Byla A-97-858/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Megaturas“, UAB „Zip Travel“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Guliverio kelionės“ ir UAB „Visveta“ prašymus dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir pareiškėjų UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „Zip Travel“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Aljus ir Ko“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Tropikai“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „700LT“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsakovė, Konkurencijos taryba) 2012 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) Nutarė

51) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

62) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą bendrovėms skirti nurodyto dydžio baudas: UAB „AAA Wrislit“ – 358 800 Lt; UAB „Aljus ir KO“ – 2 400 Lt; UAB „Aviaeuropa“ – 12 100 Lt; UAB „Baltic Clipper“ – 154 600 Lt; UAB „Baltic Tours Vilnius“ – 112 000 Lt; UAB „Daigera“ – 79 300 Lt; UAB „Eturas“ – 51 100 Lt; UAB „Ferona“ – 33 200 Lt; UAB „Freshtravel“ – 12 200 Lt; UAB „Grand Voyage“ – 1 900 Lt; UAB „Guliverio kelionės“ – 639 800 Lt; UAB „Gustus vitae“ – 29 100 Lt; UAB „Kalnų upė“ – 131 300 Lt; UAB „Keliautojų klubas“ – 202 500 Lt; UAB „Kelionių akademija“ – 389 900 Lt; UAB „Kelionių gurmanai“ – 14 400 Lt; UAB „Kelionių laikas“ – 107 500 Lt; UAB „Litamicus“ – 58 600 Lt; UAB „Megaturas“ – 2 090 700 Lt; UAB „Neoturas“ – 107 000 Lt; UAB „Smaragdas travel“ – 229 400 Lt; UAB „TopTravel“ – 138 900 Lt; UAB „Travelonline Baltics“ – 115 900 Lt; UAB „Tropikai“ – 28 400 Lt; UAB „Vestekspress“ – 164 300 Lt; UAB „Vipauta“ – 10 800 Lt; UAB „Vistus“ – 3 700 Lt; UAB „Visveta“ – 131 400 Lt; UAB „Zigzag Travel“ – 13 100 Lt; UAB „Zip Travel“ – 8 700 Lt;

73) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą;

84) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

95) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimo IĮ kelionių agentūros „8 turas“, rusų bendruomenės „Anastassia“, UAB „Amberturas“, UAB Turizmo ir prekybos rūmų „Astrida“, UAB „Bajorų slėnis“, UAB „Baltic Clipper“ ir partneriai“, UAB „Delta“ turizmo centro, UAB „Eremija“, UAB „Eura“, UAB „Etuna“, UAB „Fitransas“, UAB „Kauno grūda“, UAB „Kauno piligrimas“, UAB „Kelionių panorama“, UAB „Kelvita“, UAB „Krantas Travel“, UAB „Lehko“, UAB „Litaura“, VšĮ „Nakties saulė“, VšĮ „Natų knygynas“, UAB „Plius“, UAB „RM Travel“, UAB „Septynios mylios“, UAB „Star Express“, UAB „Star Holidays“, UAB „Tez Tour“, UAB „Travel Oasis“, UAB „Turrisa“, UAB „Vegaturas“, UAB „Veroturas“, UAB „Verslas ir poilsis“, UAB „Vilturas“, UAB „Viva Travel“, UAB „Želesa“ veiksmų atžvilgiu ir pripažinti, kad nėra pagrindo dėl šių bendrovių veiksmų imtis priemonių, taikant SESV 101 straipsnį (Nutarimo rezoliucinės dalies 5 p.).

10Pareiškėjai UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „Zip Travel“, nesutikdami su atsakovo Nutarimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

11Pareiškėjos UAB „Megaturas“, UAB „Zip Travel“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Guliverio kelionės“ ir UAB „Top Travel“ skunduose prašė panaikinti Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimą dalyje, kurioje pareiškėjos pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei panaikinti paskirtas pinigines baudas.

12Atsakovė Konkurencijos taryba su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė juos atmesti.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu pareiškėjų skundus tenkino iš dalies: pakeitė Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 rezoliucinės dalies 2 punktu pareiškėjams paskirtų baudų dydį, kitą pareiškėjų skundų dalį atmetė kaip nepagrįstą (LII tomas, b. l. 14–103).

14Nesutikdamos su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu, atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir pareiškėjos UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ pateikė apeliacinius skundus.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas prejudicinį sprendimą priėmė 2016 m. sausio 21 d.

16Atnaujinus administracinės bylos nagrinėjimą, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ apeliacinius skundus, iš dalies tenkino pareiškėjo UAB „Megaturas“ ir atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinius skundus bei atmetė pareiškėjų UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“ apeliacinius skundus, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjos UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Zip Travel“ pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; panaikino Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ skirta 358 800 Lt bauda, 2.3 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Aviaeuropa“ skirta 12 100 Lt bauda, 2.8 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Ferona“ skirta 33 200 Lt bauda, 2.9 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Freshtravel“ skirta 12 200 Lt bauda, 2.10 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Grand Voyage“ skirta 1 900 Lt bauda, 2.11 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Guliverio kelionės“ skirta 639 800 Lt bauda, 2.13 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kalnų upė“ skirta 131 300 Lt bauda, 2.14 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Keliautojų klubas“ skirta 202 500 Lt bauda, 2.16 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kelionių gurmanai“ skirta 14 400 Lt bauda, 2.17 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kelionių laikas“ skirta 107 500 Lt bauda, 2.18 punktą, kuriuo pareiškėjai turizmo UAB „Litamicus“ skirta 58 600 Lt bauda, 2.20 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Neoturas“ skirta 107 000 Lt bauda, 2.21 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Smaragdas travel“ skirta 229 400 Lt bauda, 2.22 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „TopTravel“ skirta 138 900 Lt bauda, 2.23 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Travelonline Baltics“ skirta 115 900 Lt bauda, 2.25 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Vestekspress“ skirta 164 300 Lt bauda, 2.28 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Visveta“ skirta 131 400 Lt bauda, 2.29 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Zigzag Travel“ skirta 13 100 Lt bauda, 2.30 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Zip Travel“ skirta 8 700 Lt bauda; pakeitė Nutarimo rezoliucinės dalies 2.5 punktą ir pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“ skirtą baudą sumažino iki 95 990 Lt (27 800 Eur), 2.6 punktą ir pareiškėjai UAB „Daigera“ skirtą baudą sumažino iki 33 970 Lt (9 838 Eur), 2.15 punktą ir pareiškėjai UAB „Kelionių akademija“ skirtą baudą sumažino iki 385 834 Lt (111 745 Eur), 2.19 punktą ir pareiškėjai UAB „Megaturas“ skirtą baudą sumažino iki 211 461 Lt (61 243 Eur); likusią Nutarimo dalį paliko nepakeistą; priteisė pareiškėjoms UAB „Ferona“ iš atsakovės Konkurencijos tarybos 1 865 Lt (540,14 Eur) bylinėjimosi išlaidų, o UAB „Kelionių gurmanai“ - 1 502 Lt (435,01 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

17II.

18Pareiškėja UAB „Megaturas“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 1 160 Eur atstovavimo išlaidas ir 14,50 Eur žyminį mokestį, iš viso 1 174,50 Eur (LIX tomas, b. l. 146). Prašyme nurodo, kad atstovavimo išlaidas sudaro pasiruošimas, kelionė bei dalyvavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo posėdyje. Prašė atsižvelgti į bylos sudėtingumą, sprendžiamų teisinių klausimų pobūdį, specialių žinių kompleksiškumą ir reikalingumą.

19Pareiškėja UAB „Zip Travel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 4 522,64 Eur bylinėjimosi išlaidas (LIX tomas, b. l. 165–166). Prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą sudaro teisinės konsultacijos susirašinėjant su Konkurencijos taryba ir teikiant jai medžiagą, atstovavimas Konkurencijos tarybos 2012 m. gegužės 10 d. posėdyje, skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui bei apeliacinio skundo parengimas ir atstovavimas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LIX tomas, b. l. 167–169).

20Pareiškėja UAB „Visveta“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 14,48 Eur žyminio mokesčio ir 2 418,02 Eur išlaidų už advokato paslaugas, kurias sudaro apeliacinio skundo, atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą parengimas, atstovavimas apeliacinės instancijos teisme, rašytinių pastabų ESTT parengimas (LIX tomas, b. l. 173–174).

21Pareiškėja UAB „Zigzag Travel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 2 709,36 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro apeliacinio skundo parengimas, rašytinių paaiškinimų ESTT ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas, pasirengimas teismo posėdžiui ir kelionė į teismą bei atstovavimas teismo posėdyje (LIX tomas, b. l. 184–187). Prašyme nurodo, kad visos išlaidos yra pagrįstos ir būtinos bei susijusios su nagrinėjama byla. Atkreipė dėmesį, kad byloje buvo nagrinėjami itin sudėtingi, nauji ir nenagrinėti teisiniai ir faktiniai klausimai, todėl atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, visos išlaidos turėtų būti atlygintos.

22Pareiškėja UAB „Guliverio kelionės“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 3 613,14 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro rašytinių paaiškinimų ESTT parengimas, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo analizė, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą parengimas, pasiruošimas bylai, kelionė į teismą bei atstovavimas teismo posėdyje (LIX tomas, b. l. 191–194). Prašyme nurodo, kad visos išlaidos yra pagrįstos ir būtinos bei susijusios su nagrinėjama byla. Atkreipė dėmesį, kad byloje buvo nagrinėjami itin sudėtingi, nauji ir nenagrinėti teisiniai ir faktiniai klausimai, todėl atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, visos išlaidos turėtų būti atlygintos.

23Pareiškėja UAB „Top Travel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 14,48 Eur žyminio mokesčio ir 525,66 Eur atstovavimo išlaidų, kurias sudaro apeliacinio skundo, atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą ir paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas bei atstovavimas apeliacinės instancijos teisme 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdžiuose (LX tomas, b. l. 1–4).

24Atsakovė Konkurencijos taryba pateiktame atsiliepime į pareiškėjų prašymus su jais nesutinka.

25Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjų prašymai atlyginti bylinėjimosi išlaidas yra neišsamūs, prašomos priteisti sumos nepagrįstos ir neatlygintinos. Pareiškėjos nepateikė išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo tokia forma, kuriuos galima būtų įvertinti, o nežinant suteiktų teisinių paslaugų pobūdžio, trukmės, suteikimo datos ir pareiškėjoms nepateikus pagrindžiančių įrodymų, neįmanoma įvertinti prašymų realumo, pagrįstumo ir būtinybės. Todėl pareiškėjų prašymai, kurie neįrodo, kokios konkrečios būtinos teisinės paslaugos buvo teikiamos, turėtų būti atmesti.

26Pareiškėjų prašymai priteisti išlaidas, kurias patyrė nagrinėjant bylą Konkurencijos taryboje, nepagrįsti, kadangi Konkurencijos taryba nėra išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, todėl tokios išlaidos neturėtų būti priteisiamos. Bylinėjimosi išlaidų, kurias kai kurios pareiškėjos patyrė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, priteisimo klausimą turėtų spręsti pirmosios instancijos teismas.

27Pareiškėjos prašymuose nepagrįstai įtraukė išlaidas, susijusias su kreipimusi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir ESTT) dėl prejudicinio sprendimo, kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 6 dalį, bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, taip pat dėl kreipimosi į administracinį teismą dėl norminio teisės akto teisėtumo, proceso dalyviams nepaskirstomos. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 straipsnių nuostatas teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu. Taigi nėra pagrindo atlyginti išlaidų, susijusių su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kreipimusi į ESTT. Be to, pateikti savo nuomones ir dalyvauti ESTT posėdyje nėra privaloma, todėl šios išlaidos nelaikytinos būtinomis, priteisti tokių išlaidų nėra pagrindo.

28Atsakovė atsiliepime taip pat teigia, kad nėra pagrindo priteisti ir bylinėjimosi išlaidų dėl atsiliepimų į kitų pareiškėjų apeliacinius skundus rengimo, kadangi jos nėra būtinos. Pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymų ir priteisti viso jų prašomo atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje dydžio nėra. Beveik visų pareiškėjų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, o pareiškėjos niekaip nepagrindė, kad buvo išimtinės aplinkybės, dėl kurių turėtų būti priteisiamos maksimalios sumos. Įvertinus prašymus ir teikiamą teisinę pagalbą, akivaizdu, kad pareiškėjų atstovai nepatyrė tiek laiko ir darbo sąnaudų, kad būtų atlyginamas Rekomendacijose numatytas užmokesčio už konkrečią teisinę paslaugą maksimumas.

29Atsakovė pažymėjo, kad kai kuriuose prašymuose nurodytų paslaugų, pavyzdžiui „susitikimai“, „patarimai“, „susitikimai su klientu“, „teismų praktikos analizė“, „teisinės pozicijos formavimas“ nėra pagrindo laikyti savarankiškomis teisinėmis paslaugomis ir atitinkamai atskirai patirtomis išlaidomis, todėl už šias paslaugas atskirai nėra atlyginama.

30Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika atsakovė pažymėjo, kad priteistinos ne bet kokios turėtos atstovavimo išlaidos, o tik būtinos, realios ir pagrįstos, jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Atsakovės vertinimu, pareiškėjai UAB „Visveta“ turėtų būti atlyginama iš viso ne daugiau kaip 426,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, UAB „Guliverio kelionės“ iš viso turėtų būti atlyginta ne didesnė kaip 401 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, UAB „Zigzag Travel“ iš viso turėtų būti priteista ne daugiau kaip 356,7 Eur bylinėjimosi išlaidų, UAB „Megaturas“ prašymas, atsižvelgiant į tai, kad jos reikalavimas tenkintas tik dalyje, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos nedetalizuotos ir nepagrįstos konkrečiais įrodymais, turėtų būti atmestas. Tačiau jeigu teismas prašymą svarstytų, UAB „Megaturas“ turėtų būti atlyginta ne didesnė kaip 86 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Pareiškėjai UAB „Top Travel“ turėtų būti priteista ne daugiau kaip 165,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, UAB „Zip Travel“, atsakovės vertinimu, turėtų būti priteista ne daugiau kaip 138,05 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

31Teisėjų kolegija konstatuoja:

32III.

33Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

34Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokias Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2004 m. balandžio 16 d. redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos) patvirtino Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

35ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šioje normoje yra įtvirtintas reikalavimas šaliai pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus. Prašomų priteisti sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus, išsamus ir su pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas priimtas 2016 m. gegužės 2 d., pareiškėjos prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė nepraleidusios ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto keturiolikos dienų termino, todėl pareiškėjų prašymai nagrinėtini iš esmės.

36Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, taip pat į tai, ar procesiniame dokumente, už kurio parengimą yra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, iš esmės yra atkartojami argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui, ar kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis ir yra pateikiami argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atliktų atitinkamų aplinkybių aiškinimo ir vertinimo, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

37Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.

38Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai - jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2014 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-346/2014; 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014 ir kt.).

39Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų, skirtų išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu reguliuoti, jose tiksliai ir išsamiai nenumatyta, kokio pobūdžio išlaidos turėtų būti priteisiamos kaip išlaidos, susijusios su administracinės bylos nagrinėjimu, ir kiekvienu atveju toks įvertinimas paliekamas administracinio teismo prerogatyvai. Teismas, atsižvelgęs į bylos faktines aplinkybes, turi nustatyti konkretų išlaidų ryšį su byla ir pripažinti arba atsisakyti pripažinti atitinkamas išlaidas susijusiomis su administracinės bylos nagrinėjimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-393/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013)

40Teisėjų kolegija, vertindama, ar pareiškėjos turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, pažymi, kad byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundus tenkino iš dalies ir sumažino paskirtas baudas.

41Pareiškėjos UAB „Megaturas“, UAB „Visveta“, UAB „Top Travel“, UAB „Zip Travel“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Guliverio kelionės“ apeliaciniuose skunduose prašė panaikinti teismo sprendimą ir jų skundus tenkinti. Pateiktuose atsiliepimuose nesutiko su atsakovės Konkurencijos tarybos apeliaciniu skundu ir prašė jį atmesti.

42Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Top Travel“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ apeliacinius skundus, juos tenkino ir Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjos pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus panaikino. Taip pat panaikino Nutarimo 2.11 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Guliverio kelionės“ skirta 639 800 Lt bauda; 2.22 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Top Travel“ skirta 138 900 Lt bauda; 2.28 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Visveta“ skirta 131 400 Lt bauda; 2.29 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Zigzag Travel“ skirta 13 100 Lt bauda ir 2.11 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Zip Travel“ skirta 8 700 Lt bauda. Pareiškėjos UAB „Megaturas“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies: pakeitė Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarime Nr. 2S-9 rezoliucinės dalies 2.19 punktą ir pareiškėjai UAB „Megaturas“ skirtą baudą sumažino iki 211 461 Lt (61 243 Eur). Taigi apeliacinės instancijos teismo sprendimas priimtas pareiškėjų naudai, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalies nuostatas, pareiškėjos įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, taip pat ir atstovavimo išlaidų, atlyginimą.

43Pastebėtina, kad Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (iki 2015 m. kovo 19 d. galiojusi Rekomendacijų redakcija). Nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojusios Rekomendacijų redakcijos 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas imamas tas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-143-563/2008).

44Dėl UAB „Megaturas“ bylinėjimosi išlaidų

45Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Megaturas“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodo, kad prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: atstovavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) posėdyje, konsultacijos ir organizacinių dokumentų rengimas – 580 Eur, teisinės konsultacijos, patarimai, pasiruošimas bei atstovavimas teismo posėdyje, konsultacijos ir organizacinių dokumentų parengimas – 580 Eur, 14,50 Eur – sumokėtas žyminis mokestis. Šios išlaidos grindžiamos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sąskaita faktūra Nr. AEK-15-024 bei 2015 m. rugpjūčio 10 d. mokėjimo nurodymu 580 Eur sumai, 2016 m. gegužės 2 d. sąskaita faktūra Nr. AEK-16-011 bei 2016 m. gegužės 5 d. mokėjimo nurodymu 580 Eur (LIX tomas, b. l. 146–150).

46Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Megaturas“ apeliacinės instancijos teisme pagal 2009 m. sausio 8 d. atstovavimo sutartį atstovavo advokatas E. K. (LII tomas, b. l. 137–138).

47Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėja prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas suteiktas teisines paslaugas nurodė apibendrintai, nenurodė atskirai suteiktų teisių paslaugų vertės bei trukmės valandomis, neįvardijo kokius konkrečiai organizacinius dokumentus parengė, t. y. prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų už organizacinių dokumentų parengimą nepagrindė ir jų nedetalizavo, iš byloje esančios medžiagos šių paslaugų nėra galima nustatyti ir įvertinti, todėl teismas spręs dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už atstovavimą teismo posėdžiuose.

48Bylos medžiaga nustatyta, kad advokatas dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61) ir dalyvavo 2016 m. kovo 23 d. vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 9.29 val. iki 12.11 val., iš viso 2 val. 42 min. (LVIII tomas, b. l. 90–97). Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) numatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15, o Rekomendacijų 8.19 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą numatytas koeficientas 0.1, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p., į tai, kad teisinių paslaugų teikimo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3 val.), o už atstovavimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p. bei 2015 m. trečiojo ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 735,1 eurų, yra 220,53 Eur ((735,1*0,1)*3 val.). Iš viso už atstovavimą teismo posėdžiuose pareiškėjai maksimaliai galėtų būti priteista 350,86 Eur suma.

49Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos, Rekomendacijų 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 2 nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad pareiškėjos skundas tenkintas iš dalies (skundžiamu Konkurencijos tarybos nutarimu paskirta bauda – 2 090 700 Lt, sumažinta iki 211 461 Lt), teismo vertinimu galutiniu sprendimu pareiškėjos skundas tenkintas 89,89 procentų, vadovaudamasi teisingumo, protingumo principais, sprendžia, kad pareiškėjai iš atsakovės priteistina iš viso 315,39 Eur (350,86)*89,89 proc.) bylinėjimosi išlaidų suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2016 m. kovo 23 d. vykusiuose teismo posėdžiuose.

50Pareiškėja paduodama apeliacinį skundą 2013 m. balandžio 19 d. sumokėjo 72 Lt žyminį mokestį (LII tomas, b. l. 136), todėl pareiškėjai, atsižvelgiant į tenkintų reikalavimų dydį, priteisiama 13,02 Eur žyminio mokesčio. Iš viso pareiškėjai iš atsakovo priteistina 328,41 Eur bylinėjimosi išlaidų.

51Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 39 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d.) buvo nustatyta, kad už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo mokamas 50 Lt žyminis mokestis. ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis grąžinami, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą. Todėl pareiškėjai grąžinama permokėta 22 Lt (6,37 Eur) žyminio mokesčio dalis.

52Atsižvelgiant į tai, kad, kaip jau buvo minėta, pareiškėja kitų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų nedetalizavo, atskirai nenurodė teisinių paslaugų vertės bei trukmės, prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų teisės aktuose nustatyta tvarka nepagrindė, o iš byloje esančios medžiagos šių duomenų nėra galima nustatyti ir įvertinti, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už konsultacijas, patarimus, pasiruošimą teismo posėdžiams, organizacinių dokumentų parengimą nepriteistinos.

53Dėl UAB „Zip Travel“ bylinėjimosi išlaidų

54Pareiškėjos UAB „Zip Travel“ prašomas priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidos sudaro: teisinės konsultacijos susirašinėjant su Konkurencijos taryba ir teikiant jai medžiagą, atstovavimas Konkurencijos tarybos 2012 m. gegužės 10 d. posėdyje (paslaugų sumos nėra išskirtos) – 3 630 Lt, skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimas – 3 630 Lt, apeliacinio skundo parengimas ir atstovavimas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (paslaugų sumos nėra išskirtos) – 2 420 Eur. Šios išlaidos grindžiamos 2012 m. birželio 1 d. PVM sąskaita faktūra serija ARD Nr. 516 – 3 630 Lt sumai, 2012 m. liepos 5 d. PVM sąskaita faktūra serija ARD Nr. 521 – 3 630 Lt sumai ir 2016 m. kovo 8 d. PVM sąskaita faktūra serija ARD Nr. 692 – 2 420 Eur sumai bei 2016 m. kovo 16 d., 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. liepos 11 d. sąskaitų išrašais (LIX tomas, b. l. 165–172).

55Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką proceso šalių išlaidų, patirtų pirmoje ar apeliacinėje instancijoje, atlyginimo klausimas sprendžiamas atitinkamos instancijos teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-556-63/2010, 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-8-83/2007). Nagrinėjama administracinė byla buvo išnagrinėta ir pirmąja, ir apeliacine instancija, todėl ir bylinėjimosi išlaidos pareiškėjams kiekvienos instancijos teismo priteistinos atskirai. Pažymėtina, jog tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turi persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-822-421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-1245/2012). Atitinkamai, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytą teismų praktiką, į tai, kad prašoma priteisti tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas, pasisako tik dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje, o pareiškėjos UAB „Zip Travel“ prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme bei Konkurencijos taryboje, atlyginimo perduoda nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

56Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Zip Travel“ pagal 2013 m. balandžio 10 d. atstovavimo sutartį, sudarytą su advokatų kontoros ( - ), apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatas R. D. (LVIII tomas, b. l. 63). Advokatas, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. balandžio 24 d. parengė UAB „Zip Travel“ apeliacinį skundą, kurį pasirašė direktorius E. B. (LIV tomas, b. l. 1–5) ir dalyvavo 2016 m. kovo 23 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 9.29 val. iki 12.11 val., iš viso 2 val. 42 min. (LVIII tomas, b. l. 90–97).

57Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.9 punktą už apeliacinį skundą yra numatytas koeficientas 3. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 24 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 3 000 Lt (868,86 Eur). Pareiškėja prašyme nenurodo, kokią sumą iš prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos prašo priteisti už apeliacinio skundo parengimą ir kokią sumą prašo priteisti už atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Rekomendacijų 8.19 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą numatytas koeficientas 0,1, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p. bei 2015 m. trečiojo ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 735,1 eurų, yra 220,53 Eur ((735,1*0,1)*3 val.). Pareiškėjos prašoma priteisti suma – 2 420 Eur, viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

58Kaip jau buvo minėta, teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatos įtvirtina reikalavimą, sprendžiant klausimą dėl laimėjusiai proceso šaliai priteistinų išlaidų, susijusių su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, dydžio, taikyti vertinamuosius kriterijus, t. y. atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas. Dar platesnis tokių kriterijų sąrašas yra numatytas tiek Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos, tiek Rekomendacijų 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 2 punkte. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-215/2013). Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, reikalaujantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai. Pastebėtina, jog visumos kriterijų buvimas leidžia teigti, kad administracinę bylą nagrinėjantis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-215/2013).

59Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos, Rekomendacijų 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 2 p. nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, vadovaudamasi teisingumo, protingumo principais, sprendžia, kad pareiškėjai už apeliacinio skundo parengimą ir atstovavimą teismo posėdyje, įvertinus tai, kad pareiškėjos skundas tenkintas visiškai, priteistina 1 089,39 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Priteistina suma laikytina adekvačia, proporcinga suteiktai paslaugai ir užtikrinančia bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paskirtį ir tikslus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nukrypti nuo Rekomendacijose įtvirtintų priteistinų atlyginimo dydžių nėra pagrindo.

60Dėl UAB „Visveta“ bylinėjimosi išlaidų

61Pareiškėjo UAB „Visveta“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidos, kaip nurodyta pateiktose ataskaitose, sudaro: apeliacinio skundo parengimas – 3 388 Lt, atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimas – 1815 Lt, pasirengimas ir dalyvavimas 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje – 387,20 Lt, rašytinių pastabų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui parengimas – 1 452 Lt, susipažinimas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo išaiškinimais, pasirengimas bylos nagrinėjimui ir atstovavimas 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje – 378,46 Eur., sumokėtas 50 Lt žyminis mokestis. Šios išlaidos grindžiamos 2013 m. gruodžio 27 d. PVM sąskaita faktūra serija VTO Nr. 0003162 – 5 590,20 Lt sumai, 2014 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra serija VTO Nr. 0003383 – 1 452 Lt sumai, 2016 m. balandžio 11 d. PVM sąskaita faktūra serija VTO Nr. 0004223 – 378,46 Eur sumai ir 2014 m. balandžio 28 d. kasos pajamų orderiu Nr. ADP 0000118 – 5 590,20 Lt sumai, 2014 m. rugpjūčio 25 d. kasos pajamų orderiu Nr. ADP 0000120 bei 2016 m. balandžio 8 d. vietinio mokėjimo nurodymu – 378,46 Eur sumai (LIX tomas, b. l. 173–183, LX tomas, b. l. 9–11).

62Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Visveta“ pagal 2008 m. liepos 4 d. Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. VETO/08-91-1, sudarytą su ( - ) advokatų profesine bendrija, apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatas T. B., advokatas G. Š. ir advokato padėjėjas M. M. ( nuo 2014 m. spalio 10 d. advokatas) (LIII tomas, b. l. 128). Advokatas T. B. 2013 m. balandžio 22 d. parengė UAB „Visveta“ apeliacinį skundą (LIII tomas, b. l. 116–127), advokatas G. Š. 2013 m. gegužės 20 d. parengė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (LVI tomas, b. l. 150–156), advokatas T. B. dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61), advokatas T. B. 2014 m. gegužės 26 d. parengė rašytines pastabas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (LVII tomas, b. l. 85–87), advokatas M. M. dalyvavo 2016 m. kovo 23 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 9.29 val. iki 12.11 val., iš viso 2 val. 42 min. (LVIII tomas, b. l. 90–97). Pareiškėja, paduodama apeliacinį skundą, 2014 m. balandžio 18 d. sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį (LIII tomas, b. l. 129).

63Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur). Pareiškėja prašyme prašo priteisti už apeliacinio skundo parengimą 3 388 Lt (981,23 Eur), prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

64Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas koeficientas už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1.5. Atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2013 m. gegužės 20 d., todėl maksimali priteistina suma už šią teisinę paslaugą yra 1 500 Lt (434,43 Eur). Pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią teisinę paslaugą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį.

65Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0.12. Todėl už rašytinių pastabų ESTT parengimą maksimali priteistina suma yra 120 Lt (34,75 Eur), pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią paslaugą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

66Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) numatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15, o Rekomendacijų 8.19 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą numatytas koeficientas 0.1, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p., yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3 val.), o už atstovavimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p. bei 2015 m. trečiojo ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 735,1 eurų, yra 220,53 Eur ((735,1*0,1)*3 val.). Pareiškėjos prašomos priteisti sumos už advokatų dalyvavimą teismo posėdžiuose viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius.

67Taigi maksimali suma už prašomas priteisti teisines paslaugas pareiškėjai galėtų būti priteista 1 399,28 Eur (579,24+434,43+34,75+130,33+220,53).

68Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos ir 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 2 p. nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad advokatai, rengę pareiškėjai procesinius dokumentus bei dalyvavę 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atstovavo taip pat ir UAB „AAA Wrislit“ interesus, pateikti apeliaciniai skundai, atsiliepimai į atsakovės apeliacinį skundą, kaip matyti iš jų turinio, yra iš esmės tapatūs, rašytinės pastabos ESTT yra bendros su UAB „AAA Wrislit“, 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje pareiškėją ir UAB „AAA Wrislit“ atstovavo tas pats advokatas T. B. (LVII tomas, b. l. 58–61), todėl prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už minėtas teisines paslaugas atitinkamai mažinamos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, pareiškėjai UAB „Visveta“ priteisiama iš viso 1 100 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėja paduodama apeliacinį skundą sumokėjo 50 Lt dydžio žyminį mokestį, todėl pareiškėjai iš atsakovės priteistina 14,48 Eur sumokėto žyminio mokesčio suma. Iš viso pareiškėjai iš atsakovės priteistina 1 114,48 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už susipažinimą su ESTT sprendimo išaiškinimais, pasirengimą bylos nagrinėjimui, kaip atskiros paslaugos prašyme nėra išskirtos, įvertinti jų nėra galimybės, todėl atskirai už šias paslaugas bylinėjimosi išlaidos nėra priteisiamos.

