Byla e2-953-753/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei D. G. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo ir

Nustatė

2UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei D. G., prašydama priteisti iš jos 935,35 Eur, t. y.: 564,76 Eur negrąžintą paskolos, 44,58 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 326,01 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino; 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 21 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei D. G. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti jai, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. numatytos tvarkos, 2016 m. gegužės 31 d. viešai paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje, todėl laikytina, kad jie atsakovei įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą terminą ji atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 str. 2 d.).

6Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad UAB „4finance“ ir D. G. 2012 m. rugsėjo 21 d. nuotoliniu būdu per sistemą SMScredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 932735011 (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 750 Lt, t. y. 217,22 Eur, kreditą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma ir bendra vartojimo kredito kainos metine norma – 198,30 proc. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, 2012 m. gruodžio 17 d. buvo suteiktas papildomas 400 Lt, t. y. 115,85 Eur, 2013 m. vasario 25 d. – 700 Lt, t. y. 202,73 Eur, 2013 m. balandžio 4 d. – 100 Lt, t. y. 28,96 Eur, kreditas 30 dienų terminui. Iš viso ieškovė su atsakove susitarė dėl 1950 Lt, t. y. 564,76 Eur, kredito sumos, kurios suteikimą patvirtina atitinkamo dydžio sumų pervedimai iš UAB „4finance“ į D. G. atsiskaitomąją sąskaitą: 2012 m. rugsėjo 21 d., 2012 m. gruodžio 17 d., 2013 m. vasario 25 d. bei 2013 m. balandžio 4 d. Ieškovė taip pat nurodo, jog, remdamasi sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, D. G. pratęsė skolos grąžinimo terminą dar 30 dienų, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė – nustatytu terminu skolos ir palūkanų negrąžino, todėl liko skolinga UAB „4finance“ 564,76 Eur kredito sumą ir 44,58 Eur sutartines palūkanas (iki kredito grąžinimo termino pasibaigimo). Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 326,01 Eur palūkanas, apskaičiuotas po kredito grąžinimo termino. Byloje duomenų, kad atsakovė susidariusį įsiskolinimą ieškovei sumokėjo, nėra.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas išvadai, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai, padaryti. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Atsakovė savo prievolės grąžinti gautą paskolą ir sumokėti kitus su tuo susijusius mokėjimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas ieškovei iš jo priteisti 564,76 Eur dydžio negrąžintą paskolos sumą ir 44,58 Eur sutartines palūkanas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.886 straipsnis).

8Nagrinėjamu atveju ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek E. S., tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims be bendrųjų sutarčių teisės normų taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, jog su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.: 3K-3-536/2008, 3K-3-502/2009, 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.: 3K-7-751/2003, 3K-3-161/2004, 3K-3-434/2005, 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio iš esmės nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra ne kartą konstatavęs, jog palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr.: 2A-174/2005, 2A-325/2007, 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros.

9Prašydama priteisti 326,01 Eur palūkanas, apskaičiuotas po kredito grąžinimo termino nuo 2013 m. gegužės 19 d. iki 2013 m. spalio 7 d. pagal sutarties specialiojoje dalyje nurodytą metinę palūkanų normą (198,30 proc.), ieškovė remiasi tarp jos ir atsakovės sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktu, kuriame nustatyta, jog kredito gavėjui praleidus kredito ir/ ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, ir 4.1 punktu – kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma, kurios procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Vertindamas tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, teismas pažymi, jog jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo nutartis Nr. 2A-85-280/2012). Pažymėtina, kad būdama vartotoja atsakovė sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis; sutartį su ieškove sudarė nuotolinio prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą, mokamos tik esant sutarties pažeidimui, taigi atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (LAT nutartis Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms; netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti (CPK 178 straipsnis). Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė. Dėl to darytina išvada, jog prašomos priteisti 326,01 Eur dydžio sutartinės palūkanos po kredito grąžinimo termino yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 str. 3 d.) ir apskaičiuotinos už 180 dienų. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistina 54,84 Eur (0,05 procento * 180 dienos nuo negrąžintos paskolos (kredito) su palūkanomis sumos) kompensuojamųjų palūkanų suma, o likusi ieškinio reikalavimo dalis dėl palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo atmestina.

10CK 6.37, 6.210 straipsniai numato atsakovės pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Todėl, esant ieškovės prašymui, tenkinant ieškinį, iš atsakovės priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gegužės 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės priteistinos proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.). Kitų ieškovės bylinėjimosi išlaidų teismas pagal bylos duomenis nenustatė.

12Bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovės nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš D. G., a. k. ( - ) 564,76 Eur (penkių šimtų šešiasdešimt keturių eurų, 76 centų) negrąžintą paskolos sumą, 44,58 Eur (keturiasdešimt keturių eurų, 58 centų) palūkanas iki kredito grąžinimo termino, 54,84 Eur (penkiasdešimt keturių eurų, 84 centų) palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį UAB „4finance“, kurios juridinio asmens kodas 301881644.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė D. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus.

18Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodama per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai