Byla 2A-553-241/2019
Dėl avanso grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Aldonos Tilindienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ,,Vilniaus Kalvarija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-52-431/2018 pagal ieškovės bankrutavusios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ,,Vilniaus Kalvarija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Projestos projektai“ dėl avanso grąžinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė bankrutavusi gyvenamųjų namų statybos bendrija (toliau – BGNSB) ,,Vilniaus Kalvarija“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Projestos projektai“ 86 886 Eur avansą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2006 m. liepos 18 d. tarp GNSB „Vilniaus Kalvarija“ (užsakovas) ir UAB „Projestos projektai“ (rangovas) buvo sudaryta Projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 060605-01–KLV–DN (toliau – Sutartis), kuria rangovas įsipareigojo Sutartyje numatytais terminais ir tvarka atlikti žemės sklypų detalųjį planą; parengti komercinės / gyvenamosios paskirties pastato (pastatų) techninį projektą ir gauti leidimą statybos darbams; parengti objekto konstrukcinės dalies darbo projektą. 2006 m. liepos 23 d. šalys pasirašė priedą Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo buvo papildytas Sutarties 1.1 punktas, t. y. į Sutarties objektų sąrašą buvo įtrauktas ir 0,0792 ha sklypo detaliojo plano parengimas ir komercinės / gyvenamosios paskirties pastato (pastatų) techninio projekto parengimas bei leidimo statybos darbams gavimas. Visus darbus pagal priedą Nr. 1 prie Sutarties atsakovė turėjo atlikti vėliausiai iki 2007 m. liepos 16 d., darbai, susiję su detaliojo plano parengimu, turėjo būti atlikti iki 2007 m. balandžio 22 d. Sutarties kaina – 75 Lt (21,72 Eur) be PVM už vieną kvadratinį metrą patvirtinto ir suderinto (techniniame projekte) bendro visų objekto pastatų ploto (požeminių ir antžeminių pastatų dalių). Bendra orientacinė sutarties kaina – 2 625 000 Lt (35 000 kv. m x 75 Lt) (760 252,55 Eur). Šalys susitarė, kad jeigu projektuojamo objekto plotas bus mažesnis nei numatytas (35 000 kv. m) orientacinė sutarties kaina bus atitinkamai mažinama ir atitinkamai didinama, jei pasiekiamas didesnis plotas.

103.

11Atsakovė neįvykdė Sutarties – nepatvirtino ir nesuderino (techniniame projekte) nei vieno kvadratinio metro objekto pastatų ploto (požeminių ir antžeminių pastatų dalių), todėl ir Sutarties kaina atitinkamai negali būti skaičiuojama taip, kaip nurodyta Sutartyje. Sutartyje nurodžiusi, jog turi visus reikalingus leidimus, atestatus, reikiamą kompetenciją ir kvalifikaciją tinkamai vykdyti prisiimtas prievoles, atsakovė iš tikrųjų to neturėjo, todėl negalėjo atlikti sulygtų darbų. 2007 m. gegužės 1 d., t. y. jau pasibaigus daliai Sutarties priede Nr. 1 nustatytų darbų atlikimo terminų, ieškovė, atsakovė ir UAB „Veduta“ pasirašė susitarimą dėl įsipareigojimų ir teisių pagal 2006 m. liepos 18 d. projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 060605-01 KLVDN perdavimo (toliau – ir Susitarimas), kuriuo pradinis rangovas (atsakovė) perleido, o naujasis rangovas (UAB „Veduta“) perėmė visus pradinio rangovo pagal Sutartį prisiimtus detaliojo plano, projektavimo darbų atlikimo bei kitus įsipareigojimus, o taip pat visas Sutartimi pradiniam rangovui suteikiamas teises.

124.

13UAB „Alsunga“ ieškovės pavedimu laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 25 d. iki rugsėjo 8 d. trimis pavedimais pervedė atsakovei iš viso 300 000 Lt (86 886 Eur) avanso. Atsakovė tik 2007 m. gruodžio 27 d. (beveik praėjus vieneriems metams) pateikė ieškovei pasirašyti atliktų projektavimo–derinimų darbų priėmimo–perdavimo aktą bei PVM sąskaitą faktūrą Nr. PP0119 300 000 Lt sumai.

145.

15Ieškovė nėra gavusi priėmimo–perdavimo akte nurodytų atsakovės atliktų darbų naujajame sujungtame žemės sklype projektuojamo komercinio – gyvenamojo pastato projektinių pasiūlymų ir vizualizacijų. Atsakovė žinojo, kad statyti 37 000 kv. m ploto statinio žemės sklype nėra galimybės, todėl akivaizdu, kad ir neteikė bei nebraižė jokių projektinių pasiūlymų ar vizualizacijų, o ieškovei nėra pagrindo mokėti atlyginimą už darbus, kuriuos net jeigu ir padarė atsakovė, tačiau atliko netinkamai, nežinodama aplinkybių, kurios ypač svarbios ir Sutarties kainai, ir pačių darbų kokybei bei tinkamumui, dėl pačios atsakovės kaltės ir nekompetencijos.

166.

17Viešoje Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieškos bazėje buvo rasta patvirtinta teritorijos tarp Kalvarijų, Krokuvos, Šilutės ir S. Fino gatvių detaliojo plano konceptualioji dalis, kaip jos rengėjas yra nurodyta būtent UAB „Veduta“, o ne atsakovė. Be to, konceptualioji dalis buvo parengta 2008 m. rugpjūčio 4 d., todėl darytina išvada, kad tokių darbų atsakovė neatliko ir negalėjo jų perduoti.

187.

192007 m. gruodžio 27 d. atliktų projektavimo–derinimo darbų priėmimo–perdavimo aktas yra be ieškovės valdybos pirmininko parašo, o tos pačios dienos PVM sąskaita faktūra Nr. PP0119 nėra patvirtinta ieškovės oficialiu antspaudu, todėl šie dokumentai laikytini pažeidžiančiais Sutarties 9.3 punkto nuostatas ir turėtų būti vertinami ypač kritiškai.

208.

212007 m. gruodžio 27 d. atliktų projektavimo–derinimų darbų priėmimo–perdavimo akte atsakovė patvirtino, kad ieškovė pagal Sutartį yra sumokėjusi 300 000 Lt (86 886 Eur). Remdamasi Susitarimo 3 punktu ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad minėta avanso suma bus perduota UAB „Veduta“, kuri toliau ir perėmė vykdyti Sutartyje numatytus darbus. 2009 m. birželio 4 d. UAB „Veduta“ siųstame rašte „Dėl informacijos apie darbų pagal projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 060605-01_KLV_DN vykdymo“ nepagrįstai nurodoma, kad atsakovė yra atlikusi darbų už 300 000 Lt (86 886 Eur), nes atsakovė jokių darbų negalėjo vykdyti ir jų nevykdė. Pagal rangos teisinius santykius reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, atsakovė turėtų grąžinti ieškovei sumokėtą avanso dalį, kuri yra perteklinė ir neįeina į atsakovės atliktus darbus, o atsakovė šią sumą be jokio teisinio pagrindo pasisavino.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

249.

25Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

2610.

27Teismas nustatė, kad GNSB „Vilniaus Kalvarija“, kaip užsakovas, ir UAB „Projestos projektai“, kaip pradinis rangovas, 2006 m. liepos 18 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 060605-01-KLV-DN. 2006 m. liepos 23 d. šalys pasirašė priedą, iš dalies keičiantį Sutarties 1.1 punktą – į Sutarties objektą įtraukiant dar vieną sklypą. Siekiant užtikrinti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tęstinumą, jų vykdymo tinkamumą bei atlikimą laiku, 2007 m. gegužės 1 d. ieškovė, atsakovė ir UAB „Veduta“ sudarė Susitarimą, pagal kurio 1 punktą, pradinis rangovas (atsakovė) perleido, o naujasis rangovas (UAB „Veduta“) perėmė visus pagal Sutartį prisiimtus detaliojo planavimo, projektavimo darbų atlikimo bei kitus įsipareigojimus, taip pat visas Sutartimi rangovui suteikiamas teises. Visą su darbų atlikimu susijusią dokumentaciją pradinis rangovas perduoda naujajam rangovui per 10 dienų nuo šio Susitarimo sudarymo dienos. Susitarimo 3 punktu šalys patvirtino, kad nuo jo pasirašymo dienos naujasis rangovas perima visas pradinio rangovo teises ir pareigas tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia apimtimi, kaip jos yra nustatytos Sutartyje. Atsakovė patvirtino, kad už Sutartyje nurodytų darbų (jų dalies) atlikimą užsakovas jau yra sumokėjęs 300 000 Lt (86 886 Eur) (su PVM), todėl ši suma bus įskaityta į būsimuosius užsakovo mokėjimus naujajam rangovui.

2811.

29Teismas vertino, kad ieškovė laisva valia sudarydama Susitarimą sutiko su Sutartimi sulygtų atsakovės sutartinių įsipareigojimų perleidimu UAB „Veduta“. Pagal Susitarimą UAB „Veduta“ perėmė visas pradinio rangovo (atsakovės) teises parengti detalųjį planą, techninį projektą, gauti statybos leidimą ir t. t. bei su tuo susijusias pareigas. Susitarime ieškovė, kaip užsakovas, pareiškė, jog sutinka ir neprieštarauja paminėtam teisių ir pareigų perdavimui ir neturi pradiniam rangovui pretenzijų dėl iki šio Susitarimo pasirašymo atliktų darbų kokybės, tinkamumo ir savalaikiškumo (2 punktas), taip pat ieškovė neprieštaravo tam, kad atsakovei sumokėta 300 000 Lt (86 886 Eur) suma būtų įskaityta į būsimus mokėjimus naujajam rangovui.

3012.

31Teismas vertino, kad byloje pateikti 2007 m. gruodžio 27 d. projektavimo–derinimų darbų priėmimo–perdavimo aktas bei PVM sąskaita faktūra, 2009 m. birželio 4 d. raštas, kuriame detalizuoti atsakovės atlikti darbai, pagrindžia, kad atsakovė iki Susitarimo sudarymo vykdė Sutartį, atlikdama joje numatytus darbus. Teismas sutiko, kad teritorijų planavimo ir derinimo procesas yra tęstinio pobūdžio, sudėtingas ir specifinis, reikalaujantis ne vieno specialisto pastangų, intelektualus bei organizacinis darbas. Ieškovė, skaidydama atsakovės ir UAB „Veduta“ atliktus darbus, bandydama juos atskirai vertinti ir tokiu būdu nustatyti atsakovės atliktų darbų apimtį, iš esmės neįvertina projektavimo proceso vientisumo ir Susitarimo dėl teisių ir pareigų perleidimo reikšmės, pagal kurį atliktų darbų pagal Sutartį kiekio ir kainos pasiskirstymas tarp pradinio rangovo ir naujojo rangovo yra šių dviejų įmonių tarpusavio santykių klausimai. Ieškovė reiškiamų reikalavimų negrindžia argumentais dėl Sutarties neįvykdymo, dėl visos Sutarties kainos nepagrįstumo.

3213.

33Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 5.2.1 punktą ieškovė buvo įsipareigojusi per 15 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos sumokėti rangovui avansinę 35 procentų, t. y. 918 750 Lt (266 088,39 Eur), įmoką. Ieškovės pavedimu kitas asmuo – UAB „Alsunga“ trim pavedimais po 100 000 Lt 2006 m. liepos 25 d., 2006 m. rugpjūčio 9 d. bei 2006 m. rugsėjo 8 d. pervedė atsakovei 300 000 Lt avansą pagal Sutartį. Ieškovė Susitarimo pasirašymo metu nebuvo įvykdžiusi savo prievolės sumokėti visą sulygto dydžio avansą. Likusią avanso dalį, t. y.

34618 750 Lt (179 202,39 Eur) ieškovė pervedė UAB „Veduta“ (aplinkybės nustatytos Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2780-431/2016 pagal ieškovės GNSB „Vilniaus Kalvarija“ ieškinį atsakovei UAB „Veduta“ dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo UAB „Projestos projektai“). Teismas pažymėjo, jog minėtoje byloje nustatyta, kad ieškovė, jau pasirašiusi Susitarimą, kuriuo atsakovė perleido, o UAB „Veduta“ perėmė visus pradinio rangovo pagal Sutartį prisiimtus detaliojo plano, projektavimo darbų atlikimo bei kitus įsipareigojimus, papildomai sumokėjo 106 797,38 Eur (mokėjimai atlikti 2007 m. liepos 2 d. ir 2007 m. liepos 7 d.), tokiu būdu patvirtindama, kad Sutarties vykdymas iš atsakovės ir UAB „Veduta“ pusės buvo tinkamas ir ieškovei abejonių nekėlė.

3514.

36Teismas nurodė, kad ieškovės argumentai, jog atsakovė neturėjo visų reikalingų leidimų, atestatų, reikiamos kompetencijos ir kvalifikacijos tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtas prievoles, neturėjo galiojančio laidavimo rašto, nesudaro pagrindo reikalavimo tenkinimui, nes šie klausimai buvo išspręsti tarp šalių pasirašytu Susitarimu.

3715.

38Teismas vertino, kad byloje nėra paneigtos atsakovės nurodomos aplinkybės, jog 2007 m. gruodžio 27 d. perdavimo–priėmimo aktas ir PVM sąskaita faktūra buvo išrašyti dėl tos priežasties, kad ieškovei buvo perduoti atlikti darbai, už kuriuos iš dalies buvo atsiskaityta sumokant avansą, o atsakovė pagal Sutarties 5.2.1 punktą po projektinių pasiūlymų perdavimo ieškovei turėjo pareigą išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.

3916.

40Teismas vertino, kad ieškinio senaties terminas šioje byloje pareikštiems reikalavimams nėra praleistas, ieškinys yra pareikštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, numatančiomis bankroto administratoriui pareigą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos įmonės negalėjimui atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas, 20 straipsnis).

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4217.

43Ieškovė BGNSB „Vilniaus Kalvarija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti visiškai – įpareigoti atsakovę UAB „Projestos projektai“ grąžinti ieškovei 86 886 Eur avansą; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4417.1.

45Siekdama įvertinti atsakovės pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir vertę, ieškovė prašė skirti byloje ekspertizę, tačiau teismas ekspertizės neskyrė, tuo pažeisdamas ieškovės teisę teikti įrodymus bei pareigą objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti bylą.

4617.2.

47Atsakovė neturėjo teisės sudaryti tokios apimties ir turinio Sutarties tiek dėl to, kad neturėjo reikiamų kvalifikacijos atestatų ir licencijų, tiek dėl Vilniaus miesto Tarybos patvirtintų teritorijos raidos programos ir miesto gen. plano. Negalėdama vykdyti sutartinių įsipareigojimų atsakovė Susitarimu perleido savo įsipareigojimus naujajam, su atsakove susijusiam, rangovui. Susitarimo sudarymo metu šalys nenustatė ir neužfiksavo, kad atsakovė būtų atlikusi kokius nors darbus ir juos perdavusi ieškovei. Sudariusi Susitarimą atsakovė iš sutartinių santykių pasitraukė, todėl visus darbus pagal Sutartį toliau privalėjo atlikti naujasis rangovas.

4817.3.

49Atsakovės atlikti darbai turėjo būti aprašyti, įvertinti ir perduoti ieškovei Susitarimo sudarymo dieną, kartu su PVM sąskaita faktūra. Susitarimas pasirašytas 2007 m. gegužės 1 d., PVM sąskaita faktūra Nr. PP0119 išrašyta 2007 m. gruodžio 27 d., nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo laikyti, jog ji išrašyta už atsakovės pagal Sutartį atliktus projektavimo darbus, nes nuo Susitarimo pasirašymo atsakovė teisiškai nebegalėjo vykdyti Sutarties bei išrašyti PVM sąskaitos faktūros. Tarp šalių nėra pasirašytas joks susitarimas dėl 300 000 Lt avanso įskaitymo į 2007 m. gruodžio 27 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. Ieškovės nuomone, tik įsitikinus, kad sąskaitoje faktūroje nurodyti darbai yra atlikti, ieškovė turi prievolę juos apmokėti, todėl atsakovė turi prievolę grąžinti avansą, taip pat turi teisę reikalauti sumokėti už atliktus darbus ĮBĮ nustatyta tvarka.

5017.4.

51Teismas neįvertino Sutartyje numatytos avanso paskirties – apmokėti pagrindinį mokėjimą.

5217.5.

53Ieškiniu siekiama apginti ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir visų jos kreditorių teises, todėl teismo sprendimas atleidžiantis atsakovę nuo prievolės grąžinti ieškovei avansą suteikia atsakovei nepagrįstą pranašumą kitų ieškovės kreditorių atžvilgiu, formuoja ydingą teismų praktiką.

5418.

55Atsakovė UAB „Projestos projektai“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5618.1.

57Atsakovė faktiškai vykdė darbus pagal Sutartį, tai patvirtina Susitarimas, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas, sąskaita faktūra bei raštas, kuriame detalizuoti atsakovės atlikti darbai. Sudarius Susitarimą naujasis rangovas perėmė visas pradinio rangovo teises ir pareigas ta pačia apimtimi. Laisva valia sudarydama sutartis ieškovė sutiko su visomis sąlygomis, sandoriai nėra nuginčyti. Susitarimo 2 punktu užsakovas pareiškė, kad sutinka ir neprieštarauja teisių perdavimui ir neturi pradiniam rangovui pretenzijų dėl iki šio Susitarimo pasirašymo atliktų darbų kokybės, tinkamumo ir savalaikiškumo. Atsakovės darbų vykdymo faktą patvirtina ir tai, kad pasirašius Susitarimą ieškovė papildomai sumokėjo UAB „Veduta“ likusią avanso dalį – 179 202,39 Eur. Taigi atsakovė vykdė darbus ir jai priklauso atlyginimas už atliktus darbus, kuris buvo sumokėtas avansinėmis įmokomis.

