Byla e2S-939-619/2019
Dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu (neteisėtu), tretieji asmenys A. N. (antstolis), A. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Apollona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal A. K. ieškinį atsakovui UAB „Apollona“ dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu (neteisėtu), tretieji asmenys A. N. (antstolis), A. K.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti, kad atsakovas neteisėtai nutraukė paskolos sutartį, pripažinti tris sutarties sąlygas dėl netesybų negaliojančiomis. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/02252 ir vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/02251 bei uždrausti perleisti bet kuriam trečiajam asmeniui ieškovo turtą: butą, esantį ( - ), padarant apie tai įrašą viešajame registre iki kol nebus priimtas galutinis procesinis sprendimas.

62.

7Nurodė, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal nutrauktą sutartį, kurios nutraukimo teisėtumas ir sutarties sąlygų galiojimo klausimas ginčijamas, dėl to yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jų nesiėmus, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, nes galimai išieškomų piniginių reikalavimų dydis gali sumažėti arba būti pripažintas išieškomu nesant teisinio pagrindo.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi prašymą tenkino, sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/02252 ir vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/02251 bei uždraudė perleisti bet kuriam trečiajam asmeniui ieškovės turtą: butą, esantį ( - ), padarant apie tai įrašą viešajame registre iki kol neįsiteisės galutinis procesinis sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-11658-294/2019.

124.

13Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio turinį ir jo reikalavimus, sprendė, kad jis atitinka procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, jame nurodyti reikalavimai neprieštarauja įstatymams, todėl reikalavimai gali būti laikomi preliminariai pagrįstais.

145.

15Spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog toliau vykdant vykdymo veiksmus, ieškovės įkaitas galimai bus realizuotas ir ieškovės naudai galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų neįmanomas, t. y. ieškovei realizuoto įkaito nepavyktų atgauti.

166.

17Atsižvelgdamas į prašyme nurodytas aplinkybes bei kilusio ginčo esmę, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjui priklausančio turto realizavimo procedūros sustabdymas vykdomojoje byloje ir draudimas perleisti įkaitą atitiktų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus ir nepažeistų teisėtų išieškotojo interesų.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

207.

21Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Apollona“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

228.

23Apelianto vertinimu, jeigu teismas būtų tinkamai įvertinęs ieškinio prima facie pagrįstumą, būtų nustatęs, jog ieškovė ieškiniu prašo pripažinti nepagrįstai ir neteisėtai nutrauktą paskolos sutartį ir modifikuoti prievolės dydį pagal paskolos sutartį – sumažinti delspinigių dydį ir panaikinti sutartines sąlygas dėl baudos ir pranešimų su priminimu mokestį. Tačiau ieškovė nereikalauja įpareigoti atsakovę tęsti paskolinių santykių, t.y. šalį grąžinti į padėtį, kuri buvo iki Paskolos sutarties nutraukimo, atitinkamai pratęsiant sutartį. Taigi, net ir ieškinio tenkinimo atveju ieškovės prievolė grąžinti atsakovei skolą nedingtų, sumažėtų tik prievolės dydis.

249.

25Teismas neteisingai sprendė, jog realizavus turtą ir vėliau patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomu. Ieškovė jau nuo 2017 m. balandžio mėnesio pilnai nevykdė Paskolos sutarties sąlygų, o nuo 2018 m. balandžio 17 d. iš esmės nevykdo Paskolos sutarties sąlygų, todėl tikėtina, jog ieškovė nebūtų pajėgi atsiskaityti su kreditoriumi ir atkurti mokumą. Taigi, priverstinis ieškovės turto įkeisto turto realizavimas vykdymo metu yra neišvengiamas, net ir patenkinus ieškovės ieškinį visiškai. Pradėjus priverstinius išieškojimo veiksmus, ieškovė nei į atsakovą, nei į antstolį nesikreipė, jokių pretenzijų nereiškė. Atvirkščiai, išieškojimo laikotarpiu ieškovė nebendradarbiavo su antstoliu bei trukdė atlikti vykdymo veiksmus. Tik paskelbus turto pardavimą iš varžytinių, tretysis asmuo A. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, o po neįvykusio turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių, ieškovė kreipėsi į teismą su šiuo ieškiniu. Ieškovė iki šiol nėra įvykdžiusi net dalies savo prievolių grąžinti skolą, nors pagrindinės skolos ir palūkanų net neginčija. Notarės išduotas vykdomasis įrašas įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytas ir galiojantis. Nėra pagrindo varžyti atsakovui galimybes įgyvendinti savo teisių į priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovės, kadangi tai neproporcingai pažeistų atsakovo, kaip hipotekos kreditoriaus ir išieškotojo teises atgauti jau 1 m. ieškovės pradelstą skolą iš atsakovui įkeisto turto. Skundžiama nutartimi yra ginami savo prievolių tinkamai neįvykdžiusios ieškovės interesai, tuo tarpu sąžiningo kreditoriaus, siekiančio per įmanomai trumpiausią laiką susigrąžinti skolą pagal Paskolos sutartį, yra apribota neapibrėžtą laiką.

26IV.

27Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas tenkintinas

2910.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

3111.

32Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – išieškojimo veiksmų vykdomojoje byloje sustabdymo.

3312.

34Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

3513.

36Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012).

3714.

38Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

3915.

40Aptariant tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, pažymėtina, jog ieškinys preliminariai įvertinamas kaip nepagrįstas tada, kai teismui iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai matyti, jog ieškinys yra netenkintinas, ir šiai išvadai patvirtinti nereikia atlikti jokio ieškovo pateiktų įrodymų tyrimo. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje aiškiai suformulavo pagrindą ir dalyką, išdėstė faktines aplinkybes, nurodė įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Pažymėtina, kad šalių ginčui išspręsti teisiškai reikšmingos aplinkybės, nustatomos ne sprendžiant atskirą procesinį klausimą, šiuo atveju - laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, bet nagrinėjant bylą iš esmės, kuomet siekiama nustatyti, ar ieškovo reikalavimas pagal nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus yra pagrįstas bei tenkintinas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagal ieškinyje nurodytą pagrindą ir dalyką nėra pagrindo teigti, kad atsakovei pareikšti reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

4116.

42Antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, kas reiškia, jog laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti tuo atveju, kai yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nagrinėjamu atveju ieškovei teko įrodinėjimo pareiga pagrįsti, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę (CPK 12, 17, 178 str.).

4317.

44Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė argumentu, jog tuo atveju jeigu vykdymo veiksmai antstolio vykdomosiose bylose nebus sustabdyti, pasunkės galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas, kadangi pareikštų piniginių reikalavimų dydis gali ženkliai sumažėti arba jų gali būti atsisakyta, o siekiant sugrąžinti išieškotą permoką ar ieškotas sumas teks inicijuoti naujus procesus.

4518.

46Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė ieškiniu neprašo pripažinti paskolos sutarties negaliojančia apskritai, iš esmės prašo tik modifikuoti turtines teisines pasekmes sukeliančias paskolos sutarčių sąlygas, t. y. sumažinti delspinigių dydį, panaikinti baudines paskolos sutarčių sąlygas. Prašydama pripažinti, jog atsakovas pažeisdamas sutarties sąlygas nutraukė paskolos sutartį, ieškovė neprašo pratęsti paskolos grąžinimo termino ir tęsti paskolinius santykius. Pažymėtina ir tai, jog galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju ieškovė nepraras galimybės ginti savo interesus ir teises dėl išieškotų lėšų susigrąžinimo. Šiuo atveju vertintina ir tai, kad išieškojimas vykdomas paskolas suteikiančios įstaigos naudai, todėl pagal bylos duomenis nėra pagrindo manyti, kad atgręžtinio reikalavimo patenkinimo galimybėms, kiltų kokios nors grėsmės. Ieškovės nurodoma aplinkybė, dėl atsakovės įstatinio kapitalo dydžio šiuo atveju nėra pakankama tokiai išvadai daryti.

4719.

48Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė neneigia, jog turi pareigą grąžinti paskolos sutartimi pasiskolintą sumą, taip pat neneigia ir palūkanų bei delspinigių mokėjimo fakto, ginčija jų dydį. Tai reiškia, kad net ir palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju ieškovė vis tiek turėtų turtinę prievolę atsakovui. Pažymėtina, jog prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nepateikė detalių skaičiavimų iš kurių būtų matyti, kiek turėtų grąžinti paskolos ir delspinigių galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju, todėl nėra galimybės pasisakyti dėl konkretaus dydžio neginčijamos turtinės prievolės vykdymo masto. Taigi, vadovaujantis proporcingumo ir ekonomiškumo principais, ieškovei nesiejant prašomų laikinųjų apsaugos priemonių su konkrečia dėl tolimesnių vykdymo veiksmų galinčia kilti žala, kurios mastai viršytų naudą, sukuriamą įvykdant vykdomąjį dokumentą, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo konstatuoti, jog tolesnės vykdymo procedūros privalo būti sustabdytos.

4920.

50Pažymėtina ir tai, jog tuo atveju kai reiškiamas reikalavimas pakeisti sutartinius teisinius santykius, šalių sutartiniai teisiniai santykiai modifikuosis teismo sprendimo pagrindu, taigi toks sprendimas neturės būti vykdomas priverstine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-382/2010; 2010 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-886/2010). Tai sudaro pagrindą spręsti, jog nėra tokio teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės rizikos, atitinkamai nėra teisinio pagrindo ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sustabdžius vykdymo veiksmus iki tol, kol bus priimtas teismo sprendimas, hipotekinio kreditoriaus teisė atgauti skolą būtų atidėta neapibrėžtam laikui, todėl įkeisto turto perleidimo procedūrų sustabdymas reikštų nepagrįstą ir neproporcingą atsakovo teisių, numatytų paskolos sutartyje, ribojimą.

5121.

52Remiantis nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 2p., teismas

Nutarė

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal nutrauktą sutartį, kurios... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi prašymą... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio turinį ir... 14. 5.... 15. Spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos,... 16. 6.... 17. Atsižvelgdamas į prašyme nurodytas aplinkybes bei kilusio ginčo esmę,... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 7.... 21. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Apollona“ prašė panaikinti Vilniaus... 22. 8.... 23. Apelianto vertinimu, jeigu teismas būtų tinkamai įvertinęs ieškinio prima... 24. 9.... 25. Teismas neteisingai sprendė, jog realizavus turtą ir vėliau patenkinus... 26. IV.... 27. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Atskirasis skundas tenkintinas... 29. 10.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 11.... 32. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 33. 12.... 34. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 35. 13.... 36. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios... 37. 14.... 38. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą... 39. 15.... 40. Aptariant tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną... 41. 16.... 42. Antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – teismo... 43. 17.... 44. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė argumentu,... 45. 18.... 46. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė ieškiniu neprašo pripažinti paskolos... 47. 19.... 48. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė neneigia, jog turi pareigą grąžinti... 49. 20.... 50. Pažymėtina ir tai, jog tuo atveju kai reiškiamas reikalavimas pakeisti... 51. 21.... 52. Remiantis nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. d. nutartį...