Byla e2A-44-943/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K.-Z. (A. K.-Z.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1112-580/2018 pagal ieškovės bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ ieškinį atsakovui A. K.-Z. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ginčija tris bankrutavusios žemės ūkio bendrovės (toliau – BŽŪB) „Kraštovaizdis“ atliktus mokėjimus atsakovui A. K.-Z.. 2015 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimu ieškovė atsakovui pervedė 29 720,63 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama pagal kovo 26 d. sutartį (sutarties sudarymo metai nenurodyti); 2016 m. birželio 7 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 6 iš bendrovės kasos atsakovui išmokėta 17 000 Eur, nurodant, kad pagal sutartį grąžinamos lėšos; 2016 m. birželio 9 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 7 iš bendrovės kasos atsakovui išmokėta 14 000 Eur, nurodant, kad pagal sutartį grąžinamos lėšos. Ieškovės kasos knygoje įrašyta, kad 2016 m. birželio 7 d. ir 2016 m. birželio 9 d. mokėjimais buvo grąžinta paskola.

82.

9Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi nustatė, kad ieškovė atitinka nemokios įmonės sąvoką ir atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą. Ieškovei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas G. T..

103.

11Ieškovės mokėjimai pripažintini negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, kadangi atlikti ieškovei esant nemokiai, dėl šių sandorių buvo sumažintas ieškovės mokumas ir pažeisti kitų kreditorių interesai. Mokėjimų metu ieškovė turėjo ir daugiau kreditorių, su kuriais nepajėgė atsiskaityti. Ieškovė jau 2015 m. kovo 17 d., kai kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, buvo nemoki ir jai turėjo būti keliama bankroto byla, tačiau bendrovės valdymo organai siekė atidėti bankroto procesą.

124.

13Daugumos kreditorių, įskaitant ir pirmos bei antros eilės, finansiniai reikalavimai jau egzistavo neteisėtų mokėjimų atlikimo metu, tokie reikalavimai atsirado anksčiau nei atsakovo. Bendrovė daugiau nei su puse darbuotojų neatsiskaitė nuo 2015 m. liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn. Ieškovė ne tik nesilaikė atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo tvarkos, numatytos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnyje, bet ir vengė atsiskaityti su savo kreditoriais.

145.

15Atliekant mokėjimus pažeista Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, nes areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti, yra negalimi jokie susitarimai dėl areštuoto turto pardavimo, o jei tokie sudaromi, – yra niekiniai ir negaliojantys.

166.

17Atsakovas, būdamas vienas iš trijų ieškovės narių, kuris turėjo didžiausią pajinį įnašą (51 proc. visų pajų), žinojo apie ieškovės nemokumą, jis buvo informuotas apie ketinimą kelti restruktūrizavimo bylą. Ieškovė neprivalėjo atlikti mokėjimų, nes nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs atlikti mokėjimus.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

207.

21Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pripažino negaliojančiu 2015 m. balandžio 16 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ mokėjimą atsakovui A. K.-Z. 29 720,63 Eur sumai, taikė restituciją ir iš atsakovo priteisė ieškovei 29 720,63 Eur; pripažino negaliojančiu 2016 m. birželio 7 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ mokėjimą atsakovui A. K.-Z. 17 000 Eur sumai, taikė restituciją ir iš atsakovo priteisė ieškovei 17 000 Eur; pripažino negaliojančiu 2016 m. birželio 9 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ mokėjimą atsakovui A. K.-Z. 14 000 Eur sumai, taikė restituciją ir iš atsakovo priteisė ieškovei 14 000 Eur; priteisė iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (60 720,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė bylinėjimosi išlaidas.

228.

23Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl su finansiniais sunkumais susidūrusios įmonės sandorių – mokėjimo pavedimų, atliktų pagrindinio bendrovės pajininko naudai, pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu ir kaip sandorių, prieštaraujančių imperatyvioms teisės normoms.

24Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės

259.

26Teismas nustatė, kad ieškovei atliekant ginčijamus mokėjimus atsakovui, ieškovės kreditoriai turėjo neabejotinų ir galiojančių reikalavimo teisių skolininkui. Ieškovės bankroto byloje patvirtinta bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarė 3 872 976,25 Eur. 2015 m. kovo 9 d. narių susirinkimo sprendimu patvirtintuose ŽŪB „Kraštovaizdis“ restruktūrizavimo plano metmenyse 2015 – 2018 m. buvo nurodyti 54 kreditoriai.

27Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo, nemokumo bei pirmenybės kreditoriui suteikimo

2810.

29Dėl nemokumo. Teismas rėmėsi kitose civilinėse bylose nustatytomis aplinkybėmis dėl ieškovės nemokumo. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatė, jog 2015 m. kovo 17 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ Panevėžio apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šioje civilinėje byloje Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi konstatavo, kad įmonė nemoki, todėl restruktūrizavimo byla negali būti keliama. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. liepos 16 d. nutartimi pritarė tokioms pirmosios instancijos teismo išvadoms.

3011.

312015 m. rugpjūčio 11 d. ieškovė pakartotinai kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su prašymu iškelti restruktūrizavimo bylą, tačiau Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 27 d. nutartimi atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą, pripažindamas, kad bendrovė yra nemoki. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi minėtą nutartį paliko nepakeistą

3212.

33Ieškovei bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi. 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi bankroto byloje patvirtinti 3 872 976,25 Eur kreditorių finansiniai reikalavimai.

3413.

35Dėl pirmenybės vienam kreditoriui. Teismas nurodė, kad iš atsakovo pateiktų duomenų negalima nustatyti fakto, kad trumpalaikės paskolos su atsakovu sudarymas, užtikrinant paskolos grąžinimą, buvo būtinas, o ne vien tik tolesniam įmonės veiklos tęsimui patogus veiksmas. Nors iš esmės atsakovo nurodytos aplinkybės dėl 29 720,63 Eur sumokėjimo galėtų atitikti protingo asmens elgesio standartą ir būti laikomos įvykdytomis siekiant naudos įmonei bei atsiskaitymo su visais jos kreditoriais, tačiau atsakovui nenurodžius pasekmių, kurios galėjo kilti dėl neatsiskaitymo su „Multi Service Tolls“, teismas 29 720,63 Eur mokėjimo už BŽŪB „Kraštovaizdis“ nepripažino būtinu.

3614.

37Byloje nepateikta įrodymų, kad įmonė 8 400 Eur lėšomis pagal 2015 m. spalio 15 d. paskolos sutartį būtų mokėjusi kokius nors mokesčius ar apmokėjusi advokatų paslaugas, todėl šių lėšų panaudojimo įmonės būtiniems interesams tenkinti atsakovas taip pat neįrodė.

3815.

39Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 30 d. paskolos sutarties pagrindu atsakovas suteikė 13 000 Eur paskolą ieškovei. 2015 m. gruodžio 2 d. bankiniu pavedimu už ŽŪB „Kraštovaizdis“ sumokėjo 5 000 Eur „Toll collect“ GmbH. 2015 m. gruodžio 1 d. bankiniu pavedimu už ŽŪB „Kraštovaizdis“ sumokėjo 8 000 Eur, o 2015 m. gruodžio 18 d. mokėjimo pavedimu 2 000 Eur UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“. Visų minėtų mokėjimų paskirtis – avansinis mokėjimas už kelius. Teismas vertino, kad atsakovas neteikė įrodymų, jog 15 000 Eur mokėjimai buvo padaryti siekiant užtikrinti tolesnę įmonės veiklą bei galimybę atsiskaityti su kreditoriais, todėl pripažino, kad 15 000 Eur panaudojimo būtinumo įmonės reikalams atsakovas neįrodė.

4016.

41Teismas sprendė, kad neįrodžius aplinkybės, jog ieškovė privalėjo atsiskaityti su tam tikrais kreditoriais, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, dėl ko turėjo su atsakovu sudaryti sandorį išskirtinėmis sąlygomis, atsakovas laikomas tik vienu iš daugelio kreditorių, kuris turi teisę į reikalavimų patenkinimą Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, bet koks mokėjimas vienam iš kreditorių reiškia nepagrįstos pirmenybės vienam iš kreditorių suteikimą.

4217.

43Teismas pažymėjo, kad įrodinėjami ieškovės ir atsakovo susitarimai dėl ŽŪB „Kraštovaizdis“ kreditorių reikalavimų dengimo neturėjo realios naudos. Atsakovo suteiktos paskolos nepadėjo pratęsti veiklos ir padidinti turtą atsiskaitymui su kreditoriais.

4418.

45Teismas padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ veikla, atliekant mokėjimus atsakovui, atitiko protingo asmens elgesio standartus, sąžiningai siekiant naudos įmonei ir atsiskaitymo su visais jos kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka. Ginčijamų mokėjimų atlikimo metu įmonė buvo nemoki, todėl išmokėdama lėšas atsakovui, ŽŪB „Kraštovaizdis“ pažeidė kitų įmonės kreditorių teises.

46Dėl atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo

4719.

48Teismo vertinimu, ieškovė CK 6.9301 straipsnio normas aiškina plečiamai ir joms suteikia teisės akte nenumatytą prasmę. Teismas nurodė, kad CK 6.9301 straipsnyje aptariami skolą patvirtinantys dokumentai daugumoje išvardintų eilių yra susiję su vykdomojo dokumento turėjimu (1, 2, 4 eilės). Byloje nepateikta duomenų, jog aptariamu ginčo laikotarpiu bendrovei apmokėjimui buvo pateikti vykdomieji dokumentai. Nors daugumos aukštesnės eilės kreditorių, pavyzdžiui, darbuotojų, reikalavimai egzistavo iki ginčijamų mokėjimų atlikimo, tačiau dokumentais nepatvirtina, jog darbuotojai būtų įgiję vykdomuosius dokumentus dėl jiems neišmokėto darbo užmokesčio. Teismas sprendė, kad nesant duomenų, jog ieškovei apmokėjimui buvo pateikti vykdomieji dokumentai, negalima pripažinti, kad atsiskaitydama su atsakovu, o ne su darbuotojais, ieškovė pažeidė CK 6.9301 straipsnio reikalavimus.

4920.

50Teismas, įvertinęs tai, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog 2015 m. kovo 9 d. (dokumento patvirtinimo data) ŽŪB „Kraštovaizdis“ turėjo 54 kreditorius, sprendė, jog atsakovo reikalavimas bendrovei atsirado vėliau, nei prieš jį buvusių 54 kreditorių. Teismo vertinimu, tokiu atveju CK 6.9301 straipsnio normos gali būti taikomos tik tiek, kiek tai liečia atsiskaitymus penktąja eile, kurie turi būti vykdomi pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Ieškovė penktąja eile tenkintinų reikalavimų analizės neteikė ir teismo vertinti aplinkybės šiuo aspektu neprašė, todėl teismas konstatavo, jog nesant vykdomųjų dokumentų ir teisme ginčijant Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimą, CK 6.9301 straipsnyje nurodytas eiliškumas nepažeistas.

51Dėl įrodymų teikimo

5221.

53Teismas, remdamasis CPK 141 straipsnio 1 dalies, 226 straipsniu, 227 straipsnio 2 dalies, 230 straipsnio 1 dalies nuostatomis padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo tirti atsakovo 2017 m. spalio 26 d. pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių.

5422.

55Teismas sprendė, kad atsakovo pozicija, jog jam pareiškus apie tam tikrą faktą, o ieškovei nepateikus pareiškimą paneigiančių įrodymų, pareiškimas laikomas įrodytu atsakovui naudingiausiu būdu, prieštarauja įrodinėjimo taisyklėms bei šalių rungimosi principui.

5623.