5818.2.

59Šalių sutartas avansas atliko mokėjimo funkciją ir jis neturėjo būti papildomai įskaitomas.

6018.3.

61Teismas pagrįstai neskyrė ekspertizės, civilinė byla išnagrinėta objektyviai ir visapusiškai. Atsakymai į ieškovės suformuluotus ekspertui klausimus reikalauja teisinio situacijos vertinimo, bylai reikšmingi faktai visiškai įrodyti kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

6218.4.

63Teismas turėjo pagrindą atmesti ieškinį pritaikęs ieškinio senaties terminą. Šiuo atveju bankroto administratoriaus reiškiamam reikalavimui dėl sumokėto avanso grąžinimo taikomos bendrosios ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklės.

6418.5.

65Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl nepagrįsto pranašumo atsakovei suteikimo ir formuojamos ydingos praktikos, nes atsakovei priklausė teisė gauti avansą ir atlyginimą už atliktus darbus.

66Teisėjų kolegija

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6919.

70Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl byloje nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas.

7120.

72Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės sumokėtą avansą, nurodžiusi, kad atsakovė neatliko Sutartimi sulygtų darbų, o reikalavimą sumokėti už atliktus darbus gali pareikšti ieškovės bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė konstatavęs, kad šalių sudaryti sandoriai bei byloje pateikti 2007 m. gruodžio 27 d. projektavimo–derinimų darbų priėmimo–perdavimo aktas, PVM sąskaita faktūra, 2009 m. birželio 4 d. raštas, kuriame detalizuoti atsakovės atlikti darbai, pagrindžia, kad atsakovė iki Susitarimo sudarymo vykdė Sutartį, atlikdama joje numatytus darbus. Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovė argumentuoja tuo, kad atsakovė neturėjo teisės sudaryti tokios apimties ir turinio Sutarties; nėra pagrindo spręsti, jog atsakovė atliko kokius nors darbus ir juos perdavė, atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas turėjo būti sudarytas pasirašant Susitarimą, o ne po jo, atitinkamai tuo pačiu metu turėjo būti išrašyta ir PVM sąskaita faktūra; šalys nėra pasirašiusios susitarimo dėl avanso įskaitymo.

7321.

74Projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą (CK 6.700 straipsnis). Sutarties šalių – rangovo ir užsakovo, pareigos nustatytos CK 6.702 ir 6.704 straipsniuose. Pagal CK 6.702 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 6.704 straipsnio

751 dalies 1 punktą rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus perduoti užsakovui, o šis – sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Pagal CK 6.655 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Aiškindamas CK 6.704 straipsnio 1 punktą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdęs pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės; priteisiant atliktų darbų kainą turi būti įvertinta, ar visi darbai yra atlikti ir ar jie atlikti tinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640/2013; 2016 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-359-686/2016, 29 punktas).

7622.

772006 m. liepos 18 d. tarp ieškovės GNSB „Vilniaus Kalvarija“ ir atsakovės UAB „Projestos projektai“ buvo sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 060605-01-KLV-DN, 2006 m. liepos 23 d. prie šios sutarties buvo pasirašytas priedas Nr. 1, keičiantis sutarties 1.1 punktą ir numatantis, jog rangovas (atsakovė) įsipareigoja sutartyje numatytais terminais ir tvarka atlikti žemės sklypų, kurių paskirtis – komercinė / gyvenamoji, bendras plotas 0,38 ha ir 0,0792 ha, esančių Kalvarijų g. 30, 32, 34, 36, Vilniuje, detalųjį planą, kurio tikslas – apjungti šiuos sklypus į vieną, prijungti prie šių sklypų maksimaliai leistiną laisvos valstybinės žemės plotą bei nustatyti būsimo sklypo komercinių / daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą bei sklypo tvarkymo ir naudojimo režimus; taip pat atlikti komercinės / gyvenamosios paskirties pastato (pastatų), kuris bus šiame sklype, kurio bendras projektuojamas plotas apie 35 000 kv. m ir apie 2 000 kv. m, techninį projektą ir gauti leidimą statybos darbams. Taip pat parengti objekto konstrukcinės dalies darbo projektą (darbo brėžinius) (b. l. 12–20, 21).

7823.

792007 m. gegužės 1 d. tarp ieškovės GNSB „Vilniaus Kalvarija“, atsakovės UAB „Projestos projektai“ ir UAB „Veduta“ buvo sudarytas susitarimas dėl įsipareigojimų ir teisių pagal 2006 m. liepos 18 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 060605-01-KLV-DN perdavimo, pagal kurį UAB „Veduta“ perėmė atsakovės UAB „Projestos projektai“, kaip rangovės, teises ir pareigas, kylančias iš projektavimo darbų sutarties (b. l. 25–26). Susitarimo 2 punkte nurodytas užsakovo (ieškovės) pareiškimas, kad jis sutinka ir neprieštarauja nurodytam teisių perdavimui ir neturi pradiniam rangovui pretenzijų dėl iki šio susitarimo pasirašymo atliktų darbų kokybės, tinkamumo ir savalaikiškumo. Susitarimo 3 punkte pažymėta, kad už Sutartyje nurodytų darbų (jų dalies) atlikimą užsakovas jau yra sumokėjęs pradiniam rangovui 300 000 Lt (su PVM), todėl ši suma bus įskaityta į būsimuosius užsakovo mokėjimus naujajam rangovui pagal Sutartį.

8024.

81Pagal Sutartį atliktus darbus atsakovė ieškovei faktiškai perdavė 2007 m. gruodžio 27 d., atliktų projektavimo–derinimų darbų priėmimo–perdavimo aktu (b. l. 27) bei išrašė PVM sąskaitą faktūrą 300 000 Lt sumai (b. l. 28). Ieškovė nei šalių sudarytų sandorių, nei atliktų darbų perdavimo akto neginčija. Ieškovei adresuotame 2009 m. birželio 4 d. rašte dėl informacijos apie darbų pagal Sutartį vykdymo UAB „Veduta“ nurodė tiek jos, tiek atsakovės vykdant Sutartį atliktus darbus bei jų sąnaudas (b. l. 30–33). Ieškovė neteigia, kad darbai apskritai nebuvo atlikti. Byloje taip pat nėra duomenų, kad naujoji rangovė būtų reikalavusi iš ieškovės atsakovei avansu sumokėtos sumos, ar teigusi, kad UAB „Veduta“, o ne atsakovė, atliko darbus, kurių apmokėjimui panaudota atsakovei sumokėta avanso dalis.

8225.

83Įvertinusi nurodytų sandorių turinį, nustatytas faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ieškovė, skaidydama atsakovės ir UAB „Veduta“ atliktus darbus, bandydama juos vertinti skyrium ir tokiu būdu nustatyti atsakovės atliktų darbų apimtį, iš esmės neįvertina projektavimo proceso vientisumo ir Susitarimo dėl teisių ir pareigų perleidimo pagal Sutartį reikšmės, pagal kurią atliktų darbų pagal Sutartį kiekio ir kainos pasiskirstymas tarp pradinio rangovo (atsakovės) ir naujojo rangovo (UAB „Veduta“) yra šių dviejų įmonių tarpusavio santykių klausimai, šalys laisva valia galėjo susitarti dėl ginčo pinigų sumos likimo, o būtent – kad ši suma liktų atsakovei už jos atliktus darbus, darbuotojų laiko ir darbo sąnaudas, ar kad ji būtų pervesta naujajam rangovui. Ieškovei iš esmės neginčijant, kad dalis darbų pagal Sutartį buvo atlikta, ieškovei kilo pareiga už juos atsiskaityti, kas ir buvo padaryta avanso mokėjimais.

8426.

85Pagal Sutarties 5.2.1 punktą, ieškovė buvo įsipareigojusi per 15 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos sumokėti rangovui (atsakovei) avansinę 35 procentų, t. y. 918 750 Lt (266 088,39 Eur), įmoką. Byloje nėra ginčo, kad trimis mokėjimais atsakovei buvo pervesta dalis avanso – 300 000 Lt (86 886 Eur).

8627.

87Avansas yra išankstinis mokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį mokėjimą ar jo dalį. Avanso sąvoka, nors ir nevartojama reglamentuojant civilinių santykių subjektų elgesį, tačiau suprantama kaip iš anksto duodamas atlyginimas už darbus ar lėšos šiaip kam nors (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2008). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją (tiek galiojančiam reikalavimui, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-43-916/2018, 30 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika, kt.). Taigi avansas yra pinigų suma, kuria sutarties pagrindu viena šalis iš anksto sumoka kitai šaliai už sutartimi sulygtus darbus. Vykdant sutartį, avansu sumokėti pinigai sutartyje nustatytomis sąlygomis naudojami atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus. Dėl to tuo atveju, kai viena šalis pagal sutartį sumoka avansą, turi būti laikoma, kad ji atsiskaitė už darbus avanso suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2011; 2019 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-684/2019).

8828.

89Nagrinėjamu atveju, nustačius, kad atsakovė įvykdė dalį Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų iki savo teisių ir pareigų pagal Sutartį perleidimo naujajam rangovui, 2007 m. gruodžio 27 d. atliktų projektavimo–derinimo darbų priėmimo–perdavimo aktu ieškovė šiuos darbus priėmė, todėl jai kyla pareiga už atliktus ir priimtus darbus atsiskaityti. Šiuo atveju avansui atliekant mokėjimo funkciją, atsakovei sumokėtas 300 000 Lt (86 886 Eur) avansas pagrįstai panaudotas atsiskaityti už atliktus darbus. Be to, kaip minėta naujasis rangovas šios sumos sumokėjimo atsakovei už jos atliktus darbus neginčijo ir šio mokėjimo iš ieškovės papildomai nereikalavo.

9029.

91Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai byloje nepaskyrė ekspertizės, tuo pažeisdamas ieškovės teisę teikti įrodymus bei teismo pareigą objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti bylą.

9230.

93Įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės įtvirtintos CPK 176–185 straipsnių nuostatose bei gausioje kasacinio teismo praktikoje (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011, 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2013, 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411-611/2015 ir kt.).

9431.

95Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 straipsnio

961 dalis), o tam, kad išsiaiškintų byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 straipsnis). Tačiau ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne spėjimu, bet teismo įsitikinimu, kad ekspertizės atlikimas yra tikslingas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisminio nagrinėjimo metu gali būti naudojami kaip įrodymai ir rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio – gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialias žinias. Tačiau jeigu toks tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai, nepaisant jo tiriamojo-mokslinio pobūdžio, gauta išvada laikoma ne ekspertiniu aktu, o rašytiniu įrodymu, kuriame yra žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2009; kt.).

9732.

98Apeliantė apeliaciniame skunde nenurodo motyvuotų argumentų dėl ekspertizės būtinumo, t. y. jos nuomonė dėl ekspertizės paremta tik neargumentuota spėlione dėl jos poreikio. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas vertino byloje esančius įrodymus pagal CPK 176–185 straipsniuose nustatytas ir teismų praktikos suformuotas įrodymų vertinimo taisykles, o apeliantės argumentas dėl jos teisės teikti įrodymus pažeidimo nepagrįstas. Pažymėtina, kad apeliacinio skundo dalyku ieškovė nurodo pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimą ir ieškinio visišką patenkinimą ir neprašo skirti ekspertizę apeliacinės instancijos teisme, taip pripažindama galimybę teisinį ginčą išspręsti pagal byloje esančius įrodymus.

9933.

100Kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimui bei neturi įtakos galutiniam ginčo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė kelia abejones dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, susijusių su ieškinio senaties šioje byloje vertinimu, tačiau apeliacinis skundas šiuo aspektu nėra pateiktas, todėl teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su teismo pozicija, ieškinio senaties klausimu plačiau nepasisako. Dėl bylos procesinės baigties

10134.

102Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai ištyrė ir įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčui aktualias materialiosios teisės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

10335.

104CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, atsakovė turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

10536.

106Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, ir pateikė 1 297,73 Eur išlaidas patvirtinančius įrodymus (b. l. 229–237). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Atsakovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti nežymiai viršija nurodytose Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį (8.11 punktas), teisėjų kolegija atsižvelgusi į Rekomendacijų 2 punkte išvardytus kriterijus sprendžia, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas nurodytų išlaidų sumažinimui, todėl iš apeliantės priteistina 1 000 Eur atsakovės bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

107Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

108Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

109Priteisti iš ieškovės bankrutavusios gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Vilniaus Kalvarija“ administravimui skirtų lėšų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Projestos projektai“ 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė bankrutavusi gyvenamųjų namų statybos bendrija (toliau – BGNSB)... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2006 m. liepos 18 d. tarp GNSB „Vilniaus Kalvarija“... 10. 3.... 11. Atsakovė neįvykdė Sutarties – nepatvirtino ir nesuderino (techniniame... 12. 4.... 13. UAB „Alsunga“ ieškovės pavedimu laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 25 d. iki... 14. 5.... 15. Ieškovė nėra gavusi priėmimo–perdavimo akte nurodytų atsakovės atliktų... 16. 6.... 17. Viešoje Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieškos bazėje buvo rasta... 18. 7.... 19. 2007 m. gruodžio 27 d. atliktų projektavimo–derinimo darbų... 20. 8.... 21. 2007 m. gruodžio 27 d. atliktų projektavimo–derinimų darbų... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 9.... 25. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė;... 26. 10.... 27. Teismas nustatė, kad GNSB „Vilniaus Kalvarija“, kaip užsakovas, ir UAB... 28. 11.... 29. Teismas vertino, kad ieškovė laisva valia sudarydama Susitarimą sutiko su... 30. 12.... 31. Teismas vertino, kad byloje pateikti 2007 m. gruodžio 27 d.... 32. 13.... 33. Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 5.2.1 punktą ieškovė buvo... 34. 618 750 Lt (179 202,39 Eur) ieškovė pervedė UAB „Veduta“ (aplinkybės... 35. 14.... 36. Teismas nurodė, kad ieškovės argumentai, jog atsakovė neturėjo visų... 37. 15.... 38. Teismas vertino, kad byloje nėra paneigtos atsakovės nurodomos aplinkybės,... 39. 16.... 40. Teismas vertino, kad ieškinio senaties terminas šioje byloje pareikštiems... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 42. 17.... 43. Ieškovė BGNSB „Vilniaus Kalvarija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 44. 17.1.... 45. Siekdama įvertinti atsakovės pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir... 46. 17.2.... 47. Atsakovė neturėjo teisės sudaryti tokios apimties ir turinio Sutarties tiek... 48. 17.3.... 49. Atsakovės atlikti darbai turėjo būti aprašyti, įvertinti ir perduoti... 50. 17.4.... 51. Teismas neįvertino Sutartyje numatytos avanso paskirties – apmokėti... 52. 17.5.... 53. Ieškiniu siekiama apginti ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir visų jos... 54. 18.... 55. Atsakovė UAB „Projestos projektai“ prašo ieškovės apeliacinį skundą... 56. 18.1.... 57. Atsakovė faktiškai vykdė darbus pagal Sutartį, tai patvirtina Susitarimas,... 58. 18.2.... 59. Šalių sutartas avansas atliko mokėjimo funkciją ir jis neturėjo būti... 60. 18.3.... 61. Teismas pagrįstai neskyrė ekspertizės, civilinė byla išnagrinėta... 62. 18.4.... 63. Teismas turėjo pagrindą atmesti ieškinį pritaikęs ieškinio senaties... 64. 18.5.... 65. Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl nepagrįsto pranašumo atsakovei... 66. Teisėjų kolegija... 67. IV.... 68. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 69. 19.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 71. 20.... 72. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės sumokėtą... 73. 21.... 74. Projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti... 75. 1 dalies 1 punktą rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka... 76. 22.... 77. 2006 m. liepos 18 d. tarp ieškovės GNSB „Vilniaus Kalvarija“ ir... 78. 23.... 79. 2007 m. gegužės 1 d. tarp ieškovės GNSB „Vilniaus Kalvarija“,... 80. 24.... 81. Pagal Sutartį atliktus darbus atsakovė ieškovei faktiškai perdavė 2007 m.... 82. 25.... 83. Įvertinusi nurodytų sandorių turinį, nustatytas faktines aplinkybes,... 84. 26.... 85. Pagal Sutarties 5.2.1 punktą, ieškovė buvo įsipareigojusi per 15 dienų nuo... 86. 27.... 87. Avansas yra išankstinis mokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį... 88. 28.... 89. Nagrinėjamu atveju, nustačius, kad atsakovė įvykdė dalį Sutartimi... 90. 29.... 91. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai byloje nepaskyrė ekspertizės, tuo... 92. 30.... 93. Įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės įtvirtintos CPK... 94. 31.... 95. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas remiasi įrodymų pakankamumo... 96. 1 dalis), o tam, kad išsiaiškintų byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems... 97. 32.... 98. Apeliantė apeliaciniame skunde nenurodo motyvuotų argumentų dėl... 99. 33.... 100. Kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 101. 34.... 102. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 103. 35.... 104. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 105. 36.... 106. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti iš apeliantės... 107. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 108. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 109. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios gyvenamųjų namų statybos bendrijos...