Byla 2-590/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Metoil“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lumingas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Mandarlita“, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lumingas“ administracijos vadovo Stanislovo Eidiejaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lumingas“ iškėlimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ferogama“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Metoil“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

7Ieškovas UAB „Lumingas“ administracijos vadovas Stanislovas Eidiejus kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Lumingas“ iškėlimo ir prašė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mandarlita“. Nurodė, kad atsakovas neturi galimybės grąžinti kreditoriui UAB „Metoil“ 5 344 054,06 Lt dydžio įsiskolinimą bei UAB „Ferogama“ 249 878,01 Lt dydžio įsiskolinimą, nes yra nemokus.

8Trečiasis asmuo UAB „Ferogama“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Lumingas“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi skirti UAB „Valeksa“. Nurodė, kad atsakovui keltina bankroto byla dėl jo nemokumo, nes jis iki šiol negrąžino trečiajam asmeniui 245 919,56 Lt dydžio įsiskolinimo.

9Trečiasis asmuo UAB „Metoil“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Lumingas“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi skirti UAB „Insolvensa“. Nurodė, kad atsakovui keltina bankroto byla dėl jo nemokumo, nes jis iki šiol negrąžino trečiajam asmeniui 5 358 073,27 Lt dydžio įsiskolinimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Lumingas“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Mandarlita“. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi, o kiti kriterijai yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis civilinėje byl. Nr. 2-1255/2010). Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011). Vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1597/2009, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009). Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamu atveju nėra duomenų apie galimą administratorių šališkumą, neobjektyvumą, nesąžiningumą, o Įmonių bankroto įstatymo nuostatose administratoriaus parinkimo kriterijai nėra nustatyti, nusprendė teisiškai reikšmingu kriterijumi laikyti administratoriaus darbo krūvį ir patirtį. Teismas iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamos informacijos internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt nustatė, kad šiuo metu UAB „Mandarlita“ turi 2 darbuotojus ir vykdo 9 bankroto procedūras (iš viso baigta 10 bankroto procedūrų), UAB „Valeksa“ turi 13 darbuotojų ir vykdo 57 bankroto procedūras (iš viso baigta 230 bankroto procedūrų), UAB „Insolvensa“ turi 8 darbuotojus ir vykdo 38 bankroto procedūras (iš viso baigta 14 bankroto procedūrų). Tačiau duomenys apie UAB „Valeksa“ ir UAB „Insolvensa“ vykdomų administravimo procedūrų skaičių neatspindi realaus šių administratorių darbo krūvio. Šiose įmonėse dirba ir darbuotojai, kurie yra bankroto administratoriai kaip fiziniai asmenys. Minėti administratoriai kiekvienas atskirai atlieka daug daugiau bankroto procedūrų. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad juridinio asmens vardu bankroto procedūras atlieka to juridinio asmens įgalioti fiziniai asmenys, jų darbo krūvį taip pat vertino, spręsdamas dėl konkrečios įmonės paskyrimo administratoriumi. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nusprendė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mandarlita“.

12II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Trečiasis asmuo UAB „Metoil“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutarties dalį dėl UAB „Mandarlita“ skyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir juo skirti UAB „Insolvensa“. Trečiasis asmuo nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, atsakovo vadovo pasiūlytas bankroto administratorius turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nes pats atsakovo vadovas turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, dėl ko bankroto administratoriumi turėtų būti skiriamas ne atsakovo vadovo pasiūlytas bankroto administratorius (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011 ir t.t.). Be to, atsakovo vadovo pasiūlyto bankroto administratoriaus suinteresuotumą įrodo ir tai, kad būtent administratoriui teks vertinti atsakovo vadovo sudarytus sandorius;
  2. pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, atsakovo vadovo siūlomo bankroto administratoriaus paskyrimas gali komplikuoti bankroto procedūras, sukelti konfliktus tarp atsakovo kreditorių, savininkų, administratoriaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-993/2010). Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo 5 344 054,06 Lt skola trečiajam asmeniui UAB „Metoil“ sudarys didžiąją dalį atsakovo kreditorinių reikalavimų, dėl ko siekiant užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą itin svarbu paskirti bankroto administratorių, kuris tinkamai atstovautų daugumos kreditorių interesus;
  3. vadovaujantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt viešai skelbiamais duomenimis UAB „Mandarlita“ vykdo 18 bankroto procedūrų, todėl atsižvelgus į tai, kad ji turi 2 darbuotojus, jos darbo krūvis beveik du kartus viršija UAB „Insolvensa“ darbo krūvį. Be to, UAB „Insolvensa“ baigė 14, o UAB „Mandarlita“ tik 10 bankroto procedūrų. Šios aplinkybės įrodo, kad UAB „Insolvensa“ geriau atitinka užimtumo ir patirties kriterijus.

14Ieškovas UAB „Lumingas“ administracijos vadovas Stanislovas Eidiejus pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankroto administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas bankroto administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų kriterijų; užimtumo ir profesinės patirties kriterijai nesudaro pagrindo keisti teismo paskirtą bankroto administratorių; vien ta aplinkybė, kad bankroto administratorių pasiūlė atsakovo vadovas, nereiškia, kad bankroto administratorius yra šališkas, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių. Trečiojo asmens minimose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse buvo atsisakyta skirti bankroto administratoriumi atsakovo vadovo pasiūlytą asmenį būtent dėl to, kad egzistavo to asmens šališkumą patvirtinančios aplinkybės. UAB „Mandarlita“ geriau atitinka užimtumo ir patirties kriterijus.

