Byla A-97-858/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Freshtravel“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Vestekspress“ prašymus dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir pareiškėjų UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „Zip Travel“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Aljus ir Ko“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Tropikai“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „700LT“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsakovė, Konkurencijos taryba) 2012 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) Nutarė

51) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

62) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą bendrovėms skirti nurodyto dydžio baudas: UAB „AAA Wrislit“ – 358 800 Lt; UAB „Aljus ir KO“ – 2 400 Lt; UAB „Aviaeuropa“ – 12 100 Lt; UAB „Baltic Clipper“ – 154 600 Lt; UAB „Baltic Tours Vilnius“ – 112 000 Lt; UAB „Daigera“ – 79 300 Lt; UAB „Eturas“ – 51 100 Lt; UAB „Ferona“ – 33 200 Lt; UAB „Freshtravel“ – 12 200 Lt; UAB „Grand Voyage“ – 1 900 Lt; UAB „Guliverio kelionės“ – 639 800 Lt; UAB „Gustus vitae“ – 29 100 Lt; UAB „Kalnų upė“ – 131 300 Lt; UAB „Keliautojų klubas“ – 202 500 Lt; UAB „Kelionių akademija“ – 389 900 Lt; UAB „Kelionių gurmanai“ – 14 400 Lt; UAB „Kelionių laikas“ – 107 500 Lt; UAB „Litamicus“ – 58 600 Lt; UAB „Megaturas“ – 2 090 700 Lt; UAB „Neoturas“ – 107 000 Lt; UAB „Smaragdas travel“ – 229 400 Lt; UAB „TopTravel“ – 138 900 Lt; UAB „Travelonline Baltics“ – 115 900 Lt; UAB „Tropikai“ – 28 400 Lt; UAB „Vestekspress“ – 164 300 Lt; UAB „Vipauta“ – 10 800 Lt; UAB „Vistus“ – 3 700 Lt; UAB „Visveta“ – 131 400 Lt; UAB „Zigzag Travel“ – 13 100 Lt; UAB „Zip Travel“ – 8 700 Lt;

73) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą;

84) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

95) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimo IĮ kelionių agentūros „8 turas“, rusų bendruomenės „Anastassia“, UAB „Amberturas“, UAB Turizmo ir prekybos rūmų „Astrida“, UAB „Bajorų slėnis“, UAB „Baltic Clipper“ ir partneriai“, UAB „Delta“ turizmo centro, UAB „Eremija“, UAB „Eura“, UAB „Etuna“, UAB „Fitransas“, UAB „Kauno grūda“, UAB „Kauno piligrimas“, UAB „Kelionių panorama“, UAB „Kelvita“, UAB „Krantas Travel“, UAB „Lehko“, UAB „Litaura“, VšĮ „Nakties saulė“, VšĮ „Natų knygynas“, UAB „Plius“, UAB „RM Travel“, UAB „Septynios mylios“, UAB „Star Express“, UAB „Star Holidays“, UAB „Tez Tour“, UAB „Travel Oasis“, UAB „Turrisa“, UAB „Vegaturas“, UAB „Veroturas“, UAB „Verslas ir poilsis“, UAB „Vilturas“, UAB „Viva Travel“, UAB „Želesa“ veiksmų atžvilgiu ir pripažinti, kad nėra pagrindo dėl šių bendrovių veiksmų imtis priemonių, taikant SESV 101 straipsnį (Nutarimo rezoliucinės dalies 5 p.).

10Pareiškėjos UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „Zip Travel“, nesutikdamos su atsakovės Nutarimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

11Pareiškėjos UAB „Kelionių laikas“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Freshtravel“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Vestekspress“ skunduose prašė panaikinti Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimą dalyje, kurioje pareiškėjos pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei panaikinti paskirtas pinigines baudas.

12Atsakovė Konkurencijos taryba su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė juos atmesti.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu pareiškėjų skundus tenkino iš dalies: pakeitė Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 rezoliucinės dalies 2 punktu pareiškėjoms paskirtų baudų dydį, kitą pareiškėjų skundų dalį atmetė kaip nepagrįstą (LII tomas, b. l. 14–103).

14Nesutikdamos su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu, atsakovė Konkurencijos taryba ir pareiškėjos UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „Zip Travel“ pateikė apeliacinius skundus.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas prejudicinį sprendimą priėmė 2016 m. sausio 21 d.

16Atnaujinus administracinės bylos nagrinėjimą, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ apeliacinius skundus, iš dalies tenkino pareiškėjos UAB „Megaturas“ ir atsakovės Konkurencijos tarybos apeliacinius skundus bei atmetė pareiškėjų UAB „Baltic Clipper“, UAB „Daigera“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“ apeliacinius skundus, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjos UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Zip Travel“ pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; panaikino Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ skirta 358 800 Lt bauda, 2.3 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Aviaeuropa“ skirta 12 100 Lt bauda, 2.8 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Ferona“ skirta 33 200 Lt bauda, 2.9 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Freshtravel“ skirta 12 200 Lt bauda, 2.10 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Grand Voyage“ skirta 1 900 Lt bauda, 2.11 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Guliverio kelionės“ skirta 639 800 Lt bauda, 2.13 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kalnų upė“ skirta 131 300 Lt bauda, 2.14 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Keliautojų klubas“ skirta 202 500 Lt bauda, 2.16 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kelionių gurmanai“ skirta 14 400 Lt bauda, 2.17 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kelionių laikas“ skirta 107 500 Lt bauda, 2.18 punktą, kuriuo pareiškėjai turizmo UAB „Litamicus“ skirta 58 600 Lt bauda, 2.20 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Neoturas“ skirta 107 000 Lt bauda, 2.21 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Smaragdas travel“ skirta 229 400 Lt bauda, 2.22 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „TopTravel“ skirta 138 900 Lt bauda, 2.23 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Travelonline Baltics“ skirta 115 900 Lt bauda, 2.25 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Vestekspress“ skirta 164 300 Lt bauda, 2.28 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Visveta“ skirta 131 400 Lt bauda, 2.29 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Zigzag Travel“ skirta 13 100 Lt bauda, 2.30 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Zip Travel“ skirta 8 700 Lt bauda; pakeitė Nutarimo rezoliucinės dalies 2.5 punktą ir pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“ skirtą baudą sumažino iki 95 990 Lt (27 800 Eur), 2.6 punktą ir pareiškėjai UAB „Daigera“ skirtą baudą sumažino iki 33 970 Lt (9 838 Eur), 2.15 punktą ir pareiškėjai UAB „Kelionių akademija“ skirtą baudą sumažino iki 385 834 Lt (111 745 Eur), 2.19 punktą ir pareiškėjai UAB „Megaturas“ skirtą baudą sumažino iki 211 461 Lt (61 243 Eur); likusią Nutarimo dalį paliko nepakeistą; priteisė pareiškėjoms UAB „Ferona“ iš atsakovės Konkurencijos tarybos 1 865 Lt (540,14 Eur) bylinėjimosi išlaidų, o UAB „Kelionių gurmanai“ - 1 502 Lt (435,01 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

17II.

18Pareiškėja UAB „Kelionių laikas“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 6 772,22 Eur bylinėjimosi išlaidas (LX tomas, b. l. 19–20). Prašyme nurodo, kad proceso bylinėjimosi išlaidas sudaro skundo rengimas, dalyvavimas teismo posėdžiuose, nuomonės Europos Sąjungos Teisingumo teismui rengimas, apeliacinio skundo rengimas ir dalyvavimas teismo posėdžiuose. Pažymėjo, kad bylos nagrinėjimas truko ilgą laiką, tinkamam atstovavimui buvo būtina atlikti daugybę veiksmų, byla buvo nagrinėjama tiek Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, tiek ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, todėl tai pagrindžia poreikį pareiškėjai atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Pareiškėja UAB „Baltic Tours Vilnius“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 920,90 Eur bylinėjimosi išlaidas (LX tomas, b. l. 35–36). Prašyme nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sumažindamas pareiškėjai Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtą 112 000 Lt baudą iki 95 990 Lt, tenkino 14,3 proc. pareiškėjos reikalavimų, todėl nuo iš visos patirtos bylinėjimosi išlaidų sumos, kurią sudaro skundo rengimas ir dalyvavimas teismo posėdžiuose, nuomonės Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir apeliacinio skundo rengimas bei dalyvavimas teismo posėdžiuose - 6 577,86 Eur – 14,3 proc. sudaro 920,90 Eur. Pažymėjo, kad bylos nagrinėjimas truko ilgą laiką, tinkamam atstovavimui buvo būtina atlikti daug veiksmų, byla buvo nagrinėjama tiek Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, tiek ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, todėl tai pagrindžia poreikį pareiškėjai atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Pareiškėja UAB „Freshtravel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 144,81 Eur atstovavimo išlaidų už apeliacinio skundo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimą (LX tomas, b. l. 56–58).

21Pareiškėja UAB „AAA Wrislit“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 9 470,44 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias, kaip nurodyta ataskaitose apie teisines paslaugas, sudaro: susipažinimas su dokumentais ir bylos medžiaga, skundo su prašymu dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių parengimas, atskirojo skundo dėl nutarties, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones parengimas, prašymų Konkurencijos tarybai dėl baudos mokėjimo atidėjimo parengimas, pasirengimas teismo posėdžiams ir atstovavimas teismo posėdžiuose, apeliacinio skundo parengimas, atsiliepimo į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą parengimas, pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, susipažinimas su prejudicinio sprendimo dokumentais, rašytinių pastabų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui parengimas, susitikimai, raštų Konkurencijos tarybai rengimas, pokalbiai telefonu ir kt. (LX tomas, b. l. 70).

22Pareiškėja UAB „Vestekspress“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą, kurį patikslino 2016 m. birželio 1 d., priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 10 921,32 Eur išlaidas, turėtas advokatų pagalbai apmokėti (LX tomas, b. l. 120, 155).

23Atsakovė Konkurencijos taryba pateiktuose atsiliepimuose į pareiškėjų prašymus su jais nesutinka.

24Atsiliepimuose nurodo, kad pareiškėjų prašymai atlyginti bylinėjimosi išlaidas yra neišsamūs, prašomos priteisti sumos nepagrįstos, neatlygintinos ir nebuvo būtinos. Pareiškėjos nepateikė išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo tokia forma, kurias galima būtų įvertinti, o nežinant suteiktų teisinių paslaugų pobūdžio, trukmės, suteikimo datos ir pareiškėjoms nepateikus pagrindžiančių įrodymų, neįmanoma įvertinti prašymų realumo, pagrįstumo ir būtinybės. Todėl pareiškėjų prašymai, kurie neįrodo, kokios konkrečios būtinos teisinės paslaugos buvo teikiamos, turėtų būti atmesti.

25Pareiškėjų prašymai priteisti išlaidas, kurias patyrė nagrinėjant bylą Konkurencijos taryboje, nepagrįsti, kadangi Konkurencijos taryba nėra išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, todėl tokios išlaidos neturėtų būti priteisiamos. Bylinėjimosi išlaidų, kurias kai kurios pareiškėjos patyrė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, priteisimo klausimą turėtų spręsti pirmosios instancijos teismas.

26Atsakovė taip pat nurodo, kad pareiškėjos prašymuose nepagrįstai įtraukė išlaidas, susijusias su kreipimusi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir ESTT) dėl prejudicinio sprendimo, kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 6 dalį, bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, taip pat dėl kreipimosi į administracinį teismą dėl norminio teisės akto teisėtumo, proceso dalyviams nepaskirstomos. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 straipsnių nuostatas teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu. Taigi nėra pagrindo atlyginti išlaidų, susijusių su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kreipimusi į ESTT. Be to, pateikti savo nuomones ir dalyvauti ESTT posėdyje nėra privaloma, todėl šios išlaidos nelaikytinos būtinomis, priteisti tokių išlaidų nėra pagrindo.

27Atsakovės teigimu, nėra pagrindo priteisti ir bylinėjimosi išlaidų dėl atsiliepimų į kitų pareiškėjų apeliacinius skundus rengimo, kadangi jos nėra būtinos.

28Atsakovė atsiliepimuose taip pat nurodo, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymų ir priteisti viso jų prašomo atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje dydžio. Beveik visų pareiškėjų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, o pareiškėjos niekaip nepagrindė, kad buvo išimtinės aplinkybės, dėl kurių turėtų būti priteisiamos maksimalios sumos. Įvertinus prašymus ir teikiamą teisinę pagalbą, akivaizdu, kad pareiškėjų atstovai nepatyrė tiek laiko ir darbo sąnaudų, kad būtų atlyginamas Rekomendacijose numatytas užmokesčio už konkrečią teisinę paslaugą maksimumas.

29Atsakovė pažymėjo, kad kai kuriuose prašymuose nurodytų paslaugų, pavyzdžiui „susitikimai“, „patarimai“, „susitikimai su klientu“, „teismų praktikos analizė“, „teisinės pozicijos formavimas“ nėra pagrindo laikyti savarankiškomis teisinėmis paslaugomis ir atitinkamai atskirai patirtomis išlaidomis, todėl už šias paslaugas atskirai nėra atlyginama.

30Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika pažymėjo, kad priteistinos ne bet kokios turėtos atstovavimo išlaidos, o tik būtinos, realios ir pagrįstos, jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Be to, kai kuriuos pareiškėjus atstovavo tie patys atstovai, todėl bylinėjimosi išlaidos atitinkamai turėtų būti mažinamos. Atsakovės vertinimu, pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ apeliacinėje instancijoje turėtų būti atlyginama iš viso ne daugiau kaip 366,18 Eur bylinėjimosi išlaidų, UAB „Kelionių laikas“ - 390,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, UAB „Freshtravel“ apeliacinėje instancijoje, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas teiktas ne vienos pareiškėjos, bet kartu su UAB „Eturas“ ir UAB „Neoturas“, turėtų būti priteista 1/3 prašomos priteisti sumos už apeliacinio skundo parengimą, t. y. 48,27 Eur. UAB „Vestekspress“ prašymas dėl to, kad yra nedetalizuotas, nepagrįstas, turėtų būti atmestas, tačiau jeigu teismas prašymą svarstytų, pareiškėjai turėtų būti priteista ne didesnė kaip 168,43 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Pareiškėjos UAB „Baltic Tours Vilnius“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgiant į tai, kad jos apeliacinis skundas buvo atmestas ir padidinta bauda, turėtų būti atmestas.

31Teisėjų kolegija konstatuoja:

32III.

33Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

34Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokias Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2004 m. balandžio 16 d. redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos) patvirtino Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

35ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šioje normoje yra įtvirtintas reikalavimas šaliai pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus. Prašomų priteisti sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus, išsamus ir su pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas priimtas 2016 m. gegužės 2 d., pareiškėjai prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė nepraleidę ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto keturiolikos dienų termino, todėl pareiškėjų prašymai nagrinėtini iš esmės.

36Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, taip pat į tai, ar procesiniame dokumente, už kurio parengimą yra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, iš esmės yra atkartojami argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui, ar kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis ir yra pateikiami argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atliktų atitinkamų aplinkybių aiškinimo ir vertinimo, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

37Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.

38Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai - jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2014 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-346/2014; 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014 ir kt.).

39Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų, skirtų išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu reguliuoti, jose tiksliai ir išsamiai nenumatyta, kokio pobūdžio išlaidos turėtų būti priteisiamos kaip išlaidos, susijusios su administracinės bylos nagrinėjimu, ir kiekvienu atveju toks įvertinimas paliekamas administracinio teismo prerogatyvai. Teismas, atsižvelgęs į bylos faktines aplinkybes, turi nustatyti konkretų išlaidų ryšį su byla ir pripažinti arba atsisakyti pripažinti atitinkamas išlaidas susijusiomis su administracinės bylos nagrinėjimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-393/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013).

40Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. birželio 9 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. P858-104/2014 atkreipė dėmesį į tai, kad ekonomiškumo principas suponuoja byloje dalyvaujančių asmenų pareigą procesinius veiksmus atlikti racionaliai, taupyti savo ir kitų proceso dalyvių lėšas.

41Teisėjų kolegija, vertindama, ar pareiškėjos turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, pažymi, kad byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundus tenkino iš dalies ir sumažino paskirtas baudas.

42Pareiškėjos UAB „Vestekspress“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Freshtravel“, UAB „AAA Wrislit“ apeliaciniuose skunduose prašė panaikinti teismo sprendimą ir jų skundus tenkinti. Pateiktuose atsiliepimuose nesutiko su atsakovės Konkurencijos tarybos apeliaciniu skundu ir prašė jį atmesti.

43Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „Vestekspress“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Freshtravel“, UAB „AAA Wrislit“ apeliacinius skundus, juos tenkino ir Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjos pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus panaikino. Taip pat panaikino Nutarimo 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ skirta 358 800 Lt bauda; 2.9 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Freshtravel“ skirta 12 200 Lt bauda; 2.17 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Kelionių laikas“ skirta 107 500 Lt bauda; 2.25 punktą, kuriuo pareiškėjai UAB „Vestekspress“ skirta 164 300 Lt bauda. Pareiškėjos UAB „Baltic Tours Vilnius“ apeliacinį skundą atmetė. Atsakovės Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Pakeitė Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarime Nr. 2S-9 rezoliucinės dalies 2.5 punktą ir pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“ skirtą baudą sumažino iki 95 990 Lt (27 800 Eur). Taigi galutinis teismo sprendimas priimtas pareiškėjų naudai, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalies nuostatas, pareiškėjos įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, taip pat ir atstovavimo išlaidų, atlyginimą. Teisėjų kolegija pažymi, nors pareiškėjos UAB „Baltic Tours Vilnius“ apeliacinis skundas atmestas, tačiau galutinis sprendimas yra priimtas pareiškėjos naudai, todėl ji turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

44Pastebėtina, kad Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (iki 2015 m. kovo 19 d. galiojusi Rekomendacijų redakcija). Nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojusios Rekomendacijų redakcijos 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas imamas tas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-143-563/2008).

45Dėl UAB „Freshtravel“ bylinėjimosi išlaidų

46Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Freshtravel“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodo, kad prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro apeliacinio skundo parengimas. Šios išlaidos grindžiamos 2013 m. balandžio 22 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 311 bei 2013 m. gegužės 28 d. mokėjimo nurodymu 500 Lt sumai (LX tomas, b. l. 61, 62).

47Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Freshtravel“ apeliacinės instancijos teisme pagal 2012 m. birželio 20 d. teisinių paslaugų sutartį atstovavo advokatė A. G. (XII tomas, b. l. 40). Advokatė 2013 m. balandžio 15 d. parengė pareiškėjos, UAB „Eturas“ ir UAB „Neoturas“ bendrą apeliacinį skundą (LIII tomas, b. l. 99–112).

48Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 15 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur). Pareiškėja prašyme prašo priteisti už apeliacinio skundo parengimą 144,81 Eur, prašoma priteisti suma neviršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

49Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad administracinė byla buvo sudėtinga dėl teisinio reguliavimo aiškinimo ir vertinimo, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, kad pareiškėjai už apeliacinio skundo parengimą, įvertinus tai, kad pareiškėjos skundas tenkintas visiškai, priteistina 144,81 Eur bylinėjimosi išlaidų už apeliacinio skundo parengimą. Atsakovės atsiliepime nurodyti argumentai, kad prašoma priteisti suma turėtų būti mažinama trečdaliu, kadangi parengtas vienas trijų pareiškėjų apeliacinis skundas, nepagrįsti. Sąskaita už teisines paslaugas išrašyta pareiškėjai UAB „Freshtravel“, pareiškėja ją yra apmokėjusi. Pareiškėjos prašoma priteisti suma už apeliacinio skundo parengimą yra tris kartus mažesnė nei Rekomendacijose nustatyta maksimali už šią paslaugą priteistina suma, todėl nėra pagrindo teigti, kad ši suma yra bendra už apeliacinio skundo parengimą, kurią apmokėjo pareiškėja.

50Dėl UAB „Vestekspress“ bylinėjimosi išlaidų

51Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad kaip jau buvo minėta, ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje iš esmės įtvirtintas suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais (žr., pvz., LVAT 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012). Prašomų sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus (žr., pvz., 2010 m. spalio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146–2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (žr., pvz., 2011 m. birželio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756–34/2011). Šių reikalavimų nepaisymas gali lemti prašymo dėl išlaidų atlyginimo atmetimą (žr., pvz., 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje AS62–521/2011).

52Pareiškėja UAB „Vestekspress“ prašo priteisti iš atsakovės Konkurencijos tarybos 10 921,32 Eur išlaidas, turėtas advokatų pagalbai apmokėti, tačiau prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų nedetalizavo, nenurodė, kokias teisines paslaugas pareiškėjai teikė advokatas, kokia konkreti suma už konkrečią paslaugą buvo sumokėta, PVM sąskaitose faktūrose suteiktos paslaugos nurodytos apibendrintai (teisinės paslaugos, papildomos išlaidos, teisinės paslaugos, susijusios su skundo rengimu). Iš pareiškėjos su prašymu teismui pateiktų sąskaitų faktūrų taip pat nėra galima įvertinti suteiktų paslaugų pobūdžio, nėra aišku, už kokias konkrečiai teisines paslaugas buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Nors pareiškėja pateikė mokėjimų nurodymus, patvirtinančius apie pareiškėjai pateiktų sąskaitų apmokėjimą, tačiau nepateikė ataskaitų apie suteiktas teisines paslaugas, savo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas nedetalizavo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos pateikti duomenys vertintini kaip nepakankami turėtoms bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti, todėl prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas.

