Byla e2-266-1119/2020
Dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, Erikai Andrulienei, dalyvaujant atsakovės UAB „Transtira Logistics“ atstovei advokatei Gintarei Raišutienei, atsakovės VšĮ „HC Gaivineta“ atstovei advokatei Simonai Vaičiulytei – Gavorskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovėms UAB „Transtira Logistics“, VšĮ „HC Gaivineta“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, APB „Apranga“ dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Transtira Logistics“ ir VšĮ „HC Gaivineta“ 327,42 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti iš atsakovės UAB „Transtira Logistics“ 6,41 Eur palūkanas, o iš atsakovės VšĮ „HC Gaivineta“ - 0,49 Eur palūkanas bei priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, jog 2018-09-19 vežėjas UAB „Transtira Logistics“ sutarties, sudarytos su APB „Apranga“, pagrindu, pasitelkdamas faktinį vežėją VšĮ „HC Gaivineta“, į APB „Apranga“ sandėlį, esantį Ukmergės g. 362, Vilniuje, pristatė 3 dėžes prekių. Priėmus krovinį, paaiškėjo, kad APB „Apranga“ buvo pristatyta viena netinkama dėžė, kuri turėjo būti pristatyta adresatui į Estiją. APB „Apranga“, turėjusi gauti 3 CAFAN SAS siųstas dėžes, gavo tik 2, o trūkstama dėžė nebuvo pristatyta APB „Apranga“. Įvykio metu APB „Apranga“ krovinio sugadinimo turtinis interesas ieškovės buvo apdraustas. Draudėjas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad nepristatytų prekių trūkumas sudaro 48 vnt., o jo vertė yra 477,42 Eur su PVM. Įvykis pripažintas draudžiamuoju įvykiu. Apskaičiuojant nuostolį ir išmokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Krovinių draudimo taisyklėmis Nr. 24 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04), pagal kurias ieškovė pritaikė besąlyginę išskaitą 150,00 Eur, ir išmokėjo APB „Apranga“ 327,42 Eur draudimo išmoką. Pasak ieškovės, atsakovė UAB „Transtira Logistics“ ir faktiškai krovinį vežusi atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ abi laikytinos vežėjais, todėl dėl žalos atlyginimo yra atsakingos solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006). Be to, vadovaujantis 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) (Žin., 1998, Nr. 107-2932) (toliau - CMR konvencija) 27 straipsnio 1 dalimi, ieškovė paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovių palūkanas (iš atsakovės UAB „Transtira Logistics“ - 6,41 Eur (327,42 Eur [skola]*0,05 [palūkanų dydis]/365 [dienų skaičius metuose]*143 [pradelstų dienų skaičius]) palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę 2019-03-16 iki 2019-08-05), o iš atsakovės VšĮ „HC Gaivineta“ turėtų būti priteista ieškovei 0,49 Eur (327,42 Eur [skola]*0,05 [palūkanų dydis]/365 [dienų skaičius metuose]*11 [pradelstų dienų skaičius]) palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę 2019-07-26 iki 2019-08-05) (el. b. medž. 1-2 l.).

62.

7Ieškovės atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti atstovei nedalyvaujant teismo posėdyje. Papildomai paaiškino, kad ieškovė nesiremia aplinkybe, kad krovinys buvo pavogtas. Nurodė, kad ieškovės ieškinio pagrindas – netinkamai įvykdyta vežimo sutartis, t. y., pristatyta mažiau krovinio, nei buvo pakrauta. Pažymėjo, kad CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė, pagal kurią vežėjas atsako tiek už viso, tiek ir dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai prisiėmė krovinį vežti iki jo perdavimo momento (el. b. medž. 100-101 l.).

83.

9Atsakovė UAB „Transtira Logistics“ pateikė atsiliepimą (el. b. medž. 34-37 l.) į ieškinį, su kuriuo nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį atsakovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė UAB „Transtira Logistics“ veikė kaip APB „Apranga“ atstovas, kuris trečiajam asmeniui teikė muitinės formalumų atlikimo, prekių pateikimo muitinės sankcionuotiems veiksmams, eksporto, importo ir tranzito operacijų aptarnavimo, draudimo ir kitas paslaugas, t. y., atsakovė nebuvo vežėjas, ji buvo atstovas santykiams su trečiaisiais asmenimis. Nagrinėjamu atveju, atsakovė surado APB „Apranga“ vežėją – VšĮ „HC Gaivineta“. Atsakovės vežėju nelaiko trečiasis asmuo, ką patvirtina pateiktas susirašinėjimas elektroniniu paštu. Taigi atsakovė nėra tinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje , ir kadangi skiriasi faktinės aplinkybės, ieškovės nurodytos teismų praktikos taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006) netaikytinos.

104.

11Pažymėjo, kad pagal Krovinių draudimo taisyklių Nr. 24 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04) 3.2. ir 4.16. punktus draudimo išmoka išmokama tik nustačius, kad įvyko draudimo taisyklėse nurodytas draudiminis įvykis. Tačiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad nors vienas draudimo taisyklėse nurodytas draudimo įvykis įvyko. Dar daugiau, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti žalos dydį, o būtent ant CMR važtaraščio nėra užfiksuotas krovinio trūkumas, niekur nenurodytas trūkstamos krovinio dalies svoris, o žalos dydis pagal CMR konvenciją apskaičiuojamas pagal krovinio svorį. Nustatant krovinio trūkumą atsakovė nedalyvavo, trūkumas nustatytas vienašališkai.

125.

13Paaiškino, kad į atsakovę dėl dingusios dėžės kreipėsi APB „Apranga“, kuri nurodė, kad jiems buvo pristatyta ne jiems priklausantis krovinys. Pasak atstovės, atsakovės civilinės atsakomybė yra drausta ekspeditoriaus draudimu, todėl atsakovės darbuotojas 2018-09-28 elektroniniame laiške galėjo nurodyti, kad ketinama pranešti apie įvykį draudimo bendrovei. Tačiau paaiškėjus, kad dingusio krovinio vertė yra mažesnė už draudimo bendrovės taikomą besąlyginę išskaitą (3 000,00 Eur), į draudimo bendrovę nesikreipta. Atsakovė, gavusi pretenziją iš APB „Apranga“, ją 2018-11-06 pateikė atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“.

146.

15Atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad VšĮ „HC Gaivineta“ krovinio siuntėjas CAFAN SAS pakrovė į transporto priemonę 667 kg svorio krovinį - 3 paletes, ant kurių buvo 56 dėžės, apvyniotos plėvele. Krovinio priėmimo ir perdavimo APB „Apranga“ metu plėvelė nebuvo pažeista, trečiajam asmeniui buvo perduotas visas krovinys. Perduodant krovinį, atsakovei trečiasis asmuo jokių pretenzijų nereiškė. Vežant krovinį jokių incidentų nebuvo.

167.

17Apie krovinio trūkumą atsakovė sužinojo 2018-11-06 gavus iš UAB „Transtira Logistics“ pretenziją dėl krovinio trūkumo. Pasak atsakovės, ieškovė turi pareigą pagrįsti žalos atsiradimo faktą ir dydį, tačiau neįrodė. Pažymėjo, kad tretysis asmuo nesurašė prekių trūkumo akto, žalos dydis buvo paskaičiuotas vienašališkai, kažkas prirašinėta ant sąskaitos, tačiau ant CMR važtaraščio nurodyta, kad priimtą krovinį sudaro 3 paletės su 56 dėžėmis, t. y., būtent tiek, kiek perduota vežti. Trečiojo asmens pozicija dėl prekių trūkumo taip pat nebuvo nuosekli, žalos dydis nuolat kito, o ieškovė neteikė pretenzijos atsakovei. Taigi turėtų būti taikomas CMR konvencijos 30 straipsnis.

188.

19Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal draudimo taisykles ieškovė turėjo nurodyti, kokiu pagrindu išmokėjo draudimo išmoką, tačiau jo nenurodė, draudimo išmoka buvo išmokėta nesant draudžiamojo įvykio, taigi ieškovė neturėjo išmokėti draudimo išmokos trečiajam asmeniui.

209.

21Tretysis asmuo, nepareiškiantis reikalavimų, APB „Apranga“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje jo atstovas nedalyvavo. Pateikdama prašymą bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje, jo atstovė nurodė, kad visus įrodymus pateikė ieškovei bei pridėjo prie elektroninio laiško susirašinėjimą elektroniniais laiškais su atsakove UAB „Transtira Logistics“ (el. b. medž. 94-99 l.).

22Ieškinys atmestinas.

23Byloje nustatytos aplinkybės.

2410.

25Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ir tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, APB „Apranga“ pagal Krovinių draudimo taisykles Nr. 24 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04) sudarė krovinių draudimo sutartį, draudimo liudijimas TIA Nr. 427984521, draudimo terminas nuo 2018-07-01 iki 2019-06-30, draudimas taikomas prekėms (el. b. medž. 4 l.).

2611.

27Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis Nr. 0007912 patvirtina, kad vežėjas VšĮ „HC Gaivineta“ 2018-09-12 iš siuntėjo CAFAN SAS, priėmė 3 paletes su 56 dėžėmis, kurių svoris 667 kg (toliau – Krovinys), Krovinį 2018-09-19 pristatė gavėjui APB „Apranga“ (el. b. medž. 6-7, 16-17 l.). Krovinio važtaraštyje nenurodytas Krovinio trūkumas.

2812.

29Iš susirašinėjimų elektroniniu paštu nustatyta, kad 2018-09-28 APB „Apranga“ informavo UAB „Transtira Logistics“, jog gavo 1 dėžę, kuri turėjo būti nugabenta į Estiją, ir kad trūksta 1 Krovinio dėžės, kurioje buvo 49 vnt. prekių. 2018-09-28 žinute APB „Apranga“ patikslino, jog trūksta 48 vnt. prekių, kurių vertė 1 199,52 Eur. Šios dėžės UAB „Transtira Logistics“ nerado, todėl 2018-10-23 pasiūlė APB „Apranga“ pateikti pretenziją su vertės dokumentais (el. b. medž. 95-98 l.).

3013.

31APB „Apranga“ 2018-10-24 pateikė pretenziją UAB „Transtira Logistics“ dėl to, kad jai VšĮ „HC Gaivineta“ 2018-09-19 pristatė 1 netinkamą dėžę, kuri turėjo būti pristatyta kitam gavėjui į Estiją ir APB „Apranga“ negavo 1 dėžės, kurioje buvo 48 vienetai prekių, kurių vertė 394,56 Eur be PVM, su PVM – 477,42 Eur (el. b. medž. 5 l.). Nurodytą pretenziją tretysis asmuo kartu su minėtu CMR važtaraščiu, 2018-09-10 sąskaita, ant kurios ranka padaryti įrašai (el. b. medž. 8-9 l.), ir 2018-10-19 žalos paskaičiavimu, kuriame nurodyta, kad trūkstamos prekės – 48 vienetai džemperių, kurių kaina su PVM yra 477,42 Eur (el. b. medž. 10 l.) išsiuntė atsakovei UAB „Transtira Logistics“. 2018-11-06 UAB „Transtira Logistics“ pateikė pretenziją VšĮ „HC Gaivineta“, kuria prašė atlyginti 477,42 Eur žalą už nepristatytą krovinį bei 30,00 Eur žalos administravimo išlaidas (el. b. medž. 110-115 l.). VšĮ „HC Gaivineta“ 2018-11-20 išsiuntė atsakymą į 2018-11-06 pretenziją UAB „Transtira Logistics“, kurioje nurodė, jog buvo paimtos vežti 3 paletės, ant kiekvienos iš jų buvo atitinkamas kiekis dėžių, visos paletės su dėžėmis buvo apvyniotos plėvele. Krovinio svoris, kiekis jo priėmimo ir pristatymo metu buvo vienodi, pakuotės pažeidimų nepastebėta, nėra jokių įrašų apie sugadintą ar prarastą krovinį. Pažymėjo, jog nebuvo laikytasi CMR konvencijos 30 straipsnyje nustatytų terminų pretenzijai pateikti, todėl laiko, kad krovinio būklė pristatymo metu buvo tinkama (el. b. medž. 116-117 l.).

3214.

33Iš 2019-01-16 pranešimo apie žalos atlyginimą Nr. 2082457 ir mokėjimo nurodymo Nr. 15348021 matyti, kad ieškovė vadovaudamasi pranešimu apie 2018-09-19 įvykį, kai priimant Krovinį buvo nustatytas krovinio trūkumas (1 dėžė, 48 vnt.), atsižvelgiant į 150,00 Eur besąlyginės išskaitos dydį, išmokėjo trečiajam asmeniui APB „Apranga“ 327,42 Eur žalos atlyginimą (el. b. medž. 18, 19 l.). 2019-02-28 raštu dėl išmokos išieškojimo Nr. R0002145289 ieškovė atsakovės UAB „Transtira Logistics“ prašė per 15 dienų pervesti jai 327,42 Eur žalos atlyginimą, kurį ji išmokėjo APB „Apranga“ dėl 2018-09-19 įvykio, per kurį nukentėjo prekės, už kurias draudėjas atsako pagal prekybinius santykius ar sutartis, nurodytas papildomose sąlygose (el. b. medž. 15 l.).

3415.

35Tarp atsakovės UAB „Transtira Logistics“ ir trečiojo asmens APB „Apranga“ buvo sudaryta 2018-06-06 sutartis Nr. TRAL (el. b. medž. 13-14 l.), kurią ieškovė ir atsakovės aiškina skirtingai, ir tarp UAB „Transtira Logistics“ ir VšĮ „HC Gaivineta“ buvo sudaryta 2018-09-12 sutartis dėl Krovinio vežimo Nr. 169527E (el. b. medž. 61-62 l.).

3616.

37Byloje kilo ginčas dėl sutartinių teisinių santykių atsakovės UAB „Transtira Logistics“ ir trečiojo asmens APB „Apranga“ vertinimo bei dėl atsakovių pareigos atlyginti žalą (nuostolius) išmokėjusiam draudimo išmoką draudikui.

38Dėl teisinių santykių kvalifikavimo.

3917.

40Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kaip kvalifikuoti teisinius santykius, susiklosčiusius pagal tarp atsakovės UAB „Transtira Logistics“ ir trečiojo asmens APB „Apranga“ sudarytą 2018-06-06 sutartį Nr. TRAL. Atsakovė teisinius santykius pagal minėtą sutartį kvalifikuoja kaip atstovavimo teisinius santykius, o ieškovė nurodė, jog atsakovė buvo vežėjas.

4118.

42Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.132 straipsnio 1 dalį asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Taigi, kai sandorį atstovaujamojo vardu sudaro atstovas, laikydamasis prieš tai nurodytų sąlygų (atskleisdamas atstovavimo faktą ir veikdamas neišeinant už suteiktų teisių ribų), atstovaujamajam atsiranda tokių pačių padarinių, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį jis sudarytų pats asmeniškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2012). Atstovui suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas, gali būti aiškiai išreikšti – nustatyti įgaliojime (kai atstovaujama sandorio pagrindu), kituose atstovavimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose (kai atstovaujama įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu) arba numanomi iš konkrečių aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Abiem šiais atvejais sandoriai, sudaryti per atstovą, sukuria teisines pasekmes atstovaujamajam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-394-684/2017). Atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia savo vardu, nors ir dėl kito asmens interesų (prekybos tarpininkai ir kt.) (CK 2.132 str. 4 d.).

4319.

44Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai – tarp atstovo ir atstovaujamojo, ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu. Taigi atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek su trečiaisiais asmenimis, su kuriais jis atstovaujamojo vardu sudaro sandorius ir (ar) atlieka įvairius teisinius veiksmus. Tam, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių, visos santykių šalys turėtų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Atstovui, kontaktuojančiam su abiem sandorio šalimis, tenka pareiga elgtis sąžiningai ne tik su atstovaujamuoju (veikti jo interesais), bet ir su trečiaisiais asmenimis: atskleisti jiems atstovavimo faktą, pranešti apie jam suteiktas teises ir jų ribojimus. Atstovaujamasis, siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga. Trečiasis asmuo turi teisę pareikalauti, kad atstovas pateiktų savo įgaliojimą ar jo kopiją (CK 2.143 straipsnis).Dėl to sprendžiant, ar taikytinas atstovavimo institutas, be kitų aplinkybių, turi būti aiškinamasi, ar trečiasis asmuo, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, buvo pakankamai rūpestingas, įsitikindamas, ar asmuo turi teisę veikti kito asmens vardu, pavyzdžiui, ar jis patikrino kito asmens įgaliojimą ir įsitikino suteiktomis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-915/2017; 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-539-706/2016; 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470-701/2016).

4520.

46Pagal CK 6.824 straipsnio 1 dalį krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje. Ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir įsipareigojęs užsakovo (užsakovo kliento) lėšomis, jo ar savo vardu gabenti jam priklausantį krovinį ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus (CK 6.824 str. 2 d.). Krovinių ekspedicijos sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies – užsakovo (užsakovo kliento) – lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu (CK 6.824 str. 3 d.). Krovinių ekspedicijos sutartyje gali būti numatytos ekspeditoriaus pareigos organizuoti krovinių vežimą ekspeditoriaus ar kliento pasirinktu transportu ir maršrutu, ekspeditoriaus pareiga savo arba kliento vardu sudaryti vežimo ir kitas sutartis, užtikrinti krovinių išsiuntimą, pakrovimą ar iškrovimą, taip pat kitos su krovinių vežimu susijusios pareigos (CK 6.824 str. 5 d.). Krovinių ekspedicijos sutartyje gali būti numatyta, kad ekspeditorius teikia papildomas paslaugas: gauna iš atitinkamų įstaigų krovinio eksportui ar importui reikalingus dokumentus, atlieka muitinės ir kitus formalumus, tikrina krovinio kiekį ir būklę, iškrauna ir pakrauna krovinius, sumoka rinkliavas, mokesčius bei kitas sumas, kurias privalo mokėti užsakovas (užsakovo klientas), saugo, sandėliuoja krovinį, bei teikia kitas paslaugas (CK 6.824 str. 6 d.).

4721.

48Savo esme ekspedijavimo sutartis tam tikrais atvejais gali būti ir vežimo sutartimi arba turėti vežimo sutarčiai būdingų požymių. Pagal CK 6.808 straipsnio 1 dalį pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį.

4922.

50Šioje byloje kilo ginčas dėl prievolės atlyginti žalą padarytą Krovinį vežant kelių transporto priemone, sausumos keliais, už užmokestį, Krovinio išsiuntimo (Prancūzija) ir gavimo vietos (Lietuvos Respublika) yra skirtingose valstybėse, Krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės, todėl taikytinos CMR konvencijos nuostatos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais sutartis, sudaryta pagal CMR konvencijos nuostatas, laikytina sutartimi trečiojo asmens naudai (CK 6.191 straipsnis), todėl šios sutarties šalys yra krovinio siuntėjas ir vežėjas. Faktinis krovinio siuntėjas, nurodomas CMR važtaraštyje, ir siuntėjas, kaip vežimo sutarties šalis, ne visada gali sutapti. Tai priklauso nuo to, kas su vežėju sudarė krovinio vežimo sutartį įsipareigodamas už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį ir kam vežėjas įsipareigojo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (CK 6.808 straipsnio 1 dalis). CMR konvencija nereglamentuoja pervežimo sutarties turinio ir formos, taip pat tik iš dalies reglamentuoja vežimo sutarties sudarymo tvarką, reikalingą siuntėjui ir vežėjui kaip sutarties šalims nustatyti. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti ir kvalifikuoti teisinį sutartinį santykį, nustatydamas sutarties turinį ir jos šalis, vadovaudamasis tiek sutarties sudarymui taikytina teise, tiek ir sutarties kvalifikavimui reikšmingomis CMR konvencijos nuostatomis (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-28/2013, 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-1075/2018 ir kt.).

5123.

52Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad vienos (CMR konvencijos 34 straipsnyje naudojama sąvoka „vieningos“) vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat tada, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantysis vežėjas) pats krovinio neveža, bet dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu, ir kurį, kaip vežėją, suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pavyzdžiui, tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį (CMR konvencijos 4, 9 straipsniai), ir kita. Ekspeditorius taip pat laikomas vežėju, jeigu sutartimi su siuntėju akivaizdžiai prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą arba gavo atlyginimą ir už vežimą, nesant nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2004, 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008, 2014 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2014 ir kt.).

5324.

54Kai pervežimo procese dalyvavo keli asmenys, kuris asmuo laikytinas vežėju, nustatytina ir pagal tai, kuris asmuo kaip vežėjas yra nurodytas važtaraštyje, bei kitas susitarimo aplinkybes, iš kurių galima spręsti, kad vežimo užsakovas turėjo suprasti, kas yra vežėjas (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002, 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-1075/2018). Būtent siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) apimtį ir garantuoja siuntėjui (gavėjui), kad netinkamo sutarties vykdymo atveju susitariančioji šalis atsakys siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007, 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2010, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013).

5525.

56Kaip matyti iš 2018-06-06 sutarties Nr. TRAL 1.1. punkto sutarties objektas yra muitinės formalumų atlikimas, prekių pateikimas muitinės sankcionuotiems veiksmams, eksporto, importo ir tranzito operacijų aptarnavimas, draudimas ir kitos paslaugos. Šia sutartimi UAB „Transtira Logistics“ įgalinama teikti sutartyje numatytas paslaugas, sudaryti sutartis su kitais muitinės tarpininkais, muitinės sandėliais, eksporto-importo terminalais, draudikais, vežėjais, ekspeditoriais ir kitais ūkio subjektais, pavesti šias paslaugas teikti kitoms įmonėms, disponuoti APB „Apranga“ prekėmis arba suteikti šią teisę kitoms įmonėms, imti prekių mėginius (pavyzdžius), atsiimti prekės iš muitinės įstaigų, atstovauti teisėtus įmonės interesus valstybės ir savivaldybės institucijose (muitinės įstaigose, pasienio tarnybose ir kt.), muitinės sandėliuose, eksporto-importo terminaluose ir kitose institucijose, arba suteikti šią teisę kitoms įmonėms, įmonės vardu kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas (muitinės įstaigas, pasienio tarnybas ir kt.) ir gauti informaciją apie įmonės prekes, krovimus, juos vežančias ar įmonei priklausančias transporto priemones, įmonė perduoda UAB „Transtira Logistics“ deklaranto teises ir pareigas, susijusias su aptarnaujamomis įmonės prekėmis (sutarties 2.1., 2.2. punktai). Be to, pagal sutarties 3. punktą UAB „Transtira Logistics“ teikia sutartyje numatytas paslaugas arba paveda tai atlikti kitoms įmonėms, pateikia prekes muitinės sankcionuotiems veiksmams, deklaruoja prekes, organizuoja prekių mėginių (pavyzdžių) paėmimą, kreipiasi į valstybės institucijas (ministerijas, tarnybas ir pan.) dėl pažymų, leidimų ir kitų dokumentų išdavimo, kai prekėms taikomos užsienio prekybos reguliavimo priemonės, išduoda laidavimo raštus, draudimo polisus, vykdo muitinės procedūrų ir krovinio judėjimo kontrolę, apmoka išlaidas, susijusias su sutartyje numatytų paslaugų teikimu (žyminį mokestį, prekių saugojimo, pakrovimo - iškrovimo, leidimų, pažymų išdavimo, draudimo ir kitas išlaidas), apmoka už suteiktas paslaugas kitoms įmonėms, teikiančioms sutartyje numatytas paslaugas, atstovauja įmonę valstybės ar savivaldybės institucijose (muitinės įstaigose, pasienio tarnybose ir kt.), muitinės sandėliuose, eksporto - importo terminaluose ir kitose institucijose, šalims susitarus teikia ir kitas užsienio prekybos verslo paslaugas. Pagal sutarties 4.1. punktą APB „Apranga“ įsipareigojo pateikti UAB „Transtira Logistics“ prekes, krovinius, transporto priemones, dokumentus bei duomenis, būtinus paslaugų teikimui, tačiau atsakomybė už prekes, krovinius, transporto priemones, dokumentus bei duomenis tenka APB „Apranga“.