15Trečiasis asmuo UAB „Ferogama“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutarties dalį dėl UAB „Mandarlita“ skyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir juo skirti UAB „Valeksa“. Nurodo, kad palaiko atskirąjį skundą bei prašo įvertinti visų bankroto administratorių kandidatūras, iš kurių geriausiai tinka UAB „Valeksa“.

16Pareiškėjas UAB „Mandarlita“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad jis yra tinkamas nešališkas bankroto administratorius, vykdantis 11 bankroto procedūrų. Trečiojo asmens UAB „Metoil“ turimas didelis kreditorinis reikalavimas savaime garantuoja tinkamą jo teisių gynimą, tuo tarpu jo atskirasis skundas stabdo bankroto procedūras.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš šių teisės normų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, o dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus kriterijus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė atsakovo vadovo pareiškime pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Mandarlita“. Šis teismo paskirtas administratorius UAB „Mandarlita“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus ir gali būti skiriamas vykdyti atsakovo bankroto procedūras, tačiau trečiasis asmuo UAB „Metoil“ atskirajame skunde kelia klausimą dėl šio administratoriaus per didelio užimtumo bei šališkumo.

21Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojamas bankroto procesas, vadovas pati savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto administratoriaus patikimumu. Priešingu atveju įstatymo leidėjas nebūtų įtvirtinęs įmonės savininkams ir vadovui pareigos pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kartu pasiūlyti ir administratoriaus kandidatūrą (Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. 2-3 p., 11 str. 2 d.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo vieninga pozicija, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1597/2009 ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiojo asmens atskirajame skunde minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1616, buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo kreditoriaus, o ne vadovo pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo. Kitose trečiojo asmens atskirajame skunde paminėtose nutartyse, tai yra Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1822, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje Nr. 2-993/2010, buvo nurodyta, kad teismas paprastai neturėtų skirti atsakovo vadovo pasiūlyto bankroto administratoriaus. Tačiau nei vienoje iš trečiojo asmens atskirajame skunde minėtų nutarčių nebuvo konstatuota, kad atsakovo bankroto administratoriumi draudžiama skirti tam tikrą asmenį vien dėl to, kad jį pasiūlė atsakovo vadovas. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija daro išvadą, kad trečiajam asmeniui nenurodžius nei vienos aplinkybės, kuri verstų objektyviai abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai, jog UAB „Mandarlita“ yra šališkas vien dėl to, jog jį pasiūlė atsakovo vadovas, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

22Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012). Todėl pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas paskirti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių pagal krūvio ir patirties kriterijus jokių įstatymo nuostatų nepažeidė, o priešingai – pasinaudojo teismo turima diskrecijos teise parinkti vieną iš siūlomų bankroto administratorių (atitinkančių įstatymo reikalavimus) kandidatūrų savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Kadangi trečiasis asmuo atskirajame skunde nepateikė argumentų, kurie patvirtintų pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus neprotingai didelį darbo krūvį, kuris trukdytų šiam bankroto administratoriui vykdyti bankroto procedūras, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus trečiojo asmens atskirojo skundo argumentus, kad teismas netinkamai parinko bankroto administratoriaus kandidatūrą dėl netinkamai įvertino bankroto administratoriaus darbo krūvio (CPK 12 ir 178 str.).

23Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokius duomenis teismui gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007).

24Teisėjų kolegija nevertina trečiojo asmens UAB „Ferogama“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyto savarankiško reikalavimo skirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“ pagrįstumo bei šį reikalavimą pagrindžiančių argumentų pagrįstumo, nes atsiliepime į atskirąjį skundą gali būti tik išdėstoma nuomonė dėl atskirojo skundo argumentų pagrįstumo (CPK 318 str., 338 str.). Tuo tarpu jokie nauji reikalavimai, susiję su pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimu/pakeitimu, kurie nebuvo nurodyti atskirajame skunde, atsiliepime į atskirąjį skundą negali būti keliami. Vadinasi, tuo atveju, jei trečiasis asmuo UAB „Ferogama“ manė, jog atsakovo bankroto administratoriumi turi būti paskirtas kitas nei trečiojo asmens UAB „Metoil“ atskirajame skunde nurodytas bankroto administratorius, trečiasis asmuo turėjo pasinaudoti procesine teise pateikti atskirąjį skundą per įstatymo numatytus terminus ir prašyti pakeisti bankroto administratorių jo siūlomu.

25Teisėjų kolegija nevertina UAB „Mandarlita“ pateiktų rašytinių paaiškinimų pagrįstumo, nes neįsiteisėjus teismo nutarties daliai dėl bankroto administratoriaus skyrimo, UAB „Mandarlita“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo (CPK 1 str. 1 d., 305 str., 338 str.).

26Apeliacine tvarka išnagrinėjus trečiojo asmens UAB „Metoil“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl trečiojo asmens atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 7. Ieškovas UAB „Lumingas“ administracijos vadovas Stanislovas Eidiejus... 8. Trečiasis asmuo UAB „Ferogama“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 9. Trečiasis asmuo UAB „Metoil“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 12. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Trečiasis asmuo UAB „Metoil“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. Ieškovas UAB „Lumingas“ administracijos vadovas Stanislovas Eidiejus... 15. Trečiasis asmuo UAB „Ferogama“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 16. Pareiškėjas UAB „Mandarlita“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 21. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien ta... 22. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, įstatymo leidėjas nėra... 23. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 24. Teisėjų kolegija nevertina trečiojo asmens UAB „Ferogama“ atsiliepime į... 25. Teisėjų kolegija nevertina UAB „Mandarlita“ pateiktų rašytinių... 26. Apeliacine tvarka išnagrinėjus trečiojo asmens UAB „Metoil“ atskirąjį... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....