Byla eAS-521-415/2020
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. A. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. birželio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą atsakovui T. A. individualiai įmonei dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir pareiškėjas, NMA) kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš atsakovo T. A. individualios įmonės (toliau – ir atsakovas, T. A. IĮ) 64 878,20 Eur dydžio skolą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2020 m. liepos 15 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią lėšos bus visiškai sugrąžintos.

6Pareiškėjas teismo taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – atsakovo turto bei piniginių lėšų už 64 878,20 Eur areštą.

7II.

8Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi nutarė pareiškėjo NMA prašymą atsakovui dėl skolos ir palūkanų priteisimo priimti, prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkinti ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – atsakovo turto bei piniginių lėšų areštą 64 878,20 Eur dydžio sumai, išsiųsti nutartį valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) Registrų centras, įpareigojant ją įregistruoti Turto arešto aktų registre.

9Teismas nustatė, kad NMA teigimu, atsakovas kaip paramos gavėjas nevykdo vietos projekte Nr. EŽF-KL-15-06-004 „T. A. IĮ modernizavimas“ (toliau – ir Projektas) numatytos žvejybos veiklos – aktyvaus modernizuoto žvejybos laivo „Banginis“, už kurio remonto darbus Projekto vykdytojas ir prašė paramos, eksploatavimo. Atsižvelgęs į pažeidimų mąstą ir sunkumą, pareiškėjas nusprendė iš atsakovo susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas – 64 878,20 Eur.

10Teismas, įvertinęs pareiškėjo keliamo reikalavimo administracinėje byloje pobūdį bei dydį, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką analogiškose bylose, darė išvadą, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomas ir gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžetams.

11III.

12Atsakovas T. A. IĮ atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo NMA prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141.

15Pareiškėjo prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes nėra suėjęs 64 878,20 Eur mokėjimo terminas, todėl toks reikalavimas iš vis negalėjo būti pareikštas. NMA 2020 m. gegužės 15 d. raštu Nr. BR6-2914 (toliau – ir Raštas) paprašė 64 878,20 Eur skolos sumą per 60 kalendorinių dienų nuo šio rašto gavimo dienos pervesti į NMA sąskaitą Nr. ( - ), mokėjimo paskirtyje nurodant šio rašto numerį, todėl atsakovas 2020 m. gegužės 19 d. prašymo padavimo dieną neturėjo ir šiuo metu neturi pareigos sumokėti 64 878,20 Eur, nes ši pareiga galimai atsiras tik ateityje.

162.

17Atsakovas kreipėsi į teismą su 2020 m. birželio 12 d. skundu dėl pareiškėjo 2020 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. SKP-12 „Dėl T. A. IĮ išmokėtos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra" priemonę „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" susigrąžinimo“ (toliau – ir NMA sprendimas) panaikinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. birželio 17 d. nutartimi skundą priėmė, todėl dėl 64 878,20 Eur skolos (pritaikytos sankcijos) pagrįstumo iš esmės bus sprendžiama kitoje byloje, tačiau NMA reikalauja priteisti skola ne tik nesulaukusi mokėjimo termino pabaigos, bet net ir nesulaukusi NMA sprendimo apskundimo termino pabaigos. NMA sprendimas yra apskųstas, jis šiuo metu iš vis negali būti vykdomas, o tai sudaro savarankišką pagrindą įvertinti reikalavimą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

183.

19Pareiškėjas Rašte nurodė, kad yra galimybė teikti prašymą dėl skolos grąžinimo dalimis. Atsakovas ketintų pasinaudoti šia teise, jeigu administracinėje byloje nenuginčytų NMA sprendimo, tačiau pareiškėjas akivaizdžiai per anksti kreipėsi į teismą, net nesuteikęs galimybės pasinaudoti teisės aktų suteikta atsakovui teise sumokėti skolą dalimis.

204.

21NMA nepateikė įrodymų, kad atsakovas būtų nesąžiningas ir bandytų slėpti turtą ar kitaip vengtų vykdyti savo prievoles. Atsakovas yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo, todėl jei jis nesumokėtų skolos, ją turėtų sumokėti jo savininkas. Atsakovo pajamos nuosekliai didėja, t. y. jis vykdo veiklą, todėl nėra grėsmės teismo sprendimo vykdymui. Atsakovo ilgalaikio turto žiniaraščiai patvirtina, kad atsakovas po sankcijos skyrimo nesiėmė jokių veiksmų turtui paslėpti, o sąskaitos išrašas – kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo metu atsakovas turėjo 18 314,72 Eur ir neatliko jokių didelių mokėjimo pavedimų, kurie leistų daryti prielaidą, kad bandoma slėpti lėšas.

225.

23Pareiškėjo teiginiai, jog atsakovo nesąžiningumą įrodo tai, jog atsakovas nepradėjo vykdyti veiklos, darbuotojai buvo įdarbinti tik trumpam terminui, teikta neteisinga informacija, turi būti vertinami sprendžiant ginčą dėl sankcijų taikymo priežasčių.

246.

25Atsakovas nėra atsakingas už laivo „Banginis“ neeksplotavimo priežastis (kilę teisminiai ginčai dėl atliktų laivo modernizavimo darbų kokybės ir projekto parengimo, paslėptų trūkumų), o teisminiuose ginčuose sumokėtos bylinėjimosi išlaidos patvirtina jo sąžiningumą. Atsakovas sukūrė dvi naujas darbo vietas ir jas išlaiko iki šiol. 2015 m. gegužės 22 d. Projekto sutartis buvo sudaryta ne su NMA, bet su Klaipėdos žuvininkystės veiklos grupe, kuri žinojo visas problemas dėl laivo „Banginis“ modernizavimo, nes kaip trečiasis suinteresuotas asmuo dalyvavo civilinėje byloje. Ši aplinkybė akivaizdžiai paneigia motyvą, kad atsakovas teikė neteisingą informaciją.

26Pareiškėjas NMA atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą pateikia bylos faktines aplinkybes, susijusias su NMA sprendimu atsakovui taikyta sankcija, nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas pagrįstai nutarė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir savo atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

281.

29Atsakovo skolos atsiradimo faktu laikomas NMA sprendimo dėl skolos priėmimo momentas. NMA jokia forma nebuvo nurodžiusi, kad skola atsiras po 60 kalendorinių dienų, o aiškiai ir suprantamai nurodė, kad jei šį terminą skola nebus sumokėta, bus pradėtos skaičiuoti 5 proc. palūkanos. 60 kalendorinių dienų terminas yra siejamas ne su skolos atsiradimu, o su palūkanų skaičiavimo pradžia. Atsakovas per 60 kalendorinių dienų gali sumokėti skolą ir išvengti palūkanų mokėjimo, tačiau tai nereiškia, kad NMA negali kreiptis į teismą prašant priteisti skolą, atsižvelgiant dar ir į tai, kad dažnu atveju išmokėta parama būna itin didelė. NMA, siekdama apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto finansinius interesus neprivalo laukti 60 kalendorinių dienų ir tik tada kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo.

302.

31Argumentas dėl mokėjimo grafiko sudarymo nėra aktualus šioje byloje, kadangi toks prašymas nebuvo nei pateiktas NMA, nei buvo sprendžiama dėl grafiko sudarymo.

323.

33Nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, kad susigrąžintina paramos suma (64 878,20 Eur) yra akivaizdžiai didelė, įvertinus ir tai, kad su laivu, kurio modernizavimui NMA yra išmokėjusi paramos lėšas, nebuvo vykdoma žvejybos veikla, atitinkamai, ir jokios atsakovo pajamos iš to nebuvo generuojamos.

344.

35Kritiškai vertintini atsakovo argumentai dėl sąžiningo elgesio, nes byloje, kurioje yra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti reikšminga ne tik ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, bet ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2018 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-499-943/2018). Pareiškėjas pažymi, kad yra vertinamas bendras atsakovo elgesys – tiek prieš bylos iškėlimą, tiek bylos nagrinėjimo metu.

365.

37Atsakovo nesąžiningi veiksmai pasireiškė kaip neteisingos informacijos NMA teikimas, dėl ko NMA turėjo kreiptis į kitas atsakingas institucijas (Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracija). Atsakovo teiginiai, kad per šiek tiek daugiau nei mėnesį jis galimai nenuslėpė turto, nereiškia sąžiningų jo veiksmų. Nors atsakovas teigia, kad finansinė padėtis nėra sunki, tačiau nepateikė jokios konkrečios informacijos apie gautą grynąjį pelną, t. y. pateikdamas informaciją apie pajamas nepaaiškino, kokios buvo išlaidos. Atsakovo nesąžiningumas matomas iš ankstesnių veiksmų – NMA klaidinimo (dėl ko teko kreiptis ir į kitas institucijas, vykti į patikras vietoje), informacijos neteikimo ir t. t.

386.

39Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad NMA turi įrodyti ir atsakovo nesąžiningumą, ir tai, kad atsakovas bando slėpti turtą. Teisės aktai nenumato prievolės įrodyti ir nesąžiningumą, ir bandymą slėpti turtą (atsižvelgiant dar ir tai, kad NMA nėra ikiteisminio tyrimo institucija bei neturi galimybių tirti nusikalstamas veikas).

407.

41Nesutiktina su atsakovo teiginiais, kad laivas „Banginis“ faktiškai buvo modernizuotas (nepaisant to, kad su juo nebuvo vykdoma veikla – nors tai ir buvo Projekto tikslas), tačiau atsakovas generuoja pajamas, turi darbuotojų, o laivas „Banginis“ nebuvo eksploatuojamas dėl trečiųjų asmenų kaltės. Paraiškoje atsakovas nurodė, kad viena iš išlaidų yra „Žvejybos laivo „Banginis“ modernizavimo išlaidos“, kuomet prašoma paramos suma šiai išlaidai sudaro 58 400 Eur (taigi, beveik visa paramos suma buvo skirta konkrečiai laivo „Banginis“ modernizavimui). Parama yra skirta būtent laivo „Banginis“ modernizavimui, o ne tiesiog atsakovo veiklos vykdymui, o kitos išlaidos sudaro nedidelę dalį išmokėtos paramos ir buvo skirtos konsultavimo paslaugoms bei aiškinamajam stendui. Atsakovas įsipareigojo ne vykdyti bet kokią veiklą, o modernizuoti laivą „Banginis“, kurio modernizavimas leistų siekti geresnių ekonominių rezultatų bei sukurtų geresnes sąlygas darbuotojams. Kadangi laivas „Banginis“ nėra parengtas laivybai ir žvejybai, akivaizdu, kad tikslai bei uždaviniai nėra įgyvendinti, rezultatai nepasiekti.

428.

43Pareiškėjas vertindamas pažeidimą neturėjo atsižvelgti į kilusius teisminius ginčus tarp atsakovo ir kitų trečiųjų asmenų, nes NMA su jais nesieja jokie santykiai. Atsakovas jau teikdamas paraišką turėjo elgtis atidžiai, sąžiningai, atsakingai ir įgyvendinti Projektą taip, kaip buvo apibrėžta paraiškoje, verslo plane ir sutartyje.

449.

45Panašaus pobūdžio bylose siekiant apsaugoti tiek Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, tiek Europos Sąjungos finansinius interesus, reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra taikomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-137-968/2020; 2020 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-220-575/2020; 2020 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-123-552/2020).

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

48Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 16 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo prašymas ir pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – atsakovo turto bei piniginių lėšų areštas 64 878,20 Eur dydžio sumai, pagrįstumas ir teisėtumas.

49Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

50Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

51Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

52Pareiškėjas siekia, kad laikinai, kol bus išnagrinėta administracinė byla, būtų areštuotas T. A. IĮ turtas bei piniginės lėšos 64 878,20 Eur sumai. Teisme pateiktu skundu, kurį pirmosios instancijos teismas priėmė nagrinėti, pareiškėjas siekia iš atsakovo prisiteisti 64 878,20 Eur dydžio skolą už neteisėtai gautas Europos Sąjungos paramos išmokas ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2020 m. liepos 15 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią lėšos bus visiškai sugrąžintos ir palūkanas. Pareiškėjas savo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės grindė tuo, jog egzistuoja būtinosios sąlygos, leidžiančios taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: preliminariai įvertintas NMA sprendimas pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas; prašomos priteisti skolos suma yra didelė, atsakovas elgėsi nesąžiningai, todėl egzistuoja didelė tikimybė, kad jis imsis veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo vykdymas iš esmės pasunkėtų ar net taptų negalimas.

53Byloje nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 25 d. NMA pateikto mokėjimo prašymo Nr. 4ŽPS-3-11-03-VP26-MP001 pagrindu 2015 m. gruodžio 28 d. atsakovui suteikta 64 878,20 Eur parama. Projekto vykdytojas (atsakovas) modernizavo laivą „Banginis“, sukūrė dvi darbo vietas, tačiau po minėto laivo modernizacijos jis neteko laivo tinkamumo plaukioti liudijimo, todėl NMA sprendimu buvo nustatytas pažeidimas atsakovui nepasiekus Projekto tikslų, t. y. „Efektyvesnė žvejybos veikla, pagerėjusios darbuotojų darbo sąlygos“ (3 tikslas); „Sustiprintas įmonės ekonominis ir socialinis gyvybingumas“ (4 tikslas). Atsižvelgdama į pažeidimų mastą ir sunkumą, NMA nusprendė susigrąžinti iš atsakovo visas išmokėtas paramos lėšas – 64 878,20 Eur.

54Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvus, atsakovo atskirojo skundo bei pareiškėjo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje nustatytas reikšmingas aplinkybes, kartu su atsakovo procesiniais dokumentais pateiktus įrodymus apie atsakovo finansinę būklę bei pareiškėjo keliamo reikalavimo administracinėje byloje pobūdį, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog, nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomas ir gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžetams.

55Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovo atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad NMA Raštu nustatytas 60 kalendorinių dienų lėšų grąžinimo terminas dar nebuvo suėjęs, nepaneigia fakto, jog NMA, nustačiusi paramos gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimus, priėmė NMA sprendimą, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovo 64 878,20 Eur skolą nėra preliminariai pagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad šiuo atveju reikalavimo užtikrinimo priemonė yra adekvati siekiamam tikslui ir proporcinga pareiškėjo keliamam reikalavimui byloje.

56Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai, susiję su skolos grąžinimu dalimis, laivo „Banginis“ neeksplotavimo priežastimis, darbo vietomis, Projekto sutarties sudarymo bei neteisingos informacijos teikimo aplinkybėmis, nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

57Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisingą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atsakovo atskirasis skundas atmetamas.

58Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

59Atsakovo T. A. individualios įmonės atskirąjį skundą atmesti.

60Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

61Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Pareiškėjas teismo taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad NMA teigimu, atsakovas kaip paramos gavėjas nevykdo... 10. Teismas, įvertinęs pareiškėjo keliamo reikalavimo administracinėje byloje... 11. III.... 12. Atsakovas T. A. IĮ atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1.... 15. Pareiškėjo prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes nėra suėjęs 64... 16. 2.... 17. Atsakovas kreipėsi į teismą su 2020 m. birželio 12 d. skundu dėl... 18. 3.... 19. Pareiškėjas Rašte nurodė, kad yra galimybė teikti prašymą dėl skolos... 20. 4.... 21. NMA nepateikė įrodymų, kad atsakovas būtų nesąžiningas ir bandytų... 22. 5.... 23. Pareiškėjo teiginiai, jog atsakovo nesąžiningumą įrodo tai, jog atsakovas... 24. 6.... 25. Atsakovas nėra atsakingas už laivo „Banginis“ neeksplotavimo priežastis... 26. Pareiškėjas NMA atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį... 27. Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą pateikia bylos faktines... 28. 1.... 29. Atsakovo skolos atsiradimo faktu laikomas NMA sprendimo dėl skolos priėmimo... 30. 2.... 31. Argumentas dėl mokėjimo grafiko sudarymo nėra aktualus šioje byloje,... 32. 3.... 33. Nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, kad susigrąžintina paramos suma (64... 34. 4.... 35. Kritiškai vertintini atsakovo argumentai dėl sąžiningo elgesio, nes byloje,... 36. 5.... 37. Atsakovo nesąžiningi veiksmai pasireiškė kaip neteisingos informacijos NMA... 38. 6.... 39. Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad NMA turi įrodyti ir atsakovo... 40. 7.... 41. Nesutiktina su atsakovo teiginiais, kad laivas „Banginis“ faktiškai buvo... 42. 8.... 43. Pareiškėjas vertindamas pažeidimą neturėjo atsižvelgti į kilusius... 44. 9.... 45. Panašaus pobūdžio bylose siekiant apsaugoti tiek Lietuvos Respublikos... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio... 49. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 50. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima,... 51. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo... 52. Pareiškėjas siekia, kad laikinai, kol bus išnagrinėta administracinė byla,... 53. Byloje nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 25 d. NMA pateikto mokėjimo prašymo... 54. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo... 55. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovo atskirajame skunde nurodoma... 56. Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai, susiję su skolos grąžinimu... 57. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 58. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 59. Atsakovo T. A. individualios įmonės atskirąjį skundą atmesti.... 60. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. birželio... 61. Nutartis neskundžiama....