5726.

58Teismo posėdyje atsakovės UAB „Transtira Logistics“ atstovė paaiškino, kad ginčo Kroviniui vežti atsakovė surado faktinį vežėją, t. y., VšĮ „HC Gaivineta“, o byloje esantis susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina, jog galimai dingus Krovinio daliai, atsakovė atliko galimnai dingusios Krovinio dalies paiešką bei organizavo krovinio, kuris buvo skirtas ne APB „Apranga“, paėmimą iš APB „Apranga“ sandėlio ir vežimą. Iš tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio Nr. 0007912 matyti, kad siuntėju nurodytas CAFAN SAS, vežėju VšĮ „HC Gaivineta“, o gavėju – APB „Apranga“. Iš 2018-09-12 sutarties Nr. 169527E matyti, kad VšĮ „HC Gaivineta“ (vežėjas) įsipareigojo parvežti UAB „Transtira Logistics“ (užsakovo) transporto paraiškoje nurodytą Krovinį, o užsakovas įsipareigojo apmokėti vežėjui už suteiktas paslaugas sutartą kainą.

5927.

60Įvertinus sprendimo 25. punkte nurodytus atsakovės UAB „Transtira Logistics“ sutartinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui APB „Apranga“, taip pat atsakovės faktiškai atliktus veiksmus (sprendimo 26. p.), atsižvelgiant į tai, kad nenustatyta, kad atsakovė būtų teikusi vežimo paslaugas ar bent dalį jų, teismas sprendžia, jog 2018-06-06 sutarties Nr. TRAL pagrindu tarp atsakovės ir trečiojo asmens susiklostė atstovavimo bei ekspedijavimo teisiniai santykiai. Dėl šių priežasčių atsakovė UAB „Transtira Logistics“ santykiuose su trečiuoju asmeniu APB „Apranga“ bei trečiaisiais asmenimis vežant Krovinį laikytina APB „Apranga“ atstove bei ekspeditoriumi, bet ne vežėju. Todėl nenustačius, kad atsakovė vadovaujantis 2018-06-06 sutarties Nr. TRAL nuostatomis yra atsakinga trečiajam asmeniui už Krovinio ar jo dalies sugadinimą ar dingimą, ieškinys dalyje dėl žalos atlyginimo (nuostolių) priteisimo iš atsakovės UAB „Transtira Logistics“ atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 270 str.).

61Dėl vežėjo pareigos atlyginti žalą išmokėjusiam draudimo išmoką draudikui

6228.

63CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Toks draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu vadinamas subrogacija. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad subrogacijos atveju, draudikui išmokėjus pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, saistanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t. y. toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. Viešosios policijos apsaugos tarnyba ir kt., bylos Nr. 3K-3-46/2009).

6429.

65Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2012; 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-690-415/2015).

6630.

67Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 21, 22, 23, 26, 27 punktais, 98 straipsnio 3 dalies 1 punktu, draudikas turėtų vengti situacijų, kai draudimo išmoka mokama dėl draudimo sutartimi neprisiimtos rizikos arba ji nemažinama esant tam teisiniam pagrindui, arba išmokama, nors yra teisinis pagrindas jos nemokėti. Tokių ex gratia išmokų atveju draudikas neįgyja reikalavimo teisės į kaltą asmenį. Vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą. Turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010; 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-690-415/2015).

6831.

69Kasacinis teismas išaiškino, kad draudikas prisiima riziką dėl galimybės išsiieškoti išmokas iš atsakingo už žalą asmens. Dėl to siekdamas patirti mažiau nuostolių savo profesinėje veikloje draudikas turi elgtis apdairiai ir rūpestingai, išmokėdamas draudimo išmoką įsitikinti, kad įvyko draudžiamasis įvykis, nustatyti realų patirtos žalos dydį ir tiek draudėjo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu elgtis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2013).

7032.

71Bylose, kuriose keliamas klausimas dėl draudiko teisės susigrąžinti sumokėtą draudimo išmoką, būtent draudikas (ieškovas) turi įrodyti aplinkybes suteikiančias atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtos draudimo išmokos. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.).

7233.

73Nagrinėjamoje byloje draudiko subrogacijos teisė atsakovų ginčijama tuo aspektu, kad jis išmokėjo draudimo išmoką draudėjui nenustatęs draudžiamojo įvykio ir nuostolių dydžio. Kadangi šioje byloje ginčas kilo dėl prievolės atlyginti žalą, padarytą Krovinį vežant kelių transporto priemone, sausumos keliais, už užmokestį, krovinio išsiuntimo (Prancūzija) ir gavimo vietos (Lietuvos Respublika) yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės, todėl taikytinos CMR konvencijos nuostatos.

7434.

75Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą (CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis). Šioje CMR normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui. Jeigu vežėjo atsakomybei taikoma CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis, tai jo civilinės atsakomybės prievolei atsirasti pakanka dviejų reikšmingų aplinkybių - byloje turi būti nustatytas žalos faktas ir nuostolių dydis.

7635.

77Pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį, jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, tai iki bus įrodyta priešingai, manoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia nurodyta važtaraštyje; akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo atvejais pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu arba, jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ir šventės dienų). Tuo atveju, kai krovinio nuostoliai ar sugadinimas išoriškai nėra akivaizdūs, pretenzijos turi būti pateikiamos raštu. Vežėjas ir gavėjas vienas kito atžvilgiu privalo geranoriškai bendradarbiauti atlikdami reikiamą krovinio apžiūrą ir patikrinimą (CMR konvencijos 30 str. 5 d.).

7836.

79Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ (vežėjas) 2018-09-12 iš CAFAN SAS paėmė Krovinį, kurį sudarė 3 paletės ant kurių plėvele buvo apvyniotos iš viso 56 dėžės su prekėmis, Krovinio svoris 667 kg. Tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje Nr. 0007912 (el. b. medž. 6-7, 16-17 l.) APB „Apranga“ spaudas ir ranka daryti įrašai patvirtina, jog Krovinys gautas 2018-09-19, gautos iš viso 3 paletės su 56 dėžėmis.

8037.

81Iš byloje esančio susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad APB „Apranga“ informavo atsakovę UAB „Transtira Logistics“ (kuri šios bylos kontekste veikė kaip APB „Apranag“ atstovė ir ekspeditorius) apie tai, kad pristatyta viena ne jai priklausanti dėžė 2018-09-28, t. y., septintą dieną po Krovinio pristatymo (2018-09-19), todėl laikytina, kad pretenzija pagal CMR konvencijos nuostatas pateikta laiku. Krovinio trūkumo faktą ieškovė įrodinėja 2018-09-10 sąskaita Nr. 18-100-2417 (el. b. medž. 8-9 l.), tačiau minėta sąskaita išrašyta siuntėjo gavėjui, siekiant patvirtinti pirkimo – pardavimo faktą, nurodant prekių kiekį (56 dėžės, 1243 prekės) ir kainą (28 671,76 Eur), ant sąskaitos ranka padaryti įrašai nežinomo asmens. Pasak, ieškovės, atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ nepristatė gavėjui 1 dėžės su 48 prekėmis. Tačiau atsakovės ginčija Krovinio dalies nepristatymo/dingimo faktą, atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ nurodė, jog visos 56 dėžės ant 3 palečių buvo APB „Apranga“ pristatytos, jos buvo apvyniotos plėvele, plėvelė nebuvo pažeista nei Krovinio priėmimo, nei Krovinio pristatymo metu. Todėl įvertinus šią aplinkybę, kurią patvirtina ir tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje padaryti įrašai, tai, kad atsakovių atstovai nedalyvavo APB „Apranga“ nustatant Krovinio trūkumą, nors CMR konvencija nustato pareigą vežėjui ir gavėjui geranoriškai bendradarbiauti atliekant reikiamą krovinio apžiūrą ir patikrinimą, teismas sprendžia, kad 2018-09-10 sąskaitoje Nr. 18-100-2417 ranka nežinomo asmens padaryti įrašai nepatvirtina Krovinio dalies nepristatymo/dingimo fakto, o kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių dalies Krovinio dingimo faktą byloje nėra. Taigi ieškovė neįrodė žalos atsiradimo fakto.

8238.

83Remiantis Krovinių draudimo taisyklių Nr. 24 (2015-12-15 redakcija, galiojanti nuo 2016-01-04) (toliau – Draudimo taisyklės) I dalies „Bendrosios sąlygos“ 1.15. punktu draudžiamasis įvykis - draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas krovinio trūkumas, išskyrus tuos atvejus, kai įrodoma, kad jis atsirado dėl „B“ draudimo apsaugos variante išvardytų įvykių ar priežasčių (Draudimo taisyklių II dalies „Draudimo sąlygos 4.1.6. p.), t. y., vagystės ar plėšimo, gamtinių jėgų, gaisro ar sprogimo, transporto priemonės avarijos, krovinio ar jo dalies nukritimo į transporto priemonę, ant žemės ar į vandenį pakrovimo, perkrovimo ar iškrovimo metu, taisyklių II dalies „Draudimo sąlygos“ 3.3.1-3.3.5 punktuose nurodytų rizikų, kai krovinys iškraunamas, laikinai sandėliuojamas ar pakraunamas uoste, sandėlyje, geležinkelio stotyje ar kitoje sandėliavimo vietoje, į kurią krovinys atvežamas atsitikus draudžiamajam įvykiui, kai tolesnis krovinio vežimas į paskirties vietą dėl šio draudžiamojo įvykio yra laikinai sustabdytas (Draudimo taisyklių II dalies „Draudimo sąlygos 3.3. p.).

8439.

85Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad Krovinio dalis nėra laikoma dingusia dėl vagystės, dėl šio įvykio nebuvo kreiptasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas, o kitų Draudimo taisyklių II dalies „Draudimo sąlygos 3.3. punkte nurodytų įvykių, dėl kurių krovinio dalies dingimas būtų laikomas draudžiamuoju įvykiu, ieškovė nenurodė ir neįrodinėjo. Byloje taip pat nėra jokių kitų įrodymų, bei nenustatyta kitų aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, kad vežant Krovinį įvyko bent viena Draudimo taisyklių II dalies „Draudimo sąlygos 3.3. punkte nurodyta aplinkybė. Todėl byloje nesant akivaizdžių įrodymų, kad dalis Krovinio nebuvo pristatyta gavėjui ir atsakovėms ginčijant šį faktą, nesant nustatytai bent vienai Draudimo taisyklių II dalies „Draudimo sąlygos 3.3. punkte nurodytai aplinkybei, kuriai esant draudikui (ieškovei) kiltų pareiga pripažinti įvykį draudžiamuoju ir išmokėti draudėjui draudimo išmoką, teismas sprendžia, kad ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo draudimo išmoką APB „Apranga“ dėl draudimo sutartimi neprisiimtos rizikos.

8640.

87Antroji aplinkybė, kurią privalo įrodyti ieškovė – kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytos žalos dydį (nuostolius). Remiantis CMR konvencijos nuostatomis, kompensacijos suma (nuostoliai) apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti (CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalis). CMR konvencija riboja vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydį (CMR konvencijos 23 str. 1–3 d., 28 str.). Vadovaujantis CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalimi, kai vežėjas privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl viso ar dalies krovinio praradimo, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti, tačiau ji negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio (CMR konvencijos 23 str. 3 d.). Aiškindamas šią CMR konvencijos nuostatą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Praradus dalį ar visą krovinį, žala apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai krovinys buvo priimtas vežti. Krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos kainas, o jei nėra ir tokių, – pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Jei teismui nepateikta įrodymų apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje - faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bendra įmonė ribota akcinė bendrovė „ Tair- novyje tecnologičeskije sistemy“ v. UAB „ Gaudvija“, UAB „ Jūrtransa“, UAB „ Haidaja“, bylos Nr. 3K-3-64/2008).

8841.

89Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ 2018-09-12 priėmė vežti ir pristatė gavėjui Krovinį - 56 dėžes, kurios buvo supakuotos ant 3 palečių, viso krovinio svoris – 667 kg. Ieškovė nurodė, jog dingo 1 dėžė, kurioje buvo 48 prekės, kurių vertė yra 477,42 Eur. Ant 2018-09-10 sąskaitos Nr. 18-100-2417 ranka nežinomo asmens rašyta „49 vnt. +41 vnt.“ (el. b. medž. 8-9 l.). Iš susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad D. J. (APB „Apranga“ atstovė) 2018-09-28 9.49 val. rašė (UAB „Transtira Logistics“ atstovui), kad trūksta 49 vnt. (prekių), kurios tikėtina buvo toje (dingusioje) dėžėje (el. b. medž. 98 l.), tačiau 2018-09-28 10.06 val. tas pats asmuo rašė, kad trūksta 48 vnt. (prekių), kurių vertė 1 199,52 Eur (el. b. medž. 97 l.). 2018-10-19 žalos paskaičiavime APB „Apranga“ nurodė, kad 48 vnt. prekių vertė yra 394,56 Eur, su PVM – 477,42 Eur (el. b. medž. 10 l.). Taigi trečiojo asmens pozicija dėl trūkstamų prekių kiekio ir vertės nėra nuosekli, tretysis asmuo tiksliai nenurodė, kurių prekių (įvardinant prekių pavadinimus, brūkšninius kodus ir kitus prekių požymius) trūksta, o iš 2018-09-10 sąskaitos Nr. 18-100-2417 nėra aišku, kokios prekės jam nebuvo pristatytos, kokių galimai nepristatytų prekių vertė.

9042.

91Kaip ir buvo minėta sprendimo 41. punkte – vežėjo atsakomybė už prarastą krovinį yra ribojama, o būtent žala (nuostoliai) negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Tačiau nagrinėjamoje byloje nepateikta jokių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti galimai dingusių prekių svorį. Todėl nustačius, kad trečiojo asmens pozicija dėl galimai dingusių prekių kiekio ir kainos nėra nuosekli, nesant objektyvių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti galimai dingusių prekių kiekį, kainą ir svorį, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė žalos dydžio (nuostolių).

9243.

93Taigi šioje byloje ieškovė neįrodė pagrindinių įrodinėtinų aplinkybių - žalos fakto ir žalos dydžio (nuostolių), todėl teismas sprendžia, kad ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas visa apimtimi – netenkinant ieškovės pagrindinio reikalavimo priteisti iš abiejų atsakovių solidariai 327,42 Eur žalos atlyginimą bei išvestinių reikalavimų priteisti iš atsakovės UAB „Transtira Logistics“ 6,41 Eur palūkanas ir iš atsakovės VšĮ „Gaivineta“ priteisti 0,49 Eur palūkanas (CPK 270 str.).

94Kiti procesiniai klausimai ir bylinėjimosi išlaidos.

9544.

96Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

9745.

98Šioje byloje ieškinys atmestas, todėl iš ieškovės atsakovėms priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.

9946.

100Atsakovė UAB „Transtira Logistics“ prašė priteisti iš ieškovės 750,00 Eur išlaidų advokatės Gintarės Raišutienės paslaugoms atlyginti (el. b. medž. 69-72 l.), kurias sudaro 250,00 Eur už dokumentų analizę ir atsiliepimo į ieškinį parengimą, 250,00 Eur už pasirengimą parengiamajam teismo posėdžiui ir kliento atstovavimą parengiamajame teismo posėdyje 2019-12-23 bei 250,00 Eur už pasirengimą teismo posėdžiui ir kliento atstovavimą 2020-02-25 teismo posėdyje.

10147.

102Atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ prašė priteisti iš ieškovės 193,60 Eur išlaidas advokatės Simonos Vaičiulytės – Gavorskienės paslaugoms atlyginti, kurias sudaro susipažinimas su bylos medžiaga, teisinės konsultacijos ir atstovavimas 2020-02-25 teismo posėdyje (el. b. medž. 105-108 l.).

10348.