69Dėl UAB „Zigzag Travel“ bylinėjimosi išlaidų

70Pareiškėjos UAB „Zigzag Travel“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidos sudaro: apeliacinio skundo parengimas – 860,88 Eur, rašytinių paaiškinimų ESTT parengimas – 319,27 Eur, rašytinių paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas – 173,88 Eur, pasirengimas teismo posėdžiui – 186,71 Eur, kelionė į teismą ir atstovavimas teismo posėdyje – 698,40 Eur, iš viso prašoma priteisti suma 2 709,36 Eur. Šios išlaidos grindžiamos 2016 m. gegužės 4 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 33673 – 3 522,97 Eur sumai, 2016 m. gegužės 11 d. mokėjimo išrašu – 3 522,97 Eur sumai (LIX tomas, b. l. 184–190).

71Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Zigzag Travel“ pagal 2013 m. balandžio 22 d. advokatų kontoros ( - ) (nuo 2015 m. gegužės 13 d. – advokatų kontora ( - ) išduotą advokato orderį serija LAT Nr. 899860, atstovavo advokatas K. K. (LIV tomas, b. l. 171). Advokatas 2013 m. balandžio 22 d. parengė apeliacinį skundą (LIV tomas, b. l. 162–171), 2016 m. kovo 21 d. paaiškinimus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVIII tomas, b. l. 53-57), advokatas dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61).

72Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur). Pareiškėja prašyme prašo priteisti už apeliacinio skundo parengimą 860,88 Eur, prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

73Rekomendacijų 8.16 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyta, kad už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0.4. Todėl už 2016 m. kovo 21 d. rašytinių paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimą maksimali priteistina suma yra 294,04 Eur, pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią paslaugą neviršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

74Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už pasirengimą teismo posėdžiui, tačiau nenurodo, kokiam teismo posėdžiui advokatas ruošėsi. Rekomendacijose tokia teisinė paslauga (pasirengimas teismo posėdžiui) nėra išskirta, tačiau pagal Rekomendacijų 10 punktą (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.), už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos atstovas 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nedalyvavo, advokatas K. K. dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje (LVII tomas, b. l. 58–61). Pareiškėja nurodo, kad pasirengimas teismo posėdžiui truko 1.31 val., todėl atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktus, maksimali priteistina suma už pasirengimą teismo posėdžiui yra 300 Lt (86,89 Eur) ((1 000*0.15)*2 val.), o už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje maksimali priteistina suma yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3), pareiškėjos prašomos priteisti sumos už pasirengimą bei dalyvavimą teismo posėdyje viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius.

75Pareiškėja prašyme prašo priteisti 319,27 Eur už rašytinių paaiškinimų ESTT teikimą, tačiau byloje duomenų apie tai, kad pareiškėja rengė paaiškinimus ESTT, nėra, tokių įrodymų prie prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas nepateikė ir pareiškėja, todėl šios išlaidos pareiškėjai nepriteisiamos.

76Taigi maksimali suma už nurodytas teisines paslaugas pareiškėjai galėtų būti priteista 970,34 Eur (579,24+173,88+86,89+130,33).

77Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos, Rekomendacijų 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 2 nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad pareiškėją ir kitas pareiškėjas (UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Baltic Clipper“) byloje atstovavo tos pačios advokatų kontoros advokatai, parengti procesiniai dokumentai (apeliacinis skundas), kaip matyti iš jų turinio, iš esmės labai panašūs, taip pat įvertinus rašytinių pastabų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinį, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už minėtas teisines paslaugas atitinkamai mažinamos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pareiškėjai UAB „Zigzag Travel“ iš atsakovės priteisiama iš viso 750 Eur bylinėjimosi išlaidų.

78Pareiškėja, paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį, tačiau šių išlaidų priteisti neprašo, todėl šios išlaidos pareiškėjai nepriteistinos.

79Dėl UAB „Guliverio kelionės“ bylinėjimosi išlaidų

80Pareiškėjos UAB „Guliverio kelionės“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidos sudaro: rašytinių paaiškinimų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui parengimas – 1 051,32 Eur, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo analizė – 99,86 Eur, apeliacinio skundo parengimas – 751,01 Eur, atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimas – 303,60 Eur, pasiruošimas bylai – 199,73 Eur, kelionė į teismą ir atstovavimas teismo posėdyje – 763,01 Eur, iš viso prašoma priteisti suma – 3 613,14 Eur. Šios išlaidos grindžiamos 2014 m. birželio 17 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 26530 – 3 630 Lt sumai, 2016 m. gegužės 4 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 33674 – 4 555,72 Eur sumai, 2014 m. birželio 18 d. mokėjimo nurodymu – 3 630 Lt sumai ir 2016 m. gegužės 10 d. mokėjimo išrašu – 4 555,72 Eur sumai (LIX tomas, b. l. 191–199).

81Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Guliverio kelionės“ pagal 2013 m. balandžio 22 d. advokatų kontoros ( - ) (nuo 2015 m. gegužės 13 d. – advokatų kontora ( - ) išduotą advokato orderį serija LAT Nr. 583481, atstovavo advokatas M. J. (LIV tomas, b. l. 38). Advokatas 2013 m. balandžio 22 d. parengė apeliacinį skundą (LIV tomas, b. l. 29–38), 2013 m. gegužės 13 d. parengė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (LV tomas, b. l. 29–34), 2014 m. birželio 9 d. rašytines pastabas ESTT (LVII tomas, b. l. 104–109), ), advokatas M. J. dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61), ir 2016 m. kovo 23 d. vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 9.29 val. iki 12.11 val., iš viso 2 val. 42 min. (LVIII tomas, b. l. 90–97).

82Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur). Pareiškėja prašyme prašo priteisti už apeliacinio skundo parengimą 751,01 Eur, prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

83Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas koeficientas už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1.5. Atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2013 m. gegužės 13 d., todėl maksimali priteistina suma už šią teisinę paslaugą yra 1 500 Lt (434,43 Eur). Pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią teisinę paslaugą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį.

84Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0.12. Todėl už rašytinių pastabų ESTT parengimą maksimali priteistina suma yra 120 Lt (34,75 Eur), pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią paslaugą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

85Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15, o Rekomendacijų 8.19 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą numatytas koeficientas 0.1, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p., yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3 val.), o už atstovavimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p. bei 2015 m. trečiojo ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 735,1 eurų, yra 220,53 Eur ((735,1*0.1)*3 val.). Pareiškėjos prašoma priteisti suma už advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius.

86Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už pasiruošimą bylai. Rekomendacijose (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) tokia teisinė paslauga nėra išskirta, tačiau pagal Rekomendacijų 10 punktą, už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 1.15. Rekomendacijų 8.19 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) numatyta, kad už vieną pasirengimo teismo posėdžiui valandą taikomas koeficientas 0.1. Kadangi pareiškėja nenurodo, kada advokatas ruošėsi bylai, advokatas dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdžiuose, pasiruošimas bylai, kaip nurodyta teisinių paslaugų aprašyme (LIX tomas, b. l. 193), truko 1 val., teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjos atstovas 30 min. ruošėsi 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdžiui ir 30 min. – 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdžiui. Taigi, pareiškėjai už pasirengimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdžiui priteistina 75 Lt (21,72 Eur) ((1 000*0.15)/2), už pasirengimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdžiui priteistina 36,75 Eur ((735,1*0.1)/2), iš viso už pasirengimą teismo posėdžiams maksimali priteistina suma 58,47 Eur, pareiškėjo prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytą dydį.

87Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo analizę, tačiau tokio pobūdžio teisinių paslaugų Rekomendacijos nenumato, tokio pobūdžio paslaugos apima apeliacinio skundo parengimą, todėl atskirai už jas išlaidos nėra priteisiamos.

88Taigi maksimali suma už nurodytas teisines paslaugas pareiškėjai galėtų būti priteista 1 457,75 Eur (579,24+434,43+34,75+130,33+220,53+58,47).

89Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos, Rekomendacijų 2015 m. kovo 19 d. redakcijos 2 nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad pareiškėją ir kitas pareiškėjas (UAB „Zigzag Travel“, UAB „Baltic Clipper“) byloje atstovavo tos pačios advokatų kontoros advokatai, parengti procesiniai dokumentai (apeliacinis skundas, atsiliepimas į atsakovės apeliacinį skundą), kaip matyti iš jų turinio, iš esmės yra labai panašūs, rašytinės pastabos ESTT yra bendros su UAB „Baltic Clipper“, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos atitinkamai mažinamos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pareiškėjai UAB „Guliverio kelionės“ iš atsakovės priteisiama iš viso 1 150 Eur bylinėjimosi išlaidų.

90Pareiškėja, paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį, tačiau šių išlaidų priteisti neprašo, todėl šios išlaidos pareiškėjai nepriteistinos.

91Dėl UAB „Top Travel“ bylinėjimosi išlaidų

92Pareiškėjos UAB „Top Travel“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidos sudaro: apeliacinio skundo ir atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimas bei atstovavimas 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdžiuose Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (sumos atskirai neišskirtos) – 525,66 Eur (1 815 Lt), 14,48 Eur žyminis mokestis, iš viso – 540,14 Eur. Šios išlaidos grindžiamos 2013 m. birželio 3 d. PVM sąskaita faktūra 2013SPLF Nr. 0042 – 1 815 Lt sumai, bankinės operacijos apie lėšų įskaitymą 2013 m. birželio 28 d. išrašu, iš kurio matyti, kad UAB „Top Travel“ ( - ) advokatų profesinei bendrijai sumokėjo 1 815 Lt (LX tomas, b. l. 1–6).

93Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Top Travel“ pagal 2012 m. birželio 18 d. atstovavimo sutartį, sudarytą su advokatų profesine bendrija ( - ), apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatas V. Š. (VI tomas, b. l. 135). Advokatas, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. balandžio 22 d. parengė UAB „Top Travel“ apeliacinį skundą (LIII tomas, b. l. 148–158), taip pat 2013 m. gegužės 23 d. parengė atsiliepimą į apeliacinius skundus (LVI tomas, b. l. 158–163), dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61), 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje, kuris truko nuo 9.29 val. iki 12.11 val., iš viso 2 val. 42 min. (LVIII tomas, b. l. 90–97). Pareiškėja paduodama apeliacinį skundą 2013 m. balandžio 22 d. sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį (LIII tomas, b. l. 159).

94Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur).

95Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimą į apeliacinį skundą numatytas koeficientas 1.5. Atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2013 m. gegužės 23 d.), todėl maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinius skundus (tame tarpe ir atsakovės) parengimą yra 1 500 Lt (434,43 Eur).

96Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) numatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15, o Rekomendacijų 8.19 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą numatytas koeficientas 0.1, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p., yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3 val.), o už atstovavimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p. bei 2015 m. trečiojo ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 735,1 eurų, yra 220,53 Eur ((735,1*0,1)*3 val.).

97Pareikėjai maksimali suma už nurodytas teisines paslaugas galėtų būti priteista 1 364,54 Eur (579,24+434,43+130,33+220,53). Pareiškėjo prašoma priteisti suma už nurodytas teisines paslaugas neviršija Rekomendacijose nustatytos maksimalios sumos, todėl atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas tenkintas visiškai, pareiškėjai iš atsakovės priteistina 525,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, taip pat priteistinas sumokėtas 14,48 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą, iš viso – 540,14 Eur.

98Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjoms priteistinos sumos laikytinos adekvačiomis, proporcingomis suteiktoms paslaugoms ir užtikrinančiomis bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paskirtį ir tikslus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nukrypti nuo maksimalių Rekomendacijose įtvirtintų priteistinų atlyginimo dydžių nėra pagrindo.

99Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

100Pareiškėjų UAB „Megaturas“, UAB „Zip Travel“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Guliverio kelionės“ prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti iš dalies.

101Priteisti pareiškėjai UAB „Megaturas“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 328,41 Eur (tris šimtus dvidešimt aštuonis eurus 41 euro centą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

102Priteisti pareiškėjai UAB „Zip Travel“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 1 089,39 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis eurus 39 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

103Priteisti pareiškėjai UAB „Visveta“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 1 114,48 Eur (vieną tūkstantį šimtą keturiolika eurų 48 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

104Priteisti pareiškėjai UAB „Zigzag Travel“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 750 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

105Priteisti pareiškėjai UAB „Guliverio kelionės“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 1 150 Eur (vieną tūkstantį šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

106Pareiškėjos UAB „Top Travel“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti.