57Konstatavo, kad atsakovas neturėjo teisės 2017 m. spalio 26 d. pareiškimu keisti atsikirtimų pagrindo. Atsakovas, neteikdamas rašytinių įrodymų dėl darbo užmokesčio mokėjimo atsakovo ieškovei sumokėtomis lėšomis, fakto neįrodė.

58Dėl sandorių privalomumo

5924.

60Teismas nustatė, kad teisės aktuose ar sutartyse numatytų įpareigojimų ieškovei atlikti ginčijamus mokėjimus atsakovo naudai nebuvo. Teismas atmetė atsakovo teiginius, kad susitarimas dėl atsakovo paskolų grąžinimo užtikrinimo buvo būtinas užtikrinant įmonės veiklą. Nurodė, jog atsakovas nepagrindė reikalingumo atlikti mokėjimus paslaugų teikėjams.

61Dėl sąžiningumo

6225.

63Teismas nustatęs, kad iki 2016 m. gegužės 12 d. neeilinio narių susirinkimo, kurio metu atsakovas pajų padovanojo J. M., o J. M. šio narių susirinkimo metu buvo priimtas į bendrovės narius, atsakovui priklausė 51 procentas pajaus, sprendė, kad vertinant 2015 m. balandžio 16 d. mokėjimą egzistavo sąlygos konstatuoti CK 6.67 straipsnio 6 punkto prezumpciją.

6426.

65Teismas sprendė, kad visų trijų ginčijamų mokėjimo pavedimų atlikimo metu bendrovė žinojo, jog jos įsiskolinimai yra lygūs ar didesni nei turimas turtas. Nemokumo padėtis buvo konstatuota teismų sprendimais. BŽŪB „Kraštovaizdis“ narių susirinkimo 2015 m. kovo 9 d., kuriame dalyvavo ir atsakovas per atstovą E. G., protokole nurodyta (2 punktas), kad bendrovei nepakanka lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais. Finansinių sunkumų buvimas nurodytas ieškovės pateiktuose procesiniuose dokumentuose dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 2016 m. birželio 7 d. ir 2016 m. birželio 9 d. mokėjimai buvo atlikti jau po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas antrą kartą 2016 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtino ieškovės nemokumą. Aplinkybė, kad 2016 metus bendrovė gavo tik 2 912,01 Eur pajamų, parodo, jog 2016 metais ūkinė veikla nebuvo vykdoma.

6627.

67Aplinkybę, kad atsakovui turėjo būti žinoma apie restruktūrizavimo bylos eigą patvirtina tai, jog jam (kaip įmonės kreditoriui) buvo siųstas pranešimas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

6828.

69Teismas nustatė, kad ieškovei ir atsakovui nuo 2015 m. kovo 9 d. BŽŪB „Kraštovaizdis“ narių susirinkimo buvo žinoma, kad BŽŪB „Kraštovaizdis“ yra nemoki bendrovė ir negalės atsiskaityti su kreditoriais.

7029.

71Teismas konstatavo, kad ieškovė ir atsakovas žinojo apie blogą bendrovės turtinę padėtį, teismų konstatuotą nemokumą, kreditorių skaičių ir pradelstų įsiskolinimų dydį. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad šalys sudarydamos tarpusavio sandorius, kuriais pirmenybę suteikė vienam kreditoriui – atsakovui, elgėsi nesąžiningai.

72Dėl senaties

7330.

74Įvertinęs, kad nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo iki kreipimosi į teismą vieneri metai nepraėjo, teismas sprendė, kad senaties terminas nepraleistas.

75Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo

7631.

77Ieškovė, teikdama ieškinį, nurodė ir alternatyvų sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindą – CK 1.80 straipsnį, pagal kurį prašė imperatyvių teisės normų pažeidimais laikyti CK 6.9301 straipsnio nustatyto atsiskaitymų eiliškumo pažeidimą ir Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 4 dalies, ribojančios disponavimo turtu teisę, kai turtas yra areštuotas, pažeidimą.

7832.

79Teismas nustatė, jog atlikdama ginčijamus mokėjimus ieškovė atsiskaitymo eiliškumo pagal atskiras eiles nepažeidė, o atsiskaitymo eiliškumo penktąja eile pažeidimo ieškovė neįrodinėjo.

8033.

81Įvertinęs Turto arešto aktų registro duomenis, teismas padarė išvadą, jog ieškovė nepateikė duomenų, kad ginčijamų mokėjimo pavedimų atlikimo metu, taikytais areštais buvo areštuotos BŽŪB „Kraštovaizdis“ lėšos, todėl disponavimo turtu teisės apribojimų pažeidimas nenustatytas.

82Dėl restitucijos

8334.

84Patenkinęs ieškinį teismas taikė restituciją. Nurodė, kad skolininkės nepagrįstai atsakovui perleistas turtas grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka. Ieškovės prašymas taikant restituciją atsakovui, suteikti teisę inicijuoti jo finansinių reikalavimų BŽŪB „Kraštovaizdis“ bankroto byloje tikslinimo procedūrą spręstinas bankroto byloje.

8535.

86Teismas taip pat priteisė procesines palūkanas CK 6.210 straipsnio pagrindu.

87III.

88Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8936.

90Atsakovas A. K.-Z. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

9136.1.

92Apeliantas sutinka su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimo dalimi, kuria ieškinys atmestas CK 1.80 straipsnio pagrindu, ir dėl jos skundo nereiškia.

9336.2.

94Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė, išmokėdama lėšas atsakovui pažeidė kreditorių teises, nes išimtinai rėmėsi aplinkybe, jog ginčijamų mokėjimų metu įmonė buvo nemoki. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir neįvertino esminę reikšmę turinčių aplinkybių, susijusių su įmonės skolinių įsipareigojimų mastu, jų tenkinimo tvarka bei pokyčiu ginčo laikotarpiu.

9536.3.

96Skundžiamame sprendime nepagrįstai išskiriami trys ieškovės kreditoriai (Nacionalinė mokėjimo agentūra, Kredito unija „Vilniaus kreditas“ (toliau KU „Vilniaus kreditas“ ir BAB bankas Snoras), kaip iki ginčijamų mokėjimų reikalavimus pareiškę kreditoriai. Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimo pagrįstumas buvo ginčijamas teisme, dėl įsipareigojimų BAB bankas Snoras taip pat vyko teisminis ginčas, o KU „Vilniaus kreditas“ įsipareigojimai buvo sumažinti didžiąja dalimi.

9736.4.

98Pirmosios instancijos teismo išvada nepripažinti atsakovo atliktų mokėjimų už ŽŪB „Kraštovaizdis“ būtinais, neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir prieštarauja byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Atsakovas iš asmeninių lėšų sumokėjo „Multi Service Tolls“, į ieškovės atskaitingo asmens I. G. sąskaitą pervedė lėšas, sumokėjo „Toll collect“ GmbH, ir UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“. Trumpalaikės paskolos su atsakovu sudarymas buvo būtinas ir neišvengiamas tolesniam įmonės veiklos tęsimui, tai patvirtina tikslinės paskolos sutartys, banko sąskaitų išrašai, susirašinėjimai su kreditoriais, tačiau teismas šių aplinkybių neįvertino.

9936.5.

100Pirmosios instancijos teismas suvaržė atsakovo galimybes pagrįsti savo poziciją teikiant papildomus rašytinius įrodymus, nes nebuvo netenkinti atsakovo prašymai dėl liudytojo V. D. apklausos.

10136.6.

102Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo atsakovo nesąžiningumą. Dviejų ginčijamų sandorių sudarymo metu atsakovas nebuvo ieškovės pajininkas, todėl nėra pagrindo pripažinti sandorio šalis buvus nesąžiningomis vadovaujantis CK 6.67 straipsnio 6 punktu. Prieš sudarydamos paskolos sutartis šalys buvo įsitikinusios, kad jų sudarymo metu nėra pažeidžiami esamų ar būsimų ŽŪB „Kraštovaizdis“ kreditorių interesai. Paskolų sudarymas neturėjo įtakos ieškovės mokumui, nes įmonės turto nesumažėjo, sandoriai buvo nulemti tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių ir buvo įprasti verslo prasme.

10336.7.

104Skunde teigiama, kad egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, nes skundžiamu sprendimu nuspręsta dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens I. G. (ieškovės vadovo) teisių ir pareigų, nes tik jis galėjo duoti nurodymus ieškovei pervesti lėšas atsakovui.

10537.

106Ieškovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

10737.1.

108Apeliacinis skundas grindžiamas naujais argumentais, kurie nebuvo keliami nei atsakovo procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžių metu (argumentai, kad BAB Snoras finansinis reikalavimas buvo ginčijamas teisme). Visi kiti argumentai jau buvo vertinami pirmosios instancijos teisme.

10937.2.

110Pirmosios instancijos teismas, atlikęs išsamų įrodymų vertinimą, tinkamai nustatė kreditorių teisių pažeidimą, kaip actio Pauliana sąlygą ir konstatavo, kad ginčijamais mokėjimais buvo pažeistos kitų BŽŪB „Kraštovaizdis“ kreditorių teisės, nes būdama nemoki bendrovė neteisėtai suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių.

11137.3.

112Bendrovės nemokumo faktas pagrįstas prejudiciniais faktais – nutartimis, kuriose konstatuota, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo nemoki. Atsakovas buvo didžiausias ieškovės pajininkas, todėl neabejotinai žinojo apie bendrovės finansinę padėtį.

11337.4.

114Bendrovė jau 2015 m. kovo 9 d. buvo faktiškai nemoki, nepajėgė atsiskaityti su kreditoriais, todėl turėjo laikytis CK 6.9301 straipsnyje nustatytos atsiskaitymų tvarkos, tačiau atsiskaitydama su atsakovu jos nesilaikė ir pažeidė kreditorių interesus. Skundžiamame sprendime buvo vertinami visų bendrovės kreditorių interesai, jų atsiradimo terminas, bendra ieškovės ekonominė situacija, o ne tik trijų apelianto nurodomų kreditorių (NMA, BAB banko Snoras ir KU „Vilniaus kreditas“) finansiniai reikalavimai.

11537.5.

116Nors byloje buvo pateikti duomenys apie atsakovo atliktus mokėjimus ŽŪB „Kraštovaizdis“ kreditoriams „Multi Service Tolls“, „Toll collect“ GmbH, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, I. G., tačiau tai savaime niekaip nepagrindžia atliktų mokėjimų būtinumo.

11737.6.

118Atsakovas pirmosios instancijos teismui kartu su atsiliepimu nepateikė visų jo atsikirtimus pagrindžiančių įrodymų, o ir teismo posėdžiai buvo atidedami atsakovo prašymu, siekiant pateikti papildomus įrodymus, tačiau iki teismo nustatytos datos atsakovas neįvykdė įsipareigojimų dėl papildomų įrodymų pateikimo. Pirmosios instancijos teismas atsakovo pateiktus įrodymus pridėjo prie bylos ir dėl kiekvieno pasisakė.

11937.7.

120Visos teismų nutartys, kuriose buvo konstatuotas bendrovės nemokumo faktas, buvo priimtos iki atsakovui dovanojimo sutartimi perleidžiant savo turimus pajus, todėl žinodamas, kad bendrovė nemoki, atsakovas neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, o neatlygintinai trečiajam asmeniui perleido pajus, tokiu būdu siekdamas išvengti atsakomybės.

12137.8.

122Apeliantas tik deklaratyviai teigia, jog pirmosios instancijos teisme nebuvo atkleista bylos esmė, nenurodo, kokių įrodymų teismas neištyrė ir neįvertino, kokie svarbiausi teisiniai ir faktiniai klausimai, sudarantys bylos esmę, liko neišnagrinėti.

12337.9.

124Atmestini apelianto argumentai dėl egzistuojančio absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, nes byla visiškai nesusijusi su buvusiu ŽŪB „Kraštovaizdis“ vadovu. Nagrinėjamoje byloje nekeliamas buvusio vadovo atsakomybės klausimas, taip pat reikalaujama ne atlyginti žalą, o taikyti restituciją, kaip sandorio negaliojimo pasekmę.

125IV.

126Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12738.

128Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo teisinio ir faktinis pagrindo ribų.

12939.

130Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo ieškovės BŽŪB „Kraštovaizdis“ ieškinys tenkintas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

131Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo

13240.

133Kasacinio teismo praktikoje nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2015 m. vasario 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015). Sprendimu CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme turi būti paveiktos nedalyvaujančio byloje asmens materialiosios teisės ir pareigos, be to, įtaka šioms teisėms ir pareigoms turi būti tiesioginė –sprendimu turi būti modifikuota asmens teisinė padėtis, t. y. nustatytos, pripažintos, pakeistos, panaikintos (ir pan.) materialiosios teisės ar pareigos. Tik kartu egzistuojant šioms dviem sąlygoms, gali būti konstatuotas aptariamas sprendimo negaliojimo pagrindas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018, 91 punktas).

13441.

135Apelianto skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu sprendė dėl į bylą neįtraukto asmens I. G. (ieškovės vadovo) teisių ir pareigų. Apelianto teigimu, tik I. G. nurodymu ieškovė pervedė lėšas apeliantui, todėl priimtas skundžiamas sprendimas turės įtakos I. G. teisėms ir pareigoms.

13642.

137Tačiau apeliantas nenurodo kaip konkrečiai skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens I. G. teisinė padėtis. Tai, kad I. G., būdamas ieškovės vadovu, atliko ginčijamus mokėjimus atsakovui (apeliantui), byloje nesant pareikštų reikalavimų dėl tokiais veiksmais padaryto žalos atlyginimo, negali būti pagrindas vertinti, jog teismo sprendimu yra įtakojama šio asmens teisinė padėtis. Pirmosios instancijos teismo sprendimu I. G.nenustatyta jokių teisių ar pareigų. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija vertina, kad apeliacinio skundo argumentai dėl egzistuojančio absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo yra teisiškai nepagrįsti.

138Dėl ginčijamų mokėjimų pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu

13943.

140Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ieškovės BŽŪB „Kraštovaizdis“ atliktų mokėjimų atsakovui A. K.-Z., kuriais 2015 m. balandžio 16 d. atsakovui sumokėta 29 720,63 Eur suma, 2016 m. birželio 7 d. ‑ 17 000 Eur suma ir 2016 m. birželio 9 d. ‑ 14 000 Eur suma, pripažinimo negaliojančiais CK 6.66 straipsnio pagrindu (actio Pauliana).

14144.

142Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

14345.

144Kasacinis teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnį ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

14546.

146Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog šiuo atveju nustatytos visos actio Pauliana sąlygos ir tenkino ieškinį, padaręs išvadą, kad ginčijami mokėjimo pavedimai, atlikti pagrindinio bendrovės pajininko naudai, pripažintini negaliojančiais actio Pauliana pagrindu.

14747.

148Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovė, išmokėdama lėšas atsakovui pažeidė kreditorių teises, taip pat teigia, jog ginčijamus mokėjimus jis privalėjo atlikti. Apelianto teigimu, jis buvo sąžiningas, nes ginčijamų sandorio sudarymo metu, jis jau nebuvo ieškovės pajininkas, todėl nebuvo pagrindo pripažinti sandorio šalis buvus nesąžiningomis vadovaujantis CK 6.67 straipsnio 6 punktu. Dėl kiekvienos iš šių apelianto ginčijamų actio Pauliana sąlygų egzistavimo apeliacinės instancijos teismas pasisako atskirai. Apeliantas neginčija teismo sprendimu konstatuotos vienos iš sąlygų tokiam ieškiniui tenkinti – neabejotinos ir galiojančios kreditoriaus reikalavimo teisės, buvimo, todėl šioje nutartyje plačiau dėl tokios sąlygos nepasisakoma.

149Dėl kreditorių teisių pažeidimo

15048.

151CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Šioje byloje buvo įrodinėjama, jog ieškovas, būdamas nemokus, suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių – atsakovui.

15249.

153Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovė, išmokėdama lėšas atsakovui pažeidė kreditorių teises, nes išimtinai rėmėsi aplinkybe, jog ginčijamų mokėjimų metu įmonė buvo nemoki. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir neįvertino esminę reikšmę turinčių aplinkybių, susijusių su įmonės skolinių įsipareigojimų mastu, jų tenkinimo tvarka. Su tokiais apelianto argumentais nėra pagrindo sutikti.

15450.

155CK 6.66 straipsnyje nenurodyta nemokumo kriterijų ar sampratos. Nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar yra pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad jai būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais ir neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas CK 6.66 straipsnio taikymo prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013; kt.).

15651.

157Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu ieškovės finansinė padėtis buvo sunki, ji turėjo pradelstų skolų kreditoriams. Šias aplinkybes patvirtina teismų priimti procesiniai sprendimai (Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-495-278/2015, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-5196-562/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2070-381/2016). Minėtose bylose buvo sprendžiama dėl restruktūrizavimo ir bankroto bylų iškėlimo ieškovei. Pirmosios instancijos teismas detaliai aptarė šiose bylose nustatytas faktines aplinkybes ir pagrįstai jomis rėmėsi kaip prejudiciniais faktais (CPK 182 straipsnio 2 dalis).

15852.

159Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nepagrįstai išskyrė įsipareigojimų trims ieškovės kreditoriams – Nacionalinei mokėjimų agentūrai, KU „Vilniaus kreditas“ ir BAB Bankui Snoras, vykdymą. Apeliantas teigia, jog įsipareigojimų šiems kreditoriams vykdymas buvo ginčijamas teisme, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos laikė pradelstais. Su tokiais argumentais nėra pagrindo sutikti.

16053.

161Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. liepos 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1329-516/2015, spręsdamas dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, detaliai įvertino įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimų agentūrai ir BAB Bankui Snoras vykdymą bei jų įtaką ieškovės finansinei padėčiai bei galimam jos nemokumui. Apeliacinės instancijos teismas, minėtoje nutartyje detaliai įvertinęs faktines bylos aplinkybes, susijusias su turto ir įsipareigojimų santykiu, tarp jų ir – įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimų agentūrai ir BAB Bankui Snoras, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog faktiškai bendrovė yra nemoki (CPK 263 straipsnio 1 dalis) ir jai restruktūrizavimo byla negali būti keliama. Kaip minėta, šie faktai byloje dalyvavusiems asmenims tapo prejudiciniais faktais, kurių kitoje byloje tarp tų pačių šalių įrodinėti nebereikia, jie negali būti ginčo objektas kitoje civilinėje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Apeliantas teigia, jog kreditoriniai įsipareigojimai KU „Vilniaus kreditas“ buvo sumažinti, tačiau pats pripažįsta, kad bankroto byloje buvo patvirtintas 151 096,34 Eur kreditorinis reikalavimas. Be to, prieš pat ginčijamų sandorių sudarymą – 2015 m. kovo 20 d. buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl 382 089, 84 Eur išieškojimo iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ hipotekos kreditoriaus KU „Vilniaus kreditas“ naudai. Taigi ginčo mokėjimų atlikimo metu jis neabejotinai turėjo pradelstų įsipareigojimų ir šiam kreditoriui, be to šis įsipareigojimas buvo vertintas bendrame įsipareigojimų kitiems kreditoriams kontekste, pasisakant dėl ieškovės nemokumo minėtose teismų nutartyse.

16254.

163Taigi ieškovės nemokumas buvo konstatuotas 2015 m. gegužės 6 d., kai Panevėžio apygardos teismas nutartimi atsisakė kelti ieškovei restruktūrizavimo bylą, nes įmonė atitiko nemokios įmonės sąvoką. Ieškovė, faktiškai būdama nemoki, atliko ginčo mokėjimus ir tenkino apelianto reikalavimą, nors tuo metu turėjo pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Ieškovės atlikti ginčo mokėjimai apeliantui, pačiai ieškovei turint pradelstų įsipareigojimų kitiems įmonės kreditoriams, pažeidė įmonės ir jos kreditorių interesus, nes nepagrįstai buvo suteikta pirmenybė vienam iš kreditorių.

164Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamą sandorį

16555.

166Viena actio Pauliana taikymo sąlygų – skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Iš esmės ši sąlyga gali būti paaiškinama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Pažymėtina, kad actio Pauliana nesudaro teisinių prielaidų ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti dėl faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas, ir tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013). Pareigos sudaryti sandorį atsiradimo pagrindas gali būti įstatymas, teismo sprendimas, taip pat tam tikros aplinkybės. Tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas. Tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą. Taigi jeigu skolininkas privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį, tai jo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-119-421/2016; 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-313/2018).

16756.

168Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad teisės aktuose ar sutartyse numatytų įpareigojimų ieškovei atlikti ginčijamus mokėjimus atsakovo naudai nebuvo, taip pat paskolų apeliantui grąžinimas užtikrinant įmonės veiklą nebuvo būtinas, sprendė, kad ieškovė neturėjo pareigos atlikti ginčo mokėjimus.

16957.

170Apeliantas skunde tik deklaratyviai nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė neprivalėjo atlikti ginčo mokėjimų jam. Apeliantas klaidingai pareigos sudaryti ginčijamus sandorius (mokėjimus) vykdymą sieja su jo ir ieškovės sudarytomis paskolos sutartimis. Byloje neginčijamas tokių paskolos sutarčių sudarymo poreikis, tačiau tai, kad ieškovei reikėjo piniginių lėšų jos veiklai vykdyti, niekaip nedaro teisėtais ieškovės atsiskaitymų su apeliantu. Apeliantas įrodinėja, kad jo atlikti mokėjimai BŽŪB „Kraštovaizdis“ kreditoriams „Multi Service Tolls“, „Toll collect“ GmbH, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, I. G. buvo būtini įmonės veiklai užtikrinti, todėl nėra nuginčyta ieškovės pareiga atsiskaityti su apeliantu. Tačiau aplinkybė, kad apeliantas atsiskaitė su ieškovės kreditoriais, nepatvirtina to, kad apeliantui turėjo būti suteiktas pirmumas atsiskaitant su juo. Būtent tokio pobūdžio privalomumas turėtų būti konstatuotas, siekiant įrodyti, jog neegzistuoja viena iš actio Pauliana sąlygų.

17158.

172Teismo išvados, jog šiuo atveju neegzistavo skolininko pareiga sudaryti ginčijamus santorius (mokėjimus) nekeičia ir apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, susiję su, kaip teigiama, suvaržytomis atsakovo galimybėmis pagrįsti savo poziciją teikiant papildomus rašytinius įrodymus. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Taigi atsakovas turėjo įrodyti savo atsikirtimų pagrindą. Kaip atsakovas (apeliantas) vykdė įrodinėjimą pareigą išsamiai aptarta ir pirmosios instancijos teismo sprendime. Šių išvadų apeliaciniame skunde jis nepaneigė. Apeliantas, teigdamas, jog jo galimybės įrodinėti savo atsikirtimus pirmosios instancijos teisme, neprašo teismo pridėti prie bylos įrodymų, kuriuos, jo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti (CPK 314 straipsnis), taip pat neprašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti jo nurodytą liudytoją, kurį atsisakė apklausti pirmosios instancijos teismas. Esant tokiai procesinei situacijai konstatuotina, jog pats apeliantas nevykdė įrodinėjimo pareigos, taigi turi prisiimti ir iš to kylančias neigiamas teisines pasekmes.

173Dėl sandorio šalių sąžiningumo

17459.

175Apeliaciniame skunde apeliantas ginčija ir teismo sprendimu konstatuotą ginčijamų sandorių (mokėjimų) šalių nesąžiningumą. Apelianto nuomone, vertinant šalių sąžiningumą, svarbi aplinkybė, jog dviejų ginčijamų sandorių (mokėjimų) sudarymo metu apeliantas nebebuvo ieškovės pajininku. Su tokais apeliantės argumentais nėra pagrindo sutikti.

17660.

177Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymima, kad sąžiningumas – tai teisinė ir faktinė kategorija, vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys; subjektyviuoju požiūriu jis nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. CK 6.66 straipsnio taikymo prasme ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitų kreditorių teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703-706/2015; 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-313/2018).

17861.

179Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad egzistavo sąlygos konstatuoti CK 6.67 straipsnio 6 punkto prezumpcijai, nes iki 2016 m. gegužės 12 d. neeilinio BŽŪB „Kraštovaizdis“ narių susirinkimo, kurio metu apeliantas pajų padovanojo J. M., apeliantui priklausė 51 procentas pajaus. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad ieškovė ir apeliantas žinojo apie blogą bendrovės turtinę padėtį, teismų konstatuotą nemokumą, kreditorių skaičių ir pradelstų įsiskolinimų dydį, todėl šalys sudarydamos ginčo sandorius (mokėjimus), kuriais pirmenybė buvo suteikta vienam kreditoriui, elgėsi nesąžiningai.

18062.

181Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Aplinkybė, kad iki 2016 m. gegužės 12 d. neeilinio BŽŪB „Kraštovaizdis“ narių susirinkimo apeliantui priklausė 51 procentas bendrovės pajaus, reiškia, kad apelianto balsas buvo lemiamas bendrovės valdymo organams priimant sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o tai patvirtina, kad apeliantui buvo žinoma, kad bendrovė susiduria su finansiniais sunkumais, turi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams, buvo žinomas šių reikalavimų atsiradimo momentas ir kitos svarbios aplinkybės, ieškovės finansinei padėčiai įvertinti. Apeliantas deklaratyviai savo sąžiningumą bando susieti su, jo nuomone, ginčijamasi santoriais (mokėjimais) nepažeistais kitų kreditorių interesais, taip pat teigiant, jog jais nebuvo sumažintas ieškovės mokumas. Tačiau šioje nutartyje jau konstatuota, jog ieškovė būdama nemoki, suteikė pirmumą vienam iš kreditorių, todėl nėra jokio pagrindo sutikti su tokais apelianto teiginiais.

182Dėl procesinės bylos baigties

18363.

184Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes (CPK 185 straipsnis), tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas ir iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

185Dėl bylinėjimosi išlaidų

18664.

187CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Netenkinus apelianto (atsakovo) A. K.-Z. apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

18865.

189Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis). Ieškovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ pateikė prašymą priteisti iš atsakovo A. K.-Z. 1 481,65 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą apeliacinį skundą.

19066.

191Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, apmokėjimo dokumentas, atliktų darbų išklotinė) įrodo, kad ieškovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 481,65 Eur išlaidų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo. Šios išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (2015 m. kovo 19 d. rekomendacijų redakcija) nustatytus maksimalius teisinių paslaugų dydžius, todėl ieškovei BŽŪB „Kraštovaizdis“ priteistina bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma mažintina, priteisiant jai iš atsakovo A. K.-Z. 1 106,04 Eur (CPK 98 straipsnis).

192Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

193Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

194Priteisti iš atsakovo A. K.-Z. (gim. ( - ), asmens kodas ( - )) ieškovei bankrutavusiai žemės ūkio bendrovei „Kraštovaizdis“ (j. a. k. 300140724) 1 106,04 (vieną tūkstantį šimtą šešis eurus ir keturis euro centus) Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ginčija tris bankrutavusios žemės ūkio bendrovės (toliau –... 8. 2.... 9. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Ieškovės mokėjimai pripažintini negaliojančiais actio Pauliana pagrindu,... 12. 4.... 13. Daugumos kreditorių, įskaitant ir pirmos bei antros eilės, finansiniai... 14. 5.... 15. Atliekant mokėjimus pažeista Turto arešto aktų registro įstatymo 4... 16. 6.... 17. Atsakovas, būdamas vienas iš trijų ieškovės narių, kuris turėjo... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 7.... 21. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl su finansiniais sunkumais... 24. Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės... 25. 9.... 26. Teismas nustatė, kad ieškovei atliekant ginčijamus mokėjimus atsakovui,... 27. Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo, nemokumo bei pirmenybės kreditoriui... 28. 10.... 29. Dėl nemokumo. Teismas rėmėsi kitose civilinėse bylose nustatytomis... 30. 11.... 31. 2015 m. rugpjūčio 11 d. ieškovė pakartotinai kreipėsi į Panevėžio... 32. 12.... 33. Ieškovei bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22... 34. 13.... 35. Dėl pirmenybės vienam kreditoriui. Teismas nurodė, kad iš atsakovo... 36. 14.... 37. Byloje nepateikta įrodymų, kad įmonė 8 400 Eur lėšomis pagal 2015 m.... 38. 15.... 39. Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 30 d. paskolos sutarties pagrindu... 40. 16.... 41. Teismas sprendė, kad neįrodžius aplinkybės, jog ieškovė privalėjo... 42. 17.... 43. Teismas pažymėjo, kad įrodinėjami ieškovės ir atsakovo susitarimai dėl... 44. 18.... 45. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog ŽŪB... 46. Dėl atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo... 47. 19.... 48. Teismo vertinimu, ieškovė CK 6.9301 straipsnio normas aiškina plečiamai ir... 49. 20.... 50. Teismas, įvertinęs tai, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog... 51. Dėl įrodymų teikimo... 52. 21.... 53. Teismas, remdamasis CPK 141 straipsnio 1 dalies, 226 straipsniu, 227 straipsnio... 54. 22.... 55. Teismas sprendė, kad atsakovo pozicija, jog jam pareiškus apie tam tikrą... 56. 23.... 57. Konstatavo, kad atsakovas neturėjo teisės 2017 m. spalio 26 d. pareiškimu... 58. Dėl sandorių privalomumo... 59. 24.... 60. Teismas nustatė, kad teisės aktuose ar sutartyse numatytų įpareigojimų... 61. Dėl sąžiningumo... 62. 25.... 63. Teismas nustatęs, kad iki 2016 m. gegužės 12 d. neeilinio narių... 64. 26.... 65. Teismas sprendė, kad visų trijų ginčijamų mokėjimo pavedimų atlikimo... 66. 27.... 67. Aplinkybę, kad atsakovui turėjo būti žinoma apie restruktūrizavimo bylos... 68. 28.... 69. Teismas nustatė, kad ieškovei ir atsakovui nuo 2015 m. kovo 9 d. BŽŪB... 70. 29.... 71. Teismas konstatavo, kad ieškovė ir atsakovas žinojo apie blogą bendrovės... 72. Dėl senaties ... 73. 30.... 74. Įvertinęs, kad nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo iki kreipimosi į... 75. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl imperatyvių teisės normų... 76. 31.... 77. Ieškovė, teikdama ieškinį, nurodė ir alternatyvų sandorio pripažinimo... 78. 32.... 79. Teismas nustatė, jog atlikdama ginčijamus mokėjimus ieškovė atsiskaitymo... 80. 33.... 81. Įvertinęs Turto arešto aktų registro duomenis, teismas padarė išvadą,... 82. Dėl restitucijos... 83. 34.... 84. Patenkinęs ieškinį teismas taikė restituciją. Nurodė, kad skolininkės... 85. 35.... 86. Teismas taip pat priteisė procesines palūkanas CK 6.210 straipsnio pagrindu.... 87. III.... 88. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 89. 36.... 90. Atsakovas A. K.-Z. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 91. 36.1.... 92. Apeliantas sutinka su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimo... 93. 36.2.... 94. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė, išmokėdama... 95. 36.3.... 96. Skundžiamame sprendime nepagrįstai išskiriami trys ieškovės kreditoriai... 97. 36.4.... 98. Pirmosios instancijos teismo išvada nepripažinti atsakovo atliktų mokėjimų... 99. 36.5.... 100. Pirmosios instancijos teismas suvaržė atsakovo galimybes pagrįsti savo... 101. 36.6.... 102. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo atsakovo... 103. 36.7.... 104. Skunde teigiama, kad egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte... 105. 37.... 106. Ieškovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 107. 37.1.... 108. Apeliacinis skundas grindžiamas naujais argumentais, kurie nebuvo keliami nei... 109. 37.2.... 110. Pirmosios instancijos teismas, atlikęs išsamų įrodymų vertinimą, tinkamai... 111. 37.3.... 112. Bendrovės nemokumo faktas pagrįstas prejudiciniais faktais – nutartimis,... 113. 37.4.... 114. Bendrovė jau 2015 m. kovo 9 d. buvo faktiškai nemoki, nepajėgė atsiskaityti... 115. 37.5.... 116. Nors byloje buvo pateikti duomenys apie atsakovo atliktus mokėjimus ŽŪB... 117. 37.6.... 118. Atsakovas pirmosios instancijos teismui kartu su atsiliepimu nepateikė visų... 119. 37.7.... 120. Visos teismų nutartys, kuriose buvo konstatuotas bendrovės nemokumo faktas,... 121. 37.8.... 122. Apeliantas tik deklaratyviai teigia, jog pirmosios instancijos teisme nebuvo... 123. 37.9.... 124. Atmestini apelianto argumentai dėl egzistuojančio absoliutaus sprendimo... 125. IV.... 126. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 127. 38.... 128. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 129. 39.... 130. Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo ieškovės BŽŪB... 131. Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo... 132. 40.... 133. Kasacinio teismo praktikoje nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų... 134. 41.... 135. Apelianto skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu... 136. 42.... 137. Tačiau apeliantas nenurodo kaip konkrečiai skundžiamu pirmosios instancijos... 138. Dėl ginčijamų mokėjimų pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana... 139. 43.... 140. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ieškovės BŽŪB „Kraštovaizdis“... 141. 44.... 142. Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs... 143. 45.... 144. Kasacinis teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias... 145. 46.... 146. Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog šiuo atveju nustatytos visos... 147. 47.... 148. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovė,... 149. Dėl kreditorių teisių pažeidimo... 150. 48.... 151. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 152. 49.... 153. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog... 154. 50.... 155. CK 6.66 straipsnyje nenurodyta nemokumo kriterijų ar sampratos. Nemokumas yra... 156. 51.... 157. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu ieškovės... 158. 52.... 159. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime... 160. 53.... 161. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. liepos 16 d. nutartyje, priimtoje... 162. 54.... 163. Taigi ieškovės nemokumas buvo konstatuotas 2015 m. gegužės 6 d., kai... 164. Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamą sandorį... 165. 55.... 166. Viena actio Pauliana taikymo sąlygų – skolininkas neprivalėjo sudaryti... 167. 56.... 168. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad teisės aktuose ar sutartyse... 169. 57.... 170. Apeliantas skunde tik deklaratyviai nurodo, kad nesutinka su pirmosios... 171. 58.... 172. Teismo išvados, jog šiuo atveju neegzistavo skolininko pareiga sudaryti... 173. Dėl sandorio šalių sąžiningumo... 174. 59.... 175. Apeliaciniame skunde apeliantas ginčija ir teismo sprendimu konstatuotą... 176. 60.... 177. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymima, kad sąžiningumas... 178. 61.... 179. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad egzistavo... 180. 62.... 181. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su nurodytomis... 182. Dėl procesinės bylos baigties... 183. 63.... 184. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 185. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 186. 64.... 187. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 188. 65.... 189. Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ įgijo... 190. 66.... 191. Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, apmokėjimo... 192. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 193. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 194. Priteisti iš atsakovo A. K.-Z. (gim. ( - ), asmens kodas ( - )) ieškovei...