Byla 2-1194/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos dailininkų sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-4070-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statva“ ieškinį atsakovui Lietuvos dailininkų sąjungai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Statva“ pareikštu ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovas Lietuvos dailininkų sąjunga 2010 m. birželio 19 d. Projektavimo ir statybos rangos sutartį nutraukė be pagrindo bei priteisti iš atsakovo 599 000 Lt netesybas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat prašė nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 599 000 Lt dydžio sumai areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas, kilnojamuosius daiktus ar turtines teises. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimu.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi ieškovo reikalavimams užtikrinti 599 000 Lt dydžio sumai areštavo atsakovui Lietuvos dailininkų sąjungai priklausantį nekilnojamąjį turtą, uždrausdamas jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant/esant nepakankamai turto – neviršydamas ieškinio sumos teismas areštavo atsakovui Lietuvos dailininkų sąjungai priklausančias lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose. Teismas nurodė, kad neturi duomenų apie atsakovo turtą nutarties priėmimo dieną, todėl įvertinęs turimų įrodymų visetą, nusprendė, jog yra pagrindas preziumuoti, kad 599 000 Lt dydžio ieškinio suma atsakovo atžvilgiu pati savaime gali būti laikoma realia ir pakankama grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismo įsitikinimu, ieškovo prašymo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui yra pagrįsti, todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintas. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas nepranešus atsakovui, nes didelė ieškinio suma suponuoja realią grėsmę, kad toks pranešimas sutrukdys jų taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

9III.

10Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas Lietuvos dailininkų sąjunga atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Ieškovas, pateikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ne tik nepateikė faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, atsakovo nesąžiningus ketinimus ar veiksmus, tačiau nemotyvavo ir neargumentavo tokio prašymo, o apsiribojo nurodymu, kad atsakovas, atsisakydamas sumokėti ieškovo reikalaujamas netesybas, demonstruoja nesąžiningumą, todėl gali slėpti turtą ir jį apsunkinti.

132. Ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų ar kitų duomenų, kurie leistų daryti bent minimaliai tikėtiną prielaidą, jog atsakovas, sužinojęs apie bylos iškėlimą teisme, gali bandyti savo turtą paslėpti, vengia bendrauti ar elgiasi nesąžiningai, todėl teismas turėjo atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

143. Vien aplinkybė, kad pareikštas didelės sumos reikalavimas nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovui nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 nekilnojamojo turto objektų, kurių vidutinė rinkos vertė viršija 27 000 000 Lt, todėl nėra grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nesant faktinių duomenų apie jų taikymo būtinybę, yra neteisėtas ir nepagrįstai varžo atsakovo turtines teises bei interesus.

15Ieškovo UAB „Statva“ atstovas atsiliepime į atsakovo Lietuvos dailininkų sąjungos atskirąjį skundą prašo atsakovo skundo netenkinti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad atsakovas nepateikė patikimų įrodymų, kurie leistų teigti, kad jam pareikšto reikalavimo suma nėra didelė, o jo būklė visą bylos nagrinėjimo laiką bus gera. Faktas, kad atsakovas šiuo metu turi nekilnojamojo turto, kurio dalis renovuotina, o didžioji dalis nuomojama, dar nereiškia, jog atsakovas bus realiai pajėgus atsiskaityti su ieškovu, jeigu teismas priimtų galimai ieškovui palankų sprendimą. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jo nekilnojamasis turtas likvidus, nepateikė kvalifikuotos turto vertės nustatymo dėl turto vertės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu. Atsakovo duomenys apie turimą nekilnojamąjį turtą nėra pakankami atsakovui siekiant įrodyti, jog jo finansinė būklė yra gera. Atsakovas nepateikė savo finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl tikėtina, kad jis gali turėti daug įsipareigojimų, neturi apyvartinių lėšų, o jo finansinė būklė nėra gera.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui Lietuvos dailininkų sąjungai pritaikytos 599 000 Lt dydžio laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

18Teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą (CPK 178 str.). Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas šių priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia jų ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų ar ketinamų pareikšti reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010). Be to, teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį byloje Nr. 2-428/2008; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t.y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui siekia 559 000 Lt. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui grindė didele pareikštų reikalavimų suma bei tuo, kad atsakovas nereagavo į ieškovo raginimus sumokėti netesybas (b. l. 1-11). Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pritaikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jų taikymą grįsdamas tuo, kad atsakovui pareikšta reikalavimų suma laikytina didele. Laikinųjų apsaugos priemonių klausimas buvo nagrinėjamas nepranešant atsakovui (b. l. 13-14). Atsakovas prie atskirojo skundo pateikė įrodymus apie jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (b. l. 16-18, 20-58). Teisėjų kolegija, susipažinusi su atsakovo pateiktais įrodymais apie jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, pažymi, kad jo vertė ženkliai viršija ieškovo atsakovui pareikštų reikalavimų sumą, šis turtas iš esmės nėra apsunkintas kitomis teisinėmis priemonėmis. Taigi, teisėjų kolegija, ištyrusi iš bylos išskirtą svarstomam klausimui aktualią medžiagą bei apelianto atskirąjį skundą ir prie jo pateiktus įrodymus, sutinka su apelianto motyvais, kad šiuo atveju nėra objektyvaus teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones remiantis ta aplinkybe, kad ieškovo pareikštų reikalavimų suma laikytina didele. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemonės pritaikė remdamasis tik didele ieškovo nurodyta reikalavimo suma (b. l. 13-14), tačiau kaip matyti iš atsakovo prie atskirojo skundo pateiktų dokumentų, ieškovo reikalavimo suma jam negali būti laikoma didele. Į bylą nėra pateikta įrodymų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad atsakovas jam priklausantį turtą ketintų parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, taip siekdamas apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taigi šiuo atveju yra pagrindas teigti, kad atsakovas paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, todėl šiuo atveju nėra pagrindo jam taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti teiginiai, kad VĮ Registrų centro pateiktuose išrašuose nurodyta turto vertė nėra tiksli, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo finansinę atskaitomybę, t.y. turimus įsipareigojimus ir pan., šiuo atveju nesudaro pagrindo palikti galioti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovas nepateikė įrodymų apie galimus atsakovo turtinius įsipareigojimus, kurie nulemtų būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o lyginant ieškovo pareikšto reikalavimo dydį su atsakovo nurodytu turimu turtu bei jo verte teigtina, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo konstatuoti esant realią grėsmę būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui. Priešingu atveju būtų pažeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisingumo, ekonomiškumo principai, ginčo šalių interesų pusiausvyra.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas šiuo atveju neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, padarė nepagrįstą išvadą, kad egzistuoja reali grėsmė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomas. Pripažinus, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, objektyviai išnyksta pagrindas teigti apie esą egzistuojančią būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo nei objektyvių įrodymų dėl galimos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nei dėl ieškinio sumos įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumui atsakovo atžvilgiu, o laikinąsias apsaugos priemones pritaikė remdamasis prezumpcija, jog ieškinio suma yra didelė. Kaip pažymėta aukščiau, atsakovas šią prezumpciją paneigė. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui taikė skubotai, neįvertinęs visų bylos aplinkybių, nenustatęs, ar šiuo atveju tikrai yra objektyvi grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsakovo pateikti įrodymai paneigė teismo deklaruotą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui dėl didelės reikalavimo sumos. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovo Lietuvos dailininkų sąjungos atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas ieškovo UAB „Statva“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui Lietuvos dailininkų sąjungai.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje priimamą procesinį sprendimą, į aukščiau išdėstytus argumentus, plačiau nepasisako dėl kitų apelianto skundo teiginių, nes jie šiuo atveju tampa neaktualūs.

23Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), todėl iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms, lemiančioms atsakovo finansines galimybes, ieškovas turi teisę reikšti naują motyvuotą prašymą dėl šių priemonių taikymo atsakovui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statva“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui Lietuvos dailininkų sąjungai.

26Nutartį siųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Statva“ pareikštu ieškiniu prašė pripažinti, kad... 5. Ieškovas taip pat prašė nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi ieškovo... 9. III.... 10. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas Lietuvos dailininkų sąjunga atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. 1. Ieškovas, pateikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ne... 13. 2. Ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų ar kitų duomenų, kurie leistų... 14. 3. Vien aplinkybė, kad pareikštas didelės sumos reikalavimas nesudaro... 15. Ieškovo UAB „Statva“ atstovas atsiliepime į atsakovo Lietuvos dailininkų... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui siekia... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti teiginiai, kad VĮ Registrų... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas šiuo atveju... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje priimamą procesinį... 23. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir... 26. Nutartį siųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei...