 65. Tiekėjas, kreipdamasis į teismą, turi siekti apginti egzistuojantį turtinį... 66. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir į tai, kas... 67. Dėl teismo teisės ex officio spręsti dėl perkančiosios organizacijos... 68. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, kad pirmosios... 69. Teisėjų kolegija pažymi, kad suformuotoje kasacinio teismo praktikoje... 70. Ieškovas UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 71. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas,... 72. Pažeidimo formalų pobūdį patvirtina byloje nustatytos aplinkybės, kad CVP... 73. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą,... 74. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 75. Dėl ieškovo 2015 m. gegužės 18 d. pareikštų pretenzijų... 76. Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad abi... 77. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio... 78. Dėl ieškinio senaties... 79. Apeliantas, prašydamas apeliaciniu skundu panaikinti Šiaulių apygardos... 80. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo... 81. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 82. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 83. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 84. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 85. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 86. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 87. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 88. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą palikti...