104Atsakovių patirtos advokato išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Todėl atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ginčo sumos dydį, teiktų procesinių dokumentų ir jų priedų apimtį, teismų praktikos ir teisės normų analizę, bylos nagrinėjimo trukmę ir teismo posėdžių trukmę, kad prašomas priteisti advokato pagalbos išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyto maksimalaus už advokato teikiamas teisines paslaugas užmokesčio dydžio koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kai pagal tinklapyje http://www.advokatura.lt/skaiciuokle/ esančią skaičiuoklę už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 935,70 Eur, maksimalus už atsiliepimą į ieškinį užmokestis – 2339,25 Eur, o maksimalus teisinių konsultacijų, taip pat atstovavimo teisme 1 valandos dydis – 187,14 Eur, iš ieškovės atsakovei UAB „Transtira Logistics“ priteistinos 750,00 Eur išlaidos už advokato suteiktas paslaugas, o atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“ iš ieškovės priteistinos 193,60 Eur išlaidos už suteiktas advokato paslaugas (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

10549.

106Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 17,82 Eur, todėl jos priteistinos valstybei iš ieškovės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais papildymais ir pakeitimais; CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

107Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

108ieškinį atmesti.

109Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, atsakovei UAB „Transtira Logistics“, į. k. 304612389, 750,00 Eur (septynių šimtų penkiasdešimties eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

110Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“, į. k. 300557625, 193,60 Eur (vieno šimto devyniasdešimt trijų eurų, 60 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

111Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, valstybei 17,82 Eur (septyniolikos eurų, 82 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, jas sumokant į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas – 5660).

112Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš... 6. 2.... 7. Ieškovės atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „Transtira Logistics“ pateikė atsiliepimą (el. b. medž.... 10. 4.... 11. Pažymėjo, kad pagal Krovinių draudimo taisyklių Nr. 24 (2015-12-15... 12. 5.... 13. Paaiškino, kad į atsakovę dėl dingusios dėžės kreipėsi APB... 14. 6.... 15. Atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jos... 16. 7.... 17. Apie krovinio trūkumą atsakovė sužinojo 2018-11-06 gavus iš UAB... 18. 8.... 19. Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal draudimo taisykles ieškovė turėjo... 20. 9.... 21. Tretysis asmuo, nepareiškiantis reikalavimų, APB „Apranga“ atsiliepimo į... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. Byloje nustatytos aplinkybės.... 24. 10.... 25. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė AB... 26. 11.... 27. Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis Nr. 0007912 patvirtina, kad... 28. 12.... 29. Iš susirašinėjimų elektroniniu paštu nustatyta, kad 2018-09-28 APB... 30. 13.... 31. APB „Apranga“ 2018-10-24 pateikė pretenziją UAB „Transtira Logistics“... 32. 14.... 33. Iš 2019-01-16 pranešimo apie žalos atlyginimą Nr. 2082457 ir mokėjimo... 34. 15.... 35. Tarp atsakovės UAB „Transtira Logistics“ ir trečiojo asmens APB... 36. 16.... 37. Byloje kilo ginčas dėl sutartinių teisinių santykių atsakovės UAB... 38. Dėl teisinių santykių kvalifikavimo.... 39. 17.... 40. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kaip kvalifikuoti teisinius... 41. 18.... 42. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.132 straipsnio 1... 43. 19.... 44. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo... 45. 20.... 46. Pagal CK 6.824 straipsnio 1 dalį krovinių ekspedijavimas – krovinių... 47. 21.... 48. Savo esme ekspedijavimo sutartis tam tikrais atvejais gali būti ir vežimo... 49. 22.... 50. Šioje byloje kilo ginčas dėl prievolės atlyginti žalą padarytą Krovinį... 51. 23.... 52. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad vienos (CMR konvencijos 34 straipsnyje... 53. 24.... 54. Kai pervežimo procese dalyvavo keli asmenys, kuris asmuo laikytinas vežėju,... 55. 25.... 56. Kaip matyti iš 2018-06-06 sutarties Nr. TRAL 1.1. punkto sutarties objektas... 57. 26.... 58. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Transtira Logistics“ atstovė paaiškino,... 59. 27.... 60. Įvertinus sprendimo 25. punkte nurodytus atsakovės UAB „Transtira... 61. Dėl vežėjo pareigos atlyginti žalą išmokėjusiam draudimo išmoką... 62. 28.... 63. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato... 64. 29.... 65. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad būtent subrogacija užtikrina tai,... 66. 30.... 67. Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 21, 22, 23, 26,... 68. 31.... 69. Kasacinis teismas išaiškino, kad draudikas prisiima riziką dėl galimybės... 70. 32.... 71. Bylose, kuriose keliamas klausimas dėl draudiko teisės susigrąžinti... 72. 33.... 73. Nagrinėjamoje byloje draudiko subrogacijos teisė atsakovų ginčijama tuo... 74. 34.... 75. Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo... 76. 35.... 77. Pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį, jeigu gavėjas priima krovinį,... 78. 36.... 79. Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“... 80. 37.... 81. Iš byloje esančio susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad APB... 82. 38.... 83. Remiantis Krovinių draudimo taisyklių Nr. 24 (2015-12-15 redakcija,... 84. 39.... 85. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad Krovinio dalis nėra laikoma... 86. 40.... 87. Antroji aplinkybė, kurią privalo įrodyti ieškovė – kad draudimo išmokos... 88. 41.... 89. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ 2018-09-12... 90. 42.... 91. Kaip ir buvo minėta sprendimo 41. punkte – vežėjo atsakomybė už... 92. 43.... 93. Taigi šioje byloje ieškovė neįrodė pagrindinių įrodinėtinų aplinkybių... 94. Kiti procesiniai klausimai ir bylinėjimosi išlaidos.... 95. 44.... 96. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 97. 45.... 98. Šioje byloje ieškinys atmestas, todėl iš ieškovės atsakovėms... 99. 46.... 100. Atsakovė UAB „Transtira Logistics“ prašė priteisti iš ieškovės 750,00... 101. 47.... 102. Atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ prašė priteisti iš ieškovės 193,60 Eur... 103. 48.... 104. Atsakovių patirtos advokato išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais.... 105. 49.... 106. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 17,82 Eur,... 107. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 108. ieškinį atmesti.... 109. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834,... 110. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834,... 111. Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, valstybei 17,82... 112. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...