53Dėl UAB „Baltic Tours Vilnius“ bylinėjimosi išlaidų

54Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką proceso šalių išlaidų, patirtų pirmoje ar apeliacinėje instancijoje, atlyginimo klausimas sprendžiamas atitinkamos instancijos teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-556-63/2010, 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-8-83/2007). Nagrinėjama administracinė byla buvo išnagrinėta ir pirmąja, ir apeliacine instancija, todėl ir bylinėjimosi išlaidos pareiškėjams kiekvienos instancijos teismo priteistinos atskirai. Pažymėtina, jog tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turi persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-822-421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-1245/2012). Atitinkamai, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytą teismų praktiką, į tai, kad pareiškėja prašo priteisti tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas, pasisako tik dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje, o pareiškėjos prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoda nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

55Pareiškėja prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas nurodo, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro nuomonės ESTT, apeliacinio skundo rengimas ir dalyvavimas teismo posėdžiuose. Pareiškėjai suteiktos teisinės paslaugos atskirai nėra įvertintos. Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos grindžiamos PVM sąskaitomis faktūromis ir mokėjimų nurodymais, iš kurių matyti, kad už suteiktas teisines paslaugas pareiškėja ją atstovavusiems advokatams yra apmokėjusi.

56Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Baltic Tours Vilnius“ pagal 2012 m. birželio 19 d. atstovavimo sutartį apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatai P. K. ir R. M. (LIII tomas, b. l. 62–63). Advokatas R. M., kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. balandžio 22 d. parengė UAB „Baltic Tours Vilnius“ apeliacinį skundą (LIII tomas, b. l. 34–61) ir dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61), taip pat advokatai R. M. ir P. K. 2014 m. gegužės 28 d. parengė rašytines pastabas ESTT (LVII tomas, b. l. 96–103).

57Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Pareiškėją pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatai R. M. ir P. K.. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur).

58Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0.12. Todėl už rašytinių pastabų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui parengimą maksimali priteistina suma yra 120 Lt (34,75 Eur) (1 000*0.12).

59Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p., yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3 val.).

60Pareiškėja, kaip minėta, prašyme nenurodo, kokią sumą prašo priteisti už konkrečią suteiktą paslaugą, tačiau, kaip matyti iš pateiktos PVM sąskaitos faktūros Nr. AKSR13 Nr. 1066/13LT (LX tomas, b. l. 45) bei sąskaitos detalizavimo (LX tomas, b. l. 46), už apeliacinio skundo parengimą, atsiliepimo į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą bei atstovavimą teismo posėdyje nurodyta suma yra 3 630 Lt. Už rašytinių pastabų ESTT parengimą, kaip matyti iš PVM sąskaitos faktūros Nr. 1368/14LT bei jos detalizavimo (LX tomas, b. l. 47, 48), nurodyta mokėtina suma – 2 420 Lt. Taigi maksimali suma už prašomas priteisti teisines paslaugas (apeliacinio skundo, rašytinių pastabų ESTT parengimą ir advokatų dalyvavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje) pareiškėjai galėtų būti priteista 2 570 Lt (744,32 Eur) (2 000+120+450).

61Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog, teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (žr., pvz., LVAT 2004 m. birželio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS10-272/2004, 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS11-531/2007, 2008 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008, 2010 m. kovo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-106/2010).

62Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Baltic Tours Vilnius“ reikalavimas galutiniu apeliacinės instancijos teismo sprendimu patenkintas iš dalies (paskirta 112 000 Lt bauda sumažinta iki 95 990 Lt, tai sudaro 14,3 proc.), todėl tokia dalimi pareiškėjos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas galėtų būti tenkinamas, t. y. pareiškėjai maksimaliai galėtų būti priteista 367,51 Lt (106,44 Eur) (2 570*14,3 proc.) bylinėjimosi išlaidų suma.

63Tačiau, kaip jau buvo minėta, CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatos įtvirtina reikalavimą, sprendžiant klausimą dėl laimėjusiai proceso šaliai priteistinų išlaidų, susijusių su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, dydžio, taikyti vertinamuosius kriterijus, t. y. atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas. Dar platesnis tokių kriterijų sąrašas yra numatytas Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos 2 punkte. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-215/2013). Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, reikalaujantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai. Pastebėtina, jog visumos kriterijų buvimas leidžia teigti, kad administracinę bylą nagrinėjantis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-215/2013).

64Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad advokatai, rengę pareiškėjai procesinius dokumentus bei dalyvavę 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atstovavo taip pat ir UAB „Kelionių laikas“, UAB „Vestekspress“ interesus, parengti apeliaciniai skundai bei rašytinės pastabos ESTT, kaip matyti iš jų turinio (LIII tomas, b. l. 1–94, LVII tomas, b. l. 96–103, 110–125), yra iš esmės tapatūs, 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje minėtus pareiškėjus atstovavo tas pats advokatas (LVII tomas, b. l. 58–61), prašoma priteisti už nurodytas paslaugas suma viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, todėl prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma atitinkamai mažinama ir pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“ priteisiama 260 Lt (75,30 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Kitų bylinėjimosi išlaidų bei sumokėto žyminio mokesčio pareiškėja priteisti neprašo.

65Dėl UAB „Kelionių laikas“ bylinėjimosi išlaidų

66Pareiškėja UAB „Kelionių laikas“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliacinėje instancijoje. Atsižvelgiant į minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kad proceso šalių išlaidų, patirtų pirmoje ar apeliacinėje instancijoje, atlyginimo klausimas sprendžiamas atitinkamos instancijos teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-556-63/2010, 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-8-83/2007), apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje, o pareiškėjos prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoda nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

67Pareiškėjos UAB „Kelionių laikas“ prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kaip nurodyta pareiškėjos prašyme, sudaro: nuomonės ESTT bei apeliacinio skundo parengimas, dalyvavimas teismo posėdžiuose (LX tomas, b. l. 19–20). Pareiškėja prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidos grindžia pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis bei atliktais vietinio mokėjimo nurodymais, iš kurių matyti, kad už suteiktas teisines paslaugas pareiškėja ją atstovavusiems advokatams yra apmokėjusi.

68Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Kelionių laikas“ pagal 2012 m. birželio 18 d. atstovavimo sutartį, 2013 m. balandžio 22 d. advokato P. K. perįgaliojimą, apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatai P. K. ir R. M. (LIII tomas, b. l. 95–96, 97). Advokatas R. M., kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. balandžio 22 d. parengė UAB „Kelionių laikas“ apeliacinį skundą (LIII tomas, b. l. 66–94) ir dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61), taip pat advokatai R. M. ir P. K. 2014 m. gegužės 28 d. parengė rašytines pastabas ESTT (LVII tomas, b. l. 110–117).

69Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Pareiškėją pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatai R. M. ir P. K.. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 000 Lt (579,24 Eur).

70Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0.12. Todėl už rašytinių pastabų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui parengimą maksimali priteistina suma yra 120 Lt (34,75 Eur) (1 000*0.12).

71Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15, todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p., yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3 val.).

72Pareiškėja prašyme nenurodo, kokią sumą prašo priteisti už konkrečią suteiktą paslaugą, tačiau, kaip matyti iš pateiktos PVM sąskaitos faktūros AKSR13 Nr. 1067/13LT (LX tomas, b. l. 26) bei sąskaitos detalizavimo (LX tomas, b. l. 27), už apeliacinio skundo parengimą, atsiliepimo į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą bei atstovavimą teismo posėdyje nurodyta suma yra 3 630 Lt. Už rašytinių pastabų ESTT parengimą, kaip matyti iš PVM sąskaitos faktūros Nr. 1369/14LT bei jos detalizavimo (LX tomas, b. l. 28, 29), nurodyta mokėtina suma – 2 420 Lt. Taigi maksimali suma už prašomas priteisti teisines paslaugas (apeliacinio skundo, nuomonės ESTT parengimą ir dalyvavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje) pareiškėjai galėtų būti priteista 2 570 Lt (744,32 Eur) (2 000+120+450), pareiškėjos prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius.

73Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į CPK 98 straipsnio 2 dalies, Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos 2 punkto nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, administracinę bylą nagrinėjantis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti minėtuose teisės aktuose nurodytų kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-215/2013).

74Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos 2 punkte nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad advokatai, rengę pareiškėjai procesinius dokumentus bei dalyvavę 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atstovavo taip pat ir UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Vestekspress“ interesus, parengti apeliaciniai skundai bei rašytinės pastabos ESTT, kaip matyti iš jų turinio (LIII tomas, b. l. 1–94, LVII tomas, b. l. 96–103, 110–117, 118–125), yra iš esmės tapatūs, 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje minėtus pareiškėjus atstovavo tas pats advokatas (LVII tomas, b. l. 58–61), prašomos priteisti už nurodytas paslaugas sumos viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, todėl prašoma priteisti bylinėjimosi suma atitinkamai mažinama ir pareiškėjai UAB „Kelionių laikas“ priteisiama iš viso 1 800 Lt (521,32 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Kitų bylinėjimosi išlaidų bei sumokėto žyminio mokesčio pareiškėja priteisti neprašo.

75Dėl UAB „AAA Wrislit“ bylinėjimosi išlaidų

76Pareiškėja UAB „AAA Wrislit“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliacinėje instancijoje. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kad proceso šalių išlaidų, patirtų pirmoje ar apeliacinėje instancijoje, atlyginimo klausimas sprendžiamas atitinkamos instancijos teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-556-63/2010, 2007 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-8-83/2007), apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu apeliacinėje instancijoje, o pareiškėjos prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoda nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

77Pareiškėja UAB „AAA Wrislit“ prašyme nedetalizuoja, už kokias konkrečiai suteiktas teisines paslaugas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, kaip matyti iš prie prašymo pateiktų teisinių paslaugų ataskaitų, prašomas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, sudaro: 2012 m. liepos 20 d. atskirojo skundo dėl nutarties, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones parengimas – 1 064,80 Lt; 2013 m. balandžio 19 d. apeliacinio skundo parengimas – 2 904 Lt; 2013 m. gegužės 14 d. atsiliepimo į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą parengimas – 1 098 Lt; pasirengimas ir dalyvavimas 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje – 871,20 Lt; 2014 m. gegužės 26 d. susipažinimas su prejudicinio sprendimo dokumentais, rašytinių pastabų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui parengimas – 1 161,60 Lt; 2015 m. balandžio 2 d. pakartotinai susipažinta su bylos, nagrinėjamos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, dokumentais, pasirengimas atstovauti pareiškėją Europos Sąjungos Teisingumo Teisme – 126,15 Lt (LX tomas, b. l. 70). Šios išlaidos yra grindžiamos pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis bei vietinių mokėjimų nurodymais, iš kurių matyti, kad pareiškėja už suteiktas teisines paslaugas yra apmokėjusi.

78Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „AAA Wrislit“ pagal 2016 m. kovo 8 d. atstovavimo sutartį atstovavo advokatė L. D. (LVIII tomas, b. l. 43) ir pagal 2012 m. birželio 14 d. sudarytą teisinių paslaugų sutartį Nr. VETO/12-60-3, atstovavo advokatas T. B., advokato padėjėjas M. M. (nuo 2014 m. spalio 10 d. advokatas). Advokatas T. B. 2012 m. liepos 19 d. parengė atskirąjį skundą (XLVI tomas, b. l. 112–117), 2013 m. balandžio 19 d. apeliacinį skundą (LIII tomas, b. l. 131–144), 2013 m. gegužės 14 d. atsiliepimą į atsakovės Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą (LVI tomas, b. l. 64–68), rašytines pastabas ESTT (LVII tomas, b. l. 85–87), advokatas T. B. dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris truko nuo 10.26 val. iki 13.53 val., iš viso 3 val. 27 min. (LVII tomas, b. l. 58–61). Advokatė L. D. atstovavo pareiškėją 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kuris truko nuo 9.29 val. iki 12.11 val., iš viso 2 val. 42 min. (LVIII tomas, b. l. 90–97).

79Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra numatytas koeficientas 2. Pareiškėją pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatas T. B. ir advokato padėjėjas M. M.. Teisinių paslaugų suteikimo metu (apeliacinis skundas parengtas 2013 m. balandžio 22 d.) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt, todėl maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą, yra 2 000 Lt (579,24 Eur) (1 000*2). Pareiškėja prašyme prašo priteisti už apeliacinio skundo parengimą 2 904 Lt, prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

80Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas koeficientas už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1.5, todėl maksimali priteistina suma už šią teisinę paslaugą yra 1 500 Lt (434,43 Eur) (1 000*1.5). Pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią teisinę paslaugą – 1 089 Lt, neviršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

81Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0.12. Rašytines pastabas ESTT 2014 m. gegužės 26 d. parengė advokatas T. B., todėl už rašytinių pastabų ESTT parengimą maksimali priteistina suma yra 120 Lt (34,75 Eur) (1 000*0.12), pareiškėjos prašoma priteisti suma už šią paslaugą – 1 161 Lt, viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą.

82Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas koeficientas 0.15. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos atstovas advokatas T. B. dalyvavo 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje (LVII tomas, b. l. 58–61), kuris truko 3.27 val., tai atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 punktą, laikoma 3 val., todėl maksimali priteistina suma už atstovavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje yra 450 Lt (130,33 Eur) ((1 000*0.15)*3), pareiškėjos prašoma priteisti suma už pasirengimą bei dalyvavimą teismo posėdyje – 871,20 Lt, viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį.

83Pareiškėją 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kaip matyti iš 2016 m. kovo 23 d. informacinės pažymos (LVIII tomas, b. l. 90–97) atstovavo advokatė L. D.. Pareiškėja prašyme šių teisinių paslaugų nenurodė, jų nedetalizavo, nenurodė už šią teisinę paslaugą prašomos priteisti sumos, todėl atsižvelgiant į tai, kad iš pateiktų sąskaitų faktūrų nėra galima spręsti apie šios paslaugos vertę, bylinėjimosi išlaidos už advokato atstovavimą 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje pareiškėjai nepriteistinos.

84Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už 2012 m. liepos 20 d. atskirojo skundo parengimą, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pareiškėjos atskirasis skundas atmestas (XLVI tomas, b. l. 124–131), todėl pareiškėjos prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo parengimą suma nepriteistina.

85Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už 2015 m. balandžio 2 d. pakartotinį susipažinimą su bylos dokumentais ir pasirengimą atstovauti ESTT. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad susipažinimas su bylos medžiaga teisme, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan. traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011; 2012 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012; 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja prašyme nenurodė, o iš ataskaitos taip pat nėra galima įvertinti, kiek laiko advokatas užtruko susipažindamas su bylos dokumentais bei rengėsi atstovauti posėdyje, teisėjų kolegijos vertinimu, prašomos priteisti išlaidos už šias paslaugas tinkamai nedetalizuotos, todėl nepriteistinos.

86Taigi maksimali suma už prašomas priteisti teisines paslaugas (apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą, rašytinių pastabų ESTT parengimą ir dalyvavimą 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje) pareiškėjai galėtų būti priteista 4 070 Lt (2 000+1 500+120+450), pareiškėjos prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius.

87Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m. balandžio 16 d. redakcijos 2 punkte nurodytus kriterijus, nagrinėtos bylos pobūdį, į tai, kad advokatai, rengę pareiškėjai procesinius dokumentus bei dalyvavę 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje, atstovavo taip pat ir UAB „Visveta“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Vestekspress“ interesus, pateikti apeliaciniai skundai, kaip matyti iš jų turinio (LIII tomas, b. l. 116–127, 131–144, LVII tomas, b. l. 96–103, 110–117, 118–125), yra iš esmės tapatūs, rašytinės pastabos ESTT yra bendros su UAB „Visveta“, 2013 m. gruodžio 9 d. teismo posėdyje pareiškėją ir UAB „Visveta“ atstovavo tas pats advokatas T. B. (LVII tomas, b. l. 58–61), todėl prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už minėtas teisines paslaugas atitinkamai mažinamos. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ priteisiama iš viso 3 000 Lt (868,86 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėja, paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį, tačiau šių išlaidų priteisti neprašo, todėl šios išlaidos pareiškėjai nepriteistinos.

88Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjoms priteistinos sumos laikytinos adekvačiomis, proporcingomis suteiktoms paslaugoms ir užtikrinančiomis bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paskirtį ir tikslus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nukrypti nuo maksimalių Rekomendacijose įtvirtintų priteistinų atlyginimo dydžių nėra pagrindo.