107Priteisti pareiškėjai UAB „Top Travel“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 540,14 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt eurų 14 euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

108Grąžinti pareiškėjai UAB „Megaturas“ 2013 m. balandžio 19 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos per DNB banką sumokėtą žyminio mokesčio dalį – 6,37 Eur (šešis eurus 37 euro centus).

109Pareiškėjos UAB „Zip Travel“ prašymo dalį, kurioje prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje bei Vilniaus apygardos administraciniame teisme, perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

110Kitas pareiškėjų prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalis atmesti.

111Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsakovė,... 5. 1) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“,... 6. 2) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą... 7. 3) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1... 8. 4) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB... 9. 5) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų... 10. Pareiškėjai UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB... 11. Pareiškėjos UAB „Megaturas“, UAB „Zip Travel“, UAB „Visveta“, UAB... 12. Atsakovė Konkurencijos taryba su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu... 14. Nesutikdamos su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi... 16. Atnaujinus administracinės bylos nagrinėjimą, 2016 m. gegužės 2 d.... 17. II.... 18. Pareiškėja UAB „Megaturas“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 19. Pareiškėja UAB „Zip Travel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 20. Pareiškėja UAB „Visveta“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 21. Pareiškėja UAB „Zigzag Travel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 22. Pareiškėja UAB „Guliverio kelionės“ Lietuvos vyriausiajam... 23. Pareiškėja UAB „Top Travel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 24. Atsakovė Konkurencijos taryba pateiktame atsiliepime į pareiškėjų... 25. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjų prašymai atlyginti bylinėjimosi... 26. Pareiškėjų prašymai priteisti išlaidas, kurias patyrė nagrinėjant bylą... 27. Pareiškėjos prašymuose nepagrįstai įtraukė išlaidas, susijusias su... 28. Atsakovė atsiliepime taip pat teigia, kad nėra pagrindo priteisti ir... 29. Atsakovė pažymėjo, kad kai kuriuose prašymuose nurodytų paslaugų,... 30. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika atsakovė... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 32. III.... 33. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 34. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 35. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo... 36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 37. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 38. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi... 39. Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų, skirtų... 40. Teisėjų kolegija, vertindama, ar pareiškėjos turi teisę į bylinėjimosi... 41. Pareiškėjos UAB „Megaturas“, UAB „Visveta“, UAB „Top Travel“, UAB... 42. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 43. Pastebėtina, kad Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias... 44. Dėl UAB „Megaturas“ bylinėjimosi išlaidų... 45. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Megaturas“ prašyme dėl... 46. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Megaturas“... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėja prašyme priteisti bylinėjimosi... 48. Bylos medžiaga nustatyta, kad advokatas dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d.... 49. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 50. Pareiškėja paduodama apeliacinį skundą 2013 m. balandžio 19 d. sumokėjo... 51. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 39 straipsnio 2... 52. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip jau buvo minėta, pareiškėja kitų prašomų... 53. Dėl UAB „Zip Travel“ bylinėjimosi išlaidų ... 54. Pareiškėjos UAB „Zip Travel“ prašomas priteisti patirtas bylinėjimosi... 55. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 56. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Zip Travel“... 57. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.9 punktą... 58. Kaip jau buvo minėta, teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 2... 59. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 60. Dėl UAB „Visveta“ bylinėjimosi išlaidų... 61. Pareiškėjo UAB „Visveta“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos... 62. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Visveta“ pagal 2008 m. liepos... 63. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 64. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas koeficientas už atsiliepimą į... 65. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su... 66. Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.)... 67. Taigi maksimali suma už prašomas priteisti teisines paslaugas pareiškėjai... 68. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 69. Dėl UAB „Zigzag Travel“ bylinėjimosi išlaidų... 70. Pareiškėjos UAB „Zigzag Travel“ prašomas priteisti apeliacinės... 71. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Zigzag Travel“ pagal 2013 m.... 72. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 73. Rekomendacijų 8.16 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.)... 74. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už pasirengimą teismo... 75. Pareiškėja prašyme prašo priteisti 319,27 Eur už rašytinių paaiškinimų... 76. Taigi maksimali suma už nurodytas teisines paslaugas pareiškėjai galėtų... 77. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 78. Pareiškėja, paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį,... 79. Dėl UAB „Guliverio kelionės“ bylinėjimosi išlaidų... 80. Pareiškėjos UAB „Guliverio kelionės“ prašomas priteisti apeliacinės... 81. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Guliverio kelionės“ pagal... 82. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 83. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas koeficientas už atsiliepimą į... 84. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su... 85. Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.)... 86. Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už... 87. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už Vilniaus apygardos... 88. Taigi maksimali suma už nurodytas teisines paslaugas pareiškėjai galėtų... 89. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 90. Pareiškėja, paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį,... 91. Dėl UAB „Top Travel“ bylinėjimosi išlaidų... 92. Pareiškėjos UAB „Top Travel“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos... 93. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Top Travel“ pagal 2012 m.... 94. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą... 95. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimą į apeliacinį skundą... 96. Rekomendacijų 8.18 punkte (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.)... 97. Pareikėjai maksimali suma už nurodytas teisines paslaugas galėtų būti... 98. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjoms priteistinos sumos laikytinos... 99. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 100. Pareiškėjų UAB „Megaturas“, UAB „Zip Travel“, UAB „Visveta“, UAB... 101. Priteisti pareiškėjai UAB „Megaturas“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos... 102. Priteisti pareiškėjai UAB „Zip Travel“ iš atsakovės Lietuvos... 103. Priteisti pareiškėjai UAB „Visveta“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos... 104. Priteisti pareiškėjai UAB „Zigzag Travel“ iš atsakovės Lietuvos... 105. Priteisti pareiškėjai UAB „Guliverio kelionės“ iš atsakovės Lietuvos... 106. Pareiškėjos UAB „Top Travel“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų,... 107. Priteisti pareiškėjai UAB „Top Travel“ iš atsakovės Lietuvos... 108. Grąžinti pareiškėjai UAB „Megaturas“ 2013 m. balandžio 19 d.... 109. Pareiškėjos UAB „Zip Travel“ prašymo dalį, kurioje prašoma priteisti... 110. Kitas pareiškėjų prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalis... 111. Nutartis neskundžiama....