Byla e2S-1400-413/2016
Dėl delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ICS projectus group“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-10394-375/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Minsko 3“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrove „ICS projectus group“, trečiasis asmuo G. B., dėl delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Minsko 3“ pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės 41 201,57 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimą ieškovė kildino iš G. B. ir UAB „ICS projectus group“ 2014 m. kovo 12 d. sudarytos Projektavimo sutarties pažeidimo bei 2015 m. spalio 20 d. tarp ieškovės ir trečiojo asmens G. B. sudarytos Reikalavimo teisės perleidimo sutarties, kuria G. B. perleido ieškovei reikalavimus, kylančius iš paminėtos 2014 m. kovo 12 d. Projektavimo sutarties.

5Pareikštų reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei nuosavybės teise priklausančių ir pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis esančių piniginių lėšų, turtinių teisių, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą. Prašymą grindė didele ieškinio suma bei atsakovės vengimu vykdyti įsipareigojimus, dėl ko, ieškovės nuomone, yra reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir ieškinio reikalavimų vykdymui užtikrinti areštavo bendrai 41 201,57 Eur sumai atsakovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovei perleisti kitiems asmenims kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovei teisę kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais, o turto nesant ar esant nepakankamai – areštavo atsakovei priklausančias turtines teises ir pinigines lėšas, iš areštuotų piniginių lėšų leidžiant atsiskaityti su ieškove, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

8Įvertinęs pateikto ieškinio turinį ir prie jo pateiktus dokumentus teismas konstatavo, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, pareikšto reikalavimo suma yra pakankamai didelė, todėl sprendė, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovė UAB „ICS projectus group“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Apeliantė pažymi, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad atsakovė turimą turtą gali perleisti ar apsunkinti.

122. Apeliantės nuomone, ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi pašoma priteisti nepagrįstai didelė netesybų suma už statybos dokumento išdavimo pavėluotą pateikimą, skaičiuojant po 1000 Eur už kiekvieną dieną, o už bendrosios ekspertizės akto nesavalaikį pateikimą netesybas skaičiuojant po 100 Eur už dieną.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Minsko 3“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių savo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų. Nesant duomenų apie atsakovės gerą turtinę padėtį, nėra pagrindo teigti, kad nekyla grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

152. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad ieškovė neįrodė galimos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovė pažymi, kad teismas, taikydamas laikinąsias pasaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Be to, ieškovės duomenimis, atsakovei priklausančio turimo turto vertė siekia tik 25 985,49 Eur, tuo tarpu ieškinio suma – 41 201,57 Eur. Vien ši aplinkybė sudaro pagrindą abejonėms, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomu.

163. Ieškovė nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad ieškinys akivaizdžiai nepagrįstas. Pažymi, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra vertinamas ieškinio pagrįstumas, t. y. sutartinių netesybų dydžio (ne)pagrįstumo klausimas nėra sprendžiamas.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo G. B. prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti. Trečiojo asmens nuomone, atskirasis skundas grindžiamas tik deklaratyviais teiginiais, nepateikiant skunde nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, tame skaičiuje ir įrodymų, pagrindžiančių apeliantės gerą turtinę padėtį, dėl ko būtų pagrindas konstatuoti, jog ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

20Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl, priešingai nei teigia ieškovė, būtent asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles (CPK 12, 178 straipsniai). Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

22Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu nustatomos dvi sąlygos: 1) šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą; ir 2) nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas. Pažymėtina, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas, šios priemonės nėra skirtos ginčo šalių interesams patenkinti, jų paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Be to, taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą bei nepažeisti kitos šalies interesų labiau nei reikia užtikrinant būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą (CPK 17 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis).

23Minėta, kad ieškovė savo reikalavimą kildina iš teisinių santykių, reglamentuojančių sutartines netesybas (delspinigius) (CK 6.71 straipsnis). Iš šalių procesinių dokumentų matyti, kad dalis atsakovės prievolės įvykdyta ieškovės atliktu įskaitymu, o atsakovė pareigą sumokėti netesybas (delspinigius) kvestionuoja ne tik neteisingai paskaičiuotu, bet ir neprotingai dideliu jų (delspinigių) dydžiu. Taigi teismas, vertindamas šalių argumentus, turės spręsti ir pasisakyti dėl 6.73 straipsnio 2 dalies taikymo, kas leidžia teigti, kad nebūtinai ieškovės reikalavimas galės būti tenkinamas visa apimtimi. Tai reiškia, kad egzistuoja abejonė dėl pirmosios laikinosios apsaugos priemonės taikymo sąlygos.

24Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog vien didelė ieškinio suma savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012; 2013 m. liepos 15 d. nutartis Nr. 2-1724/2013, 2016 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-43-186/2016; 2015 m. lapkričio 12 d. nutartis Nr. e2-1507-330/2015). Tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė turėjo įrodyti, kad nepritaikius šių priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 178 straipsnis).

25Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta pagrįstu argumentą, kad nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, jog nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovė, reikšdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė duomenų ar pagrįstų argumentų apie tai, kad atsakovė imasi ar ketina imtis veiksmų, kuriais sumažintų savo finansines galimybes (pvz., perleidžia ar ketina perleisti savo turtą ar lėšas kitiems asmenims), kad turi finansinių sunkumų su kitais kreditoriais ir jos tolimesnė ūkinė veikla kelia pagrįstų abejonių. Teismo vertinimu, ieškovė taip pat neįrodė, kad jos reikalavimo suma atsakovei yra didelė (šios aplinkybės ieškovė net neįrodinėjo, o rėmėsi tik abstrakčiu argumentu dėl didelės ieškinio sumos prezumpcijos).

26Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei pritaikė neįvertinęs visų bylos aplinkybių, nenustatęs, ar šiuo atveju tikrai yra objektyvi grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Todėl atsakovės atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

27Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338-339 straipsniais,

Nutarė

28Kauno apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Minsko 3“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

29Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Minsko 3“ pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti... 5. Pareikštų reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovės prašymą... 8. Įvertinęs pateikto ieškinio turinį ir prie jo pateiktus dokumentus teismas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „ICS projectus group“ prašo panaikinti... 11. 1. Vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos... 12. 2. Apeliantės nuomone, ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Minsko 3“ prašo... 14. 1. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių savo turtinę... 15. 2. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad ieškovė neįrodė galimos... 16. 3. Ieškovė nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad ieškinys... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo G. B. prašo atsakovės... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 22. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu... 23. Minėta, kad ieškovė savo reikalavimą kildina iš teisinių santykių,... 24. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad vien didelė ieškinio suma... 25. Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta pagrįstu... 26. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios... 27. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartį panaikinti ir... 29. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....