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

90Pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti iš dalies.

91Priteisti pareiškėjai UAB „Kelionių laikas“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 521,32 Eur (penkis šimtus dvidešimt vieną eurą 32 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

92Priteisti pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 868,86 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 86 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

93Priteisti pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 75,30 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 30 euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

94Kitas pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalis atmesti.

95Pareiškėjos UAB „Freshtravel“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti.

96Priteisti pareiškėjai UAB „Freshtravel“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 euro centą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

97Pareiškėjos UAB „Vestekspress“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atmesti kaip nepagrįstą.

98Pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ prašymo dalis, kuriose prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje ir Vilniaus apygardos administraciniame teisme, perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

99Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsakovė,... 5. 1) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“,... 6. 2) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą... 7. 3) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1... 8. 4) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB... 9. 5) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų... 10. Pareiškėjos UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB... 11. Pareiškėjos UAB „Kelionių laikas“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB... 12. Atsakovė Konkurencijos taryba su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu... 14. Nesutikdamos su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi... 16. Atnaujinus administracinės bylos nagrinėjimą, 2016 m. gegužės 2 d.... 17. II.... 18. Pareiškėja UAB „Kelionių laikas“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 19. Pareiškėja UAB „Baltic Tours Vilnius“ Lietuvos vyriausiajam... 20. Pareiškėja UAB „Freshtravel“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 21. Pareiškėja UAB „AAA Wrislit“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 22. Pareiškėja UAB „Vestekspress“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 23. Atsakovė Konkurencijos taryba pateiktuose atsiliepimuose į pareiškėjų... 24. Atsiliepimuose nurodo, kad pareiškėjų prašymai atlyginti bylinėjimosi... 25. Pareiškėjų prašymai priteisti išlaidas, kurias patyrė nagrinėjant bylą... 26. Atsakovė taip pat nurodo, kad pareiškėjos prašymuose nepagrįstai įtraukė... 27. Atsakovės teigimu, nėra pagrindo priteisti ir bylinėjimosi išlaidų dėl... 28. Atsakovė atsiliepimuose taip pat nurodo, kad nėra pagrindo tenkinti... 29. Atsakovė pažymėjo, kad kai kuriuose prašymuose nurodytų paslaugų,... 30. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika pažymėjo, kad... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 32. III.... 33. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 34. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 35. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo... 36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 37. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 38. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi... 39. Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų, skirtų... 40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 41. Teisėjų kolegija, vertindama, ar pareiškėjos turi teisę į bylinėjimosi... 42. Pareiškėjos UAB „Vestekspress“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB... 43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 44. Pastebėtina, kad Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias... 45. Dėl UAB „Freshtravel“ bylinėjimosi išlaidų... 46. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Freshtravel“ prašyme dėl... 47. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Freshtravel“... 48. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 49. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 50. Dėl UAB „Vestekspress“ bylinėjimosi išlaidų ... 51. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad kaip jau buvo minėta, ABTĮ 45... 52. Pareiškėja UAB „Vestekspress“ prašo priteisti iš atsakovės... 53. Dėl UAB „Baltic Tours Vilnius“ bylinėjimosi išlaidų... 54. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo... 55. Pareiškėja prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas nurodo, kad patirtas... 56. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Baltic Tours... 57. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 58. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su... 59. Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą... 60. Pareiškėja, kaip minėta, prašyme nenurodo, kokią sumą prašo priteisti... 61. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 62. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Baltic... 63. Tačiau, kaip jau buvo minėta, CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatos įtvirtina... 64. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta,... 65. Dėl UAB „Kelionių laikas“ bylinėjimosi išlaidų... 66. Pareiškėja UAB „Kelionių laikas“ prašo priteisti bylinėjimosi... 67. Pareiškėjos UAB „Kelionių laikas“ prašomas priteisti apeliacinės... 68. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėją UAB „Kelionių... 69. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 70. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su... 71. Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą... 72. Pareiškėja prašyme nenurodo, kokią sumą prašo priteisti už konkrečią... 73. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į CPK 98 straipsnio 2 dalies,... 74. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 75. Dėl UAB „AAA Wrislit“ bylinėjimosi išlaidų... 76. Pareiškėja UAB „AAA Wrislit“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 77. Pareiškėja UAB „AAA Wrislit“ prašyme nedetalizuoja, už kokias... 78. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „AAA Wrislit“ pagal 2016 m.... 79. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.) 8.10... 80. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas koeficientas už atsiliepimą į... 81. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su... 82. Rekomendacijų 8.18 punkte nustatyta, kad už vieną atstovavimo valandą... 83. Pareiškėją 2016 m. kovo 23 d. teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame... 84. Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už 2012 m.... 85. Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už 2015 m.... 86. Taigi maksimali suma už prašomas priteisti teisines paslaugas (apeliacinio... 87. Teisėjų kolegija, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į Rekomendacijų 2004 m.... 88. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjoms priteistinos sumos laikytinos... 89. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 90. Pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB... 91. Priteisti pareiškėjai UAB „Kelionių laikas“ iš atsakovės Lietuvos... 92. Priteisti pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“ iš atsakovės Lietuvos... 93. Priteisti pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“ iš atsakovės Lietuvos... 94. Kitas pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB... 95. Pareiškėjos UAB „Freshtravel“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų,... 96. Priteisti pareiškėjai UAB „Freshtravel“ iš atsakovės Lietuvos... 97. Pareiškėjos UAB „Vestekspress“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų,... 98. Pareiškėjų UAB „Kelionių laikas“, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB... 99. Nutartis neskundžiama....