Byla A-97-858/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Megaturas“ prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ir pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ prašymus dėl dokumentų pripažinimo konfidencialiais administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir pareiškėjų UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „ZIP Travel“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Aljus ir Ko“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Tropikai“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „700LT“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsakovas, Konkurencijos taryba) 2012 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) Nutarė

51) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

62) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą bendrovėms skirti nurodyto dydžio baudas: UAB „AAA Wrislit“ – 358 800 Lt; UAB „Aljus ir KO“ – 2 400 Lt; UAB „Aviaeuropa“ – 12 100 Lt; UAB „Baltic Clipper“ – 154 600 Lt; UAB „Baltic Tours Vilnius“ – 112 000 Lt; UAB „Daigera“ – 79 300 Lt; UAB „Eturas“ – 51 100 Lt; UAB „Ferona“ – 33 200 Lt; UAB „Freshtravel“ – 12 200 Lt; UAB „Grand Voyage“ – 1 900 Lt; UAB „Guliverio kelionės“ – 639 800 Lt; UAB „Gustus vitae“ – 29 100 Lt; UAB „Kalnų upė“ – 131 300 Lt; UAB „Keliautojų klubas“ – 202 500 Lt; UAB „Kelionių akademija“ – 389 900 Lt; UAB „Kelionių gurmanai“ – 14 400 Lt; UAB „Kelionių laikas“ – 107 500 Lt; UAB „Litamicus“ – 58 600 Lt; UAB „Megaturas“ – 2 090 700 Lt; UAB „Neoturas“ – 107 000 Lt; UAB „Smaragdas travel“ – 229 400 Lt; UAB „TopTravel“ – 138 900 Lt; UAB „Travelonline Baltics“ – 115 900 Lt; UAB „Tropikai“ – 28 400 Lt; UAB „Vestekspress“ – 164 300 Lt; UAB „Vipauta“ – 10 800 Lt; UAB „Vistus“ – 3 700 Lt; UAB „Visveta“ – 131 400 Lt; UAB „Zigzag Travel“ – 13 100 Lt; UAB „ZIP Travel“ – 8 700 Lt;

73) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą;

84) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

95) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimo IĮ kelionių agentūros „8 turas“, rusų bendruomenės „Anastassia“, UAB „Amberturas“, UAB Turizmo ir prekybos rūmų „Astrida“, UAB „Bajorų slėnis“, UAB „Baltic Clipper“ ir partneriai“, UAB „Delta“ turizmo centro, UAB „Eremija“, UAB „Eura“, UAB „Etuna“, UAB „Fitransas“, UAB „Kauno grūda“, UAB „Kauno piligrimas“, UAB „Kelionių panorama“, UAB „Kelvita“, UAB „Krantas Travel“, UAB „Lehko“, UAB „Litaura“, VšĮ „Nakties saulė“, VšĮ „Natų knygynas“, UAB „Plius“, UAB „RM Travel“, UAB „Septynios mylios“, UAB „Star Express“, UAB „Star Holidays“, UAB „Tez Tour“, UAB „Travel Oasis“, UAB „Turrisa“, UAB „Vegaturas“, UAB „Veroturas“, UAB „Verslas ir poilsis“, UAB „Vilturas“, UAB „Viva Travel“, UAB „Želesa“ veiksmų atžvilgiu ir pripažinti, kad nėra pagrindo dėl šių bendrovių veiksmų imtis priemonių, taikant SESV 101 straipsnį (Nutarimo rezoliucinės dalies 5 p.).

10Pareiškėjai UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „Zip Travel“, nesutikdami su atsakovo Nutarimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu pareiškėjų skundus tenkino iš dalies.

12Nesutikdami su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu, atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir pareiškėjai UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ pateikė apeliacinius skundus.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas prejudicinį sprendimą priėmė 2016 m. sausio 21 d.

14Atnaujinus administracinės bylos nagrinėjimą, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ apeliacinius skundus, iš dalies tenkino pareiškėjo UAB „Megaturas“ ir atsakovo Lietuvos Respubilkos konkurencijos tarybos apeliacinis skundus bei atmetė pareiškėjų UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“ apeliacinius skundus, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „ZIP Travel“ pripažinti pažeidę Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „AAA Wrislit“ skirta 358 800 Lt bauda, 2.3 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Aviaeuropa“ skirta 12 100 Lt bauda, 2.8 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Ferona“ skirta 33 200 Lt bauda, 2.9 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Freshtravel“ skirta 12 200 Lt bauda, 2.10 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Grand Voyage“ skirta 1 900 Lt bauda, 2.11 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Guliverio kelionės“ skirta 639 800 Lt bauda, 2.13 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Kalnų upė“ skirta 131 300 Lt bauda, 2.14 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Keliautojų klubas“ skirta 202 500 Lt bauda, 2.16 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Kelionių gurmanai“ skirta 14 400 Lt bauda, 2.17 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Kelionių laikas“ skirta 107 500 Lt bauda, 2.18 punktą, kuriuo pareiškėjui turizmo UAB „Litamicus“ skirta 58 600 Lt bauda, 2.20 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Neoturas“ skirta 107 000 Lt bauda, 2.21 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Smaragdas travel“ skirta 229 400 Lt bauda, 2.22 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „TopTravel“ skirta 138 900 Lt bauda, 2.23 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Travelonline Baltics“ skirta 115 900 Lt bauda, 2.25 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Vestekspress“ skirta 164 300 Lt bauda, 2.28 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Visveta“ skirta 131 400 Lt bauda, 2.29 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Zigzag Travel“ skirta 13 100 Lt bauda, 2.30 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „ZIP Travel“ skirta 8 700 Lt bauda; pakeisti Nutarimo rezoliucinės dalies 2.5 punktą ir pareiškėjui UAB „Baltic Tours Vilnius“ skirtą baudą sumažinti iki 95 990 Lt (27 800 Eur), 2.6 punktą ir pareiškėjui UAB „Daigera“ skirtą baudą sumažinti iki 33 970 Lt (9 838 Eur), 2.15 punktą ir pareiškėjui UAB „Kelionių akademija“ skirtą baudą sumažinti iki 385 834 Lt (111 745 Eur), 2.19 punktą ir pareiškėjui UAB „Megaturas“ skirtą baudą sumažinti iki 211 461 Lt (61 243 Eur); likusią Nutarimo dalį palikti nepakeistą; priteisti pareiškėjui UAB „Ferona“ iš atsakovo Konkurencijos tarybos 1 865 Lt (540,14 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme; priteisti pareiškėjui UAB „Kelionių gurmanai“ iš atsakovo Konkurencijos tarybos 1 502 Lt (435,01 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

15II.

162016 m. gegužės 10 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo UAB „Megaturas“ atstovo elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, kuriame prašoma, atsižvelgiant į esamą UAB „Megaturas“ finansinę padėtį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo dalies dėl UAB „Megaturas“ vykdymą išdėstyti į keturiasdešimt aštuonių mėnesių periodą, mokant paskirtą baudą lygiomis dalimis kas ketvirtį.

17UAB „Megaturas“, pagrįsdamas savo prašymą, nurodo, kad jau antrus metus dėl įvairių aplinkybių, susijusių su svarbių turizmo regionų uždarymu patiria didelius nuostolius. Be to, žinodami Konkurencijos tarybos Nutarimu pareiškėjui paskirtos baudos dydį, kelionių organizatoriai UAB „Megaturas“ kelinių pardavimus siūlė tik su išankstiniu apmokėjimu bei nemažais garantiniais depozitais už kitas paslaugas. Pažymi, jog dėl susidariusios finansinės situacijos priekaištus pareiškėjui pareiškė ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Nurodytoms aplinkybėms patvirtinti, prie prašymo pridėti UAB „Megaturas“ 2014 m. ir 2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai, balansai bei pelno (nuostolių) ataskaitos, 2016 m. gegužės 6 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos raštas Nr. SD-313 „Dėl kelionių organizatoriaus įstatinio ir nuosavo kapitalo santykio bei finansinės atskaitomybės dokumentų“, taip pat UAB „Tez Tour“ 2016 m. gegužės 6 d. raštas Nr. 1-4566 „Dėl finansinės atskaitomybės“.

182016 m. gegužės 16 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gauti pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ pateikti prašymai priteisti pareiškėjams iš atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos jų patirtas teismo išlaidas. Pareiškėjų prašymams pagrįsti, prie jų pridėti patirtas teismo išlaidas patvirtinantys dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, mokėjimo nurodymai ir kt.

192016 m. gegužės 17 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniame teisme gauti UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ prašymai dėl konfidencialių dokumentų, kuriais šia pareiškėjai prašo kartu su prašymu dėl patirtų teismo išlaidų atlyginimo pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus laikyti konfidencialiais.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21III.

22Šia nutartimi sprendžiami atskiri procesiniai klausimai – UAB „Megaturas“ prašymo išdėstyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo vykdymą bei pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ prašymų pripažinti jų pateiktus patirtas teismo išlaidas pagrindžiančius dokumentus konfidencialiais pagrįstumas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija dėl šių klausimų pasisako atskirai.

23Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Megaturas“ prašo išdėstyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo dalies, kuria pareiškėjui UAB „Megaturas“ Konkurencijos tarybos skirta bauda sumažinta nuo 2 090 700 Lt iki 211 461 Lt (61 243 Eur), vykdymą.

25Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 851 straipsnis nurodo, jog teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normomis. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima.

26Pažymėtina, jog prašomu išdėstyti 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pats nesprendė baudos pareiškėjui UAB „Megaturas“ paskyrimo klausimo, tačiau vertino ir koregavo Konkurencijos tarybos už konkurencijos teisės pažeidimus pareiškėjui UAB „Megaturas“ paskirtos sankcijos dydį. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju aktualios Lietuvos Respubikos konkurencijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios ūkio subjektams paskirtų sankcijų vykdymą (39 str.). Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog ūkio subjektas Konkurencijos tarybos paskirtą baudą privalo sumokėti į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos. Jeigu yra motyvuotas ūkio subjekto prašymas, Konkurencijos taryba turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą atidėti iki šešių mėnesių, jeigu sumokėti baudos laiku ūkio subjektas negali dėl objektyvių priežasčių (Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 4 d.).

27Atsižvelgdama į tai, jog Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 4 dalis, pagal kurią klausimą dėl Konkurencijos baudos atidėjimo, ne ilgesniam nei 6 mėnesių terminui, sprendžia Konkurencijos taryba, yra specialioji norma ABTĮ 851 straipsnio ir CPK 284 straipsnio atžvilgiu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo UAB „Megaturas“ prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Pažymėtina, jog toks minėtų teisės aktų nuostatų aiškinimas atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, pagal kurią, jei bauda yra paskirta institucijos nutarimu, o ne priteisiama teismo sprendimu, nėra įstatymų numatyto pagrindo išdėstyti baudos mokėjimą, t. y. baudos mokėjimas negali būti išdėstomas kaip teismo sprendimu priteistos sumos (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1302/2010, 2011 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1369/2011, kt.).

28Dėl patirtas teismo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pripažinimo konfidencialiais

29Kaip jau minėta, pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymus pripažinti jų pateiktus patirtas teismo išlaidas pagrindžiančius dokumentus konfidencialiais. Pažymėtina, jog nei UAB „AAA Wrislit“, nei UAB „Vestekspress“ nenurodė nei teisės aktų nuostatų, nei kitų aplinkybių, kuriomis grindžia tokį savo prašymą.

30Proceso dalyvių teisę susipažinti su dar nagrinėjamos bylos medžiaga reglamentuoja ABTĮ 51 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga (įskaitant elektroninę bylą) ir teismo (teisėjo) leidimu gauti mokamas jų kopijas (skaitmenines kopijas) bei išrašus. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Dėl to teismas priima nutartį.

31Teismo teisę nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, po to, kai administracinė byla yra užbaigiama, reguliuoja ABTĮ 12 straipsnio 2 dalis, kuroje numatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą byloje arba nutartį nutraukti bylą ar pareiškimą palikti nenagrinėtą arba gavęs prašymą susipažinti su bylos medžiaga, teismas turi teisę proceso dalyvių prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis. Dėl tokios teismo nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas.

32Pastebėtina, jog tiek ABTĮ 12 straipsnio 2 dalis, tiek 51 straipsnio nuostatos numato, kad tam tikra byloje esanti informacija konfidencialia gali būti pripažinta tik esant tam tikriems pagrindams, pagrindžiantiems tokio pripažinimo būtinumą. Nagrinėjamu atveju nei vienas iš minėtų pareiškėjų nenurodė, kodėl jų prašoma pripažinti konfidencialia medžiaga neturėtų būti viešinama, taip pat iš pareiškėjų prašymų nėra aišku, ar jie siekia, jog šie duomenys būtų laikomi konfidencialiais jau sprendžiant jų patirtų teismo išlaidų atlyginimo klausimą (t. y. neatskleidžiami kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims) ar tik pasibaigus teismo procesui (t. y. neatskleidžiami tretiesiems asmenims, kurie nedalyvavo šios bylos teismo procese). Teisėjų kolegija, įvertinusi prašomos pripažinti konfidencialia medžiagos turinį, pažymi, jog, jos vertinimu, nėra pagrindo pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ pateiktas atstovavimo paslaugas byloje teikusių juridinių asmenų išrašytas PVM sąskaitas faktūras, jų apmokėjimą patvirtinančius banko mokėjimo nurodymus, taip pat sąskaitas išankstiniam apmokėjimui ir ataskaitas apie suteiktas teisines paslaugas pripažinti valstybės, tarnybos, profesinė ar komercine paslaptimi. Taip pat, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo minėtuose dokumentuose esančią informaciją pripažinti nevieša, siekiant apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą.

33Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog tiek UAB „AAA Wrislit“, tiek UAB „Vestekspress“ prašymai pripažinti jų patirtas teismo išlaidas pagrindžiančius dokumentus konfidencialiais laikytini nepagrįstais, todėl netenkintini.

34Papildomai teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas UAB „Vestekspress“, prašydamas priteisti jo patirtų teismo išlaidų atlyginimą ir pateikdamas tokias išlaidas pagrindžiančius argumentus, tinkamai nesuformulavo savo reikalavimo – nenurodė, kokio dydžio patirtų išlaidų atlyginimą prašoma priteisti. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, pareiškėjui UAB „Vestekspress“ nustatytinas terminas minėtam prašymo priteisti patirtų teismo išlaidų atlyginimą trūkumui pašalinti bei pareiškėjui UAB „Vestekspress“ pasiūlytina pašalinti šį trūkumą.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 straipsniais, 851 straipsniu, 105 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo UAB „Megaturas“ prašymą išdėstyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 2d. sprendimo vykdymą atmesti.

37Pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ prašymus dėl teismo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pripažinimo konfidencialiais atmesti.

38Pasiūlyti pareiškėjui UAB „Vestekspress“ pašalinti nustatytą prašymo priteisti patirtų teismo išlaidų atlyginimą trūkumą – nurodyti prašomą priteisti patirtų teismo išlaidų atlyginimo sumą, bei nustatyti terminą šiam trūkumui pašalinti –septynias dienas nuo šios nutarties nuorašo išsiuntimo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsakovas,... 5. 1) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“,... 6. 2) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą... 7. 3) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1... 8. 4) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB... 9. 5) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų... 10. Pareiškėjai UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu... 12. Nesutikdami su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi... 14. Atnaujinus administracinės bylos nagrinėjimą, 2016 m. gegužės 2 d.... 15. II.... 16. 2016 m. gegužės 10 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 17. UAB „Megaturas“, pagrįsdamas savo prašymą, nurodo, kad jau antrus metus... 18. 2016 m. gegužės 16 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 19. 2016 m. gegužės 17 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniame teisme gauti... 20. Teisėjų kolegija... 21. III.... 22. Šia nutartimi sprendžiami atskiri procesiniai klausimai – UAB... 23. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Megaturas“ prašo išdėstyti... 25. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 26. Pažymėtina, jog prašomu išdėstyti 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu... 27. Atsižvelgdama į tai, jog Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 4 dalis, pagal... 28. Dėl patirtas teismo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pripažinimo... 29. Kaip jau minėta, pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“... 30. Proceso dalyvių teisę susipažinti su dar nagrinėjamos bylos medžiaga... 31. Teismo teisę nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, po to,... 32. Pastebėtina, jog tiek ABTĮ 12 straipsnio 2 dalis, tiek 51 straipsnio... 33. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog tiek... 34. Papildomai teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas UAB... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjo UAB „Megaturas“ prašymą išdėstyti Lietuvos vyriausiojo... 37. Pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ prašymus dėl... 38. Pasiūlyti pareiškėjui UAB „Vestekspress“ pašalinti nustatytą prašymo... 39. Nutartis neskundžiama....