Byla 3K-3-471/2013
Dėl teisės pripažinimo, nuomos sutarties ir įsakymų pripažinimo negaliojančiais. Teisėjų kolegija

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Rimvydo Norkaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. K. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, P. Z., D. V., A. K. ir D. S., dėl teisės pripažinimo, nuomos sutarties ir įsakymų pripažinimo negaliojančiais. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas R. S. pareikštu ieškiniu prašė:

4l) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo dienos 2010 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutarties Nr. 9.8 dalį, kuria išnuomota žemės sklypo Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha) 8,20 ha dalis ir žemės sklypo Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha) 2,5 ha ploto dalis;

52) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo dienos 2010 m. gegužės 26 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartį Nr. 9.9;

63) pripažinti ieškovui pirmumo teisę naudotis valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais: Nr. 16 (bendras plotas 6,10 ha), Nr. 48-2 (bendras plotas 2,00 ha), Nr. 52 (bendras plotas l,00 ha), Nr. 60 (bendras plotas 5,70 ha), Nr. 63 (bendras plotas 4,82 ha), Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha), Nr. 67 (bendras plotas 9,74 ha), Nr. 68 (bendras plotas 3,00 ha), Nr. 69 (bendras plotas 4,82 ha) ir Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha), esančiais ( - ), bei žemės sklypais: Nr. 73 (bendras plotas 4,15 ha), Nr. 74 (bendras plotas 2,00 ha), Nr. 75 (bendras plotas 20,00 ha), Nr. 294-1 (bendras plotas 3,10 ha), Nr. 294-2 (bendras plotas 6,30 ha), Nr. 296 (bendras plotas 29,50 ha) ir Nr. 380 (bendras plotas 5,90 ha), esančiais ( - );

74) pakeisti 2011 m. birželio 9 d. atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Suteikiu R. S. laikinai naudotis nuo šio įsakymo pasirašymo dienos iki 2011 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgiau, kaip iki sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos 152,63 ha žemės sklypus, esančius ( - ) (pagrindinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės sklypų rinkos vertė 341 238Lt)“;

85) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2)-389;

96) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2)-393;

107) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-510, dalį, kuria atsakovei A. K. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis: 2,5 ha žemės sklypo Nr. 66 dalimi (bendras plotas 4,33 ha), 3,00 ha žemės sklypo Nr. 67 dalimi (bendras plotas 9,74 ha) bei 8 ha žemės sklypo Nr. 83 dalimi (bendras plotas 10,74 ha);

118) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-483, kuriuo atsakovei D. S. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis: 6,10 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 16; 2,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 48-2; l,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 52; 5,70 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 60; 4,15 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 73; 2,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 74; 4,90 ha žemės sklypo Nr. 75 dalimi (bendras plotas 20,00 ha); 3,10 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 294-1; 6,30 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 294-2; 29,50 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 296 bei 5,90 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 380;

129) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-1027 „Dėl piliečių, kuriems žemė grąžinama natūra, žemė, miškas ir vandens telkiniai perduodami nuosavybėn neatlygintinai ir kurie pageidauja pirkti žemės sklypus Jiestrakio kadastro vietovėje, sąrašų patvirtinimo“ dalį, patvirtinusią fizinių asmenų (subjektų), kurie pageidauja pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kuriems suteikiama valstybės parama įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę ir kurie ne mažiau kaip metus naudoja šią žemę (išskyrus 7 eilėje nurodytus asmenis), sąrašo 1 ir 4 punktus, sąrašo 2 punkto grafoje „Plotas (ha)“ skaičių „19,89“ pakeisti į skaičių „7,1“; 3 punkto grafoje „Plotas (ha)“ skaičių „56,03“ pakeisti į skaičių „152,63“;

1310) priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškinys grindžiamas šiais argumentais:

151. Dėl 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 ir 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutarties Nr. 9.9

16Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovu 2010 m. balandžio 7 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 9.6, kurios pagrindu ieškovui išnuomojo valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha) ir Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha). Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 pagrindu atsakovei A. K. pakartotinai išnuomojo 8,00 ha dalį žemės sklypo Nr. 83 ir 2,5 ha dalį žemės sklypo Nr. 66. Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutarties Nr. 9.9 pagrindu atsakovui P. Z. trečią kartą išnuomojo dalį ieškovui ir pakartotinai atsakovei A. K. jau išnuomoto žemės sklypo Nr. 83 5 ha dalį. Šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka. Kauno apskrities viršininko administracijos sudarytos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartys, vadovaujantis Žemės įstatymo bei CK nuostatomis, yra registruotinos. Vadovaujantis Kauno apskrities viršininko 2010 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-68, sudarytų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutarčių registravimas pavestas Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento rajonų žemėtvarkos skyrių vedėjams. Nagrinėjamu atveju nuomoti žemės sklypai nėra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, todėl viešajame registre sudarytų nuomos sutarčių registravimas negalimas. Sudarytų nuomos sutarčių registravimo arba neregistravimo faktas vienodai taikytinas tiek ieškovo, tiek atsakovų sudarytoms sutartims. Iš sudarytų nuomos sutarčių turinio negalima teigti, kad viena nuomos sutartis buvo įregistruota, o kita – neįregistruota. Pirmasis sutartį sudarė ieškovas.

172010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 dalis, kuria atsakovei A. K. buvo išnuomota žemės sklypo Nr. 83 (8,20 ha ploto) dalis ir žemės sklypo Nr. 66 (2,5 ha ploto) dalis, bei 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutartis Nr. 9.9 yra niekinės ir negalioja nuo šių sutarčių sudarymo dienos, nes neatitinka teisinio sutarties dalyko įmanomumo reikalavimų. Tuomet Kauno apskrities viršininko administracija negalėjo prisiimti nuomotojo prievolių ir perduoti atsakovams A. K. ir P. Z. laikinai valdyti ir naudotis žemės sklypais Nr. 83 ir Nr. 66, nes nuo 2010 m. gegužės 26 d. šių žemės sklypų valdymo ir naudojimosi teisės jau buvo perduotos ieškovui (CK 1.75 straipsnio 3, 4 dalys).

182. Dėl pirmumo teisės naudoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus

19Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius 2010 m. spalio 21 d. raštu Nr. RS10-845 ieškovui pranešė, kad, gavus įgaliojimus ir patvirtinus laisvos valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis tvarką, sudarys trumpalaikės nuomos sutartį, tačiau nuomos sutartis su ieškovu pratęsta nebuvo. Be to, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-351 buvo patvirtinta Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis tvarka (toliau – ir Žemės suteikimo tvarka), pagal kurią laikinas valstybinės žemės ūko paskirties žemės naudojimas savo esme atitinka nuomos sutartį, t. y. žemės naudotojui perduodamas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas laikinai naudotis už atlygį. Ieškovas 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties Nr. 9.6 pagrindu 2010 metais naudojosi valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais, kurių bendras plotas 152,63 ha, todėl, vadovaujantis Žemės suteikimo tvarkos 3.1 punktu, jis įgijo pirmumo teisę naudoti šį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotą ir 2011 metais. Atsakovas 2011 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669 suteikė teisę ieškovui laikinai naudoti tik dalį 2010 metais nuomotų žemės sklypų ir nepagrįstai nepripažino ieškovo pirmumo teisės 2011 metais naudotis visais 2010 metais nuomotais žemės sklypais (Žemės įstatymo 9 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1538 redakcija) patvirtintų Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių 12 punktas, CK 6.566 straipsnis).

203. Dėl įsakymų, suteikiančių teisę laikinai naudotis žemės sklypais, teisėtumo

21Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2011 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669 perdavė ieškovui laikinai naudotis tik šiuos žemės sklypus: žemės sklypą Nr. 49 (bendras plotas l,80 ha), žemės sklypą Nr. 58 (bendras plotas l,50 ha), žemės sklypą Nr. 59 (bendras plotas 6,00 ha), žemės sklypą Nr. 62 (bendras plotas 2,90 ha), žemės sklypą Nr. 64 (bendras plotas 1,40 ha), 1,40 ha dalį 2010 m. nuomoto žemės sklypo Nr. 63 (bendras plotas 4,82 ha), žemės sklypą Nr. 65 (bendras plotas 6,00 ha), 1,83 ha dalį žemės sklypo Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha), 6,00 ha dalį žemės sklypo Nr. 67 (bendras plotas 9,74 ha), l,00 ha dalį žemės sklypo Nr. 68 (bendras plotas 3,00 ha), l,00 ha dalį žemės sklypo Nr. 69 (bendras plotas 4,82 ha), žemės sklypą Nr. 72-1 (bendras plotas 4,90 ha), žemės sklypą Nr. 72-2 (bendras plotas 6,60 ha), esančius ( - ), bei 15,10 ha dalį žemės sklypo Nr. 75 (bendras plotas 20,00 ha), esančio ( - ). Atsakovas nesuteikė ieškovui laikinai naudotis šiais 2010 metais nuomotais sklypais: žemės sklypo Nr. 16 (bendras plotas 6,10 ha), žemės sklypo Nr. 48-2 (bendras plotas 2,00 ha), žemės sklypo Nr. 52 (bendras plotas l,00 ha), žemės sklypo Nr. 60 (bendras plotas 5,70 ha), 3,42 ha dalies žemės sklypo Nr. 63 (bendras plotas 4,82 ha), 2,5 ha dalies žemės sklypo Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha), 3,74 ha dalies žemės sklypo Nr. 67 (bendras plotas 9,74 ha), 2,00 ha dalies žemės sklypo Nr. 68 (bendras plotas 3,00 ha), 3,82 ha dalies žemės sklypo Nr. 69 (bendras plotas 4,82 ha), žemės sklypo Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha), esančiais ( - ). Atsakovas taip pat nepardavė žemės sklypo Nr. 73 (bendras plotas 4,15 ha), žemės sklypo Nr. 74 (bendras plotas 2,00 ha), 4,90 ha dalies žemės sklypo Nr. 75 (bendras plotas 20,00 ha), žemės sklypo Nr. 294-1 (bendras plotas 3,10 ha), žemės sklypo Nr. 294-2 (bendras plotas 6,30 ha), žemės sklypo Nr. 296 (bendras plotas 29,50 ha) ir žemės sklypo Nr. 380 (bendras plotas 5,90 ha), esančių ( - ). Teisę laikinai naudotis šiais žemės sklypais atsakovas suteikė atsakovams P. Z., D. V., A. K., ir D. S..

223.1. Dėl atsakovui P. Z. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypu

23Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-389 atsakovui P. Z. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis 2010 metais ieškovo nuomotu 3,74 ha ploto žemės sklypu Nr. 83. Atsižvelgiant į tai, kad yra ginčijama 2010 m. gegužės 26 d nuomos sutartis Nr. 9.9, bei vadovaujantis Žemės suteikimo tvarka manytina, kad P. Z. neturi pirmumo teisės naudotis šiuo žemės sklypu. Juo 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties pagrindu naudojosi ieškovas, todėl pirmumo teisė ir 2011 metais suteiktina ieškovui, o atsakovo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 10VĮ-(14.10.2)-389 pripažintinas negaliojančiu.

243.2. Dėl atsakovei D. V. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypais

25Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-393 atsakovei D. V. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis šiais 2010 metais ieškovo nuomotais žemės sklypais: 3,00 ha žemės sklypo Nr. 67 dalimi (bendras plotas 9,74 ha), žemės sklypu Nr. 68 (bendras plotas 9,74 ha) bei žemės sklypu Nr. 69 (bendras plotas 4,82 ha). Atsižvelgiant į tai, kad D. V. nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šiais žemės sklypais 2010 metais naudojosi teisėtai, vadovaujantis Žemės suteikimo tvarka, ji neturi pirmumo teisės jais naudotis. Kadangi šiais žemės sklypais 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties pagrindu naudojosi ieškovas, tai teisė jais naudotis ir 2011 m. suteiktina ieškovui, o atsakovo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 10VĮ-(14.10.2)-393 pripažintinas negaliojančiu.

263.3. Dėl atsakovei A. K. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypais

27Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-510 atsakovei A. K. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis šiais 2010 metais ieškovo nuomotais žemės sklypais: 2,5 ha žemės sklypo Nr. 66 dalimi (bendras plotas 4,33 ha), 3,00 ha žemės sklypo Nr. 67 dalimi (bendras plotas 9,74 ha) bei 8 ha žemės sklypo Nr. 83 dalimi (bendras plotas 10,74 ha). Atsižvelgiant į tai, kad yra ginčijama 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 dalis, bei vadovaujantis Žemės suteikimo tvarka, manytina, kad A. K. neturi pirmumo teisės naudotis ginčo žemės sklypais. Kadangi šiais žemės sklypais 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties pagrindu naudojosi ieškovas, tai teisė jais naudotis ir 2011 metais suteiktina ieškovui, o atsakovo 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 10VĮ-( 14.10.2)-510 dėl nurodytos dalies pripažintinas negaliojančiu ir keistinas.

283.4. Dėl atsakovei D. S. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypais

29Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-483 atsakovei D. S. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis šiais 2010 metais ieškovo nuomotais žemės sklypais: 6,10 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 16; 2,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 48-2; l,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 52; 5,70 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 60; 4,15 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 73; 2,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 74; 4,90 ha žemės sklypo Nr. 75 dalimi (bendras plotas 20,00 ha.); 3,10 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 294-1; 6,30 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 294-2; 29,50 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 296 bei 5,90 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 380. Atsižvelgiant į tai, kad D. S. nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šiais žemės sklypais 2010 m. naudojosi teisėtai, vadovaujantis Žemės suteikimo tvarka, ji neturi pirmumo teisės naudotis šiais žemės sklypais. Kadangi šiais žemės sklypais 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties pagrindu naudojosi ieškovas, tai teisė jais naudotis ir 2011 metais suteiktina ieškovui, o atsakovo 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 10VĮ-(14.10.2)-483 nurodytoje dalyje pripažintinas negaliojančiu ir keistinas.

303.5. Dėl ieškovo teisės laikinai naudotis žemės sklypais

31Ieškovas 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutartimi išsinuomojo laisvus (trečiųjų asmenų nenuomotus) valstybinės žemės plotus. Manytina, kad jis 2010 metais valstybine žeme naudojosi teisėtai (nuomos sutarties pagrindu). Ieškovui nėra žinoma kitų rašytiniais įrodymais pagrįstų aplinkybių, kad šiuos žemės sklypus teisėtai naudojo (tiek de jure, tiek de facto) kiti asmenys. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, neperduodamas ieškovui laikinai naudotis 2010 metais nuomotų žemės sklypų ir nepateikdamas šių savo veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą patvirtinančių įrodymų, pažeidžia ieškovo teisę ir 2011 metais naudoti valstybinės žemės sklypus bei visaverčiai užsiimti žemės ūkio veikla (Žemės suteikimo tvarkos 3.1 punktas), todėl atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 9 d. įsakymo „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669 1 punktas keistinas.

324. Dėl Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto vykdymo

33Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-905 buvo patvirtinti Prienų rajono Jiestrakio kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondo plotai ir paskelbtas Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto pildymas. Vykdant žemėtvarkos projekto pildymą, atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 10VI-(14.10.2)-1027 patvirtintas Fizinių asmenų (subjektų), kurie pageidauja pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kuriems suteikiama valstybės parama įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę ir kurie ne mažiau kaip metus naudoja šią žemę (išskyrus 7 eilėje nurodytus asmenis), sąrašas (toliau – ir XII eilė sąrašas). Šį sąrašą sudaro: 1) P. Z., galintis pirkti 3,74 ha žemės; 2) A. K., galinti pirkti 19,89 ha žemės; 3) R. S., galintis pirkti 56,03 ha žemės; 4) D. S., galinti pirkti 74,30 ha žemės. XII eilės sąrašas sudarytas neteisingai. Teigtina, kad į šią eilę įtrauktini tik tie asmenys, kurie naudoja ketinamą įsigyti žemę ir tai daro ne mažiau kaip metus. P. Z., A. K. ir D. S. į XII eilės sąrašą įtraukti nepagrįstai. Iš XII eilės sąrašo matyti, kad nurodytų atsakovų naudojami ir galimi įsigyti žemės plotai visiškai sutampa su žemės plotais, kuriuos laikinai naudoti 2011 metais jiems yra suteikęs atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius. Nurodyti atsakovai į XII eilės sąrašą buvo įtraukti vadovaujantis 2011 metais pradėtais naudoti plotais, o tai prieštarauja nustatytai tvarkai, nes į XII eilės sąrašą įtraukti atsakovai XII eilės sąraše nurodytų plotų nenaudoja nustatytą ne mažesnį kaip vienerių metų laikotarpį. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius, įtraukdamas asmenis į XII eilės sąrašą, privalėjo vadovautis ne 2011 metų, o 2010 metų duomenimis. XII eilės sąrašas turėtų būti keičiamas iš jo išbraukiant atsakovus: P. Z., nes 2010 metais 5 ha ploto žemės sklypą jis valdė niekinės sutarties pagrindu, D. S., nes ji nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 2010 metais teisėtai valdė ir naudojosi žemės sklypais, kurių bendras plotas 74,30 ha.

34II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

35Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 26 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

36Dėl 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 ir 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutarties Nr. 9.9 pripažinimo niekine ir negaliojančia

37Teismas nurodė, kad byloje neginčijama, kad Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovu ankščiausiai, t. y. 2010 m. balandžio 7 d., sudarė žemės nuomos sutartį, vėliau, t. y. 2010 m. balandžio 20 d. ir 2010 m. gegužės 26 d., atitinkamai sudarė žemės nuomos sutartis su atsakovais A. K. ir P. Z.. Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties pagrindu ieškovui išnuomojo valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha) ir Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha). Vėliau 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties pagrindu Kauno apskrities viršininko administracija atsakovei A. K. pakartotinai išnuomojo žemės sklypo Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha) 8,00 ha dalį ir žemės sklypo Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha) 2,5 ha dalį. Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutarties pagrindu P. Z. trečią kartą išnuomojo dalį ieškovui ir pakartotinai atsakovei A. K. jau išnuomoto žemės sklypo Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha) 5 ha dalį. Teismas, įvertinęs CK 1.75 straipsnio nuostatas, padarė išvadą, kad teises įgijo pirmasis sandorį sudaręs asmuo – ieškovas. Teismas sprendė, kad 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 dalis, kuria atsakovei A. K. išnuomota žemės sklypo Nr. 83 (8,20 ha ploto) dalis ir žemės sklypo Nr. 66 (2,5 ha ploto) dalis, bei 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutartis Nr. 9.9 yra niekinės ir negalioja nuo šių sutarčių sudarymo dienos, nes šios sutartys neatitinka teisinio sutarties dalyko įmanomumo reikalavimų; nurodė, kad Kauno apskrities viršininko administracija negalėjo prisiimti nuomotojo prievolių ir perduoti atsakovams A. K. ir P. Z. laikinai valdyti ir naudotis pirmiau nurodytais žemės sklypais, nes nuo 2010 m. balandžio 7 d. šių žemės sklypų valdymo ir naudojimosi teisės jau buvo perduotos ieškovui (CK 1.81 straipsnio 1 dalis).

38Dėl pirmumo teisės naudoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais ir įsakymo pakeitimo

39Teismas pažymėjo, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius 2010 m. spalio 21 d. raštu ieškovui pranešė, kad, gavus įgaliojimus ir pasitvirtinus laisvos valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis tvarką, sudarys trumpalaikės nuomos sutartį, tačiau nuomos sutartis su ieškovu pratęsta nebuvo. Atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu buvo patvirtinta Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis tvarka. Teismas, įvertinęs Žemės suteikimo tvarkos 3.1 punktą, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties pagrindu 2010 metais naudojosi valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais, kurių bendras plotas 152,63 ha, padarė išvadą, kad būtent jis įgijo pirmumo teisę naudoti šį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotą ir 2011 metais. Teismas nurodė, kad atsakovas be pagrindo nepripažino ieškovo pirmumo teisės naudotis 152,63 ha žemės plotu ir 2011 metais, nes byloje neginčijama, jog ieškovas 2010 metais už jam išnuomotus žemės sklypus mokėjo mokesčius ir laikėsi kitų nuomos sutartyje nustatytų sąlygų. Ieškovo ir atsakovo sudaryta žemės nuomos sutartis nutraukta ar panaikinta nebuvo, todėl ja vadovautis ir jos laikytis turėjo abi šalys. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. birželio 9 d. įsakymu atsakovas suteikė teisę ieškovui laikinai naudoti tik dalį 2010 metais nuomotų žemės sklypų, vadovaudamasis Žemės suteikimo tvarkos 3.1 punktu, pripažino ieškovui pirmumo teisę naudotis ieškinyje nurodytais valstybinės žemės ūko paskirties žemės sklypais. Dėl šių priežasčių teismas tenkino ir kitą ieškovo reikalavimą – pakeitė atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 9 d. įsakymo „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669 1 punktą ir jį išdėstė taip: „Suteikiu R. S. laikinai naudotis nuo šio įsakymo pasirašymo dienos iki 2011 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos 152,63 ha žemės sklypus, esančius ( - ) (pagrindinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės sklypų rinkos vertė 341 238 Lt)“.

40Dėl įsakymų, suteikiančių teisę laikinai naudotis žemės sklypais, pripažinimo negaliojančiais

41Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo reikalavimas pakeisti atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 9 d. įsakymą buvo patenkintas, taip pat tenkino kitus ieškovo reikalavimus dėl atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymų pripažinimo negaliojančiais, kaip tiesiogiai susijusius su šio įsakymo pakeitimu. Teismas, patenkinęs šiuos reikalavimus, pripažino negaliojančiais: 1) Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2)-389; 2) Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2)-393; 3) Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-510 dalį, kuria atsakovei A. K. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis: 2,5 ha žemės sklypo Nr. 66 dalimi (bendras plotas 4,33 ha), 3,00 ha žemės sklypo Nr. 67 dalimi (bendras plotas 9,74 ha) bei 8 ha žemės sklypo Nr. 83 dalimi (bendras plotas 10,74 ha); 4) Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-483 dalį, kuria atsakovei D. S. suteikta teisė iki 2011 m. gruodžio 31 d. laikinai naudotis: 6,10 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 16; 2,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 48-2; l,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 52; 5,70 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 60; 4,15 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 73; 2,00 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 74; 4,90 ha žemės sklypo Nr. 75 dalimi (bendras plotas 20,00 ha); 3,10 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 294-1; 6,30 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 294-2; 29,50 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 296; 5,90 ha bendro ploto žemės sklypu Nr. 380.

42Dėl Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto vykdymo

43Teismas, įvertinęs byloje surinktą medžiagą, padarė išvadą, kad atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 10VI-(14.10.2)-1027 patvirtinto Fizinių asmenų (subjektų), kurie pageidauja pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kuriems suteikiama valstybės parama įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę ir kurie ne mažiau kaip metus naudoja šią žemę (išskyrus 7 eilėje nurodytus asmenis), sąrašo XII eilė sudaryta neteisingai. Teismas nurodė, kad iš XII eilės sąrašo, matyti, jog atsakovų P. Z., A. K. bei D. S. naudojami ir galimi įsigyti žemės plotai visiškai sutampa su žemės plotais, kuriuos jiems laikinai naudoti 2011 metais buvo suteikęs atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sprendimu pripažįsta negaliojančiais atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymus dėl teisės nurodytiems atsakovams laikinai naudotis žemės sklypais 2011 metais, padarė išvadą, kad atsakovas, įtraukdamas asmenis į XII eilės sąrašą, privalėjo vadovautis ne 2011 metų, o 2010 metų duomenimis. Teismas, atsižvelgdamas į ginčo žemės naudojimo 2010 metais duomenis, sprendė, kad XII eilės sąrašas turėtų būti keičiamas iš jo išbraukiant atsakovus: P. Z., nes jis 2010 metais 5 ha ploto žemės sklypą valdė niekinės sutarties pagrindu; D. S., nes atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji 2010 metais teisėtai valdė ir naudojosi žemės sklypais, kurių bendras plotas 74,30 ha. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad A. K. teismui pateikė 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutartį Nr. 9.8, kuri ginčijama tik iš dalies, t. y. atsakovė įrodė, kad 2010 metais teisėtai nuomojo žemės sklypus, kurių bendras plotas 7,1 ha, paliko XII eilės sąraše A. K., tačiau pakeitė jos išperkamos valstybinės žemės plotą.

44Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.

45Dėl 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 ir 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutarties Nr. 9.9 sudarymo aplinkybių ir šių sutarčių teisėtumo

46Teismas, vertindamas sudarytų nuomos sutarčių teisėtumo klausimą, laikė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ginčo atveju, t. y. kai nė viena šalių neįregistravo sandorio, laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo. Teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė ir išaiškino CK 1.75 straipsnio nuostatas bei pagrįstai tenkino ieškovo ieškinį CK 1.81 straipsnio 1 dalies pagrindu. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos (ginčo sandorių sudarymo metu Kauno apskrities viršininko administracijos) veiksmus po 2010 m. balandžio 7 d. ginčo žemės sklypų nuomos sutarties Nr. 9.6 sudarymo su ieškovu teismas vertino kaip siekimą naujais žemės nuomos sandoriais, sudarytais su atsakovais, apeiti imperatyviųjų įstatymo normų reikalavimus. Teismas sprendė, kad vien atsakovų argumentai dėl jų pateiktų Nacionalinei mokėjimo agentūrai išmokų už žemės ūkio naudmenis ir pasėlius, patys savaime niekinių ginčo sandorių nedaro galiojančių. Priešingu atveju būtų pažeidžiamas pamatinis teisėtumo principas, apibrėžiantis civilinių teisių gynybos pagrindus, nes ex iniura ius non antur (iš neteisės teisė nekyla), todėl teismas nepagrįstu pripažino ir apeliacinių skundų argumentą, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros pateikti šalių deklaravimo duomenys paneigia ieškovo reikalavimų teisėtumą. Šią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad tuomet Kauno apskrities viršininko administracija negalėjo prisiimti nuomotojo prievolių ir jas 2010 m. balandžio 20 d., 2010 m. gegužės 26 d. nuomos sutartimis Nr. 9.8 ir Nr. 9.9 perduoti atsakovams A. K. ir P. Z. laikinai valdyti ir naudotis žemės sklypais Nr. 83 ir Nr. 66, nes nuo 2010 m. balandžio 7 d. šių žemės sklypų valdymo teisės jau buvo perduotos ieškovui.

47Dėl pirmumo teisės naudoti valstybinės žemės ūkio paskirties sklypus ir įsakymo pakeitimo

48Teismas, įvertinęs Žemės įstatymo 9 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 patvirtintų Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių 12 punkto, CK 6.566 straipsnio, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 10V-(14.10.2)-351 patvirtintos Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis tvarkos 3.1 punkto nuostatas, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai konstatavo ieškovo pirmumo teisės įgijimą naudojant ieškovui išnuomotos žemės ūkio paskirties ginčo plotus iš bendro 152,63 ha sklypų plotų. Vien ta aplinkybė, kad apeliantai ginčo žemės sklypų dalis deklaravo kaip valdomas teisėtai, teismo vertinimu, nepaneigia CK 4.37 straipsnio 1 dalyje įstatymo leidėjo suformuluoto imperatyviojo reikalavimo dėl teisėto valdymo. Teismas, įvertinęs tai, kad apeliantai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jie ieškovo atžvilgiu turėjo įstatyme numatytą pirmenybės teisę naudotis ginčo žemės sklypais, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pakeitė atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 9 d. įsakymo „Dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis“ Nr.10VĮ-(14.10.2)-669 1 punktą (CPK 178 straipsnis).

49Dėl įsakymų, suteikiančių teisę laikinai naudotis žemės sklypais, teisėtumo

50Teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei ginčijamus įsakymus, padarė išvadą, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba nepagrįstai nesuteikė ieškovui teisės naudotis visais jo 2010 metais nuomotais žemės sklypais, nes be teisinio pagrindo suteikė teisę naudotis nurodytais žemės sklypais atsakovams P. Z., D. V., A. K. ir D. S.. Šią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą, kad nurodytais žemės sklypais jie naudojosi teisėtų sandorių pagrindu. Teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, neperduodamas laikinai naudotis 2010 metais nuomotų žemės sklypų ir nepateikdamas šių veiksmų teisėtumą patvirtinančių įrodymų, pažeidė ieškovo teisę 2011 metais naudoti valstybinės žemės sklypus ir visaverčiai užsiimti žemės ūkio veikla, todėl pagrįstai pakeitė Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669 1 punktą.

51Dėl teisės laikinai naudotis ginčo žemės sklypais

52Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad D. V., A. K. ir D. S. jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jos suteiktais laikinai naudotis žemės sklypais 2010 metais naudojosi teisėtai nepateikė, bei į tai, kad pateikta Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. pažyma Nr. 958 D. V. pirmenybės teisių į nurodytų valstybinės žemės sklypų nuomą nesuteikia, o A. K. ir D. S. suteiktais laikinai naudotis žemės sklypais nuo 2010 m. balandžio 7 d. numos sutarties pagrindu naudojosi ieškovas, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2)-393, 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-510 ir 2011 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(104.10.2)-483 dalis, pareikšto ieškinio reikalavimu.

53Teismas pažymėjo, kad atsakovų argumentai dėl to, kad jie laikotarpiu nuo 2006 iki 2009 metų naudojosi ginčo žemės sklypais, tačiau nemokėjo už juos žemės nuomos mokesčio, nors juos ir oficialiai deklaravo, gaudami už tai įstatymų numatytas išmokas, ginčo atveju yra teisiškai nereikšmingi, nes šalių pateikti įrodymai nepaneigia ieškovo reikalavimų pagrįstumo, o ankstesni atsakovų santykiai geriausiu atveju vertintini kaip panaudos sutarties požymius turinčios aplinkybės.

54Dėl Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto vykdymo

55Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas Nacionalinės žemės tarnyba Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-1027 „Dėl piliečių, kuriems žemė grąžinama natūra, žemė, miškas ir vandens telkiniai parduodami nuosavybėn patvirtinimo“ pažeidė ieškovo teises ir nepagrįstai, tvirtindamas fizinių asmenų (subjektų), kurie pageidauja pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus sąrašą, be teisinio pagrindo ignoravo ieškovo teises, neatsižvelgdamas į tai, jog ieškovas turėjo pirmenybės teisę prieš atsakovus. Teismas taip pat padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, tenkindamas šią ieškinio dalį, pakeitė ne tik sąrašo 1 ir 4 punktus, bet ir ištaisė sąrašo antrojoje grafoje „Plotas (ha) skaičių „19,89“ į skaičių „7,1“ trečio punkto grafoje „Plotas (ha) skaičių „56,03“ į skaičių „152,63“.

56Dėl proceso teisės pažeidimų ir ieškinio senaties termino taikymo

57Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2011 m. liepos 18 d., o pagrindinis atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba po 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutarties Nr. 9.6 sudarymo, ieškovo neinformavo ne tik apie su apeliantais sudarytas ginčo žemės sklypų nuomos sutartis, bet ir tinkamai bei laiku neinformavo apie Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. įsakymus Nr. 10VĮ-(14.10.2)-383, Nr.10VĮ-(14.10.2)-389, Nr.10VĮ-(14.10.2)-483, Nr. 2011-06-09, Nr.10VĮ-(14.10.2)-510 bei Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog ginčo atveju ieškovas kreipėsi į teismą, praleidęs ABTĮ 30 straipsnyje nustatytus terminus. Teismas pažymėjo, kad atsakovai neprašė taikyti ieškinio senaties termino ginčo teisinių santykių išsprendimui bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis).

58Teismas pripažino nepagrįstu A. K. argumentą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą jos sutuoktiniui J. K. nedalyvaujant, pažeidė CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų reikalavimus ir skundžiamu sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisų ir pareigų.

59Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nors ieškovo ginčijami administraciniai aktai yra priimti viešojo administravimo subjekto, bet jie pagal savo esmę yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais žemės nuomos srityje, padarė išvadą, kad šalių ginčas yra išspręstas nepažeidžiant rūšinio teismingumo taisyklių.

60III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai

61Kasaciniu skundu atsakovė A. K. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį bei pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodomi šie argumentai:

621. Dėl Žemės reformos įstatymo, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatų pažeidimo. Atsakovė 2010 ir 2011 metais išsinuomotus ir pageidaujamus pirkti žemės sklypus, nurodytus Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakyme Nr. 10VI-C 14.10.2)-1027, naudojo nuo 2006 metų. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: 2006 m. gegužės 23 d. prašymas išnuomoti žemės sklypus; 2006 – 2012 metų paraiškos, teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramos; Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimai apie mokėtinas sumas; žemės sklypų planai. Būtent šių dokumentų pagrindu galima spręsti, kas naudojo žemės plotą, deklaravo pasėlius šiame plote valstybės institucijai, kam valstybė, įsitikinusi deklaravimo teisingumu, mokėjo už dirbamą žemę pinigines išmokas bei suteikė teisę ja naudotis. Žemės sklypą Nr. 67 (3,00 ha ploto), kuriuo atsakovė naudojosi nuo 2010 metų, iki 2010 metų naudojo ne ieškovas, o A. D., kuris mirė 2009 m. Be to, šis žemės sklypas ribojasi su atsakovės nuomojamu privačios žemės sklypu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovė, vadovaujantis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 2 straipsniu, 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Žemės reformos įstatymo 8 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 12 ir 13 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2)-351 patvirtintos Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis tvarkos 3.1 punktu, įgijo teisę nuomotis ir vėliau įsigyti ginčo žemės sklypus. Ieškovas, deklaruodamas savo pirmumo teisę nuomotis ir įsigyti ginčo žemės sklypus, priešingai nei atsakovė, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis naudojo ginčo žemės sklypus ir turėjo pirmumo teisę juos įsigyti. Pažymėtina, kad rašytinės žemės nuomos sutartys buvo pradėtos sudarinėti tik nuo 2010 metų, todėl rašytinių žemės nuomos sutarčių atsakovė negalėjo pateikti teismui, nes tokios iš viso neegzistavo. Tokių sutarčių egzistavimo negalėjo patvirtinti ir ieškovas. Dėl to apeliacinės instancijos teismo argumentai, kad pateiktos paraiškos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros priimti sprendimai dėl išmokų mokėjimo nelaikytini įrodymais, patvirtinančiais teisėtą ginčo sklypų valdymą 2009 ir vėlesniais metais, bei kad atsakovai nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad valstybė jiems 2010 ar 2009 metais teisėtai būtų perdavusi teisę valdyti ir naudotis ginčo sklypais, yra nepagrįsti.

632. Dėl netinkamo ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 37 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašė panaikinti administracinius aktus, ieškinio padavimo terminui turi būti taikomos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatos. Ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2011 m. liepos 18 d., t. y. praleidęs vieno mėnesio terminą 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarčiai Nr. 9.8 ir 2011 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymui Nr. 10VĮ-(l4.10.2)-510 apskųsti. Aplinkybė, kad su atsakove 2010 metais buvo sudaryta ginčo žemės sklypų nuomos sutartis, ieškovui tapo žinoma tuo metu, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra nustatė dvigubo deklaravimo faktą ir skyrė ieškovui sankcijas, t. y. dar 2010 metais. Pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, privalėjo atsisakyti priimti ieškovo ieškinį.

64Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog civilinėje byloje kartu su civilinio teisinio pobūdžio reikalavimais yra sprendžiamas ir individualaus administracinio akto teisėtumo klausimas, savaime nereiškia, kad visiems reikalavimams turi būti taikomi CK reglamentuoti ieškinio senaties terminai. Tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-533/2009; 2010 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas v. Lietuvos Respublikos valstybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-417/2010).

653. Dėl civilinių santykių stabilumo, teisinio saugumo, teisėtų interesų, teisėtų lūkesčių, dispozityvumo ir rungimosi principų pažeidimo. Kauno apskrities viršininko 2010 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos 2010 metams“ Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento rajonų žemėtvarkos skyrių vedėjams buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikes nuomos sutartis. Šio įsakymo 3 punkte buvo nustatyta, kad pirmumo teisę sudaryti valstybinės žemės ūkio paskirties trumpalaikes nuomos sutartis turi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie 2008 – 2009 metais naudojo tą patį žemės sklypą. Kadangi ieškovas ginčo sklypuose ūkinės veiklos 2008 – 2009 metais nevykdė, Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius nepagrįstai 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutartimi Nr. 9.6 išnuomojo ieškovui atsakovų jau keletą metų naudojamus sklypus. Byloje duomenų, kad ieškovas iki nuomos sutarties sudarymo ir ją sudarius naudojosi ginčo sklypais, nėra.

66Sudarant trumpalaikes žemės nuomos sutartis buvusios apskričių viršininkų administracijos taikė skirtingą praktiką priimant sprendimus dėl suteikimo laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės plotais (buvo išduodami leidimai, sudaromos trumpalaikės valstybinės žemės nuomos sutartys, kiti dokumentai, suteikiantys teisę laikinai naudotis žemės ūkio paskirties žemę). Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, siekdamas suvienodinti teritorinių žemėtvarkos skyrių praktiką, taikomą suteikiant laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės plotus, 2011 m. balandžio 1 d. parengė Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės laikinai naudotis suteikimo rekomendacijas, kurių pagrindu Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 n. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 10VĮ-( 14.10.2)-351 patvirtino Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis tvarką. Tokiu būdu Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis šiuo įsakymu patvirtintos Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės laikinai naudotis suteikimo tvarkos nuostatomis, pagrįstai atsisakė 2011 metais ieškovui išnuomoti visus žemės sklypus, nurodytus 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutartyje Nr. 9.6.

67Ginčo ir kitais žemės sklypais, nurodytais nuomos sutartyje, atsakovė neatlygintinai naudojosi nuo 2006 metų. Prašymą išsinuomoti ir pirkti nurodytus valstybinės žemės sklypus įstatymų nustatyta tvarka Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriui ji pateikė dar 2006 m. gegužės 23 d. Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyrius laisvame valstybinės žemės fonde, negalėdamas išduoti valdymo teisę patvirtinančio dokumento, siekdamas, kad laukai nebūtų apleisti, leido atsakovei neatlygintinai naudotis ginčo žemės sklypais iki bus sudaryta nuomos sutartis. Ji 2006 metais įsteigė ūkininko ūkį, vykdė veiklą, kasmet teikė deklaracijas bei paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti. Dėl nurodytų sklypų niekas pretenzijų nereiškė. Atsakovei žemės sklypais naudojantis 2008 – 2009 metais, ji įgijo teisėtus lūkesčius turėti pirmumo teisę sudaryti valstybinės žemės ūkio paskirties trumpalaikes nuomos sutartis bei įsigyti šiuos žemės sklypus nuosavybėn.

684. Dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų – CPK 266 straipsnio pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ginčijo 2010 m. gegužės 26 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartį Nr. 9.9, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2)-510 bei 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 10VJ-(14.10.2)-905, kuriais apeliantei ir jos sutuoktiniui J. K., kaip ūkininko ūkio bendraturčiui, buvo suteikta teisė nuomotis bei įsigyti 2010 ir 2011 metais nuomotus ir naudotus žemės sklypus, J. K. turėjo būti įtrauktas į bylą. Panaikinus skundžiamus administracinius aktus buvo tiesiogiai nuspręsta dėl J. K. teisių ir pareigų, nes yra panaikinta jo teisė įsigyti 2010 ir 2011 metais nuomotus ir anksčiau naudotus žemės sklypus, t. y. panaikinta įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-1027 dalis, dėl to J. K., kaip ūkininkas, praranda teisę įsigyti 13 ha žemės plotą.

695. Dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų – CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto pažeidimo. Žemės naudojimosi bei įsigijimo tvarka vykdoma ne pagal CK normas, o pagal specialiuosiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose (Žemės reformos įstatyme, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinajame įstatyme ir kituose žemės suteikimo tvarką nustatančiuose poįstatyminiuose aktuose) nustatytas taisykles. Valstybinės žemės suteikimas naudotis, jos įsigijimas ir ieškinyje nurodytų viešojo administravimo subjektų priimtų aktų teisėtumo patikrinimas yra viešojo administravimo sritis (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Šiame procese kylančius ginčus nagrinėja ne bendrosios kompetencijos, o administracinis teismas (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Teismai, pripažinę, kad byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme, pažeidė įstatymų reikalavimus dėl rūšinio teismingumo (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. L. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-245/2007).

706. Dėl įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo. Netinkamas įrodymų vertinimas nagrinėjamu atveju pasireiškė tuo, kad teismai vertino tik ieškovo argumentus, tačiau visiškai nevertino atsakovų parodymų, pateiktų į bylą rašytinių įrodymų bei visų įrodymų visumos, dėl ko buvo sudarytos privilegijuotos sąlygos ieškovui bei pažeistos CPK 183, 185, 263, 265 straipsnių nuostatos.

71Atsakovės naudojimąsi ginčo žemės sklypais patvirtina byloje esantys: 2006 m. gegužės 23 d. prašymas išnuomoti žemės sklypus; 2006 – 2012 metų paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramos; Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimai apie mokėtinas sumas.

72Nors ieškovas ginčo sklypais nei anksčiau, nei 2010 metais nesinaudojo, jų neprižiūrėjo, atsakovei pretenzijų nereiškė, tačiau šiuos sklypus 2010 metais jis bandė deklaruoti kaip savo naudojamus ir teikti paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti. Nacionalinei mokėjimo agentūrai nustačius dvigubo deklaravimo faktą paaiškėjo, kad ieškovas 2010 metais deklaravo ir teikė paraiškas išmokoms gauti didesnius plotus, nei faktiškai naudojosi, įskaitant ir žemės sklypus, kuriais teisėtai naudojosi atsakovai. Už plotų, kuriuose ieškovas neužsiėmė žemės ūkio veikla, tyčinį deklaravimą ir kitus pažeidimus jam buvo taikyta ilgalaikė sankcija. Šių aplinkybių teismai nevertino ir dėl jų nepasisakė.

73Šių visų įrodymų analizė vienareikšmiškai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė nuo 2006 metų naudojo žemės sklypus ir būtent jai, o ne ieškovui turėjo būti suteikta pirmumo teisė sudaryti valstybinės žemės ūkio paskirties trumpalaikes nuomos sutartis bei įsigyti šiuos žemės sklypus.

74Atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir D. S. prisidėjo prie atsakovės A. K. kasacinio skundo.

75Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas R. S. prašo apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o kasacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodomi šie argumentai:

761. Teismai pagrįstai 2010 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 9.8 pripažino negaliojančia. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai kritiškai įvertino kasatorės argumentus bei naujai pateiktus įrodymus (CPK 314 straipsnis). Be to, kasatorės pozicija dėl ginčo žemės sklypų naudojimo aplinkybių nuo 2006 metų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose buvo nenuosekli. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme visi atsakovai, įskaitant kasatorę ir Nacionalinę žemės tarnybą, tvirtino, kad 2008, 2009 ir ankstesnių metų valstybinės žemės sklypų nuomos sutartys buvo sudarytos, tačiau dėl nežinomų priežasčių nebuvo išsaugotos, t. y. dingo. Apeliaciniame ir kasaciniame skunduose kasatorė jau teigia, kad esą ji ginčo valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nebuvo sudariusi, o šiais valstybinės žemės sklypais naudojosi neatlygintinai, nes Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyriaus darbuotojai žodžiu leido jai naudotis valstybine žeme. Šalies paaiškinimų nenuoseklumas teismų praktikoje pripažįstamas veiksniu, lemiančiu tokių paaiškinimų nepatikimumą. Kasatorė, teigdama, kad žemės sklypais nuo 2006 metų naudojosi neatlygintinai, jokių rašytinių panaudos sutarčių teismui taip pat nepateikė (Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis, Žemės įstatymo 30 straipsnio 1 dalis, CK 6.487 straipsnio 1 dalis, 6.547 straipsnio 1 dalis, 6.629 straipsnio 2 dalis).

772. Teismai pagrįstai pripažino ieškovui pirmumo teisę naudotis valstybinės žemės sklypais, inter alia Nr. 66 ir Nr. 83. Kasatorė nepateikė patikimų ir leistinumo kriterijų atitinkančių įrodymų, kurie pagrįstų jos deklaruojamą aplinkybę apie ankstesnį nei ieškovas naudojimąsi ginčo valstybinės žemės sklypais.

783. Pirmosios instancijos teismui pripažinus negaliojančia 2010 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės sklypų nuomos sutarties Nr. 9.8 dalį, kuria išnuomota žemės sklypo Nr. 83 (bendras plotas 10,74 ha) 8,00 ha dalis ir žemės sklypo Nr. 66 (bendras plotas 4,33 ha) 2,5 ha ploto dalis, o kasatorei neįrodžius, kad ji daugiau kaip vienerius metus teisėtai naudojosi 19,89 ha ploto valstybinės žemės sklypais, teisėtai kasatorės nuomotos žemės plotas, nurodytas 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakyme Nr. 10VĮ-(14.10.2)-1027, sumažintas iki 7,1 ha (17,6 ha - 8,00 ha -2,5 ha).

794. Nė vienas atsakovų bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu neprašė taikyti ieškinio senatį, todėl teismas neturėjo pagrindo savo iniciatyva jos taikyti, net ir tuo atveju, jeigu ieškinio senaties terminas būtų praleistas (CK 1.126 straipsnis, CPK 312 straipsnis). Be to, ieškiniu buvo pareikšti reikalavimai, kylantys iš žemės nuomos civilinių teisinių santykių, o reikalavimai panaikinti administracinius aktus yra papildomi (išvestiniai iš reikalavimo pripažinti pirmumo teisę nuomoti ginčo sklypus), todėl jiems taikytini bendrieji senaties terminai.

805. Teismai nenukrypo nei nuo įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų, nei nuo kasacinio teismo formuojamos teismų praktikos. Procesiniai sprendimai išsamiai motyvuoti, juose analizuojami ir vertinami tiek ieškovo argumentai, tiek atsakovų atsikirtimai į ieškinį.

816. Neegzistuoja absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, nes nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad buvo nuspręsta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – kasatorės sutuoktinio J. K. – teisių ir pareigų.

827. Nagrinėjamu atveju rūšinio teismingumo taisyklės nebuvo pažeistos. Byloje buvo reiškiami keli reikalavimai – pripažinti žemės nuomos sutartis negaliojančiomis, panaikinti administracinius aktus ir kt. Žemės nuomą, inter alia valstybinės žemės nuomą, reglamentuoja civilinės teisės normos (CK šeštoji knyga, XXIX skyrius). Taigi šiuo atveju ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais. Tai, kad byloje buvo prašoma pripažinti negaliojančiais ir individualius administracinius aktus, nekeičia bylos rūšinio teismingumo (CPK 26 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. Marijampolės apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; 2002 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-7-658/2002; Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartis dėl civilinės bylos Vidaus vandens kelių direkcija v. UAB „Šturmų žuvininkystės įmonė“; 2006 m. spalio 17 d. nutartis dėl civilinės bylos Kauno miesto savivaldybės administracija v. VĮ Registrų centro Kauno filialas ir kt.; kt.).

83Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į kasacinį skundą nepateikė.

84Teisėjų kolegija

konstatuoja:

85IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

86Dėl ginčo teismingumo

87Kasatorė kasaciniame skunde teigia, kad šalių ginčas buvo išspręstas pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, o tai sudaro absoliutų skundžiamų procesinių sprendimų negaliojimo pagrindą, nes ieškovo ieškinys yra teismingas ne bendrosios kompetencijos, o administraciniam teismui.

88Teisėjų kolegija pažymi, kad rūšinis teismingumas (competentia ratione materiae) reiškia, pirma, koks – bendrosios kompetencijos ar specializuotas – teismas turi nagrinėti bylą, t. y. nustatoma teismo rūšis; antra, tam tikros kategorijos bylų priskyrimą konkrečiai teismų sistemos grandžiai, t. y. kuris teismas nagrinės bylą kaip pirmosios instancijos teismas. Taigi pagal rūšinį teismingumą atribojama bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencija bei apylinkių ir apygardų teismų, kaip pirmosios instancijos teismų, kompetencija (CPK 25 straipsnis). Proceso teisės normų, nustatančių rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisykles, pažeidimas, kaip teisingai nurodoma kasaciniame skunde, yra vienas absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

89Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (CPK 36 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad kai ieškiniu prašomas priimti ar jau priimtas ir ginčijamas valstybės ar savivaldybės aktas yra tik vienas iš kelių juridinių faktų, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar baigiasi civilinis teisinis santykis, ginčą turi spręsti kartu su civiliniu ginču ne administracinis, o bendrosios kompetencijos teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Č. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-194/2009; 2010 m. sausio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. M. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-48/2010; 2010 m. birželio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. D. v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-277/2010; kt.). Ši nuostata leidžia visą ginčą išspręsti bendrosios kompetencijos teisme, dirbtinai neskaidant ginčo į atskirus elementus ir nenagrinėjant atskirų elementų skirtingų sistemų teismuose.

90Šioje byloje nagrinėjami keli ieškinio reikalavimai: reikalavimas pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartis (jų dalis); pripažinti ieškovui pirmumo teisę naudotis valstybinės žemės ūkio paskirties ginčo žemės sklypais; pripažinti negaliojančiais (pakeisti) administracinius aktus (jų dalis).

91Klausimai dėl nuomos sutarčių, taip pat ir valstybinės žemės nuomos, teisėtumo yra privatinės teisės reguliavimo dalykas ir jie nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Reikalavimas panaikinti (pakeisti) administracinius aktus nagrinėjamu atveju yra neišskiriamas nuo reikalavimo pripažinti niekinėmis valstybinės žemės nuomos sutartis, nes ginčijami administraciniai aktai buvo priimti valstybės institucijoms nurodytų sutarčių pagrindu padarius išvadas dėl fizinių asmenų pirmumo teisės nuomotis žemės sklypus ir teisės vėliau juos išpirkti. Taigi valstybinės žemės nuomos sutarčių teisėtumas turi tiesioginę įtaką ieškovo ginčijamų administracinių aktų teisėtumui. Kadangi ginče vyrauja civiliniai teisiniai santykiai, tai teisėjų kolegija sprendžia, kad visi pareikšti reikalavimai nagrinėtini kartu bendrosios kompetencijos teisme (CPK 36 straipsnio 2 dalis).

92Nors kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, tačiau su šiuo kasacinio skundo argumentu nėra pagrindo sutikti; priešingai nei teigiama, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai atsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl administracinio ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijų.

93Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės skiriasi nuo kasatorės nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2007, kurioje buvo sprendžiamas ginčas dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, todėl joje pateikti išaiškinimai (ratio decidendi) neturi precedentinės galios (neaktualūs) nagrinėjamam šalių ginčui.

94Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje teismai nepažeidė rūšinio teismingumo taisyklių.

95Dėl ieškinio senaties termino

96Kasatorė kasaciniame skunde taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, privalėjo atsisakyti priimti ieškovo ieškinį, nes ieškovas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio administracinio akto apskundimo terminą.

97Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kaip teisingai nurodoma kasaciniame skunde, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apskrities viršininko administracija v. E. M., bylos Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Giora“ ir kt. v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-588/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-533/2009; 2010 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. T. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2010). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio administracinio akto apskundimo terminas yra ne ieškinio senaties, o procesinis teisės kreiptis į teismą terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-533/2009; 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. F. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-428/2011).

98Kaip pirmiau nurodyta, nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė civilinio ir administracinio pobūdžio reikalavimus – prašė pripažinti negaliojančiomis valstybinės žemės nuomos sutartis bei administracinius aktus. Dėl to, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, reikalavimui ginčyti nuomos sutartis turi būti taikomas CK 1.125 straipsnyje nustatytas dešimties metų bendrasis ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas šiuo atveju nepraleido. Reikalavimui panaikinti (pakeisti) administracinius aktus turėtų būti taikomas ABTĮ 33 straipsnyje įtvirtintas vieno mėnesio procesinis teisės kreiptis į teismą terminas.

99Teisėjų kolegija pažymi, kad nei kasatorė, nei kiti atsakovai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškinio senaties taikymo ir ieškovo procesinės teisės kreiptis į teismą termino klausimų nekėlė, todėl pirmosios instancijos teismas dėl jų nepasisakė. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad administracinio pobūdžio reikalavimams turėtų būti taikomas ABTĮ 33 straipsnyje įtvirtintas terminas, tačiau nustatęs, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba tinkamai ir laiku neinformavo ieškovo apie Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. balandžio 29 d. ir 2011 m. birželio 9 d. įsakymus Nr. 10VĮ-(14.10.2)-383, Nr.10VĮ-(14.10.2)-389, Nr.10VĮ-(14.10.2)-483, Nr.10VĮ-(14.10.2)-510 bei Nr. 10VĮ-(14.10.2)-669, padarė išvadą, jog ieškovas, į teismą su ieškiniu kreipęsis 2011 m. liepos 18 d., šio termino nepraleido. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo tinkamo sužinojimo apie priimtus administracinius aktus momento nustatymo klausimas yra fakto klausimas, kuris nenagrinėtinas kasaciniame teisme ir kasacinis teismas yra saistomas apeliacinės instancijos teismo nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

100Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmiau nurodyti kasacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

101Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos sutarčių

102Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo dienos 2010 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutarties Nr. 9.8 dalį ir 2010 m. gegužės 26 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartį Nr. 9.9, pripažinti jam pirmumo teisę naudotis valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais bei panaikinti administracinius aktus, kurių pagrindu atsakovams fiziniams asmenims buvo suteikta teisė laikinai naudotis valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais bei sudarytas sąrašas fizinių asmenų, kurie pageidauja pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Taigi šiuo atveju šalių ginčas iš esmės kilo dėl valstybinės žemės plotų suteikimo laikinai naudotis, kuriuos ieškovas ir atsakovai fiziniai asmenys pageidauja įsigyti pirmumo teise. Savo reikalavimus ieškovas grindė Kauno apskrities viršininko administracijos su juo 2010 m. balandžio 7 d. sudaryta valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartimi Nr. 9.6, todėl ieškovo teisinis interesas šioje byloje kildinamas iš jo, kaip valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomininko, teisių bei iš to atsirandančios jam galimybės įsigyti nuomojamus žemės sklypus pirmumo teise lengvatinėmis sąlygomis.

103Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad valstybės materialiojo turto – žemės – nuomos sutartims taikytinos bendrosios CK šeštosios knygos XXIX skyrių normos, tačiau jos taikytinos atsižvelgiant į specialų valstybinės žemės nuomos reglamentavimą. Ginčijamų nuomos sutarčių sudarymo metu galiojusioje Žemės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybine žeme gali būti disponuojama ją išnuomojant CK, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į valstybinės žemės (sklypo) socialinę paskirtį, kuri nulemia, be kita ko, ir viešojo intereso buvimą valstybinės žemės nuomos santykiuose, teisėjų kolegija konstatuoja, kad valstybinės žemės nuomos santykiams būdingas teisinis apibrėžtumas, ribojantis šių santykių šalių galimybę, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, tarpusavio susitarimu nusistatyti kitokias tarpusavio teises ir pareigas, negu tas, kurias įtvirtina atitinkamus santykius reglamentuojančios imperatyviosios įstatymų nuostatos. Valstybinė žemė gali būti išnuomojama tik griežtai vadovaujantis imperatyviųjų teisės normų nuostatomis ir valstybinės žemės nuomos klausimai turi būti sprendžiami vadovaujantis imperatyviųjų teisės aktų nuostatomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant pirmiau nurodytomis Žemės įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kauno regiono veislininkystė“ v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-231/2009).

104Teismai spręsdami šalių ginčą, įvertinę ginčijamas valstybinės žemės nuomos sutartis, padarė išvadą, kad jos neatitinka teisinio sutarties dalyko įmanomumo reikalavimų, nes Kauno apskrities viršininko administracija negalėjo prisiimti nuomotojo prievolių ir perduoti atsakovams A. K. ir P. Z. laikinai valdyti ir naudotis sutartyse nurodytais žemės sklypais, nes nuo 2010 m. balandžio 7 d. šių žemės sklypų valdymo ir naudojimosi teisės jau buvo perduotos ieškovui (CK 1.81 straipsnio 1 dalis).

105Tačiau teismai visiškai nevertino paties ieškovo su Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. balandžio 7 d. sudarytos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutarties Nr. 9.6 teisėtumo. Nors byloje ir nebuvo pareikštas priešinis reikalavimas nuginčyti nurodytą sutartį, tačiau tiek Nacionalinė žemės tarnyba, tiek kiti atsakovai nuo pareikšto ieškinio gynėsi taip pat ir tuo argumentu, kad ieškovas neturėjo teisės 2010 metais nuomotis ginčijamų žemės sklypų, o su juo sudaryta nuomos sutartis prieštaravo Kauno apskrities viršininko 2010 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos 2010 metams“ 3 punkto nuostatai, kad pirmumo teisę sudaryti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikes nuomos sutartis 2010 metais turi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie 2008 – 2009 metais nuomojo tą patį žemės sklypą, o jei tokių nėra – gretimų žemės sklypų savininkai, nuomininkai. Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą tokio pobūdžio bylose, teismai ex officio privalėjo įvertinti ne tik byloje ginčijamas valstybinės žemės nuomos sutartis, bet ir su ieškovu sudarytą nuomos sutartį Nr. 9.6, kuria jis būtent ir įrodinėjo savo kaip valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomininko teisių pažeidimą. Be to, iš byloje esančio likviduojamos Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyriaus 2010 m. birželio 7 d. rašto Nr. 22R-3999-(5.5) matyti, kad ieškovas buvo informuotas apie būtinumą pakeisti nuomos sutarties Nr. 9.6 sąlygas išbraukiant iš sutarties žemės sklypus, kuriuos naudojo kiti asmenys, tarp jų ir kasatorė. Taigi pati Kauno apskrities viršininko administracija ir jos teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba pripažino savo klaidą sudarant su ieškovu 2010 m. balandžio 7 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartį Nr. 9.6 bei aplinkybę, kad 2009, 2010 ir ankstesniais metais ginčo žemės sklypus naudojo ne ieškovas, o kiti asmenys. Tačiau šios aplinkybės teismų liko neįvertintos.

106Kaip pirmiau nurodyta, sudarant valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartį, turėjo būti laikomasi teisės aktais nustatytos valstybinės žemės nuomos tvarkos. Dėl to Kauno apskrities viršininko administracija, 2010 metais sudarydama su kiekvienu nuomininku valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutartis, privalėjo vadovautis šių sutarčių sudarymo metu galiojusiais teisės aktais, reglamentavusiais valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos teisinius santykius (inter alia Žemės įstatymo 9 straipsnis (akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. liepos 1 d.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų „Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių“ 6, 7, 11, 12, 13 punktai (akto redakcija, galiojusi nuo 2009 m. spalio 18 d. iki 2011 m. vasario 13 d.), taip pat pirmiau nurodytas Kauno apskrities viršininko 2010 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-68), t. y. sudarydama naują valstybinės žemės nuomos sutartį su nuomotoju, nagrinėjamu atveju tiek su ieškovu, tiek su atsakovais, valstybės institucija turėjo įvertinti kiekvieno nuomininko, taip pat ieškovo teisę išsinuomoti žemės sklypą. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai nenustatė ir nevertino, ar ieškovas turėjo teisę 2010 metais nuomotis ginčijamus žemės sklypus.

107Teisėjų kolegijos vertinimu, pripažindami ginčijamas nuomos sutartis (jų dalis) niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento, bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į nagrinėjamiems santykiams taikytiną specialų teisinį reglamentavimą, kurį lemia ir su viešuoju interesu susijęs šių santykių objektas – valstybinė žemė. Teismai neanalizavo teisės aktų reikalavimų, keliamų visoms trims valstybinės žemės ūkio paskirties žemės trumpalaikės nuomos sutartims ir jų pagrindu susiklostantiems (susiklosčiusiems) santykiams. Dėl to konstatuotinas materialiosios teisės normų netinkamas aiškinimas ir taikymas, turėjęs įtakos neteisingiems procesiniams sprendimams priimti (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

108Nenustačius 2010 m. balandžio 7 d. su ieškovu sudarytos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų trumpalaikės nuomos sutarties Nr. 9.6 teisėtumo, negalima spręsti kitų ieškinio reikalavimų pripažinti ieškovo pirmumo teisę 2011 metais nuomotis ginčijamus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei panaikinti (pakeisti) pirmiau nurodytus administracinius aktus pagrįstumo.

109Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, nenustatė ginčo išsprendimui reikšmingų faktinių bylos aplinkybių, neatskleidė bylos esmės ir šie pažeidimai negali būti pašalinti apeliacinės instancijos teisme. Teismų procesiniai sprendimai naikintini ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 360 straipsnis).

110Dėl bylinėjimosi išlaidų šioje byloje

111Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2013 m. spalio 4 d. pažymą kasacinis teismas turėjo 128 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Teisėjų kolegijai nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nėra galimybės išspręsti nurodytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo į valstybės biudžetą klausimą (CPK 96 straipsnis). Tai turėtų išspręsti pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo.

112Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio dalimi,

Nutarė

113Panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį ir Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 26 d. sprendimą bei perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

114Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas R. S. pareikštu ieškiniu prašė:... 4. l) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo dienos 2010 m. balandžio... 5. 2) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo dienos 2010 m. gegužės... 6. 3) pripažinti ieškovui pirmumo teisę naudotis valstybinės žemės ūkio... 7. 4) pakeisti 2011 m. birželio 9 d. atsakovo Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 8. 5) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. 6) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 10. 7) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 11. 8) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 12. 9) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 13. 10) priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 14. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Dėl 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 ir 2010 m. gegužės... 16. Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovu 2010 m. balandžio 7 d.... 17. 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 dalis, kuria atsakovei A. K.... 18. 2. Dėl pirmumo teisės naudoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės... 19. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 20. 3. Dėl įsakymų, suteikiančių teisę laikinai naudotis žemės sklypais,... 21. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2011 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.... 22. 3.1. Dėl atsakovui P. Z. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypu... 23. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 24. 3.2. Dėl atsakovei D. V. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypais... 25. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 26. 3.3. Dėl atsakovei A. K. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypais... 27. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 28. 3.4. Dėl atsakovei D. S. suteiktos teisės laikinai naudotis žemės sklypais... 29. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 30. 3.5. Dėl ieškovo teisės laikinai naudotis žemės sklypais... 31. Ieškovas 2010 m. balandžio 7 d. nuomos sutartimi išsinuomojo laisvus... 32. 4. Dėl Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto... 33. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos... 34. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 35. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 26 d. sprendimu ieškinį... 36. Dėl 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 ir 2010 m. gegužės 26... 37. Teismas nurodė, kad byloje neginčijama, kad Kauno apskrities viršininko... 38. Dėl pirmumo teisės naudoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės... 39. Teismas pažymėjo, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir... 40. Dėl įsakymų, suteikiančių teisę laikinai naudotis žemės sklypais,... 41. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo reikalavimas pakeisti atsakovo... 42. Dėl Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto... 43. Teismas, įvertinęs byloje surinktą medžiagą, padarė išvadą, kad... 44. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m.... 45. Dėl 2010 m. balandžio 20 d. nuomos sutarties Nr. 9.8 ir 2010 m. gegužės 26... 46. Teismas, vertindamas sudarytų nuomos sutarčių teisėtumo klausimą, laikė,... 47. Dėl pirmumo teisės naudoti valstybinės žemės ūkio paskirties sklypus ir... 48. Teismas, įvertinęs Žemės įstatymo 9 straipsnio 4 dalies, Lietuvos... 49. Dėl įsakymų, suteikiančių teisę laikinai naudotis žemės sklypais,... 50. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei ginčijamus įsakymus, padarė... 51. Dėl teisės laikinai naudotis ginčo žemės sklypais... 52. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad D. V., A. K. ir D. S. jokių įrodymų,... 53. Teismas pažymėjo, kad atsakovų argumentai dėl to, kad jie laikotarpiu nuo... 54. Dėl Jiestrakio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto... 55. Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad pirmosios... 56. Dėl proceso teisės pažeidimų ir ieškinio senaties termino taikymo... 57. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas su ieškiniu į teismą... 58. Teismas pripažino nepagrįstu A. K. argumentą, kad pirmosios instancijos... 59. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nors ieškovo ginčijami administraciniai... 60. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai... 61. Kasaciniu skundu atsakovė A. K. prašo panaikinti apeliacinės instancijos... 62. 1. Dėl Žemės reformos įstatymo, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo... 63. 2. Dėl netinkamo ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 37 straipsnio 2... 64. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog civilinėje byloje... 65. 3. Dėl civilinių santykių stabilumo, teisinio saugumo, teisėtų interesų,... 66. Sudarant trumpalaikes žemės nuomos sutartis buvusios apskričių viršininkų... 67. Ginčo ir kitais žemės sklypais, nurodytais nuomos sutartyje, atsakovė... 68. 4. Dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų – CPK 266 straipsnio... 69. 5. Dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų – CPK 329 straipsnio 2... 70. 6. Dėl įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo.... 71. Atsakovės naudojimąsi ginčo žemės sklypais patvirtina byloje esantys: 2006... 72. Nors ieškovas ginčo sklypais nei anksčiau, nei 2010 metais nesinaudojo, jų... 73. Šių visų įrodymų analizė vienareikšmiškai leidžia daryti išvadą, kad... 74. Atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir D. S.... 75. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas R. S. prašo apeliacinės... 76. 1. Teismai pagrįstai 2010 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos... 77. 2. Teismai pagrįstai pripažino ieškovui pirmumo teisę naudotis valstybinės... 78. 3. Pirmosios instancijos teismui pripažinus negaliojančia 2010 m. balandžio... 79. 4. Nė vienas atsakovų bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu... 80. 5. Teismai nenukrypo nei nuo įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 81. 6. Neegzistuoja absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, nes... 82. 7. Nagrinėjamu atveju rūšinio teismingumo taisyklės nebuvo pažeistos.... 83. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į kasacinį skundą nepateikė.... 84. Teisėjų kolegija... 85. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 86. Dėl ginčo teismingumo... 87. Kasatorė kasaciniame skunde teigia, kad šalių ginčas buvo išspręstas... 88. Teisėjų kolegija pažymi, kad rūšinis teismingumas (competentia ratione... 89. Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam... 90. Šioje byloje nagrinėjami keli ieškinio reikalavimai: reikalavimas... 91. Klausimai dėl nuomos sutarčių, taip pat ir valstybinės žemės nuomos,... 92. Nors kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nukrypo nuo Lietuvos... 93. Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės skiriasi nuo kasatorės nurodytos... 94. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 95. Dėl ieškinio senaties termino... 96. Kasatorė kasaciniame skunde taip pat teigia, kad pirmosios instancijos... 97. Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kaip teisingai nurodoma kasaciniame... 98. Kaip pirmiau nurodyta, nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė civilinio ir... 99. Teisėjų kolegija pažymi, kad nei kasatorė, nei kiti atsakovai bylą... 100. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 101. Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos sutarčių... 102. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo pripažinti niekine ir negaliojančia... 103. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad valstybės materialiojo turto –... 104. Teismai spręsdami šalių ginčą, įvertinę ginčijamas valstybinės žemės... 105. Tačiau teismai visiškai nevertino paties ieškovo su Kauno apskrities... 106. Kaip pirmiau nurodyta, sudarant valstybinės žemės ūkio paskirties žemės... 107. Teisėjų kolegijos vertinimu, pripažindami ginčijamas nuomos sutartis (jų... 108. Nenustačius 2010 m. balandžio 7 d. su ieškovu sudarytos valstybinės žemės... 109. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 110. Dėl bylinėjimosi išlaidų šioje byloje... 111. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2013 m. spalio 4 d.... 112. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 113. Panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 114. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...