Byla e2-322-302/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maistulis“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Maistulis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas, kuriuo tiekėjos UAB „Maistulis“ pasiūlymas viešojo pirkimo Nr. 449630 „Maisto produktų (perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (toliau – Pirkimas) I pirkimo dalyje atmestas, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

83.

9Ieškovės manymu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas todėl, kad atsakovei tęsiant pirkimo procedūras būtų itin apsunkintas ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas ir tokiu būdu ieškovės teisės į efektyvią jos teisių gynybą būtų suvaržytos, t. y. būtų sudarytos sutartys su laimėjusiais tiekėjais, o įrodyti ieškovei patirtos žalos dydį ieškinyje aptariamos situacijos atveju būtų ypač sudėtinga.

104.

11Atsakovei leidus toliau vykdyti Pirkimo procedūras ir sudaryti sutartis Pirkime pagal pasiūlymus, kurių įkainiai nepagrįsti, kiltų rizika, kad Pirkimo laimėtojas bus išrinktas iš nepagrįstai siauro tiekėjų rato, neužtikrinant racionalaus lėšų naudojimo, tokiu būdu pažeidžiant viešąjį interesą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos operatyviai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje nebus pažeidžiamas viešasis interesas. Juolab, kad perkamo objekto įsigijimas nėra grindžiamas ypatinga skuba ir byloje nėra duomenų, kurie leistų manyti, kad Pirkimo procedūrų stabdymas iš esmės pažeistų viešąjį interesą. Būtinų maisto produktų tiekimas nesunkiai gali būti užtikrinamas įstaigoms savarankiškai sudarant laikinas pirkimo sutartis, galiojančias iki ginčo dėl šio Pirkimo pasibaigimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė viešojo pirkimo Nr. 449630 „Maisto produktų (perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimą Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ I dalies „Džiovintų vaisių ir uogų pirkimas“ procedūras.

156.

16Teismas darė išvadą, kad ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą išvadai, jog ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami.

177.

18Teismo vertinimu, šioje byloje prioritetas teiktinas viešajam interesui, pasireiškiančiam pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, kadangi šiuo metu byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras.

198.

20Pažymėjo, kad nors ieškovės skundžiamų pirkimų objektas neabejotinai yra svarbus viešojo intereso požiūriu, tačiau siekiamų įsigyti maisto produktų tiekimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms gali būti užtikrinamas alternatyviomis priemonėmis – pratęsiant turimas sutartis ar įstaigoms savarankiškai sudarant laikinas pirkimo sutartis, galiojančias iki ginčo dėl šio pirkimo pabaigos.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

229.

23Apeliantė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį bei prašymą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

249.1.

25Apeliantės įsitikinimu, skundžiamos nutarties neteisėtumą reikšminga dalimi lėmė tai, jog jai nebuvo leista išreikšti nuomonės dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

269.2.

27Skundžiama nutartis privalo būti panaikinta, nes tiek ieškiniu, tiek prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė siekia kitų, nei viešai deklaruoja, tikslų – kiek įmanoma ilgiau tiekti džiovintus vaisius ir uogas kur kas aukštesnėmis kainomis nei tos, kuriomis šie maisto produktai būtų tiekiami leidus užbaigti Pirkimus.

289.3.

29Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia viešąjį interesą, o taip pat proporcingumo, ekonomiškumo ir efektyvumo principus, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymu atsakovei bei įstaigoms yra daroma reali ir reikšminga ekonominė žala.

309.4.

31Ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškovės į bylą pateikti deklaratyvūs teiginiai ir pasvarstymai nepaneigia atsakovės vykdomų Pirkimo procedūrų teisėtumo. Todėl galimybė, kad ieškinys būtų patenkintas iš esmės yra tik hipotetinė.

3210.

33Ieškovė UAB „Maistulis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

3410.1.

35Teismas priėmė teisingą išvadą, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jame suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindas, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, o atsakovė neįrodė ieškinio preliminaraus nepagrįstumo.

3610.2.

37Ieškovės manymu, teismas priėmė pagrįstą išvadą, kad byloje nagrinėjamu atveju nenustatyta aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų prekių įsigijimą, todėl prioritetas teiktinas viešųjų pirkimų siekiui, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, pirkimu nebūtų dirbtinai ribojama konkurencija, atsakovės lėšos būtų panaudotos racionaliai.

3810.3.

39Aplinkybę, kad nėra jokių prielaidų manyti, jog darželiai nebus pajėgūs savarankiškai užtikrinti nepertraukiamo maitinimo, patvirtina www.cvpp.lt tinklalapyje viešinama informacija apie Kauno darželių sudarytas maisto produktų sutartis. Be to, darželiai ir šiuo metu vykdo maisto produktų pirkimus. Galiausiai tai, kad maisto produktų pirkimas yra standartinė funkcija, kurią iki šiol vykdydavo patys darželiai, patvirtina ir viešai skelbiami darželių pirkimų planai.

40Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4211.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4412.

45Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria viešųjų pirkimų byloje iš dalies taikytos laikinosios apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

4613.

47Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

4814.

49Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Atsakovės manymu, ieškovė siekia visai kitų nei viešai deklaruoja tikslų, t. y. ieškovė yra suinteresuota esamos padėties išsaugojimu ir kuo ilgiau tiekti maisto produktus darželiams pagal decentralizuotas tiesiogiai su darželiais sudaromas sutartis.

5015.

51Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).

5216.

53Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pirmosios instancijos teismas turi pareigą tik patikrinti ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, o būtent, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ir ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

5417.

55Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas. Nustatyta, kad ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad UAB „Maistulis“ pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė, kad siūlomos prekės atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, perkančiosios organizacijos prašymu pateikė tinkamus papildomus įrodymus dėl minėtų atitikimų, su paaiškinimu visiškai nekeitė jokių siūlomų prekių, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tokį pasiūlymą (atsižvelgiant į nurodytą prekės pavadinimą, kuris negali ir neturi būti vertinamas dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams) yra neteisėtas ir nepagrįstas. Taigi, ieškovė pasirinko aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ir, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas.

5618.

57Tačiau, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad atsakovė atskirąjį skundą iš esmės grindžia aiškindama dviejų viešųjų interesų santykį bei vyraujančio intereso tinkamą parinkimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju.

5819.

59Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).

6020.

61Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.).

6221.

63Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nesuteikė prioriteto operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pakankamo pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutikti.

6422.

65Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė vykdo viešą pirkimą „Maisto produktų (perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“. Šis pirkimas – tai atsakovės įgyvendinamos centralizuoto maisto produktų įstaigoms įsigijimo sistemos dalis, kurios dėka yra siekiama užtikrinti, kad maisto produktų įsigijimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms taptų skaidresnis, būtų padidinta tiekėjų konkurencija ir sudarytos sąlygos racionalesniam lėšų panaudojimui. Vykdomu Pirkimu yra siekiama patenkinti Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų poreikius, kas suponuoja išvadą, kad atsakovės vykdomas Pirkimas neabejotinai yra susijęs su viešojo intereso užtikrinti savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigose esantiems mokiniams tinkamą maitinimą įgyvendinimu, tačiau ši aplinkybė per se nereiškia, kad nagrinėjamu atveju su ginčo objektu susijęs viešasis interesas turėtų būti įgyvendintas nedelsiant. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad siekiamų įsigyti maisto produktų tiekimas įstaigoms gali būti užtikinamas ir kitomis alternatyviomis priemonėmis. Be to, nėra duomenų, kad pratęsiant turimas sutartis ar įstaigoms savarankiškai sudarant laikinas pirkimo sutartis, galiojančias iki ginčo dėl šio pirkimo pabaigos, egzistuotų reali grėsmė perkamų maisto produktų kokybei ar padidėtų išlaidos maisto produktų įsigijimui artimiausiu metu.

6623.

67Iš skunde išdėstytų argumentų matyti, kad viešuoju pirkimu atsakovė iš esmės siekia sumažinti esamų tiekėjų siūlomų prekių kainas, padidinti konkurenciją ir tokiu būdu valstybės lėšas panaudoti kur kas racionaliau, tačiau pažymėtina, jog tai nėra pagrindas teikti pirmenybę viešojo pirkimo procedūrų vykdymo operatyvumui.

6824.

69Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau palankiam ieškovei sprendimui įsiteisėjus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti viešajame pirkime, jį laimėjus, teikti sutartas paslaugas. Galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, negalėtų būti laikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje.

7025.

71Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (Civilinio proceso kodekso 423(8) straipsnio 4 dalis ir 423(9) straipsnis) bei tai, kad ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu bus užtikrinama, jog atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

7226.

73Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi sprendžiamos klausimo baigčiai, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Dėl bylos procesinės baigties

7427.

75Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

76Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

77Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Maistulis“... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. 3.... 9. Ieškovės manymu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas... 10. 4.... 11. Atsakovei leidus toliau vykdyti Pirkimo procedūras ir sudaryti sutartis... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi iš dalies tenkino... 15. 6.... 16. Teismas darė išvadą, kad ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro... 17. 7.... 18. Teismo vertinimu, šioje byloje prioritetas teiktinas viešajam interesui,... 19. 8.... 20. Pažymėjo, kad nors ieškovės skundžiamų pirkimų objektas neabejotinai yra... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. 9.... 23. Apeliantė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 24. 9.1.... 25. Apeliantės įsitikinimu, skundžiamos nutarties neteisėtumą reikšminga... 26. 9.2.... 27. Skundžiama nutartis privalo būti panaikinta, nes tiek ieškiniu, tiek... 28. 9.3.... 29. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia viešąjį... 30. 9.4.... 31. Ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškovės į bylą pateikti... 32. 10.... 33. Ieškovė UAB „Maistulis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą... 34. 10.1.... 35. Teismas priėmė teisingą išvadą, kad ieškinys yra preliminariai... 36. 10.2.... 37. Ieškovės manymu, teismas priėmė pagrįstą išvadą, kad byloje... 38. 10.3.... 39. Aplinkybę, kad nėra jokių prielaidų manyti, jog darželiai nebus pajėgūs... 40. Teismas... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 11.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. 12.... 45. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 46. 13.... 47. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas... 48. 14.... 49. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 50. 15.... 51. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 52. 16.... 53. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 54. 17.... 55. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios... 56. 18.... 57. Tačiau, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta... 58. 19.... 59. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 60. 20.... 61. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 62. 21.... 63. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų... 64. 22.... 65. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė vykdo viešą pirkimą „Maisto... 66. 23.... 67. Iš skunde išdėstytų argumentų matyti, kad viešuoju pirkimu atsakovė iš... 68. 24.... 69. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų... 70. 25.... 71. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų... 72. 26.... 73. Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi... 74. 27.... 75. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 76. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 77. Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....